2. Бурханаас эмээж, муугаас зайлах нь аврагдахтай ямар холбоотой вэ?

Холбогдох Бурханы үг:

Итгэлдээ хэрвээ хүмүүс аврал хүртмээр байгаа бол Бурханаас эмээдэг эсэх, тэдний зүрх сэтгэлд Бурханы орон зай байгаа эсэх нь гол асуудал юм. Хэрэв зүрх сэтгэл чинь Түүний өмнө амьдрах чадваргүй, Бурхантай ямар ч хэвийн харилцаагүй бол чи хэзээ ч аврагдахгүй. Авралд хүрэх зам чинь хаагдаж, чи мухардалд орсон байх болно. Бурханд итгэх итгэл чинь нэр төдий бол ямар ч нэмэргүй, хэр их хоосон сургаал ярьж чаддаг, хэр их зовсон чинь, эсвэл төрөлхийн авьяас билиг чинь хэр их байх нь хамаагүй. “Надаас холд, мууг үйлдэгч минь” гэж Бурхан хэлнэ. Чи мууг үйлдэгч гэж ангилагдсан байх болно. Чи Бурхантай ямар ч холбоогүй; Тэр чиний Захирагч биш, Тэр чиний Бүтээгч биш, Тэр чиний Бурхан биш, Тэр чиний шүтэн мөргөдөг Нэгэн биш, Тэр чиний дагадаг Нэгэн биш. Чи Сатан болон чөтгөрүүдийг дагадаг. Чи бол өөрөө өөрийнхөө эзэн. Эцэстээ ийм хүмүүсийг Бурхан таягдаж, жигшиж, голж, шийтгэнэ. Бурхан ийм хүмүүсийг авардаггүй. Хүмүүс Бурханыг өөрсдийн Эзэн, Захирагч гэж хүлээн зөвшөөрч, Бурхан бол үнэн, хүний зам ба амийн эх сурвалж мөн гэдгийг зөвшөөрөх үед, мөн хийдэг бүх зүйл, алхдаг зам болгон нь үнэн болон Бурхан, Бурханд дуулгавартай байдал, Бурханы замыг дагахтай холбогдох үед л аврагдана. Эс бөгөөс Бурхан тэднийг яллана. Хүмүүс зүгээр л аз дайраасай гэж найдах нь зүгээр үү? Өөрсдийнхөө үзэлтэй үргэлж зууралдах нь зүгээр үү? Тодорхойгүй, хийсвэр төсөөлөлтэй байнга зууралдах нь зүгээр үү? (Зүгээр биш.) Чамд зүгээр л аз дайрна гэж бүү бод; хэрвээ чи Бурханд итгэх итгэлдээ аврал хүртэхийг хүсэж байгаа бол явах өөр зам гэж үгүй…

Эдгээр номлолыг сонсоод юунд дуртай байх чинь хамаагүй; эцсийн эцэст цорын ганц зөв зам бол чамайг Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг болгох зам билээ. Чи Бурханд итгэдэг боловч итгэл чинь Түүнтэй ямар ч хамаагүй бол, Тэр чиний Эзэн, чиний Бүтээгч биш бол, Тэр хувь заяаны чинь Захирагч гэдгийг чи хүлээн авдаггүй, чамд зориулан Түүний зохион байгуулсан бүхэнд захирагддаггүй бол, Тэр бол үнэн гэдэг бодит үнэнийг хүлээн авдаггүй бол аврагдах мөрөөдөл чинь юу ч үгүй болно. Хэрвээ чи энэ замаар алхдаг бол сүйрлийн замаар явж байна. Өдөр бүр анхаарлаа төвлөрүүлж, эрэлхийлж, залбирч, гуйдаг зүйл чинь Бүтээгчид захирагдах ёстой, Бурхан бол чиний Эзэн гэдгийг чамд улам их мэдрүүлдэг байлаа гэж бодъё. Бас чамайг гэх Түүний дээд эрх, зохион байгуулалтыг чи дуртайяа хүлээн авч, дуулгавартай дагадаг, чамд зориулан Бурханы зохицуулдаг зүйлд захирагдан, байдал чинь улам хэвийн болж, Бурхантай харилцах харилцаа чинь улам дотно, Түүнийг гэх хайр чинь улам цэвэр ариун болж, тэгээд Бурханд тавих хэрээс хэтэрсэн хүсэл, гомдол, буруу ойлголт чинь улам цөөрч, мууг үйлдэх чинь улам л багасаж, муугаас улам ихээр зайлж, Бурханаас эмээх чинь улам илүү жинхэнэ болдог байлаа гэж бодъё. Тэгвэл одоо энэ нь юу гэсэн үг болох вэ? Энэ бол чи авралын замд хөл тавилаа гэсэн үг болно. Хэрвээ чи эрж хайдаг зүйлд чинь ямар ч буруу зүйл байхгүй, дагаж буй зам чинь зөв зам гэж боддог боловч эрж хайсны чинь эцэст Бурхан чамайг сахилгажуулаагүй, чи Түүний шүүлт, гэсгээлтийг мэдэрч чадахгүй, Түүгээр шинжүүлэх хүсэлгүй, өөрөө өөртөө эзэн байхыг хүсдэг бол энэ нь зөв зам биш. Чи эрж хайх тусмаа Бурханы өмнө цаг үргэлж амьдрах ёстой гэдгээ улам их мэдэрч, хэзээ нэг өдөр буруу зүйл хийнэ гэж, болгоомжтой байхгүй л бол Бурханд халдаж, асуудалд орох вий, тэгэх аваас Тэр чамайг гарцаагүй хаях бөгөөд үүнээс аймшигтай зүйл юу ч байхгүй гэж эмээдэг бол, мөн хүмүүс Бурханд итгэхдээ Түүнээс холдож болохгүй, хэрвээ тэд Түүний сахилгажуулалт, харьцалт, засалт, шүүлт, гэсгээлтээс холдвол энэ нь Бурханы халамж, хамгаалалтыг алдсантай адил байх болно гэж чамд санагддаг бол—хэрэв чи эдгээрийг ухаарвал, Бурханд залбирч “Өө Бурхан минь! Намайг шүүж, гэсгээж, намайг зэмлэж, сахилгажуулан, цаг үргэлж шинжиж, Таныг хүндэлдэг, муугаас зайлдаг болгооч гэж би Танаас гуйж байна” гэж хэлнэ. Энэ замын талаар чи юу гэж бодож байна? Энэ бол зөв зам билээ.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Ямагт Бурханы өмнө амьдарсан цагт л авралын замаар алхаж чадна”-аас эш татав

Бурханы хийдэг бүхэн чухал шаардлагатай бөгөөд онцгой ач холбогдол агуулдаг, учир нь Түүний хүнд хийдэг бүхэн Түүний удирдлага болон хүн төрөлхтний авралтай холбоотой байдаг. Мэдээж, Иов хэдийгээр Бурханы нүдэнд төгс, шулуун шударга байсан ч гэсэн Иовд хийсэн Бурханы ажил өөр байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан юу хийдэг, ямар аргаар хийдгийг үл харгалзан, төлөөс, зорилтыг нь ь үл харгалзан Түүний үйлдлийн зорилго өөрчлөгддөггүй. Түүний зорилго бол Бурханы үг, Бурханы шаардлага ба түүнчлэн, хүний төлөө гэсэн Бурханы хүслийг хүний дотор оруулах явдал; өөрөөр хэлбэл, хүнд Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгуулан Бурханы мөн чанарыг ухааруулах, мөн Бурханы дээд эрх болон зохицуулалтыг дуулгавартай дагах боломж олгох, тэгснээр Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг болох боломжийг олгон Бурханы эерэг гэж итгэдэг бүхнийг Өөрийн алхмуудын дагуу хүнд оруулах явдал—энэ бүхэн нь Бурханы хийдэг бүх зүйлийн зорилгын нэг тал юм. Нөгөө нэг тал нь, Сатан бол Бурханы ажил дахь товойлгогч, үйлчлэл үзүүлэгч учраас хүнийг үргэлж Сатанд өгдөг; энэ нь Сатаны сорилт, дайралтуудаас Сатаны хорон муу, бузар, жигшмээр байдлыг харах боломжийг хүмүүст олгохын тулд Бурханы ашигладаг арга бөгөөд тэгснээр хүмүүсийг Сатаныг үзэн ядаж, сөрөг зүйлийг мэдэж, ялгаж чаддаг болгодог. Энэ үйл явц нь Бурханы үг, өөрсдийн мэдлэг болон Бурханд дуулгавартай байх, Бурханд итгэх итгэл, Түүнээс эмээх байдлын ачаар тэд Сатаны дайралтуудыг ялж, Сатаны буруушаалтыг ялах хүртлээ өөрсдийгөө Сатаны хяналтаас, Сатаны буруушаалт, хөндлөнгийн оролцоо болон дайралтуудаас аажмаар чөлөөлөх боломжийг тэдэнд олгодог; зөвхөн тэр үед л тэд Сатаны эзэмшлээс бүрэн чөлөөлөгдсөн байх болно. Хүмүүс чөлөөлөгдөх нь Сатан ялагдсан гэсэн үг, тэд цаашид Сатаны аманд хоол байхаа больж, тэднийг залгихын оронд Сатан тэднийг сулласан гэсэн үг. Ийм хүмүүс шулуун шударга байдаг учраас, Бурханд итгэлтэй, дуулгавартай бөгөөд Түүнээс эмээдэг учраас, мөн тэд Сатанаас бүрмөсөн салдаг учраас энэ. Тэд Сатаныг шившиглэдэг, Сатаныг хулчийлгадаг ба Сатаныг бүрэн дүүрэн ялдаг. Бурханыг дагах тэдний итгэл үнэмшил, Бурханд дуулгавартай байж, Түүнээс эмээдэг нь Сатаныг ялдаг бөгөөд Сатан тэднийг бүрмөсөн орхиход хүргэдэг. Зөвхөн ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр авах ба энэ нь хүнийг аврах Бурханы эцсийн зорилго юм. Хэрвээ тэд аврагдахыг хүсэж, Бурхан тэднийг бүрэн аваасай гэж хүсэж байвал Бурханыг дагадаг бүх хүн Сатаны их, бага сорилт, дайралтын аль алинтай тулгарах ёстой. Эдгээр сорилт, дайралтаас гарч ирсэн хүмүүс Сатаныг бүрэн ялж чаддаг бөгөөд Бурханаар авруулсан хүмүүс юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханаар авруулсан хүмүүс нь Бурханы шалгалтыг туулж, тоо томшгүй олон удаа Сатанд соригдож, түүний дайралтад өртсөн хүмүүс юм. Бурханаар авруулсан хүмүүс Бурханы хүсэл, шаардлагыг ойлгож, Бурханы дээд эрх, зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрч чаддаг бөгөөд Сатаны сорилт дунд Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замыг хаядаггүй. Бурханаар авруулсан хүмүүс үнэнч, зөөлөн сэтгэлтэй байдаг ба хайр, хорслыг хооронд нь ялгадаг, шударга ёсны мэдрэмжтэй, ухаалаг байдаг бөгөөд Бурханд анхаарал тавьж, Бурханы юм бүхнийг эрхэмлэн дээдэлж чаддаг. Тийм хүмүүс Сатанд баригдаж, тандуулж, буруушаагдаж, эсвэл хүчирхийлэлд нь ордоггүй; тэд бүрэн эрх чөлөөтэй байдаг, бүрэн чөлөөлөгдөж, суллагдсан байдаг юм. Иов бол яг тийм эрх чөлөөтэй хүн байсан, Бурхан яагаад түүнийг Сатанд гардуулан өгсөн чухам учир нь энэ билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

Бурханыг хүн хүндэлж, дуулгавартай дагах учиртай, учир нь Түүний оршихуй болон зан чанар бүтээгдсэн зүйлийнхтэй адилгүй, үүнээс дээгүүр юм. Бурхан бол өөрөө оршин тогтнодог, үүрд мөнхийн, бүтээгдсэн бус зүйл бөгөөд Бурханыг л хүндэлж, Түүнд захирагдвал зохино; хүн ийм шаардлага хангадаггүй. Тиймээс, Бурханы ажлыг туулсан, Бурханыг жинхэнээсээ мэддэг хүмүүс Түүнийг хүндэлдэг. Харин Түүний талаарх үзлээ орхидоггүй, Түүнийг Бурхан гэж ер үздэггүй хүмүүст Бурханыг гэх хүндэтгэл байдаггүй, хэдийгээр тэд Бурханыг дагадаг ч байлдан дагуулагддаггүй; тэд бол угаасаа дуулгаваргүй хүмүүс юм. Бүтээгдсэн бүх зүйл Бүтээгчийг хүндэлдэг зүрх сэтгэлтэй болж, Түүнд шүтэн мөргөж, ямар ч болзолгүйгээр Түүний ноёрхолд захирагдах үр дүнд хүрэхийн тулд Тэрээр ингэж ажилладаг. Энэ бол Түүний бүх ажлын хүрэхээр зорьж буй эцсийн үр дүн юм. Хэрвээ ийм ажлыг туулсан хүмүүс Бурханыг өчүүхэн ч хүндэлдэггүй бол, мөн урьдын дуулгаваргүй байдал нь огтхон ч өөрчлөгддөггүй бол таягдан хаягдах нь гарцаагүй. Хэрвээ Бурханыг гэх хүний хандлага зөвхөн зайнаас бишрэх юм уу хүндлэх явдал боловч Түүнийг өчүүхэн ч хайрладаггүй бол энэ нь Бурханыг хайрлах сэтгэлгүй хүний хүрсэн үр дүн бөгөөд ийм хүнд төгс болгуулах нөхцөл дутдаг. Хэрвээ ийм их ажил хүний жинхэнэ хайрыг олж авч чадахгүй бол ийм хүн Бурханыг олж аваагүй бөгөөд үнэнийг жинхэнээсээ эрэлхийлдэггүй. Бурханыг хайрладаггүй хүн үнэнийг хайрладаггүй, тиймээс Бурханыг олж авч чаддаггүй, Бурханы сайшаалыг хүртэж бүр ч чаддаггүй. Ийм хүмүүс Ариун Сүнсний ажлыг яаж ч туулж, шүүлтийг яаж ч туулсан бай, Бурханыг хүндэлж чаддаггүй. Тэд бол уг чанар нь өөрчлөгдөшгүй, туйлын хорон муу зан чанартай хүмүүс юм. Бурханыг хүндэлдэггүй бүх хүн таягдан хаягдаж, шийтгэлийн бай болж, ёрын мууг үйлддэг хүмүүсийн адилаар шийтгүүлж, зөв шударга бусыг үйлдсэн хүмүүсээс ч илүү зовох болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний ажил”-аас эш татав

Өмнөх: 1. Бурханаас эмээж, муугаас зайлна гэж юу болох, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах явдал хэрхэн илэрдэг тухай

Дараах: 3. Хэрхэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг болж болох вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх