ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VII

Бурханы эрх мэдэл, Бурханы зөвт зан чанар, Бурханы ариун байдлын тухай тойм

Залбирч дууссаны дараа зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тогтуун тайван болсон уу? (Тэгдэг.) Зүрх сэтгэл нь тогтуун тайван болж чаддаг бол хүн Бурханы үгийг сонсож, ойлгож чадах бөгөөд үнэнийг сонсож, ойлгож чадна. Харин зүрх сэтгэл чинь тогтуун тайван болж чаддаггүй бол, зүрх сэтгэл чинь үргэлж урсгал даган хөвж, эсвэл үргэлж өөр юм боддог бол Бурханы үгийг сонсохоор цуглахад энэ байдал чинь нөлөөлнө. Тэгэхээр бидний одоо ярилцаж байгаа зүйлийн гол цөм нь юу вэ? Гол сэдвээ эргээд жаахан бодъё. Цор ганц Бурханыг Өөрийг нь мэдэх тухайд бол, эхний хэсэгт бид Бурханы эрх мэдлийг хэлэлцсэн. Хоёр дахь хэсэгт бид Бурханы зөвт зан чанарыг хэлэлцсэн. Харин Бурханы ариун байдлыг гурав дахь хэсэгт хэлэлцсэн. Тухай бүрд бидний хэлэлцсэн нарийн бодитой агуулга та нарт сэтгэгдэл төрүүлсэн үү? “Бурханы эрх мэдэл” гэх эхний хэсгээс юу та нарт хамгийн гүн сэтгэгдэл үлдээж, аль хэсэг нь та нарт хамгийн их нөлөөлсөн бэ? (Бурхан эхлээд Бурханы үгийн эрх мэдэл, сүр хүчний тухай ярьсан; Бурхан хэлсэн үгэндээ хүрдэг ба Түүний үг биелэх болно. Энэ бол Бурханы төрөлх мөн чанар.) (Иовыг сорьж болох боловч амийг нь авч болохгүй гэж Бурхан Сатанд тушаасан. Үүнээс бид Бурханы үгийн эрх мэдлийг хардаг.) Нөхөрлөл сонссоныхоо дараа та нар ийм ойлголт авсан байна. Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Бурхан тэнгэр, газар болон тэдгээрийн доторх бүх зүлийг бүтээхийн тулд үг ашигласан бөгөөд хүнтэй гэрээ байгуулж, хүнд ерөөл хайрлахын тулд үг хэлдэг. Эдгээр нь бүгд Бурханы үгийн эрх мэдэл. Үүнээс гадна, Эзэн Есүс булшнаасаа алхан гарч ирэхийг Лазарт тушаасан үйл явдлаас бид, хүний амьдрал, үхэл Бурханы хяналтан дор байдаг бөгөөд Сатан тэдгээрийг хянах хүчгүй, Бурханы ажил махбод, эсвэл Сүнсний алинаар ч хийгдсэн бай, Түүний эрх мэдэл цор ганц гэдгийг хардаг.) Маш сайн! Бурханы эрх мэдлийн тухай ярьж байхад та нар “эрх мэдэл” гэх үгийг хэрхэн ойлгож байна? Бурханы эрх мэдлийн хүрээнд, Бурханы хийдэг болон илчилдэг зүйлээс хүмүүс юу хардаг вэ? (Бид Бурханы төгс хүчин, мэргэн ухааныг хардаг.) (Бурханы эрх мэдэл үргэлж байдаг бөгөөд үнэхээр, үнэхээр оршин байдгийг бид хардаг. Бурханы эрх мэдлийг өргөн хүрээнд харвал Тэр бүх зүйлийг захирдаг, харин бага цар хүрээнд харвал Тэр хүний амьдралыг хянадаг. Бурхан үнэндээ амьдралын зургаан онцгой үеийг төлөвлөж, хянадаг. Цаашлаад, Бурханы эрх мэдэл цор ганц Бурханыг Өөрийг нь төлөөлдөг ба бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй зүйлсээс юу ч үүнийг эзэмшиж чадахгүй гэдгийг бид хардаг. Бурханы эрх мэдэл нь Түүний ялгамж чанарыг бэлгэддэг.) “Бурханы ялгамж чанар болон Бурханы байр суурийн бэлгэдэл” гэж хэлэхийг бодоход та нар энэ үгсийн талаар ягшмал ойлголттой бололтой. Та нарт Бурханы эрх мэдлийн мөн чанартай холбоотой мэдлэг байна уу? (Биднийг жаахан байхаас эхлээд Бурхан биднийг харж хандаж, хамгаалж ирсэн, үүнээс бид Бурханы эрх мэдлийг хардаг. Бидэнд тохиолдсон аюулыг бид мэддэггүй, гэтэл Бурхан нууцаар биднийг үргэлж хамгаалж байсан; энэ ч бас Бурханы эрх мэдэл.) Маш сайн, сайхан хэллээ.

Бурханы эрх мэдлийн тухай ярих үед гол зүйл, гол санаа нь хаана байдаг вэ? Энэ агуулгыг бид яагаад хэлэлцэх хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт, энэ агуулгыг хэлэлцэхийн зорилго бол Бүтээгч болох Бурханы ялгамж чанар болон бүх зүйлийн дундах Түүний байр суурийг хүмүүст батлахын төлөө юм; энэ бол тэдний ойлгож чадах, харж мэдэрч чадах хамгийн эхний зүйл билээ. Чиний хардаг, мэдэрдэг зүйлс нь Бурханы үйлдлээс, Бурханы үгээс, Бурхан бүх зүйлийг удирдаж байгаагаас гардаг. Тэгвэл хүний харсан, мэдэрсэн, ойлгосон Бурханы эрх мэдэл хүмүүст юуг үнэхээр ойлгуулсан бэ? Энэ бол бидний аль хэдийн хэлэлцсэн эхний зүйл. Хоёрдугаарт, эрх мэдлээрээ дамжуулан Бурханы хийсэн, хэлсэн, хянасан бүхнийг хүмүүс харах үед, энэ нь тэдэнд Бурханы хүч чадал, мэргэн ухааныг ойлгох боломж олгодог. Бүхнийг удирддаг Бурханы агуу хүчийг болон Бурхан тийн үйлдэхдээ хэчнээн ухаалаг байдгийг ойлгох боломжийг тэдэнд олгодог. Бидний өмнө нь хэлэлцсэн Бурханы цор ганц эрх мэдлийн гол санаа, гол анхаарах зүйл энэ биш гэж үү? Уг нь нэг их хугацаа өнгөрөөгүй атал зарим нь үүнийг мартжээ. Бурханы эрх мэдлийг бүрэн ухаараагүй гэдгийг чинь энэ нь баталдаг; та нар Бурханы эрх мэдлийг хараагүй гэж хэлсэн ч болохоор байна. Үүнийг одоо та нар жаахан ч гэсэн ойлгож байна уу? Чи Бурханы эрх мэдлийг бодит үйлдэл дээр харахдаа юуг үнэхээр мэдэрдэг вэ? Бурханы хүч чадлыг чи үнэхээр мэдэрсэн үү? (Тэгсэн.) Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн тухай Бурханы үгийг унших үедээ чи Түүний хүч чадлыг мэдэрдэг, Түүний бүхнийг чадагч байдлыг мэдэрдэг. Бурхан хүмүүсийн хувь заяаг захирдгийг харах үедээ чи юу мэдэрдэг вэ? Түүний хүч чадал, мэргэн ухааныг мэдэрдэг үү? Хэрвээ Бурхан энэ хүч чадлыг эзэмшээгүй бол, энэ мэргэн ухааныг эзэмшээгүй бол бүхнийг ноёрхож, хүн төрөлхтний хувь заяаг захирч чадах байсан уу? Хэрвээ хэн нэгэн ажлаа хийх чадваргүй, шаардлагатай чадавх эзэмшдэггүй, зохих ёсны мэдлэг, ур чадвар дутмаг байдаг бол ажилдаа тэнцэх үү? Тийм хүн яасан ч тэнцэхгүй; өөрөөр хэлбэл, хүний чадвар хэдий чинээ их байна, төдий чинээ агуу зүйлийг хийж чаддаг. Бурханд тийм хүч чадал, мэргэн ухаан бий, иймээс Түүнд эрх мэдэл байдаг; энэ бол цор ганц. Бурханых шиг хүч чадал эзэмшдэг өөр ямар нэгэн бүтээл юм уу хүнийг бүх зүйлээс чи ер нь харж байсан уу? Тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээж, түүнчлэн тэднийг удирдаж, ноёрхох хүч чадалтай хэн нэгэн юм уу ямар нэг зүйл бий юу? Бүх хүнийг захирч, дагуулж чадах, хэзээд, хаа сайгүй оршигч хэн нэг хүн, ямар нэг зүйл байгаа юу? (Үгүй, байхгүй.) Тэгвэл одоо та нар Бурханы цор ганц эрх мэдлийн дотор багтсан бүхний жинхэнэ утга учрыг ойлгож байна уу? Та нар бага зэрэг ойлголттой болов уу? (Тэглээ.) Сая бид Бурханы цор ганц эрх мэдлийг хамардаг зүйлсийг давтан авч үзлээ.

Хоёр дахь хэсэгт бид Бурханы зөвт зан чанарын тухай ярьсан. Бид Бурханы зөвт зан чанарын талаар олон зүйлийг хэлэлцээгүй. Яагаад гэвэл, энэ үе шатан дахь Бурханы ажил нь үндсэндээ шүүлт, гэсгээлт юм. Бурханы зөвт зан чанар нэн ялангуяа Хаанчлалын эрин үед тодорхой илчлэгдсэн. Тэрээр бүтээлийн цаг үеэс хойш огт хэлж байгаагүй үгийг хэлсэн; бүх хүн буюу Түүний үгийг харж, Түүний үгийг туулсан бүхэн, Түүний үгэнд зөвт зан чанар нь илчлэгдсэнийг харсан. Тэгвэл Бурханы зөвт зан чанарын тухай бидний ярьсан зүйлийн гол санаа юу вэ? Та нарт ямар нэгэн гүнзгий ойлголт байна уу? Ямар нэг туршлагаараа ойлгож авсан уу? (Тухайн үеийн хүмүүс маш их завхарсан тул Бурханы уур хилэнг өдөөж, Бурхан Содом хотыг шатаасан. Үүнээс бид Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг.) Эхлээд жаахан лавшруулан харъя: Хэрвээ Бурхан Содомыг устгаагүй бол чи Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэж чадах байсан уу? Чи мөн л мэдэж чадах байсан, тийм үү? Үүнийг чи Хаанчлалын эрин үед илэрхийлсэн Бурханы үгээс харж чадна, бас хүний эсрэг хандсан Бурхан шүүлт, гэсгээлт болон хараалаас харж чадна. Ниневег аварсан явдлаас нь та нар Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг уу? (Хардаг.) Энэ эрин үед та нар Бурханы өршөөл, хайр, хүлээцтэй байдлын ямар нэг зүйлийг харж чаддаг. Хүн гэмшвэл, Бурхан хүнд хандах хандлагаа өөрчилдгийг та нар хардаг. Энэ хоёр жишээг Бурханы зөвт зан чанарын талаар хэлэлцэх урьдач нөхцөл болгон ашиглавал Түүний зөвт зан чанар илэрхийлэгдсэн гэдгийг харахад тун тодорхой байна. Гэхдээ, бодит байдал дээр энэ нь Библийн энэ хоёр түүхээр хязгаарлагддаггүй. Та нарын одоогийн мэдэрч, харж, туулж байгаа Бурханы үг болон ажлаас харсан Бурханы зөвт зан чанар юу вэ? Туршлагаасаа яриач. (Бурханы бүтээж өгсөн орчинд хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы хүслийн дагуу үйлдэж чадвал Бурхан тэднийг замчилж, гэгээрүүлж, дотор нь гэрэл гэгээ мэдрүүлдэг. Хүмүүс Бурханы эсрэг явж, Бурханд тэрсэлж, Түүний хүслийн эсрэг явах үед Бурхан өөрсдийг нь хаясан мэт тэдний дотор харанхуй байдаг. Тэд залбирч, Түүнд юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байсан ч гэсэн, үзэл төсөөллөө хойш тавьж, Бурхантай хамтран ажиллахад бэлэн болж, сайжрахаар чармайх үед Бурханы инээмсэглэсэн царай аажмаар харагдаж эхэлдэг. Үүнээс бид Бурханы зөвт зан чанарын ариун байдлыг туулсан; Бурхан ариун хаанчлалд үзэгддэг бөгөөд бузар газруудаас нуугддаг.) (Хүмүүст ханддаг байдлаас нь би Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг. Ах эгч нарын маань биеийн хэмжээ, хэв чанар өөр, мөн бид бүхнээс Бурханы шаарддаг зүйл ч бас ялгаатай байдаг. Бид Бурханы гэгээрлийг янз бүрийн түвшинд хүлээн авах чадвартай бөгөөд ийм маягаар би Бурханы зөвт байдлыг хардаг. Учир нь хүн хүндээ ингэж хандаж чаддаггүй, гагцхүү Бурхан л чаддаг.) Та нар бүгдээрээ зарим бодитой мэдлэгийг ярилаа.

Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэх тухайд, юу нь гол болохыг та нар ойлгож байна уу? Та нар энэ талаарх туршлагынхаа тухай олон юм ярьж чадах боловч та нарт хэлэх ёстой цөөн хэдэн гол зүйл Надад байна. Бурханы зөвт зан чанарыг ойлгохын тулд хүн эхлээд Бурханы мэдрэмжийг ойлгох ёстой: Тэр юуг үзэн ядаж, юуг жигшиж, юуг хайрлаж, хэнийг тэвчиж, хэнд өршөөнгүй байдгийг, мөн ямар төрлийн хүн тэр өршөөлийг хүртдэгийг ойлгох ёстой. Үүнийг мэдэх нь чухал. Цаашлаад, Бурхан хэчнээн элэгсэг ч гэлээ, хүмүүсийг хэчнээн их хайрлаж, өршөөдөг ч гэлээ, Өөрийнх нь ялгамж чанар, байр сууринд халдсан хэнийг ч тэвчдэггүй, мөн Өөрийнх нь эрхэм чанарт халдсан хэнийг ч тэвчдэггүй гэдгийг хүн ойлгох ёстой. Бурхан хүмүүсийг хайрладаг боловч тэднийг эрхлүүлдэггүй. Тэрээр хүмүүст хайр, өршөөл, хүлээцтэй байдлаа үзүүлдэг ч тэднийг хэзээ ч өөгшүүлдэггүй; Түүнд Өөрийн гэсэн зарчим, хил хязгаар бий. Чи дотроо Бурханы хайрыг хэчнээн их мэдэрсэн нь хамаагүй, тэр хайр хэчнээн гүн байх нь хамаагүй, өөр хүнтэй харьцаж байгаа мэт Бурхантай харьцаж хэзээ ч болохгүй. Бурхан хүмүүст ойр дотно ханддаг нь үнэн хэдий ч, хэрвээ хүн Бурханыг хүнтэй адилхан үзэж, Түүнийг ердөө өөр нэг бүтээл шиг үзэж, найз шигээ юм уу шүтээн мэт хандвал Бурхан тэднээс нүүр буруулж, тэднийг хаях болно. Энэ бол Түүний зан чанар бөгөөд энэ тухайд Өөртэй нь хайхрамжгүй ханддаг хэнийг ч Тэр тэвчдэггүй. Иймээс Бурханы үгэнд Түүний зан чанарын талаар үргэлж ингэж хэлдэг: Хэчнээн их замаар аялсан чинь хамаагүй, хэр их ажил хийж, хэр их зовлонг туулсан чинь хамаагүй, Бурханы зан чанарт халдмагц Тэр хийсэн зүйлд чинь үндэслэн хүн нэг бүрд хариу өгөх болно. Юу гэсэн үг вэ гэхээр, Бурхан хүмүүсийг Өөртэйгөө ойр дотно гэж үздэг боловч хүмүүс Түүнтэй найз шигээ, эсвэл хамаатан шигээ харьцаж болохгүй. Бурханыг найзаа гэж авч үзэж болохгүй. Чи Түүнээс хэр их хайр хүлээн авсан нь хамаагүй, Тэр чамайг хэчнээн их тэвчсэн нь хамаагүй, чи хэзээ ч Бурханыг зүгээр нэг найзтайгаа адил авч үзэх ёсгүй. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар. Ойлгож байна уу? Энэ тухай Би нэмж ярих хэрэг байна уу? Өмнө нь та нар үүнийг ойлгодог байсан уу? Хүн онолын талаар ойлгодог ч бай, үгүй ч бай, эсвэл өмнө нь энэ тухай юу ч бодоогүй ч бай, ерөнхийдөө энэ бол хүмүүсийн хамгийн амархан гаргадаг алдаа юм. Хүн Бурханыг уурлуулах нь нэг удаагийн тохиолдол юм уу хэлсэн ганц зүйлээс нь болдоггүй байж магад, харин ч энэ нь тэдний хандлага, байгаа байдлаас болдог. Энэ бол үнэхээр аймаар зүйл. Зарим хүн, Бурханы тухай ойлгодог, Бурханыг мэддэг гэж боддог, тэд бүр Бурханы таалалд нийцэх зарим зүйлийг хийдэг ч байж мэднэ. Тэдэнд Бурхантай эн тэнцүү мэт, Бурхантай найзууд болсон мэт санагдаж эхэлдэг. Иймэрхүү мэдрэмж бол асар буруу. Хэрэв чи үүнийг гүнзгий ойлгодоггүй бол, тодорхой ойлгодоггүй бол Бурханыг уурлуулж, Бурханы зөвт чанарт халдахад маш амархан. Одоо чи үүнийг ойлгосон, тийм үү? Бурханы зөвт зан чанар цор ганц биш гэж үү? Энэ нь хүний зан ааш, хүн чанартай адилхан уу? Хэзээ ч үгүй, тийм биз дээ? Тэгэхээр, Бурхан хүмүүстэй яаж ч харьцсан бай, хүмүүсийн тухай юу ч бодсон бай, Бурханы байр суурь, эрх мэдэл, ялгамж чанар хэзээ ч өөрчлөгддөггүй гэдгийг мартах ёсгүй. Хүн төрөлхтний хувьд, Бурхан бол үргэлж бүхний Эзэн, мөн Бүтээгч. Чи ойлгож байгаа, тийм үү?

Бурханы ариун байдлын талаар та нар юу мэдсэн бэ? Сатаны ёрын муугийн эсрэг байдгаас гадна, Бурханы ариун байдлын талаар ярилцсан гол сэдэв юу байлаа? Энэ нь Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болох биш гэж үү? Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох нь Бурханд Өөрт нь цор ганц байдаг уу? (Тийм.) Түүний ямар ч бүтээлд ийм юм байхгүй. Тийм болохоор бид Бурханы ариун байдлыг цор ганц гэж хэлдэг. Энэ бол та нарын ойлгож чадах зүйл. Бид Бурханы ариун байдлын талаар гурван цуглаан хийсэн. Та нар Бурханы ариун байдлыг юу гэж боддогоо өөрсдийнхөө үгээр, өөрсдийнхөө ойлгосноор дүрслэн хэлж чадах уу? (Өнгөрсөн удаа Бурханыг бидэнтэй ярилцахад бид Түүний өмнө өвдөг сөгдсөн. Бурхан бидэнтэй, нүүрээрээ газар унан мөргөх болон Түүнийг шүтэн мөргөхөөр өвдөг сөгдөхтэй холбоотой үнэнийг нөхөрлөсөн. Түүний шаардлагад хүрэхгүй байх үедээ өвдөг сөгдөн Түүнд мөргөсөн маань Түүний хүсэлтэй нийцэхгүйг бид харсан бөгөөд үүнээс бид Бурханы ариун байдлыг харсан.) Тун үнэн. Өөр зүйл байна уу? (Хүн төрөлхтөнд хэлсэн Бурханы үгнээс бид, Тэр илэн далангүй, тодорхой ярьдаг, гол санаагаа шууд хэлдэг гэдгийг хардаг. Сатан тойруу замаар ярьдаг бөгөөд энэ нь худал хуурмагаар дүүрэн байдаг. Бурханы өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөсөн өнгөрсөн удаагийн явдлаас бид Бурханы үг болоод үйлдэл үргэлж зарчимтай байдгийг харсан. Бид юу хийх ёстой, юуг баримталж, хэрхэн үйлдвэл зохистойг хэлэхдээ Тэр үргэлж тун тодорхой, ойлгомжтой байдаг. Харин хүмүүс ийм биш; Сатан хүн төрөлхтнийг ялзруулсны дараа хүмүүс өөрсдийн үйлдэл ба үгээр хувийн санаархал, зорилго болон хүслээ биелүүлэхээр эрмэлздэг болсон. Бурхан хүн төрөлхтнийг харж хандаж, хамгаалж, халамжилж байгаагаас Бурханы хийдэг бүхэн эерэг байдгийг бид хардаг ба энэ маш тодорхой. Ийм замаар бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарын илчлэлийг хардаг.) Сайхан хэллээ! Өөр нэмж хэлэх хүн байна уу? (Бурхан Сатаны муу муухайг илчлэх үед бид Бурханы ариун байдлыг хардаг. Бурхан Сатаны мөн чанарыг илчлэх үед бид түүний ёрын мууг илүү сайн мэддэг болж, хүн төрөлхтний зовлонгийн эх сурвалжийг хардаг. Өмнө нь бид Сатаны эзэмшил дор зовж буйгаа огт мэддэггүй байж. Бурхан бидэнд мэдэгдэх үед л, алдар нэр, эд хөрөнгө хөөцөлдсөний үр дүнд ирдэг хамаг зовлонг Сатан бий болгодгийг бид харсан. Энэнээс болоод л Бурханы ариун байдал нь хүн төрөлхтний жинхэнэ аврал гэдгийг бид мэдэрдэг. Түүнээс гадна, аврал хүлээн авах нөхцөл байдлыг Бурхан бидэнд бэлддэг; Тэр биднийг тун чинээлэг айлд төрүүлээгүй байж болох ч тохиромжтой гэр бүлд, тохиромжтой орчинд төрүүлсэн байдаг. Бас Тэр биднийг Сатаны хөнөөл, дарлалд зовохыг зөвшөөрдөггүй, тийм болохоор бид эцсийн өдрүүдэд Бурханы авралыг хүлээн авах нөхцөл байдал, хэвийн үзэл бодол, хэвийн сэтгэхүйтэй байж чадна. Үүнээс бид Бурханы төлөвлөгөөний нарийн нягт байдлыг, Түүний зохицуулалтыг, мөн тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлдгийг нь хардаг. Биднийг Сатаны нөлөөнөөс аврах Бурханы ажлын нарийн ширийнийг бид илүү сайн харж, Бурханы ариун байдал, хүн төрөлхтнийг гэсэн хайрыг нь ойлгодог.) Үүн дээр нэмж ярих хүн байна уу? (Завхарсан хүн төрөлхтөнд Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэг, эсвэл Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайр дутмаг байдаг. Бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарыг ойлгодоггүй болохоор Түүнийг шүтэн мөргөхөөр өмнө нь өвдөг сөгдөж байгаа маань хуурамч, далд зорилготой, санаатай байдаг учраас Бурхан баярладаггүй. Бурхан Сатанаас огт өөр гэдгийг бид хардаг; Сатан өөрийгөө хүмүүсээр хүндлүүлж, өөртөө тал засуулж, шүтэн мөргүүлэхийг хүсдэг. Сатанд зарчим гэж байдаггүй. Үүнээс би бас Бурханы ариун байдлыг ойлгодог.) Маш сайн байна! Бурханы ариун байдлын тухай нөхөрлөсөн зүйлээс та нар Бурханы төгс байдлыг харсан уу? (Харсан.) Бурхан бол бүх эерэг зүйлийн эх сурвалж гэдгийг хардаг уу? Бурхан бол үнэн ба шударга ёсны биелэл гэдгийг харж чаддаг уу? Бурхан хайрын эх сурвалж гэдгийг хардаг уу? Бурханы хийдэг бүхэн, Түүний гаргадаг бүхэн, илчилдэг бүхэн өө сэвгүй гэдгийг хардаг уу? (Хардаг.) Энэ хэдэн жишээ нь бүгд Бурханы ариун байдлын талаар Миний ярьсан гол санаа юм. Өнөөдөр энэ үг та нарт зүгээр л нэг сургаал шиг санагдаж байгаа байх, гэхдээ нэг л өдөр чи үг болон ажлаас нь жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь мэдэрч, харах үедээ, Бурхан бол ариун, Бурхан хүн төрөлхтнөөс өөр, Түүний зүрх сэтгэл, зан чанар, мөн чанар бүгд ариун гэж зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс хэлэх болно. Энэ ариун байдал Бурханы төгс байдлыг хүнд харуулдаг, бас Бурханы ариун байдлын мөн чанар өө сэвгүй гэдгийг харуулдаг. Түүний ариун байдлын мөн чанар нь Тэр бол цор ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг тодорхойлж, Тэр бол цор ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг хүнд харуулж, баталдаг. Гол санаа нь энэ биш гэж үү? (Мөн.)

Өнөөдөр бид өмнөх цуглаанууд дээр ярьсан агуулгын зарим хэсгийг тоймлон өгүүллээ. Ерөнхий тоймоо ингээд дуусгая. Та нар бүгдээрээ үйл явдал, сэдэв бүрийн гол санааг үнэн сэтгэлээсээ авч үзнэ гэж Би найдаж байна. Эднийг ердөө нэг сургаал гэж бүү бод; цаг завтай үедээ тэдгээрийг илүү анхааралтай уншиж, эргэцүүлэх гэж хичээ. Эдгээрийг зүрх сэтгэлдээ санаж, амьдралдаа хэрэгжүүл, тэгвэл Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын жинхэнэ илчлэлийн тухай Миний хэлсэн бүхнийг чи үнэхээр мэдэж авах болно. Гэхдээ чи эдгээрийг зүгээр л тэмдэглэлийн дэвтэртээ бичиж авчихаад ерөөсөө уншихгүй, эргэцүүлж бодохгүй бол хэзээ ч ойлгохгүй. Чи одоо ойлгосон, тийм үү? Энэ гурван зүйлийг ярилцсаны дараа Бурханы ялгамж чанар, мөн чанар болон зан чанарын талаар хүмүүс ерөнхийд нь, эсвэл бүр нарийвчлан ойлгосон байх болно. Гэхдээ тэд Бурханы талаар бүрэн гүйцэд ойлголттой болсон байх уу? (Үгүй.) Тэгвэл, Бурханы талаарх өөрсдийн ойлголтыг харвал, илүү гүнзгий ойлголт хэрэгтэй гэж санагдаж байгаа өөр талбар та нарт байна уу? Өөрөөр хэлбэл, Бурханы эрх мэдэл, зөвт зан чанар, ариун байдлын тухай ойлголттой болсны дараа чиний оюун санаанд Бурханы цор ганц ялгамж чанар, байр суурийн талаарх мэдлэг бий болсон байх, гэвч илүү гүнзгий ойлголттой болохоосоо өмнө чи Бурханы үйлдэл, Бурханы хүч чадал, Бурханы мөн чанарыг туршлагаараа мэдэж авч, ойлгох ёстой. Одоо та нар энэ нөхөрлөлүүдийг сонссон болохоор итгэлийн тухай энэ сэдвийг зүрх сэтгэлдээ хадгалж чадахаар боллоо: Бурхан үнэхээр оршин байдаг, бүх зүйлийг захирдаг нь бодит үнэн. Нэг ч хүн Түүний зөвт зан чанарт халдах ёсгүй бөгөөд Түүний ариун байдал нь ямар ч хүн эргэлзэхийн аргагүй тодорхой зүйл юм. Эдгээр нь бодит баримт. Энэ нөхөрлөлүүд нь Бурханы байр суурь, ялгамж чанарыг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд суурилуулж өгдөг. Энэ суурь тавигдмагц хүмүүс илүү ихийг ойлгохоор хичээх ёстой.

Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж (I)

Өнөөдөр Би та нартай шинэ сэдвийн талаар нөхөрлөх болно. Ямар сэдэв байх вэ? Сэдвийн нэр нь “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж”. Нэлээд том сэдэв байгаа биз? Та нарын хувьд энэ нь хүрэхийн аргагүй юм шиг санагдаж байна уу? Бурхан бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдэг нь хүний хувьд сонсоход хол хөндий сэдэв шиг санагдаж болох юм, гэхдээ Бурханыг дагадаг хүмүүс бүгд үүнийг ойлгох ёстой. Яагаад гэвэл, хүн бүр Бурханыг мэдэж, Түүнийг хангалуун байлгаж, Түүнийг хүндлэх чадвартай байхад энэ сэдэв салшгүй хамаатай. Тэгэхээр энэ сэдвийг ярилцах ёстой. Зарим хүн урьд нь энэ сэдвийн талаар үндсэн ойлголттой байсан байж болох юм, эсвэл зарим нь үүнийг мэддэг байсан байх. Оюун ухаандаа тэд энэ тухай хэтэрхий энгийн мэдлэгтэй, эсвэл өнгөцхөн ойлголттой байж болох юм. Бусад нь энэ тухай зарим нэг онцгой туршлагатай байдаг; өөрсдийн өвөрмөц туршлагын улмаас зүрх сэтгэлдээ тэд энэ тухай гүнзгий ойлголттой болсон байдаг. Гэхдээ энэ тухай мэдлэг гүн ч бай, өнгөцхөн ч бай, та нарын хувьд энэ нь өрөөсгөл бөгөөд хангалттай тодорхой биш. Иймээс энэ сэдвийг ярилцах ёстой бөгөөд үүний зорилго нь та нарт илүү тодорхой, гүн гүнзгий ойлголт өгөх явдал юм. Энэ сэдвийн талаар та нартай нөхөрлөхдөө Би нэгэн онцгой арга буюу өмнө нь хэрэглэж байгаагүй, та нарт жаахан сонин, эсвэл бага зэрэг таагүй санагдаж магадгүй аргыг ашиглана. Гэхдээ сонсоныхоо дараа та нар ямар арга байсныг нь мэдэх болно. Та нар түүх сонсох дуртай юу? (Дуртай.) Түүх ярих аргыг сонгосон минь зөв бололтой. Та нар бүгдээрээ түүх сонсох дуртай юм байна. Тэгвэл эхэлцгээе. Та нар үүнийг дэвтэртээ бичиж авах шаардлагагүй. Ийш тийш сатааралгүй тайван суухыг та нараас хүсье. Хэрэв эргэн тойрны чинь зүйл, эсвэл хүмүүс чамайг сатааруулаад байна гэж санагдвал нүдээ аньж болно. Би та бүхэнд нэгэн гайхалтай бяцхан түүх ярьж өгье. Энэ нь үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувуу, хүний тухай түүх. Миний ярих гэж байгаа түүхийн гол дүрүүд юу билээ? (Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн.) Үүнд Бурхан байх болов уу? (Байхгүй.) Гэхдээ энэ түүхийг сонссоны дараа та нар тайвширч, уужирна гэдэгт Би итгэлтэй байна. За тэгэхээр, чимээгүйхэн сонсоорой.

Түүх 1. Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн

Нэгэн жаахан үр газарт унажээ. Ширүүн борооны дараа өнөөх үр соёолж, үндэс нь аажмаар хөрсийг ухан оржээ. Сар нэг битүүрч, нэг хавиргалахын хэрээр цаг улирал ээлжлэхийг харж, ширүүн салхи, аадар бороог даван туулж өчүүхэн соёо аяндаа ургалаа. Зун болоход газрын ус хишгээ хайрлаж, аагим халууныг давахад нь тусална. Газрын ачаар соёо халууныг эс мэдрэх ба тийнхүү зуны халуунд мэнд үлдэнэ. Өвөл болоход газар түүнийг дулаан энгэртээ тэвэрч, тэд бие биедээ нягт наалдана. Газрын дулааны ачаар соёо өвлийн хахир хүйтэнд тэсэж үлдээд, жихүүн салхи, хайрах цасыг ажрахгүй давна. Газрын нөмөр нөөлгөөр соёо улам бэхжиж, аз жаргалтай байлаа. Соёо өсөн ургахдаа, өөрийг нь амь хайргүй тэтгэн тэжээх газраар бахархан байлаа. Соёо баяр баясалтайгаар ургаж байв. Тэрээр асгарах бороонд дуугаа дуулж, үлээх салхинд найган бүжнэ. Ингэж, соёо ба газар бие биеэ түшиж тулдаг...

Он жил өнгөрөөд чигчийхэн соёо маань өндөр бүдүүн мод боллоо. Тэрээр олон салаа мөчир, тоймгүй олон навчис ургуулж, газарт бат үндэслэв. Үндэс нь газарт шигдэн шигдсээр, хөрсний гүнд бөх зоогджээ. Нэгэн цагт өчүүхэн байхад нь хамгаалж байсан газар одоо аварга модны суурь болжээ.

Нарны цацраг дээр нь тусаж, мод улам өндийлөө. Тэрээр мөчрүүдээ дэлгээд нарны гэрлээс шимэн шингээв. Тэгэхэд доорх газар нь модтой нэгэн хэмнэлээр амьсгалж, яг л шинэ болсон мэт санагдаж байв. Яг тэр үед, модны мөчрөөс цэвэр агаар ялгаран гарч, мод баяр хөөрөөр умбаж, эрч хүчээр оргилж байлаа. Ингэж, мод ба нарны гэрэл бие биеэсээ хамаардаг...

Модны сүүдэрт сэрүүцэж байгаа хүмүүс цэвэр агаарын сайханд цэнгэн баясацгаана. Цэвэр агаар тэдний зүрх, уушгийг цэвэрлэж, цусыг нь цэвэршүүлнэ. Хүмүүс алжаал ядаргааг мэдрэхээ больцгоов. Ингэж, хүн ба мод бие биеэ тулж түшнэ...

Удалгүй модны мөчрүүд дээр дууч шувууд эргэлдэх боллоо. Зарим нь дайснаасаа зугтаж, зарим нь нялх ангаахайгаа өсгөн бойжуулах гэж, харин зарим нь түрхэн зуур амсхийх гэж. Ингэж, шувуу ба мод бие биеэ түшнэ...

Модны үндэс мушгирч, зангирч, газарт гүн шигдэв. Модны их бие нь газрын хувьд салхи, борооны нөмөр болов. Мод том мөчрүүдээ дэлгэн газрыг хамгаалж байлаа. Газар өөрийнх нь эх учраас мод үүнийг хийж байсан юм. Тэд хамтдаа амьдарч, бие биеэ тулж түшдэг, тэд хэзээ ч хагацахгүй...

Ингээд түүх маань өндөрлөлөө. Одоо та нар нүдээ нээж болно. Би дөнгөж сая үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд болон хүний тухай ярилаа. Энэ түүх хэдхэн хэсэгтэй. Энэ түүх та нарт юу бодогдуулав? Ийм маягаар яривал та нар ойлгож байна уу? (Ойлгож байна.) Та нар юу бодогдсоноо хуваалцаж болно. Энэ түүхийг сонссоны дараа та нарт ямар санагдав? Миний ярьсан бүх зүйлийг харж, хүрч болно гэдгийг юун түрүүнд Би та нарт хэлэх ёстой; эдгээр нь зүйрлэл биш, бодит юмс. Та бүхэн Миний ярьсныг бодоосой гэж Би хүсэж байна. Би тийм гүн гүнзгий утгатай юм яриагүй, саяын түүхийн гол санааг бүрдүүлдэг хэдхэн өгүүлбэр л байгаа. (Саяын сонссон түүх бидэнд маш сайхан зураглал өгч байна: Үр амьтай болж, ургах явцдаа хавар, зун, намар, өвөл гээд жилийн дөрвөн улирлыг туулж байна. Харин газар түүнийг хангаж тэтгэж байгаа нь яг л эх хүн гэлтэй. Өвлийн цагт, газар дулаан илчээ хайрласан болохоор соёо хүйтнийг давж гарсан. Дараа нь соёо өсөж томроод мод болоход, нарны цацраг мөчрүүдэд нь хүрч, модыг улам баяр хөөртэй болгосон. Бурханы бүтээлийн бүх зүйлийн дундаас газар амьд бөгөөд модыг тулж түшдэг гэдгийг бид хардаг. Бас нарны гэрэл модонд дулаан илч өгдгийг бид хардаг. Шувууд хэдийгээр байдаг л нэг зүйл боловч шувуу, мод, хүн бүгд уялдаа холбоотой гэдгийг бид хардаг. Энэ түүхийг сонсох үед, үнэндээ Бурханы бүтээлийн бүх зүйл амьд гэдгийг бид зүрх сэтгэлдээ мэдэрч байна.) Сайхан хэллээ! Өөр юм нэмж хэлэх хүн байна уу? (Үр соёолж, сүндэрлэсэн өндөр мод болж ургадаг энэ түүхээс бид Бурханы бүтээсэн бүх зүйл маш гайхалтай гэдгийг харж байна. Бурхан бүгдийг бие биеэс нь хамааралтай болгосон ба тэд бүгд бие биетэйгээ холбоотой, бүгд бие биедээ үйлчилдэг. Бид Бурханы мэргэн ухаан болон гайхамшгийг хардаг, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн гэдгийг хардаг.)

Миний дөнгөж сая ярьсан бүх зүйлийг та нар харж байсан, жишээ нь үр, та нар үүний тухай мэднэ биз дээ? Үр ургаад мод болдог үйл явцыг чи нарийн мэдэхгүй байж болно, гэхдээ энэ бол баримт гэдгийг мэднэ тийм үү? Чи газрыг, нарны гэрлийг мэднэ. Шувууд модон дээгүүр нисэн бууж эргэлдэх нь хүн бүрийн харж байсан зүйл мөн үү? Хүмүүс модны сүүдэрт сэрүүцэхийг та нар бүгдээрээ харж байсан биз дээ? (Бид харсан.) Тэгэхээр энэ бүх жишээг нэг дүр зурагт харах үед та нарт ямар мэдрэмж төрдөг вэ? (Эв зохицолтой.) Тэгвэл энэ дүр зураг дахь бүх зүйл бүгд Бурханаас ирдэг үү? (Тийм.) Тэд Бурханаас ирдэг тул газар дээр хамтдаа оршин байгаа энэ хэдэн зүйлийн үнэ цэн, ач холбогдлыг Бурхан мэддэг. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ юм бүрийг төлөвлөсөн, Түүний бүтээсэн юм бүхэн Түүний санаа зорилгыг харуулдаг бөгөөд Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ тэдэнд амь шингээдэг. Бурхан хүн төрөлхтөнд амьдрах орчинг бүтээж өгсөн ба дөнгөж сая сонссон түүхэнд үүнийг хэлэлцсэн. Энэ нь үр ба газрын харилцан хамаарлыг өгүүлсэн; газар үрийг тэтгэж, үр газартай холбогддог. Энэ хоёрын харилцааг Бурхан бүр анхнаасаа урьдчилан тогтоосон. Энэ дүр зурагт байгаа мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн бол хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээж өгсөн амьдрах орчны нэг жишээ юм. Нэгдүгээрт, мод газрыг орхиж чадахгүй, нарны гэрэлгүйгээр байж ч чадахгүй. Тэгвэл Бурхан модыг бүтээсний зорилго нь юу юм бэ? Зөвхөн газрын төлөө модыг бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Зөвхөн шувуудын төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Эсвэл зөвхөн хүмүүсийн төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? (Болохгүй.) Тэдний хоорондох харилцаа юу вэ? Тэдний хоорондох харилцаа нь, бие биеэсээ салж болшгүй, харилцан хамаарал юм. Өөрөөр хэлбэл, газар, мод, нарны гэрэл, шувууд болон хүмүүс оршин байхын тулд бие биеэ тулж түшдэг бөгөөд нэг нь нөгөөгөө тэтгэдэг. Мод газрыг хамгаалдаг байхад газар модыг тэжээдэг; нарны гэрэл модонд шим өгөхөд мод нарны гэрлээс цэвэр агаарыг бий болгож, нарны хурц халууныг газарт хүргэхгүй сүүдэрлэдэг. Эцэст нь хэнд ашигтай байна? Хүн төрөлхтөнд ашигтай байгаа биз? Тэгэхээр энэ бол Бурхан яагаад хүн төрөлхтөнд зориулан амьдрах орчныг бүтээж өгсний ар дахь зарчмуудын нэг бөгөөд хүн төрөлхтөнд зориулсан гол зорилгуудын нэг юм. Хэдий энэ нь жирийн нэг дүрслэл боловч бид Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилгыг харж чаддаг. Хүн төрөлхтөн газаргүйгээр, модгүйгээр, шувуудгүйгээр, наргүйгээр амьдарч чадахгүй, тийм үү? Энэ нь ердөө л нэг түүх боловч Бурхан орчлон ертөнцийг бүтээж хүнд амьдрах орчин хайрласны бичил ертөнц билээ.

Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүн төрөлхтөнд зориулж бүтээсэн бөгөөд бас амьдрах орчныг ч бүтээсэн. Нэгдүгээрт, энэ түүхээр хэлэлцсэн гол санаа бол бүх зүйлийн уялдаа холбоо, харилцан хамаарал юм. Энэ зарчмын дор, хүн төрөлхтний амьдрах орчин хамгаалагдаж, цаашид оршин тогтноно; энэ амьдрах орчин оршин байгаа болохоор хүн төрөлхтөн цэцэглэн хөгжиж, өсөн үржиж чадна. Энэ дүр зургаас бид мод, газар, нар, шувууд, бас хүмүүсийг харсан. Бурхан ч бас байсан уу? Хүмүүс олж хараагүй, тийм үү? Гэхдээ хүмүүс энэ дүр зураг дээрээс аливаа зүйлийн хоорондох харилцан уялдааны зүй тогтлыг харж чаддаг; эдгээр зүй тогтлоор дамжуулан хүмүүс Бурхан оршин буйг, Бурханы дээд эрхийг харж чаддаг. Бурхан эдгээр зарчим болон зүй тогтлыг ашиглаад бүх зүйлийг амьд байлгаж, оршин тогтнуулдаг. Ийм замаар Тэр бүх зүйлийг хангаж, хүн төрөлхтнийг тэтгэж байдаг. Энэ түүх бидний дөнгөж сая хэлэлцсэн сэдэвтэй холбоотой байна уу? Өнгөн талдаа холбоогүй юм шиг харагддаг боловч яг бодит байдал дээр Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн зүй тогтол болон бүх зүйлийг ноёрхох Түүний ноёрхол нь, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдэгтэй нь яв цав холбогдож, салшгүй уялдсан байдаг. Та нар бага ч гэсэн мэдэрсэн биз дээ?

Бурхан орчлон ертөнцийн ажиллагааны хуулийг хянадаг, бүх зүйлийн оршин тогтнолын хуулийг захирдаг, бас орчлон ертөнц болон бүх зүйлийг бие биеэ түшин хамт амьдрахад хүргэдэг; ингэснээр тэд мөхдөггүй, алга болдоггүй, тийнхүү хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн оршсоор байх ба хүн Бурханы удирдлага дор ийм орчинд амьдарч чаддаг. Бүх зүйлийг захирдаг энэ зүй тогтлууд Бурханы ноёрхол дор байдаг бөгөөд хүн төрөлхтөн тэдгээрт хөндлөнгөөс оролцож, тэдгээрийг өөрчилж чадахгүй; Бурхан Өөрөө л энэ зүй тогтлуудыг мэддэг, бас удирддаг. Модод нахиалах цаг, бороо орох үе, газраас ургамлын хүртэх ус шимийн хэмжээ, навчис унах улирал, модод жимслэх улирал, нарнаас модонд ирэх энерги, нарны гэрлийг аваад модны ялгаруулах бодис—эдгээр нь орчлон ертөнцийг бүтээх үедээ Бурханы аль хэдийнээ зохицуулсан зүйл бөгөөд эдгээр нь хүний зөрчиж чадахгүй хуулиуд юм. Амьд ч бай, эсвэл хүний нүдэнд амьгүй гэж харагддаг ч бай, Бурханы бүтээсэн зүйлс бүгдээрээ Бурханы гарт, Түүний ноёрхол дор байдаг. Хэн ч энэ зүй тогтлыг өөрчилж, эсвэл зөрчиж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ, ямар байхыг нь нэгэнт тогтоочихсон. Газар байхгүйгээр мод үндэслэж, соёолж, ургаж чадахгүй байсан. Хэрвээ газарт ямар ч мод байгаагүй бол газар хатах байсан. Түүнээс гадна, мод бол шувуудын орон гэр, энэ нь тэдний салхинаас хоргодох нөмөр газар юм. Нарны гэрэл үгүй бол мод сайхан байж чадах уу? (Сайхан байж чадахгүй.) Модонд зөвхөн газар байгаад хангалтгүй. Энэ бүхэн хүн төрөлхтний төлөө, хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө байдаг. Хүн төрөлхтөн модноос цэвэр агаар авдаг ба модоор хамгаалагдсан газар дээр амьдардаг. Үүний зэрэгцээ хүн төрөлхтөн нарны гэрэл болон бусад янз бүрийн амьд зүйлсээс мѳн салж чадахгүй байдаг. Хэдий эдгээр зүйлийн хамаарал нарийн төвөгтэй ч гэлээ, Бурхан бүх зүйлийг захирах зүй тогтлуудыг бүтээсэн, ингэснээр бүх зүйл харилцан хамааралтай, уялдаа холбоотой байдлаар оршиж болох юм гэдгийг чи санах ёстой; Бурханы бүтээсэн зүйл нэг бүр үнэ цэн, ач холбогдолтой. Хэрвээ Бурхан ач холбогдолгүй зүйл бүтээсэн бол Бурхан үүнийг алга болгох байсан. Энэ бол бүх зүйлийн хэрэгцээг хангахдаа Бурханы ашигладаг аргуудын нэг. Энэ түүхэнд “хангах” гэдэг нь юуг хэлж байна вэ? Бурхан гарч очоод өдөр бүр модыг усалж байсан уу? Амьсгалахын тулд модонд Бурханы тусламж хэрэг байна уу? (Үгүй.) Энд “хангах” гэдэг нь бүтээснийхээ дараа Бурхан бүх зүйлийг удирдахыг хэлдэг; Бурхан ямар нэг хуулийг бүтээсний дараа түүнийг зүгээр л удирддаг. Модны үрийг газарт тарьчихвал өөрөө ургадаг. Харин модны ургах нөхцөлийг бүгдийг нь Бурхан бүтээсэн. Тэрээр нарны гэрэл, ус, хөрс, агаар болон хүрээлэн буй орчин, салхи, жавар, цас, бороо, дөрвөн улирлыг бүтээсэн; эдгээр нь мод ургахад хэрэгтэй нөхцөлүүд бөгөөд Бурханы бэлдсэн зүйл юм. Тэгэхээр Бурхан энэхүү амьдрах орчны эх сурвалж мөн байх нь уу? (Тийм.) Бурхан өдөр болгон очоод, модны навч нэг бүрийг тоолох шаардлагатай уу? Тэгэх хэрэг байхгүй, тийм биз? Бурхан бас модыг амьсгалахад туслах хэрэг ч байхгүй. Бурхан өдөр болгон нарыг сэрээж “Модон дээр тусах цаг чинь боллоо” гэж хэлэх шаардлагагүй. Тэр ийм зүйл хийх шаардлагагүй. Нар нэгэнт тогтоогдчихсон зүй тогтлоор цаг нь болмогц гарч ирээд гэрлээ модон дээр тусгадаг; хэрэгтэй үедээ мод нарны туяаг шингээдэг бөгөөд нарны гэрэл хэрэггүй үед мод мөн энэ зүй тогтол дунд амьдарсаар байдаг. Та нар энэ үзэгдлийг тодорхой тайлбарлах чадваргүй байж болох ч энэ нь хүн бүрийн харж, хүлээн зөвшөөрдөг бодит баримт юм. Хийх ёстой ганц зүйл чинь бүх зүйлийн оршин тогтнолын зүй тогтол Бурханаас ирдэг гэдгийг танин мэдэж, тэдний өсөлт болон оршин тогтнол Бурханы ноёрхол дор байдаг гэдгийг мэдэх явдал юм. Та нар ойлгосон, тийм үү?

Энэ түүхэнд зүйрлэл гэж хэлэхээр зүйл байна уу? Энэ нь хүнчлэл үү? (Үгүй.) Миний ярьсан зүйл бол үнэн. Амьд бүхэн, амьтай бүхэн Бурханы ноёрхол дор байдаг. Бурхан бүтээснийхээ дараа бүх зүйлд амь өгсөн; энэ амь бол Бурханаас өгөгдсөн бөгөөд энэ нь өөрт нь зориулж Бурханы бүтээсэн зам мөр болон хуулийг мөрддөг. Хүн үүнийг өөрчлөх хэрэг байхгүй, мөн үүнд хүний тусламж хэрэггүй; энэ бол бүх зүйлийг хангадаг Бурханы арга зам юм. Та нар ойлгосон уу? Хүмүүс үүнийг мэдэх хэрэгтэй гэж та нар бодож байна уу? (Хэрэгтэй.) Тэгвэл энэ түүх биологитой ямар нэгэн холбоотой юу? Үүнд ямар нэг мэдлэг, эсвэл шинжлэх ухааны салбартай холбоотой юм байна уу? Бид энд биологи яриагүй, мөн биологийн судалгаа хийгээгүй нь гарцаагүй. Бидний ярьж буй гол зүйл юу билээ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Бүтээлийн бүх зүйлийн дотроос та нар юу юу хардаг вэ? Та нар мод харж байсан уу? Газар харж байсан уу? (Тийм.) Нарны гэрлийг бас харж байсан, тийм биз дээ? Шувууд модон дээр сууж байхыг харж байсан уу? (Харж байсан.) Хүн төрөлхтөн ийм орчинд амьдрахдаа аз жаргалтай байдаг уу? (Аз жаргалтай байдаг.) Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтний амьдрах орон гэрийг оршин тогтнуулж, хүн төрөлхтний гэрийг хамгаалахын тулд Бурхан бүх зүйлийг—Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийг ашигладаг, ингэж Тэр хүнийг болон бүх зүйлийг хангадаг.

Ийм байдлаар хэлэлцэж, ийм маягаар ярилцаж байгаа маань та нарт ямар санагдаж байна? (Ойлгоход хялбархан, бодит амьдралд харж болдог.) Ингэж ярих нь бодитой, тийм үү? Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг хүмүүст ойлгуулахад саяын түүх хэрэгтэй юу? (Тийм.) Хэрэв тийм бол дахиад нэг түүх ярья. Дараагийн түүхийн агуулга болон гол санаа нь өмнөхөөсөө жаахан өөр; уг түүхэнд гарах зүйлс нь Бурханы бүтээл дундаас хүмүүсийн олж хардаг зүйл юм. Би түүх ярих аргыг дахиад нэг удаа ашиглая, харин та нар чимээгүй сонсоод, Миний юу ярьж байгааг тунгаан бодоорой. Ярьж дуусчихаад, та нарын хэр зэрэг ойлгосныг чинь харахын тулд хэдэн асуулт асууна. Энэ түүхийн гол дүрүүд нь өндөр уул, жаахан горхи, хүчит салхи, аварга давлагаа юм.

Түүх 2. Өндөр уул, жаахан горхи, хүчит салхи ба аварга давлагаа

Нэгэн жаахан горхи мурилзан мушгирч урссаар эцэст нь өндөр уулын энгэрт ирэв. Уул бяцхан горхины замыг хааж байсан учир горхи дорой нарийн хоолойгоор, “Намайг явуулаач, чи миний зам дээр зогсоод, урагшлах замыг минь хаагаад байна” гэсэнд уул хариуд нь, “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ?” гэхэд бяцхан горхи, “Би гэрээ хайж байгаа юм аа” гэв. Уул түүнд, “Болно оо, болно. Дээгүүр минь давж урсаад, урагш яваарай!” гэлээ. Гэвч бяцхан горхи дэндүү сул дорой, бас хэтэрхий залуу учир өндөр уулыг давж урсах ямар ч арга байсангүй. Тиймээс уулын энгэр даган урсахаас өөр сонголтгүй байлаа...

Дараа нь хүчит салхи уулын байгаа газарт элс шороо татуулсаар хүүгэн ирэв. Салхи уул уруу хүүгэж, “Намайг явуул!” гэсэнд уул, “Чи хаашаа явж байна вэ?” гэв. Салхи дахин үлээж, “Би уулын нөгөө талд гармаар байна” гэжээ. Уул хариуд нь , “Болно оо, болно. Намайг дундуур минь хувааж чадвал цааш яваарай!” гэв. Хүчит салхи ийшээ ч нэг үлээж, тийшээ ч нэг үлээж, хэчнээн ууртайгаар үлээсэн боловч уулыг дундуур нь хувааж чадсангүй. Салхи хүчээ бараад намжиж гэнэ. Харин уулын тэр талд зөөлөн намуун салхи үлээх болж, хүмүүс үүнд маш дуртай байлаа. Уул ингэж хүмүүст мэндчилж байлаа...

Далайн эрэгт далайн хаялга хадыг зөөлнөөр илбэн таалдаг байсан ажээ. Гэтэл нэгэн аварга давлагаа гарч ирээд уулын зүг шуугин хүрхэрлээ. “Замаас холд” хэмээн аварга давлагаа хашхирав. Уул түүнээс, “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ” гэж асуусанд, их давлагаа зогсолтгүй шуугиж, тасралтгүй түрэх зуураа, “Би нутаг дэвсгэрээ тэлж, гараа жаахан сунгамаар байна” гэж хариулав. Уул хариуд нь, “Болно оо, болно. Хэрэв чи оройг минь давж чадвал чамд би зам тавьж өгнө” гэлээ. Их давлагаа хойш жаахан ухраад, уул өөд дахин нэг давлагаалав. Хэчнээн их хичээсэн ч давлагаа уулын оргилд хүрч чадсангүй. Ингээд түүнд ирсэн газар луугаа буцахаас өөр сонголт үлдсэнгүй...

Хэдэн зууны турш бяцхан горхи уулын бэлээр чимээгүй урсжээ. Бяцхан горхи уулын бий болгож өгсөн замыг даган явсаар гэртээ иржээ; тэр гол мөрөнд нийлж, далайд цутгав. Уул халамжилсан учраас бяцхан горхи хэзээ ч чиглэлээ алдсангүй. Бяцхан горхи, өндөр уул хоёр бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарчээ.

Хэдэн зууны турш хүчит салхи уул уруу хүүгэх зуршлаа өөрчилсөнгүй. Хүчит салхи урьдын л адил, ууланд “зочлох” бүрдээ элс шороо татуулсаар ирнэ. Ирэх тоолондоо уулыг сүрдүүлэвч голоор нь хувааж огт чадсангүй. Хүчит салхи, өндөр уул хоёр бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарчээ.

Хэдэн зууны турш аварга давлагаа амарч намжсангүй, нутаг дэвсгэрээ тэлэх алхаагаа ч зогсоосонгүй. Давлагаа байсхийгээд л уулын өөдөөс түрхэрч, байн байн шуугих боловч уул ямхын төдий ч хөдөлсөнгүй. Уул далайг харж хандав, ийм маягаар далайн амьтад үржиж олшрон, өсөн нэмэгджээ. Аварга давлагаа, өндөр уул хоёр бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарчээ.

Энэ түүх маань дууслаа. Эхлээд, Миний ярьсан энэ түүхийн гол агуулга юу байсан талаар та нар Надад хэлж чадах уу? Эхлээд уул, бяцхан горхи, хүчит салхи, аварга давлагаа байсан. Бяцхан горхи ба өндөр уултай эхний хэсэгт юу болсон бэ? Яагаад бид өндөр уул, бяцхан горхины талаар ярьж байна вэ? (Уул горхийг хамгаалсан учраас горхи хэзээ ч чиглэлээ алдсангүй. Тэд бие биеэ түшсэн.) Уул горхийг хамгаалсан уу, эсвэл бяцхан горхинд саад болсон уу? (Хамгаалсан.) Саад болсон байж болох уу? Уул, горхи хоёр хамт байсан; уул горхийг хамгаалсан, бас саад болсон. Уул горхийг хамгаалсан болохоор тэр гол мөрөн рүү урсаж чадсан, гэхдээ бас хаа сайгүй урсаж, хүмүүст үер усны аюул учруулж болзошгүй газар луу урсгахгүйн тулд уул замыг нь хааж байсан. Уг хэсгийн гол санаа энэ мөн үү? Уул горхийг хамгаалж, мөн хүмүүсийн орон гэрийг хамгаалсан хаалт болсон. Дараа нь бяцхан горхи уулын бэлд гол мөрөнтэй нийлж, эцэст нь далайд цутгасан; энэ нь бяцхан горхины оршин тогтнох хууль биш гэж үү? Горхи гол мөрөнд нийлж, дараа нь далайд цутгахдаа юуг түшиж байсан бэ? Уулыг түшсэн биш гэж үү? Тэрээр уулын хамгаалалт болон хаалтыг түшиглэсэн; энэ гол санаа нь мөн үү? Энд усны хувьд уул хэр чухал болохыг чи харж байна уу? Бурхан өндөр, нам уулсыг бүтээсэн нь зорилготой байдаг уу? (Тийм.) Энэ бол түүхийн жаахан хэсэг бөгөөд бяцхан горхи, өндөр уулаас л гэхэд бид Бурханы бүтээсэн энэ хоёр зүйлийн үнэ цэн, ач холбогдлыг харж чадаж байна. Бурхан энэ хоёр зүйлийг хэрхэн захирч байгаагаас бид Түүний мэргэн ухаан болон зорилгыг бас харж чаддаг. Тийм биш гэж үү?

Хоёр дахь хэсэгт юуны тухай ярьсан бэ? (Ширүүн салхи ба өндөр уул.) Салхилах нь сайн уу? (Тийм.) Гэхдээ дандаа биш, заримдаа салхи хэт ширүүсвэл гай гамшиг авчирдаг. Хэрэв чамайг хүчтэй салхин дунд байлгавал чамд ямар санагдах вэ? Хэр ширүүн гэдгээс хамаарна, тийм үү? Намуухан салхи, эсвэл 3–4-р түвшний бага зэргийн хүчтэй салхинд хүн тэсээд байж чадна, хамгийн ихдээ л нүдээ нээлттэй байлгахад хэцүү байна. Харин хуй салхи болохуйц хүчтэй салхилбал чи тэсэж чадах уу? Чи тэсэж чадахгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд салхийг үргэлж сайн, эсвэл үргэлж муу гэж хэлэх нь буруу, учир нь салхи хэр хүчтэйгээс энэ нь шалтгаалдаг. Тэгвэл уул энд ямар хэрэгтэй байсан бэ? Яг л салхины шүүлтүүр гэлтэй байсан биш гэж үү? Уул ширүүн салхийг юу болгож хувиргасан бэ? (Намуун салхи.) Хүмүүсийн амьдарч байгаа орчинд, дийлэнх хүмүүсийн хүрч, мэдэрч чаддаг салхи нь хүчтэй салхи байсан уу, эсвэл намуун салхи байсан уу? (Намуун салхи.) Энэ нь Бурхан уулсыг бүтээсэн зорилгуудын нэг биш гэж үү? Энэ нь Түүний санаархал биш гэж үү? Элс шороо татуулсан хүчтэй салхи дэгдэхэд түүнийг хааж, шүүх зүйл байхгүй орчинд амьдарвал хүмүүст ямар байх бол? Хаа сайгүй элс, шороо үлээгээд хүмүүс газар дээр амьдрах аргагүй болох биш үү? Зарим хүн хийсэж явсан чулуунд цохиулж магадгүй, эсвэл зарим нь нүд рүүгээ шороо оруулаад юм харж чадахгүй болж болзошгүй. Хүмүүс агаарт хийсэж ч болно, эсвэл салхинд үлээгдэж зогсож ч чадахгүй. Барилга байшин нурж, бүх төрлийн гай гамшиг нүүрлэнэ. Хүчтэй салхинд үнэ цэн байгаа юу? Намайг ширүүн салхийг муулангуут, үүнд ямар ч үнэ цэн байхгүй гэж хүмүүст санагдах байх, гэхдээ тийм гэж үү? Хүчтэй салхийг намуухан салхи болгох нь үнэ цэнтэй биш гэж үү? Чийгтэй, бүгчим үед хүмүүст юу хамгийн хэрэгтэй байдаг вэ? Намуун зөөлөн салхи хэрэгтэй байдаг, тийм салхи тэднийг илбэхэд оюун ухаан нь сэргэж, сэтгэхүй нь хурцлагдаж, сэтгэл санаа нь засарч, сайжирдаг. Жишээ нь, та нар олон хүнтэй, бүгчим агаартай өрөөнд сууж байлаа гэж бодвол та нарт юу хамгийн их хэрэгтэй вэ? (Зөөлөн салхи.) Агаар нь бүгчим, тоосжилттой газарт хүмүүсийн бодож сэтгэх нь удааширч, цусны эргэлт буурч, тархины ажиллагаа мууддаг. Харин агаар эргэлт хөдөлгөөнд орвол цэнгэг болж, хүмүүсийн байдал ч дээрддэг. Хэдий бяцхан горхи, хүчтэй салхи аюул авчирч болох байсан ч уул байгаа цагт тэднийг хүмүүст ашиг тустай зүйл болгон хувиргасан; тийм биш гэж үү?

Түүхийн маань гурав дахь хэсэгт юуны тухай ярьсан бэ? (Өндөр уул ба аварга давлагаа.) Өндөр уул ба аварга давлагаа. Энэ зураглалд уул далайн хажууд байна, бид уул, далайн хаялга, том давлагаануудыг харж болно. Энэ тохиолдолд аварга давлагааны хувьд уул юу байсан бэ? (Хамгаалагч, бас хаалт.) Хамгаалагч, бас хаалт. Хамгаалахын зорилго нь далайн энэ хэсгийг байлгахын төлөө байсан, ингэснээр үүн доторх амьтад үржин олширсон. Хаалт болохын хувьд гэвэл, далайн ус—усны эх хэсэг—хальж урсан гамшиг тарьж, хүмүүсийн гэр орныг сүйтгэхээс хамгаалсан. Тэгэхээр уулыг бид хаалт, бас хамгаалагч гэж хэлж болох юм.

Энэ бол Миний ярьж байгаа уул ба бяцхан горхи, уул ба ширүүн салхи, уул ба аварга давлагааны хоорондын бие биеэсээ хамаарч, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэ түшиж байгаагийн ач холбогдол юм. Бурханы бүтээсэн энэ бүх зүйлд оршин тогтнолын зүй тогтол, хууль гэж бий. Энэ түүхэнд болсон үйл явдлаас та нар Бурханы ямар үйл хэргийг харсан бэ? Бурхан бүх зүйлийг бүтээснийхээ дараа зөнд нь орхисон уу? Бурхан тэднийг зүй тогтолтой болгож, чиг үүргийг нь тогтоосныхоо дараа юу л болбол болог гээд зөнд нь хаясан уу? Ийм зүйл болсон гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл яасан бэ? Бурхан ус, салхи, давлагааг хянасаар байдаг. Тэднийг эмх замбараагаа алдаж, хүмүүсийн гэр орныг сүйд хийж, хохирол учруулахыг Бурхан зөвшөөрдөггүй, тийм болохоор л хүмүүс энэ газар нутагт амьдарсаар, өсөж олширсоор байна. Ѳөрөөр хэлбэл, Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ тэдний оршин тогтнолын зүй тогтлыг аль хэдийнээ төлөвлөчихсөн байсан гэсэн үг юм. Бурхан эдгээр зүйлийг бүтээхдээ хүнд өгөх ашиг тусыг нь бодсон бөгөөд Тэр бас тэдгээрийг хянаж байдаг, ингэснээр энэ нь хүн төрөлхтөнд төвөг, гамшиг учруулахгүй юм. Хэрвээ Бурхан тэдгээрийг удирдаггүй байсан бол ус хаа сайгүй урсах байсан биш үү? Хаа сайгүй шуурга болох байсан биш үү? Тэдэнд зүй тогтол байх уу? Хэрэв Бурхан тэднийг удирдаагүй бол ямар ч зүй тогтол гэж байхгүй бөгөөд хаа сайгүй шуурга салхи хүүгэж, үер ус нэрвэх байсан. Хэрэв аварга давлагаа уулын оройгоос өндөрт байдаг бол далайн тэр хэсэг яаж орших юм бэ? Уг далай оршиж чадахгүй. Уул нь давлагаанаас өндөр байдаггүй сэн бол далайн тэр хэсэг орших боломжгүй бөгөөд уул ч үнэ цэн, ач холбогдлоо алдах байв.

Энэ хоёр түүхээс та нар Бурханы мэргэн ухааныг харж байна уу? Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн бөгөөд Тэр бүхнийг захирдаг; Тэр бүхнийг хангаж, мѳн үг, үйлдэл бүрийг нь харж байдаг. Тэр бас хүн төрөлхтний оршин тогтнолын талбар бүрийг харж байдаг. Иймээс Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн бөгөөд юм бүрийн чиг үүрэг, шинж чанар, оршин тогтнох зүй тогтол, ач холбогдол болон үнэ цэнийг гарын арван хуруу шигээ тов тодорхой мэддэг. Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийн зүй тогтлыг Бурхан судлах хэрэгтэй байсан гэж та нар бодож байна уу? Энэ тухай судалж, ойлгохын тулд Бурхан хүний мэдлэг, эсвэл шинжлэх ухааныг сурах хэрэгтэй юу? (Үгүй.) Тэгвэл хүн төрөлхтний дотор Бурханы адил бүх зүйлийг ойлгодог уудам ухаантай, өргөн мэдлэгтэй хүн байгаа юу? Байхгүй. Тийм үү? Бүх зүйл хэрхэн амьдарч, өсдөгийг үнэхээр ойлгодог одон оронч, биологич байдаг уу? Юм бүхний оршин тогтнолын үнэ цэнийг тэд үнэхээр ойлгож чадна гэж үү? (Чадахгүй.) Яагаад гэвэл, бүх зүйлийг Бурхан бүтээсэн болохоор хүн хэчнээн их, хэчнээн гүнзгий сурсан ч, хэчнээн жил чармайсан ч, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний нууц болон зорилгыг хэзээ ч ухан ойлгож чадахгүй, тийм биш гэж үү? Энэ хүртэл хэлэлцсэн болохоор “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн үгийн утгыг та нар бага ч атугай ойлгож чадав уу? (Тийм.) Намайг энэ сэдвийг ярихад олон хүн шууд л, “Бурхан бол үнэн, биднийг хангахын тулд Бурхан үгээ ашигладаг” гэж бодно гэдгийг Би мэдэж байсан, гэхдээ тэд ердөө энэ түвшинд л үүний тухай бодно. “Бурхан хүний амьдралыг хангаж, өдөр тутмын хоол унд, хэрэгцээг хангах нь хүнийг хангаж байгаад тооцогдохгүй” хэмээн боддог хүмүүс ч байгаа. Зарим хүнд ингэж санагддаггүй гэж үү? Хүн төрөлхтнийг хэвийн оршин тогтнуулж, амьдруулахын тулд Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн Бурханы санаа зорилго тун тодорхой биш байна гэж үү? Бурхан хүмүүсийн амьдардаг хүрээлэн буй орчныг хэвээр хадгалж, хүн төрөлхтний оршин тогтнолд хэрэгтэй бүхнийг хангадаг. Цаашлаад бүх зүйлийг удирдаж, ноёрхдог. Энэ бүхэн нь хэвийн амьдарч, хэвийн өсөж хөгжих боломжийг хүн төрөлхтөнд олгодог; энэ бол бүх зүйл болоод хүн төрөлхтнийг хангадаг Бурханы арга барил юм. Эднийг хүмүүс танин мэдэж, ойлгох хэрэгтэй биш гэж үү? Магадгүй зарим хүн, “Энэ сэдэв жинхэнэ Бурханы Өөрийнх нь тухай бидний мэдлэгээс дэндүү хол юм. Хүн зөвхөн талхаар биш, харин Бурханы үгээр амьдардаг учраас бид үүнийг мэдэхийг хүсэхгүй байна” гэж хэлэх байх. Энэ үг зөв үү? (Үгүй.) Юу нь буруу гэж? Бурханы хэлсэн зүйлийг л мэдлээ гээд Бурханы талаар бүрэн гүйцэд ойлголттой болж чадах уу? Хэрвээ та нар Бурханы ажил, шүүлт, гэсгээлтийг л хүлээн зөвшөөрвөл Бурханы талаар бүрэн гүйцэд ойлголттой болох уу? Хэрвээ та нар Бурханы зан чанарын жаахан хэсгийг, Бурханы эрх мэдлийн багахан хэсгийг л мэддэг бол Бурханы тухай ойлголттой болоход тэр нь хангалттай, тийм үү? (Үгүй. Энэ нь хэтэрхий өрөөсгөл тул бидний мэдлэг дэмий хоосон юм. Харин бид Бурханы ажлын тал бүрээс Бурханыг мэдэж, өөрсдийн үзэж, харж, мэдэрдэг уулс, гол нуур, үр, нарны гэрэл, бороо гээд бүтээгдсэн зүйлтэй нийлүүлбэл—ойлголт маань маш бодитой болох болно гэж бодож байна.) Бурханы үйлдэл бүх зүйлийг бүтээхээс эхэлдэг ба өнөөг хүртэл Түүний үйлдлүүд цаг үргэлжид, хором бүрд үргэлжилсээр байна. Хэрвээ хүмүүс, хэсэг хүмүүсийг сонгож аваад тэр хүмүүсийг аврахаар тэдэн дээр ажиллаж байгаа учраас л Бурхан оршдог гэж итгэж, бусад зүйлс нь Бурхантай, Бурханы эрх мэдэлтэй, ялгамж чанар болон үйлдэлтэй хамаагүй гэж итгэдэг бол үүнийг Бурханыг үнэхээр мэдсэн гэж хэлж болох уу? Бурханыг мэддэг гэгч ийм хүн Бурханыг зөвхөн бүлэг хүмүүсээр өрөөсгөлөөр хязгаарласан байдаг. Энэ нь Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэг мөн үү? Бурханы талаар ийм мэдлэгтэй хүмүүс, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг, бас Бурхан бүх зүйлийг ноёрхдог гэдгийг үгүйсгэж байгаа биш гэж үү? Зарим хүн үүнд анхаарал хандуулахыг хүсдэггүй ба “Бурхан бүх зүйлийг ноёрхдогийг би харахгүй байна, энэ нь надаас хэтэрхий хол зүйл бөгөөд би үүнийг ойлгомооргүй байна. Бурхан юу хүссэнээ хийдэг, энэ нь надад огт хамаагүй. Би зөвхөн Бурханы удирдлагыг болон Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөхөд анхаарна, тэгээд би Бурханаар авруулж, төгс болгуулна. Би зөвхөн эдэнд л анхаарал хандуулна, харин өөр зүйл ойлгохоор оролдохгүй, бас бодож үзэхгүй. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ ямар зүй тогтол тогтоосон ч бай, бүх зүйл болон хүн төрөлхтнийг хангахдаа юу ч хийдэг бай, надад хамаагүй” гэж дотроо боддог. Энэ ямар гээчийн яриа вэ? Энэ нь туйлын тэрслүү биш гэж үү? Та нарын дотор ийм бодолтой хүн байна уу? Та нар өөрсдөө тийм гэж хэлэхгүй ч, олон хүн ингэж боддогийг Би мэднэ. Дүрэм журмыг ягштал баримталдаг ийм төрлийн хүн аливаа юмыг харахдаа өөрсдийн сүнслэг үзэл бодол гээч зүйлээ ашигладаг байх. Тэд Бурханыг Библиэр хязгаарлаж, Өөрийнх нь хэлсэн үгээр Бурханыг хязгаарлаж, ердөө бичвэрийн онолоор Бурханыг хязгаарлахыг хүсдэг. Тэд Бурханы талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсдэггүй, мөн Бурхан өөр зүйл хийхэд илүү их анхаарал хандуулахыг хүсдэггүй. Эдгээр хүмүүсийн бодол нь хүүхдэрхүү бөгөөд тун шашинлаг. Ийм үзэл бодол баримталдаг хүмүүс Бурханыг мэдэж чадах уу? Тэд Бурханыг мэдэхэд тун хэцүү. Өнөөдөр Би энэ хоёр түүхийг ярьж, энэ хоёр талыг хэлэлцлээ. Та нар дөнгөж сонсох үед, дөнгөж мэдэх үед энэ түүхүүд гүнзгий утгатай юм шиг, эсвэл жаахан хийсвэр ч юм шиг, ухаарч ойлгоход хэцүү ч юм шиг санагдаж болох юм. Тэдгээрийг Бурханы үйлдэлтэй болон Бурхантай Өөртэй нь холбоход хэцүү байж магад. Гэхдээ бүх зүйл болон бүх хүн төрөлхтний дунд Бурханы хийсэн бүхнийг болон Бурханы бүх үйлдлийг хүн нэг бүр, Бурханыг мэдэхээр эрж хайдаг хүн бүхэн тодорхой, үнэн зөв мэдэх ёстой. Эдгээр мэдлэг чамд Бурхан үнэхээр оршин байгаа гэсэн баталгааг, мөн итгэлийг өгнө. Энэ нь бас чамд Бурханы мэргэн ухаан, хүч чадлын талаар, Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн хангадаг талаар үнэн зөв мэдлэгийг өгнө. Энэ нь чамд Бурханы оршин тогтнол нь үнэн бөгөөд зохиомол зүйл биш, үлгэр домог биш, тодорхойгүй зүйл биш, мөн ямар нэгэн сургаал ч биш, цаашлаад энэ нь ердөө нэг сүнслэг хоол тэжээл биш, харин үнэхээр оршин байдаг гэдгийг тодорхой ойлгуулах болно. Цаашлаад Бурхан үргэлж ийм маягаар бүх зүйл болон хүн төрөлхтнийг хангаж байдаг; Тэр Өөрийнхөө арга замаар, Өөрийнхөө хэмнэлээр үүнийг хийдэг гэдгийг мэдэх боломжийг хүнд олгодог. Тэгэхээр, Бурхан бүх зүйлийг бүтээгээд тэдэнд зүй тогтлыг өгсөн болохоор Түүний тушаалаар тэд тус бүрдээ өөрсдийн ажлыг хийж, хариуцлагаа биелүүлж, өөрсдөдөө ноогдсон үүргийг биелүүлж, хүн төрөлхтний төлөө, хүн төрөлхтний оршин амьдардаг орон зай, хүрээлэн буй орчны төлөө өөрсдийн чиг үүргийг биелүүлдэг гэж хэлж болох юм. Хэрвээ Бурхан ингэж хийгээгүй бол, хүн төрөлхтний амьдрах орчин ийм байгаагүй бол хүмүүс Бурханд итгэж, Түүнийг дагах боломжгүй байх байсан бөгөөд энэ нь ердөө л хий дэмий яриа болох байсан, тийм биш гэж үү?

Дөнгөж сая ярьсан энэ түүх—өндөр уул ба жижиг горхийг дахиад авч үзье. Уул ямар хэрэгтэй вэ? Ууланд маш олон зүйл өсөн үрждэг, тэгэхээр уулын оршин тогтнол өөрөө үнэ цэнтэй. Тэгээд ч зогсохгүй, уул нь жижиг горхийг хааж, хүссэн газар луугаа урсахыг нь зогсоож, хүмүүст гай гамшиг учруулахгүй болгосон. Тийм биш гэж үү? Уул өөрийнхөө арга замаар оршин тогтнож, дээр нь байгаа бүх зүйл—мод, өвс, төрөл бүрийн ургамал, амьтныг тэжээж тэтгэдэг, тэгэнгээ бас жижиг горхины урсгалыг чиглүүлсэн; уул горхины усыг цуглуулаад, бэлээрээ урсгаж, гол мөрөнд нийлүүлэн, эцэст нь далайд цутгуулсан. Энд харагдаж байгаа зүй тогтлыг байгаль бий болгоогүй, харин бүтээлийн цаг үед Бурхан онцгойлон зохицуулсан юм. Өндөр уул ба ширүүн салхины тухайд, ууланд ч гэсэн салхи хэрэгтэй. Өөрийнхөө дээр амьдардаг амьд бүхнийг илбэн таалахын тулд ууланд салхи хэрэгтэй, үүний зэрэгцээ салхийг хаа хамаагүй шууруулж, хамаг юмыг бусниулахаас сэргийлэхийн тулд уул салхийг хязгаарладаг. Нэг талаараа энэ зүй тогтол бол их уулын үүрэг юм, гэхдээ уулын үүрэг болсон энэ зүй тогтол өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Үүнийг Бурхан бий болгосон юм. Өндөр уул өөрийн үүрэгтэй байдаг шиг ширүүн салхи ч бас өөрийн үүрэгтэй. Тэгвэл, өндөр уул ба аварга давлагааны тухайд, тэнд уул байгаагүй бол ус өөрөө чиглэлээ олоод урсчих байсан уу? (Үгүй.) Ус хамгийг хаман одож, гамшиг тарих байсан. Уул нь уул гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнтэй, далай нь далай гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнтэй. Ийм маягаар, хамтдаа хэвийн байдлаар оршин тогтнож, бие биедээ саад болдоггүй ийм нөхцөл байдалд тэд бас бие биеэ хязгаарладаг; өндөр уул далайг хязгаарласнаар далай эс үерлэж, хүмүүсийн орон гэр хамгаалагддаг, тэгээд бас далай өөрийн доторх амьтдыг тэжээн тэтгэх боломжтой болно. Энэ гоо үзэмж өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Үүнийг бас л Бурхан бүтээсэн. Эндээс харвал, Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ, уул хаана байхыг, горхи хаагуур урсахыг, ширүүн салхи хаанаас гарч хаагуур үлээхийг, аварга давлагаа хэр өндөрүтээхдээ, уул хаана байхыг, горхи хаагуу, зорилго энэ бүх зүйлд шингэсэн бөгөөд тэдгээр нь Түүний үйл хэрэг билээ. Тэгэхээр, одоо та нар Бурханы үйл хэрэг бүх зүйлд байдгийг харж чадав уу? (Чадлаа.)

Бид эдгээрийг ярьсан нь ямар зорилготой вэ? Бурхан орчлон ертөнцийг бүтээсний ар дахь зүй тогтлыг хүмүүсээр судлуулах зорилготой гэж үү? Аль эсвэл, хүмүүсийг одон орон юм уу газар зүйд сонирхолтой болгох зорилготой гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл ямар зорилготой гэж? Хүмүүст Бурханы үйл хэргийг ойлгуулах зорилготой. Бурханы үйлдлүүдээс хүмүүс, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн гэдгийг нотолж, баталж чадна. Хэрвээ чи энэ зүйлийг ойлгож чадвал өөрийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы байр суурийг үнэхээр баталж, Бурхан бол тэнгэр, газар, бүх зүйлийг Бүтээсэн цор ганц Бурхан Өөрөө мөн гэдгийг баталж чадна. Тэгэхээр бүх зүйлийн зүй тогтлыг ойлгож, Бурханы үйл хэргийг мэдэх нь Бурханы талаарх ойлголтод чинь ашиг тустай юу? (Тийм.) Хэр ашиг тустай вэ? Нэгдүгээрт, Бурханы энэ үйл хэргийг ойлгох үедээ чи одон орон ба газар зүйг сонирхсон хэвээр байна гэж үү? Бурхан бүхнийг Бүтээсэн гэдэгт чи эргэлзэж, тээнэгэлзсэн зүрх сэтгэлтэй байсаар байна гэж үү? Чи судлах хандлагатай байж, Бурхан бол бүх зүйлийн Бүтээгч мөн гэдэгт эргэлзсээр байх уу? (Үгүй.) Чи Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг баталж, цаашлаад Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн зарим зүй тогтлыг мэдэх чадвартай болсны дараа Бурхан бүх зүйлийг хангадаг гэдэгт үнэн зүрхнээсээ итгэх үү? (Тийм.) “Хангах” гэдгийг ямар нэгэн утгатай хэлж байна уу, эсвэл онцгой нөхцөл байдалд хэлж байна уу? Бурхан бүх зүйлийг хангах гэдэг нь маш өргөн утга учир, цар хүрээг хамардаг. Бурхан хүмүүсийн өдөр тутмын хоол ундыг л хангадаг юм биш, харин хүмүүсийн хардаг болон харж чаддаггүй зүйлийг бүгдийг нь оролцуулаад хэрэгтэй бүхнээр нь хүн төрөлхтнийг хангадаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй амьдрах орчныг тогтоон барьж, удирдаж, захирдаг. Ѳөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн ямар улиралд ямар орчин хэрэгтэй байна, Бурхан түүнийг бэлдсэн байдаг. Хүн төрөлхтөн оршин тогтноход ямар уур амьсгал, дулааны хэм хэрэгтэй байна, тэр бүхэн Бурханы хяналтад байдаг бөгөөд энэ зүй тогтлын аль нь ч өөрөө бий болдоггүй, санаандгүй үүсдэггүй; тэдгээр нь Бурханы захиралт ба үйл хэргийн үр дүн юм. Бурхан Өөрөө энэ бүх зүй тогтлын эх сурвалж бөгөөд бүх зүйлийн амийн эх сурвалж билээ. Чи үүнд итгэдэг ч бай, үгүй ч бай, үүнийг хардаг ч бай, үгүй ч бай, ойлгодог ч бай, үгүй ч бай, энэ бол маргашгүй баттай үнэн мөн.

Хүмүүсийн дийлэнх нь Библи дэх Бурханы хэлсэн, хийсэн зүйлд л итгэдэг гэдгийг болон Бурхан цөөн хэдэн хүний хүнд Өөрийн үйл хэргийг илчилсэн ба ингэснээр хүмүүс Түүний оршин тогтнолын үнэ цэнийг харж, Түүний ялгамж чанарыг ойлгож, Тэр үнэхээр оршин байдгийг мэдэж чаддаг гэдгийг Би мэднэ. Гэхдээ Бурхан бүх зүйлийг бүтээж, бүх зүйлийг удирдаж, хангаж байдаг гэх бодит үнэн олон хүнд бүрхэг эсвэл тодорхой бус санагддаг бөгөөд тэд эргэлзсэн хандлага баримталдаг. Ийм төрлийн хандлагаас болоод хүмүүс, байгаль ертөнцийн хууль өөрөө бий болсон, мөн байгаль ертөнцийн өөрчлөлт, хувирал, байгалийн үзэгдлүүд, байгалийн хуулиуд нь өөрөө аяндаа үүссэн гэж үзэхэд хүрдэг. Ѳөрөөр хэлбэл, Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн бүтээснийг болоод тэдгээрийг хэрхэн захирдгийг хүмүүс оюун санаандаа төсөөлж чаддаггүй, Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн удирдаж, хангадгийг ойлгодоггүй. Ийм нөхцөл байдлаас болоод Бурхан бүх зүйлийг бүтээж, захирч, бүх зүйлийг хангадаг гэдэгт хүмүүс итгэдэггүй; харин итгэдэг хүмүүс ч зөвхөн Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе болон Хаанчлалын эрин үед хязгаарлагддаг, өөрөөр хэлбэл, Бурханы үйл хэрэг болон хүн төрөлхтнийг хангадгийг нь Бурханы сонгосон хүмүүсээр л хязгаарладаг. Үүнийг Би харах үнэн дургүй бөгөөд энэ нь маш их шаналал авчирдаг, учир нь хүн төрөлхтөн Бурханаас ирсэн бүхнийг эдэлдэг атлаа Бурханы хийдэг бүхнийг, өөрсдөд нь өгдөг бүхнийг үгүйсгэдэг. Тэнгэр, газар, бүх зүйлд байгалийн зүй тогтол болон оршин тогтнолын хууль байдаг, тэдгээрийг хянадаг ямар ч захирагч байхгүй, тэднийг хангадаг, хамгаалдаг ямар ч захирагч байхгүй гэж л хүмүүс итгэдэг. Чи Бурханд итгэдэг ч гэсэн, энэ бүхэн нь Бурханы үйл хэрэг гэдэгт итгэдэггүй; Иймээс энэ нь Бурханд итгэдэг бүхэн, Бурханы үгийг хүлээн авдаг бүхэн, Бурханыг дагадаг болгоны хамгийн их орхигдуулдаг хэсэг юм. Тийм болохоор, Намайг Библитэй, эсвэл сүнслэг нэр томьёотой холбоогүй юм яриад эхлэнгүүт зарим хүн уйдаж, залхаж, бүр тавгүйтдэг. Сүнслэг хүмүүс болон сүнслэг юмсаас хөндийрсөн мэт тэдэнд санагддаг. Тэр нь муу зүйл! Бурханы үйл хэргийг мэдэх тухайд, хэдий бид одон орон, газар зүй, биологийг судалдаггүй ч гэсэн, Бурхан бүх зүйлийг захирдгийг, мөн бүх зүйлийг хангадгийг болон Тэр бол бүх зүйлийн эх сурвалж гэснийг мэддэг. Энэ бол заавал байх ёстой, заавал сурах ёстой хичээл юм. Ойлгосон уу?

Миний дөнгөж сая ярьсан хоёр түүх та нарын хувьд хэдийгээр агуулга нь онцгой бөгөөд түүнийг та нарт өвөрмөц байдлаар ярьж, илэрхийлсэн боловч Би шулуухан үг хэллэг, энгийн арга ашиглахыг хүссэн, ингэснээр та нар илүү гүнзгий зүйлийг ухаарч, хүлээн зөвшөөрч чадах юм. Энэ л Миний цор ганц зорилго байсан. Эдгээр богино түүх болон дүр зургаас та нар, Бурхан бол бүх зүйлийг Захирагч гэснийг хараасай, итгээсэй гэж Би хүссэн билээ. Эдгээр түүхийг ярихын зорилго нь, түүхийн хязгаарлагдмал хүрээн дотроос Бурханы хязгааргүй үйл хэргийг харж, мэдэх боломжийг та нарт олгохын төлөө юм. Харин энэ зорилго та нар дээр хэзээ үр дүнд бүрэн хүрэх нь хувийн туршлага болоод эрэл хайгуулаас чинь хамаарна. Чи үнэнийг эрэлхийлж, Бурханыг мэдэхээр эрмэлзвэл эдгээр зүйл чамд илүү гүн гүнзгий сануулга болох болно; эдгээр нь ухамсрыг чинь илүү гүнзгийрүүлж, ойлголтыг чинь илүү тодорхой болгоно, тэгээд чи аажмаар Бурханы бодит үйл хэрэгт ойртох бөгөөд зай завсаргүй, алдаа мадаггүй ойр дотно болно. Гэхдээ хэрвээ чи Бурханыг мэдэхээр эрж хайдаггүй бол чиний сонссон эдгээр түүх чамд ямар ч хохирол учруулж чадахгүй. Та нар эднийг үнэн түүх гэж л бод.

Энэ хоёр түүхийн тухайд та нар ямар нэг зүйл ойлгосон уу? (Бурханы бидэнд ярьсан энэ хоёр түүхээс, Тэр бол бүх зүйлийн Захирагч, Бүтээгч, Удирдагч гэдгийг бид үнэхээр мэдэрч чадлаа. Бурханы үйлдэл, бүхнийг чадагч хүч, мэргэн ухааныг бид харж, үүнээс бид хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы асар их хайрыг бүр ч гүн гүнзгий мэдэрлээ. Бурхан бүгдийг хүн төрөлхтний төлөө хийдэг.) Юун түрүүнд, Бурхан хүн төрөлхтнийг анхаардаг тухай бидний өмнөх хэлэлцүүлгээс энэ хоёр түүх салангид байна уу? Ямар нэг холбоо хамаарал байна уу? Энэ хоёр түүхээс бид Бурханы үйл хэргийг болон хүн төрөлхтний төлөө Бурхан хэрхэн бүхнийг зохицуулдгийг хардаг уу? Бурханы хийдэг бүхэн болон Түүний бүх бодол хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө байдаг уу? (Тийм.) Хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы чин сэтгэлийн санаа зорилго маш тодорхой байгаа бус уу? Хүн төрөлхтөн юу ч хийх шаардлагагүй. Бурхан хүмүүст амьсгалдаг агаарыг нь бэлдсэн. Тэдний иддэг ногоо, жимс бэлэн байж байдаг. Умардаас өмнөд, зүүнээс баруун хүртэл бүс нутаг бүрд байгалийн баялаг байдаг бөгөөд янз бүрийн тариа будаа, жимс ногоог Бурхан бэлдсэн байдаг. Өргөн хүрээнд яривал, Бурхан бүх зүйлийг харилцан холбоотой, харилцан уялдаатай, харилцан хамааралтай бүтээжээ. Тэр энэ арга зам, эдгээр зүй тогтлыг ашиглаад бүх зүйлийг мэнд байлгаж, оршин тогтнуулдаг, ийм маягаар хүн төрөлхтөн амар жимэр, энх тунх амьдарч, энэхүү хүрээлэн буй орчинд өнөөг хүртэл үеэс үед үржиж олширсоор иржээ. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалдаг. Хэрвээ Бурханы дээд эрх, хяналт байгаагүй бол Бурханаар эхлээд бүтээгдсэн ч гэлээ, ямар ч хүн хүрээлэн буй орчны тэнцвэрийг хадгалж чадахгүй байсан юм. Хүн хуванцар үр бүтээгээд хөрсөнд тарьсан бол нахиалж чадах байсан уу? Хэрвээ хүн хуванцар мод бүтээгээд газарт суулгасан бол хэдэн зуун жил өнгөрсөн ч ширхэг навч ч гарахгүй, тийм биз дээ? Зарим газарт агаар байдаггүй, тиймээс хүмүүс тэнд амьдарч чадахгүй бөгөөд заасан хил хязгаараас гарах ёсгүй юм. Энэ нь хүн төрөлхтнийг хамгаалахын төлөө бөгөөд эдгээр зүйл маш нууцлаг. Хүрээлэн буй орчны өнцөг булан бүрийг, газар дэлхийн урт, өргөнийг, газар дээрх амьтай бүхнийг—амьд ба үхсэн хоёуланг нь—Бурхан бэлтгэсэн бөгөөд Тэр тэднийг маш нарийн бодсон: Энэ зүйл яагаад хэрэгтэй вэ? Тэр зүйл яагаад хэрэггүй вэ? Энэ зүйлийг энд байлгахын зорилго юу вэ, тэр зүйл яагаад тэнд байх ёстой вэ? Бурхан энэ бүхнийг хүний төлөө хэдийнээ бодсон бөгөөд хүмүүс тэднийг бодоод байх шаардлагагүй. Зарим мунхаг хүн үргэлж уулыг нүүлгэх тухай бодож байдаг, тэгэхийн оронд тал газар луу нүүж яагаад болохгүй гэж? Хэрэв чи ууланд дургүй бол яагаад уулын хажууд очиж амьдарна гэж? Энэ чинь мунхаг биш гэж үү? Хэрэв чи уулыг нүүлгэвэл юу болох вэ? Хар салхи үлээж, аварга давлагаа хамгийг арчин хаяж, хүмүүсийн орон гэр сүйднэ. Тэр нь мунхаг хэрэг биш үү? Хүмүүс зөвхөн сүйтгэж л чаддаг. Тэд өөрсдийн оршин амьдрах орчныг ч хадгалж хамгаалж чадахгүй байж, бас бүх зүйлийг хангахыг хүсдэг. Энэ боломжгүй.

Бүх зүйлийг удирдаж, тэдний эзэн болохыг Бурхан хүн төрөлхтөнд зөвшөөрдөг боловч хүн үүнийг сайн хийсэн үү? Хүн төрөлхтөн эвдэж сүйтгэхийг л мэддэг; хүн төрөлхтөн Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн анхны байдлыг хадгалж хамгаалж чадахгүйгээс гадна үнэндээ тэдгээрийг эвдэж сүйтгэсэн. Хүн төрөлхтөн уулсыг нүүлгэж, далайг шороогоор дүүргэж, талыг хэн ч амьдрах аргагүй цөл болгосон. Тэгээд болоогүй, тэд цөлд үйлдвэр барьж, цөмийн бааз байгуулж, хамаг газарт сүйрэл авчирч байна. Голууд нь гол байхаа больж, далай нь далай биш болсон... Хүн төрөлхтөн байгалийн тэнцвэр болон зүй тогтлыг алдагдуулбал гамшиг, мөхлийнх нь өдөр холгүй бөгөөд энэ нь гарцаагүй. Гамшиг ирэхэд, хүн төрөлхтний төлөө Бурханы бүтээсэн эдгээр зүйл ямар үнэ цэнтэй болохыг, хүн төрөлхтөнд хэчнээн чухал болохыг тэд мэдэх болно. Хүн диваажинд байгаа мэт сайхан уур амьсгалтай орчинд амьдардаг. Хүмүүс үүнийг ерөөл гэж авч үздэггүй, харин энэ бүхнийг алдмагцаа ямар ховор нандин зүйл байсныг нь харна. Хүн энэ бүхнийг яаж буцаан авах вэ? Бурхан үүнийг дахин бүтээхийг хүсэхгүй бол хүмүүс юу хийх ёстой вэ? Та нар юу хийж чадах вэ? (Бид юу ч хийж чадахгүй.) Үнэндээ та нарын хийж чадах нэг юм байгаа, энэ нь маш энгийн бөгөөд Намайг хэлэнгүүт та нар боломжтой болохыг нь шууд ойлгоно. Хүн одоогийн ийм орчинд амьдрах болсны шалтгаан нь юу вэ? Хүний шунал ба сүйтгэлээс болоогүй гэж үү? Хүн ингэж сүйтгэхээ больчихвол амьдрах орчин маань өөрөө аажмаар хэвийн болохгүй гэж үү? Хэрвээ Бурхан юу ч хийхгүй бол, хүн төрөлхтний төлөө ямар нэг юм хийхийг хүсэхээ боливол—өөрөөр хэлбэл, Тэр хөндлөнгөөс оролцохыг хүсдэггүй бол—хүн төрөлхтний хувьд хамгийн шилдэг арга бол ингэж сүйтгэхээ больж, юмсыг байранд нь оруулах юм. Энэ бүх сүйрлийг эцэслэх гэдэг нь Бурханы бүтээсэн бүхнийг тонож, хөнөөхөө болино гэсэн үг. Ингэх аваас хүний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчин аажмаар сайжирна. Ингэж чадахгүй бол хүрээлэн буй орчин маань улам сүйдэж, асуудал улам ноцтой болно. Миний арга энгийн байгаа биз? Энгийн агаад боломжтой, тийм үү? Үнэхээр энгийн бөгөөд зарим хүний хувьд боломжтой, гэхдээ газар дээрх ихэнх хүний хувьд энэ нь боломжтой юу? (Үгүй.) Ядаж та нарын хувьд боломжтой юу? (Тийм.) Тэгвэл, та нарын “тийм” юунаас урган гарч байна? Бурханы үйл хэргийн тухай ойлголттой энэ нь холбоотой гэж хэлж болох уу? Бурханы захиралт, зохицуулалтыг дагахтай энэ нь хамаатай гэж хэлж болох уу? (Болно.) Энэ бүхнийг өөрчлөх арга зам байгаа, гэхдээ өнөөдөр бид энэ сэдвээр ярихгүй. Бурхан хүн нэг бүрийн оршин тогтнолыг хариуцдаг ба эцсийг нь хүртэл хариуцдаг. Чи Сатаны сүйтгэсэн хүрээлэн буй орчноос болж өвчилсөн ч, бохирдолд нэрвэгдсэн ч, өөр ямар нэг хохирол амссан ч, энэ нь хамаагүй, Бурхан чамайг хангадаг. Бурхан чамайг хангаж, , чамайг амьдруулах болно. Үүнд чи итгэж байна уу? (Байна.) Бурхан хүний амь эрсдэхийг хөнгөхнөөр авч үздэггүй.

Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг ойлгохын чухал ач холбогдлыг та нар бага зэрэг мэдэрсэн үү? (Тийм ээ, тэгсэн.) Юу мэдэрсэн бэ? Та нар ярь, Би сонсъё. (Уул, далай, нуурыг өмнө нь бид Бурханы үйлдэлтэй холбон бодож байсангүй. Өнөөдөр харин Бурханы нөхөрлөлөөр дамжуулан, энэ бүхэнд Бурханы үйлдэл, Бурханы мэргэн ухаан агуулагдаж байхыг ойлголоо. Тэгээд, Бурханы бүтээсэн бүх зүйл бүр эхнээсээ л урьдаас тогтоогдсон бөгөөд бүгд Бурханы сайн хүслийг агуулж байдгийг харлаа. Бүгд хоорондоо холбоотой ба эцсийн дүндээ хүн төрөлхтөнд ашиг тустай байдаг. Өнөөдрийн бидний сонссон зүйл цоо шинэ, гайхалтай бөгөөд Бурханы үйлдэл хэчнээн бодит болохыг бид мэдэрлээ. Бодит байдал дээр болон өдөр төрөлхтөнд ашиг тустай байдаг. Өнөөдрийн бидний сонссон зүйл цоо шинэ, гайхалтай бөгөөд Бурханы үйлдэл хэчнээн бодит болохыг бид мэдэрлээ. Бодит байднь дэмий хоосон зүйл биш, Тэр цөөн хэдэн үг хэлээд л болчихдог юм биш. Бурхан маш ихийг хийдэг бөгөөд чиний хардаггүй зүйл хүртэл чамд ашиг тустай байдаг. Хүн ийм орчинд, Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн дунд амьдардаг ба хүн болон бусад зүйлс харилцан хамааралтай амьдардаг. Жишээлбэл, ургамлаас гардаг хий агаарыг цэвэршүүлж, үүгээр амьсгалдаг хүмүүс ашиг тусыг нь хүртдэг. Гэхдээ зарим ургамал хүнд хортой байдаг боловч хорных нь ерөндөг болдог өөр ургамлууд байдаг. Энэ нь Бурхан бүхнийг бүтээсэн гайхамшиг мөн! Өнөөдөр бид энэ сэдвийг хэлэлцэхгүй, харин хүн ба бусад зүйлсийн харилцан хамаарлын тухай, хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй тухай үндсэндээ хэлэлцлээ. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний чухал ач холбогдол юу вэ? Амьдрахын тулд хүнд агаар зайлшгүй хэрэгтэй ба хэрвээ чамайг агааргүй орчинд байлгавал чи нэг их удахгүй үхэхийн адилаар хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй. Энэ бол хүнд өөр зүйлс хэрэгтэйг харуулах тун энгийн зүй ёс юм. Тэгвэл хүн бүх зүйлд ямар хандлага баримтлах ёстой вэ? Тэднийг нандигнан хайрлаж, хамгаалж, үр дүнтэй ашиглах ёстой, харин эвдэж сүйтгэж, үрэн таран хийж, дураараа өөрчилж болохгүй, учир нь бүх зүйл Бурханаас ирдэг, тэдгээрээр хүнийг хангадаг бөгөөд хүн төрөлхтөн тэдэнд ухамсартай хандах ёстой. Өнөөдөр бид энэ хоёр сэдвийг хэлэлцлээ, та нар хариад сайтар тунгаан бодно гэдэгт найдаж байна. Дараагийн удаа бид зарим зүйлийг илүү дэлгэрэнгүй ярилцана. Өнөөдрийн нөхөрлөл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай! (Баяртай!)

2014 оны 1 дүгээр сарын 18

Өмнөх: ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VI

Дараах: ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VIII

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Бурханы хайр гэж юу вэ?

Сикиу, Хармөрөн муж Бурханы үгэнд ингэж хэлдэг: “Хэрвээ чи Надад үргэлж үнэнч байж өгөөмөр сэтгэл гаргаж байсан ч өвчин зовлон, амьдралын...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх