“Сэнтийнээс амийн ус урсдаг” киноны клип:Бурхан яагаад эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил гүйцэтгэдэг вэ?

Танилцуулга

Эзэнд итгэснийхээ дараа хэдийгээр нүгэл маань өршөөгдсөн ч гэсэн байнга нүгэл үйлдсээр л байдаг. Энэ нь бүх итгэгчдийг төөрөлдүүлдэг асуудал юм. Эзэнд хэдэн жил итгэсэн, Эзэний үгийг яаж хэрэгжүүлдэг, эсвэл өөрийгөө хянахын тулд сэтгэлийн тэнхээндээ яаж найдсан зэргээс үл хамаарч, бид нүгэлт уг чанарынхаа хяналтаас чөлөөлөгдөж чадахгүй л байна. Зүрх сэтгэлдээ бид бүгд гүн гүнзгий зовж байгаа. Сатанлаг уг чанарынхаа хяналтаас бид эцэстээ яаж чөлөөлөгдөж, жинхэнэ авралыг олж авах вэ? Энэхүү богино видео энэ асуултад хариулахад танд туслах болно.

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах