“Зүүднээсээ сэрсэн нь” киноны клип: Ариун байдалгүйгээр ямар ч хүн Бурханы хаанчлалд орохгүй

Танилцуулга

Эзэнд итгэгч бидний нүгэл өршөөгдөхөд, бид ариусгалтанд хүрдэг үү? Хэрвээ бид ариусгалт руу тэмүүлэлгүй, Эзэний төлөө өөрсдийгөө зарлагадаж, Эзэний ажлыг хичээнгүйлэн хийхэд л анхаарлаа хандуулбал тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх үү? Зүүднээсээ сэрсэн нь гэдэг киноны энэ хэсэг та бүхэнд энэ бүх хариултыг өгөх болно!

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах