18. Хуурамч удирдагч, эсвэл хуурамч хоньчин гэж юу вэ? Хуурамч удирдагч юм уу хуурамч хоньчинг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Холбогдох Бурханы үг:

Хүн оюун санаандаа байгаа ажлыг маш амархан гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, шашны ертөнцийн пастор, удирдагчид авьяас билиг, байр сууриндаа тулгуурлан ажлаа хийдэг. Удаан хугацаанд тэднийг дагасан хүмүүст тэдний авьяас билиг, оршихуйн зарим нь нөлөөлнө. Тэд хүмүүсийн авьяас билиг, ур чадвар, мэдлэгт анхаарч, мөн ер бусын зүйл, бодит бус гүн гүнзгий олон сургаалд (мэдээж, эдгээр гүн гүнзгий сургаалд хүрэхийн аргагүй) анхаарал хандуулдаг. Тэд хүмүүсийн зан чанарын өөрчлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлдэггүй, харин хүмүүсийг номлох, ажиллахад сургаж, тэдний мэдлэг болон элбэг арвин шашны сургаалыг сайжруулахад анхаардаг. Хүмүүсийн зан чанар хэр их өөрчлөгдсөнийг, хүмүүс үнэнийг хэр их ойлгож байгааг тэд анхаардаггүй. Тэд хүмүүсийн хэвийн болон хэвийн бус байдлын талаар мэдэх гэж оролдох нь байтугай, мөн чанарынх нь талаар ч хайхардаггүй. Хүмүүсийн үзлийг сөрдөггүй, үзлийг нь ч илчилдэггүй, дутагдал, завхралынх нь төлөө хүмүүсийг засаж бүр ч чаддаггүй. Тэднийг дагадаг ихэнх хүн авьяас билгээрээ үйлчилдэг ба илэрхийлдэг бүхэн нь бодит байдалтай хамааралгүй, хүмүүст амь өгч огт чадахгүй шашны үзэл, теологийн онол байдаг. Үнэндээ тэдний ажлын мөн чанар нь авьяасыг хөгжүүлж, юу ч үгүй хүнийг хөгжүүлээд, хожим нь ажиллаж, удирдахаар явах шашны сургуулийн авьяаслаг төгсөгч болгох явдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний ажил”-аас эш татав

Бурханд үйлчлэх нь тийм ч амархан ажил биш. Ялзарсан зан чанар нь өөрчлөгдөлгүй үлдсэн хүмүүс хэзээ ч Бурханд үйлчилж чадахгүй. Хэрэв чиний зан чанар Бурханы үгээр шүүгдэж, гэсгээгдээгүй бол зан чанар чинь Сатаныг төлөөлсөөр байдаг. Чи “сайн санааныхаа” улмаас Бурханд үйлчилдэг, чиний үйлчлэл сатанлаг уг чанарт чинь үндэслэдэг гэдгийг энэ нь баталдаг. Чи төрөлхийн зан аашаараа, өөрийн хувийн хүсэл зоргын дагуу Бурханд үйлчилдэг. Түүгээр ч барахгүй хийхийг хүсэж байгаа зүйлд чинь Бурхан баярлаж, хийхийг хүсдэггүй зүйлийг чинь Бурхан үзэн яддаг гэж чи үргэлж боддог; чи зөвхөн өөрийн хүсэл зоргын дагуу л ажилладаг. Үүнийг Бурханд үйлчилж байна гэж хэлж болох уу? Эцсийн эцэст чиний амь зан чанар өчүүхэн төдий ч өөрчлөгдөхгүй; харин ч үйлчлэл чинь чамайг бүр илүү зөрүүд болгосноор завхарсан зан чанарыг чинь туйлын үхширмэл болгоно. Тийм болохоор, Бурханд үйлчлэх талаар зөвхөн өөрийн чинь зан аашинд голлон суурилсан дүрэм журам, зан чанарынхаа дагуу үйлчилдэг үйлчлэлээс чинь урган гарсан туршлага чамд бий болно. Эдгээр нь хүний туршлага болон сургамж юм. Энэ бол хорвоо дээр амьдрах хүний амьдралын гүн ухаан юм. Ийм хүмүүсийг фарисайчууд, шашны албан тушаалтнууд гэж ангилж болно. Хэрвээ тэд хэзээ ч сэрж гэмшихгүй бол эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийг хууран мэхэлдэг хуурамч Христүүд, антихристүүд болж хувирах нь гарцаагүй. Яриад байсан хуурамч Христүүд болон антихристүүд ийм хүмүүсийн дундаас гарч ирнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Шашны үйлчлэлээс ангижрах ёстой”-оос эш татав

Яагаад ихэнх хүн Бурханы үгийг уншихад ихээхэн чармайлт зарцуулсан мөртөө мэдлэг төдийхөн л эзэмшиж, бодитой замын талаар дараа нь юу ч хэлж чаддаггүй юм бэ? Мэдлэг эзэмших гэдэг үнэнийг эзэмшихтэй дүйцнэ гэж чи боддог уу? Энэ чинь төөрөлдсөн үзэл бодол биш үү? Чи далайн эрэг дээрх элсний ширхгүүд мэт их мэдлэгийг ярьж чаддаг боловч тэдгээрийн аль нь ч ямар нэг бодитой замыг агуулдаггүй. Үүгээрээ чи хүмүүсийг хуурч байгаа биш үү? Чи бодит баталгаагүй хоосон шоу хийж байгаа бус уу? Энэ бүх зан авир хүмүүст хортой! Онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ бодит байдлаас хол, хүмүүсийг бодит байдалд аваачих чадваргүй байдаг; онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ чамайг Бурханыг тэрсэлж, эсэргүүцдэг болгодог. Хамгийн өндөр дээд онолуудыг үнэт эрдэнэс мэт бүү үз; эдгээр нь хор хөнөөлтэй агаад ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн хамгийн дээд онолуудыг ярьж чаддаг байж болно—гэхдээ эдгээрт ямар ч бодит байдал агуулагддаггүй, учир нь энэ хүмүүс тэдгээрийг биечлэн мэдрээгүй, иймээс тэдэнд хэрэгжүүлэх зам байдаггүй. Ийм хүмүүс хүнийг зөв замд аваачих чадваргүй бөгөөд хүмүүсийг замаа алдахад л хүргэнэ. Энэ нь хүмүүст хортой биш үү? Хамгийн наад зах нь чи тэдний өнөөгийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, оролтод хүрэх боломж олгох чадвартай байх ёстой; үүнийг л зориулалт гэж үзэх бөгөөд ингэснээр л чи Бурханы төлөө ажиллахад тэнцэнэ. Сүржин, гоёмсог үгийг үргэлж бүү ярь, олон зохимжгүй хэрэгжүүлэлтээрээ хүмүүсийг хүлж, өөрийг чинь дуулгавартай дагахад бүү хүргэ. Ингэх нь ямар ч үр нөлөөгүй бөгөөд хүмүүсийн төөрөгдлийг л ихэсгэнэ. Хүмүүсийг ийм байдлаар удирдах нь олон сургаал л бий болгож, тэдийг чамд дургүй болгоно. Энэ нь хүний дутагдал бөгөөд үнэхээр ичгэвтэр.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдалд илүү анхаар”-aaс эш татав

Зарим хүн ажиллаж, номлодог бөгөөд гаднаа Бурханы айлдварын талаар нөхөрлөж байгаа мэт харагддаг ч ярьж байгаа бүхэн нь Бурханы үгийн үгчилсэн утга бөгөөд ямар ч үндэслэлтэй зүйл дурддаггүй. Тэдний номлол нь хэлний сурах бичгээс зааж байгаа мэт, төрөл төрлөөр нь, тал талаар нь эмхэлсэн байдаг бөгөөд тэднийг ярьж дуусах үед хүн бүхэн магтаж: “Энэ хүн бодит байдалтай юм. Тэр маш сайн, ийм дэлгэрэнгүй номлолоо” гэдэг. Номлож дууссаныхаа дараа тийм хүмүүс өөрсдийнх нь номлолыг эмхэтгэж, хүн бүрд илгээ гэж бусдад хэлдэг. Ингэснээрээ тэд бусдыг хуурахад хүрсэн бөгөөд тэдний номлодог бүхэн нь гажууд онол юм. Гаднаа тэд зөвхөн Бурханы үгийг л номлож байгаа мэт харагддаг бөгөөд тэдний номлол үнэнтэй нийцдэг мэт үзэгддэг. Гэхдээ илүү анхааралтай ялган салгах юм бол энэ нь бичиг үсэг, хоосон сургаал, хуурамч үндэслэлийн сацуу хүний зарим нэг төсөөлөл, үзэл, түүнчлэн Бурханыг хязгаарладаг зарим зүйл төдийхөн юм гэдгийг чи харна. Иймэрхүү номлол нь Бурханы ажилд саад болж байгаатай адил бус уу? Энэ нь Бурханыг эсэргүүцдэг үйлчлэл юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнгүй бол Бурханд халдахад амархан”-аас эш татав

Та нарын мэдлэг хүмүүсийг хэсэг зуур л хангаж чадна. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам нэг юмаа л яриад байвал чинь зарим хүн үүнийг ялган танина; тэд чамайг хэтэрхий өнгөцхөн, гүн гүнзгий байдлаар дэндүү дулимаг гэж хэлнэ. Хоосон сургаал номлох замаар хүмүүсийг хууран мэхлэхээр оролдохоос өөр сонголт чамд үлдэхгүй. Хэрэв чи үргэлж энэ маягаараа явбал доорх хүмүүс чинь чиний арга барил, алхам болон итгэлийн үлгэр дуурайлыг дагаж, тэдгээр үг болон хоосон сургаалыг туулж, хэрэгжүүлэх үлгэр дуурайлыг чинь дагах болно. Эцсийн эцэст чамайг үргэлжлүүлэн номлох тусам тэд бүгд чамайг үлгэр жишээ болгохдоо тулна. Чи бусдыг удирдахдаа хоосон сургаалын тухай ярьдаг тул доорх хүмүүс чинь чамаас хоосон сургаал сурч, юмс өрнөхийн хэрээр чи буруу замаар орсон байх болно. Доорх хүмүүс чинь чиний явдаг ямар ч замаар явна; тэд бүгд чамаас суралцаж, чамайг дагах тул чамд: “Би одоо хүч чадалтай боллоо; ийм олон хүн үгийг минь сонсож, чуулган миний эрхээр байна” гэж санагдана. Хүний доторх энэхүү урвалтын уг чанараас үүдэн чи өөрийн мэдэлгүй Бурханыг нэр төдий удирдагч болгон хувиргаж, дараа нь өөрөө нэг төрлийн урсгал байгуулдаг. Янз бүрийн урсгал яаж үүсдэг вэ? Тэд ийм маягаар үүсдэг юм. Зүгээр л урсгал болгоны удирдагчдыг харцгаа—тэд бүгд биеэ тоож, өөрсдийгөө зөвтгөдөг бөгөөд Библийг агуулгаас нь гажуудуулж, өөрсдийн төсөөллөөр тайлбарладаг. Ажлаа хийхдээ тэд бүгд билиг авьяас, эрдэм мэдлэгт түшиглэдэг. Хэрэв тэд юу ч номлох чадваргүй байсан бол энэ хүмүүс тэднийг дагана гэж үү? Эцсийн эцэст тэд жаахан мэдлэгтэй бөгөөд зарим нэг хоосон сургаалын тухай номлож чаддаг, эсвэл бусдыг хэрхэн өөрийн талд оруулах, заль мэх хэрхэн ашиглахаа мэддэг. Тэд хүмүүсийг өөрсдийнхөө өмнө авчирч, хуурахдаа эдгээрийг ашигладаг. Тэд Бурханд нэр төдий итгэдэг боловч бодит байдал дээр удирдагчдаа дагадаг. Хэрэв үнэн замыг номлож байгаа хүнтэй таарах юм бол зарим нь, “Бид итгэлийнхээ талаар удирдагчтайгаа зөвлөлдөх ёстой” гэцгээдэг. Тэдний итгэл хүнээр дамжих ёстой байна гэдэг чинь асуудал бус уу? Тэгвэл тэрхүү удирдагчид юу болсон бэ? Фарисайчууд, хуурамч хоньчид, антихристүүд, мөн үнэн замыг хүлээн зөвшөөрөхөд нь хүмүүсийг бүдрээх бул хар чулуу болсон бус уу?

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэний эрэл хайгуул л Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл юм”-аас эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Шашны аргаар үйлчилнэ гэдэг нь шашны уламжлалт арга, үйлчлэлийн заншлын дагуу бүрэн үйлчилж, бүх төрлийн шашны зан үйлийг чанд мөрдөж, Библийн мэдлэгээр л хүмүүсийг удирдахыг хэлдэг. Энэ нь гаднаа далайцтай, шашны өнгө аясаар дүүрэн, хүний үзэлтэй бүрэн нийцэж, хүмүүс энэ талаар ямар ч шүүмжлэл хэлдэггүй ч үүнд Ариун Сүнсний ажил огт байдаггүй, номлож байгаа номлол нь бүгд шашны хоосон сургаал, библийн мэдлэг, шашны үзлээр дүүрч, Ариун Сүнсний гэгээрэл огт байдаггүй ба тэдний зохион байгуулдаг цуглаан үхмэл байдаг. Ийм маягаар олон жил үйлчилсний дүнд Бурханы сонгосон хүмүүс үнэнийг хүлээн авч чаддаггүй, Бурханыг мэдэж, дуулгавартай дагаж чаддаггүй, мөн Бурханд итгэх зөв замд орж чаддаггүй. Хүмүүсийн эрэлхийлж байгаа зүйл нь аврал биш, харин нигүүлсэл, ерөөл учраас хүмүүсийн амь зан чанар дахь өөрчлөлтийг харах боломжгүй бөгөөд тэд эцэст нь хоосон хоцордог. Энэ бол шашны үйлчлэлийн аргын үр дагавар юм. Бурханд үйлчилж буй ийм төрлийн хүн Бурханы ажлыг үнэхээр ойлгодоггүй, Бурханы хүслийг ч ойлгодоггүй. Тэд Ариун Сүнсний ажилтай хамтран ажиллана гэж юу болохыг мэддэггүй бөгөөд энэ нь чухамдаа сохор нь сохрыгоо хөтөлж байгаа явдал юм. Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийг буруу зам руу хөтөлдөг. Тэд Бурханд итгэдэг атлаа Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханыг мэддэггүй. Тэд фарисайчуудын адилаар аврагдаж чадахгүй.

Ажлын зохицуулалтаас эш татав

Шашны ертөнц дэх пастор, удирдагчид бүгд шашны сургуульд сурсан бөгөөд зүгээр л пасторын гэрчилгээ авсан байдаг ба эдэнд Ариун Сүнсний ажлын нотолгоо, Бурханы зөвшөөрөл огт байдаггүй. Энэ бол баримт юм. Библиэс зарим зүйлийг ойлгож авах шаардлагатай боловч хамгийн чухал нь хүн чуулганыг хариулах ажилд тэнцэхийн тулд Бурханы ажлыг мэдэх ёстой. Библи бол Бурханы ажлын эхний хоёр үе шатны тэмдэглэл тул Библийг уншилгүйгээр Бурханы илрэлт болон Түүний ажлын түүхэн баримтуудыг ойлгох боломжгүй. Түүнчлэн Бурхан ажлынхаа өмнөх хоёр үе шатанд ямар үнэнийг илэрхийлснийг мэдэх боломжгүй бөгөөд хүмүүсийн ойлгох ёстой үнэний олон нууцын талаар зөв хариулт олж авах аргагүй юм. Иймээс Библийг унших нь Бурханд итгэхэд зайлшгүй чухал боловч Библийн мэдлэгээс өөр юунд ч найдахгүй байх нь биднийг Бурханы тухай мэдлэгт хүргэж чадахгүй. Хүн Бурханы үг болон үнэнийг үнэхээр ойлгож, Бурханы тухай мэдлэгтэй болохын тулд Ариун Сүнсний ажлын гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт, удирдамж, сургалт, төгс болголтыг туулах ёстой. Үнэнийг ойлгох нь Бурханы ажил болон Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг туулахаас хамаардаг. Библийн мэдлэгийг судалж, эзэмших дээр л үндэслэн үүнийг олж авдаггүй. Шашны хүрээний олон пастор Библийн талаар маш нэгд нэгэнгүй ойлгодог боловч Бурханы ажлын талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг. Энэ нь үндсэндээ тэдэнд Ариун Сүнсний ажил байдаггүйгээс болдог. Яагаад зарим хүн Бурханы үгийг унших үедээ Ариун Сүнсний гэгээрэлтэй байж, харин зарим хүн Бурханы үгийг унших үедээ Ариун Сүнс ажилладаггүй юм вэ? Хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэл чин үнэн эсэх, тэд үнэнийг хайрладаг эсэхийг энэ нь ил болгодог. Олон хүн пастор болох гэж шашны сургуульд явдаг бөгөөд зөв сэдэлтэй ч бай, үгүй ч бай хамгийн чухал зүйл гэвэл тэд үнэнийг хайрлаж, үнэнийг эрэлхийлэх ёстой юм. Ингэснээр л Ариун Сүнсний ажлыг олж авах юм. Ариун Сүнсний хэдэн жилийн ажлыг туулснаар л хүн үнэнийг үнэхээр ойлгож, үнэний бодит байдалд орж чадна. Ингэснээр л Бурханы сонгосон хүмүүсийг удирдаж, хариулахад тохирох юм. Бурханы сонгосон хүмүүсийг удирдахад ердөө л пасторын гэрчилгээнд найдна гэдэг бол тэр чигтээ хүний бодол бөгөөд Бурханы шаардлагаас тэс өөр байдаг. Тухайлбал, Эзэн Есүс ирэх үедээ элч нарыг олохын тулд яагаад сүмд орж, Иудейн шашны ахлах тахилчид, хуулийн багш нар болон фарисайчууд дээр очоогүй, харин үнэнийг хайрлаж, эрэлхийлдэг хүмүүсийг эрж хайхаар хүмүүсийн дунд гарч очсон юм бэ? Үүнээс хүн Бурханы хүслийг ойлгох ёстой. Үнэнийг хайрладаггүй хүмүүс нь үнэнийг олж авахын аргагүй тул Бурханы сонгосон хүмүүсийг ч бас хариулах чадваргүй юм. Ингэснээр, Бурхан чухамдаа ямар хүнийг таалдаг, ямар хүнийг авардаг, ямар хүнийг ашигладаг болон ямар хүнийг үзэн яддаг нь бүгд ийнхүү тодорхой болдог. Шашны хүрээн дэх пасторуудын ихэнх нь Ариун Сүнсний ажилгүй байдаг нь тэд бол үнэнийг хайрлаж, үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс биш болохыг харуулдаг бөгөөд тэд Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын аргагүй юм. Энэ нь шашны ертөнцөд Ариун Сүнсний ажил байдаггүйн бас нэгэн үндсэн шалтгаан билээ.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс эш татав

Одоо би хуурамч удирдагчийг ялган таних таван зарчмын талаар нөхөрлөх болно: Нэгдүгээр зарчим гэвэл, ихэнх хуурамч удирдагч үнэнийг хайрладаггүй, үнэнийг эрэлхийлдэггүй тул Ариун Сүнсний ажилгүй байдаг. Тэдний цөөнх буюу сайн хүн чанартай зарим хүн Бурханд итгээд удаагүй, үнэнийг хэрхэн эрэлхийлэхээ мэддэггүй, эсвэл тодорхой зүйлд баригдсанаасаа үүдэн үнэнийг хэвийн байдлаар эрэлхийлж чаддаггүйн улмаас Ариун Сүнсний ажилгүй байж болох юм. Гурваас таван жил удирдагчаар ажилласан атлаа одоо ч Ариун Сүнсний ажилгүй байгаа хэн боловч үнэнийг хайрлаж, үнэнийг эрэлхийлдэг хүн яавч биш бөгөөд хуурамч удирдагч гэдэг нь гарцаагүй юм. Хоёрдугаар зарчим гэвэл, хуурамч удирдагчид бүхэн бичиг үсэг, хоосон сургаал л номлодог бөгөөд үнэний бодит байдал огт байхгүй, үнэнийг ашиглан асуудлыг шийдвэрлэх ямар ч чадваргүй, мөн хүмүүсийг бүрэн үнэмшүүлэх чадваргүй байдаг. Гуравдугаар зарчим гэвэл, хуурамч удирдагчдад үнэний бодит байдалгүй тул ямар ч бодитой ажил хийж чаддаггүй бөгөөд Бурханы сонгосон хүмүүсийг үнэний бодит байдал руу хөтөлж чаддаггүй. Тэд ажиллахдаа үргэлж хайхрамжгүй байдлаар хийдэг, хэрвээ хүчээр хийлгэвэл бусдыг чадлаас нь давсан зүйл хийлгэхээр албадаж, дур зоргоороо бусдыг зэмлэн, харьцдаг. Хуурамч удирдагчдад үнэн байдаггүй учраас үнэнээр бусдыг үнэмшүүлж чаддаггүй, иймээс засалт, харьцалтын арга барилыг ашигладаг. Тэд алдаан дээр нь дөрөөлөн бусдыг ямагт дарлаж, удирдагчийн хувиар эрх мэдлээ үзүүлэхийн тулд зэмлэл, дарлалаар дамжуулан тэднийг эрхэндээ оруулахыг хүсдэг—энэ бол хуурамч удирдагч юм. Жинхэнэ удирдагч үнэнийг ашиглан хүмүүсийг үнэмшүүлж, үнэнийг ашиглан асуудлыг шийдвэрлэж, бусдад хүндлэгддэг; хуурамч удирдагч бусдыг дарлан, бусдын алдааг барьж аван, ямагт зэмлэж, өөрсдийг нь шалгуулж, чадлаас нь давсан зүйл хийлгэдэг. Эцэст нь хуурамч удирдагч тэднийг хяналтдаа оруулж, “Надад үнэхээр үнэний бодит байдал алга. Би үнэхээр дутуу дулимаг, бас үнэнийг эрэлхийлдэггүй, uдирдагчийн маань хэлдэг үг зөв” хэмээн бодоход хүргэдэг. Тэд зүрх сэтгэлдээ, хуурамч удирдагчийн үгэнд үнэмшсэн байдаг, гэвч үнэн хэрэгтээ хуурамч удирдагчид үнэн байгаа учраас тэд үнэмшдэг бус, харин хуурамч удирдагч тэдэнд харьцалт амсуулж, тэднийг зовоосон учраас бүрэн үнэмшдэг. Энэ бол хоёр нүүр гарган, худал хуурмагийг үнэн болгон чимэхдээ хуурамч удирдагчдын хэрэглэдэг онцгой арга юм. Тэдэнд бусдыг үнэмшүүлэх үнэн байхгүй учраас өөр арга ашиглах ёстой болж, “Би хаа хамаагүй асуудлыг чинь барьж аваад, чамд харьцалт амсуулж, чамайг үнэмшүүлнэ, мөн надад үнэн бий гэдгийг харуулахын тулд харьцалтаа чам дээр ашиглана. Би чамд асар их харьцалт амсуулснаар чамайг цохин унагаж, надад үнэн бий, чамд байхгүй хэмээн эндүү итгүүлнэ, тэр үед чи үнэмших болно” хэмээн боддог. Хүн үнэнгүй бол хуурамч удирдагчдад хууртан, “Тэр надад ингэж харьцалт амсуулж чаддаг юм хойно үнэнийг надаас дээр ойлгодог нь лавтай, мөн үнэний бодит байдлыг гарцаагүй эзэмшсэн байх учиртай” гэж бодох болно. Ийнхүү тэд хуурамч удирдагчид хууртаж, хянуулаад дуусдаг. Дөрөвдүгээр зарчим гэвэл, хуурамч удирдагчид нь Бурханы сонгосон хүмүүсийг хайрлах зүрх сэтгэлгүй, өөрсдийгөө үнэхээр мэдэж чаддаггүй, асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг эрж хайх юм уу бодит байдал руу ороход хүмүүсийг хөтөлж бүр ч чаддаггүй. Харин зүгээр л хүмүүст сохроор харьцалт амсуулж, дарлан, засалт, харьцалтын арга барил ашиглаж бусдыг захиргаандаа оруулдаг бөгөөд байр сууриа харуулж, удирдагч гэдгээ үзүүлдэг—энэ бол дүр эсгэж байгаа хэрэг юм. Тавдугаар зарчим гэвэл, бүх хуурамч удирдагч байр суурь, нэр хүнд эрэлхийлдэг бөгөөд байр суурийн ерөөл болон хоосон нэр алдарт шунадаг. Тэд ямар ч бодитой ажил хийдэггүй атлаа Бурханы тахилыг эдлэх эрхтэй гэж итгэсээр байдаг, энэ бол ичгүүр сонжуургүй юм. Тэд ямар ч бодит ажил хийдэггүй байж Бурханы тахилыг эдлэх эрхтэй гэж үү? Зарим хүн хамгийн баян айлуудыг хайн буудаллаж, өдөр бүр шарсан тахиа, шарсан загас нэхдэг—тэд ингэх эрхтэй гэж үү? Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийн аминд ямар хангалт өгч, ямар ажил хийсэн юм бэ? Тэд өдөр бүр заавал мах, загас идэх ёстой, ингэвэл тэд шимэгч хорхой болох бус уу? Байр суурь, зугаа цэнгэлд шунадаг хүмүүс ичгүүргүй бус уу? Ийм хүмүүс мөс чанар, эрүүл ухаантай гэж үү?

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Өмнөх: 17. Хуурамч Христ гэж юу вэ? Хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Дараах: 19. Хоёр нүүр гаргах гэж юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Асуулт 10: Эзэн Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэж Библид тодорхой бичсэн байдаг бөгөөд Эзэнд итгэдэг бүх хүн ч бас Эзэн Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэдэгт итгэдэг. Гэтэл та нар бие махбодтой болсон Христ бол Бурханы илрэлт, Тэр бол Бурхан Өөрөө гэж гэрчилдэг. Тэгвэл бие махбодтой болсон Христ үнэхээр Бурханы Хүү юу, эсвэл Бурхан Өөрөө юу?

Есүс Христ Бурханы Хүү байсан уу эсвэл Бурхан Өөрөө юү? Энэ бол эрин үеүдийн туршид итгэгчид бидний маргалдсаар ирсэн асуулт гэж хэлж болох юм. Энэ асуудалд зөрчилдөөн угаасаа байгаа гэдгийг хүмүүс мэдэрдэг боловч үүнийг яаж тайлбарлахаа мэддэггүй. Эзэн Есүс бол Бурхан, гэхдээ бас Бурханы Хүү, иймээс Эцэг Бурхан гэж бас байгаа юу?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх