БҮГД БУРХАНЫ ҮГЭЭР БИЕЛДЭГ

Бурхан өөр өөр эрин үеийн дагуу үгээ хэлж, ажлаа хийдэг ба өөр өөр эрин үеүдэд өөр өөр үг хэлдэг. Бурхан дүрэмд захирагддаггүй, нэг ажлаа давтдаггүй, өнгөрсөн үеийн зүйлсийг санагалздаггүй; Тэр бол үргэлж шинэ, хэзээ ч хуучин байдаггүй Бурхан бөгөөд өдөр бүр шинэ үг хэлдэг. Өнөөдөр баримтлах ёстой зүйлийг чи баримтлах л ёстой; энэ бол хүний хариуцлага, үүрэг билээ. Бурханы одоогийн гэрэл болон үгэнд төвлөрөн хэрэгжүүлэх нь маш чухал. Бурхан дүрэмд захирагддаггүй бөгөөд Өөрийнхөө мэргэн ухаан, бүхнийг чадагч байдлыг ил болгохын тулд олон өөр өнцгөөс ярьж чаддаг. Бурхан Сүнсний өнцгөөс ярьж байна уу, хүний өнцгөөс ярьж байна уу, эсвэл гуравдагч хүний өнцгөөс ярьж байна уу гэдэг нь хамаагүй—Бурхан бол үргэлж Бурхан байх ба хүний өнцгөөс ярьдаг болохоор нь Түүнийг чи Бурхан биш гэж хэлж болохгүй. Бурханы ярьдаг өөр өөр өнцгөөс үүдэн зарим хүнд үзэл бий болдог. Иймэрхүү хүмүүст Бурханы тухай, мөн Түүний ажлын тухай ямар ч мэдлэг байдаггүй. Хэрвээ Бурхан үргэлж л нэг өнцгөөс яриад байвал, хүмүүс Бурханыг тодорхойлохгүй гэж үү? Бурхан хүнийг ингэж авирлахыг зөвшөөрөх үү? Бурхан ямар өнцгөөс ярихаас үл хамааран, тухай бүрд Түүний зорилго бий. Хэрвээ Бурхан үргэлж Сүнсний өнцгөөс ярьдаг байсан бол, чи Түүнтэй харилцаж чадах байсан уу? Тиймээс Тэр заримдаа гуравдагч хүний өнцгөөс ярьж, Өөрийн үгээр чамайг хангаж, бодит байдал руу хөтлдөг. Бурханы хийж байгаа юм бүхэн тохиромжтой байдаг. Товчоор хэлбэл, үүнийг бүгдийг нь Бурхан хийдэг бөгөөд үүнд чи эргэлзэх хэрэггүй. Тэрээр Бурхан учраас ямар ч өнцгөөс ярилаа гэсэн Бурхан хэвээрээ л байдаг. Энэ бол үүрд хувирашгүй үнэн. Тэр яаж ч ажилласан Бурхан хэвээр байх ба Түүний мөн чанар өөрчлөгдөхгүй! Петр Бурханыг маш их хайрласан, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух хүн байсан ч Бурхан түүнийг Эзэн юм уу Христ гэж гэрчлээгүй, учир нь мөн чанар нь юу байна, түүгээрээ л байх ба хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Өөрийнхөө ажилд Бурхан дүрэмд баригддаггүй, харин ажлаа үр дүнд хүргэж, хүмүүсийг Өөрийнх нь тухай илүү мэдлэгтэй болгохын тулд янз бүрийн арга барил хэрэглэдэг. Бурханы ажиллах арга барил бүр нь Бурханы тухай мэдэхэд хүмүүст тусалж, хүмүүсийг төгс болгохоор зорьдог. Ямар арга барил ашигладгаас үл хамааран, бүгд л хүнийг босгон байгуулах, төгс болгох зорилго агуулдаг. Хэдийгээр Түүний ажиллах арга барилуудын нэг нь маш удаан хугацаанд үргэлжилсэн байж болох ч энэ нь Түүнд итгэх хүний итгэлийг хатуужуулхын төлөө юм. Тиймээс та бүхэн эргэлзэх хэрэггүй. Эдгээр нь бүгд Бурханы ажлын алхмууд бөгөөд та нар дуулгавартай дагах ёстой.

Өнөөдөр яригдаж байгаа зүйл бол бодит байдал руу орох тухай юм. Тэнгэр өөд гарах тухай, хаан болж захирах тухай яриагүй байна; яригддаг бүх зүйл бодит байдал руу орохоор эрэлхийлэх тухай байдаг. Үүнээс илүү бодитой эрэл хайгуул байхгүй ба хаан болж захирах тухай ярих нь бодитой зүйл биш юм. Хүмүүс маш сониуч зантай бөгөөд өнөөдрийн Бурханы ажлыг өөрсдийн шашны үзлээр хэмжиж байдаг. Бурханы ажиллах арга барилын маш олныг туулсан мөртөө хүн одоо хэр нь Бурханы ажлыг мэддэггүй, тэмдэг, гайхамшгийг эрж хайсаар, Бурханы үг биелсэн эсэхийг харсаар л байдаг. Энэ нь асар харалган байдал биш гэж үү? Бурханы үг биеллээ олоогүй бол Тэр бол Бурхан гэж чи итгэсээр байх байсан уу? Өнөөдөр, чуулган дахь олон ийм хүн тэмдэг, гайхамшгийг олж харахаар хүлээж байгаа. Бурханы үг биелбэл Тэр Бурхан мөн; харин биелэхгүй бол Тэр Бурхан биш гэж тэд хэлдэг. Тэгвэл чи үг нь биелдэг учраас Бурханд итгэдэг үү, эсвэл Бурхан Өөрөө мөн учраас итгэдэг үү? Хүн Бурханд итгэх үзлээ зөв байлгах ёстой! Бурханы үг биелээгүйг хараад чи зугтан оддог—энэ чинь Бурханд итгэх итгэл мөн үү? Бурханд итгэх үедээ чи бүх зүйлийг Бурханы эрхшээлд орхиж, Бурханы бүх ажилд дуулгавартай байх ёстой. Бурхан Хуучин Гэрээнд маш олон үг хэлсэн, тэдний аль нь биелснийг чи нүдээрээ харсан бэ? Чи нүдээр үзээгүй болохоороо Еховаг Бурхан биш гэж хэлж чадах уу? Бурханы үг биелээгүй байгааг хараад, зарим нь эндээс яваад өгөхийг хүсдэг. Явахыг хүссэн хэн ч бай явах л хэрэгтэй, хэн ч тэднийг хориглоогүй байна! Оролдоод үз л дээ, чи яваад өгч чадах эсэхээ хар. Яваад өгснийхөө дараа чи эргээд ирэх л болно. Бурхан үгээрээ чамайг хянадаг, чи чуулганыг болон Бурханы үгийг орхивол чамд амьдрах зам үгүй болно. Хэрвээ итгэхгүй бол, өөрөө оролдоод үз—зүгээр л орхиод явчхаж чадна гэж чи бодоо юу? Бурханы Сүнс чамайг хянадаг ба чи явж чадахгүй. Энэ бол Бурханы захиргааны зарлиг юм! Зарим хүн оролдоод үзэхийг хүсвэл, яах вэ, тэгж болно! Чи энэ хүнийг Бурхан биш гэж хэлдэг, тэгвэл Түүний эсрэг нүгэл үйлдээд, Түүний юу хийхийг хар. Махан бие чинь үхэхгүй, чи өөрийгөө хооллож, хувцаслах чадвартай хэвээр байж болох ч сэтгэл санааны хувьд тэвчишгүй байх болно; чи хямарч, шаналах ба үүнээс илүү зовлонтой зүйл гэж байхгүй. Хүмүүс оюун санааны тарчлаан, тамлалыг тэсэж чаддаггүй. Магадгүй чи махан биеийн зовлонг тэсэж чаддаг байж болох ч оюун санааны хямрал, удаан хугацааны тарчлааныг тэсвэрлэж огт чадахгүй. Өнөөдөр чамд ямар ч тэмдэг, гайхамшиг харагдахгүй байж болно, гэвч хэн ч зугтаж чадахгүй, учир нь Бурхан үгээрээ хүмүүсийг хянаж байдаг. Гарт баригдахгүй, нүдэнд харагдахгүй, баримт байхгүй ч гэсэн хүмүүс зугтаж чадахгүй. Эдгээр нь Бурханы үйлдэл биш гэж үү? Өнөөдөр Бурхан хүнийг амиар хангах гэж газар дэлхий дээр ирчихсэн байна. Тэр хүмүүсийн төсөөлдөг шиг, Бурхан, хүн хоёрын хоорондох энх амгалан харилцааг бататгахын тулд тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж чамайг хуурдаггүй. Аминд анхаарлаа хандуулдаггүй, харин оронд нь Бурханы үзүүлэх тэмдэг гайхамшигт анхаардаг бүх хүн бол фарисайчууд юм! Тухайн үед фарисайчууд Есүсийг загалмайд цовдолсон; хэрвээ чи, Бурханд итгэх тухай өөрийн үзэл бодлын дагуу Бурханыг хэмжиж, Бурханы үг биелэхэд Түүнд итгэж, биелэхгүй бол Түүнд эргэлзэн, бүр Түүнийг доромжилдог бол чи ч бас Түүнийг загалмайд цовдолж байгаа бус уу? Ийм хүмүүс өөрсдийн үүргийг умартаж, ая тухтай байдалд шунамхайран зугаацдаг!

Нэг талаасаа, Бурханы ажлыг мэддэггүй нь хүний хамгийн том асуудал. Хүн үгүйсгэх хандлагагүй хэдий ч эргэлзэх хандлагатай байдаг; тэр үгүйсгэдэггүй боловч бүрэн хүлээн зөвшөөрдөггүй. Хэрвээ хүмүүс Бурханы ажлын талаар нэгд нэггүй мэдлэгтэй бол зугтахгүй. Нөгөө талаар, хүн бодит байдлыг мэддэггүй. Өнөөдөр хүн бүрийн хүрч байгаа зүйл нь Бурханы үг; үнэндээ чи ирээдүйд тэмдэг, гайхамшгийг харна хэмээн бодох хэрэггүй. Би чамд илэн далангүй хэлье: Өнөөгийн үе шатанд, чиний харж чадах ганц зүйл бол Бурханы үг бөгөөд баримт байхгүй ч, Бурхан амиа хүний дотор мөн л хийж болно. Мянган жилийн хаанчлалын гол ажил нь энэ бөгөөд хэрвээ чи энэ ажлыг ойлгож чадахгүй бол сул дорой болж, унаад, шалгалт дунд бууна, гэхдээ хамгийн ноцтой нь, Сатанд олзлогдох болно. Бурхан үндсэндээ үгээ хэлэхээр газар дээр ирсэн; холбогддог зүйл чинь Бурханы үг, хардаг зүйл чинь Бурханы үг, сонсдог зүйл чинь Бурханы үг, баримталдаг зүйл чинь Бурханы үг, туулдаг зүйл чинь Бурханы үг бөгөөд Бурхан энэ удаа бие махбодтой болж, хүнийг төгс болгохын тулд голчлон үгийг ашигладаг. Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэггүй, ялангуяа өнгөрсөн үед Есүсийн хийсэн ажлыг хийдэггүй. Тэр хоёр бол Бурхан бөгөөд хоёулаа махбодтой боловч, Тэдний үйлчлэл нь өөр билээ. Есүс ирэх үедээ бас Бурханы ажлын нэг хэсгийг хийж, зарим нэг үг хэлсэн, гэхдээ Түүний хийсэн гол ажил нь юу байсан бэ? Түүний хийсэн гол зүйл бол цовдлолын ажил байсан билээ. Тэрээр цовдлолын ажлыг гүйцэтгэж, бүх хүн төрөлхтнийг золин аврахын тулд нүгэлт махан биеийн дүртэй болсон ба бүх хүн төрөлхтний нүглийн төлөө нүглийн тахил болсон юм. Энэ бол Түүний хийсэн гол ажил билээ. Эцэст нь Тэр хожмын хүмүүст загалмайн замыг тодорхой зааж өгчээ. Есүсийн ирсэн гол зорилго нь золин аврах ажлыг гүйцэлдүүлэх явдал байсан. Тэрээр бүх хүн төрөлхтнийг золин аварч, тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг хүнд авчирч, улмаар тэнгэрийн хаанчлалд хүрэх замыг авчирсан. Үүний үр дүнд, хожмын хүмүүс бүгд: “Бид загалмайн замаар алхаж, загалмайн төлөө өөрсдийгөө золиослох хэрэгтэй” гэцгээсэн. Мэдээж анх Есүс бас өөр бусад ажил хийсэн бөгөөд хүнийг гэмшүүлж, нүглийг нь улайлгахын тулд зарим нэг үг хэлсэн. Гэхдээ л Түүний үйлчлэл нь цовдлол байсан ба номлож өнгөрүүлсэн гурван жил хагасын хугацаа нь хожим тохиох цовдлолд бэлдэхийн төлөө байсан. Есүс хэд, хэдэн удаа залбирсан нь ч бас цовдлолын төлөө байсан юм. Түүний туулсан хэвийн хүний амьдрал болон газар дэлхий дээр амьдарсан гучин гурван жил хагасын хугацаа нь үндсэндээ цовдлолын ажлыг гүйцээж, Түүнд энэ ажлыг явуулах хүч өгөхийн төлөө байсан ба үүний үр дүнд Бурхан цовдлолын ажлыг Түүнд даалгасан. Өнөөдөр, бие махбодтой болсон Бурхан ямар ажил гүйцэтгэх вэ? Өнөөдөр Бурхан ерөнхийдөө “Үг нь махбодоор илэрсэн” ажлыг биелүүлж, үг ашиглан хүнийг төгс болгож, үгийн харьцалт, цэвэршүүлэлтийг хүнээр хүлээн зөвшөөрүүлж, Өөрийнхөө үгээр чамд хангалт болон амийг олгож; Өөрийн үгээс ажил болон үйл хэргээ чамд харуулахын тулд бие махбодтой болсон юм. Бурхан чамайг гэсгээж, цэвэршүүлэхийн тулд үг ашигладаг, иймээс чи хүндрэл бэрхшээл туулж байвал, энэ чинь бас Бурханы үгээс үүдэлтэй. Өнөөдөр, Бурхан баримт бус, үг ашиглан ажлаа явуулдаг. Түүний үг чам дээр ирсний дараа л Ариун Сүнс чиний дотор ажиллаж, зовлон шаналал юм уу баяр баясгаланг мэдрүүлж чадна. Бурханы үг л чамайг бодит байдал руу аваачиж чадах ба Бурханы үг л чамайг төгс болгох чадвартай. Иймээс чи ядаж үүнийг ойлгох ёстой: Эцсийн өдрүүдэд Бурханы хийдэг ажил нь үндсэндээ хүн бүрийг төгс болгож, замчлахад Өөрийн үгийг ашиглах явдал юм. Тэр бүх ажлаа үгээр дамжуулан хийдэг; чамайг гэсгээхдээ Тэр баримт ашигладаггүй. Зарим хүн Бурханыг эсэргүүцэх үе бий. Бурхан чамайг ихэд тавгүйтүүлэхгүй, махан биеийг чинь гэсгээхгүй, чи зовлон амсахгүй боловч Бурханы үг чам дээр ирж, чамайг цэвэршүүлмэгц энэ нь тэсвэрлэшгүй болдог. Тийм биш гэж үү? Үйлчлэл үзүүлэгчдийн цаг үед Бурхан хүнийг ёроолгүй нүхэнд хая гэж хэлсэн. Үнэхээр хүн ёроолгүй нүхэнд орсон гэж үү? Хүнийг цэвэршүүлэхдээ үг ашигласнаар л хүнийг ёроолгүй нүхэнд оруулсан. Тиймээс эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болж, бүгдийг гүйцэлдүүлж, бүхнийг ил болгохын тулд үндсэндээ үг ашигладаг. Тэр юу болохыг чи үгнээс нь л харж чадна; Тэр бол Бурхан Өөрөө гэдгийг чи үгнээс нь л харж чадна. Бие махбодтой болсон Бурхан газар дэлхийд ирэх үедээ үг хэлэхээс өөр ажил хийдэггүй—тиймээс баримт шаардлагагүй; үг л хангалттай юм. Яагаад гэвэл, Тэрээр үндсэндээ энэ ажлыг хийхээр ирж, Өөрийн хүч чадал болон дээдийн дээд байдлыг үгээрээ хүнд харуулж, Өөрийгөө хэрхэн даруухнаар нууж байдгаа үгээрээ хүнд харуулж, мөн Өөрийг нь бүрэн дүүрэн мэдэх боломжийг үгээрээ хүнд олгохын тулд ирсэн. Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь бүгд Түүний үгэнд бий, Түүний мэргэн ухаан, гайхалтай байдал нь Түүний үгэнд бий. Эндээс Бурханы үгээ хэлдэг олон арга барил чамд харагддаг. Энэ бүх хугацаанд Бурханы ажлын дийлэнх нь хүнд хандах хангалт, илчлэл, харьцалт байсан. Бурхан хүмүүсийг хөнгөн хуумгай хараадаггүй, хараалаа ч гэсэн үгээр дамжуулан хийдэг. Иймээс, Бурхан махбод болсон энэ эрин үед, Бурхан өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг хөөж байгааг дахин үзэх гэж бүү оролд, үргэлж тэмдэг олж харах гэж бүү оролд—энэ нь ямар ч утгагүй! Тэдгээр тэмдэг хүнийг төгс болгож чадахгүй! Ний нуугүй хэлэхэд: Өнөөдөр махбод дахь бодитой Бурхан Өөрөө үг л хэлдэг болохоос үйлддэггүй. Энэ бол үнэн! Тэрээр үг ашиглан чамайг төгс болгож, үг ашиглан чамайг хооллож, ундалдаг. Тэр бас үг ашиглан ажилладаг ба Өөрийнхөө бодит байдлыг чамд мэдэгдэхийн тулд баримтын оронд үг ашигладаг. Хэрвээ чи Бурханы ийм төрлийн ажлыг ухамсарлах чадвартай бол идэвхгүй байна гэдэг хэцүү. Та нар сөрөг зүйлд анхаарал хандуулахын оронд эерэг зүйлд л анхаарах ёстой—өөрөөр хэлбэл, Бурханы үг биелсэн ч бай үгүй ч бай, баримт гарч ирсэн ч бай үгүй ч бай, товчхондоо гэвэл, Бурхан Өөрийнх нь үгээс амь олж авахад хүмүүсийг хүргэдэг нь хамгийн агуу тэмдэг төдийгүй маргашгүй баримт юм. Энэ нь Бурханы тухай мэдлэг олж авах хамгийн сайн нотолгоо бөгөөд тэмдгээс агуу тэмдэг юм. Зөвхөн эдгээр үг л хүнийг төгс болгож чадна.

Хаанчлалын эрин үе эхэлмэгц Бурхан үгээ хэлж эхэлсэн. Ирээдүйд эдгээр үг аажмаар биелэх болно, тэр үе нь мөн хүмүүсийн амь өсөж төлөвших үе болно. Бурхан хүний ялзарсан зан чанарыг илчлэхдээ үг ашиглах нь илүү бодит, бас илүү чухал бөгөөд Бурхан хүний итгэлийг төгс болгох ажлаа хийхийн тулд гагцхүү үг ашигладаг, учир нь өнөөдөр бол Үгийн эрин үе бөгөөд хүний итгэл, шийдэмгий байдал болон хамтын ажиллагааг шаарддаг. Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурханы ажил нь үгээ ашиглан хүнд үйлчилж, хүнийг хангах явдал юм. Бие махбодтой болсон Бурхан үгээ хэлж дууссаны дараа л тэдгээр нь биелж эхлэх болно. Түүнийг үг хэлж байх үед үг нь биелдэггүй, учир нь Түүнийг махбодын үе шатанд байхад үг нь биелж болохгүй, ингэснээр Бурхан бол Сүнс биш, махбод гэдгийг хүн харж, Бурханы бодит байдлыг нүдээр үзэж болох юм. Түүний ажил дууссан өдөр, газар дэлхий дээр хэлэх ёстой бүх үгээ хэлсэн үед нь Түүний үг биелж эхэлнэ. Тэр үгээ хэлж дуусаагүй тул одоо Бурханы үгийн биелэлтийн эрин үе биш юм. Иймээс Бурхан газар дэлхий дээр үгээ хэлсээр байгааг харах үедээ чи Түүний үг биелэхийг бүү хүлээ; Бурхан үг хэлэхээ больж, газар дэлхий дээрх ажлаа дуусгах үе нь Түүний хэлсэн үг биелж эхлэх цаг үе байх болно. Газар дэлхий дээр Түүний хэлсэн үгэнд нэг талаар амийн хангалт, нөгөө талаар болох зүйлс, хийгдэх зүйлс болон хараахан биелээгүй байгаа зүйлсийн тухай зөгнөл байдаг. Есүсийн үгэнд ч бас зөгнөл байсан. Нэг талаар Тэр амиар хангаж, нөгөөтээгүүр зөгнөл хэлсэн юм. Хүмүүсийн нүдээрээ харж чадах зүйлс болон Бурханы хийдэг зүйлс хоорондоо асар их ялгаатай учраас өнөөдөр үг болон баримтыг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлэх тухай огт ярьдаггүй. Бурханы ажил дууссаны дараа л Түүний үг биелэх ба үгний араас баримт гарч ирэх болно. Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан газар дээр үгийн үйлчлэлийг гүйцэтгэх ба үгийн үйлчлэлийг гүйцэтгэхдээ зөвхөн үг хэлж, өөр хэрэг явдлыг хайхардаггүй. Бурханы ажил өөрчлөгдмөгц Түүний үг биелж эхэлнэ. Өнөөдөр эхлээд үгээр чамайг төгс болгодог; Тэр бүхий л орчлон ертөнцөд алдар суу олж авах үе бол Түүний ажил дуусаж, хэлэх ёстой бүх үгээ хэлсэн үе байх бөгөөд бүх үг баримт болсон байх болно. Өөрийнх нь үгээс хүн Түүнийг мэдэж, Тэр юу болохыг, Түүний мэргэн ухаан болон бүх гайхалтай үйл хэргийг хараг гэсэндээ Бурхан эцсийн өдрүүдэд үгийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэхээр газар дээр ирсэн юм. Хаанчлалын эрин үед Бурхан үндсэндээ үгээрээ бүх хүнийг байлдан дагуулдаг. Ирээдүйд Түүний үг бүх шашин, бүлэглэл, үндэстэн, урсгалд бас хүрнэ; Бурхан байлдан дагуулахын тулд, мөн үг нь хүч, эрх мэдлийг агуулдаг гэдгийг бүх хүнд харуулахын тулд үг ашигладаг—иймээс өнөөдөр та нар зөвхөн Бурханы үгтэй нүүр тулдаг.

Энэ эрин үед Бурханы хэлсэн үг нь Хуулийн эрин үед хэлсэн үгээс өөр, мөн Нигүүлслийн эрин үед хэлсэн үгээс ч ялгаатай байдаг. Нигүүлслийн эрин үед Бурхан үгийн ажил хийгээгүй, харин бүх хүн төрөлхтнийг золин аврахын тулд ердөө цовдлолыг л дурдсан. Библид зөвхөн, Есүс яагаад цовдлогдох болсныг, загалмай дээр байхдаа Түүний мэдэрсэн зовлонг болон хүн Бурханы төлөө хэрхэн цовдлогдох ёстой тухай л дурдсан байдаг. Тэр эрин үед Бурханы хийсэн бүх ажил цовдлол дээр төвлөрч байсан. Хаанчлалын эрин үед бие махбодтой болсон Бурхан үгээрээ Өөрт нь итгэдэг бүх хүнийг байлдан дагуулдаг. Энэ нь “Үг нь махбодоор илэрсэн” хэрэг юм; Бурхан эцсийн өдрүүдэд энэ ажлыг хийхээр ирсэн, өөрөөр хэлбэл “Үг нь махбодоор илэрсэн” бодит ач холбогдлыг биелүүлэхээр ирсэн юм. Тэр зөвхөн үг хэлдэг ба баримт гарч ирэх нь ховор байдаг. Үг нь махбодоор илрэхийн мөн чанар яг энэ бөгөөд бие махбодтой болсон Бурхан үгээ хэлэх үе бол Үг нь махбодоор илэрч, Үг нь махбодод ирж байгаа хэрэг юм. “Эхлээд Үг байв, Үг Бурхантай хамт байсан ба Үг нь Бурхан байлаа, тэгээд Үг нь махбод болсон юм.” Энэ (Үг нь махбодоор илрэх ажил) нь эцсийн өдрүүдэд Бурханы гүйцэтгэх ажил бөгөөд Түүний бүхий л удирдлагын төлөвлөгөөний сүүлчийн бүлэг юм, иймээс Бурхан газар дээр ирж, үгээ махбодоор илэрхийлэх ёстой. Өнөөдөр хийдэг зүйл, хожим хийх зүйл, Бурханы төгс болгох зүйл, хүний эцсийн хүрэх газар, аврагдах хүмүүс, устгагдах хүмүүс гэх мэт эцэст нь биелэх ёстой эдгээр ажил бүгд тодорхой өгүүлэгдсэн ба бүгд Үг нь махбодоор илрэхийн бодит ач холбогдлыг биелүүлэхийн төлөө байдаг. Өмнө нь тунхагласан захиргааны зарлиг болон үндсэн хууль, устгагдах хүмүүс, амралтад орох хүмүүс зэрэг эдгээр үг бүгд биелэх ёстой. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Бурханы голлон биелүүлдэг ажил юм. Бурханы урьдчилан тогтоосон хүмүүс хаана харьяалагдах болон Бурханы урьдчилан тогтоогоогүй хүмүүс хаана харьяалагдахыг, Түүний ардууд болон хөвгүүд хэрхэн ангилагдахыг, Израильд юу тохиолдохыг, Египетэд юу тохиолдохыг Тэрээр хүмүүст ойлгуулдаг бөгөөд ирээдүйд эдгээр үг нэг бүрчлэн биелэх болно. Бурханы ажлын алхмууд эрчээ авч байна. Эрин үе бүрд хийгдэх зүйлийг, эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурханы хийх зүйлийг болон Түүний биелүүлэх гэж байгаа үйлчлэлийг үг хэлэх арга барилаар хүнд ил болгодог бөгөөд эдгээр үг нь бүгд Үг нь махбодоор илрэхийн бодит ач холбогдлыг биелүүлэхийн тулд байдаг.

“Бурханы тэмдэг, гайхамшгийг харахад анхаарлаа төвлөрүүлдэг бүх хүн хаягдана; тэд төгс болгуулах хүмүүс биш” гэж Би өмнө нь хэлж байсан. Би маш олон үг хэлсэн атал энэ ажлын талаар хүн өчүүхэн төдий ч мэдлэггүй байдаг бөгөөд энэ цэгт ирчхээд бас л тэмдэг гайхамшиг гуйсаар байдаг. Бурханд итгэх итгэл чинь тэмдэг, гайхамшгийг харах эрэл хайгуул уу, эсвэл амь олж авахын төлөө байдаг уу? Тухайн үед Есүс ч бас олон үг хэлсэн бөгөөд зарим нь өнөөдөр хараахан биелээгүй байгаа. Есүс бол Бурхан биш гэж чи хэлж чадах уу? Тэр бол Христ бөгөөд Бурханы хайртай Хүү гэдгийг Бурхан гэрчилсэн. Чи үүнийг үгүйсгэж чадах уу? Өнөөдөр, Бурхан зөвхөн үг хэлдэг, хэрвээ чи нэгд нэггүй мэдэх чадваргүй бол бат зогсож чадахгүй. Чи Бурхан болохоор нь л Түүнд итгэдэг үү, эсвэл үг нь биелдэг эсэхэд тулгуурлан Түүнд итгэдэг үү? Чи тэмдэг гайхамшигт итгэдэг үү, эсвэл Бурханд итгэдэг үү? Өнөөдөр Тэр тэмдэг гайхамшиг үзүүлдэггүй—Тэр үнэхээр Бурхан мөн үү? Хэлсэн үг нь биелдэггүй бол Тэр үнэхээр Бурхан мөн үү? Хэлсэн үг нь биелдэг эсэхээр Бурханы мөн чанар тодорхойлогддог уу? Яагаад зарим хүн Бурханы үг биелсний дараа Түүнд итгэхийг үргэлж хүлээдэг вэ? Энэ нь, тэд Түүнийг мэддэггүй гэсэн үг биш үү? Ийм үзэлтэй хүмүүс бүгд Бурханыг үгүйсгэдэг хүмүүс юм. Тэд Бурханыг хэмжихдээ үзэл ашигладаг; үг нь биелдэг бол Бурханд итгэж, биелдэггүй бол итгэдэггүй; тэд үргэлж тэмдэг, гайхамшгийг харахаар эрэлхийлдэг. Тэд орчин үеийн фарисайчууд биш гэж үү? Чиний бат зогсож чадах эсэх нь бодитой Бурханыг мэддэг эсэхээс чинь хамаардаг—энэ бол амин чухал! Чамд Бурханы үгийн бодит байдал хэдий чинээ их байна, Бурханы бодит байдлын тухай мэдлэг чинь төдий чинээ их байж, шалгалтуудын үеэр чи улам бат зогсож чадна. Чи тэмдэг, гайхамшиг харахаар хэдий чинээ их анхаарна, төдий чинээ бат зогсож чадахгүй бөгөөд шалгалтын дунд унах болно. Тэмдэг, гайхамшиг бол суурь биш; Бурханы бодит байдал л амь мөн. Бурханы ажлаас гарах үр нөлөөг зарим хүн мэддэггүй. Тэд Бурханы ажлын тухай мэдлэгийг эрэлхийлэлгүй, будилаан дунд өдөр хоногийг өнгөрүүлдэг. Тэд үргэлж Бурханаар хүслээ хангуулахыг эрэлхийлдэг бөгөөд үүний дараа л нухацтайгаар итгэдэг. Бурханы үг биелсэн үед л амийг эрэлхийлнэ, харин биелэхгүй бол амийг эрэлхийлэх боломжгүй гэж тэд хэлдэг. Бурханд итгэх итгэл нь тэмдэг, гайхамшгийг харах эрэл хайгуул, мөн тэнгэр лүү болон гуравдагч тэнгэр өөд гарах эрэл хайгуул гэж хүн боддог. Бурханд итгэх итгэл нь бодит байдалд орох эрэл хайгуул, амийн эрэл хайгуул, мөн Бурханаар авхуулах эрэл хайгуул гэж хэлэх хэн ч байхгүй. Ийм эрэл хайгуулд ямар үнэ цэн байх юм бэ? Бурханы тухай мэдлэг болон Бурханыг сэтгэл хангалуун байгахыг эрэлхийлдэггүй хүмүүс бол Бурханд итгэдэггүй хүмүүс бөгөөд Бурханыг доромжилдог хүмүүс юм!

Одоо Бурханд итгэх итгэл гэж юу болохыг та нар ойлгож байна уу? Бурханд итгэнэ гэдэг нь тэмдэг, гайхамшгийг харах явдал уу? Энэ нь тэнгэр өөд гарах явдал уу? Бурханд итгэх огтхон ч амаргүй. Тэдгээр шашны итгэлийг үгүй хийх ёстой; өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг хөөн зайлуулахаар эрэлхийлэх, тэмдэг, гайхамшигт анхаарах, Бурханы нигүүлсэл, амар амгалан, баяр хөөрт илүү их шунах, махан биеийн хэтийн ирээдүй, тав тухыг эрэлхийлэх зэрэг нь шашны итгэл бөгөөд шашны ийм итгэл нь тодорхойгүй итгэл юм. Өнөөдөр Бурханд итгэх бодитой итгэл гэж юу вэ? Энэ бол Бурханы үгийг амийнхаа бодит байдал болгон хүлээж авах, мөн Бурханы үгээс Түүнийг мэдэж, Түүнийг жинхэнээсээ хайрлах юм. Тодруулбал: Энэ нь, Бурханыг дуулгавартай дагаж, Бурханыг хайрлаж, Бурханы бүтээлийн биелүүлэх ёстой үүргийг гүйцэтгэхийн төлөө Бурханд итгэх итгэл юм. Энэ бол Бурханд итгэхийн зорилго билээ. Та нар, Бурханы хайр татам байдлын тухай, Бурхан хэр хүндлүүлэх үнэ цэнтэй тухай, Бурхан бүтээлүүддээ хэрхэн авралын ажил хийж, тэднийг төгс болгодог тухай мэдлэгийг олж авах ёстой—энэ бол Бурханд итгэхдээ эзэмших ёстой наад захын зүйл юм. Бурханд итгэх итгэл нь үндсэндээ махан бие дэх амьдралаа Бурханыг хайрлах амьдрал болгон өөрчилж, угийн байдлаараа байгаа амьдралаа Бурханы оршихуй доторх амьдрал болгон өөрчилж, Сатаны эзэмшлээс гарч, Бурханы халамж, хамгаалалт дор амьдрахын нэр юм. Энэ бол, махан биедээ бус, Бурханд дуулгавартай байж чадах явдал, бүхий л зүрх сэтгэлийг чинь олж авч, чамайг төгс болгох боломжийг Бурханд олгож, ялзарсан сатанлаг зан чанараас өөрийгөө чөлөөлөх явдал юм. Бурханд итгэх итгэл нь үндсэндээ Бурханы агуу хүч чадал, алдар сууг чам дээр илэрхийлэхийн төлөө, мөн чамайг Бурханы хүслийг биелүүлж, Бурханы төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлж, Сатаны өмнө Бурханд гэрчлэл хийж чаддаг байлгахын төлөө байдаг. Тэмдэг гайхамшгийг харахын төлөө Бурханд итгэх ёсгүй, өөрийн махан биеийн төлөө ч итгэх ёсгүй. Бурханыг мэдэх эрэл хайгуулын төлөө, Бурханд дуулгавартай байж, Петр шиг үхэн үхтлээ Бурханыг дуулгавартай дагахын төлөө Бурханд итгэх ёстой. Үндсэндээ үүнийг биелүүлэхийн төлөө л Бурханд итгэдэг юм. Бурханыг мэдэж, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгохын тулд Бурханы үгийг идэж уудаг. Бурханы үгийг идэж, уух нь чамд Бурханы тухай асар их мэдлэг өгдөг, үүний дараа л чи Бурханд дуулгавартай байж чадна. Бурханыг мэдэж байж л чи Бурханыг хайрлаж чадна, энэ зорилгод хүрэх нь Бурханд итгэх хүний итгэлд байх ёстой зорилго юм. Бурханд итгэхдээ чи үргэлж тэмдэг, гайхамшиг харахаар оролддог бол Бурханд итгэх энэ үзэл санаа чинь буруу байна. Бурханд итгэх нь үндсэндээ Бурханы үгийг амийн бодит байдал болгон хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Бурханы амнаас гарсан үгийг хэрэгжүүлж, тэдгээрийг өөрсдийнхөө дотор биелүүлэх нь л Бурханы зорилгын биелэлт билээ. Бурханд итгэхдээ хүн Бурханаар төгс болгуулж, Бурханд захирагдаж, Бурханд бүрэн дуулгавартай байхаар эрэлхийлэх хэрэгтэй. Хэрвээ чи гомдолгүйгээр Бурханд дуулгавартай байж, Бурханы хүслийг анхаарч, Петрийн биеийн хэмжээнд хүрч, Бурханы хэлсэн Петрийн хэв маягийг эзэмшиж чадвал Бурханд итгэх итгэлдээ амжилт олсон байх бөгөөд Бурханаар авхуулсныг чинь энэ нь илтгэнэ.

Бурхан ажлаа бүхий л орчлон ертөнцөд хийдэг. Түүнд итгэдэг бүх хүн Түүний үгийг хүлээн авч, Түүний үгийг идэж уух ёстой; Бурханы үзүүлдэг тэмдэг, гайхамшгийг харснаар дамжуулан Бурханаар авхуулж хэн ч чадахгүй. Эрин үеүдийн туршид хүнийг төгс болгохын тулд Бурхан үргэлж үг ашиглаж ирсэн. Тиймээс та нар хамаг анхаарлаа тэмдэг, гайхамшигт хандуулах ёсгүй, харин Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэх ёстой. Хуучин гэрээний Хуулийн эрин үед, Бурхан зарим нэг үг хэлсэн ба Нигүүлслийн эрин үед Есүс ч бас олон үг хэлсэн. Есүсийг энэ олон үгээ хэлж дууссаны дараа хожмын элч нар болон эш үзүүлэгчид, Есүсийн тогтоосон хууль, тушаалын дагуу хэрэгжүүлж, Есүсийн хэлсэн зарчмын дагуу туулахад хүмүүсийг хүргэсэн. Эцсийн өдрүүдэд, хүнийг төгс болгохын тулд Бурхан үндсэндээ үг ашигладаг. Тэр хүнийг дарангуйлах юм уу үнэмшүүлэхийн тулд тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй; Бурханы хүч чадлыг энэ нь ил болгож чадахгүй. Бурхан зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсэн бол Бурханы бодит байдлыг илэрхий болгох боломжгүй болж, улмаар хүнийг төгс болгох ч боломжгүй байх байв. Бурхан тэмдэг, гайхамшгаар хүнийг төгс болгодоггүй, харин үгээр хүнийг усалж, хариулдаг бөгөөд, үүний дараа л хүн бүрэн дуулгавартай болж, Бурханы талаар мэдлэгтэй болдог. Энэ бол Түүний хийдэг ажил, хэлдэг үгийн зорилго юм. Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх арга барил ашигладаггүй—Тэрээр хүнийг төгс болгохын тулд үг ашигладаг ба ажлын олон өөр арга барилыг ашигладаг. Үгийн цэвэршүүлэлт ч бай, харьцалт, засалт ч бай, хангалт ч бай, Бурхан хүнийг төгс болгож, Өөрийн ажил, мэргэн ухаан, гайхалтай байдлын талаар хүнд илүү их мэдлэг өгөхийн тулд олон өөр өнцгөөс ярьдаг. Бурхан эцсийн өдрүүдэд эрин үеийг төгсгөх цагт хүн бүрэн төгс болгуулаад тэмдэг, гайхамшгийг харах эрхтэй болно. Чи Бурханы талаар мэдлэгтэй болж, Бурханыг юу ч хийсэн дуулгавартай дагаж чадах үедээ тэмдэг, гайхамшгийг харах болно, учир нь чи Бурханы бодит байдлын талаар ямар ч үзэлгүй байх болно. Одоогоор чи ялзарсан, Бурханд бүрэн дуулгавартай байх чадваргүй юм байж тэмдэг, гайхамшиг харах эрхтэй юу? Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг үе нь Бурхан хүнийг шийтгэх үе, эрин үе солигдох үе, түүнчлэн эрин үе дуусах үе байдаг. Бурхан ажлаа хэвийн явуулж байх үедээ тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэггүй. Тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх нь туйлын амархан боловч Бурханы ажлын зарчим биш, мөн Бурхан хүнийг удирдахын зорилго ч биш. Хэрвээ хүн тэмдэг, гайхамшиг харсан бол, хэрвээ Бурханы сүнслэг бие хүнд харагдсан бол бүх хүн Бурханд итгэхгүй гэж үү? Асар их гай гамшиг дундаас гарч ирдэг бүлэг ялагчдыг Зүүн зүгээс олж авдаг гэдгийг Би өмнө нь хэлсэн. Энэ үг нь ямар утга учиртай вэ? Авхуулсан энэ хүмүүс шүүлт, гэсгээлт, харьцалт, засалт болон бүх төрлийн цэвэршүүлэлтийг туулсны дараа л үнэхээр дуулгавартай болсон гэсэн үг юм. Ийм хүмүүсийн итгэл нь тодорхойгүй, хийсвэр бус, харин бодитой байдаг. Тэд ямар ч тэмдэг, гайхамшиг, ямар ч ер бусын зүйл хараагүй; тэд тийм ч өндөр дээд онол, хоосон номлол, гүн гүнзгий ойлголтын тухай ярьж чадахгүй; харин ч тэдэнд бодит байдал, Бурханы үг болон Бурханы бодит байдлын тухай жинхэнэ мэдлэг байдаг. Ийм бүлэг хүмүүс Бурханы хүч чадлыг илэрхий болгох чадвартай байх бус уу? Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил нь бодитой ажил юм. Өөрийнхөө эрин үед Есүс хүнийг төгс болгох гэж бус, харин хүнийг золин аврах гэж ирсэн, иймээс хүмүүсээр Өөрийгөө дагуулахын тулд зарим нэг ер бусын зүйл үзүүлсэн. Учир нь Тэр үндсэндээ цовдлолын ажлыг гүйцэтгэхээр ирсэн ба тэмдэг үзүүлэх нь Түүний үйлчлэлийн хүрээн дэх ажил биш юм. Тэр тэмдэг, гайхамшгууд нь зүгээр л Түүний ажлыг илүү үр нөлөөтэй болгохын тулд хийгдсэн; тэдгээр нь нэмэлт ажил байсан ба бүхий л эрин үеийн ажлыг төлөөлөөгүй. Хуучин Гэрээний Хуулийн эрин үед Бурхан бас зарим нэг тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсэн—гэхдээ Бурханы өнөөдөр хийдэг ажил нь бодитой ажил бөгөөд Тэр одоо тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэхгүй нь лавтай. Түүнийг тэмдэг, гайхамшиг үзүүлбэл бодитой ажил нь эмх замбараагаа алдаж, Тэрээр ажлаа цааш хийх боломжгүй болох байсан. Бурхан үг ашиглан хүнийг төгс болгоно гэж хэлчхээд мөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсэн бол хүн Түүнд үнэхээр итгэдэг эсэх нь илэрхий болж чадах байсан уу? Иймээс Бурхан тиймэрхүү зүйл хийдэггүй. Хүний дотор хэтэрхий их шашины зүйл бий; Бурхан, хүний доторх шашны бүх үзэл болон ер бусын зүйлсийг хөөн зайлуулж, Бурханы бодитой байдлыг хүнд мэдэгдэхийн тулд эцсийн өдрүүдэд ирсэн. Тэрээр хийсвэр, бодит бус Бурханы дүрийг, өөрөөр хэлбэл, ерөөсөө оршин байдаггүй Бурханы дүрийг арилгахаар ирсэн юм. Иймээс чиний хувьд үнэ цэнтэй цорын ганц зүйл бол бодит байдлын тухай мэдлэгтэй байх явдал! Үнэн бүхнийг дийлдэг. Чамд өнөөдөр хэр их үнэн байна вэ? Тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг бүхэн Бурхан мөн үү? Муу ёрын сүнснүүд ч бас тэмдэг гайхамшиг үзүүлж чадна; тэд бүгд Бурхан мөн үү? Бурханд итгэхдээ хүний эрж хайдаг зүйл нь үнэн, эрэлхийлдэг зүйл нь амь болохоос тэмдэг, гайхамшиг биш билээ. Бүх хүний Бурханд итгэх зорилго ийм байх ёстой.

Өмнөх: ХААНЧЛАЛЫН ЭРИН ҮЕ БОЛ ҮГИЙН ЭРИН ҮЕ ЮМ

Дараах: БУРХАНЫГ ХАЙРЛАХ НЬ ҮНЭХЭЭР БУРХАНД ИТГЭХ ЯВДАЛ ЮМ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх