15. Яагаад чуулганууд шашин болж дордох чадвартай байдаг вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бурханы ажлын үе шат бүрд хүнд тавигддаг харгалзах шаардлагууд бас бий. Ариун Сүнсний урсгал доторх бүх хүнтэй Ариун Сүнс хамт байдаг ба Ариун Сүнсний сахилгажуулалт дагалдаж байдаг, харин Ариун Сүнсний урсгалын гаднах хүмүүс Ариун Сүнсний ямар ч ажилгүйгээр Сатаны захиргаан дор байдаг. Ариун Сүнсний урсгалд байгаа хүмүүс бол Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы шинэ ажилд хамтран ажилладаг хүмүүс юм. Энэ урсгал доторх хүмүүс хамтран ажиллах чадваргүй, энэ хугацаанд Бурханы шаардсан үнэнийг хэрэгжүүлж чадахгүй бол сахилгажуулалт хүртэн, цаанадаж Ариун Сүнсэнд хаягдах болно. … Харин шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс бол өөр: Тэд Ариун Сүнсний урсгалын гадна байдаг, Ариун Сүнсний сахилгажуулалт, зэмлэл тэдэнд огт байдаггүй. Тэр хүмүүс бүхий л өдөржингөө махан бие, оюун санаан дотроо амьдарч, уураг тархиных нь дүн шинжилгээ, судалгаанаас үүссэн хоосон сургаалын дагуу бүхнийг хийдэг. Энэ нь Ариун Сүнсний шинэ ажлын шаардлага биш, Бурхантай хийх хамтын ажиллагаа бүр ч биш юм. Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүсийн дэргэд Бурхан байдаггүй, түүнчлэн тэдэнд Бурханы ерөөл, хамгаалалт байдаггүй. Тэдний үг, үйлдлийн ихэнх нь Ариун Сүнсний ажлын урьдын шаардлагатай зууралддаг; тэдгээр нь хоосон сургаал болохоос үнэн биш юм. Тэдний нэгдэл нь шашин гэдгийг батлахад эдгээр хоосон сургаал, дүрэм журам хангалттай; тэд бол Бурханы сонгосон хүмүүс ч биш, ажлын бай ч биш. Тэд бүгдийн цугларалтыг шашны томоохон цуглаан гэж л нэрлэхээс биш чуулган гэж нэрлэж болохгүй. Энэ бол өөрчлөгдөшгүй баримт юм. Тэдэнд Ариун Сүнсний шинэ ажил байхгүй; тэдний хийдэг зүйл шашны үнэр ханхлуулж, амьдран харуулж байгаа зүйл нь шашнаар бялхсан мэт санагддаг; тэд Ариун Сүнстэй хамт байх байдал болон ажлыг эзэмшдэггүй, тэр ч бүү хэл Ариун Сүнсний сахилгажуулалт, эсвэл гэгээрлийг хүлээн авах ч эрхгүй. Энэ хүмүүс цөмөөрөө амьгүй цогцос, сүнслэг байдалгүй өтнүүд юм. Тэдэнд хүний тэрслүү байдал, эсэргүүцлийн талаар ямар ч мэдлэг байхгүй, хүний бүх муу үйлийн тухай ямар ч мэдлэг байдаггүй, үүгээр ч үл барам тэд Бурханы ажил, Бурханы одоогийн хүслийг бүгдийг нь мэддэггүй. Тэд бүгд мэдлэггүй агаад олиггүй хүмүүс, итгэгчид гэж дуудахад ч зохихгүй өөдгүй амьтад!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт”-ээс

Хэрэв хүмүүс үнэнийг итгэлдээ дагаж мөрдөх учиртай дүрэм журам хэмээн үзэх юм бол шашны зан үйл рүү халтирахдаа амархан уу? Мөн энэ төрлийн шашны зан үйл болон Христийн шашны итгэлийг баримтлахын хоорондох ялгаа юу вэ? Хуучин, шинэ сургаал хоорондоо ялгаатай байж, хэлсэн зүйл нь илүү гүн, илүү дэвшилтэт байж болох ч хэрвээ сургаал нь ердөө л нэг төрлийн онолоос цаашгүй бол, мөн тэдгээр нь зүгээр л хүмүүст зориулсан нэг төрлийн зан үйл, дүрэм журам болох юм бол—түүнчлэн тэд үүнээс үнэнийг олж авч, үнэний бодит байдалд орж чадахгүй бол тэдний итгэл нь Христийн шашинтай яг адилхан бус уу? Мөн чанартаа энэ чинь Христийн шашин биш үү? Тэгвэл та нар үйлдэл, үүргийн гүйцэтгэлдээ аль зүйл дээр Христийн шашинд итгэгчидтэй адилхан юм уу төстэй бодол баримталдаг вэ? Өнгөцхөн сайн зан авирын эрэл хайгуул, тэгээд сүнслэг төрх ашиглан хуурамч дүр эсгэхээр чадах бүхнээ хийх; сүнслэг хүнийг дуурайх; хэлж, хийж, илчилдэг зүйлдээ сүнслэг төрх оруулах; хүмүүсийн үзэл төсөөлөлд магтууштай байдаг цөөн хэдэн зүйл хийх зэрэг нь бүгд хуурамч сүнслэг байдлын эрэл хайгуул бөгөөд хоёр нүүрт байдал юм. Та нар өндөрт зогсон, үг үсэг болон онол ярьж, сайн үйл хий, сайн хүмүүс бай, үнэнийг эрэлхийлэхэд анхаар гэж хүмүүст хэлдэг боловч өөрсдийн зан авир, үүргийн биелэлтэд үнэнийг хэзээ ч эрж хайгаагүй, мөн үнэний зарчмын дагуу хэзээ ч үйлдээгүй, үнэнд юуны талаар ярьдаг, Бурханы хүсэл юу болох, Бурханы хүнээс шаарддаг стандарт юу болох зэргийг хэзээ ч ойлгоогүй—чи эдгээрийн алийг нь ч нухацтай авч үзээгүй. Зарим асуудалтай тулгарах үедээ бүхэлдээ хүний бодлоор үйлдэж, Бурханыг хойш тавьдаг. Эдгээр гадаад үйлдэл, дотоод нөхцөл байдал чинь Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байгаа явдал мөн үү? Хүмүүсийн итгэл, үнэний эрэл хайгуул хоёр нь ямар ч холбоогүй бол тэд хэчнээн олон жил Бурханд итгэлээ ч гэсэн чин сэтгэлээсээ Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадахгүй. Тэгвэл ийм хүмүүс ямаршуу замаар алхаж чадах вэ? Тэд юугаар өөрсдийгөө зэвсэглэн өдөр хоногийг өнгөрөөдөг вэ? Үг үсэг, онолоор зэвсэглэдэг биш үү? Тэд фарисайчуудтай, мөн Бурханд үйлчилдэг гэгддэг хүмүүстэй улам адилхан болох гэж өөрсдийгөө үг үсэг, онолоор зэвсэглэн гоёж, өдөр хоногоо өнгөрөөдөг бус уу? Энэ бүх үйлдэл юу вэ? Тэд ердөө л дэг журмыг дагаж байгаа; итгэлийн туг дарцаг хийсгэн, шашны зан үйл үйлдэж, ерөөгдөх зорилгодоо хүрэхийн тулд Бурханыг мэхлэхээр оролдож байгаа. Тэд Бурханыг огт шүтэн мөргөдөггүй. Эцэстээ ийм бүлэг хүмүүс чуулган доторх Бурханд үйлчилдэг гэгддэг, мөн Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг гэгддэг хүмүүсийн яг адилаар төгсөх бус уу?

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Ямагт Бурханы өмнө амьдарсан цагт л авралын замаар алхаж чадна”-ээс

Еховад итгэсэн хүмүүсийг Бурхан юу гэж нэрлэсэн бэ? Иудейн шашин. Тэд нэг төрлийн шашны бүлэг болсон юм. Тэгвэл Есүст итгэдэг хүмүүсийг Бурхан хэрхэн тодорхойлдог вэ? Тэд Христийн шашин, тийм биз? Бурханы нүдээр бол Иудейн шашин болон Христийн шашин нь шашны бүлгүүд юм. Бурхан тэднийг яагаад ийнхүү тодорхойлдог вэ? Шашны тэдгээр байгууллагын гишүүн болох бүх хүний дунд Бурханаас эмээж, муугаас зайлан, Бурханы хүслийг биелүүлж, Бурханы замыг дагадаг хүн бий юу? (Байхгүй.) Бурханы нүдээр бол, Өөрийг нь нэр төдий дагадаг хүмүүс бүгдээрээ, Бурханд итгэгч хэмээн Түүний хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс байж чадах уу? Тэд бүгд Бурхантай холбоотой байж чадах уу? Тэд бүгд Бурханы авралын бай байж чадах уу? (Чадахгүй.) Та нар одоо Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн хэдий ч шашны бүлэг хэмээн Бурханы үздэг зүйл болж бууран доройтох өдөр ирэх үү? Ингэнэ гэдэг санаанд багтамгүй байна. Хэрэв та нар Бурханы нүдээр шашны бүлгийн нэг хэсэг болбол Түүгээр аврагдахгүй бөгөөд Бурханы гэрийнх биш гэсэн үг. Иймээс нэгтгэн дүгнэх гээд үз: Жинхэнэ Бурханд нэр төдий итгэдэг атлаа шашны бүлгийн нэг хэсэг хэмээн Бурханы үздэг энэ хүмүүс ямар замаар алхдаг вэ? Энэ хүмүүс итгэлийн туг дарцаг хийсгэдэг хэрнээ хэзээ ч Бурханы замыг дагаж, Түүнд шүтэн мөргөлгүйгээр, оронд нь Бурханыг орхих замаар алхдаг гэж хэлж болох уу? Өөрөөр хэлбэл, тэд Бурханд итгэх замаар алхдаг мөртөө Сатаныг шүтэж, өөрсдийн удирдлагаа хэрэгжүүлэн, өөрсдийн гэсэн хаант улсыг байгуулахаар хичээх замаар алхдаг—үүний мөн чанар нь энэ мөн үү? Ийм хүмүүс хүнийг аврахын төлөөх Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөтэй ямар нэгэн холбоотой юу? (Холбоогүй.) Бурханд хэчнээн хүн итгэдэг ч бай хамаагүй, Бурхан тэдний итгэлийг шашин юм уу бүлэг хэмээн тодорхойлмогцоо аврагдаж чадахгүй гэдгийг нь тогтоосон байдаг. Би яагаад ингэж хэлдэг вэ? Бурханы ажил болон удирдамжгүй, Түүнийг огт шүтэн мөргөдөггүй хэсэг бүлэг хүмүүс хэнийг шүтдэг вэ? Хэнийг дагадаг вэ? Тэд зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг боловч үнэн хэрэгтээ хүний ов мэх, хяналтад орсон байдаг. Тэд хүнийг нэр төдий дагаж магадгүй боловч мөн чанартаа диавол Сатаныг дагадаг; тэд Бурханд дайсагнагч, Бурханы дайсан болох хүчнийг дагадаг. Бурхан ийм бүлэг хүмүүсийг аварах уу? Тэд гэмших чадвартай юу? Тэд итгэлийн туг дарцаг хийсгэж, хүний ажил хэргийг эрхлэн, өөрсдийн удирдлагыг явуулдаг бөгөөд хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний эсрэг явдаг. Тэдний эцсийн үр дүн нь Бурханд жигшигдэн гологдох явдал юм; Бурхан энэ хүмүүсийг аврахгүй, тэд гэмших боломжгүй бөгөөд аль хэдийн Сатанд олзлогдсон—тэд тэр чигтээ Сатаны гарт байдаг. … хэрвээ хүмүүс Бурханы замыг дагаж, авралын замаар алхах чадваргүй бол эцсийн үр дүн нь ямар байх вэ? Тэдний эцсийн үр дүн нь Христийн шашин, Иудейн шашинд итгэдэг хүмүүсийнхтэй адил байх болно; ямар ч ялгаа байхгүй. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар юм! Чи хэчнээн их номлол сонссон ч бай, хэчнээн их үнэнийг ойлгосон ч бай эцсийн эцэст хүмүүсийг дагаж, Сатаныг дагасан хэвээр байж, эцэстээ Бурханы замыг дагах чадваргүй, Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадахгүй хэвээр байх юм бол ийм хүмүүсийг Бурхан жигшин голох болно. Бурханы жигшин голдог энэ хүмүүс нь гаднаа бичиг үсэг, хоосон сургаалын талаар ихээхэн ярьж чаддаг атлаа Бурханыг шүтэн мөргөж чаддаггүй; Бурханаас эмээж, муугаас зайлах чадваргүй бөгөөд Бурханд бүрэн дуулгавартай байж чаддаггүй. Бурханы нүдээр бол тэднийг шашин, ердөө хүмүүсийн бүлэг, Сатаны орогнох газар хэмээн тодорхойлдог. Тэднийг нийтэд нь Сатаны бүлэглэл хэмээдэг бөгөөд Бурхан тэднийг туйлын их үзэн яддаг.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Ямагт Бурханы өмнө амьдарсан цагт л авралын замаар алхаж чадна”-ээс

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

“Бурханыг дагах” тухай ярихдаа бид юуг хэлдэг вэ? Бурханы ажлыг туулж, үнэнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хэлдэг. Хэрэв чи үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй, Бурханы ажлыг туулдаггүй бол Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг туулахгүй байгаа хэрэг бөгөөд Бурханыг дагадаггүй гэсэн үг юм. Бурханыг дагадаггүй боловч Бурханд итгэдэг хүмүүсийг бид юу гэж нэрлэдэг вэ? Шашны итгэгчид гэж нэрлэдэг. Энэ нь шашны ертөнц дэх Бурханд итгэдэг хүмүүсийн итгэл биш үү? Тэд тэнгэр дэх Бурханд л итгэдэг боловч Бурханыг дагаж, Бурханы ажлыг туулдаггүй, зүгээр л Библитэйгээ зууралдан, судар гэгчтэйгээ зууралддаг. Тэд өдөр бүр нэг догол мөрийг уншин, шашны маягаар залбираад л гүйцээ. Энэ өөрсдийнх нь амь, өөрсдийнх нь амьдардаг арга замтай ямар ч хамаагүй байдаг. Тэд зүгээр л хийх учиртай юуг ч хамаагүй хийдэг. Шашны итгэл хэмээн танигдсан зүйл бол энэ. Тэд Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, Бурханы ажлыг ч туулдаггүй. Иймээс тэд ердөө л сүнсэн дэх хоосролоо нөхөж, шаналсан зүрх сэтгэлээ хангалуун байлгаж, нэг төрлийн тэжээл хайх гэж л итгэдэг. Ийм төрлийн итгэлтэй хүмүүс Бурханд цангинасан, сайхан гэрчлэл хийж чадах уу? Тэд Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадах, төлөөс төлөх, Бурханд дуулгавартай байхыг болон амийг ч анхаардаггүй тул гэрчлэл хийж чадахгүй нь лавтай. Үүнээс болж тэд гэрчлэл хийдэггүй. Иймээс хавчигдах болгондоо бат зогсож чаддаг нь тэдний дундаас маш цөөхөн юм. Тэд аминдаа тулахаар бүгд Бурханаас урвадаг. Магадгүй та нарын зарим нь үүнийг няцаан: “Нигүүлслийн эрин үе болон Хуулийн эрин үед маш олон тарчлагч байсан бус уу?” гэж хэлнэ. Тэгэх нь буруу биш. Тэдгээр тарчлагч Ариун Сүнсний ажилтай байсан бөгөөд тухайн эрин үеүддээ мөн л Бурханы дагагчид байсан юм. Тэдний итгэл шашны итгэл байгаагүй. Хуулийн эрин үед Бурханы ажлыг туулсан хүмүүс нь Хуулийн эрин үед Бурханыг дагасан хүмүүс байсан юм. Нигүүлслийн эрин үедмүүс байсан юм. Нигүүлслийн эрин үед Бурханы ажлыг тд Бурханыг дагасан хүмүүс байв. Хаанчлалын эрин үед эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг туулдаг бид бол мөн л Бурханы дагагчид юм. Гэвч эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурханыг биечлэн ажлаа явуулж байхад Нигүүлслийн эрин үе болон Хуулийн эрин үед байсаар байгаа итгэгчид Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, эцсийн өдрүүдийн Христийг дагадаггүй тул тэдний Бурханд итгэх итгэл нь шашны итгэл болж хувирсан байдаг.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл XI дэх “Үнэнийг эрэлхийлэхийн ач холбогдол болон чухал байдлын талаар”-аас

Эхлээд бид шашны хүрээнийхэн хэрхэн бий болдгийг болон чуулган, шашин хоёрын ялгааг ойлгох ёстой. Эдгээр асуудлыг тодруулах нэн шаардлагатай юм. Бурханы ажлын үе шат болгонд Бурханы биечлэн тогтоож, томилсон хүмүүс Бурханы сонгосон хүмүүсийг удирдаж, хариулдаг байсан гэдгийг бид Библиэс хардаг. Жишээлбэл, Хуулийн эрин үед Бурхан Израилийн ард түмнийг удирдахад Мосег шууд ашигласан бөгөөд тахилчийн тогтолцоог Мосегоор зохион байгуулуулсан юм. Мосегийн ажил гүйцэлдсэний дараа израильчуудыг удирдуулахаар Бурханы шууд томилсон өөр хүн газар дэлхий дээр байгаагүй. Тахилчдыг хүмүүс сонгож эхэлсэн билээ. Энэ бол Иудейн шашны хүрээ бүтсэн нөхцөл байдал юм. Тэр үеэс хойш Иудейн тахилчийн тогтолцоо шашны хүрээний сонгуулиар бүрэлдэн тогтсоор ирсэн билээ. Ихэнхдээ буруу тахилчид сонгогдсоноос үүдэн шашны хүрээнийхэн аажмаар завхарсан юм. Нигүүлслийн эрин үед бие махбодтой болсон Эзэн Есүс илэрч, ажиллахад шашны хүрээнийхэн Христийг эсэргүүцэж, яллаж, Бурханы дайснууд болохуйц түвшинд хүртлээ доройтсон байв. Энэ бол тухайн үеийн хүн бүхний харсан баримт юм. Эзэн Есүс золин авралын ажлаа хийхээр газар дэлхий дээр ирэх үедээ арван хоёр шавийг биечлэн сонгожээ. Тэгэхэд Ариун Сүнс ч бас ажиллаж эхэлсэн бөгөөд Эзэн Есүсийн шавь нартай хамт байв. Энэ үед Эзэн Есүсийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн газар дээрх хүмүүсийн цуглааныг чуулган гэж нэрлэн, Бурханы томилсон хүмүүс буюу Ариун Сүнсний ашигладаг хүмүүс тэднийг бүрэн хариулдаг байсан юм. Тэр үед жинхэнэ чуулган үүссэн бөгөөд энэ нь чуулганы эх сурвалж билээ. Эзэн Есүсийг дахин амилж, тэнгэр өөд гарснаас хойш гуч гаруй жилийн дараа арван хоёр шавийн дийлэнх нь итгэлийнхээ төлөө амиа алдсан бөгөөд газар дэлхий дээрх чуулганыг Эзэн Есүсийн шууд томилсон шавь нар хариулахаа больсон байв. Иймээс шашны янз бүрийн бүлгүүд үүсчээ. Энэ бол Нигүүлслийн эрин үед шашны хүрээ бий болсон нөхцөл юм. Үүний дараа хүмүүс Ариун Сүнсний ажилтай ч бай, үгүй ч бай, Библийн талаар л ярьж чаддаг бол чуулган байгуулж чаддаг байв. Тэднийг билиг авьяастай л бол хүмүүс санал нийлж, дагадаг байлаа. Тэд хэнд ч хязгаарлагдалгүйгээр хүссэнээрээ ажиллаж, номлож болдог байсан тул янз бүрийн урсгал үүсэж эхэлжээ. Чуулган гэж юу вэ, бас шашин гэж юу вэ? Ариун Сүнсний ашигладаг хүмүүсийн удирдаж, хариулдаг бүлгүүд нь чуулганууд, харин Ариун Сүнсний ашигладаггүй хүмүүсийн удирдаж, хариулдаг бүлгүүд нь шашин гэж хэлэхэд болох юм. Энэ бол хамгийн энгийн, хамгийн үнэн зааглал билээ. Жинхэнэ чуулганууд Ариун Сүнсний ажилтай байдаг. Ариун Сүнсний ажил шашинд маш ховор илэрдэг бөгөөд илэрлээ ч гэсэн Бурханд үнэхээр итгэн, үнэнийг эрэлхийлдэг цөөн хэдэн хүнд л илэрдэг. Энэ бол чуулган, шашин хоёрын ялгаа юм. Чуулгануудын хувьд, Ариун Сүнс хоньчид дээр ажиллаж, тэднийг ашигладаг эсэх нь амин чухал байдаг. Хэрэв хоньчин нь үнэнийг эрэлхийлж, зөв замаар алхдаг хүн бол Ариун Сүнсний ажил байгаа хэрэг. Хэрэв хоньчин нь үнэнийг эрэлхийлдэггүй бөгөөд фарисайчуудын замаар алхдаг хүн бол Ариун Сүнсний ажил байдаггүй. Хүмүүс жинхэнэ болон хуурамч хоньчдыг хооронд нь ялгаж чадаж л байвал жинхэнэ чуулганыг олж чадна.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс

Өмнөх: 14. Шашны зан үйлд оролцох гэж юу вэ?

Дараах: 16. Антихрист гэж юу вэ? Антихристийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

1. Хятадын Коммунист засгийн газар яагаад Төгс Хүчит Бурхан болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг харгисаар хавчиж, дарангуйлж, эрс арга хэмжээ авдаг юм бэ?

Өршөөлгүй, догшин хэрцгий чөтгөрүүдтэй ийм харанхуй нийгэмд, нүд ирмэхийн төдийд хүн алдаг диаволын хаан, хайр татам, эелдэг зөөлөн, мөн ариун Бурханы оршин тогтнолыг хэрхэн тэвчиж чадах юм бэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх