Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Өдөр бүрийн талх

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II

Хэдийгээр Иов Бурханы талаар их мэдлэгтэй байгаагүй ч тэр өөрийн зүрх сэтгэлээ Бурханд өгсөн ба энэ нь Бурханд харьяалагдаж байсан. Тэр хэзээ ч Бурхантай наймаалцаж байгаагүй, Бурханы өмнө хэмжээ хязгааргүй хүсэл, шаардлагатай байгаагүй; оронд нь тэр “Ехова өгч, Ехова буцаан авна” гэдэгт итгэж байсан. Энэ нь, олон жилийн амьдралынхаа туршид Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замд үнэнч байснаар түүний харж, олж авсан зүйл юм. Түүнчлэн тэр мөн, “Бид Бурханы гарт сайныг хүлээн авч, мууг хүлээн авахгүй байх гэж үү?” гэсэн үр дүнг олж авсан. Энэ хоёр өгүүлбэр нь, өөрийнхөө амьдралын туршлагын явцад Бурханд дуулгавартай байсан хандлагынхаа үр дүнд түүний харж, мэдэж авсан зүйл байсан ба тэдгээр нь мөн Сатаны сорилтыг ялан дийлсэн хамгийн хүчтэй зэвсэг нь байсан бөгөөд Бурханыг гэрчлэх гэрчлэлдээ бат зогссон суурь нь байсан юм.

Өмнөх:Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II

Дараах:Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II

Танд таалагдаж магадгүй