Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханд гэрчлэл хийх тухай хорин үнэн)

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

`

13. Үнэнийг ойлгох болон хоосон сургаалыг ойлгохын хоорондох ялгаа юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс:

Бурханы үгийн бодит утгын талаар жинхэнэ ойлголттой болох нь энгийн явдал биш. Чи Бурханы бүх үгний үгчилсэн утгыг тайлбарлаж чадах ба бүх хүн чиний тайлбарыг сайн гэж хэлж, сайшаадаг, иймээс чи Бурханы үгийг ойлгодог гэсэн үг гэж бүү бод. Тэр нь Бурханы үгийг ойлгохтой адилгүй. Хэрвээ чи Бурханы үгэн дотроос зарим нэг гэрлийг олж авч, Бурханы үгийн жинхэнэ утгыг ойлгож мэдсэн бол, хэрвээ чи Бурханы үгийн ач холбогдол юу болохыг, үүний авчирдаг эцсийн үр нөлөө юу болохыг хэлж чаддаг бол, зөвхөн тэр үед л Бурханы үгийн талаар зарим нэг түвшний ойлголт байгаа нь тодорхой юм. Иймээс Бурханы үгийг ойлгох нь тийм ч энгийн биш. Бурханы үгийн бичиг үсгийн талаар сайхан тайлбар өгч чадаж байгаа чинь үүнийг ойлгодог гэсэн үг биш. Бурханы үгийн бичиг үсгийг яаж тайлбарлах чинь хамаагүй энэ нь мөн л хүний төсөөлөл болон сэтгэлгээ бөгөөд энэ нь хэрэггүй.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс

Үнэний мэдлэгийг эзэмших нь нэн чухал, иймээс Бурханы үгийн олон бүлгийг цээжлэх нь ч мөн адил гэж та нар боддог. Гэхдээ хүмүүс Бурханы үгийг хэрхэн ойлгох нь огтхон ч чухал биш. Хүмүүсийн хувьд Бурханы олон үгийг цээжлэх чадвартай байж, ихээхэн хоосон сургаал хэлэх чадвартай байж, Бурханы үгэн дотроос олон нэр томьёог олж илрүүлэх нь туйлын чухал гэж та нар боддог. Тиймээс та нар эдгээр зүйлийг системчлэхийг үргэлж хүсдэг, ингэснээр хүн бүхэн магтан дууны адилхан хуудаснаас дуулж, адилхан зүйл хэлнэ, ингэснээр хүн бүхэн нэгэн адил хоосон сургаал хэлж, адилхан мэдлэгтэй байж, адилхан дүрэм журмыг мөрдөнө-энэ бол та нарын зорилго. Хүмүүст илүү сайн ойлгуулахын тулд та нар үүнийг хийдэг боловч эсрэгээр нь, үүнийг хийснээрээ та нар хүмүүсийг Бурханы үгийн үнэний гадна байдаг дүрэм журам дунд аваачиж байгаа гэдгээ огт мэддэггүй. Хүмүүсийг бодитой ойлголттой болгохын тулд чи бодит байдалтай нэгдэж, ажилтай нэгдэж, хүмүүсийг Бурханы өмнө аваачих ёстой. Зөвхөн ийм маягаар л хүмүүс үнэнийг эзэмшиж чадна. Хэрвээ хүчин чармайлт чинь нэр томьёо болон дүрэм журмыг бичсэн үг болгоход л чиглэдэг бол чи үнэний талаарх ойлголтонд хүрч чадахгүй, бусдыг бодит байдал руу хөтөлж чадахгүй, тэр ч байтугай илүү их өөрчлөлт туулж эсвэл өөрсдийгөө илүү их ойлгох боломжийг бусдад олгож чадахгүй.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнгүйгээр Бурханыг уурлуулах амархан”-аас

Хэрэв та нар Бурханы маш олон үгийг уншсан ч зөвхөн бичвэрийн утгыг ойлгож, өөрсдийн бодит туршлагаар дамжуулан Бурханы үгийг шууд мэдлэг болгодоггүй л бол та нар Бурханы үгийг мэдэж авахгүй. Та нарын тухайд гэвэл Бурханы үг амь биш, харин гагцхүү амьгүй бичиг үсэг юм. Хэрэв чи зөвхөн амьгүй бичиг үсэгтэй зууралдаад байвал Бурханы үгийн мөн чанарыг ухаарч чадахгүй, түүнчлэн Түүний хүслийг ойлгохгүй. Чи зөвхөн өөрийн бодит туршлагаараа Түүний үгийг мэдэрсэн үед л Бурханы үгийн сүнслэг утга өмнө чинь нээгдэх бөгөөд зөвхөн дадлага туршлагаараа чи олон үнэний сүнслэг утгыг ухаарч, зөвхөн туршлагаар л дамжуулан Бурханы үгийн нууцыыг тайлж чадна. Хэрэв чи үүнийг хэрэгжүүлэхгүй бол Түүний үг хэдий тодорхой байсан ч чиний ухаарч авсан ганц зүйл нь хоосон бичиг үсэг, онол байх бөгөөд энэ нь чиний хувьд шашны дүрэм болсон байдаг. Энэ нь Фарисайчуудын хийсэн зүйл бус уу? Хэрэв та нар Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, мэдрэх аваас энэ нь та нарын хувьд бодит зүйл болно; хэрэв та нар үүнийг хэрэгжүүлэхээр зорихгүй бол Бурханы үг та нарын хувьд гуравдагч тэнгэрийн домгоос бараг ялгаагүй болно. …

… Үнэнийг хэрэгжүүлсэн цагт Бурханы үгийг жинхэнээр ойлгох бөгөөд “зөвхөн үнэнийг хэрэгжүүлснээр л үүнийг ойлгож чадна” гэдгийг чи ойлгож авах ёстой. Өнөөдөр чи Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа Бурханы үгийг мэдлээ гэж л хэлж болох боловч үүнийг ойлгосон гэж хэлж чадахгүй. Үнэнийг хэрэгжүүлэх цорын ганц зам бол эхлээд үүнийг ойлгох явдал гэж зарим хүн хэлдэг ч энэ нь ердөө хагас дутуу үнэн бөгөөд бүхэлдээ үнэн зөв биш юм. Үнэнийг мэддэг болохынхоо өмнө чи тэр үнэнийг мэдрээгүй байдаг. Сонссон зүйлээ ойлгосон гэж чамд санагдах нь үнэхээр ойлгохтой адилгүй. Бичвэрт харагдаж байгаа шигээр өөрийгөө үнэнээр зэвсэглэх нь түүнд байгаа жинхэнэ утгыг ойлгохтой адилгүй. Үнэний талаар зөвхөн өнгөц төдий мэдлэгтэй байгаа чинь үүнийг ойлгосон эсвэл таньсан гэсэн үг биш; үнэний жинхэнэ утга нь туршлагаас гарч ирдэг. Тиймээс зөвхөн үнэнийг мэдэрсэн цагт л чи үүнийг ойлгож чадна, үнэнийг мэдэрсэн цагт л чи далд хэсгүүдийг нь ухаарч чадна. Үнэнийг гүн гүнзгий мэдрэх нь үнэний нэмэлт утгыг ухаарах, үүний мөн чанарыг ойлгох цорын ганц зам юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүл”-ээс

Туулж үзсэнийхээ дараа чи өөрийн туулж үзсэн зүйлсийн талаарх мэдлэгийг ярилцаж чадна. Түүнчлэн чи хэнийх нь мэдлэг бодит болоод үнэн бодитой, хэнийх нь мэдлэг хоосон номлолд тулгуурласан, хэрэггүй болохыг хооронд нь ялгаж чаддаг болно. Иймд чиний ярьж байгаа мэдлэг үнэнтэй нийцэж байгаа эсэх нь чамд бодит туршлага байгаа эсэхээс ихээхэн хамаарна. Чиний туршлагад үнэн байгаа цагт чиний мэдлэг бодитой, үнэ цэнэтэй байсаар байх болно. Туршлагаараа дамжуулан чи бас аливааг ялгадаг, ухамсарладаг болоод зогсохгүй мэдлэгээ гүнзгийрүүлж, өөрийгөө авч явах мэргэн ухаан, ерөнхий мэдлэгээ арвижуулах болно. Үнэнийг эзэмшдэггүй хүмүүсийн ярьсан мэдлэг хэдий өндөр байлаа ч хоосон номлол юм. Энэ төрлийн хүмүүс махан биеийн аливаа асуудалд маш ухаалаг загнах боловч сүнслэг асуудалтай тулгарах үед ялган салгаж чаддаггүй. Үүний учир нь энэ хүмүүст сүнслэг асуудалтай холбоотой ямар ч туршлага байхгүй билээ. Тэд бол сүнслэг асуудалд гэгээрээгүй бөгөөд сүнсийг ойлгодоггүй хүмүүс юм. Чи аль талын мэдлэгийн талаар ярьж байгаагаас үл хамааран энэ нь чиний оршихуйгаас гарч байгаа бол чиний хувийн туршлага, жинхэнэ мэдлэг байсаар байна. Зөвхөн хоосон номлолын талаар ярьдаг хүмүүс өөрөөр хэлбэл үнэн болоод бодит байдалгүй хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлийг мөн тэдний оршихуй гэж хэлж болно, учир нь тэдний номлол нь гүн эргэцүүлэлээс ургасан, оюун санааных нь гүн бодлогоширлын үр дүн юм, гэхдээ энэ нь ердөө л номлол тул төсөөллөөс өөрцгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний ажил”-аас

Хоосон сургаалыг зүгээр л олон дахин ярьснаар чи үнэнийг олж авч чадахгүй; зөвхөн эдгээр үгчилсэн зүйлийн талаар ярилцах чинь ямар хэрэгтэй юм бэ? Чи Бурханы үгийн утга учрыг ухан мэдэж, үүний уг үндэс болон зорьсон үр нөлөөг ойлгох ёстой. Бурханы үгэнд үнэн байдаг, Түүний үгэнд утга учир байдаг, мөн Түүний үгэнд гэрэл байдаг. Түүний үгэн дотор олон зүйл байдаг; энэ нь, бичиг үсгийг цээжээр унших төдий хэрэг явдал биш. Би энгийн жишээ хэлье. Бурхан, “Та нар шударга хүмүүс байх ёстой. Зальтай байж болохгүй” гэдэг. Энэ мөр үнэндээ яг юу гэсэн утгатай вэ? Зарим хүн, “Энэ нь зүгээр л зальтай биш, шударга хүн байхыг хэлж байгаа биш гэж үү?” гэдэг. Хэрвээ хэн нэгэн, “Энэ нь өөр юу гэсэн үг вэ?” гэж асуувал тэр хүн үргэлжлүүлэн “Зүгээр л шударга хүн байх явдал бөгөөд зальтай хүн байж болохгүй. Энэ нь ердөө л энэ хоёр зүйл юм” гэж хэлдэг. “Хүн яг яаж шударга хүн байх вэ? Шударга хүн гэж юу вэ? Шударга хүний үндсэн илэрхийлэл ямар байдаг вэ?” “Шударга хүн бол шударга, цэвэр ариунаар ярьж, худлаа хэлдэггүй хүн юм.” “Зальтай хүн гэж юу вэ?” “Зальтай хүн бол хоёрдмол утгаар ярьдаг хүн юм. Хоёрдмол утгаар ярьдаггүй бөгөөд үнэнийг нэмж чимэлгүй ярьдаг хүн бол шударга хүн юм.” Чи хэчнээн их асуух нь хамаагүй, түүнээс зөвхөн ийм ихийг л гаргаж авах болно; хүний сэтгэхүй хэтэрхий энгийн. Бурханы үг шударга хүний талаар юу гэж хэлдэг вэ? Шударга хүний талаарх эхний зүйл нь тэр бусдыг сэжиглэдэггүй. Бурхан үүгээрээ юу гэж хэлж байна вэ? Яагаад Бурхан үүнийг хэлдэг вэ? Үүнийг эргэцүүлэн, сайтар бод; хүмүүс үүний учрыг нь олж чаддаггүй. Хоёрдугаарт, шударга хүн үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөг. Шударга хүн үндсэндээ энэ хоёр болзлыг биелүүлдэг гэж Бурханы үг хэлдэг. Чи Бурханы үгнээс, шударга хүний талаарх дотоод утга учрыг болон энэ нь яг юуг хэлж байгааг, шударга хүний талаарх яг таг тодорхойлолт юу болохыг ойлгож, нарийн зөв тодорхойлолтыг боловсруулах боломжтой болсон; шударга хүн өөр ямар зан авир гаргадгийг, ямар хүн зальтай, ямар хүн шударга болохыг чи Бурханы үгнээс олж мэдэх бөгөөд эдгээр зан авирын өнцгөөс шударга хүнийг дахин хардаг. Тэгээд чи шударга болон зальтай хүмүүс ямар байдгийг, зальтай хүмүүс Бурханы үг, Бурхан болон бусад хүмүүст хэрхэн ханддагийг ойлгох болно. Ийм маягаар чи Бурханы үгийн талаар жинхэнэ ойлголттой болох бөгөөд Түүний үг хийгээд шударга хүн, зальтай хүний талаарх хүний ойлголтын хоорондох ялгаа хэчнээн их болохыг ойлгох болно. Бурханы үгэн дотроос харах үед “Та нар шударга хүмүүс байх ёстой. Зальтай байж болохгүй” гэдэгт үнэний илүү олон нарийн учир байдаг. Чи Бурханы үгийн утга учрыг үнэхээр ойлгох үедээ шударга хүн юу болохыг, зальтай хүн юу болохыг мэддэг; үүнийг хэрэгжүүлэх үедээ чи хэрхэн шударга хүн шиг авирлахаа гарцаагүй мэдэх бөгөөд чамд шударга хүн болох зам байх болно, энэ нь гарцаагүй Бурханы стандартад нийцэж чадна. Чамд ийм түвшний чадвар байгаа юу? Хэрвээ чи эдгээр үгийг үнэхээр ойлгож, хэрэгжүүлдэг бол Бурханы зөвшөөрлийг олж авч чадна. Хэрвээ чи тэр үгийг ойлгодоггүй бол чи шударга хүн байж чадахгүй бөгөөд чи Бурханы зөвшөөрлийг огтхон ч авч чадахгүй.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс

Өмнөх:“Бүх зүйлийг орхиж, Бурханыг дагах” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Дараах:Шашны зан үйлд оролцоно гэж юу вэ?

Танд таалагдаж магадгүй