Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VII

Хурд

ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VII

Бурханы эрх мэдэл, Бурханы зөвт зан чанар, Бурханы ариун байдлын тухай тойм

Залбирч дууссаны дараа зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тогтуун тайван байдаг уу? (Тэгдэг.) Зүрх сэтгэл нь тогтуун тайван болж чаддаг бол тэд Бурханы үгийг сонсож, ойлгож чадах бөгөөд үнэнийг сонсож, ойлгож чадна. Харин зүрх сэтгэл чинь тогтуун тайван болж чаддаггүй бол, зүрх сэтгэл чинь үргэлж урсгал даган хөвж, эсвэл үргэлж өөр юм боддог бол Бурханы үгийг сонсохоор цуглахад энэ байдал чинь нөлөөлнө. Тэгэхээр бидний одоо ярилцаж байгаа зүйлийн гол цөм нь юу вэ? Гол сэдвээ эргээд жаахан бодъё. Цор ганц Бурханыг Өөрийг нь мэдэх тухайд, бидний хэлэлцсэн эхний хэсэг юу вэ? (Бурханы эрх мэдэл.) Харин хоёр дахь нь юу байсан бэ? (Бурханы зөвт зан чанар.) Гурав дахь нь? (Бурханы ариун байдал.) Бурханы эрх мэдлийн тухай бид хэдэн удаа ярьсан бэ? Энэ нь та нарт сэтгэгдэл төрүүлсэн үү? (Хоёр удаа.) Тэгвэл Бурханы зөвт зан чанарын тухай хэдэн удаа ярьсан бэ? (Нэг удаа.) Бурханы ариун байдлын тухай хэд хэдэн удаа хэлэлцсэн маань та нарт ямар нэг сэтгэгдэл үлдээсэн байх, гэхдээ тухай бүрд бидний хэлэлцсэн тодорхой агуулга та нарт сэтгэгдэл үлдээсэн үү? Эхлээд ярьсан “Бурханы эрх мэдэл” сэдвээс аль нь та нарт хамгийн гүн сэтгэгдэл үлдээж, аль хэсэг нь та нарт хамгийн их нөлөөлсөн бэ? (Бурхан эхлээд Бурханы үгийн эрх мэдэл, сүр хүчний тухай ярьсан; Бурхан хэлсэн үгэндээ хүрдэг ба Түүний үг биелэх болно. Энэ бол Бурханы гол мөн чанар.) (Бурханы эрх мэдэл нь Түүний бүтээл болох тэнгэр, газар, тэдгээрийн доторх бүх зүйлд оршдог. Бурханы эрх мэдлийг хэн ч өөрчилж чадахгүй. Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч бөгөөд бүх зүйлийг хянадаг.) (Бурхан солонго ашиглаж, хүнтэй гэрээ байгуулсан.) Энэ бол тодорхой агуулга. Өөр зүйл байна уу? (Иовыг сорьж болох боловч амийг нь авч болохгүй гэж Бурхан Сатанд тушаасан. Үүнээс бид Бурханы үгийн эрх мэдлийг хардаг.) Нөхөрлөл сонссоныхоо дараа та нар ийм ойлголт авсан байна. Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Бурханы эрх мэдэл нь Бурханы цор ганц ялгамж чанар, байр суурийг илэрхийлдэг ба бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй ямар ч зүйл Түүний эрх мэдлийг эзэмшиж чадахгүй гэдгийг бид үндсэндээ мэдэж авсан.) (Бурхан хүнтэй гэрээ байгуулахын тулд ярьдаг, хүнд ерөөл хайрлахын тулд ярьдаг. Эдгээр нь бүгд Бурханы үгийн эрх мэдлийн жишээ.) (Бурханы үгээр дамжуулан бид тэнгэр, газар, бүх зүйлийн бүтээлээс Түүний эрх мэдлийг хардаг, Түүний үг ч бас Бурханы эрх мэдлийг агуулдгийг бид бие махбодтой болсон Бурханаас хардаг, эдгээрийн аль аль нь Бурханы цор ганц байдлын бэлгэ тэмдэг. Эзэн Есүс, булшнаасаа алхан гарч ирэхийг Лазарт тушаасан үйл явдлаас бид, хүний амьдрал үхэл Бурханы хяналтан дор байдаг бөгөөд Сатан тэдгээрийг хянах хүчгүй, Бурханы ажил махбод, эсвэл Сүнсний алинаар ч хийгдсэн бай, Түүний эрх мэдэл цор ганц гэдгийг хардаг.) Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Амьдралын зургаан онцгой үеийг Бурхан захирдгийг бид ойлгодог.) Маш сайн! Бурханы эрх мэдлийн тухай ярьж байхад та нар “эрх мэдэл” гэх үгийг хэрхэн ойлгож байна? Бурханы эрх мэдлийн хүрээнд, Бурханы хийдэг болон илчилдэг зүйлээс хүмүүс юу хардаг вэ? (Бид Бурханы төгс хүч, мэргэн ухааныг хардаг.) (Бурханы эрх мэдэл үргэлж байдаг бөгөөд үнэхээр, үнэхээр оршин байдаг.) (Бурханы эрх мэдлийг өргөн хүрээнд харвал, Тэр бүхнийг захирдаг, харин бага хэмжээнд харвал, Тэр хүний амьдралыг хянадаг. Амьдралын зургаан онцгой үеэс бид Бурхан үнэхээр бидний амьдралын бүх талыг төлөвлөж, удирдаж байдаг гэдгийг ойлгож болно.) (Цаашлаад, Бурханы эрх мэдэл цор ганц Бурханыг Өөрийг нь төлөөлдөг ба бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй зүйлсээс юу ч энэ эрх мэдлийг эзэмшиж чадахгүй гэдгийг бид хардаг. Бурханы эрх мэдэл нь Түүний ялгамж чанарыг бэлгэддэг.) “Бурханы ялгамж чанар болон Бурханы байр суурийн бэлгэдэл” гэж хэлэхийг бодоход, та нар энэ үгсийн талаар ягшмал ойлголттой бололтой. Би дөнгөж сая та нараас ямар асуулт асуусан бэ, давтаад хэлж чадах уу? (Бурханы хийдэг, илчилдэг зүйлээс бид юу хардаг вэ?) Та нар юу хардаг вэ? Та нар зөвхөн Бурханы эрх мэдлийг хардаг байж болох уу? Та нар зөвхөн Бурханы эрх мэдлийг мэдэрсэн үү? (Бид Бурханы бодит байдлыг, Бурханы үнэн байдлыг, Бурханы итгэмжит байдлыг хардаг.) (Бид Бурханы мэргэн ухааныг хардаг.) Бурханы итгэмжит байдал, Бурханы үнэн байдал, мөн нэг хүн Бурханы мэргэн ухаан гэж хэллээ. Өөр зүйл байна уу? (Бурханы бүхнийг чадагч хүч.) (Бурханы зөвт байдал ба сайн сайхныг хардаг.) Та нар хараахан голыг нь онож хэлээгүй байна, дахиад жаахан бод доо! (Бурхан хүн төрөлхтнийг хариуцаж, залж чиглүүлж, удирдахад Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал илчлэгдэж, илэрч байдаг. Энэ бол маш бодитой, жинхэнэ зүйл. Тэр үргэлж ажлаа хийж байгаа ба бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй зүйлсээс юу ч энэ эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшиж чадахгүй.) Та нар бүгд тэмдэглэлээ харж байна уу? Та нарт Бурханы эрх мэдлийн тухай мэдлэг үнэндээ байна уу, үгүй юу? Та нараас хэн нэг нь Түүний эрх мэдлийг үнэхээр ойлгосон уу? (Бид жаахан байхаас эхлээд Бурхан биднийг харж хандаж, хамгаалж ирсэн, үүнээс бид Бурханы эрх мэдлийг хардаг. Бидэнд тохиолдсон аюулыг бид мэддэггүй, гэтэл Бурхан нууцаар биднийг үргэлж хамгаалж байсан; энэ ч бас Бурханы эрх мэдэл.) Маш сайн, сайхан хэллээ.

Бид Бурханы эрх мэдлийн тухай ярих үедээ, юунд голчлон анхаарсан билээ? Гол санаа нь юу байлаа? Энэ агуулгыг бид яагаад хэлэлцэх хэрэгтэй гэж? Нэгдүгээрт, энэ агуулгыг хэлэлцэхийн зорилго бол Бүтээгч болох Бурханы ялгамж чанар болон бүх зүйлийн дундах Түүний байр суурийг хүмүүст батлахын төлөө юм; энэ бол тэдний ойлгож чадах, тэдний харж мэдэрч чадах хамгийн эхний зүйл билээ. Чиний хардаг, мэдэрдэг зүйлс нь Бурханы үйлдлээс, Бурханы үгнээс, Бурхан бүхнийг удирдаж байгаагаас гардаг. Тэгвэл хүмүүсийн харж, мэдэрч, ойлгож байгаа Бурханы эрх мэдлээс хүн ямар жинхэнэ ойлголтуудыг авдаг вэ? Эхний зүйлийг бид аль хэдийн хэлэлцсэн. Хоёрдугаарт, эрх мэдлээрээ дамжуулан Бурханы хийсэн, хэлсэн, хянасан бүхнийг хүмүүс харах үед, энэ нь тэдэнд Бурханы хүч чадал, мэргэн ухааныг ойлгох боломж олгодог. Бүхнийг удирддаг Бурханы агуу хүчийг болон Бурхан тийн үйлдэхдээ хэчнээн ухаалаг байдгийг ойлгох боломжийг тэдэнд олгодог. Бидний өмнө нь хэлэлцсэн Бурханы цор ганц эрх мэдлийн гол санаа, гол анхаарах зүйл энэ байсан биш үү? Уг нь нэг их хугацаа өнгөрөөгүй байтал, зарим нь үүнийг мартжээ. Та нар Бурханы эрх мэдлийг бүрэн ухаараагүй гэдгийг энэ нь баталдаг; та нар Бурханы эрх мэдлийг хараагүй гэж хэлсэн ч болохоор байна. Үүнийг одоо та нар жаахан ч гэсэн ойлгож байна уу? Чи Бурханы эрх мэдлийг бодит үйлдэл дээр харахдаа юуг үнэхээр мэдэрдэг вэ? Бурханы хүч чадлыг чи үнэхээр мэдэрсэн үү? (Тэгсэн.) Бурхан бүхнийг бүтээсэн тухай Бурханы үгийг унших үедээ чи Түүний хүч чадлыг мэдэрдэг, Түүний бүхнийг чадагч хүчийг мэдэрдэг. Бурхан хүмүүсийн хувь заяаг захирч байдгийг харах үедээ чи юу мэдэрдэг вэ? Түүний хүч чадал, мэргэн ухааныг мэдэрдэг үү? (Мэдэрдэг.) Хэрвээ Бурхан энэ хүч чадлыг эзэмшдэггүй бол, энэ мэргэн ухааныг эзэмшдэггүй бол бүхнийг ноёрхож, хүн төрөлхтний хувь заяаг захирч чадах байсан уу? (Чадахгүй байсан.) Хэрвээ хэн нэгэн ажлаа хийх чадваргүй, шаардлагатай чадавх эзэмшдэггүй, зохих ёсны мэдлэг, ур чадвар дутмаг байдаг бол ажилдаа тэнцэх үү? Тийм хүн яасан ч тэнцэхгүй; хүн хэдий чинээ их чадвартай байна, төдий чинээ агуу зүйл хийж чадна. Бурханд тийм хүч чадал, мэргэн ухаан бий. Мөн Түүнд эрх мэдэл нь ч байгаа; энэ бол цор ганц. Бурханых шиг хүч чадал эзэмшдэг өөр ямар нэгэн бүтээл, эсвэл хэн нэг хүнийг орчлон ертөнцөөс чи ер нь харж байсан уу? Тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээж, түүнчлэн тэднийг удирдаж, ноёрхох хүч чадалтай, Бүх хүн төрөлхтнийг захирч, дагуулж чадах, хэзээ ч хаа сайгүй оршигч, бүхнийг чадагч хэн нэг хүн, ямар нэг зүйл байгаа юу? (Үгүй, байхгүй.) Тэгвэл одоо та нар Бурханы цор ганц эрх мэдлийн дотор багтсан бүхний жинхэнэ утга учрыг ойлгож байна уу? Та нар бага зэрэг ойлголттой болов уу? (Тэглээ.) Сая бид Бурханы цор ганц эрх мэдлийг хамардаг зүйлсийг давтан авч үзлээ.

Бидний ярьсан хоёр дахь хэсэг юу билээ? (Бурханы зөвт зан чанар.) Бид Бурханы зөвт зан чанарын талаар тийм ихийг хэлэлцээгүй. Яагаад тэр вэ? Үүнд нэг шалтгаан бий: Энэ үе шатан дахь Бурханы ажил нь үндсэндээ шүүлт ба гэсгээлт юм. Бурханы зөвт зан чанар нэн ялангуяа Хаанчлалын эрин үед тодорхой илчлэгдсэн. Тэр бүтээлийн цаг үеэс хойш огт хэлж байгаагүй үгийг хэлсэн; бүх хүн буюу Түүний үгийг харж, Түүний үгийг мэдэрч туулсан бүхэн, Түүний үгэнд зөвт зан чанар нь илчлэгдсэнийг харсан. Тэгэхээр Бурханы зөвт зан чанарын тухай бидний ярьсан зүйлийн гол санаа нь юу вэ? Та нар ойлголтоо илүү гүнзгийрүүлсэн үү? Ямар нэг туршлагаараа ойлгож авсан уу? (Тухайн үеийн хүмүүс маш их завхарсан тул Бурханы уур хилэнг өдөөж, Бурхан Содом хотыг шатаасан. Үүнээс бид Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг.) Эхлээд жаахан лавшруулан харъя: Хэрвээ Бурхан Содомыг устгаагүй бол чи Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэж чадах байсан уу? Чи мөн л мэдэж чадах байсан. Үүнийг чи Хаанчлалын эрин үед илэрхийлсэн Бурханы үгээс харж чадна, бас хүний эсрэг хандсан Бурхан шүүлт, гэсгээлт болон хараалаас харж чадна. Ниневег аварсан явдлаас нь та нар Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг уу? (Хардаг.) Энэ эрин үед та нар Бурханы өршөөл, хайр, хүлээцтэй байдлын ямар нэг зүйлийг харж чаддаг. Хүн гэмшвэл, Бурхан тэдэнд хандах хандлагаа өөрчилдгийг та нар хардаг. Бурханы зөвт зан чанарын талаар ярилцахын өмнө энэ хоёрыг жишээ болгон ашиглавал Түүний зөвт зан чанар илчлэгдсэн нь харахад тун тодорхой байна. Гэхдээ, бодит байдал дээр Бурханы зөвт зан чанар нь Библийн энэ хоёр түүхэнд тэмдэглэгдсэн зүйлээр хязгаарлагдахгүй. Та нарын одоо мэдэрч, харж, туулж байгаа Бурханы үг ба ажлаас та нарын хардаг Бурханы зөвт зан чанар нь юу вэ? Туршлагаасаа яриач. (Хүмүүст Бурханы бүтээж өгсөн орчинд, хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы хүслийн дагуу үйлдэж чадвал тэд Бурханы хайр ба өршөөлийг хардаг. Бурхан тэднийг замчилж, гэгээрүүлж, дотор нь гэрэл гэгээ мэдрүүлдэг. Хүмүүс Бурханы эсрэг явж, Бурханд тэрсэлж, Түүний хүслийн эсрэг явах үед Бурхан өөрсдийг нь хаясан мэт тэдний дотор харанхуй байдаг. Үүнээс бид Бурханы зөвт зан чанарын ариун байдлыг мэдэрч туулсан; Бурхан ариун хаанчлалд үзэгддэг бөгөөд бузар газруудаас нуугддаг.) (Өөрсдийнхөө туршлагаар бид, Бурханы зөвт зан чанарыг Ариун Сүнсний ажлаас хардаг. Бид идэвхгүй болох юм уу, Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханы эсрэг явахад, Ариун Сүнс нуугдаад, ямар ч юм хийхгүй байдаг. Заримдаа бид залбираад Бурханыг мэдэрдэггүй, эсвэл залбирсан ч Бурханд юу хэлэхээ мэддэггүй, гэхдээ хүний байдал өөрчлөгдөж, Бурхантай хамтран ажиллах хүсэлтэй болж, өөрсдийн үзэл, төсөөллийг хойш тавьж, сайжрахаар эрмэлзэх үед Бурханы мишээсэн дүр төрх аажмаар харагдаж эхэлдэг.) Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Хүн Бурханаас урвах үед Бурхан нуугддаг бөгөөд Тэр хүнийг үл ойшоодог.) (Хүмүүст ханддаг байдлаас нь би Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг. Ах эгч нарын маань биеийн хэмжээ, хэв чанар өөр, мөн бид бүхнээс Бурханы шаарддаг зүйл ч бас өөр. Бид Бурханы гэгээрлийг янз бүрийн түвшинд хүлээн авах чадвартай бөгөөд ийм маягаар би Бурханы зөвт байдлыг хардаг. Учир нь хүн хүндээ ингэж хандаж чаддаггүй, гагцхүү Бурхан л ингэж чаддаг.) Та нар бүгдээрээ зарим бодитой мэдлэгийг ярилаа.

Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэх тухайд, юу нь гол болохыг та нар ойлгож байна уу? Та нар энэ талаарх туршлагынхаа тухай олон юм ярьж чадах боловч та нарт хэлэх ёстой цөөн хэдэн гол зүйл Надад байна. Бурханы зөвт зан чанарыг ойлгохын тулд хүн эхлээд Бурханы мэдрэмжийг ойлгох ёстой: Тэр юуг үзэн ядаж, юуг жигшиж, юуг хайрлаж, хэнийг тэвчиж, хэнд өршөөнгүй байдгийг, мөн ямар төрлийн хүн тэр өршөөлийг хүртдэгийг ойлгох ёстой. Үүнийг мэдэх нь чухал. Цаашлаад, Бурхан хэчнээн элэгсэг ч гэлээ, хүмүүсийг хэчнээн их хайрлаж, өршөөдөг ч гэлээ, Өөрийнх нь ялгамж чанар, байр сууринд халдсан хэнийг ч тэвчдэггүй, мөн Өөрийнх нь эрхэм чанарт халдсан хэнийг ч тэвчдэггүй гэдгийг хүн ойлгох ёстой. Бурхан хүмүүсийг хайрладаг боловч тэднийг эрхлүүлдэггүй. Тэр хүмүүст хайр, өршөөл, хүлээцтэй байдлаа үзүүлдэг ч тэднийг хэзээ ч өөгшүүлдэггүй; Түүнд Өөрийн гэсэн зарчим, хил хязгаар бий. Чи дотроо Бурханы хайрыг хэчнээн их мэдэрсэн нь хамаагүй, тэр хайр хэчнээн гүн байх нь хамаагүй, өөр хүнтэй харьцаж байгаа мэт Бурхантай харьцаж хэзээ ч болохгүй. Бурхан хүмүүст ойр дотно ханддаг нь үнэн хэдий ч, хэрвээ хүн Бурханыг хүнтэй адилхан үзэж, Түүнийг ердөө өөр нэг бүтээл шиг үзэж, найз шигээ юм уу шүтээн мэт хандвал Бурхан тэднээс нүүр буруулж, тэднийг хаях болно. Энэ бол Түүний зан чанар бөгөөд энэ тухайд Өөртэй нь хайхрамжгүй ханддаг хэнийг ч Тэр тэвчдэггүй. Иймээс Бурханы үгэнд Түүний зан чанарын талаар үргэлж ингэж хэлдэг: Чи хэчнээн урт зам туулсан нь хамаагүй, Бурханы төлөө хэр их ажил хийж, эсвэл хэр их зовсон нь хамаагүй, Бурханы зан чанарт халдмагц Тэр хийсэн зүйлд чинь үндэслэн хариу өгөх болно. Үүнийг та нар харж байсан уу? (Тийм ээ, харж байсан) Юу гэсэн үг вэ гэхээр, Бурхан хүмүүсийг Өөртэйгөө ойр дотно гэж харж болох боловч хүмүүс Түүнтэй найз шигээ, эсвэл хамаатан шигээ харьцаж болохгүй. Бурханыг найзаа гэж бодож болохгүй. Бурхан чамайг хэр их хайрлаж байгааг чи хэдий чинээ мэдэрсэн нь хамаагүй, Тэр чамайг хэчнээн их тэвчдэг байсан нь хамаагүй, чи үүрд Бурханыг зүгээр нэг найзтайгаа адил авч үзэх ёсгүй. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар. Ойлгож байна уу? Энэ тухай Би нэмж ярих хэрэг байна уу? Өмнө нь та нар үүнийг ойлгодог байсан уу? Хүн сургаалыг ойлгодог эсэх, эсвэл энэ тухай бодсон эсэх нь хамаагүй, Ерөнхийдөө, энэ бол хүмүүсийн хамгийн амархан гаргадаг алдаа юм. Хүн Бурханыг уурлуулах нь ганц удаагийн буруу зүйл, эсвэл ганц үгнээс болж байгаа биш магад, харин энэ нь тэдний хандлага, байгаа байдлаас болдог. Энэ бол үнэхээр аймаар зүйл. Зарим хүн, Бурханы тухай ойлгодог, Бурханыг мэддэг гэж боддог, тэд бүр Бурханы таалалд нийцэх зарим зүйлийг хийдэг ч байж мэднэ. Тэдэнд Бурхантай эн тэнцүү мэт, Бурхантай найзууд болсон мэт санагдаж эхэлдэг. Иймэрхүү мэдрэмж бол тун буруу. Хэрэв чи үүнийг сайн ойлгодоггүй бол, үүнийг тодорхой ойлгодоггүй бол Бурханыг уурлуулж, Бурханы зөвт чанарт халдахад маш амархан. Одоо чи үүнийг ойлгосон, тийм үү? (Тийм ээ.) Тэгвэл Бурханы зөвт зан чанар цор ганц мөн үү биш үү? Энэ нь хүний зан төлөвтэй адилхан уу? Хүний хувийн хүн чанартай ижилхэн үү? Хэзээ ч үгүй, тийм биз дээ? (Тийм ээ.) Тэгэхээр, Бурхан хүмүүстэй яаж ч харьцсан, хүмүүсийн тухай юу ч бодсон, Бурханы байр суурь, эрх мэдэл, ялгамж чанар хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдгийг мартах ёсгүй. Хүн төрөлхтний хувьд, Бурхан бол үргэлж бүхний Эзэн, мөн Бүтээгч. Чи ойлгож байна уу?

Бурханы ариун байдлын талаар та нар юу мэдсэн бэ? Сатаны ёрын муугийн эсрэг байдгаас гадна, Бурханы ариун байдлын талаар ярилцсан гол сэдэв юу байлаа? Энэ нь Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болох мѳн үү биш үү? Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох нь Бурханд Өөрт нь цор ганц байдаг уу? (Тийм.) Түүний ямар ч бүтээлд ийм юм байхгүй. Тийм болохоор бид Бурханы ариун байдлыг цор ганц гэж хэлдэг. Энэ бол та нарын ойлгож чадах зүйл. Бид Бурханы ариун байдлын талаар гурван цуглаан хийсэн. Та нарын бодлоор Бурханы ариун байдал гэж юу болохыг өөрсдийнхөө үгээр, өөрсдийнхөө ойлгосноор дүрслэн хэлж чадах уу? (Өнгөрсөн удаа Бурханыг бидэнтэй ярилцахад бид Түүний өмнө өвдөг сөгдсөн. Бид Түүний үзэл бодлыг сонссон. Бурхан бидэнтэй, нүүрээрээ газар унан мөргөх болон Түүнийг шүтэн мөргөхөөр өвдөг сөгдөхтэй холбоотой үнэнийг нөхөрлөсөн. Түүний шаардлагад хүрэхгүй байх үедээ өвдөг сөгдөн Түүнд мөргөсөн маань Түүний хүсэлтэй нийцэхгүйг бид харсан бөгөөд үүнээс бид Бурханы ариун байдлыг харсан.) Тун үнэн. Өөр зүйл байна уу? (Хүн төрөлхтөнд хэлсэн Бурханы үгнээс бид, Тэр илэн далангүй, тодорхой ярьдаг, гол санаагаа шууд хэлдэг гэдгийг хардаг. Сатан тойруу замаар ярьдаг бөгөөд энэ нь худал хуурмагаар дүүрэн байдаг. Бурханы өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөсөн өнгөрсөн удаагийн явдлаас бид Бурханы үг болоод үйлдэл үргэлж зарчимтай байдгийг харсан. Бид юу хийх ёстой, юуг баримталж, хэрхэн үйлдвэл зохилтойг хэлэхдээ Тэр үргэлж тун тодорхой, ойлгомжтой байдаг. Харин хүмүүс ийм биш; Сатан хүн төрөлхтнийг ялзруулсны дараа хүмүүс өөрсдийн үйлдэл ба үгээр хувийн зорилго болон хүслээ биелүүлэхээр эрмэлздэг болсон. Бурхан хүн төрөлхтнийг харж харгалзаж, хамгаалж, халамжилж байгаагаас Бурханы хийдэг бүхэн эерэг байдгийг бид хардаг ба энэ маш тодорхой. Ийм замаар бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарын илчлэлийг хардаг.) Сайхан хэллээ! Өөр нэмж хэлэх хүн байна уу? (Бурхан Сатаны муу муухайг илчлэх үед бид Бурханы ариун байдлыг хардаг. Бурхан Сатаны мөн чанарыг илчлэх үед бид түүний хорон мууг илүү сайн мэддэг болж, хүн төрөлхтний зовлонгийн эх сурвалжийг хардаг. Өмнө нь бид Сатаны эзэмшил дор зовж буйгаа огт мэддэггүй байж. Бурхан бидэнд мэдэгдэх үед л, алдар нэр, эд хөрөнгө хөөцөлдсөний үр дүнд ирдэг хамаг зовлонг Сатан бий болгодгийг бид харсан. Энэнээс болоод л Бурханы ариун байдал нь хүн төрөлхтний жинхэнэ аврал гэдгийг мэдэрч байна. Түүнээс гадна, аврал хүлээн авахуйц нөхцөл байдлыг Бурхан бидэнд бэлддэг; Тэр биднийг тун чинээлэг айлд төрүүлээгүй, харин тохиромжтой гэр бүлд, тохиромжтой орчинд төрүүлсэн байдаг. Бас Тэр биднийг Сатаны хөнөөл, дарлалд зовохыг зөвшөөрдөггүй, тийм болохоор бид эцсийн өдрүүдэд Бурханы авралыг хүлээн авах нөхцөл байдал, хэвийн үзэл бодол, хэвийн сэтгэхүйтэй байж чадна. Үүнээс бид Бурханы төлөвлөгөөний нарийн нягт байдлыг, Түүний зохицуулалтыг, мөн тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлдгийг нь бас хардаг. Биднийг Сатаны нөлөөнөөс аврах Бурханы ажлын нарийн ширийнийг бид илүү сайн харж, Бурханы ариун байдал, хүн төрөлхтнийг гэсэн хайрыг нь ойлгодог.) Үүн дээр нэмж ярих хүн байна уу? (Завхарсан хүн төрөлхтөнд Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэг, эсвэл Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайр дутмаг байдаг. Бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарыг ойлгодоггүй болохоор Түүнийг шүтэн мөргөхөөр өмнө нь өвдөг сөгдөж байгаа маань хуурамч, далд зорилготой, санаатай байдаг учраас Бурхан баярладаггүй. Бид Бурхан Сатанаас огт өөр гэдгийг хардаг; Сатан өөрийгөө хүмүүсээр хүндлүүлж, өөртөө тал засуулж, шүтэн мөргүүлэхийг хүсдэг. Сатанд зарчим гэж байдаггүй. Үүнээс би бас Бурханы ариун байдлыг ойлгодог.) Маш сайн байна! Бурханы ариун байдлын тухай нөхөрлөсөн зүйлээс та нар Бурханы төгс байдлыг харсан уу? (Харсан.) Өөр юу хардаг вэ? Бурхан бол бүх эерэг зүйлийн эх сурвалж гэдгийг хардаг уу? Бурхан бол үнэн ба шударга ёсны биелэл гэдгийг харж чаддаг уу? Бурхан хайрын эх сурвалж гэдгийг хардаг уу? Бурханы хийдэг бүхэн, Түүний гаргадаг бүхэн, илчилдэг бүхэн өө сэвгүй гэдгийг хардаг уу? (Тийм ээ, хардаг.) Энэ хэдэн жишээ нь бүгд Бурханы ариун байдлын талаар Миний ярьсан гол санаа юм. Өнөөдөр энэ үг та нарт зүгээр л нэг сургаал шиг санагдаж байгаа байх, гэхдээ нэг л өдөр чи өөрийн туршлагаараа дамжуулан Бурханы үг болон ажлаас жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь таньж мэдэх үедээ, Бурхан бол ариун, Бурхан хүн төрөлхтнөөс өөр, Түүний зүрх сэтгэл, зан чанар, мөн чанар бүгд ариун гэж зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс хэлэх болно. Энэ ариун байдал Бурханы төгс байдлыг хүнд харуулдаг, бас Бурханы ариун байдлын мөн чанар өө сэвгүй гэдгийг харуулдаг. Түүний ариун байдлын мөн чанар нь Түүнийг цор ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг тодорхойлж, Тэр бол цор ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг хүнд харуулж, баталдаг. Гол санаа нь энэ биш гэж үү? (Мөн.)

Өнөөдөр бид нар өмнөх цуглаанууд дээр ярьсан агуулгын зарим хэсгийг тоймлон өгүүллээ. Ерөнхий тоймоо ингээд дуусгая. Та нар бүгдээрээ бүлэг бүрийн, сэдэв бүрийн гол санааг үнэн сэтгэлээсээ авч үзнэ гэж Би найдаж байна. Эднийг ердөө нэг сургаал гэж бүү бод; цаг завтай үедээ тэдгээрийг илүү анхааралтай уншиж, эргэцүүлэх гэж хичээ. Эдгээрийг зүрх сэтгэлдээ санаж, амьдралдаа хэрэгжүүл, тэгвэл Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохын жинхэнэ илчлэлийн тухай Миний хэлсэн бүхнийг чи үнэхээр мэдрэх болно. Гэхдээ чи эдгээрийг зүгээр бичиж авчихаад ерөөсөө уншихгүй, эргэцүүлж бодохгүй бол хэзээ ч ойлгохгүй. Чи одоо ойлгосон, тийм үү? Энэ гурван зүйлийг ярилцсаны дараа Бурханы ялгамж чанар, Бурханы мөн чанар болон зан чанарын талаар хүмүүс ерөнхийд нь, эсвэл зарим талаар нарийвчлан ойлгосон байх болно. Гэхдээ тэд Бурханы талаар бүрэн гүйцэд ойлголттой болсон уу? (Үгүй.) Тэгвэл, Бурханы талаарх өөрсдийн ойлголтыг харвал, илүү гүнзгий ойлголт хэрэгтэй гэж санагдаж байгаа өөр талбар та нарт байна уу? Юу гэсэн үг вэ гэхээр, Бурханы эрх мэдэл, зөвт зан чанар, ариун байдлын тухай ойлголттой болсны дараа чиний оюун санаанд Бурханы цор ганц ялгамж чанар, байр суурийн талаарх мэдлэг бий болсон байх, гэвч илүү гүнзгий ойлголттой болохоосоо өмнө чи Бурханы үйлдэл, Бурханы хүч чадал, Бурханы мөн чанарыг туршлагаараа мэдэж авч, ойлгох хэрэгтэй. Одоо та нар энэ нөхөрлөлүүдийг сонссон болохоор итгэлийн тухай энэ сэдвийг зүрхэндээ хадгалж чадахаар боллоо: Бурхан үнэхээр оршин байдаг, Бурхан бүхнийг захирдаг нь бодит үнэн. Түүний зөвт зан чанар нь ямар ч хүний халдахыг тэвчдэггүй бөгөөд Түүний ариун байдал нь ямар ч хүн эргэлзэхийн аргагүй тодорхой зүйл юм. Эдгээр нь бодит баримт. Энэ нөхөрлөлүүд нь Бурханы байр суурь, ялгамж чанарыг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд суурилуулж өгдөг. Энэ суурь тавигдмагц, хүмүүс илүү ихийг ойлгохоор хичээх ёстой.

Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж (I)

Өнөөдөр Би та нартай шинэ сэдвийн талаар нөхөрлөх болно. Ямар сэдэв байх вэ? Сэдвийн нэр нь “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж”. Нэлээд том сэдэв байгаа биз? Та нарын хувьд энэ нь хүрэхийн аргагүй юм шиг санагдаж байна уу? Хүний хувьд энэ сэдэв сонсоход хол хөндий санагдаж болох юм, гэхдээ “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэдгийг Бурханыг дагадаг хүмүүс бүгд ойлгох ёстой. Яагаад гэвэл, хүн бүр Бурханыг мэдэж, Түүнийг хангалуун байлгаж, Түүнийг хүндлэх чадвартай байхад энэ сэдэв салшгүй хамаатай. Тэгэхээр энэ сэдвийг ярилцах ёстой. Зарим хүн урьд нь энэ сэдвийн талаар суурь ойлголттой байсан байж болох юм, эсвэл зарим нь үүнийг мэддэг байсан байх. Зарим хүн зүрх сэтгэлдээ энэ тухай хэтэрхий энгийн мэдлэгтэй, эсвэл өнгөцхөн ойлголттой байж болох юм. Бусад нь энэ тухай зарим нэг онцгой туршлагатай байдаг; өөрсдийн өвөрмөц туршлагын улмаас зүрх сэтгэлдээ тэд энэ тухай гүнзгий ойлголттой болсон байдаг. Гэхдээ үүний тухай мэдлэг гүн ч бай, өнгөцхөн ч бай, та нарын хувьд энэ нь өрөөсгөл бөгөөд хангалттай тодорхой биш. Иймээс энэ сэдвийг ярилцах ёстой бөгөөд үүний зорилго нь та нарт илүү тодорхой, гүн гүнзгий ойлголт өгөх явдал юм. Энэ сэдвийн талаар та нартай нөхөрлөхдөө Би нэгэн онцгой арга буюу өмнө нь хэрэглэж байгаагүй, та нарт жаахан сонин, эсвэл бага зэрэг таагүй санагдаж магадгүй аргыг ашиглана. Гэхдээ сонсоныхоо дараа та нар ямар арга байсныг нь мэдэх болно. Та нар түүх сонсох дуртай юу? (Дуртай.) Ямар төрлийн түүх сонсох дуртай вэ? Үлгэр, сургамжит түүх, шинжлэх ухааны уран зохиол, аль нь вэ? (Сургамжит түүх.) (Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх.) Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх байдаг уу? (Байдаг.) Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх өдөр бүр та нарт тохиолдож байдаг. Тэдгээрийг Би дурдах хэрэг байна уу? Түүх ярих аргыг сонгосон минь зөв бололтой. Та нар бүгдээрээ түүх сонсох дуртай юм байна. Тэгвэл эхэлцгээе. Та нар үүнийг дэвтэртээ бичиж авах шаардлагагүй. Та нар ийш тийш сатааралгүй тайван суугаарай. Хэрэв эргэн тойрны чинь зүйл, эсвэл хүмүүс чамайг сатааруулаад байна гэж санагдвал чи нүдээ аньж болно. Би та бүхэнд нэгэн гайхалтай бяцхан түүх ярьж өгье. Энэ нь үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувуу, хүний тухай түүх. Миний ярих гэж байгаа түүхийн гол дүрүүд юу билээ? (Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн.) Энд Бурхан байгаа болов уу? (Байхгүй.) Гэхдээ энэ түүхийг сонссоны дараа та нар тайвширч, уужирна гэдэгт Би итгэлтэй байна. За тэгэхээр, чимээгүйхэн сонсоорой.

Түүх 1. Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн

Нэгэн жаахан үр газарт унажээ. Ширүүн борооны дараа өнөөх үр соёолж, үндэс нь аажмаар хөрсийг ухан оржээ. Сар нэг битүүрч, нэг хавиргалахын хэрээр цаг улирал ээлжлэхийг харж, ширүүн салхи, аадар бороог даван туулж өчүүхэн соёо аяндаа ургалаа. Зун болоход газрын ус хишгээ хайрлаж, аагим халууныг давахад нь тусална. Газрын ачаар соёо халууныг эс мэдрэх ба тийнхүү зуны халуунд мэнд үлдэнэ. Өвөл болоход газар түүнийг дулаан энгэртээ тэвэрч, тэд бие биедээ нягт наалдана. Газрын дулааны ачаар соёо өвлийн хахир хүйтэнд тэсэж үлдээд, жихүүн салхи, хайрах цасыг ажрахгүй давна. Газрын нөмөр нөөлгөөр соёо улам бэхжиж, аз жаргалтай байлаа. Соёо өсөн ургахдаа, өөрийг нь амь хайргүй тэтгэн тэжээх газраар бахархан байлаа. Соёо баяр баясалтайгаар ургаж байв. Тэрээр асгарах бороонд дуугаа дуулж, үлээх салхинд найган бүжнэ. Ингэж, соёо ба газар бие биеэ түшиж тулна...

Он жил өнгөрөөд чигчийхэн соёо маань өндөр бүдүүн мод боллоо. Тэрээр олон салаа мөчир, тоймгүй олон навчис ургуулж, газарт бат үндэслэв. Үндэс нь газарт шигдэн шигдсээр, хөрсний гүнд бөх зоогджээ. Нэгэн цагт өчүүхэн байхад нь хамгаалж байсан газар одоо аварга модны суурь болжээ.

Нарны цацраг дээр нь тусаж, мод улам өндийлөө. Тэрээр мөчрүүдээ дэлгээд нарны гэрлээс шимэн шингээв. Тэгэхэд доорх газар нь модтой нэгэн хэмнэлээр амьсгалж, яг л шинэ болсон мэт санагдаж байв. Яг тэр үед, модны мөчрөөс цэвэр агаар ялгаран гарч, мод баяр хөөрөөр умбаж, эрч хүчээр оргилж байлаа. Ингэж, мод ба нарны гэрэл бие биеэсээ хамаардаг...

Модны сүүдэрт сэрүүцэж байгаа хүмүүс цэвэр агаарын сайханд цэнгэн баясацгаана. Цэвэр агаар тэдний зүрх, уушгийг цэвэрлэж, цусыг нь цэвэршүүлнэ. Хүмүүс алжаал ядаргааг мэдрэхээ больцгоов. Ингэж, хүн ба мод бие биеэ тулж түшнэ...

Удалгүй модны мөчрүүд дээр дууч шувууд эргэлдэх боллоо. Зарим нь дайснаасаа зугтаж, зарим нь нялх ангаахайгаа өсгөн бойжуулах гэж, харин зарим нь түрхэн зуур амсхийх гэж. Ингэж, шувуу ба мод бие биеэ түшнэ...

Модны үндэс мушгирч, зангирч, газарт гүн шигдэв. Модны их бие нь газрын хувьд салхи, борооны нөмөр болов. Мод том мөчрүүдээ дэлгэн газрыг хамгаалж байлаа. Газар өөрийнх нь эх учраас мод үүнийг хийж байсан юм. Тэд хамтдаа амьдарч, бие биеэ тулж түшдэг, тэд хэзээ ч хагацахгүй...

Ингээд түүх маань өндөрлөлөө. Одоо та нар нүдээ нээж болно. Би дөнгөж сая үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд болон хүний тухай ярилаа. Энэ түүх хэдхэн хэсэгтэй. Энэ түүх та нарт юу бодогдуулав? Ийм маягаар яривал та нар ойлгож байна уу? (Ойлгож байна.) Та нар юу бодогдсоноо хуваалцаж болно. Энэ түүхийг сонссоны дараа та нарт юу бодогдов? (Тун сэтгэл хөдөлмөөр бөгөөд Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх шиг санагдаж байна. Бурхан хүнийг ингэж л арчилж, хамгаалж, торддог, тэгээд хүн өсөж өндийгөөд хүчтэй болдог. Хүн эрийн цээнд хүрэхээрээ Бурханы хайрыг ойлгож, Түүний хайрыг хариулдаг. Бурхан хүн хоёр үүрд ойр дотно байж, дахин хэзээ ч хагацахгүй.) Миний ярьсан бүх зүйлийг харж, хүрч болно гэдгийг юун түрүүнд Би та нарт хэлэх ёстой; эдгээр нь зүйрлэл биш, бодит юмс. Та бүхэн Миний ярьсныг бодоосой гэж Би хүсэж байна. Би тийм гүн гүнзгий утгатай юм яриагүй, саяын түүхийн гол санааг бүрдүүлдэг хэдхэн өгүүлбэр л байгаа. (Ургамал ч бай, амьтан ч бай, шувуу ч бай, хүн ч бай, амийнх нь эх сурвалж бол Бурхан мөн.) Өөр юм байна уу? (Саяын түүхэнд гарч байгаа үйл явдал бидний хажууд болж байдаг боловч бид Бурханы захиралтыг үргэлж үл ойшоодог. Бурхан үүнийг маш ойлгомжтой хэлдэг, мөн эдгээр нь бидний эргэн тойронд илэрхий болж байдаг боловч дотор нь Бурханы захиралт байдаг. Бурхан бүхнийг захирдаг, бас бүхний амийн эх сурвалж мөн.) Өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? (Саяын сонссон түүх бидэнд маш сайхан зураглал өгч байна: Үр амьтай байдаг, ургах явцдаа хавар, зун, намар, өвөл гээд жилийн дөрвөн улирлыг туулж байна. Харин газар түүнийг хангаж тэтгэж байгаа нь яг л эх хүн гэлтэй. Өвлийн цагт, газар дулаан илчээ хайрласан болохоор соёо хүйтнийг давж гарсан. Дараа нь соёо өсөж томроод мод болоход, нарны цацраг мөчрүүдэд нь хүрч, модыг улам баяр хөөртэй болгосон. Бурханы бүтээлийн бүх зүйлийн дундаас газар амьд бөгөөд модыг тулж түшдэг гэдгийг бид хардаг. Бас нарны гэрэл модонд дулаан илч өгдгийг бид хардаг. Шувууд хэдийгээр байдаг л нэг зүйл боловч шувуу, мод, хүн бүгд хамтдаа уялдаа холбоотой гэдгийг бид хардаг. Энэ түүхийг сонсох үед, үнэндээ Бурханы бүтээлийн бүх зүйл амьд гэдгийг бид зүрх сэтгэлдээ мэдэрч байна.) Сайхан хэллээ! Өөр юм нэмж хэлэх хүн байна уу? (Үр соёолж, сүндэрлэсэн өндөр мод болж ургадаг энэ түүхээс бид Бурханы бүтээсэн бүх зүйлс маш гайхамшигтай гэдгийг харж байна. Бурхан бүгдийг бие биеэс нь хамааралтай болгосон ба тэд бүгд бие биетэйгээ холбоотой, бүгд бие биедээ үйлчилдэг. Бид Бурханы мэргэн ухаан болон гайхамшгийг хардаг, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн гэдгийг хардаг.)

Миний дөнгөж сая ярьсан бүх зүйлийг та нар харж байсан, жишээ нь үр, та нар үүний тухай мэднэ биз дээ? Үр ургаад мод болдог үйл явцыг чи нарийн мэдэхгүй байж болно, гэхдээ энэ бол баримт гэдгийг мэднэ тийм үү? Чи газрыг, нарны гэрлийг мэднэ. Шувууд модон дээгүүр нисэн бууж эргэлдэх нь хүн бүрийн харж байсан зүйл мөн үү? (Мөн.) Хүмүүс модны сүүдэрт сэрүүцэхийг та нар бүгдээрээ харж байсан биз дээ? (Бид харсан.) Тэгэхээр энэ бүх жишээг нэг дүр зурагт харах үед та нарт ямар мэдрэмж төрдөг вэ? (Эв зохицолтой.) Тэгвэл энэ дүр зураг дахь бүх зүйл бүгд Бурханаас ирдэг мөн үү? (Тийм.) Тэд Бурханаас ирдэг тул газар дээр хамтдаа оршин байгаа энэ хэдэн зүйлийн үнэ цэнэ, ач холбогдлыг Бурхан мэддэг. Бурхан бүхнийг бүтээхдээ, юм бүрийг төлөвлөсөн, Түүний бүтээсэн юм бүхэн Түүний санаа зорилгыг харуулдаг бөгөөд Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ тэдэнд амь шингээдэг. Бурхан хүн төрөлхтөнд амьдрах орчинг бүтээж өгсөн ба дөнгөж сая сонссон түүхэнд үүнийг хэлэлцсэн. Энэ нь үр ба газрын харилцан хамаарлыг өгүүлсэн; газар үрийг тэтгэж, үр газартай холбогддог. Энэ хоёрын харилцааг Бурхан бүр анхнаасаа урьдчилан тогтоосон, тийм үү? (Тийм.) Энэ дүр зурагт байгаа мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн бол хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээж өгсөн амьдрах орчны нэг жишээ мөн үү? (Мөн.) Нэгдүгээрт, мод газрыг орхиж чадах уу? (Чадахгүй.) Мод нарны гэрэлгүйгээр байж чадах уу? (Чадахгүй.) Тэгвэл Бурхан модыг бүтээсэн зорилго нь юу юм бэ? Зөвхөн газрын төлөө модыг бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Зөвхөн шувуудын төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Эсвэл зөвхөн хүмүүсийн төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? (Болохгүй.) Тэдний хоорондох харилцаа юу вэ? Тэдний хоорондох харилцаа нь, бие биеэсээ салж болшгүй, харилцан хамаарал юм. Өөрөөр хэлбэл, газар, мод, нарны гэрэл, шувууд болон хүмүүс оршин байхын тулд бие биеэ тулж түшдэг бөгөөд нэг нь нөгөөгөө тэтгэдэг. Мод газрыг хамгаалдаг байхад газар модыг тэжээдэг; нарны гэрэл модонд шим өгөхөд мод нарны гэрлээс цэвэр агаарыг бий болгож, нарны хурц халууныг газарт хүргэхгүй сүүдэрлэдэг. Эцэст нь хэнд ашигтай байна? Хүн төрөлхтөнд ашигтай байгаа биз? Тэгэхээр энэ бол Бурхан яагаад хүн төрөлхтөнд зориулан амьдрах орчныг бүтээж өгсний ар дахь зарчмуудын нэг бөгөөд хүн төрөлхтөнд зориулсан гол зорилгуудын нэг юм. Хэдий энэ нь жирийн нэг дүрслэл боловч бид Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилгыг харж чаддаг. Хүн төрөлхтөн газаргүйгээр, модгүйгээр, шувуудгүйгээр, наргүйгээр амьдарч чадахгүй, тийм үү? Энэ нь ердөө л нэг түүх боловч Бурхан орчлон ертөнцийг бүтээж хүнд амьдрах орчин хайрласны бичил ертөнц билээ.

Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүн төрөлхтөнд зориулж бүтээсэн бөгөөд Тэр бас амьдрах орчныг ч бүтээсэн. Нэгдүгээрт, энэ түүхээр хэлэлцсэн гол санаа бол бүх зүйлийн уялдаа холбоо, харилцан хамаарал юм. Энэ зарчмын дор, хүн төрөлхтний амьдрах орчин хамгаалагдаж, цаашид оршин тогтноно; энэ амьдрах орчин оршин байгаа болохоор хүн төрөлхтөн цэцэглэн хөгжиж, өсөн үржиж чадна. Энэ дүр зургаас бид мод, газар, нар, шувууд, бас хүмүүсийг харсан. Бурхан ч бас байсан уу? Хүмүүс олж хараагүй, тийм үү? Гэхдээ хүмүүс энэ дүр зураг дээрээс аливаа зүйлийн хоорондох харилцан уялдааны зүй тогтлыг харж чаддаг; эдгээр зүй тогтлоор дамжуулан хүмүүс Бурхан оршин буйг, Бурханы дээд эрхийг харж чаддаг. Бурхан эдгээр зарчим болон зүй тогтлыг ашиглаад бүх зүйлийг амьд байлгаж, оршин тогтнуулдаг. Ийм замаар Тэр бүх зүйлийг хангаж, хүн төрөлхтнийг тэтгэж байдаг. Энэ түүх бидний дөнгөж сая хэлэлцсэн сэдэвтэй холбоотой байна уу? Өнгөн талдаа холбоогүй юм шиг харагддаг боловч яг бодит байдал дээр Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн зүй тогтол болон бүхнийг ноёрхох Түүний ноёрхол нь, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдэгтэй нь яв цав холбогдож, салшгүй уялдсан байдаг. Тийм үү? (Тийм.) Та нар бага ч гэсэн мэдэрсэн биз дээ?

Бурхан бүхний ажиллагааны хуулиуд болон оршин тогтнолын хуулиудыг захирдаг, Тэр бас бүхнийг, бүх зүйлийг захирдаг болохоор тэднийг бие биеэ түшиж хамт амьдрахад хүргэдэг; ингэснээр тэд мөхдөггүй, алга болдоггүй, тийнхүү хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн оршсоор байх ба хүн Бурханы удирдлага дор ийм орчинд амьдарч чаддаг. Энэ зүй тогтлууд Бурханы ноёрхол дор байдаг бөгөөд хүн төрөлхтөн тэдгээрт хөндлөнгөөс оролцож, тэдгээрийг өөрчилж чадахгүй; зөвхөн Бурхан Өөрөө энэ зүй тогтлуудыг мэддэг, бас удирддаг. Модод нахиалах цаг, бороо орох үе, газраас ургамлын хүртэх ус шимийн хэмжээ, навчис унах улирал, модод жимслэх улирал, нарнаас модонд ирэх энерги, нарны гэрлийг аваад модны ялгаруулах бодис—эдгээр нь бүхнийг бүтээх үед Бурханы аль хэдийнээ зохицуулсан зүйл бөгөөд эдгээр нь хүний зөрчиж чадахгүй хуулиуд юм. Амьд ч бай, хүний нүдэнд амьгүй гэж харагддаг ч бай, Бурханы бүтээсэн зүйлс бүгдээрээ Бурханы гарт, Түүний ноёрхол дор байдаг. Хэн ч энэ зүй тогтлыг өөрчилж, эсвэл зөрчиж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бүхнийг бүтээхдээ, ямар байхыг нь нэгэнт тогтоочихсон. Газар байхгүйгээр мод үндэслэж, соёолж, ургаж чадахгүй байсан. Хэрвээ газарт ямар ч мод байгаагүй бол газар хатах байсан. Тийм биш гэж үү? Түүнээс гадна, мод бол шувуудын орон гэр, энэ нь тэдний салхинаас хоргодох нөмөр газар юм. Нарны гэрэл үгүй бол мод сайхан байж чадах уу? (Сайхан байж чадахгүй.) Модонд зөвхөн газар байгаад хангалтгүй. Энэ бүхэн хүн төрөлхтний төлөө, хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө байдаг. Хүн төрөлхтөн модноос цэвэр агаар авдаг ба модоор хамгаалагдсан газар дээр амьдардаг. Үүний зэрэгцээ хүн төрөлхтөн нарны гэрэл болон бусад янз бүрийн амьд зүйлсээс мѳн салж чадахгүй байдаг. Хэдий эдгээр зүйлийн хамаарал нарийн төвөгтэй ч гэлээ, Бурхан бүхнийг захирах зүй тогтлуудыг бүтээсэн, ингэснээр бүх зүйл харилцан хамааралтай, уялдаа холбоотой байдлаар оршиж болох юм гэдгийг чи санах ёстой; Бурханы бүтээсэн зүйл нэг бүр үнэ цэнэ, ач холбогдолтой. Хэрвээ Бурхан ач холбогдолгүй зүйл бүтээсэн бол Бурхан үүнийг алга болгох байсан. Энэ бол бүх зүйлийн хэрэгцээг хангахдаа Бурханы ашигладаг аргуудын нэг. Энэ түүхэнд “хангах” гэдэг нь юуг хэлж байна вэ? Бурхан гарч очоод өдөр бүр модыг усалж байсан уу? Амьсгалахын тулд модонд Бурханы тусламж хэрэг байна уу? (Үгүй.) Энд “хангах” гэдэг нь бүтээснийхээ дараа Бурхан удирдахыг хэлдэг; Бурхан нэгэн зүй тогтлыг бүтээснийхээ дараа түүнийг удирдах төдий юм. Модны үрийг газарт тарьчихвал тэр өөрөө ургадаг. Харин модны ургах нөхцөлийг бүгдийг нь Бурхан бүтээсэн. Тэрээр нарны гэрэл, ус, хөрс, агаар болон хүрээлэн буй орчин, салхи, жавар, цас, бороо, дөрвөн улирлыг бүтээсэн; эдгээр нь мод ургахад хэрэгтэй нөхцөлүүд бөгөөд Бурханы бэлдсэн зүйл юм. Тэгэхээр Бурхан энэхүү амьдрах орчны эх сурвалж мөн байх нь уу? (Тийм.) Бурхан өдөр болгон очоод, модны навч нэг бүрийг тоолох шаардлагатай уу? Тэгэх хэрэг байхгүй, тийм биз? Бурхан бас модыг амьсгалахад туслах хэрэг ч байхгүй. Бурхан өдөр болгон нарыг сэрээж “Модон дээр тусах цаг чинь боллоо” гэж хэлэх шаардлагагүй. Тэр ийм зүйл хийх шаардлагагүй. Нар нэгэнт тогтоогдчихсон зүй тогтлоор цаг нь болмогц гарч ирээд гэрлээ модон дээр тусгадаг; хэрэгтэй үедээ мод нарны туяаг шингээдэг бөгөөд нарны гэрэл хэрэггүй үед мод мөн энэ зүй тогтол дунд амьдарсаар байдаг. Та нар энэ үзэгдлийг тодорхой тайлбарлах чадваргүй байж болох ч энэ нь хүн бүрийн харж, хүлээн зөвшөөрдөг бодит баримт юм. Чиний хийх ёстой ганц зүйл бол бүх зүйлийн оршин тогтнолын зүй тогтол Бурханаас ирдэг гэдгийг танин мэдэж, тэдний өсөлт болон орших нь Бурханы ноёрхол дор байдаг гэдгийг мэдэх явдал юм. Та нар ойлгосон, тийм үү?

Энэ түүхэнд зүйрлэл гэж хэлэхээр зүйл байна уу? (Байхгүй.) Энэ нь хүнчлэл үү? (Үгүй.) Миний ярьсан зүйл бол үнэн. Амьд бүхэн, амьтай бүхэн Бурханы ноёрхол дор байдаг. Бурхан бүтээснийхээ дараа бүх зүйлд амь өгсөн; энэ амь бол Бурханаас ирсэн бөгөөд тэр өөртөө амийн зам мөр болон хуулийг мөрддөг. Хүн үүнийг өөрчлөх хэрэг байхгүй, мөн үүнд хүний тусламж хэрэггүй; энэ бол Бурхан бүх зүйлийг хангадаг арга зам юм. Та нар ойлгосон уу? Хүмүүс үүнийг мэдэх хэрэгтэй гэж та нар бодож байна уу? (Хэрэгтэй.) Тэгвэл энэ түүх биологитой ямар нэгэн холбоотой юу? Үүнд ямар нэг мэдлэг, эсвэл шинжлэх ухааны салбартай холбоотой юм байна уу? (Үгүй.) Бид энд биологи яриагүй, мөн биологийн судалгаа хийгээгүй нь гарцаагүй. Бидний ярьж буй гол зүйл юу билээ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Ярьж буй гол зүйл бол энэ юм. Бүтээлийн бүх зүйлийн дотроос та нар юу юу хардаг вэ? Та нар мод харж байсан уу? Газар харж байсан уу? (Тийм.) Нарны гэрлийг бас харж байсан, тийм биз дээ? Шувууд модон дээр сууж байхыг харж байсан уу? (Харж байсан.) Хүн төрөлхтөн ийм орчинд амьдрахдаа аз жаргалтай байдаг уу? (Аз жаргалтай байдаг.) Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтний амьдрах орон гэрийг оршин тогтнуулж, хүн төрөлхтний гэрийг хамгаалахын тулд Бурхан бүх зүйлийг—Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийг ашигладаг, ингэж Тэр хүнийг болон бүх зүйлийг хангадаг.

Ийм байдлаар хэлэлцэж, ийм маягаар ярилцаж байгаа маань та нарт ямар санагдаж байна? (Сайн.) Сайн байна уу? Сайн тал нь юу байна? (Ойлгоход хялбархан, бас бодитой байна.) Ингэж ярих нь хий хоосон биш, тийм үү? Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг хүмүүст ойлгуулахад саяын түүх хэрэгтэй юу? (Тийм.) Хэрэв тийм бол дахиад нэг түүх ярья. Дараагийн түүхийн агуулга болон гол санаа нь өмнөхөөсөө жаахан өөр; уг түүхэнд гарах зүйлс нь Бурханы бүтээл дундаас хүмүүсийн олж хардаг зүйл юм. Би түүх ярих аргыг дахиад нэг удаа ашиглая, харин та нар чимээгүй сонсоод, Миний юу ярьж байгааг тунгаан бодоорой. Ярьж дуусчихаад, та нарын хэр зэрэг ойлгосныг чинь харахын тулд хэдэн асуулт асууна. Энэ түүхийн гол дүрүүд нь өндөр уул, жаахан горхи, хүчит салхи, аварга давлагаа юм.

Түүх 2. Өндөр уул, жаахан горхи, хүчит салхи ба аварга давлагаа

Нэгэн жаахан горхи байжээ. Тэрээр мурилзан мушгирч урссаар эцэст нь өндөр уулын энгэрт ирэв. Уул бяцхан горхины замыг хааж байсан учир горхи дорой нарийн хоолойгоор, “Намайг явуулаач, чи миний зам дээр зогсоод, урагшлах замыг минь хаагаад байна” гэсэнд уул хариуд нь, “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ?” гэв. Бяцхан горхи, “Би гэрээ хайж байгаа юм аа” гэв. Уул түүнд, “Болно оо, болно. Дээгүүр минь давж урсаад, урагш яваарай!” гэлээ. Гэвч бяцхан горхи дэндүү сул дорой, бас хэтэрхий залуу учир өндөр уулыг давж урсах ямар ч арга байсангүй. Тиймээс уулын энгэр даган урсахаас өөр сонголтгүй байлаа...

Дараа нь хүчит салхи уулын байгаа газарт элс шороо татуулсаар хүүгэн ирэв. Салхи уул уруу хүүгэж, “Намайг явуул!” гэсэнд уул, “Чи хаашаа явж байна вэ?” гэв. Салхи дахин үлээж, “Би уулын нөгөө талд гармаар байна” гэжээ. Уул хариуд нь , “Болно оо, болно. Намайг дундуур минь хувааж чадвал цааш яваарай!” гэв. Хүчит салхи ийшээ ч нэг үлээж, тийшээ ч нэг үлээж, хэчнээн ууртайгаар үлээсэн боловч уулыг дундуур нь хувааж чадсангүй. Салхи хүчээ бараад намжиж гэнэ. Харин уулын тэр талд зөөлөн намуун салхи үлээх болж, хүмүүс үүнд маш дуртай байлаа. Уул ингэж хүмүүст мэндчилж байлаа...

Далайн эрэгт далайн хаялга хадыг зөөлнөөр илбэн таалдаг байсан ажээ. Гэтэл нэгэн аварга давалгаа гарч ирээд уулын зүг шуугин хүрхэрлээ. “Замаас холд” хэмээн аварга давалгаа хашхирав. Уул түүнээс, “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ” гэж асуусанд, их давалгаа зогсолтгүй шуугиж, тасралтгүй түрэх зуураа, “Би нутаг дэвсгэрээ тэлж, гараа цааш сунгамаар байна” гэж хариулав. Уул хариуд нь, “Болно оо, болно. Хэрэв чи оройг минь давж чадвал чамд би зам тавьж өгнө” гэлээ. Их давалгаа хойш жаахан ухраад, уул өөд дахин нэг давалгаалав. Хэчнээн их хичээсэн ч давалгаа уулын оргилд хүрч чадсангүй. Ингээд түүнд ирсэн газар луугаа буцахаас өөр сонголт үлдсэнгүй...

Хэдэн зууны турш бяцхан горхи уулын бэлээр чимээгүй урсжээ. Бяцхан горхи уулын бий болгож өгсөн замыг даган явсаар гэртээ иржээ; тэр гол мөрөнд нийлж, далайд цутгав. Уул халамжилсан учраас бяцхан горхи хэзээ ч чиглэлээ алдсангүй. Бяцхан горхи, өндөр уул хоёр бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарчээ.

Хэдэн зууны турш хүчит салхи уул уруу хүүгэх зуршлаа өөрчилсөнгүй. Хүчит салхи урьдын л адил, ууланд “зочлох” бүрдээ элс шороо татуулсаар ирнэ. Ирэх тоолондоо уулыг сүрдүүлэвч голоор нь хувааж огт чадсангүй. Хүчит салхи, өндөр уул хоёр бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарчээ.

Хэдэн зууны турш аварга давалгаа амарч намжсангүй, нутаг дэвсгэрээ тэлэх алхаагаа ч зогсоосонгүй. Давалгаа байсхийгээд л уулын өөдөөс түрхэрч, байн байн шуугих боловч уул ямхын төдий ч хөдөлсөнгүй. Уул далайг харж хандав, ийм маягаар далайн амьтад үржиж олшрон, өсөн нэмэгджээ. Аварга давлагаа, өндөр уул хоёр бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарчээ.

Энэ түүх маань дууслаа. Эхлээд, Миний ярьсан энэ түүхийн гол агуулга юу байсан талаар та нар Надад хэлж чадах уу? Эхлээд уул байсан, тэгээд өөр юу юу байсан бэ? (Бяцхан горхи, хүчит салхи, аварга давлагаа.) Бяцхан горхи ба өндөр уултай эхний хэсэгт юу болсон бэ? Санаж байна уу? (Бяцхан горхи өндөр уулын бэл рүү урссан.) Бяцхан горхи уулын бэл рүү урссан, энэ нь тэдний хооронд болсон түүх мөн үү? Горхи хаашаа явж байсан бэ? Яагаад бид өндөр уул, бяцхан горхины талаар ярьж байна вэ? (Уул горхийг хамгаалсан учраас горхи хэзээ ч чиглэлээ алдсангүй. Тэд бие биеэ түшсэн.) Уул горхийг хамгаалсан уу, эсвэл бяцхан горхинд саад болсон уу? (Хамгаалсан.) Саад болсон байж болох уу? Уул, горхи хоёр хамт байсан; уул горхийг хамгаалсан, бас саад болсон. Уул горхийг хамгаалсан болохоор тэр гол мөрөн рүү урсаж чадсан, гэхдээ бас хаа сайгүй урсаж, хүмүүст үер усны аюул учруулж болзошгүй газар луу урсгахгүйн тулд уул замыг нь хааж байсан. Уг хэсгийн гол санаа энэ мөн үү? (Мөн.) Уул горхийг хамгаалж, мөн хүмүүсийн орон гэрийг хамгаалсан хаалт болсон. Дараа нь бяцхан горхи уулын бэлд гол мөрөнтэй нийлж, эцэст нь далайд цутгасан; энэ нь бяцхан горхины оршин тогтнох хууль биш гэж үү? Горхи гол мөрөнд нийлж, дараа нь далайд цутгахдаа юуг түшиж байсан бэ? Уулыг түшсэн биш гэж үү? Тэрээр уулын хамгаалалт болон хаалтыг түшиглэсэн; энэ гол санаа нь мөн үү? (Мөн.) Энд усны хувьд уул хэр чухал болохыг чи харж байна уу? (Тийм ээ.) Энэ чухал уу? (Тийм.) Бурхан өндөр, нам уулсыг бүтээсэн нь зорилготой байдаг уу? Зорилго байгаа, тийм үү? Энэ бол түүхийн жаахан хэсэг бөгөөд бяцхан горхи, өндөр уулаас л гэхэд бид Бурханы бүтээсэн энэ хоёр зүйлийн үнэ цэнэ, ач холбогдлыг харж чадаж байна. Бурхан энэ хоёр зүйлийг хэрхэн захирч байгаагаас нь бид Түүний мэргэн ухаан болон зорилгыг бас харж чаддаг. Тийм биш гэж үү?

Хоёр дахь хэсэгт юуны тухай ярьсан бэ? (Ширүүн салхи ба өндөр уул.) Салхи байх нь сайн зүйл мөн үү? (Мөн.) Гэхдээ дандаа биш, заримдаа салхи хэт ширүүсвэл гай гамшиг авчирдаг. Хэрэв чамайг хүчтэй салхин дунд байлгавал чамд ямар санагдах вэ? Хэр ширүүн гэдгээс хамаарна, тийм үү? Намуухан салхи, эсвэл 3-4-р түвшний бага зэргийн хүчтэй салхинд хүн тэсээд байж чадна, хамгийн ихдээ л нүдээ нээлттэй байлгахад хэцүү байна. Харин хуй салхи болохуйц хүчтэй салхилбал чи тэсэж чадах уу? Чи тэсэж чадахгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд салхийг үргэлж сайн, эсвэл үргэлж муу гэж хэлэх нь бүр буруу, учир нь салхи хэр хүчтэйгээс энэ нь шалтгаалдаг. Тэгвэл уул энд ямар хэрэгтэй байсан бэ? Яг л салхины шүүлтүүр гэлтэй байсан биш гэж үү? Уул ширүүн салхийг юу болгож хувиргасан бэ? (Намуун салхи.) Хүмүүсийн амьдарч байгаа орчинд, дийлэнх хүмүүсийн хүрч, мэдэрч чаддаг салхи нь хүчтэй салхи байсан уу, эсвэл намуун салхи байсан уу? (Намуун салхи.) Энэ нь Бурхан уулсыг бүтээсний зорилго болон санаа бодлуудын нэг мөн үү биш үү? Хэрэв элс шороо татуулсан хүчтэй салхи дэгдэхэд түүнийг хааж, шүүх зүйл байхгүй орчинд амьдарвал хүмүүст ямар байх бол? Хаа сайгүй элс, шороо үлээгээд хүмүүс газар дээр амьдрах аргагүй болох биш үү? Зарим хүн хийсэж явсан чулуунд цохиулж магадгүй, эсвэл зарим нь нүд рүүгээ шороо оруулаад юм харж чадахгүй болж болзошгүй. Хүмүүс агаарт хийсэж ч болно, эсвэл салхинд үлээгдэж зогсож ч чадахгүй. Барилга байшин нурж, бүх төрлийн гай гамшиг нүүрлэнэ. Хүчтэй салхинд үнэ цэнэ байгаа юу? (Байгаа.) Ямар үнэ цэнэ байгаа гэж? Намайг ширүүн салхийг муулангуут, үүнд ямар ч үнэ цэнэ байхгүй гэж хүмүүст санагдах байх, гэхдээ тийм гэж үү? Хүчтэй салхийг намуухан салхи болгох нь үнэ цэнтэй биш гэж үү? Чийгтэй, бүгчим үед хүмүүст юу хамгийн хэрэгтэй байдаг вэ? Намуун зөөлөн салхи хэрэгтэй байдаг, тийм салхи тэднийг илбэхэд оюун ухаан нь сэргэж, сэтгэхүй нь хурцлагдаж, сэтгэл санаа нь засарч, сайжирдаг. Жишээ нь, та нар олон хүнтэй, бүгчим агаартай өрөөнд сууж байлаа гэж бодвол та нарт юу хамгийн их хэрэгтэй вэ? (Зөөлөн салхи.) Агаар нь бүгчим, тоосжилттой газарт хүмүүсийн бодож сэтгэх нь удааширч, цусны эргэлт буурч, тархины ажиллагаа мууддаг. Харин агаар эргэлт хөдөлгөөнд орвол цэнгэг болж, хүмүүсийн байдал ч дээрддэг. Хэдий бяцхан горхи, хүчтэй салхи аюул авчирч болох байсан ч уул байгаа цагт тэднийг хүмүүст ашиг тустай зүйл болгон хувиргасан; тийм биш гэж үү?

Түүхийн маань гурав дахь хэсэгт юуны тухай ярьсан бэ? (Өндөр уул ба аварга давлагаа.) Өндөр уул ба аварга давлагаа. Энэ зураглалд уул далайн хажууд байна, бид уул, далайн хаялга, том давлагаануудыг харж болно. Энэ тохиолдолд аварга давалгааны хувьд уул юу байсан бэ? (Хамгаалагч, бас хаалт.) Хамгаалагч, бас хаалт. Хамгаалахын зорилго нь далайн энэ хэсгийг байлгахын төлөө байсан, ингэснээр үүн доторх амьтад үржин олширсон. Хаалт болохын хувьд гэвэл, далайн ус—усны эх хэсэг—хальж урсан гамшиг тарьж, хүмүүсийн гэр орныг сүйтгэхээс хамгаалсан. Тэгэхээр уулыг бид хаалт, бас хамгаалагч гэж хэлж болох юм.

Энэ бол Миний ярьж байгаа уул ба бяцхан горхи, уул ба ширүүн салхи, уул ба аварга давлагааны хоорондын бие биеэсээ хамаарч, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэ түшиж байгаагийн ач холбогдол юм. Бурханы бүтээсэн энэ бүх зүйлд оршин тогтнолын зүй тогтол, хууль гэж бий. Энэ түүхэнд болсон үйл явдлаас та нар Бурханы ямар үйл хэргийг харсан бэ? Бурхан бүхнийг бүтээснийхээ дараа зөнд нь орхисон уу? Бурхан тэднийг зүй тогтолтой болгож, чиг үүргийг нь тогтоосныхоо дараа юу л болбол болог гээд зөнд нь хаясан уу? Ийм зүйл болсон гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл яасан бэ? (Бурхан хянаж байдаг.) Бурхан ус, салхи, давлагааг хянаж, тэднийг эмх замбараагаа алдаж, хүмүүсийн гэр орныг сүйд хийж, хохирол учруулахыг Бурхан зөвшөөрдөггүй, тийм болохоор л хүмүүс энэ газар нутагт амьдарсаар, өсөж олширсоор байна. Ѳөрөөр хэлбэл, Бурхан бүхнийг бүтээхдээ тэдний оршин тогтнолын зүй тогтлыг аль хэдийнээ төлөвлөчихсөн байсан гэсэн үг юм. Бурхан эдгээр зүйлийг бүтээхдээ хүнд өгөх ашиг тусыг нь бодсон бөгөөд Тэр бас тэдгээрийг хянаж байдаг, ингэснээр энэ нь хүн төрөлхтөнд түвэг, гамшиг учруулахгүй юм. Хэрвээ Бурхан тэдгээрийг удирдаггүй байсан бол ус хаа сайгүй урсах байсан биш үү? Хаа сайгүй шуурга болох байсан биш үү? Тэдэнд зүй тогтол байх уу? Хэрэв Бурхан тэднийг удирдаагүй бол ямар ч зүй тогтол гэж байхгүй бөгөөд хаа сайгүй шуурга салхи хүүгэж, үер ус нэрвэх байсан. Хэрэв аварга давлагаа уулын оройгоос өндөр байдаг бол далайн тэр хэсэг яаж орших юм бэ? Уг далай оршиж чадахгүй. Уул нь давлагаанаас өндөр байдаггүй сэн бол далайн тэр хэсэг орших боломжгүй бөгөөд уул ч оршин байгаагийн утга учир, ач холбогдлоо алдах байсан.

Энэ хоёр түүхээс та нар Бурханы мэргэн ухааныг харж байна уу? (Тийм.) Бурхан бүхнийг бүтээсэн бөгөөд Тэр бүхнийг захирдаг; Тэр бүхнийг хангаж, мѳн бүхний дундаас тэдний үг, үйлдэл бүрийг харж байдаг. Тэр бас хүн төрөлхтний оршин тогтнолын талбар бүрийг харж байдаг. Иймээс Бурхан бүхнийг бүтээсэн бөгөөд юм бүрийн чиг үүрэг, шинж чанар, түүний оршин тогтнох зүй тогтол, ач холбогдол болон оршин байгаагийн үнэ цэнийг гарын арван хуруу шигээ тов тодорхой мэддэг. Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн зүй тогтлыг Бурхан судлах хэрэгтэй байсан гэж та нар бодож байна уу? Энэ тухай судалж, ойлгохын тулд Бурхан хүний мэдлэг, эсвэл шинжлэх ухааныг сурах хэрэгтэй юу? (Үгүй.) Тэгвэл хүн төрөлхтний дотор Бурханы адил бүх зүйлийг ойлгодог уудам ухаантай, өргөн мэдлэгтэй хүн байгаа юу? Байхгүй. Тийм үү? Бүх зүйл хэрхэн амьдарч, өсдөгийг үнэхээр ойлгодог одон оронч, биологич байдаг уу? Юм бүхний оршин тогтнолын үнэ цэнийг тэд үнэхээр ойлгож чадна гэж үү? (Чадахгүй.) Яагаад тэр вэ? Бүх зүйл Бурханаар бүтээгдсэн болохоор хүн хэчнээн их, хэчнээн гүнзгий сурч мэдэрсэн ч, хэчнээн жил чармайсан ч, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний нууцыг хийгээд зорилгыг хэзээ ч ухан ойлгож чадахгүй. Энэ зөв үү? (Тийм.) Энэ хүртэл хэлэлцсэн болохоор “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн үгний утгыг та нар бага ч атугай ойлгож чадав уу? (Тийм.) Намайг энэ сэдвийг ярихад олон хүн шууд л, Бурхан бол үнэн, Түүний үг биднийг хангадаг гэж бодно гэдгийг Би мэдсэн. Тэд ердөө энэ түвшинд л үүний тухай бодно. Бурхан хүний амьдралыг хангаж, өдөр тутмын хоол унд, хэрэгцээг хангах нь хүнийг хангаж байгаад тооцогдохгүй хэмээн боддог хүмүүс ч байгаа. Ингэж боддог хүмүүс байна уу үгүй юу? Бурхан хүн төрөлхтнийг хэвийн оршин тогтнуулж, амьдруулахын тулд бүх зүйлийг бүтээсэн юм. Бурханы санаа зорилго тодорхой биш байна гэж үү? Бурхан хүмүүсийн амьдардаг хүрээлэн буй орчныг хэвээр хадгалж, хүн төрөлхтний оршин тогтнолд хэрэгтэй бүхнийг хангадаг. Цаашлаад Тэр бүх зүйлийг удирдаж, ноёрхдог. Энэ бүхэн нь хэвийн амьдарч, хэвийн өсөж хөгжих боломжийн хүн төрөлхтөнд олгодог; энэ бол Бурхан бүхнийг болоод хүн төрөлхтнийг хангадаг арга барил юм. Эднийг хүмүүс танин мэдэж, ойлгох хэрэгтэй биш гэж үү? Магадгүй зарим хүн, “Энэ сэдэв жинхэнэ Бурханы Өөрийнх нь тухай бидний мэдлэгээс дэндүү хол юм. Хүн зөвхөн талхаар биш, харин Бурханы үгээр амьдардаг учраас бид үүнийг мэдэхийг хүсэхгүй байна” гэж хэлэх байх. Энэ үг зөв үү? (Үгүй.) Юу нь буруу гэж? Бурханы хэлсэн зүйлийг л мэдлээ гээд Бурханы талаар бүрэн гүйцэд ойлголттой болж чадах уу? Хэрвээ та нар Бурханы ажил, шүүлт, гэсгээлтийг л хүлээн зөвшөөрвөл Бурханы талаар бүрэн гүйцэд ойлголттой болох уу? Хэрвээ та нар Бурханы зан чанарын жаахан хэсгийг, Бурханы эрх мэдлийн багахан хэсгийг л мэддэг бол Бурханы тухай ойлголттой болоход тэр нь хангалттай, тийм үү? (Үгүй.) Яагаад тэр вэ? (Энэ нь хэтэрхий өрөөсгөл, дэмий хоосон байна. Харин бид Бурханы ажлын тал бүрээс Бурханыг мэдэж, өөрсдийн үзэж, харж, мэдэрдэг уулс, гол нуур, үр, нарны гэрэл, бороо гээд бүтээгдсэн зүйлтэй нийлүүлбэл—ойлголт маань маш бодитой болох болно гэж бодож байна.) Бурханы үйлдэл бүхнийг бүтээхээс эхэлдэг ба өнөөг хүртэл Түүний үйлдлүүд цаг үргэлжид, хором бүрд үргэлжилсээр байна. Хэрвээ хүмүүс, Бурхан хэсэг хүмүүсийг сонгож аваад тэр хүмүүсийг аврахаар тэдэн дээр ажиллаж байгаа учраас л Бурхан оршдог гэж итгэж, бусад зүйлс нь Бурхантай, Бурханы эрх мэдэлтэй, ялгамж чанар болон үйлдэлтэй хамаагүй гэж итгэдэг бол үүнийг Бурханыг үнэхээр мэдсэн гэж хэлж болох уу? Бурханыг мэддэг гэгч ийм хүн Бурханыг зөвхөн бүлэг хүмүүс дээр өрөөсгөлөөр хязгаарласан байдаг. Энэ нь Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэг мөн үү? Бурханы талаар ийм мэдлэгтэй хүмүүс, Бурхан бүхнийг бүтээсэн гэдгийг, бас Бурхан бүхнийг ноёрхдог гэдгийг үгүйсгэж байгаа биш гэж үү? Зарим хүн үүнд анхаарал хандуулдаггүй ба тэд дотроо, “Бурхан бүхнийг ноёрхдогийг би харахгүй байна, энэ нь надаас хэтэрхий хол зүйл бөгөөд би үүнийг ойлгомооргүй байна. Бурхан юу хүссэнээ хийдэг, энэ нь надад огт хамаагүй. Би зөвхөн Бурханы удирдлагыг болон Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөхөд анхаарна, тэгээд би төгс болгуулж, Бурханаар аврагдана. Би зөвхөн эдэнд л анхаарал хандуулна, харин өөр зүйл ойлгохоор оролдохгүй, бас бодож үзэхгүй. Бурхан бүхнийг бүтээхдээ ямар зүй тогтол тогтоосон бай, бүхнийг болон хүн төрөлхтнийг хангахдаа юу ч хийдэг бай, надад хамаагүй” гэж боддог. Энэ ямар гээчийн яриа вэ? Энэ нь туйлын тэрслүү биш гэж үү? Та нарын дотор ийм бодолтой хүн байна уу? Та нар өөрсдөө тийм гэж хэлэхгүй ч, олон хүн ингэж боддогийг Би мэднэ. Дүрэм журмыг ягштал баримталдаг ийм төрлийн хүн аливаа юмыг харахдаа өөрсдийн сүнслэг үзэл бодол гэгч зүйлээ ашигладаг байх. Тэд Бурханыг Библиэр хязгаарлаж, Өөрийнх нь хэлсэн үгээр Бурханыг хязгаарлаж, ердөө бичвэрийн онолоор Бурханыг хязгаарлахыг хүсдэг. Тэд Бурханы талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсдэггүй, мөн Бурхан өөр зүйл хийхэд илүү их анхаарал хандуулахыг хүсдэггүй. Эдгээр хүмүүсийн бодол нь хүүхдэрхүү бөгөөд тун шашинлаг. ийм үзэл бодол баримталбал Бурханыг мэдэж чадах уу? Тэд Бурханыг мэдэхэд тун хэцүү. Өнөөдөр Би энэ хоёр түүхийг ярьж, энэ хоёр талыг хэлэлцлээ. Та нар дөнгөж сонсох үед, дөнгөж мэдэх үед энэ түүхүүд гүнзгий утгатай юм шиг, эсвэл жаахан хийсвэр ч юм шиг, ухаарч ойлгоход хэцүү ч юм шиг санагдаж болох юм. Тэдгээрийг Бурханы үйлдэлтэй болон Бурхантай Өөртэй нь холбоход хэцүү байж магад. Гэхдээ бүх зүйл болон бүх хүн төрөлхтний дунд Бурханы хийсэн бүхнийг болон Бурханы бүх үйлдлийг хүн нэг бүр, Бурханыг мэдэхээр эрж хайдаг хүн бүхэн тодорхой, үнэн зөв мэдэх ёстой. Эдгээр мэдлэг чамд Бурхан үнэхээр оршин байгаа гэсэн баталгааг, мөн итгэлийг өгнө. Энэ нь бас чамд Бурханы мэргэн ухаан, хүч чадлын талаар, Бурхан бүхнийг хэрхэн хангадаг тухай үнэн зөв мэдлэгийг өгнө. Энэ нь чамд Бурхан оршин байдаг нь үнэн, энэ нь зохиомол зүйл биш, үлгэр домог биш, тодорхойгүй зүйл биш, мөн ямар нэгэн сургаал ч биш, цаашлаад энэ нь ердөө нэг сүнслэг хоол тэжээл биш, харин үнэхээр оршин байдгийг тодорхой ойлгуулах болно. Цаашлаад Бурхан үргэлж ийм маягаар бүхнийг болон хүн төрөлхтнийг хангаж байдаг; Тэр Өөрийнхөө арга замаар, Өөрийнхөө хэмнэлээр үүнийг хийдэг гэснийг мэдэх боломжийг хүнд олгодог. Тэгэхээр, Бурхан бүхнийг бүтээгээд тэдэнд зүй тогтлыг өгсөн болохоор Түүний тушаалаар тэд тус бүрдээ өөрсдийн ажлыг хийж, хариуцлагаа биелүүлж, өөрсдөдөө ноогдсон үүргийг биелүүлж, хүн төрөлхтний төлөө, хүн төрөлхтний оршин амьдардаг орон зай, хүрээлэн буй орчны төлөө өөрсдийн чиг үүргээ биелүүлж байна гэж хэлж болох юм. Хэрвээ Бурхан ингэж хийгээгүй бол, хүн төрөлхтний амьдрах орчин ийм байгаагүй бол хүмүүс Бурханд итгэж, Түүнийг дагах боломжгүй байх байсан бөгөөд энэ нь ердөө л хий дэмий яриа болох байсан, тийм биш гэж үү?

Дөнгөж сая ярьсан энэ түүх—Өндөр уул ба жижиг горхийг дахиад авч үзье. Уул ямар хэрэгтэй вэ? Ууланд мөн маш олон зүйл өсөн үрждэг, тэгэхээр уулын оршин тогтнол өөрөө үнэ цэнтэй. Тэгээд ч зогсохгүй, уул нь жижиг горхийг хааж, хүссэн газар луугаа урсахыг нь зогсоож, хүмүүст гай гамшиг учруулахгүй болгосон. Тийм биш гэж үү? Уул өөрийнхөө арга замаар оршин тогтнож, дээр нь байгаа бүх зүйл—мод, өвс, төрөл бүрийн ургамал, амьтныг тэжээж тэтгэдэг, тэгэнгээ бас жижиг горхины урсгалыг чиглүүлсэн; уул горхины усыг цуглуулаад, бэлээрээ урсгаж, гол мөрөнд нийлүүлэн, эцэст нь далайд цутгуулсан. Энд харагдаж байгаа зүй тогтлыг байгаль бий болгоогүй, харин бүтээлийн цаг үед Бурхан онцгойлон зохицуулсан юм. Өндөр уул ба ширүүн салхины тухайд, ууланд ч гэсэн салхи хэрэгтэй. Өөрийнхөө дээр амьдардаг амьд бүхнийг илбэн таалахын тулд ууланд салхи хэрэгтэй, үүний зэрэгцээ салхийг хаа хамаагүй шууруулж, хамаг юмыг бусниулахаас сэргийлэхийн тулд уул салхийг хязгаарладаг. Нэг талаараа энэ зүй тогтол бол их уулын үүрэг юм, гэхдээ уулын үүрэг болсон энэ зүй тогтол өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Үүнийг Бурхан бий болгосон юм. Өндөр уул өөрийн үүрэгтэй байдаг шиг ширүүн салхи ч бас өөрийн үүрэгтэй. Тэгвэл, өндөр уул ба аварга давлагааны тухайд, тэнд уул байгаагүй бол ус өөрөө чиглэлээ олоод урсчих байсан уу? (Үгүй.) Ус хамгийг хаман одож, гамшиг тарих байсан. Уул нь уул гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнтэй, далай нь далай гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнтэй. Ийм маягаар, хамтдаа хэвийн байдлаар оршин тогтнож, бие биедээ саад болдоггүй ийм нөхцөл байдалд тэд бас бие биеэ хязгаарладаг; өндөр уул далайг хязгаарласнаар далай эс үерлэж, хүмүүсийн орон гэр хамгаалагддаг, тэгээд бас далай өөрийн доторх амьтдыг тэжээн тэтгэх боломжтой болно. Энэ гоо үзэмж өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Үүнийг бас л Бурхан бүтээсэн. Эндээс харвал, Бурхан бүхнийг бүтээхдээ, уул хаана байхыг, горхи хаагуур урсахыг, ширүүн салхи хаанаас гарч хаагуур үлээхийг, аварга давлагаа хэр өндөр байхыг урьдаас тогтоожээ. Бурханы санаа зорилго энэ бүх зүйлд шингэсэн бөгөөд тэдгээр нь Түүний үйл хэрэг билээ. Тэгэхээр, одоо та нар Бурханы үйл хэрэг бүх зүйлд байдгийг харж чадав уу? (Чадлаа.)

Бид эдгээрийг ярьсан нь ямар зорилготой вэ? Бурхан бүхнийг бүтээсний цаадах зүй тогтлыг хүмүүсээр судлуулах зорилготой гэж үү? Аль эсвэл, хүмүүсийг одон орон юм уу газар зүйд сонирхолтой болгох зорилготой гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл ямар зорилготой гэж? Хүмүүст Бурханы үйл хэргийг ойлгуулах зорилготой. Бурханы үйлдлүүдээс хүмүүс, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн гэдгийг нотолж, баталж чадна. Хэрвээ чи энэ зүйлийг ойлгож чадвал өөрийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы байр суурийг үнэхээр баталж, Бурхан бол тэнгэр, газар, бүх зүйлийг Бүтээсэн цор ганц Бурхан Өөрөө мөн гэдгийг баталж чадна. Тэгэхээр бүх зүйлийн зүй тогтлыг ойлгож, Бурханы үйл хэргийг мэдэх нь Бурханы талаарх ойлголтод чинь ашиг тустай юу? (Тийм.) Хэр ашиг тустай вэ? Нэгдүгээрт, Бурханы энэ үйл хэргийг ойлгох үедээ чи одон орон ба газар зүйг сонирхсон хэвээр байна гэж үү? Чи Бурхан бүхнийг Бүтээсэн гэдэгт эргэлзэж, тээнэгэлзсэн зүрх сэтгэлтэй байсаар байна гэж үү? Чи судлах хандлагатай байж, Бурхан бол бүхний Бүтээгч мөн гэдэгт эргэлзсээр байх уу? (Үгүй.) Чи Бурхан бүхнийг бүтээсэн гэдгийг баталж, цаашлаад Бурхан бүхнийг бүтээсэн зарим зүй тогтлыг мэдэх чадвартай болсны дараа Бурхан бүхнийг хангадаг гэдэгт үнэн зүрхнээсээ итгэх үү? (Тийм.) “Хангах” гэдгийг ямар нэгэн утгатай хэлж байна уу, эсвэл онцгой нөхцөл байдалд хэлж байна уу? Бурхан бүхнийг хангах гэдэг нь маш өргөн утга учир болон цар хүрээнд хэлсэн юм. Бурхан хүмүүсийн өдөр тутмын хоол ундыг л хангадаг юм биш, харин хүмүүсийн хардаг болон харж чаддаггүй зүйлийг бүгдийг нь оролцуулаад хэрэгтэй бүхнээр нь хүн төрөлхтнийг хангадаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй амьдрах орчныг тогтоон барьж, удирдаж, захирдаг. Ѳөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн ямар улиралд ямар орчин хэрэгтэй байна, Бурхан түүнийг бэлдсэн байдаг. Хүн төрөлхтөн оршин тогтноход ямар уур амьсгал, дулааны хэм хэрэгтэй байна, тэр бүхэн Бурханы хяналтад байдаг бөгөөд энэ зүй тогтлын аль нь ч өөрөө бий болдоггүй, санаандгүй үүсдэггүй; тэдгээр нь Бурханы захиралт ба үйл хэргийн үр дүн юм. Бурхан Өөрөө энэ бүх зүй тогтлын эх сурвалж бөгөөд бүх зүйлийн амийн эх сурвалж билээ. Чи үүнд итгэдэг ч бай, үгүй ч бай, үүнийг хардаг ч бай, үгүй ч бай, ойлгодог ч бай, үгүй ч бай, энэ бол маргашгүй баттай үнэн мөн.

Хүмүүсийн дийлэнх нь Библи дэх Бурханы хэлсэн, хийсэн зүйлд л итгэдэг гэдгийг болон Бурхан цөөн хэдэн хүний хүнд Өөрийн үйл хэргийг илчилсэн ба ингэснээр хүмүүс Түүний оршин тогтнолын үнэ цэнийг харж, Түүний ялгамж чанарыг ойлгож, Тэр үнэхээр оршин байдгийг мэдэж чаддаг гэдгийг Би мэднэ. Гэхдээ Бурхан бүхнийг бүтээж, бүхнийг удирдаж, хангаж байдаг гэх бодит үнэн олон хүнд бүрхэг эсвэл тодорхой бус санагддаг бөгөөд тэд эргэлзсэн хандлага баримталдаг . Ийм төрлийн хандлагаас болоод хүмүүс, байгаль ертөнцийн хууль өөрөө бий болсон, мөн байгаль ертөнцийн өөрчлөлт, хувирал, байгалийн үзэгдлүүд, байгалийн хуулиуд нь өөрөө аяндаа үүссэн гэж үзэхэд хүрдэг. Ѳөрөөр хэлбэл, Бурхан бүхнийг хэрхэн бүтээснийг болоод тэдгээрийг хэрхэн захирдгийг хүмүүс оюун санаандаа төсөөлж чаддаггүй, Бурхан бүхнийг хэрхэн удирдаж, хангадгийг ойлгодоггүй гэсэн үг юм. Ийм нөхцөл байдлаас болоод Бурхан бүхнийг бүтээж, бүхнийг захирч, бүхнийг хангадаг гэдэгт хүмүүс итгэдэггүй; харин итгэдэг хүмүүс ч зөвхөн Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе болон Хаанчлалын эрин үед хязгаарлагддаг, өөрөөр хэлбэл, Бурханы үйл хэрэг болон Тэр хүн төрөлхтнийг хангадгийг нь Бурханы сонгосон хүмүүсийн дээр л хязгаарладаг. Үүнийг Би харах үнэн дургүй бөгөөд энэ нь маш их шаналал авчирдаг, учир нь хүн төрөлхтөн Бурханаас ирсэн бүхнийг эдэлдэг атлаа Бурханы хийдэг бүхнийг, өөрсдөд нь өгдөг бүхнийг үгүйсгэдэг. Тэнгэр, газар, бүх зүйлд байгалийн зүй тогтол болон оршин тогтнолын хууль байдаг, тэдгээрийг хянадаг ямар ч захирагч байхгүй, тэднийг хангадаг, хамгаалдаг ямар ч захирагч байхгүй гэж л хүмүүс итгэдэг. Чи Бурханд итгэдэг ч гэсэн, энэ бүхэн нь Бурханы үйл хэрэг гэдгийг итгэдэггүй; Иймээс энэ нь Бурханд итгэдэг бүхэн, Бурханы үгийг хүлээн авдаг бүхэн, Бурханыг дагадаг болгоны хамгийн их орхигдуулдаг хэсэг юм. Тийм болохоор, Намайг Библитэй,эсвэл сүнслэг нэр томьёотой холбоогүй юм яриад эхлэнгүүт, зарим хүн уйдаж, залхаж, бүр тавгүйтдэг. Энэ нь сүнслэг хүмүүсээс болон сүнслэг юмсаас хөндийрсөн юм шиг санагддаг. Тэр нь муу зүйл! Бурханы үйл хэргийг мэдэх тухайд, хэдий бид одон орон, газар зүй, биологийг судалдаггүй ч гэсэн, Бурхан бүхнийг захирдгийг, мөн Тэр бүхнийг хангадгийг болон Тэр бол бүх зүйлийн эх сурвалж гэснийг мэддэг. Энэ бол заавал байх ёстой бөгөөд заавал сурах ёстой хичээл юм. Ойлгосон уу?

Миний дөнгөж сая ярьсан хоёр түүх та нарын хувьд хэдийгээр агуулга нь онцгой бөгөөд түүнийг та нарт өвөрмөц байдлаар ярьж, илэрхийлсэн боловч Би шулуухан үг хэллэг, энгийн арга ашиглахыг хүссэн, ингэснээр та нар илүү гүнзгий зүйлийг ухаарч, хүлээн зөвшөөрч чадах юм. Энэ л Миний цор ганц зорилго байсан. Эдгээр богино түүх болон дүр зургаас та нар, Бурхан бүхнийг Захирдаг гэснийг хараасай, итгээсэй гэж Би хүссэн билээ. Эдгээр түүхийг ярихын зорилго нь, түүхийн хязгаарлагдмал хүрээн дотроос Бурханы хязгааргүй үйл хэргийг харж, мэдэх боломжийг та нарт олгохын төлөө юм. Харин энэ зорилго та нарын дээр хэзээ үр дүнд бүрэн хүрэх нь та нарын хувийн туршлага болоод эрэл хайгуулаас хамаарна. Чи үнэнийг эрж хайж, Бурханыг мэдэхийг эрмэлзвэл, эдгээр зүйл чамд илүү гүн гүнзгий сануулга болох болно; эдгээр нь ухамсрыг чинь илүү гүнзгийрүүлж, ойлголтыг чинь илүү тодорхой болгоно, тэгээд чи аажмаар Бурханы бодит үйл хэрэгт ойртох бөгөөд зай завсаргүй, алдаа мадаггүй ойр дотно болно. Гэхдээ хэрвээ чи Бурханыг мэдэхээр эрж хайдаг хүн биш бол эдгээр түүхийг сонссон ч чамд ямар ч хохирол учруулахгүй. Та нар эднийг үнэн түүх гэж л бод.

Энэ хоёр түүхийн тухайд та нар ямар нэг зүйл ойлгосон уу? Хэлээрэй. (Бурханы бидэнд ярьсан энэ хоёр түүхээс, Бурхан бүхнийг бүтээж, захирч, удирддаг гэснийг бид үнэхээр мэдэрч чадлаа. Бурханы үйлдэл, бүхнийг чадагч хүч, мэргэн ухааныг бид харж, үүнээс бид хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы асар их хайрыг бүр ч гүн гүнзгий мэдэрлээ. Бурхан бүгдийг хүн төрөлхтний төлөө хийдэг.) Тэгэхээр юун түрүүнд, Бурхан хүн төрөлхтнийг анхаардаг тухай бидний өмнөх хэлэлцүүлгээс энэ хоёр түүх салангид байна уу? Ямар нэг холбоо хамаарал байна уу? (Байна.) Ямар холбоо хамаарал байна? Энэ хоёр түүхээс бид, Бурханы үйл хэргийг болон хүн төрөлхтний төлөө Бурхан хэрхэн бүхнийг зохицуулдгийг харсан уу? Бурханы хийдэг бүхэн болон Түүний бүх бодол хүн төрөлхтний оршин байлгахын төлөө байдаг, тийм үү? (Тийм.) Тэгвэл Бурханы чин сэтгэлийн санаа зорилго нь тодорхой байна уу үгүй юу? Хүн төрөлхтөн юу ч хийх шаардлагагүй. Бурхан хүмүүст амьсгалдаг агаарыг нь бэлдсэн. Тэдний иддэг ногоо, жимс бэлэн байж байдаг. Умардаас өмнөд, зүүнээс баруун хүртэл бүс нутаг бүрд байгалийн баялаг байдаг бөгөөд янз бүрийн тариа будаа, жимс ногоог Бурхан бэлдсэн байдаг. Өргөн хүрээнд яривал, Бурхан бүх зүйлийг харилцан холбоотой, харилцан уялдаатай, харилцан хамааралтай бүтээжээ. Тэр энэ арга зам, эдгээр зүй тогтлыг ашиглаад бүх зүйлийг мэнд байлгаж, оршин тогтнуулдаг, ийм маягаар хүн төрөлхтөн амар жимэр, энх тунх амьдарч, энэхүү хүрээлэн буй орчинд өнөөг хүртэл үеэс үед үржиж олширсоор иржээ. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалдаг. Хэрвээ Бурханы дээд эрх, хяналт байгаагүй бол Бурханаар эхлээд бүтээгдсэн ч гэлээ, ямар ч хүн хүрээлэн буй орчны тэнцвэрийг хадгалж чадахгүй байсан юм. Хүн хуванцар үр бүтээгээд хөрсөнд тарьсан бол нахиалж чадах байсан уу? Хэрвээ хүн хуванцар мод бүтээгээд газарт суулгасан бол хэдэн зуун жил өнгөрсөн ч түүнээс ширхэг навч ч гарахгүй. Тийм биз дээ? Зарим газарт агаар байдаггүй, тиймээс хүмүүс тэнд амьдарч чадахгүй бөгөөд тэд заасан хил хязгаараас гарах ёсгүй юм. Энэ нь хүн төрөлхтнийг хамгаалахын төлөө бөгөөд эдгээр зүйл маш нууцлаг. Хүрээлэн буй орчны өнцөг булан бүрийг, газар дэлхийн урт, өргөнийг, газар дээрх амьтай бүхнийг—амьд ба үхсэн хоёуланг нь—Бурхан бэлтгэсэн бөгөөд Тэр тэднийг маш нарийн бодсон: Энэ зүйл яагаад хэрэгтэй вэ? Тэр зүйл яагаад хэрэггүй вэ? Энэ зүйл ямар учраас энд байна вэ? Тэр зүйл яагаад тэнд байх ёстой вэ? Бурхан энэ бүхнийг хүний төлөө хэдийнээ бодсон бөгөөд хүмүүс тэднийг бодоод байх шаардлагагүй. Зарим мунхаг хүмүүс үргэлж уулыг нүүлгэх тухай бодож байдаг, тэгэхийн оронд яагаад тал газар луу нүүж болохгүй гэж? Хэрэв чи ууланд дургүй бол яагаад уулын хажууд очиж амьдарна гэж? Энэ чинь мунхаг биш гэж үү? Хэрэв чи уулыг нүүлгэвэл юу болох вэ? Хар салхи үлээж, аварга давлагаа хамгийг арчин хаяж, хүмүүсийн орон гэр сүйднэ. Тэгэхээр тэр чинь мунхаг хэрэг биш үү? Тийм биз дээ? Хүмүүс зөвхөн сүйтгэж л чаддаг. Тэд өөрсдийн оршин амьдрах орчныг ч хадгалж хамгаалж чадахгүй байж, бас бүх зүйлийг хангахыг хүсдэг. Энэ боломжгүй.

Бүх зүйлийг удирдаж, тэдний эзэн болохыг Бурхан хүн төрөлхтөнд зөвшөөрсөн боловч хүн үүнийг сайн хийсэн үү? (Үгүй.) Яагаад сайн хийсэнгүй бэ? Хүн төрөлхтөн бүхнийг эвдэж сүйтгэдэг; хүн төрөлхтөн Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн анхны байдлыг хадгалж хамгаалж чадахгүйгээс гадна үнэндээ тэдгээрийг эвдэж сүйтгэсэн. Хүн төрөлхтөн уулсыг нүүлгэж, далайг шороогоор дүүргэж, талыг хэн ч амьдрах аргагүй цөл болгосон. Тэгээд болоогүй, тэд цөлд үйлдвэр барьж, цөмийн бааз байгуулж, хамаг газарт сүйрэл авчирч байна. Голууд нь гол байхаа больж, далай нь далай биш болсон... Хүн төрөлхтөн байгалийн тэнцвэр болон зүй тогтлыг алдагдуулбал гамшиг ба мөхлийнх нь өдөр холгүй бөгөөд энэ нь гарцаагүй. Гамшиг ирэхэд, Бурхан хүн төрөлхтөний төлөө бүтээсэн эдгээр зүйл ямар үнэ цэнтэй болохыг, хүн төрөлхтөнд хэчнээн чухал болохыг тэд мэдэх болно. Хүн диваажинд байгаа мэт сайхан уур амьсгалтай орчинд амьдарч, үүнийг аз жаргал гэж авч үздэггүй, харин энэ бүхнийгээ алдвал ямар ховор нандин зүйл байсныг нь харна. Хүн энэ бүхнийг яаж буцаан авах вэ? Бурхан үүнийг дахин бүтээхийг хүсэхгүй бол хүмүүс юу хийх ёстой бэ? Та нар юу хийж чадах вэ? (Бид юу ч хийж чадахгүй.) Үнэндээ нэг арга байгаа, энэ нь маш энгийн бөгөөд Намайг хэлэнгүүт та нар боломжтой болохыг нь шууд ойлгоно. Хүн төрөлхтөн одоогийн ийм орчинд амьдрах болсны шалтгаан нь юу бэ? Хүний шунал ба сүйтгэлээс болоогүй гэж үү? Хүн ингэж сүйтгэхээ больчихвол, амьдрах орчин маань өөрөө аажмаар хэвийн болохгүй гэж үү? Хэрвээ Бурхан юу ч хийхгүй бол, хэрвээ Бурхан хүн төрөлхтний төлөө ямар нэг юм хийх хүсэлгүй болбол—өөрөөр хэлбэл, Тэр хөндлөнгөөс оролцохыг хүсдэггүй бол—хүн төрөлхтний хувьд хамгийн шилдэг арга бол ингэж сүйтгэхээ больж, юмсыг байранд нь оруулах юм. Энэ бүх сүйрлийг эцэслэх гэдэг нь Бурханы бүтээсэн бүхнийг тонож, хөнөөхөө болино гэсэн үг. Ингэх аваас хүний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчин аажмаар сайжирна. Ингэж чадахгүй бол хүрээлэн буй орчин маань улам сүйдэж, асуудал улам ноцтой болно. Миний арга энгийн байгаа биз? (Тийм байна.) Энгийн агаад боломжтой, тийм үү? Үнэхээр энгийн бөгөөд зарим хүмүүсийн хувьд боломжтой, гэхдээ газар дээрх ихэнх хүний хувьд энэ нь боломжтой юу? (Үгүй.) Ядаж та нарын хувьд боломжтой юу? (Тийм.) Тэгвэл, та нарын “тийм” юунаас урган гарч байна? Бурханы үйл хэргийн тухай ойлголттой энэ нь холбоотой гэж хэлж болох уу? Бурханы захиралт, зохицуулалтыг дагахтай энэ нь хамаатай гэж хэлж болох уу? (Болно.) Энэ бүхнийг өөрчлөх арга зам байгаа, гэхдээ өнөөдөр бид энэ сэдвээр ярихгүй. Бурхан хүн нэг бүрийн оршин тогтнолыг хариуцдаг ба эцсийг нь хүртэл хариуцдаг. Чи Сатаны сүйтгэсэн хүрээлэн буй орчноос болж өвчилсөн ч, бохирдолд нэрвэгдсэн ч, өөр ямар нэг хохирол амссан ч, энэ нь хамаагүй, Бурхан чамайг хангадаг. Бурхан чамд хангамжаа өгч, чамайг амьдруулах болно. Үүн дээр чамд итгэл байна уу? (Байна.) Бурхан хүний амь эрсдэхийг хөнгөнөөр авч үздэггүй.

Бурхан бол бүхний амийн эх сурвалж гэдгийг ойлгохын чухал ач холбогдлыг та нар бага зэрэг мэдэрсэн үү? (Тийм ээ, тэгсэн.) Юу мэдэрсэн бэ? Та нар ярь, Би сонсъё. (Уул, далай, нуурыг өмнө нь бид Бурханы үйлдэлтэй холбон бодож байсангүй. Өнөөдөр харин Бурханы нөхөрлөлөөр дамжуулан, энэ бүхэнд Бурханы үйлдэл, Бурханы мэргэн ухаан агуулж байхыг ойлголоо. Тэгээд, Бурханы бүтээсэн бүх зүйл бүр эхнээсээ л урьдаас тогтоогдсон бөгөөд бүгд Бурханы сайн хүслийг агуулж байдгийг харлаа. Бүгд хоорондоо холбоотой ба эцсийн дүнд хүн төрөлхтөнд ашиг тустай байдаг. Өнөөдрийн бидний сонссон зүйл цоо шинэ, гайхалтай бөгөөд Бурханы үйлдэл хэчнээн бодит болохыг бид мэдэрлээ. Бодит байдал дээр болон өдөр тутмын амьдралдаа бид бүх зүйлтэй харьцахдаа үнэхээр баримтуудыг нь хардаг.) Чи үүнийг үнэхээр харжээ, тийм үү? Бурхан хүн төрөлхтнийг хангана гэдэг нь дэмий хоосон зүйл биш, Тэр цөөн хэдэн үг хэлээд л болчихдог юм биш. Бурхан маш ихийг хийдэг бөгөөд чиний хардаггүй зүйл хүртэл чамд бүр ашиг тустай байдаг. Хүн ийм орчинд, Бурханы бүтээсэн бүхний дунд амьдардаг ба хүн болон бусад бүх зүйлс харилцан хамааралтай амьдардаг. Жишээлбэл ургамлаас гардаг хий агаарыг цэвэршүүлж, үүгээр амьсгалдаг хүмүүс ашиг тусыг нь хүртдэг, үүн дотор Хэдий зарим ургамал хүнд хортой байдаг боловч хорных нь ерөндөг болдог өөр ургамлууд байдаггүй гэж үү? Энэ нь Бурханы бүтээлийн гайхамшгуудын нэг мөн! Өнөөдөр бид энэ сэдвийг хэлэлцэхгүй, харин хүн ба бусад зүйлсийн харилцан хамаарлын тухай, хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй тухай үндсэндээ хэлэлцлээ. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний ач холбогдол юу вэ? Хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй, амьдрахын тулд хүнд агаар зайлшгүй хэрэгтэй ба хэрвээ чамайг агааргүй орчинд байлгавал чи нэг их удахгүй үхнэ. Энэ бол хүнд өөр зүйлс хэрэгтэйг харуулах тун энгийн зарчим. Тэгэхээр хүн бүх зүйлд ямар хандлага баримтлах ёстой вэ? (Тэднийг нандигнан хайрлах.) Тэднийг нандигнан хайрлаж, хамгаалж, үр дүнтэй ашиглах ёстой, харин эвдэж сүйтгэж, үрэн таран хийж, дураараа өөрчилж болохгүй, учир нь бүх зүйл Бурханаас ирдэг бөгөөд тэдгээрээр хүнийг хангадаг. хүн төрөлхтөн тэдэнд ухамсартай хандах ёстой. Өнөөдөр бид энэ хоёр сэдвийг хэлэлцлээ, та нар хариад сайтар тунгаан бодно гэдэгт найдаж байна. Дараагийн удаа бид зарим зүйлийг илүү дэлгэрэнгүй ярилцана. Өнөөдрийн нөхөрлөл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай! (Баяртай!)

2014 оны 1 дүгээр сарын 18

Өмнөх:ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VI

Дараах:ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VIII

Танд таалагдаж магадгүй