Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үнэн замыг судлах тухай зуун асуулт хариулт

  • 1
  • 2
  • 3

Нэгдүгээр хэсэг

Төгс Хүчит Бурханы Айлдварууд (Түүвэр)

  • 1
  • 2
  • 3