Хуурамч Христүүдээс сохроор сэрэмжилж, мөн Эзэний илрэлт болон ажлыг эрж хайж, судалж шинжлэхээс татгалзсанаар Эзэнийг угтаж чадах уу?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл2-3). “Сүнсээрээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ: учир нь тэн…

Эзэн эргэж ирэх үедээ шашны ертөнцөд илрэх нь гарцаагүй юу? Сүмд байна гэдэг нь Эзэнийг угтаж чадна гэсэн үг мөн үү?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Миний гэр бүх улс үндэстний залбирлын гэр хэмээн нэрлэгдэнэ гэж бичигдээгүй гэж үү? Гэтэл та нар үүнийг дээрэмчдийн үү…