Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханыг гэрчлэх тухай хорин үнэн)

  • 1
  • 2

Гуравдугаар хэсэг

Шинэ итгэгчдэд зориулсан, үнэний талаарх асуулт, хариултууд

1Шүүлт гэж юу вэ?
2Яагаад Бурхан хүмүүсийг шүүж, гэсгээх хэрэгтэй байдаг вэ?
3Аврагдахын тулд хүмүүс Бурханы шүүлт болон гэсгээлтийг хэрхэн мэдэрч туулах ёстой вэ?
4Үнэхээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
5Хүн Бурхантай харилцах хэвийн харилцааг хэрхэн бий болгох вэ?
6Шударга хүн гэж юу вэ? Яагаад Бурхан шударга хүмүүст дуртай байдаг вэ?
7Зальтай хүн гэж юу вэ? Яагаад зальтай хүмүүс аврагдаж чаддаггүй вэ?
8Шударга хүн болон зальтай хүний хоорондох ялгаа юу вэ?
9Хүн шударга хүн болох оролтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ?
10Өөрийн үүргийг биелүүлнэ гэж юу вэ?
11Үүргээ биелүүлэх болон үйлчлэл үзүүлэхийн хоорондох ялгаа юу вэ?
12“Бүх зүйлийг орхиж, Бурханыг дагах” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
13Үнэнийг ойлгох болон хоосон сургаалыг ойлгохын хоорондох ялгаа юу вэ?
14Шашны зан үйлд оролцоно гэж юу вэ?
15Яагаад чуулганууд шашин болж доройтох чадвартай байдаг вэ?
16Антихрист гэж юу вэ?
17Хуурамч Христ гэж юу вэ?
18Хуурамч удирдагч эсвэл хуурамч хоньчин гэж юу вэ?
19Хоёр нүүр гаргах гэж юу вэ?
20Үл итгэгч гэж юу вэ?
21Бурханыг дагах гэж юу вэ?
22Хүнийг дагах гэж юу вэ?
23Буудай болон үрийн сүүлийн хоорондох ялгаа юу вэ?
24Сайн зарц болон муу зарцын хоорондох ялгаа юу вэ?
25Ариун Сүнсний ажил гэж юу вэ? Ариун Сүнсний ажил хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
26Хүн Ариун Сүнсний ажлыг хэрхэн олж авах вэ?
27Муу ёрын сүнсний ажил гэж юу вэ? Муу ёрын сүнсний ажил хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
28Ариун Сүнсний ажил болон муу ёрын сүнсний ажлын хоорондох ялгаа юу вэ?
29Чөтгөр шүглэх гэж юу вэ? Чөтгөр шүглэх явдал хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
30Муу ёрын сүнс ажилладаг, чөтгөр шүглэсэн хүмүүсийг Бурхан яагаад авардаггүй вэ?
31Ухаалаг охид гэж юу вэ? Мунхаг охид гэж юу вэ?
32Ухаалаг охидод ямар шагнал өгөгддөг вэ? Мунхаг охид гай гамшигт унах уу?
33Гай гамшгаас өмнө өргөгдөх гэж юу вэ? Гай гамшгаас өмнө бүрэн төгс болгуулсан ялагч гэж юу вэ?
34Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүн бүхэн үнэхээр гай гамшигт унах уу?
35Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан хүмүүсийг Бурхан гай гамшигт унагах уу?
36Шашны хэчнээн хүн гай гамшгийн үеэр Бурхан руу буцан эргэх вэ?
37Зан чанарын өөрчлөлт гэж юу вэ?
38Зан чанарын өөрчлөлт хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
39Зан чанарын өөрчлөлт болон сайн ааш авирын хоорондох ялгаа юу вэ?
40Сайн үйл гэж юу вэ? Сайн үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?
41Ёрын муу үйл гэж юу вэ? Ёрын муу үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?
42Бурхан ямар хүмүүсийг авардаг вэ? Ямар хүмүүсийг Тэр таягдан хаядаг вэ?
43Хүний төгсгөлийн талаарх дүгнэлтээ Бурхан юун дээр үндэслэдэг вэ?
44Бурханы хүмүүс гэж юу вэ? Үйлчлэл үзүүлэгчид гэж юу вэ?
45Аврагдаж, төгс болгуулсан хүмүүст өгсөн Бурханы амлалт юу вэ?
  • 1
  • 2