Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханд гэрчлэл хийх тухай хорин үнэн)

  • 1
  • 2

Гуравдугаар хэсэг

Шинэ итгэгчдэд зориулсан, үнэний талаарх асуулт, хариултууд

1Шүүлт гэж юу вэ?
2Яагаад Бурхан хүмүүсийг шүүж, гэсгээх хэрэгтэй байдаг вэ?
3Аврагдахын тулд хүмүүс Бурханы шүүлт болон гэсгээлтийг хэрхэн мэдэрч туулах ёстой вэ?
4Үнэхээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
5Хүн Бурхантай харилцах хэвийн харилцааг хэрхэн бий болгох вэ?
6Шударга хүн гэж юу вэ? Яагаад Бурхан шударга хүмүүст дуртай байдаг вэ?
7Зальтай хүн гэж юу вэ? Яагаад зальтай хүмүүс аврагдаж чаддаггүй вэ?
8Шударга хүн болон зальтай хүний хоорондох ялгаа юу вэ?
9Хүн шударга хүн болох оролтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ?
10Өөрийн үүргийг биелүүлнэ гэж юу вэ?
11Үүргээ биелүүлэх болон үйлчлэл үзүүлэхийн хоорондох ялгаа юу вэ?
12“Бүх зүйлийг орхиж, Бурханыг дагах” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
13Үнэнийг ойлгох болон хоосон сургаалыг ойлгохын хоорондох ялгаа юу вэ?
14Шашны зан үйлд оролцоно гэж юу вэ?
15Яагаад чуулганууд шашин болж доройтох чадвартай байдаг вэ?
16Антихрист гэж юу вэ?
17Хуурамч Христ гэж юу вэ?
18Хуурамч удирдагч эсвэл хуурамч хоньчин гэж юу вэ?
19Хоёр нүүр гаргах гэж юу вэ?
20Үл итгэгч гэж юу вэ?
  • 1
  • 2