Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

Нэгдүгээр хэсэг

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Бурханы сонгодог үгсийн

1БУРХАНЫ ИЛРЭЛТ ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙГ АВЧИРСАН
2БУРХАНЫ ШҮҮЛТ БОЛООД ГЭСГЭЭЛТЭЭС ТҮҮНИЙ ИЛРЭЛТИЙГ ХАРАХ НЬ
3БҮХ ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ ХУВЬ ЗАЯАГ БУРХАН ЗАХИРДАГ
4БУРХАН БОЛ ХҮНИЙ АМИЙН ЭХ СУРВАЛЖ
5ХҮН ЗӨВХӨН БУРХАНЫ УДИРДЛАГА ДУНД АВРАГДАЖ ЧАДНА
6ДОЛООН АЯНГЫН НИЖИГНЭЭН—ХААНЧЛАЛЫН САЙН МЭДЭЭ ОРЧЛОН ЕРТӨНЦ ДАЯАР ТҮГЭХ БОЛНО ГЭЖ ЗӨГНӨЖ БАЙНА
7АВРАГЧ АЛЬ ХЭДИЙН “ЦАГААН ҮҮЛЭН” ДЭЭР СУУЖ ЭРГЭН ИРСЭН
8Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно
9Христтэй нийцдэггүй хүмүүс гарцаагүй Бурханыг эсэргүүцэгчид юм
10ДУУДАГДСАН НЬ ОЛОН Ч СОНГОГДСОН НЬ ЦӨӨХӨН
11Чи Христтэй нийцэлтэй байх замыг эрж хайх ёстой
12Чи Бурханы жинхэнэ итгэгч мөн үү?
13ХРИСТ ШҮҮЛТИЙН АЖЛЫГ ҮНЭНЭЭР ХИЙДЭГ
14Чи мэдэх үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн
15ЭЦСИЙН ӨДРҮҮДИЙН ХРИСТ Л ХҮНД МӨНХ АМИЙН ЗАМЫГ ӨГЧ ЧАДНА
16ЧИ ХҮРЭХ ГАЗРЫНХАА ТӨЛӨӨ ХАНГАЛТТАЙ САЙН ҮЙЛ БЭЛДЭХ УЧИРТАЙ
17БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДЭХ НЬ
18БУРХАНЫ АЖИЛ ХҮНИЙ ТӨСӨӨЛДӨГ ШИГ МАШ ЭНГИЙН ҮҮ?
19БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДЭЖ БАЙГАА ХҮМҮҮС Л БУРХАНД ҮЙЛЧИЛЖ ЧАДНА
20БУРХАНЫ ШИНЭХЭН АЖЛЫГ МЭДЭЖ БУРХАНЫ МӨРИЙГ ДАГА
21Хуулийн эрин үе дэх ажил
22Золилтын эрин үе дэх ажлын цаад үнэн түүх
23БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН НУУЦ (4)
24БУРХАНЫ АЖЛЫН ГУРВАН ҮЕ ШАТЫГ МЭДЭХ НЬ БУРХАНЫГ МЭДЭХ ЗАМ ЮМ
25БУРХАНЫГ БОЛОН БУРХАНЫ АЖЛЫГ МЭДДЭГ ХҮМҮҮС Л ТҮҮНИЙГ СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙЛГАЖ ЧАДНА
26Өөрийн үзлээр Бурханыг тодорхойлсон хүн хэрхэн Бурханы илчлэлийг хүлээн авах билээ?
27Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй
28ХОЁР УДАА БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХ НЬ БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДЛЫГ ГҮЙЦЭЭДЭГ
29БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАН БОЛОН БУРХАНААР АШИГЛАГДДАГ ХҮМҮҮСИЙН ХООРОНДОХ ҮНДСЭН ЯЛГАА
30БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАНЫ ҮЙЛЧЛЭЛ БА ХҮНИЙ ҮҮРГИЙН ХООРОНДОХ ЯЛГАА
31БУРХАНЫ АЖИЛ БА ХҮНИЙ АЖИЛ
32БУРХАН БОЛ БҮХ БҮТЭЭЛИЙН ЭЗЭН
33Гурвал оршин байдаг уу?
34Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг

Хоёрдугаар хэсэг

Хаанчлалын сайн мэдээний талаарх Бурханы түлхүүр үгийн түүвэр