Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил бүлэг ялагчдыг бий болгодог

2

эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг туулснаар л хүнийг жинхэнэ ялагч болгож чадна. Эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан Хятадад нууцаар ирсэн, тэнд Тэрээр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийдэг. Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврах бүх үнэнийг илэрхийлсэн.Тэрээр, Бурханыг эсэргүүцдэг хүн төрөлхтний сатанлаг уг чанарыг, завхралынх нь үнэний хамтаар шүүж, илчилдэг. Тэрээр хүн төрөлхтөнд, ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй Бурханы зөвт зан чанарыг болон бүхнийг чадагч байдал, мэргэн ухааныг нь илчилдэг. Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлт, засалт, харьцалт, шалгалт, цэвэршүүлэлтийг туулсны дараа бид Сатанаар гүнзгий завхруулагдсан оршихуйнхаа муу муухай байдал, мөн чанар болон үнэнийг ухаарч авдаг. Бид бол ихэрхүү, бардам, нэр төрд дуртай, сохроор шүүдэг. Бид аминчхан, олиггүй, шударга бус, зальжин. Бид үнэнийг жигшдэг. Бид Бурханы тухай үзэл, төсөөллөөр дүүрэн бөгөөд хэдийд ч Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнээс урваж магадгүй. Бид бол Сатаны удам, Бурханыг эсэргүүцдэг төрөл. Бид Бурханы аврал хүртэж, Бурханы өмнө амьдрах ямар ч үнэ цэнэгүй.Үүний зэрэгцээ, Бурханы үг бол үнэн гэдгийг бид бүгд үнэхээр мэдэрсэн, бид үүнд чин сэтгэлээсээ итгэдэг, энэ нь биднийг өвдөг сөгдүүлдэг. Үүнээс ч илүүтэйгээр бид, Бурханы ариун байдлыг сэвтүүлж болохгүй, Бурханы зан чанарт халдаж болохгүй гэдгийг ухаарч чадсан. Энэ нь бидэнд Бурханыг гэсэн жинхэнэ хүндлэлийг бий болгодог, ингэснээр бид Түүнийг дуулгавартай дагаж, Түүний үгээр амьдарч чадна. Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн үеэр бид Сатаны харанхуй нөлөөг ялж гарсан тухай янз бүрийн цуурайтсан гэрчлэл хийдэг. Ялангуяа, ХКН-ын засгийн газрын харгис хавчлагын дунд гэрчлэлд зогссон хүмүүс байгаа. Ялагчдын эдгээр гэрчлэл нь эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлын үр жимс юм. Бурхан Эх газрын Хятадад бүлэг ялагчдыг бий болгосон. Энэ бол баримт, үүнийг нотолгоо нь маргаангүй.

Аюул дунд өргөгдсөн нь

Нигүүлслийн эрин үед хүмүүс, “Бид Библийн нэг хувийг авч явж, Эзэн Есүсийн золин авралыг хүлээн зөвшөөрөх л юм бол бүрэн цэвэрлэгдэх болно” гэж боддог байсан. Үнэн хэрэгтээ тэд цэвэрлэгдсэн үү? Огтхон ч үгүй. Тэд ердөө нүглээ л уучлуулсан; сүнснийх нь гүн дэх дуулгаваргүй байдал, эсэргүүцэл болон сатанлаг уг чанар нь цэвэрлэгдээгүй. Нигүүлслийн эрин үеийн ажил бол золин авралын ажлаас хэтрэхгүй бөгөөд хүмүүсийг аврах, төгс болгоход ямар ч нэмэргүй байсан, иймээс Бурхан эцсийн өдрүүдийн ажлыг гүйцэтгэж, шүүлт, гэсгээлтийн ажил хийсэн. Өөр ямар ч ажил бус, энэ л хүмүүсийг аварч, төгс болгож чаддаг. Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг туулалгүйгээр өнөөдөр бид энд байх байсан гэж үү? Одоо бид энд сууж байх байсан гэж үү? Бурханы шүүлт, гэсгээлтгүйгээр бидний ихэнх нь шашны ертөнцдөө үлдэж, эсвэл үл итгэгчдийн ертөнцөд хэсүүчилж явах байсан. Тийм биш гэж үү? Иймээс Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлт, гэсгээлт биднийг өнөөдөртэй золгуулж, өнөөдөр Бурханы өмнө амьдрах, Бурханы гэрт үүргээ биелүүлэх, бат зогсох чадвартай байх сайн хувь заяаг бидэнд олгосон юм. Ялангуяа эцсийн өдрүүдэд, тэрхүү араатан, агуу улаан лууны хяхалт хавчлагын өмнө Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг нь ч Бурханы ажилгүйгээр ялж чадахгүй байх байсан, тэд агуу улаан луунд аль хэдийн залгиулж, цохиулаад уначихсан байх байв. Гэвч бидний итгэдэг Бурхан үнэхээр бүх зүйлийг захирдаг хамгаас хүчит Бурхан бөгөөд сонгосон хүмүүсээ төгс болгох үйлчлэлд хүн, юм, хэрэг явдал бүрийг удирддаг болохыг бид туршлагаараа дамжуулан тодорхой хардаг. Иймээс Хятадад, агуу улаан лууны захидаг энэ улсад, энэхүү харанхуй, аймшигт орчинд Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханыг дагахдаа нэгэн зүрх сэтгэлтэй байж, хүчин чармайлтаа нэгтгэж, тууштай байж чаддаг. Энэ Бурханы ажлын нөлөө биш гэж үү? Өнөөдөр Бурханы сонгосон хүмүүс нэгэн зүрх сэтгэлтэй, агуу итгэлтэй байна гэж хэлж болно. Тэдний нэг бүрийн итгэл урьд урьдынхаасаа өндөрт цалгилж, амьдралаа тэд Бурханы гарт бүрмөсөн өгч, өөрсдийгөө Бурханы эрхшээлд даатгаж, Бурханыг эцсээ хүртэл дагаж, ихэнх нь өөрсдийн амийг үл хайхран Бурханыг гуйвшгүй зүрх сэтгэлээр дагадаг! Ийм хүмүүс бол 144,000 ялгуусан хөвгүүдийн тухай Илчлэлийн номон дахь зөгнөлийг биелүүлж, эцсийн өдрүүдэд Бурханы бий болгосон ялагчид гэдэг нь тодорхой байна. 144,000 ялгуусан хөвгүүд нь энэ бүлгээс бүрддэг. Энэ Бурханы агуу хүч биш гэж үү? Агуу улаан лууны нүдээр энэ бүлэг цохигдон унаж, үгүй болж, оршин тогтнохоо больсон – гэхдээ тэд үнэндээ далд нуугдаж, үл үзэгдэж, хэзээ хэзээнээс илүү хүчтэй байж, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадан, Бурханд үнэнч байдаг – энэ нь агуу улаан лууны ой тойнд багтдаггүй. Урьд нь эзэн хаан Чинь Шихуаны газар доорх армийг ухан гаргаснаар ертөнцийн хамгийн агуу “гайхамшгууд”-ын нэг Хятадад олдсон. Үүнийг “ертөнцийн найм дахь гайхамшиг” гэж нэрлэж байсан юм. Түүний энэ газар доорх арми нь юу байсан бэ? Шавар, модон сийлбэр төдийхөн л байсан. Тэд бол үхсэн хүмүүс байсан бөгөөд тэднийг гайхамшиг гэж нэрлэж байв. Өнөөдөр Бурханы сонгосон хүмүүс бүрэн төгс болгуулаад байна, тэд бол бодитой, амьд оршихуй, тэд бол жинхэнэ гэрчлэл, тэд Бурханаар төгс болгуулсан. Агуу улаан лууны хэлдгээр Хятадын Коммунист Нам бол гангаар хийгдсэн – харин бид бол алмазаар хийгдсэн. Өнөөдөр Бурханы сонгосон хүмүүс бүрэн төгс болгуулж, жинхэнэ амийг олж аваад байна. Энэ амь юунаас бүрддэг вэ? Бурханы үгээс бүрддэг. Бурханы үгэнд илэрхийлэгдсэн бүх үнэн бидний итгэл, бидний хайр, бидний бодит байдал болсон – иймээс эцсийн өдрүүдэд Бурхан эцэстээ бүлэг хүмүүсийг бий болгож, Өөртэй нь зүрх сэтгэл, бодол нэгтэй бүлэг хүмүүсийг төгс болгосон.

Амийн оролтын тухай номлол, нөхөрлөл (X) дэх “‘Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм’ Бурханы үгийн тухай номлол, нөхөрлөл (II)”-өөс