Эзэний аврал ба Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлт

2019-06-06

Бурхан эцсийн өдрүүдэд эцсийн шүүлтийн ажлаа явуулна гэж Библи зөгнөдөг. Тэгвэл Бурханы золин аврал болон эцсийн шүүлтийн хоорондох ялгаа юу вэ? Хүн Бурханы эцсийн шүүлтийг биш, золин авралыг хүлээн зөвшөөрснөөр л тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу? Үүнийг мэдье гэвэл одоо уншаарай.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?