Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

2018-09-14

Христийн хоёр дахь ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд биелсэн. Эзэн үг хэлж, ажиллахаар эргэн ирсэн билээ. Эзэний үгийг үнэн болон Бурханы дуу хоолой мөн гэж таньж чадах ухаалаг охид л Эзэний эргэн ирэлтийг угтаж, төгс болгуулж, Бурханы хаанчлал руу өргөгдөж чадна. Харин Бурханы дуу хоолойг сонсож чаддаггүй, Эзэнийг угтаж чаддаггүй хүмүүс бүгд мунхаг охид юм. Тэд илчлэгдэж, таягдан хаягддаг бөгөөд гамшигт унах болно.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?