Үүргээ биелүүлэх болон үйлчлэл үзүүлэхийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Хүний үүрэг болон түүний ерөөгдөх, хараагдах эсэхийн хооронд ямар ч хамаарал байхгүй. Үүрэг бол хүний биелүүлэх учиртай зүйл; энэ нь түүний хүлээсэн үүрэг бөгөөд нөхөн төлбөр, нөхцөл байдал, учир шалтгаанаас хамаарах ёсгүй. Зөвхөн тэр үед л өөрийн үүргийг биелүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөөгдсөн хүн, шүүлтийн дараа төгс болгуулснаар сайн сайхныг эдэлдэг. Шүүлт, гэсгээлтийн дараа зан чанар нь өөрчлөгдөлгүй үлдэх үед хараагдсан хүн шийтгэл хүртдэг, өөрөөр хэлбэл, тэр төгс болгуулаагүй. Бүтээгдсэн зүйл болохын хувьд, ерөөгдөх үү, эсвэл хараагдах уу гэдгийг үл харгалзан, хүн өөрийн үүргийг биелүүлж, хийх учиртай зүйлээ хийж, чаддаг зүйлээ хийх ёстой. Энэ бол Бурханыг эрж хайдаг хүний хамгийн наад захын эзэмшвэл зохих зүйл юм. Чи зөвхөн ерөөгдөхийн тулд үүргээ биелүүлэх ёсгүй ба хараагдах вий гэсэндээ хийхээс татгалзах ёсгүй. Та нарт энэ нэг зүйлийг хэлье: Хэрвээ хүн өөрийн үүргийг биелүүлж чадах юм бол тэр өөрийн хийх ёстойгоо хийлээ гэсэн үг. Хэрвээ хүн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол энэ нь хүний тэрслүү занг харуулдаг. Зөвхөн үүргээ биелүүлэх үйл явцаар л дамжуулан хүн аажмаар өөрчлөгддөг ба энэ үйл явцаар дамжуулан үнэнч байдлаа харуулдаг. Тийм болохоор, чи хэдий чинээ өөрийн үүргийг биелүүлэх чадвартай байна, төдий чинээ үнэнийг хүлээн авах болно, ингэснээр чиний илэрхийлэл ч илүү бодитой болох болно. Өөрсдийн үүргийг биелүүлэхдээ ердөө дүр үзүүлж, үнэнийг эрж хайдаггүй хүмүүс эцэстээ таягдан хаягдана, учир нь тийм хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ үүргээ биелүүлдэггүй ба үүргээ биелүүлэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй. Тийм хүмүүс бол өөрчлөгдөлгүй үлддэг хүмүүс бөгөөд хараагдах болно. Тэдний илэрхийлэл ариун бус байгаад зогсохгүй, илэрхийлдэг зүйлс нь хорон муугаас өөр юу ч биш юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондох ялгаа”-аас

Хүмүүс ямар ч авьяас, билиг, ур чадвартай байлаа гэсэн үүргээ биелүүлж, аливааг хийхэд зүгээр л хүч чадлаа ашигладаг. Тэд юу ч хийлээ гэсэн үзэл, төсөөлөл, зөн совиндоо түшиглэдэг. Тэгээд Бурханы хүслийг хэзээ ч эрж хайдаггүй бөгөөд “Би үүргээ биелүүлж байна. Би үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой” гэж хэлэх ойлголт, хэрэгцээ зүрх сэтгэлд нь байдаггүй. Тэдний бодлын ганцхан эхлэл цэг нь ажлаа сайн хийж, даалгаврыг биелүүлэх явдал байдаг. Тэгвэл энэ нь зөвхөн билиг, авьяас, чадвар, чадавхаараа амьдардаг хүн мөн үү? Ийм хүмүүс итгэхдээ зөвхөн хүч чадлаа ашиглах, хөдөлмөр, чадвараа худалдах тухай л боддог. Ялангуяа Бурханы гэр ерөнхий даалгавар хийлгэхээр өгөх үед ихэнх хүн аливаад ийм үзэл бодлоор ханддаг. Тэд хүчлэхээс өөр зүйл хийдэггүй. Заримдаа энэ нь амаа ашиглаж, заримдаа гар хуруу, биеийн хүчээ ашиглаж, заримдаа нүдээ ашиглаж, заримдаа ийш тийш гүйхийг хэлдэг. Ингэж амьдрах нь хүч чадлаа ашиглаж байгаа явдал болохоос үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа хэрэг биш гэж яагаад хэлдэг вэ? Бурханы гэрээс даалгавар өгөхөд тэд чуулганы удирдагчдадаа тайлан тавьж, магтаал хүртэхийн тулд тухайн даалгаврыг яаж аль болох хурдан дуусгах тухай л боддог. Тэд үе шаттай төлөвлөгөө ч гаргаж магад. Тэд маш чин үнэнч харагддаг боловч харагдах байдлын төлөө даалгавраа гүйцэлдүүлэхэд л анхаардаг, эсвэл даалгавраа биелүүлж байхдаа, өөрсдөө аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун байж, өөрсдийн зорьдог төгс төгөлдрийн түвшинд хүрэхүйцээр үүнийг хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр өөрсдийн гэсэн стандарт тогтоодог. Тэд ямар ч төлөвлөгөө, стандарт гаргалаа гэсэн үнэнтэй ямар ч холбоогүй байвал, мөн хэрвээ тэд үнэнийг эрж хайж, Бурханы өөрсдөөс нь хүсдэг зүйлийг ойлгож, баталгаажуулсныхаа дараа үйлддэггүй, харин ч сохроор, будилсан байдалтай үйлдэх юм бол энэ нь зүгээр л өөрсдийгөө хүчилж байгаа хэрэг билээ. Тэд өөрсдийн хүсэл, ухаан, билиг авьяас, чадвар, чадамжийн дагуу үйлдэж байгаа юм. Даалгавраа ийм маягаар гүйцэтгэх нь ямар үр дагавартай вэ? Даалгавар биелж, хэн ч ямар нэг өө сэв олоогүй бөгөөд чи үүндээ маш баяртай байж болох юм. Гэхдээ чи даалгавраа хийж байхдаа, нэгдүгээрт: Бурханы санаа зорилгыг ойлгоогүй; хоёрдугаарт: үүнийг бүхий л зүрх сэтгэл, оюун санаа, бүхий л чадлаараа хийгээгүй—бүхий л зүрх сэтгэлээ үүнд зориулаагүй. Хэрэв чи үнэний зарчмыг эрж хайж, Бурханы хүслийг эрж хайсан бол даалгавраа 90% үр ашигтай гүйцэлдүүлж, үнэний бодит байдалд орж чадах байсан бөгөөд хийж байсан зүйл чинь Бурханы хүсэлтэй нийцэлтэй байсан гэдгийг яг таг ойлгох байсан юм. Гэвч чи хэнэггүй, хааш яаш байсан бол даалгавраа биелүүлсэн байж болох ч хэр сайн биелүүлсэн эсэхээ зүрх сэтгэлдээ тодорхой мэдэхгүй. Чамд ямар ч жишиг байхгүй, мөн энэ нь Бурханы хүсэлтэй нийцэлтэй байсан эсэх, үнэнтэй нийцэлтэй байсан эсэхийг чи мэдэхгүй. Иймээс үүргийг ийм байдалтай гүйцэтгэх болгонд, үүнийг өөрийгөө хүчлэх гэх хоёр үгээр нэрлэж болох юм. …

Бурханд итгэдэг хүн бүр Түүний хүслийг ойлгох ёстой. Үүргээ зөв зохистой биелүүлдэг хүмүүс л Бурханыг хангалуун байлгаж чадах бөгөөд Түүний даалгасан даалгаврыг гүйцэлдүүлснээр л тэд үүргээ хангалттай биелүүлнэ. Бурханы даалгаврыг биелүүлэх стандарт гэж бий. Эзэн Есүс: “Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун санаа, бүхий л хүч чадлаараа Бурхан Эзэнээ хайрла” гэж хэлсэн. Бурханыг хайрлана гэдэг бол хүмүүсээс Бурханы шаарддаг зүйлийн нэг тал юм. Үнэн хэрэгтээ Бурхан хүмүүст даалгавар өгч, хүмүүс итгэлээрээ үүргээ биелүүлэх үед тэдэнд Бурханы тавьдаг шаардлага гэвэл: бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун санаа, бүхий л хүч чадлаараа биелүүлэх явдал юм. Хэрэв бие чинь байгаад сэтгэл чинь эзгүй бол, хэрэв чи даалгаврыг тархиндаа тунгааж, цээжилдэг атлаа зүрх сэтгэлээ зориулдаггүй бол, мөн хэрэв чи чадвараа ашиглан аливааг биелүүлдэг бол Бурханы даалгаврыг гүйцэлдүүлж байгаа хэрэг мөн үү? Тэгвэл үүргээ зүй зохистойгоор биелүүлж, Бурханы даалгасан зүйлийг гүйцэлдүүлж, үүргээ үнэнчээр гүйцэтгэхийн тулд ямар төрлийн стандартыг биелүүлэх ёстой вэ? Тэр бол үүргээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун санаа, бүх хүч чадлаараа хийх явдал юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүмүүс яг юуны дагуу амьдарч ирсэн тухай”-аас

Зарим хүн үүргээ биелүүлэх үедээ ямар ч асуудалтай тулгарлаа гэсэн үнэнийг эрж хайдаггүй бөгөөд үргэлж өөрийн үзэл, төсөөлөл, хүслийн дагуу үйлддэг. Тэд аминчхан хүслээ үргэлж хангадаг, мөн завхарсан зан чанар нь тэдний үйлдлийг үргэлж ноёрхож байдаг. Тэд хариуцсан үүргээ гүйцэлдүүлж магад боловч ямар ч үнэнийг олж авдаггүй. Тэгвэл энэ хүн үүргээ биелүүлэхдээ юунд түшиглэж байна вэ? Тэд үнэнд түшиглэхгүй, Бурханд найдахгүй байна. Тэдний ойлгодог өчүүхэн төдий үнэн зүрх сэтгэлд нь ноёрхоогүй байна. Тэд өөрсдийн билиг, чадвар, олж авсан мэдлэг, авьяас болон сэтгэлийн тэнхээ, энэ үүргийг биелүүлэх гэсэн сайн санаандаа найдаж байна. Заримдаа чи үүргээ биелүүлэхдээ төрөлх байдал, үзэл төсөөлөл, мэдлэг, эрдэмдээ түшиглэж болох ч, хийдэг зүйлд чинь зарчмын ямар ч асуудал гарахгүй. Гаднаа чи буруу замаар ороогүй мэт харагдах боловч орхигдуулж болохгүй нэг зүйл бий: Үүргээ биелүүлэх бүхий л явцын туршид үзэл, төсөөлөл, хувийн хүсэл чинь хэзээ ч өөрчлөгдөж, үнэнээр солигддоггүй, үйлдэл, үйл хэрэг чинь хэзээ ч үнэний зарчмын дагуу байдаггүй бол эцсийн үр дүн нь ямар байх вэ? Чи үйлчлэл үзүүлэгч болох бөгөөд Библид яг ингэж тэмдэглэсэн байдаг: “Тэр өдөр олон хүн, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн Таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаагүй гэж үү?’ гэх болно.Тэгэхэд нь Би тэдэнд ингэж хэлнэ, ‘Би та нарыг хэзээ ч танихгүй: ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл’ гэж хэлнэ.”

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үүрэгтээ Бурханы үгийг хэрхэн туулах тухай”-аас

Петр харьцалт, цэвэршүүлэлтийг туулснаар төгс болгуулсан. Тэрээр, “Би цаг ямагт Бурханы хүслийг хангалуун байлгах ёстой. Хийж байгаа бүхэндээ би зөвхөн Бурханы хүслийг хангалуун байлгахыг эрж хайдаг ба гэсгээгдэж, шүүгдэж байсан ч ингэж байгаадаа би баяртай байна” гэж хэлсэн юм. Петр өөрт байгаа бүхнийг Бурханд өгсөн ба түүний ажил, үг болон бүхий л амьдрал бүхэлдээ Бурханыг хайрлахын төлөө байв. Тэр бол ариун байдлыг эрж хайсан хүн байсан бөгөөд туршлагажих тусам түүний зүрх сэтгэл дэх Бурханы төлөөх хайр төдий чинээ агуу болж байлаа. Харин Паул зөвхөн гадаад талын ажил хийсэн бөгөөд хэдийгээр шаргуу ажилласан боловч түүний ажил хөдөлмөр нь өөрийн ажлыг зохих ёсоор хийж, шагнал авахын төлөө байсан юм. Ямар ч шагнал авч чадахгүй гэдгээ мэдэж байсан бол тэр өөрийн ажлыг болих байв. Петрийн анхаарч байсан зүйл нь түүний зүрх сэтгэл доторх жинхэнэ хайр байсан бөгөөд тэр нь бодитой бөгөөд биелүүлж болохуйц зүйл байлаа. Тэр шагнал авах эсэх талаар анхаардагүй, харин өөрийнх нь зан чанар өөрчлөгдөж чадах эсэх талаар анхаарсан. Паул бүр ч илүү шаргуу ажиллах талаар анхаарсан, тэр гадаад талын ажил, зориулалт болон энгийн хүмүүсийн туршлагад байдаггүй хоосон сургаалын талаар анхаарсан. Тэр өөрийн зүрх сэтгэлийн гүн дэх өөрчлөлт болон Бурханыг гэх жинхэнэ хайрын талаар огт анхаараагүй. Петрийн туршлага нь жинхэнэ хайр болон жинхэнэ мэдлэгт хүрэхийн тулд байв. Түүний туршлага нь, Бурхантай илүү ойр дотно харилцаатай болж, бодитоор амьдран харуулахын төлөө байжээ. Паулын ажил нь Есүсийн даалгасан зүйлээс болсон ба өөрийн хүсэн эрмэлзэж байсан зүйлийг олж авахын төлөө байсан, гэхдээ эдгээр нь түүний өөрийнх нь талаарх болон Бурханы талаарх мэдлэгтэй хамаагүй байв. Түүний ажил нь гагцхүү гэсгээлт, шүүлтээс зугтаахын төлөө байсан. Петрийн эрж хайж байсан зүйл нь цэвэр хайр байсан ба Паулын эрж хайсан зүйл нь зөвт байдлын титэм байлаа. Петр Ариун Сүнсний олон жилийн ажлыг мэдэрч туулсан бөгөөд Христийн талаар бодитой мэдлэгтэй, түүнчлэн өөрийнхөө талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй байсан. Иймээс Бурханы төлөөх түүний хайр цэвэр байв. Олон жилийн цэвэршүүлэлт нь Есүс болон амийн талаарх түүний мэдлэгийг дээшлүүлсэн ба түүний хайр нөхцөлгүй хайр байсан, энэ нь идэвх санаачилгатай хайр байсан, тэр оронд нь хариу гуйгаагүй, мөн ямар ч ашиг тус хүртэхээр найдаагүй. Паул олон жилийн турш ажилласан мөртөө Христийн талаар асар их мэдлэг эзэмшээгүй бөгөөд өөрийнх нь талаарх түүний мэдлэг ч бас өчүүхэн бага байлаа. Түүнд Христийг гэх хайр ердөө байгаагүй ба түүний хийсэн ажил ба явсан замнал нь эцсийн нэр хүндийг олж авахын төлөө байсан. Түүний эрж хайсан зүйл нь хамгийн цэвэр хайр биш, харин хамгийн сайхан титэм байв. Тэр идэвхтэйгээр эрж хайгаагүй, харин ч идэвхгүйгээр хийсэн; тэр үүргээ биелүүлээгүй, харин Ариун Сүнсний ажилд баригдсаныхаа дараа өөрийн эрэл хайгуулыг хүчээр хийсэн юм. Иймээс тэр бол шаардлага хангасан Бурханы бүтээл байсан гэдгийг түүний эрэл хайгуул баталдаггүй; харин Петр бол өөрийн үүргийг биелүүлж, Бурханы шаардлагыг хангасан бүтээл байв.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас

Паулын ажил нь чуулгануудыг хангах болон чуулгануудыг дэмжихтэй хамаатай байв. Петрийн мэдэрч туулсан зүйл бол өөрийнх нь амь зан чанар дахь өөрчлөлт байсан; тэр Бурханыг хайрлахыг мэдэрч туулсан. Чи тэдний мөн чанар дахь ялгааг мэдсэн бол эцсийн эцэст хэн нь үнэхээр Бурханд итгэснийг болон хэн нь Бурханд үнэхээр итгээгүйг харж чадна. Тэдний нэг нь Бурханыг үнэхээр хайрладаг ба нөгөө нь Бурханыг үнэхээр хайрладаггүй; нэг нь зан чанартаа өөрчлөлт гаргасан ба нөгөө нь тэгээгүй; нэг нь хүмүүсээр шүтэгдсэн, агуу алдар хүндтэй байсан, нөгөө нь даруухнаар үйлчилсэн ба хүмүүст амархан анзаарагдахгүй; нэг нь ариун байдлыг эрж хайсан, нөгөөх нь тэгээгүй, хэдий тэр бохир биш байсан ч цэвэр хайрыг эзэмшээгүй; нэг нь жинхэнэ хүн чанарыг эзэмшсэн, нөгөө нь тийм биш байсан; нэг нь Бурханы бүтээлийн эрүүл ухааныг эзэмшсэн, нөгөө нь тэгээгүй. Энэ нь Паул болон Петрийн мөн чанар дахь ялгаа юм. Петрийн алхсан зам нь амжилтын зам, энэ нь бас хэвийн хүн чанар болоод Бурханы бүтээлийн үүргээ сэргээх зам билээ. Петр амжилттай бүх хүнийг төлөөлдөг. Паулын алхсан зам нь бүтэлгүйтлийн зам бөгөөд өнгөц төдий захирагдаж, өөрийгөө зарцуулдаг хэдий ч Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаггүй бүх хүнийг төлөөлдөг. Паул үнэнийг эзэмшээгүй бүх хүнийг төлөөлдөг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Бурханд итгэх зохистой замд ороогүй, амь зан чанарт нь огт өөрчлөлт ороогүй, үнэнийг жаахан ч ойлгодоггүй бүх хүн урам зориг, ерөөл хүртэх сэдэлдээ түшиглэж, багахан хичээл зүтгэл гаргахад бэлэн л байвал тэд үйлчлэл үзүүлж чадна. Хүн зарим нэг үнэнийг ойлгодог, Бурханд жинхэнэ итгэлтэй болж, Бурханы талаар ямар нэг эргэлзээтэй байхаа больж, Бурханы ажлыг ойлгодог, Бурханы ажлын зорилго нь бүхэлдээ хүмүүсийг аварч, төгс болгохын төлөө юм гэдгийг харж, хүнийг гэх Бурханы хайр үнэхээр агуу гэдгийг харж чаддаг, Бурханыг хайрладаг, Бурханы өгдөг хайрыг хариулдаг зүрх сэтгэлтэй болмогц энэ төрлийн хүний биелүүлдэг үүргийг сайн үйл гэж хэлж болно. Энэ хүний гүйцэтгэдэг үүргийг үйлчлэл үзүүлж байгаа хэрэг бус, Бурханы бүтээлүүдийн нэгийн гүйцэтгэсэн үүрэг гэж албан ёсоор үзэж болно. Үүргээ гүйцэтгэнэ гэдэг нь чи Бурханы хайрыг хариулах арга зам болгож үүргээ гүйцэтгэхэд бэлэн байгааг хэлнэ. Энэ бол үүрэг гүйцэтгэх, үйлчлэл үзүүлэх хоёрын ялгаа юм. Сэдэл нь адилгүй байдаг. Зүрх сэтгэлийн доторх нөхцөл, байдал адилгүй байдаг. Үйлчлэл үзүүлэх гэдэг нь ерөөл хүртэх сэдэл болон урам зоригтоо ноёлогдох зуураа зарим нэг үүргийг биелүүлэх явдал юм. Үүргээ үнэхээр биелүүлэх нь үнэнийг ойлгосны үндсэн дээр хийгддэг. Бүтээгдсэн зүйл үүргээ биелүүлэх нь тэнгэрийн хууль гэсэн ойлголтод үндэслэн, мөн Бурханы хайрыг мэдэх суурь, энэ хайрыг Бурханд хариулах хүсэлд суурилан үүргээ биелүүлэх хүсэл бий болдог. Үүргээ үнэхээр, зохистой биелүүлэх гэдэг нь ийм утга учиртай юм.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл II дахь “Сайн үйл бэлдэхийн чухал ач холбогдол”-оос

Аминд анхаарч, Бурханы ардууд байхаар эрж хайдаг бүх хүн үүргээ гүйцэтгэх явдлыг бултаж болохгүй хариуцлага хэмээн үзэж чаддаг; тэд Бурханы хайрыг хариулахын тулд үүргээ биелүүлдэг. Тэд үүргээ биелүүлэхдээ шагналын төлөө наймаацдаггүй бөгөөд ямар ч шаардлага тавьдаггүй. Тэдний хийдэг бүх зүйлийг үүргээ гүйцэтгэж байгаа явдал хэмээн хэлж болох юм. Үйлчлэл үзүүлэгч гэгддэг хүмүүсийн төрөл нь сайндаа л ерөөгдөхийн тулд Бурханыг тайвшруулах гэж жаахан зүтгэл гаргадаг. Тэдний итгэл нь сэвтсэн байдаг. Мөс чанар, эрүүл ухаан гэж тэдэнд огт байдаггүй, үнэн юм уу амийг тэд бүр ч эрэлхийлдэггүй. Тэд уг чанартаа хэчнээн аймшигтай гэдгээ ойлгон, Бурханы ардууд болох боломжгүй гэдгээ харж чаддаг учраас Бурханы ардууд болох эрэл хайгуулаа орхиж, үргэлж сөрөг байдалтай амьдардаг. Иймээс, тэд Бурханы хүслийн талаарх өөрсдийн гажууд ухагдахуундаа хүлэгдсэн байдаг тул хийдэг бүхэн нь үйлчлэл үзүүлэх явдал байдаг. Хийж байгаа зүйл нь үүргээ биелүүлж байгаа явдал уу, үйлчлэл үзүүлж байгаа явдал уу гэдгийг хүний сонгодог зам тодорхойлдог. Хэрэв хүн үнэнийг эрэлхийлэн, аминд анхаарч, Бурханы хайрыг хариулан, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд үүргээ сайн биелүүлж, Бурханы ардуудын нэг байх зорилгын төлөө шаргуу ажиллаж, ийм үзэгдэл түүнийг дэмждэг бол хийж байгаа зүйл нь гарцаагүй үүргээ биелүүлж байгаа явдал мөн. Үнэнээр дутмаг, цөхрөлд автан, сөрөг байдалд амьдарч, Бурханыг мэхлэн, тайвшруулахын тулд багахан чармайлт гаргаж байгаа бүх хүн бол ердөө л үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүс юм. Бүх үйлчлэл үзүүлэгч нь үнэхээр мөс чанар, эрүүл ухаангүй хүмүүс байдаг бөгөөд үнэнийг эрэлхийлдэггүй, амь эзэмшдэггүй гэдэг нь тодорхой юм. Шийдвэргүй, үнэнийг эрэлхийлдэггүй, аминд анхаардаггүй хүмүүс нь магадгүй үйлчлэл үзүүлэгч байх ч эрхгүй гэдэг нь эндээс харахад илэрхий байна. Тэд аймшигтай уг чанартай; үнэнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй, Бурханд итгэдэггүй. Тэр ч бүү хэл Бурханы үгийн тухайд эргэлзээ өвөрлөдөг. Энэ нь яг өөрсдийнхөө ов мэхэнд хууртаж байгаа явдал юм. Хэрэв хүн үнэхээр үйлчлэл үзүүлэгч бол үйлчлэлээ мөн л сайн биелүүлэх хэрэгтэй бөгөөд хааш яаш, хайхрамжгүй байж болохгүй. Энэ нь л түүнийг үлдэх үйлчлэл үзүүлэгч байх эрхтэй болгож чадна; энэ нь түүнийг тун зол завшаантай хүн болгох юм. Үнэхээр үйлчлэл үзүүлэгч болно гэдэг энгийн асуудал биш билээ.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих