Үнэнийг ойлгох болон хоосон сургаалыг ойлгохын хоорондох ялгаа юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бурханы үгийн жинхэнэ утга учрыг бодитоор ойлгож авна гэдэг энгийн хэрэг биш юм. Чи зүгээр л Бурханы үгийн шууд утгыг тайлбарлаж чаддаг байгаад, хүн бүр үүнийг чинь сайн байна гэцгээн, сайшаах юм бол энэ нь Бурханы үгийг ойлгож байгаад тооцогддог гэж бүү бод. Энэ нь Бурханы үгийг ойлгохтой адилгүй юм. Хэрэв чи Бурханы үгэн дотроос гэрэл олж авч, Бурханы үгийн жинхэнэ ач холбогдлыг мэдрээд, тэдгээр үгэнд Бурханы ямар хүсэл байгааг болон тэдгээр нь эцэстээ юунд хүрэхийг илэрхийлэх чадвартай бол, энэ бүхэн тодорхой болмогц үүнийг Бурханы үгийн талаар тодорхой түвшний ойлголттой байгаа гэж тооцдог. Иймээс Бурханы үгийг ойлгоно гэдэг тийм ч энгийн хэрэг биш юм. Чи Бурханы үгийн бичиг үсэгт чихэнд чимэгтэй тайлбар хийж чаддаг байлаа гээд үүнийг ойлгодог гэсэн үг биш юм. Бурханы үгийн бичиг үсгийг чи хэчнээн их тайлбарлалаа ч гэсэн энэ нь мөн л хүний төсөөлөл, нэг маягийн бодол бөгөөд ямар ч хэрэггүй юм!

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнийг эрэлхийлснээр л чи амь зан чанараа өөрчилж чадна”-аас

Үнэний мэдлэгийг эзэмших нь нэн чухал, мөн Бурханы үгийн олон хэсгийг цээжилж, хоосон сургаалын талаар ярьж, Бурханы үгэн доторх нэр томьёог олж илрүүлэх нь бүгд тун чухал боловч хүмүүс Бурханы үгийг хэрхэн ойлгох нь огтхон ч чухал биш гэж та нар боддог. Тиймээс та нар эдгээр зүйлийг системчлэхийг үргэлж хүсдэг, ингэснээр хүн бүр дуу нэгтэйгээр ярьж, адилхан зүйл хэлж, адилхан хоосон сургаалын тухай ярьж, адилхан мэдлэгтэй байж, адилхан дүрэм журмыг мөрдөнө—энэ бол та нарын зорилго. Хүмүүсийг ойлголттой болгохын тулд та нар үүнийг хийж байгаа мэт харагддаг ч эсрэгээрээ, энэ нь хүмүүсийг Бурханы үгийн үнэний гадна байдаг дүрэм журам дунд аваачиж байгаа гэдгийг та нар огт мэддэггүй. Хүмүүсийг үнэний бодит ойлголттой болгохын тулд чи үүнийг бодит байдал болон ажилтай холбож, Бурханы үгийн үнэний дагуу бодит асуудлуудыг шийдвэрлэх ёстой. Ийм маягаар л хүмүүс үнэнийг ойлгож, бодит байдалд орж чадах бөгөөд ийм үр дүнд хүрэх нь л Бурханы өмнө хүмүүсийг үнэхээр аваачиж байгаа явдал юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнгүй бол Бурханд халдах амархан”-аас

Хэрэв та нар Бурханы маш олон үгийг уншсан ч зөвхөн бичвэрийн утгыг ойлгож, өөрсдийн бодит туршлагаар дамжуулан Бурханы үгийг биеэр мэдрэхгүй л бол Бурханы үгийг мэдэж авахгүй. Та нарын тухайд гэвэл Бурханы үг амь биш, харин гагцхүү амьгүй бичиг үсэг юм. Хэрэв чи зөвхөн амьгүй бичиг үсэгтэй зууралдаад байвал Бурханы үгийн мөн чанарыг ухаарч чадахгүй, Түүний хүслийг ч ойлгохгүй. Чи өөрийн бодит туршлагаар Түүний үгийг мэдэрсэн үед л Бурханы үгийн сүнслэг утга өмнө чинь нээгдэх бөгөөд зөвхөн туршлагаараа чи олон үнэний сүнслэг утгыг ухаарч, зөвхөн туршлагаар л дамжуулан Бурханы үгийн нууцыг тайлж чадна. Хэрэв чи үүнийг хэрэгжүүлдэггүй бол Түүний үг хэдий тодорхой байсан ч чиний ухаарч авсан ганц зүйл нь хоосон бичиг үсэг, онол байх бөгөөд энэ нь чиний хувьд шашны дүрэм болсон байдаг. Энэ нь фарисайчуудын хийсэн зүйл бус уу? Хэрэв та нар Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, туулах аваас энэ нь та нарын хувьд бодит зүйл болно; хэрэв та нар үүнийг хэрэгжүүлэхээр зорихгүй бол Бурханы үг та нарын хувьд гуравдагч тэнгэрийн домгоос бараг ялгаагүй болно. …

… Үнэнийг хэрэгжүүлсэн цагт Бурханы үгийг жинхэнээр ойлгох бөгөөд “үнэнийг хэрэгжүүлснээр л үүнийг ойлгож чадна” гэдгийг чи ойлгож авах ёстой. Өнөөдөр чи Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа Бурханы үгийг мэдлээ гэж л хэлж болох боловч үүнийг ойлгосон гэж хэлж чадахгүй. Үнэнийг хэрэгжүүлэх цорын ганц зам бол эхлээд үүнийг ойлгох явдал гэж зарим хүн хэлдэг ч энэ нь ердөө хагас дутуу үнэн бөгөөд бүхэлдээ үнэн зөв биш юм. Үнэнийг мэддэг болохынхоо өмнө чи тэр үнэнийг туулаагүй байдаг. Номлолоос сонсдог зүйлээ ойлгодог гэж чамд санагдах нь үнэндээ ойлгож байгаа хэрэг биш. Харин зүгээр л үнэний бичиг үсгийг эзэмшсэн төдий бөгөөд энэ нь үнэний жинхэнэ утгыг эзэмшихтэй адилгүй. Үнэний талаар зөвхөн өнгөц төдий мэдлэгтэй байгаа чинь үүнийг ойлгосон, эсвэл таньсан гэсэн үг биш; үнэний жинхэнэ утга нь үүнийг туулснаас гарч ирдэг. Тиймээс зөвхөн үнэнийг туулдаг цагт л чи үүнийг ойлгож чадна, үнэнийг туулах үедээ л чи далд хэсгүүдийг нь ухаарч чадна. Үнэнийг гүн гүнзгий туулах нь үнэний дотоод утгыг ухаарах, үүний мөн чанарыг ойлгох цорын ганц зам юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүл”-ээс

Чиний ярьж байгаа мэдлэг үнэнтэй нийцэж байгаа эсэх нь бодит туршлага байгаа эсэхээс чинь ихээхэн хамаардаг. Чиний туршлагад үнэн байгаа цагт чиний мэдлэг бодитой, үнэ цэнтэй байх болно. Туршлагаараа дамжуулан чи бас аливааг ялгадаг, ухамсарладаг болоод зогсохгүй мэдлэгээ гүнзгийрүүлж, өөрийгөө авч явах мэргэн ухаан, ерөнхий мэдлэгээ арвижуулж чадна. Үнэнийг эзэмшдэггүй хүмүүсийн ярьсан мэдлэг хэдий өндөр байлаа ч хоосон номлол юм. Энэ төрлийн хүмүүс махан биеийн аливаа асуудалд маш ухаалаг загнах боловч сүнслэг асуудалтай тулгарах үедээ ялган салгаж чаддаггүй. Учир нь энэ хүмүүст сүнслэг асуудалтай холбоотой ямар ч туршлага байхгүй билээ. Тэд бол сүнслэг асуудалд гэгээрээгүй бөгөөд сүнсийг ойлгодоггүй хүмүүс юм. Чи аль талын мэдлэгийн талаар ярьж байгаагаас үл хамааран энэ нь чиний оршихуйгаас гарч байгаа л бол чиний хувийн туршлага, чиний бодит мэдлэг мөн. Зөвхөн хоосон номлолын талаар ярьдаг хүмүүс буюу үнэн болоод бодит байдлыг эзэмшдэггүй хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлийг ч бас тэдний оршихуй гэж хэлж болно, учир нь тэдний номлол нь гүн эргэцүүллээс ургасан, оюун санааных нь гүн бодлогошролын үр дүн юм, гэхдээ энэ нь ердөө л номлол тул төсөөллөөс өөрцгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний ажил”-аас

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Номноос, эсвэл бусад хүний туршлагаас сурсан ч бай, өөрийн чинь хувийн туршлагаас гараагүй юу ч чиний хувьд хоосон сургаал болдог. Үүнийг туулж, өөрийн туршлагаар үр дүнд хүрэх үедээ чи жинхэнэ ойлголтыг олж авна, мөн нөхөрлөх үедээ хэлсэн үг чинь бодитой байх болно; тэр үед л энэ нь жинхэнэ бодит байдал болдог. Үл итгэгчид зарим онолыг хэрхэн судалдгийг харцгаа: Тэд зөвхөн бичигдсэн зүйлсээс судалж, хоосон сургаалыг судлан, үнэлж, өөрсдийн дүгнэлтэд хүрдэг. Ялангуяа теологчид, пасторууд, эрдэмтэд, судлаачид Бурханы үгийн хэсгийг уншсаныхаа дараа бодит туршлагаараа үнэнийг эрж хайдаггүй, эсвэл Бурханы тухай жинхэнэ ойлголтыг эрж хайдаггүй. Харин ч төрөл бүрийн онолыг судалж, үнэлдэг бөгөөд эцэстээ зарим нэг дүгнэлтэд хүрдэг. Тэгвэл тэдний хүрдэг дүгнэлт жинхэнэ үү, эсвэл сургаалын чанартай юу? Тэд бүгд хоосон сургаалын чанартай. Учир нь тэд өөрсдийн туршлагад тулгуурлалгүй, төрөлжсөн бичгэн судалгаа, эргэцүүлэлд тулгуурлан эдгээр дүгнэлтэд хүрсэн байдаг. Үгчилсэн бичгэн судалгаанаас болон Библид тэмдэглэгдсэн зүйлсийг судлахаас үүдэн хүрсэн дүгнэлтүүд нь теологийн онол хэмээгддэг нэг төрлийн онолыг бүтээсэн. Үүнд туршлагаас гарсан ойлголт гэж үгүй, мөн Ариун Сүнсний гэгээрэл гэж үгүй. Ариун Сүнсний гэгээрлээс гардаг илүү гүн гүнзгий ойлголт нь үгийн өнгөц утгаас гардаг зүйлээс давдаг; үүнийг ямарваа өнгөцхөн үг яриагаар илэрхийлэх боломжгүй. Туршлага руу орсныхоо дараа үнэнийг эрж хайх үед чинь л Ариун Сүнс чамайг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлнэ. Ариун Сүнсний чамайг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлдэг зүйлс бол хамгийн бодитой, чиний хувьд хамгийн үнэн зүйлс бөгөөд эдгээр нь Библийг хэчнээн шаргуу судлаад ч олж авч чадахгүй зүйл юм. Иймээс өнөөдөр Бурхан биднээс Бурханы үгийг туулахыг шаарддаг. Хэрэв Бурханы үгийг туулахад маань Ариун Сүнс биднийг гэгээрүүлбэл бид Бурханы үгийн талаар бодит ойлголттой болж чадна. Чи Бурханы үгийн шууд утгыг хэчнээн шаргуу судаллаа ч энэ бодит ойлголтод хүрч чадахгүй; энэ нь хүний бодлоор хүрч чадахгүй зүйл бөгөөд хэчнээн хичээлээ ч гэсэн чиний төсөөлж чадахгүй зүйл юм. Иймээс Ариун Сүнсний удирдамж, гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээс хүлээн авсан үнэн л Бурханы тухай бодит ойлголт билээ.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл I дэх “Асуулт, хариултууд”-аас

Хоосон сургаалын үг, үнэн хоёрын ялгаа нь үнэндээ юу вэ? Үнэн бол Бурханы үгийн мөн чанарын зүйл бөгөөд Бурханы хүслийг төлөөлдөг. Хоосон сургаалын үг нь өнгөц зүйлийн төрөлд хамаардаг бөгөөд хүний үзэл, төсөөллийг төлөөлдөг. Тэдгээр нь үнэнтэй нийцдэггүй. Үнэний мөн чанартай зүйл нь тун бодитой байдаг бөгөөд зарчимтай, гойд үнэмшилтэй байдаг. Мөн чанартай зүйлийг ойлгомогц хүний зүрх сэтгэл гэгээлэг болж, чөлөөлөгдөн, дүрэм журмын хязгаарлалтад өртөхөө больдог. Нөгөө талаар, хоосон сургаалын үг нь хий хоосон, бодитой бус байдаг. Тэдгээр нь дүрэм журам, тогтсон заншлаас цаашгүй бөгөөд хүмүүсийг хязгаарлан, эрх чөлөөгүй санагдуулахдаа тун амархан байдаг. Түүнчлэн хүн хоосон сургаалын хэчнээн олон үг мэдлээ ч гэсэн амь зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж чаддаггүй. Тэдгээр нь хүмүүст зориулсан үндсэн ашиг тусаар багатай байдаг. Иймээс хоосон сургаалын үгийг үнэнтэй огт харьцуулах аргагүй юм. Үнэн нь хүний амь болж чаддаг. Хүн үнэнийг хүлээн зөвшөөрмөгц амь зан чанарт өөрчлөлт гарна. Харин асар их хоосон сургаал ойлгох нь хүнийг биеэ тоосон, өөрийгөө чухалчилдаг, бардам, эрүүл ухаангүй болгож л чаддаг. Хүн үнэнийг өөрийн амь болгосон цагт л хэрэгжүүлэлт нь бодитой болдог. Харин хоосон сургаалын хэчнээн олон үгийг ойлголоо ч гэсэн хүн бодит байдлыг эзэмшихгүй. Тэгээд асуудалтай тулгарах үедээ юуг хэрэгжүүлэхээ мөн л мэдэхгүй. Бурханы төгс болгодог бүх хүн нь үнэнийг эзэмшсэн хүмүүс байдаг бол Бурханы төгс болголтыг туулаагүй бүх хүн нь хоосон сургаалын үгтэй хүмүүс байдаг. Үнэнийг эзэмшсэн хүмүүс Бурханаар ашиглуулахад тохирдог. Тэдний ажил үр жимсээ өгдөг бөгөөд тэд бусдыг Бурханы өмнө авчирч үнэхээр чаддаг. Хоосон сургаалын үгэнд анхаардаг хүмүүсийн ажлаас жинхэнэ үр дүн гардаггүй. Тэд хүмүүсийг бодитой туршлага болон ойлголтын тэжээлээр хангаж чаддаггүй бөгөөд асуудлыг шийдвэрлэхдээ үнэнийг ашиглаж бүр ч чаддаггүй. Иймээс тэд Бурханы дэргэд бусдыг авчирч чаддаггүй. Үнэнийг эзэмшдэг хүн нь үнэнийг эрж хайж байгаа хүмүүсээс зайлсхийдэггүй бөгөөд хүмүүсийн итгэлд тулгардаг бодитой бүх асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг. Хоосон сургаалын үгийг онцолдог хүмүүс нь дотроо бодит зүйлээр дулимаг байдаг тул үнэнийг эрж хайдаг хүмүүсээс эмээдэг бөгөөд ярьдаг хоосон сургаал нь бодит асуудлыг шийдвэрлэж чаддаггүй. Иймээс тэд асуудал дэвшүүлэхийг бусдад уриалж зүрхэлдэггүй бөгөөд бодит бэрхшээлийг шийдвэрлэж бүр ч чаддаггүй. Үнэнтэй хүмүүс бодит байдалтай нүүр тулж зүрхэлдэг; хоосон сургаалын үгэнд анхаардаг хүмүүс бодит байдалтай нүүр тулж зүрхэлдэггүй, харин ч үүнээс зайлсхийдэг. Үнэн болон хоосон сургаалын үгийг ялган таних зарчим энэ билээ.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих