Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ?

2019-02-06

Бурханд итгэх итгэлээр дамжуулан бид мөнх амийг хэрхэн олж авч чадах вэ? Библид, “Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай” гэдэг. Эзэн Есүс бол хүний Хүү. Эзэний эргэн ирэлт бол махбод болж, хүний Хүү болж илрэх явдал гэж Библид зөгнөдөг. Эцсийн өдрүүдийн Христэд итгэлгүйгээр Эзэн Есүст итгэвэл бид мөнх амийг олж авч чадах уу?

Өмнөх: Ялагч

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?