Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг: Эцсийн өдрүүдийн тухай Библийн энэхүү зөгнөл хэрхэн биелдэг вэ?

2019-09-18

Эцсийн өдрүүдийн тухай Библийн зөгнөл дэх агуу цагаан сэнтийн шүүлт аль хэдийн эхэлчихсэн ба энэ нь эргэн эрсэн Эзэн Есүс—Төгс Хүчит Бурханы—үнэнээр дамжуулан хийдэг, Бурханы гэрээс эхэлдэг шүүлтийн ажил юм. Бурханы шүүлтийн ажил нь хүнийг ариусгаж, аварч, төгс болгож, гамшгийн өмнө бүлэг ялагчдыг бий болгохын төлөө байдаг. Эцэст нь бүхий л эрин үеийг төгсгөх бөгөөд Христийн хаанчлал газар дээр биеллээ олно.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?