Хүний авралын төлөөх Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө-Бурханы ажлын гурван үе шат

2019-05-09

Бурханы ажлыг мэдэхэд та нарт туслахын тулд Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе, Хаанчлалын эрин үед хүнийг аврах Бурханы ажлын дотоод түүхийг энд илчилдэг.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?