Ехова, Есүс, Төгс Хүчит Бурханы хоорондох харилцаа юу вэ? Бурханы авралын төлөвлөгөө юу вэ?

2020-09-19

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?