Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Агуулга

Чөтгөр шүглэх гэж юу вэ? Чөтгөр шүглэх явдал хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс:

Надад хэл дээ, та нар ямар сүнстэйгээ мэдэх үү? Чи өөрийнхөө сүнсийг мэдэрч чадах уу? Чи өөрийнхөө сүнсэнд хүрч чадах уу? Сүнс чинь юу хийж байгааг мэдэрч чадах уу? Мэдэхгүй, тийм үү? Хэрвээ чи зарим нэг тиймэрхүү зүйлийг мэдэрч, хүрч чаддаг бол чиний доторх өөр нэг сүнс хүчээр ямар нэгэн зүйлийг хийж—үйлдэл болон үгийг чинь хянаж байна. Энэ нь чинийх биш, чамтай хамаагүй зүйл. Муу ёрын сүнстэй хүмүүс энэ талаар гүнзгий туршлагатай байдаг.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханы махбод болон Сүнсний нэгдлийг хэрхэн ойлгох вэ”-ээс

Хэрвээ өнөө үед тэмдэг болон гайхамшгуудыг үзүүлж, чөтгөрийг зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, олон ид шидийг үзүүлж чадах хүн гарч ирээд хэрвээ тэр хүн өөрийгөө Есүсийн ирэлт хэмээн зарлавал энэ нь хуурамч муу ёрын сүнснүүд байх ба тэд Есүсийг дуурайсан байх юм. Үүнийг сана! Бурхан нэг ажлаа давтдаггүй. Есүсийн үе шатны ажил аль хэдийн биелсэн ба ажлын тэрхүү үе шатыг Бурхан дахин хэзээ ч хийхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь”-ээс

Хэрвээ эцсийн өдрүүдэд өвчтэйг эдгээн, чөтгөрийг зайлуулж, хүний төлөө цовдлогдсон Есүс шиг адилхан нэг “Бурхан” гарч ирэх юм бол тэр “Бурхан” хэдийгээр Библи дэх Бурханы дүрслэлтэй адилхан, хүлээн зөвшөөрөхөд хүнд хялбар байсан ч, мөн чанартаа Бурханы Сүнс биш, харин муу сүнс орсон махан бие байх юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы оршдог махан биеийн мөн чанар”-аас

Муу ёрын сүнсэнд шүглүүлсэн зарим хүмүүс байнга “Би бол Бурхан!” гэж хашгирч байдаг. Гэвч тэд буруу зүйлийн өмнөөс үйлдэж байгаа учир эцэстээ тэгсээр байж чадахгүй. Тэдгээр нь Сатаныг төлөөлдөг тул Ариун Сүнс тэдэнд анхаарлаа огт хандуулдаггүй. Чи өөрийгөө хичнээн их өргөмжилсөн эсвэл хэр чанга хашгирсан ч бай чи Сатанд хамаарах бүтээл хэвээрээ л байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон нууц (1)”-ээс

Хүний нөхөрлөл:

Чөтгөрт эзлэгдсэн хүмүүс бол биед нь хорон муу сүнснүүд нэвтэрч, хянан захирч буй хүмүүс юм. Үндсэн илрэл нь сэтгэцийн өвчин эсвэл заримдаа эрүүл бус оюун ухаан, хэвийн сэтгэхүйн бүрэн алдагдал байдаг. Тэд Бурханд итгэдэг ч үнэнийг хүлээн авч чаддаггүй бөгөөд зөвхөн бусдын тайван байдлыг алдагдуулдаг. Тиймээс тэд Бурханд итгэдэг ч аврагдах боломжгүй тул устгагдах ёстой. Хорон муу сүнсэнд автсан дийлэнх хүмүүс Сатаны бялдууч мэт зан гаргаж, Бурханы ажилд саад учруулдаг. Үүний дараах үндсэн арван илрэл байдаг:

1. Бурхан эсвэл Христ мэт дүр үзүүлж буй бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

2. Тэнгэрийн элчийн сүнстэй мэт дүр үзүүлж буй бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

3. Бие махбодтой болсон өөр Бурхан мэт дүр үзүүлж буй бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

4. Бурханы хэлсэн үгсийг өөрийн үг мэт тайлбарлаж буй эсвэл хүмүүсийг өөрсдийн хэлсэн үгсэд Бурханы үгс мэт хандуулж буй бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

5. Хүмүүсийг дагуулж, өөрсөддөө дуулгавартай байлгахын тулд Ариун Сүнсэнд ашиглуулж буй мэт дүр исгэдэг бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

6. Байнга олон хэлээр ярьж, орчуулж, төрөл бүрийн ер бусын далд зүйл хардаг, тэр байтугай бусдын гэм нүглийг хэлж өгдөг бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

7. Сүнснүүдийн ер бусын дууд хоолойг байнга сонсож, сүнснүүдийн дуу чимээг байнга сонсдог, хий үзэгдэл хардаг бүх хүмүүс болон тархи толгой нь хэвийн биш гэдэг нь тодорхой харагддаг бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

8. Оюун ухаанаа алдсан, байнга худал ярьдаг, байнга өөртэйгээ ярьдаг, утгагүй зүйл ярьдаг, Бурхан тэдэнд тушаасан, Ариун Сүнс тэдэнд хүрсэн гэж байнга хэлдэг бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм.

9. Сэтгэцийн өвчтэй, тэнэг зан байдал гаргадаг, хүмүүстэй хэвийн байдлаар ярьж чаддаггүй, заримдаа галзуурч солиордог бүх хүмүүс хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс юм. Ижил хүйстэн гэж ангилагддаг бүх хүмүүс чөтгөрт эзлэгдсэн бөгөөд хөөн устгагдах хүмүүс юм.

10. Зарим хүмүүс ихэвчлэн харьцангуй хэвийн байдаг хэдэн сар эсвэл нэг юмуу хоёр жилдээ сэдэрч, сэтгэл мэдрэлийн өвчин тусаж, ингэсэн үедээ чөтгөрүүдэд эзлэгдсэн хүмүүстэй яг ижил байдаг. Хэдийгээр эдгээр хүмүүс нь заримдаа хэвийн байдаг ч тэднийг бас л хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс гэж ангилдаг. (Хэрэв хэн нэгэн хүн олон жилийн өмнө сэтгэцийн өвчин тусаж байсан ч түүнээс хойш олон жилийн турш өвдөөгүй бөгөөд Бурханд итгэхдээ үнэнийг ойлгож, хүлээн авч, өөрчлөлт хийсэн бол тэднийг хорон муу сүнсэнд автсан гэж ангилахгүй)

Чөтгөрт эзлэгдсэн хүн бүхэлдээ Сатанд эзлэгдэж, захирагддаг бөгөөд Сатаанд хамаардаг тул хараагдсан хүн болно.

Төгс Хүчит Бурханы чуулганы ажлын зохицуулалтын сонгосон тойм дахь “Чуулганы ажлыг хийхийн тулд хэд хэдэн төрлийн хүмүүсийг ялгаж таньж чаддаг байх ёстой”

Хэрэв бидэнд мэдэхгүй зүйлсийн маань тухай хэлж чаддаг хүн байсан бол, тэр хүн ирээдүйд болох зүйлс, манай улсын тулгарах нөхцөл байдлын талаар ярьж чаддаг байсан бол, энэ нь Бурханы үг байх албагүй юм. Муу сүнс мөн үүнийг хийж чадна. Жишээлбэл, чи энэ хүнээс “Би ирээдүйд ямар нөхцөлтэй тулгарах вэ?” гэж асуулаа. Тэд чамд ямар төрлийн гамшигтай нүүр тулахыг чинь, хэзээ үхэхийг чинь, эсвэл гэр бүлд чинь ирээдүйд юу тохиолдохыг чамд хэлнэ. Тэгээд эднээс олон нь зөгнөсөнчлөн биеллээ олно. Гэхдээ тэдний эдгээр асуудлын тухай ярьж чадаж байгаа нь Бурхан ийм гэсэн үг биш. Энэ Бурханы ажлын хүрээнээс гадна байна. Үүнийг чи нэвт харах ёстой. Энэ бол бусад хүний хэрэгт оролцож байгаа муу сүнс юм. Бурхан ийм зүйл хийхгүй байсан. Бурхан бие махбодтой болохдоо ямар ажил хийдэг вэ? Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах ажил хийхээр ирдэг. Тэрээр энэ, тэр хүнд юу тохиох, хэдэн нас зооглох, хэчнээн хүүхэдтэй болох, ямар цаг үед бэрхшээлтэй тулгарахыг зөгнөх гэж ирдэггүй. Бурхан эдгээр зүйлийг зөгнөдөг үү? Бурхан эдгээр зүйлийг зөгнөдөггүй. Бурхан эдгээр зүйлийг мэддэг гэж чи хэлэх үү? Бурхан тэнгэр газар дээрх бүхнийг бүтээсэн тул эдгээр зүйлийг бүрэн мэддэг. Зөвхөн Бурхан л эдгээр зүйлийг хамгаас илүү мэддэг. Үүний эсрэгээр, муу сүнсний мэддэг зүйлс хязгаартай. Муу сүнс юу мэддэг вэ? Муу сүнс хувь хүмүүс, улс, угсаатны бүлгийн хувь тавиланг мэддэг. Гэвч тэд Бурханы удирдлагын тухай зүйл мэддэггүй. Хүн төрөлхтний төгсгөлийн тухай мэддэггүй. Хүн төрөлхтний орох бодитой хүрэх газрыг мэддэггүй. Орчлон хэзээ эцэс болохыг, Бурханы хаанчлал хэзээ ирэхийг мэддэггүй. Бурханы хаанчлалын гайхамшигт дүр зураг ямар байхыг мэддэггүй. Муу сүнс эдгээрийг мэддэггүй. Зөвхөн Бурхан л эдгээр асуудлын тухай мэддэг. Ийм учир Бурхан бүхнийг чадагч юм. Муу сүнсний мэддэг зүйлс маш хязгаарлагдмал. Орчлонгийн хамгийн агуу эш үзүүлэгч эцсийн өдрүүдэд зарим зүйл хэрхэн болох тухай ярьсныг бид мэднэ. Тэр нь одоо аль хэдийн биеллээ олсон. Гэвч, тэр Бурханы эцсийн өдрүүд дэх ажлын тухай мэддэггүй. Бурхан юу биелүүлэхээр ирдгийг мэддэггүй, Мянган жилийн хаанчлал хэрхэн биелэхийг мэддэггүй. Тэр хүн ямар хүмүүс амьд үлдэж, Бурханы хаанчлалд орж чадахыг мэддэггүй, бас Бурханы хаанчлалын ирээдүйн тухай мэддэггүй. Эдгээр зүйлийн тухай мэддэг муу сүнс гэж үгүй. Бурхан Өөрөө л мэддэг. Ийм учир Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөтөй холбогдсон асуудлын тухайд муу сүнснүүд хүчгүйддэг. Хэрэв чи тэднээс “Хувь тавилан минь ямар байх вэ? Гэр бүлийн маань нөхцөл байдал ямар байх вэ?” гэж асуувал, зарим муу сүнс чамд эдгээрийн тухай хэлж чадна. Гэвч чи тэднээс “Бурхан дахь итгэл минь надад хүрэх газар өгөх үү? Би амьд үлдэж чадах уу?” гэж асуувал тэд мэдэхгүй. Муу сүнсний мэдлэг маш хязгаарлагдмал. Хэрэв ярьж чаддаг зүйл нь хязгаартай юм бол, муу сүнс Бурхан байж чадах уу? Чадахгүй. Тэд ердөө л муу сүнс юм. Хүмүүсийн мэддэггүй зүйлсийн тухай ярьж чаддаг хэн нэгэн муу сүнс үнэхээр бйлаа гэж бодъё. Тэрээр хүний ирээдүй, бас өнгөрсөнд хийсэн зүйлсийнх нь тухай ярьж чаддаг. Хэрэв зарим хүн тэднийг үнэхээр Бурхан шиг гэж бодвол, ёстой утгагүй хэрэг биш үү? Энэ нь тэдний Бурханыг огт ойлгодоггүй болохыг баталж байна. Энэхүү муу сүнс гайхамшиг үзүүлэх чадвартай гэж чи боддог. Түүнтэй чи Бурхан мэт харьцдаг. Бурханы төгс хүчний тухай чи мэдэх үү? Ийм учир өнөөдөр бид Бурханы төгс хүчин, Бурхан ажлн тухай ойлголттой байвал муу сүнс ямар ч ер бусын гайхамшиг үзүүллээ гэсэн хууртахгүй. Учир нь хүний баталгаажуулж чадах ядаж ганц зүйл бий: Муу сүнс бол үнэн биш. Тэд Бурханы ажлыг хийж чаддаггүй. Тэд Бүтээгч биш. Тэд хүн төрөлхтнийг аварч чадахгүй. Тэдний чаддаг ганц зүйл гэвэл хүн төрөлхтнийг завхруулах юм.

Аминд орох номлол, нөхөрлөл (II) дэх “Бурхан ба хүний ажлын ялгаа”-аас

Муу Сүнс хүнийг хуурдаг хоёр төрлийн л нөхцөл бий: Нэг төрөл нь муу сүнсний ер бусын ажил, нөгөө төрөл нь муу сүнс бие махбодтой болох юм. Бурханыг эсэргүүцэж, агуу улаан луу шиг үнэнийг эсэргүүцдэг хүмүүс бас муу сүнснүүд, тэд бүр ч үзэшгүй, хорлонтой муу сүнснүүд юм. Зарим муу сүнс амьдралынхаа нэг үед үед хүний биеийг эзэмшдэг; агуу улаан луу шиг зарим муу сүнс чөтгөр болж дахин бие махбодтой болдог. Тэдний илрэл огтхон ч ер бусын биш, гэвч тэд үнэнийг улайран эсэргүүцэж, Бурханыг галзуу мэт эсэргүүцэн, тэмцдэг. Хэдийгээр гадна талдаа муу сүнснүүдийн ямар ч ер бусын ажил байхгүй, диаволуудад эзэмдүүлсэн ул мөрийг нь чи харж чадахгүй боловч, тэд үнэхээр дахин төрсөн чөтгөрүүдэд харьяалагддаг. Дахин бие махбодтой болсон чөтгөрүүд нь ер бусын биш, эгэл байдаг боловч үнэнд дайсагнадаг нь нэлээд мэдээжийн зүйл юм. Агуу улаан лууг чи чөтгөрүүдийн бүлэг гэж бодож байна уу? Гэхдээ тэдний диаволуудад эзэмдүүлсэн, муу сүнсний ажилтай болохыг чи харж чадаж байна уу? Чи үүнийг харж чадахгүй, тэд маш эгэл, харин энэ нь тэднийг бие махбодтой болсон чөтгөрүүдэд харьяалагддагийг харуулж байна. Бурханыг эсэргүүцдэг бүх улс төрч, засгийн тэргүүн нар дахин төрсөн чөтгөр юм. Хэрэв чи муу сүнсний ажилтай хүмүүс л чөтгөрүүдэд эзэмдүүлсэн байдаг гэвэл, дахин төрсөн чөтгөрүүд муу сүнснүүд биш гэж үү? Энэ бодит байдалтай нийцдэггүй. Тэгвэл зарим муу сүнс өөрийгөө илүү гүн гүнзгий өнгөлөн далдалдаг тул чи ялган таниж чадахгүй, тэд бие махбодтой болсон чөтгөрүүдэд харьяалагддаг.

Аминд орох тухай номлол, нөхөрлөл (VIII) дэх “Асуулт, хариултууд”-аас

Хорон муу сүнснүүдэд автсан хүмүүс голдуу галзуу солиотой мэт аашилж, ухаан мэдрэлээ хэдийн алдсан байдаг. Зарим нь утгагүй зүйл ярьж, зөвхөн худал ярьж, зарим нь тэнэг, галзуу зан авир гаргадаг. Тэдний зан байдалд маш бага зөрүү байдаг. Хүмүүс хорон муу сүнсэнд автдаг хэд хэдэн нөхцөл байдал байдаг: Зарим нь урьд өмнө хорон муу сүнсэнд автаж байсан бөгөөд хожим нь заримдаа сайн, заримдаа муу байдаг, зарим нь хэвийн мэт зан байдал гаргадаг ч хорон хуу сүнснүүдийн ажилтай тулгарахдаа бие нь мууддаг, гэвч тэд бие нь муудаагүй байх үедээ зүгээр л энгийн хүмүүс шиг байдаг, зарим нь гаднаасаа маш хэвийн харагддаг ч хэрэв та тэднийг сайтар ажиглавал тэд хэвийн бус гэдгийг олж харах болно. Арга хандлагаа засаж өөрчлөхөөс татгалзаж буй ижил хүйстэнгүүдийг бас хорон муу сүнсэнд автсан хүмүүс гэж ангилдаг.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ажлын зохицуулалтын үйл явдлын тойм дахь “Бурханы гэр бүлийн ажилд хамгийн их саад учруулдаг хоёр төрлийн хүмүүс цэвэрлэгдэх ёстой”-оос

Холбогдох агуулга