3. Бурханд итгэх, шашинд итгэх хоёр хоорондоо ямар ялгаатай вэ?

Холбогдох Бурханы үг:

Шашинд итгэх итгэл гэж юу вэ? Бурханд итгэх итгэл гэж юу вэ? Шашны түгээмэл, алдар цуутай онцлог шинж юу вэ? Хүмүүс шашинд итгэх итгэлийг ерөнхийдөө хэрхэн тодорхойлдог вэ? Шашинд итгэх итгэл нь зан авирын өөрчлөлт буюу бусадтай тэмцэлдэх, бусдыг харааж зүхэх, хорлох, бусдыг шулан мөлжих, бусдыг далимдуулан ашиглах, жижиг сажиг хулгай хийх, хумслах зэрэг зан авирын өөрчлөлтөөс бүрддэг. Энэ нь үндсэндээ зан авирын өөрчлөлтийг хэлдэг. Хүн шашинд итгэхдээ биеэ зөв авч яван, сайн хүн байх гэж хичээдэг; эдгээр нь гадаад зан авир юм. Сэтгэл зүйн түшиг тулгуур болохын хувьд шашин ямар вэ? Оюун санааны хүрээнд ямар вэ? Итгэлтэй байснаар хүн сэтгэл зүйн хувьд түшиг тулгууртай байдаг. Тиймээс шашинд итгэх итгэлийг: биеэ зөв авч явах, сэтгэл зүйн түшиг тулгууртай байх явдал гэж тодорхойлж болно—үүнээс хэтрэхгүй. Тэдний итгэдэг нэгэн үнэхээр оршдог эсэх, яг үнэндээ Тэр юу болох, Тэр тэднээс юу шаарддаг гэх зэрэг нарийн ширийн зүйлсийн тухайд бол хүмүүс оюун дүгнэлт, өөрсдийн төсөөллийг ашигладаг. Ийм үндсэн дээр итгэхийг шашинд итгэх итгэл гэж нэрлэдэг. Шашинд итгэх итгэл нь үндсэндээ зан авирын өөрчлөлтийг эрэлхийлж, сэтгэл зүйн түшиг тулгууртай байх гэсэн үг боловч хүний амьдралын замд ямар нэгэн өөрчлөлт авчирдаг уу? Хүний амьдралын зам, зорилго, чиглэлд өчүүхэн ч өөрчлөлт гардаггүй, тэдний амьдралын үндэс суурь ч өөрчлөгддөггүй. Харин Бурханд итгэх гэж юу вэ? Бурханд итгэх гэдгийг Бурхан хэрхэн тодорхойлж, юу шаарддаг вэ? (Түүний дээд эрхэд итгэх.) Тэр оршин байгаа гэдэгт итгэх, Түүний дээд эрхэд итгэх—энэ нь хамгийн чухал юм. Бурханд итгэдэг хүмүүсээс Бурхан юу шаарддаг вэ? Энэ нь юутай холбоотой вэ? (Үнэнч шударга хүмүүс байх, хэвийн хүн чанартай байх, үнэнийг эрэлхийлэх, зан чанарын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх, Бурханыг мэдэхээр эрж хайх.) Үг болон зан авиртай нь холбоотойгоор хүмүүсээс ямар нэг юм шаарддаг уу? (Гадаад зан авирын хувьд, замбараагүй биш, сүсэг бишрэлтэй байж, хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулахыг биднээс шаарддаг.) Гаднаа чи ариун хүний үндсэн ёс журамтай байж, хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах шаардлагатай. Бурханд итгэх итгэлийн тодорхойлолт юу вэ? Бурханд итгэх гэдэг нь Бурханы үгэнд дуулгавартай байх явдал; Бурханы хэлсэн үгийн дагуу оршин тогтнож, амьдарч, үүргээ биелүүлж, хэвийн хүн чанарын бүх үйл ажиллагаанд оролцох явдал юм. Бурханд итгэх гэдэг нь Бурханыг дагах, Бурханы хүссэнээр хийх, Бурханы хүссэнээр амьдрах гэсэн утгатай. Бурханд итгэх гэдэг нь Түүний замыг дагах явдал билээ. Ийн үйлдсэнээр хүмүүсийн амьдралын зорилго, чиглэл шашинд итгэдэг хүмүүсийнхээс шал өөр байдаг бус уу? Бурханд итгэх итгэл юу агуулдаг вэ? Хүмүүс хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах ёстой; Бурхан тэднээс юу ч хийхийг шаардсан бай, Бурханы үгийг дуулгавартай дагах ёстой; мөн Бурханы үгийн дагуу хэрэгжүүлэх ёстой. Эдгээр зүйл бүгд Бурханы үгийг агуулдаг. Бурханы үг гэж юу вэ? (Үнэн.) Бурханд итгэх итгэл нь үнэнийг агуулдаг; энэ нь амьдралын эх сурвалж, зөв зам; энэ нь хүмүүсийн алхдаг амьдралын замыг агуулдаг. Шашинд итгэх итгэл нь үүний аль нэгийг агуулдаг уу? Үгүй. Шашинд итгэхийн тулд зүгээр л гаднаа биеэ зөв авч яван өөрийгөө хязгаарлаж, дүрэм журмыг даган мөрдөж, сэтгэл зүйн түшиг тулгууртай байхад болно. Хэрвээ хүн биеэ зөв авч явдаг, сэтгэл санааны дэмжлэг, түшиг тулгууртай бол амьдралын зам нь өөрчлөгдөх үү? (Үгүй.) Зарим хүн: “Шашинд итгэх, Бурханд итгэх нь адилхан зүйл” гэдэг. Тэгвэл тэд Бурханыг дагадаг уу? Шашинд итгэх итгэл нь зан авирын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх явдал төдий, сэтгэл зүйн түшиг тулгуураас цаашгүй бөгөөд ямар ч үнэнийг агуулдаггүй. Үүний үр дүнд, энэ хүмүүсийн зан чанарт ямар ч өөрчлөлт гарах боломжгүй. Тэд үнэнийг хэрэгжүүлэх, эсвэл бодитоор өөрчлөгдөх чадваргүй бөгөөд Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэггүй байдаг. Хүн шашинд итгэхдээ, зан авир нь хэчнээн сайн байхаас үл хамааран, сэтгэл санааны түшиг тулгуур нь хэчнээн бат бөх байхаас үл хамааран Бурханыг дагадаг уу? (Үгүй.) Тэгвэл тэд хэнийг дагадаг вэ? Тэд Сатаныг дагадаг. Тэдний амьдран харуулдаг, эрэлхийлдэг, хүсдэг, хэрэгжүүлдэг, амьдралдаа найддаг зүйлийн үндэс суурь нь юу вэ? Тэр үндэс суурь нь бүхэлдээ Сатаны завхарсан зан чанар, үүний мөн чанар юм. Тэдний биеэ авч явах байдал, бусдад хандах байдал нь Сатаны амьдралын логик, гүн ухаантай нийцдэг; тэдний хэлдэг бүхэн худал үг, өчүүхэн төдий ч үнэн байдаггүй; тэд сатанлаг зан чанартаа жаахан ч өөрчлөлт гаргаагүй бөгөөд дагадаг зүйл нь Сатан хэвээр үлддэг. Тэдний амьдралын үзэл бодол, үнэт зүйлс, аливааг шийдвэрлэх арга зам, үйлдлийнх нь зарчим бүгд сатанлаг уг чанарынх нь илэрхийлэл юм; тэдний гадаад зан авирт л жаахан өөрчлөлт гарсан; харин амьдралын зам, амьдардаг байдал, эсвэл үзэл бодолд нь өчүүхэн төдий ч өөрчлөлт гараагүй. Хэрвээ чи Бурханд үнэхээр итгэдэг бол хэдэн жилийн турш Бурханд итгэсний дараа чамд үнэндээ ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Чиний амьдралын үндэс суурь өөрчлөгдсөн. Чи ямар үндэс суурин дээр амьдардаг вэ? Өдөр бүр чиний хийдэг, хэлдэг зүйлийг юу удирддаг вэ? Энэ бүхэн юунд үндэслэдэг вэ? (Энэ бүхэн Бурханы үг болон үнэнд үндэслэдэг.) Жишээлбэл, магадгүй чи худал хэлэхээ больсон байх—үүний үндэс юу вэ? Чи яагаад тийм маягаар ярихаа больсон бэ? (Бурхан үүнд дургүй учраас.) Тийм маягаар ярьж, үйлдэхээ больсонд чинь үндэс суурь байдаг бөгөөд тэр үндэс нь Бурханы үг, Бурханы шаарддаг зүйл, үнэн юм. Тэгвэл тийм хүний амьдралын зам адилхан байдаг уу? Товч дүгнэлт нь энэ: Шашинд итгэх итгэл гэж юу вэ? Бурханд итгэх итгэл гэж юу вэ? Хүмүүс шашинд итгэх үедээ Сатаныг дагадаг; Бурханд итгэх үедээ Бурханыг дагадаг. Ялгаа нь энэ юм. Өнөөдөр чи Бурханы гэрт үүргээ гүйцэтгэдэг; чи шашинд итгэдэг үү, Бурханд итгэдэг үү? Ялгаа нь юу вэ? Энэ юунаас хамаардаг вэ? Чиний алхдаг замаас хамаардаг. Хэрвээ чи сайхан зан авир, сэтгэл зүйн түшиг тулгуур, дүрэм журмыг дагах мөрдөх, хувийн ашиг тусын төлөөх явуулгыг эрэлхийлдэг, үнэнийг өчүүхэн ч эрэлхийлдэггүй, харин ердөө сайн хүн шиг харагдах гэдэг, уг чанар-мөн чанарт чинь, эсвэл завхарсан зан чанарт чинь өчүүхэн ч өөрчлөлт гараагүй бол чи шашинд итгэж байна. Бурханд итгэдэг хүмүүс Бурханы илэрхийлдэг бүх үнэнийг хүлээн авч чаддаг; тэд үнэний дагуу өөрсдийгөө эргэцүүлж, мэдэж авч, үнэхээр гэмшиж чаддаг бөгөөд эцэст нь Бурханы үгээр амьдарч, Бурханыг дуулгавартай дагаж, Бурханд шүтэн мөргөж чаддаг болно—тийм хүмүүс л Бурханд үнэхээр итгэгчид билээ.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Шашны итгэл хэзээ ч аврал руу хөтлөхгүй”-ээс эш татав

Бурханд итгэх итгэл болон шашин, шашинлаг үзэлд итгэх итгэл хоёрын ялгаа нь юу вэ? Тухайн хүний амь зуулга хомс, магадгүй гэртээ асуудалтай болохоор шашинд итгэж байгаа гэж хүн болгон боддог. Эс бөгөөс тэд ямар нэг түшиж тулах зүйл, сүнслэг тэжээл олохыг хүссэндээ тэр байдаг. Шашинд итгэх гэдэг нь хүмүүсийг нинжин сэтгэлтэй болгох, бусдад туслах, бусдад сайхан сэтгэлээр хандах, буян хураахын тулд илүү их сайн үйл хийх, хүний амь хөнөөж, галдан шатаахгүй байх, хүмүүсийг цохиж, хараахгүй, хулгайлж, дээрэмдэхгүй, хуурч, залилахгүй байхаас хэтрэхгүй л зүйл байдаг. Энэ бол хүн бүрийн толгойд байдаг “шашинд итгэх” тухай ойлголт. Та нарын зүрх сэтгэлд өнөөдөр шашинд итгэх тухай хэр их ойлголт байдаг вэ? Ийм бодолтой байх нь шашинд итгэж байгаа хэрэг мөн эсэхийг та нар хэлж чадах уу? Итгэл үнэмшилтэй байх байдал болон шашинд итгэх байдлын хооронд ялгаа бий юу? Шашинд итгэх болон Бурханд итгэх хоёрын ялгаа нь юу вэ? Анх Бурханд итгэж эхэлж байхдаа чи магадгүй шашинд итгэх болон Бурханд итгэхийг нэг ижил зүйл мэт санасан байж мэднэ. Гэхдээ өнөөдөр, таван жил гаруй Бурханд итгэснийхээ дараа итгэл үнэмшилтэй байх нь үнэндээ юу болох тухай чи яг юу гэж бодож байна? Шашинд итгэхээс ямар нэг ялгаатай юу? Шашинд итгэх гэдэг нь өөрийн сүнсэндээ аз жаргал, тайтгарлыг авчрахын тулд тодорхой нэг зан үйлийг дагана гэсэн үг юм. Энэ нь хүмүүс ямар замаар явах, ямар аргаар амьдрах, хэрхэн амьдрах тухай асуулттай хамаагүй. Өөрөөр хэлбэл зүрх сэтгэл, дотоод ертөнцөд чинь ямар ч өөрчлөлт гараагүй; чи, чи хэвээрээ л байгаа ба төрөлхийн чанар, мөн чанар чинь аанай л хэвээрээ байгаа. Бурханаас ирдэг үнэнийг хүлээн авч, амиа болгоогүй, харин ердөө л зарим нэг сайн үйл хийж эсвэл ёслол, дүрмийг дагасан. Чи шашинд итгэхтэй холбоотой зарим нэг үйл ажиллагаанд л гагцхүү оролцсон—ердөө л энэ, ингээд л болоо. Тэгэхээр Бурханд итгэх итгэл гэж юуг хэлдэг вэ? Энэ ертөнцөд хэрхэн амьдарч байгаа чинь өөрчлөгдөж, оршин тогтнолын чинь үнэ цэн, амьдралын зорилго чинь аль хэдийн өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Чи уг нь өвөг дээдсээ хүндэтгэх, олон дундаас онцгойрох, сайхан амьдарч, алдар нэр, эд баялгийн төлөө мэрийх зэрэг зүйлсийн төлөө амьдарч ирсэн. Өнөөдөр, чи тэдгээрээс татгалзсан. Чи Сатаныг дагахаа больсон, харин түүнийг хаяж, энэ муу чиг хандлагыг хаяхыг хүсдэг. Чи Бурханыг дагаж байна, чиний хүлээн авдаг зүйл үнэн, алхаж буй зам чинь үнэнийг эрэлхийлэх зам билээ. Чиний амьдралын чиг бүрмөсөн өөрчлөгдсөн. Энэ бол амьдралд өөрөөр хандаж, өөр хэв маягаар амьдарч, Бүтээгчийг дагаж, Бүтээгчийн дүрэм, зохицуулалтыг хүлээн авч, захирагдаж, Бүтээгчийн авралыг хүлээн авч, эцэст нь жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл болох явдал юм. Энэ нь амьдралын хэв маягаа өөрчилж буй хэрэг бус уу? Энэ бол чиний урьдын эрэл хайгуул, амьдрах хэв маяг, хийсэн бүхний чинь цаадах сэдэл, санаа зорилгын яг эсрэг нь—тэдгээр нь хоорондоо огт нийцэхгүй, хоорондоо ойролцоо ч биш.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүмүүс яг юуны дагуу амьдарч ирсэн тухай”-аас эш татав

Бурханд итгэх итгэлийг тодорхойлох хамгийн энгийн арга бол Бурхан байдаг гэдэгт итгээд, энэ суурин дээрээ Түүнийг дагаж, Түүнд дуулгавартай байж, Түүний ноёрхол, зохион байгуулалт, зохицуулалтыг хүлээн авч, Түүний үгийг сонсож, Түүний үгийн дагуу амьдарч, бүх зүйлийг Түүний үгийн дагуу хийж, жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл байж, Түүнээс эмээж, муугаас зайлах явдал юм; зөвхөн энэ л Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл мөн. Бурханыг дагах гэдэг нь энэ юм. Чи Бурханыг дагадаг гэж хэлдэг боловч зүрх сэтгэлдээ Бурханы үгийг хүлээн авдаггүй, Түүний ноёрхол, зохион байгуулалт, зохицуулалтыг хүлээн авдаггүй. Хэрвээ чи Бурханы хийдэг зүйлийн талаар үргэлж үзэл тээж, Түүний хийдэг зүйлийг үргэлж буруугаар ойлгож, энэ талаар гомдоллодог бол; хэрвээ чи үргэлж сэтгэл хангалуун бус байж, Түүний хийдэг зүйлийг үргэлж өөрийнхөө үзэл, төсөөллөөр хэмжиж, ханддаг бол; хэрвээ чи үргэлж өөрийн гэсэн ойлголттой байдаг бол энэ чинь төвөг учруулна. Чи Бурханы ажлыг туулахгүй байгаа бөгөөд Түүнийг үнэхээр дагах ямар ч аргагүй. Ийм байх нь Бурханд итгэх итгэл биш юм.

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу юм бэ? Шашинд итгэх итгэл Бурханд итгэх итгэлтэй адилхан уу? Хүмүүс шашинд итгэх үедээ Сатаныг дагадаг. Бурханд итгэх үедээ л Бурханыг дагадаг бөгөөд Христийг дагадаг хүмүүс л Бурханд үнэхээр итгэдэг. Бурханы үгийг хэзээ ч өөрийнхөө амь болгон хүлээж авахгүй хүн Бурханд итгэдэг хүн мөн үү? Тэд хэчнээн олон жил Бурханд итгэсэн нь хамаагүй, энэ нь ямар ч нэмэргүй. Итгэлдээ шашны зан үйл үргэлж хийдэг боловч үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүн бол Бурханд итгэгч биш бөгөөд Бурхан түүнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Бурхан чамайг ямар үндсэн дээр хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Бүх хэрэг явдал дээр Түүний шаардлагын дагуу үйлддэг эсэхэд чинь үндэслэн Тэр чамайг хүлээн зөвшөөрдөг. Гадаад зан авирт чинь хэчнээн олон өөрчлөлт гарсан, эсвэл Түүний төлөө ийш тийш гүйхдээ хэр их цаг зарцуулсанд чинь биш, харин чиний алхдаг зам болон үнэнийг эрэлхийлдэг эсэхэд чинь үндэслэн Түүний үгийн дагуу Түүний хүлээн зөвшөөрөл олгогддог. Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг, Бурханыг магтсан үг урсгадаг олон хүн байдаг боловч тэд зүрх сэтгэлдээ Бурханы хэлсэн үгийг хайрладаггүй, мөн үнэнийг ч сонирхдоггүй. Зөвхөн Сатаны гүн ухаанаар амьдарч, гаднын ертөнцийн янз бүрийн хоосон сургаалаар л амьдрах юм бол хэвийн байж, өөрсдийгөө хамгаалж чадна, ингэж амьдрах нь л энэ дэлхийн амьдралыг нь үнэ цэнтэй болгоно гэж тэд зүрх сэтгэлдээ үргэлж боддог. Энэ хүн Бурханд итгэж, Түүнийг дагадаг хүн мөн үү? Алдар цуутай, агуу хүмүүсийн бүх онч мэргэн үг гойд гүн ухааны шинжтэй сонсогддог бөгөөд ялангуяа хүмүүсийг хууран мэхлэх чадвартай байдаг. Чи тэдгээрийг үнэн гэж үзээд, зарчмаа болгон дагаж мөрддөг боловч Бурханы үгийн тухайд бол, чамаас үнэнч шударга хүн байхыг шаарддаг, өөрт оногдсон байраа нягт нямбай хадгалж, бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг гүйцэтгэж, тууштай байхыг шаарддаг Бурханы хамгийн энгийн үгийг хэрэгжүүлж чаддаггүй, үнэн гэж үздэггүй бол чи Бурханыг дагагч биш. Чи Түүний үгийг хэрэгжүүлсэн гэж хэлж магадгүй боловч Бурхан үнэнийг чинь хэлүүлэхээр шахаж, “Чи юу хэрэгжүүлсэн бэ? Чиний хэрэгжүүлдэг тэдгээр үгийг хэн хэлсэн бэ? Баримталдаг зарчмуудын чинь үндэс нь юу вэ?” гэж асуувал яах вэ? Хэрвээ тэр үндэс суурь нь Бурханы үг биш бол Сатаны үг байна гэсэн үг; амьдран харуулдаг зүйл чинь Сатаны үг атал өөрийгөө үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаг гэж хэлсээр байгаа чинь Түүний эсрэг доромжлол биш үү? Хүмүүс үнэнч шударга байх ёстой гэж Бурхан хэлдэг атал үнэнч шударга байх нь юу агуулдгийг, эсвэл өөрсдийнх нь амьдран харуулж, илчилдэг зүйлийн аль нь үнэнч шударга биш, аль нь үнэнч шударга болохыг тунгаан боддоггүй хүмүүс байдаг. Тэд Бурханы үгэн дэх үнэний мөн чанарыг эргэцүүлэн боддоггүй, харин үл итгэгчдийн ном олж уншаад, “Энэ сайн үг байна, бүр Бурханы үгээс ч дээр юм. ‘Гэмгүй хүмүүс хэзээд ялан дийлдэг’—энэ нь Бурханы хэлсэнтэй адилхан бус уу? Энэ ч бас үнэн юм!” гэж хэлдэг. Тэгээд тэд эдгээр үгийг баримталдаг. Эдгээр үгийг баримтлахдаа тэд юуг амьдран харуулдаг вэ? Тэд үнэний бодит байдлыг амьдран харуулж чаддаг уу? Тийм хүн олон байдаг уу? Тэд багахан мэдлэг олж авч, хэдхэн ном уншиж, жаахан ухааралтай болдог бөгөөд зарим нэг алдартай зүйр үг юм уу олонд түгсэн онч мэргэн үг сонсоод тэдгээрийг үнэн гэж үздэг. Тэгээд эдгээр үгийн дагуу үйлдэж, өөрсдийн үүрэг болон Бурханд итгэх итгэлийн амьдралдаа хэрэгжүүлж, тэр ч бүү хэл, энэ нь Бурханыг сэтгэл хангалуун болгоно гэж боддог. Энэ нь овжин мэх биш үү? Энэ нь башир заль биш үү? Энэ бол доромжлол! Хүмүүст ийм юм их бий. Тэд сайхан сонсогддог, зөв санагддаг ардын сургаалыг үнэн мэт дагаж мөрддөг. Тэд Бурханы үгийг хойш тавьдаг, тоодоггүй бөгөөд хэчнээн удаа уншсан ч гэсэн үнэн сэтгэлээсээ авч үздэггүй, эсвэл тэдгээрийг үнэн гэж авч үздэггүй. Ийн үйлддэг хүн Бурханд итгэдэг хүн мөн үү? Тэд Бурханыг дагадаг уу? Тийм хүн шашинд итгэдэг, Сатаныг дагадаг! Зүрх сэтгэлдээ тэд Сатаны хэлсэн үгэнд гүн ухаан бий, эдгээр үг гүн гүнзгий утга учиртай, тэдгээр нь судар, ухаалаг онч үг гэж боддог бөгөөд өөр юуг ч хаялаа гэсэн, эдгээр үгийг хойш тавьж хэзээ ч чаддаггүй. Тэгэх нь тэдний хувьд амиа алдаж, зүрхээ сугалуулахтай адил байх болно. Энэ нь ямар төрлийн хүн бэ? Энэ бол Сатаныг дагадаг хүн юм.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Шашны итгэл хэзээ ч аврал руу хөтлөхгүй”-ээс эш татав

Хэрэв хүн Бурханд итгэдэг хэр нь Бурханы үгийг анхаарч, үнэнийг хүлээн авч, Түүний зохицуулалт, зохион байгуулалтад захирагддаггүй бол; хэрэв тэр зарим нэг сайн зан авир харуулдаг ч махан биеийг хаяж, бардам зан, ашиг сонирхлынхоо юуг ч орхиж чаддаггүй бол; хэрэв гаднаа үүргээ гүйцэтгэдэг хэдий ч сатанлаг зан чанараараа амьдарсан хэвээр байж, Сатаны гүн ухаан, оршин тогтнолын арга замыг огтхон ч хаяагүй, мөн өөрчлөгддөггүй бол тэр хүн яаж Бурханд итгэдэг байж чадах юм бэ? Энэ бол шашинд итгэх итгэл юм. Ийм хүмүүс өнгөцхөн байдлаар аливааг орхиж, өөрсдийгөө зарлагаддаг ч тэдний алхдаг зам, хийдэг бүх зүйлийн эх сурвалж, сэдэл Бурханы үг юм уу үнэнд суурилдаггүй; харин тэд өөрсдийн төсөөлөл, хүсэл, субьектив таамаглалын дагуу үйлдсээр байдаг бөгөөд Сатаны гүн ухаан, зан чанар тэдний оршин тогтнол, үйлдлийн үндэс суурь хэвээр байдаг. Тэд үнэнийг нь ойлгохгүй байгаа асуудлаа эрж хайдаггүй; үнэнийг нь ойлгодог асуудлаа хэрэгжүүлдэггүй бөгөөд Бурханыг агуу гэж өргөмжилдөггүй, үнэнийг нандигнадаггүй. Тэд нэр дээрээ Бурханы дагалдагч хэдий ч энэ нь үгээс цаашгүй; тэдний үйлдлийн мөн чанар гагцхүү завхарсан зан чанарынх нь илэрхийлэл юм. Тэд үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханы үгийн дагуу үйлдэх сэдэл, санаатай гэх ямар ч шинж байдаггүй. Бүхнээс түрүүнд өөрсдийн ашиг сонирхлыг харгалзан үздэг, өөрсдийн хүсэл, санаархлыг эхлээд гүйцэлдүүлдэг энэ хүмүүс Бурханыг дагадаг хүмүүс мөн үү? (Биш.) Тэгвэл Бурханыг дагадаггүй хүмүүс зан чанараа өөрчилж чадах уу? (Үгүй.) Зан чанараа өөрчилж чаддаггүй юм бол тэд хөөрхийлөлтэй бус уу?… Ямар ч асуудалгүй байх үед, бүх зүйл нь төвөггүй явагдаж байх үед ихэнх хүн Бурханыг хүчирхэг, зөвт, хайр татам гэж боддог. Бурхан тэднийг туршиж, тэдэнтэй харьцаж, тэднийг цээрлүүлж, сахилгажуулах үед, хувийн ашиг сонирхлоо хойш тавьж, махан биеэс нүүр буруулж, үнэнийг хэрэгжүүлэхийг тэднээс шаардах үед, мөн Бурхан тэдэн дээр ажиллаж, тэдний хувь заяа, амьдралыг зохион байгуулж, захирах үед тэд тэрслүү болж, Бурхан болон өөрсдийнхөө хооронд хөндийрөл үүсгэдэг; тэд Бурхан болон өөрсдийнхөө дунд зөрчил, ангал үүсгэдэг. Тийм үед, тэдний зүрх сэтгэлд Бурхан өчүүхэн төдий ч хайр татам байдаггүй; Түүний хийдэг зүйл тэдний хүслийг биелүүлдэггүй учраас Тэр ер хүчирхэг биш байдаг. Бурхан тэднийг гуниглуулдаг; тэднийг гонсойлгодог; Тэр тэдэнд шаналал, зовлон авчирдаг; тайван бус болгодог. Тиймээс тэд Бурханд огт дуулгавартай байдаггүй, харин ч Түүний эсрэг тэрсэлж, Түүнээс зайлдаг. Ингэснээрээ тэд үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа юу? Тэд Бурханы замыг дагаж байгаа юу? Тэд Бурханыг дагадаг уу? Үгүй. Тэгвэл, Бурханы ажлын тухай үзэл, төсөөлөл чинь хэчнээн олон байх нь хамаагүй, урьд нь чи хэрхэн өөрийнхөө хүслийн дагуу үйлдэж, Бурханы эсрэг тэрсэлсэн нь хамаагүй, хэрвээ үнэнийг үнэхээр эрэлхийлж, Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авч, Бурханы үгийн засалт, харьцалтыг хүлээн авдаг бол; Бурханы зохион байгуулдаг бүх зүйл дээр Бурханы замыг дагаж, Бурханы үгэнд дуулгавартай байж, Түүний хүслийг эрж хайж, Түүний үг болон Түүний хүсэлд нийцүүлэн хэрэгжүүлж чаддаг, дуулгавартай байхаар чармайж чаддаг, бүхий л хүсэл, эрмэлзэл, санаа зовнил, сэдэл, Бурханд дайсагнасан байдлаа хойш тавьж чаддаг бол—тэр үед л чи Бурханыг дагаж байна! Чи Бурханыг дагадаг гэж хэлдэг боловч хийдэг бүхнээ өөрийнхөө хүслийн дагуу хийдэг. Хийдэг бүхэндээ чи өөрийн зорилго, өөрийн төлөвлөгөөтэй байдаг; чи үүнийг Бурханд даатгадаггүй. Тэгвэл Бурхан чиний Бурхан хэвээрээ юу? Хэрвээ Бурхан чиний Бурхан биш бол Бурханыг дагадаг гэж хэлж байгаа чинь хоосон үг биш үү? Тийм үг нь хүмүүсийг хуурах гэсэн оролдлого бус уу? Чи Бурханыг дагадаг гэж хэлдэг ч бүх үйлдэл, зан авир, амьдралын талаарх үзэл бодол, үнэт зүйлс, асуудалд хандаж, шийдвэрлэдэг хандлага, зарчмууд чинь бүгд Сатанаас ирдэг—чи энэ бүхнийг бүхэлд нь Сатаны зарчим болон логикийн дагуу зохицуулдаг. Тэгэхээр чи Бурханыг дагадаг гэж үү?

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Шашны итгэл хэзээ ч аврал руу хөтлөхгүй”-ээс эш татав

Хэрвээ хүмүүс итгэхдээ үнэнийг дагаж мөрдөх дүрэм журам хэмээн үздэг бол тэдний итгэл шашны зан үйл болж болзошгүй юу? Ийм шашны зан үйл болон Христийн шашны хоорондох ялгаа юу вэ? Тэдний хэлдэг зүйл илүү гүн, илүү дэвшилтэт байж болох ч итгэл нь ердөө л цогц дүрэм журам, нэг төрлийн зан үйл болсон бол Христийн шашин болсон гэсэн үг бус уу? (Тийм ээ, тэгсэн үг.) Хуучин болон шинэ сургаалын хооронд ялгаа байдаг боловч хэрвээ сургаал нь нэг төрлийн онолоос цаашгүй бөгөөд зүгээр л хүмүүст зориулсан нэг төрлийн зан үйл, хоосон сургаал болсон бол—түүнчлэн тэд үүнээс үнэнийг олж авч, эсвэл үнэний бодит байдалд орж чадахгүй бол тэдний итгэл Христийн шашинтай яг адилхан бус уу? Мөн чанартаа энэ нь Христийн шашин биш үү? (Тийм ээ, мөн.) Тиймээс та нар үйлдэл, үүргийн гүйцэтгэлдээ ямар зүйл дээр Христийн шашинд итгэгчидтэй адилхан юм уу төстэй үзэл бодолтой, байр байдалтай байдаг вэ? (Дүрэм журам мөрдөхдөө, үг сургаалаар зэвсэглэхдээ.) (Сүнслэг, сайн ааш авиртай, үнэн сүсэгтэй, даруухан харагдахад анхаарлаа төвлөрүүлэхдээ.) Гаднаа чи сайн зан авиртай байхаар хичээж, нэг төрлийн сүнслэг төрхтэй дүр үзүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийж, сүнслэг сургаал хэлж, сүнсний хувьд зөв зүйл хэлж, хүний үзэл төсөөлөлд харьцангуй магтууштай байдаг зүйл хийж, сайн санаатай дүр үзүүлдэг. Та нар өндрөөс үг үсэг, хоосон сургаал хэлж, сайныг хий, сайн хүмүүс бол, үнэнийг ойлго гэж хүмүүст сургадаг; та нар өөрсдийгөө сүнслэг хэмээн дөвийлгөж, хэлдэг хийдэг бүхэндээ өнгөцхөн сүнслэг байдал гаргадаг. Гэвч хэрэгжүүлэлтдээ та нар үнэнийг хэзээ ч эрж хайгаагүй; асуудалтай тулгармагцаа бүхэлдээ хүний хүслийн дагуу үйлдэж, Бурханыг хойш тавьдаг. Та нар үнэний зарчмуудын дагуу хэзээ ч үйлдээгүй, үнэнд юу ярьдгийг, Бурханы хүсэл юу болохыг, хүнээс шаарддаг Түүний стандарт юу болохыг хэзээ ч ойлгоогүй—эдгээр асуудлыг хэзээ ч ноцтойгоор авч үзээгүй, эсвэл эдгээрийг анхаараагүй. Хүмүүсийн ийм гадна талын үйлдэл, дотоод байдал буюу энэ төрлийн итгэл нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байгаа явдал мөн үү? Хүмүүсийн итгэл, үнэний эрэл хайгуулын хооронд ямар ч холбоо байхгүй бол тэд Бурханд итгэдэг үү, эсвэл үгүй юу? Үнэнийг эрэлхийлэхтэй ямар ч холбоогүй байсан хүмүүс Бурханд хэчнээн удаан итгэсэн ч бай, чин сэтгэлээсээ Бурханаас эмээн хүндэлж, жинхэнээсээ муугаас зайлж үнэхээр чадах уу, үгүй юу? (Чадахгүй.) Тэгвэл ийм хүмүүсийн гаднах зан авир ямар байдаг вэ? Тэд ямархуу замаар алхаж чадах вэ? (Фарисайчуудын замаар.) Тэд юугаар өөрсдийгөө зэвсэглэн өдөр хоногийг өнгөрөөдөг вэ? Үг үсэг, онолоор зэвсэглэдэг биш үү? Тэд фарисайчуудтай, Бурханд үйлчилдэг гэгддэг хүмүүстэй улам адилхан болж, улам сүнслэг болох гэсэндээ өөрсдийгөө үг үсэг, онолоор зэвсэглэн гоёж, өдөр хоногоо өнгөрөөдөг бус уу? Энэ бүх аргын үндсэн шинж нь яг юу юм бэ? Бурханыг шүтэн мөргөх үү? Түүнд итгэх жинхэнэ итгэл үү? (Үгүй, тийм биш.) Тэгвэл тэд юу хийж байгаа юм бэ? Тэд Бурханыг мэхэлж байна; тэд ердөө л үйл явцын алхмуудыг туулж, шашны зан үйл үйлдэж байгаа юм. Тэд итгэлийн туг дарцаг хийсгэн, шашны зан үйл үйлдэж, ерөөгдөх зорилгодоо хүрэхийн тулд Бурханыг мэхлэхээр оролдож байгаа. Тэд Бурханыг огт шүтэн мөргөдөггүй. Эцэстээ ийм бүлэг хүмүүс чуулган доторх Бурханд үйлчилдэг гэгддэг, мөн Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг гэгддэг хүмүүсийн яг адилаар төгсөх бус уу?

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Ямагт Бурханы өмнө амьдарсан цагт л авралын замаар алхаж чадна”-аас эш татав

Хэрвээ чиний дагадаг зам шашны хүмүүсийн дагадаг замтай адилхан бол энэ нь чамайг Христийн шашинд итгэгч болгоно; чи Бурханд итгэдэггүй, Түүний ажлыг туулаагүй. Бурханд итгээд удаагүй зарим хүн удаан итгэсэн, ул суурьтай ярьдаг хүмүүсийг биширдэг. Тийм хүмүүс нэг дор хоёр гурван цагийн турш хялбархан ярьж чаддаг болохыг тэд хардаг. Тэгээд сүнслэг нэр томьёо, илэрхийлэл, түүнчлэн тэдний үг яриа, биеэ авч явах байдлаас нь суралцаж эхэлдэг. Дараа нь тэд сүнслэг үгийн цөөн хэдэн хэсгийг цээжлэн, ийнхүү үргэлжлүүлсээр нэг л өдөр тэдний итгэсэн он жилүүд нь нэг дор эцэс төгсгөлгүй, уран яруу, дэлгэрэнгүй номлох хэмжээнд хангалттай хүрдэг. Гэхдээ хэрвээ сайн сонсох юм бол энэ бүхэн нь утгагүй яриа, бүгд хоосон үг, бичиг үсэг, хоосон сургаал төдийхөн байдаг; тэдгээр нь өөрийгөө ч, бусдыг ч хуурдаг шашны мэхлэлт гэдэг нь тодорхой. Ямар харамсалтай зүйл вэ! Нэгэнт хөл тавьсан бол сүйрэл учруулдаг, эргэж буцахад хэцүү тэр замыг дагаж болохгүй. Тийм зүйлийг нандигнаж, өөрийн амь хэмээн үзэж, хаа явсан газраа тэдгээрийг ашиглан өөрийгөө бусадтай харьцуулж; үүнээс гадна, хэт завхарсан, сатанлаг зан чанартай, зарим нэг сүнслэг онол, хоёр нүүртний шинжтэй байвал энэ хүн зүгээр нэг бузар булай биш, туйлын жигшүүртэй, ой гутмаар, ичгүүр сонжуургүй бөгөөд бусад хүн түүнийг харж тэвчихгүй. Тиймээс нэгэнтээ Эзэн Есүсийг дагаж байсан хүмүүсийн урсгалыг одоо Христийн шашин гэж нэрлэдэг. Энэ бол шашны урсгал бөгөөд Бурханд итгэх итгэлдээ тэд ёс журмыг чандлан мөрдөхөөс цаашгүй байдаг. Тэдний амь зан чанарт ямар ч өөрчлөлт байдаггүй, тэд үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс биш; тэд Бурханаас ирдэг үнэн, зам, амийг эрэлхийлдэггүй, харин ч тэд фарисайчууд байхаар чармайж, Бурханд дайсагнадаг—энэ бүлэг хүнийг одоо Христийн шашин гэж тодорхойлдог. Тэдний бүлгийг яагаад “Христийн шашин” гэж нэрлэх болсон бэ? Тэд ариун, сүнслэг, сайхан сэтгэлтэй, Бурханы жинхэнэ дагагчид болж дүр эсгэдэг мөртөө бүх үнэнийг үгүйсгэж, Бурханаас ирсэн бүх эерэг зүйлийн бодит байдлыг үгүйсгэдгээс энэ нь бий болсон. Тэд зүсээ хувиргаж, өөрсдийгөө зэвсэглэж, нуун далдлахын тулд урьд нь Бурханы ярьсан үгийг ашигладаг бөгөөд эцэст нь хаа сайгүй хүмүүсийн хоол ундыг луйвардах нэг төрлийн хөрөнгө болгон тэдгээрийг ашигладаг. Тэд Бурханд итгэгчдийн дүр үзүүлдэг учраас сайрхан онгирч, бусдыг луйварддаг; тэд бусадтай өрсөлдөж, тэмцэлддэг—тэдний хувьд эдгээр зүйл бол алдар суу, хөрөнгө юм. Тэд бас хууран мэхлэх замаар Бурханы ерөөл, шагналыг хүртэхийг хүсдэг. Тэдний дагадаг зам нь энэ билээ. Тэд иймэрхүү замыг дагадаг учраас тэдний бүлгийг эцэстээ Христийн шашин гэж тодорхойлох болсон. Одоо үүнийг харахад, “Христийн шашин” гэдэг нэр сайн уу, муу юу? Энэ нь ичгүүрийн тэмдэг бөгөөд үүнд алдар суутай, сүр жавхлантай юм юу ч байхгүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс л Бурханаас эмээх зүрх сэтгэлтэй байдаг”-аас эш татав

Өмнөх: 2. Бурханд үнэхээр итгэнэ гэж юу гэсэн үг вэ?

Дараах: 4. Сатаны хүчнээс ангижирч, аврагдахын тулд Бурханд хэрхэн итгэх ёстой вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

3. Шашны пастор, ахлагчдыг үнэхээр Бурхан томилдог эсэх, пастор, ахлагчдад дуулгавартай байх нь Бурханд дуулгавартай байж, Бурханыг дагаж байгаа эсэх

Бурханаар ашиглагдаж байгаа хүний гүйцэтгэдэг ажил нь Христийн эсвэл Ариун Сүнсний ажилтай хамтран ажиллахын төлөө байдаг.

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх