Асуулт 19: Эцсийн өдрүүдэд хүнийг бүрэн ариусгаж, аврахын тулд Бурхан шүүлтийн ажлаа хийдэг гэж та нар гэрчилдэг боловч Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгийг уншсаны дараа тэдгээрийн зарим нь хүнийг яллаж, харааж байгааг би олж мэдсэн. Хэрвээ Бурхан хүнийг яллаж, хараадаг юм бол хүн шийтгэл амсахгүй гэж үү? Ийм төрлийн шүүлт нь хүн төрөлхтнийг ариусгаж, авардаг гэж та нар яаж хэлж чадаж байна вэ?

Хариулт:

Эцсийн өдрүүдэд Бурхантай нэг сэтгэл, нэг оюун санаатай бүлэг хүмүүс, ялагчдыг бий болгохын тулд Бурхан үнэнийг илэрхийлж, шүүлтийн ажил хийдэг. Энэ бол Бурхан дэлхийг бүтээх үед тодорхойлогдсон зүйл. Бурхан аль хэдийн бүлэг ялагчдыг бий болгосон ба тэднийг бүгдийг нь Бурханы шүүлт, гэсгээлтээр дамжуулан бий болгосон, мөн тэд Хятадын Коммунист Намын харгис хавчлагын гай зовлонгоос гарч ирсэн гэж хэлж болно. Бурхан үүнийг аль хэдийн хийсэн гэдэг нь бодит баримт; хэн ч үүнийг үгүйсгэж чадахгүй. Гэхдээ Бурханы үгийн зарим хэсэг нь хүн төрөлхтнийг яллаж, хараадаг гэж хэлдэг зарим хүн бий бөгөөд тэд үзэл бий болгодог. Энэ бол утгагүй хэрэг. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт нь Илчлэлийн номд зөгнөсөн шүүлтийн агуу цагаан сэнтий юм. Бурхан зөвт, сүр жавхлант, уур хилэнт зан чанараа илчилдэг бөгөөд хүнийг бүхэлд нь ил болгож, хүн бүрийг төрлөөр нь ангилахын төлөө байдаг. Түүнчлэн энэ нь хуучин эринийг дуусгаж, Сатаны төрлийнхнийг бүрмөсөн устгахын төлөө юм. Тэгэхээр Бурханыг эсэргүүцдэг Сатаны бүх төрлийнхний хувьд Бурхан тэднийг яллахгүй, хараахгүй байж болох уу? Хэдийгээр Түүний зарим үг Бурханы сонгосон хүмүүсийн завхарсан илэрхийлэл, жинхэнэ завхралыг шүүж, ил болгон, яллалт шиг харагддаг ч энэ нь Бурханы сонгосон хүмүүст ялзарсан зан чанарынхаа мөн чанарыг тодорхой харж, асуудлын голыг нэвт харж, үнэнийг ойлгох боломж олгохын төлөө байдаг. Хэрэв Бурхан маш хатуу ширүүн байгаагүй бол, Түүний үгс голыг нь олж хэлээгүй бол бид өөрсдийн ялзарсан төрх, сатаны уг чанарыг ойлгож чадахгүй байсан ба эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил хүн төрөлхтнийг ариусгаж, төгс болгох үр дүнд хүрэх боломжгүй байсан. Үнэнийг хайрлаж, бодит баримтыг хүндэлдэг хүмүүс бүгд Бурханы үг хурц бөгөөд шүүлт ба гэсгээлтийн үг байна уу, яллалт ба хараалын үг байна уу хамаагүй бүгд бодит баримттай бүрэн дүүрэн нийцдэг гэдгийг харж чадах болно. Бурхан маш бодитой, маш үнэн зөв байдлаар ярьдаг бөгөөд ердөө ч хэтрүүлдэггүй. Бурханы тэдгээр хатуу үгээр хүрсэн үр дүнгээс бид бүгд тэдгээрийн дотор хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы жинхэнэ хайр, хүн төрөлхтнийг аврах Түүний сайн санаа зорилго нуугдсан байгааг харж болно. Үнэнээс залхсан хүмүүс л үзэл бий болгодог ба, үнэнийг үзэн яддаг хүмүүс л Бурханы ажлыг шүүж, яллаж чаддаг. Бурхан Хятад улсад 20 гаруй жил ажлаа явуулсаар ирсэн. Тэд ХКН-ын засгийн газрын балмад мөрдлөг хавчлагыг туулсан бөгөөд бүгд бат зогсож, гэрчлэл хийж чаддаг. Энэ нь тэр чигтээ Бурханы үгээр хүрсэн үр дүн юм. Тэд бүгд Бурханы үгэн дотроос Түүний хайрыг харсан бөгөөд хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Тэр яаж зовсныг харсан. Хэдийгээр Түүний зарим үг маш хатуу боловч тэд дуулгавартай байж чаддаг бөгөөд үүгээрээ тэд Бурханы зан чанарын талаар жинхэнэ мэдлэгтэй байдаг. Тэд Бурханыг хүндэлж, хайрлах зүрх сэтгэлтэй болсон байдаг. Тэд бүгд өөрсдийн үүрэг даалгаврыг үнэнчээр биелүүлж, эцсийг нь хүртэл Бурханыг дагаж чаддаг. Энэ бол Сатаныг хамгийн их шившиглэдэг зүйл бөгөөд Бурхан сатаныг ялж байгаагийн баталгаа юм. Бурхан эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийг хэрхэн шүүж, ариусгадгийн тухайд Төгс Хүчит Бурханы үгээс хэдэн хэсгийг харцгаая, тэгвэл бидэнд илүү тодорхой болно.

Төгс Хүчит Бурхан хэлсэнчлэн, “Бурхан юугаар дамжуулан хүнийг төгс болгодог вэ? Өөрийнхөө зөвт зан чанараар дамжуулан үүнийг гүйцэтгэдэг. Бурханы зан чанар нь үндсэндээ зөвт байдал, уур хилэн, сүр жавхлан, шүүлт, хараалаас бүрддэг бөгөөд хүнийг үндсэндээ шүүлтээр дамжуулан төгс болгодог. Зарим хүн ойлгодоггүй бөгөөд Бурхан яагаад хүнийг шүүлт, хараалаар л төгс болгож чаддаг юм бэ гэж асуудаг. Тэд: ‘Бурхан хүнийг хараавал хүн үхэхгүй гэж үү? Хэрэв Бурхан хүнийг шүүвэл хүн яллагдахгүй гэж үү? Тэгвэл түүнийг яаж бас төгс болгож чадах юм бэ?’ гэцгээдэг. Энэ бол Бурханы ажлыг мэддэггүй хүмүүсийн үг юм. Бурхан хүний дуулгаваргүй занг харааж, хүний нүглийг шүүдэг. Тэрээр хатуу ширүүнээр, өчүүхэн ч мэдрэмжгүйгээр ярьдаг хэдий ч хүний дотор буй бүхнийг илчилж, эдгээр хатуу үгээр хүний доторх гол зүйлийг ил болгож, ийм шүүлтээр дамжуулан махан биеийн мөн чанарын талаар хүнд гүн гүнзгий мэдлэг өгч, улмаар хүн Бурханы өмнө дуулгавартай захирагддаг. Хүний махан бие нүгэл болон Сатанд харьяалагддаг, энэ нь дуулгаваргүй бөгөөд Бурханы гэсгээлтийн бай юм. Тиймээс хүнд өөрийгөө мэдэх боломжийг олгохын тулд Бурханы шүүлтийн үг түүн дээр буух ёстой ба төрөл бүрийн цэвэршүүлэлт хэрэглэх ёстой; зөвхөн тэр үед л Бурханы ажил үр нөлөөтэй болж чадна” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зовлонт шалгалтыг туулснаар л Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж болно”).

Өнөөдөр Бурхан та нарыг шүүж, гэсгээж, ялладаг боловч чамайг ялладгийн зорилго нь чамд өөрийг чинь мэдүүлэхийн төлөө юм гэдгийг чи мэдэх ёстой. Чамд өөрийг чинь мэдүүлж, зан чанарыг чинь өөрчилж, түүнчлэн үнэ цэнийг чинь мэдүүлж, Бурханы бүх үйлдэл зөвт агаад Түүний зан чанар, Түүний ажлын хэрэгцээний дагуу байдаг, Тэр хүнийг аврахын төлөө Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу ажилладаг, Тэр бол хүнийг хайрлаж, хүнийг аварч, мөн хүнийг шүүж, гэсгээдэг зөвт Бурхан юм гэдгийг харуулах гэсэндээ Бурхан яллаж, харааж, шүүж, гэсгээдэг. Хэрвээ чи дорд байр суурьтай, завхарсан, дуулгаваргүй гэдгээ л мэддэг боловч өнөөдөр чам дээр хийдэг шүүлт, гэсгээлтээрээ дамжуулан Бурхан Өөрийн авралыг ил болгохыг хүсдэг гэдгийг мэддэггүй бол туршлагажих ямар ч аргагүй бөгөөд цааш үргэлжлүүлж бүр ч чадахгүй. Бурхан хөнөөх юм уу устгахын тулд ирээгүй, харин шүүж, харааж, гэсгээж, аврахын тулд ирсэн юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар байр суурийн ерөөлийг хойш тавьж, хүнийг аврах Бурханы хүслийг ойлгох ёстой”).

Та нар бүгд нүгэлт, завхай газар амьдардаг бөгөөд бүгд завхай, нүгэлтэй. Өнөөдөр та нар Бурханыг хараад зогсохгүй, бүр ч чухал нь гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авч, үнэхээр гүн гүнзгий авралыг хүртсэн, өөрөөр хэлбэл, Бурханы хамгийн агуу хайрыг хүлээн авсан. Өөрийн хийдэг бүхэндээ Бурхан та нарыг үнэхээр хайрладаг. Түүнд ямар ч муу санаа зорилго байхгүй. Та нарын нүглээс болж л Тэр та нарыг шүүдэг, ингэснээр та нар өөрсдийгөө шинжилж, энэхүү үлэмж их авралыг хүлээн авна. Энэ бүхэн нь хүнийг бүрэн төгс болгох зорилгоор хийгддэг. Эхнээсээ эцсээ хүртэл Бурхан хүнийг аврахын тулд чадах бүхнээ хийсээр ирсэн бөгөөд Өөрийн бүтээсэн хүмүүсийг Өөрийн гараар бүрэн устгахыг хүсдэггүй. Өнөөдөр Тэр та нарын дунд ажиллахаар ирсэн, энэ нь бүр ч их аврал биш гэж үү? Хэрвээ Тэр та нарыг үзсэн ядсан бол та нарыг биечлэн удирдахын тулд ийм их хэмжээний ажлыг мөн л хийх байсан уу? Яагаад Тэр ингэж зовох ёстой юм бэ? Бурхан та нарыг үзэн яддаггүй, эсвэл та нарын эсрэг муу санаа агуулдаггүй. Бурханы хайр бол хамгийн жинхэнэ хайр гэдгийг та нар мэдэх ёстой. Хүмүүс дуулгаваргүй учраас л Тэр шүүлтээр дамжуулан тэднийг аврах хэрэгтэй болсон; тэгэхгүй бол хүмүүсийг аврах боломжгүй байх байв. Та нар хэрхэн амьдрахыг мэддэггүй, бүр хэрхэн амьдрах талаар ч ойлгодоггүй учраас, мөн энэхүү завхай, нүгэлтэй газарт амьдардаг ба өөрсдөө завхай, бузар диаволууд учраас та нарыг бүр их доройтуулж Тэр тэвчдэггүй, одоогийнх шигээ энэхүү бохир бузар газарт амьдарч, Сатанд хүссэнээр нь гишгэлүүлэхийг чинь харж тэвчдэггүй, та нарыг Үхэгсдийн орон руу унагаж ч тэвчдэггүй. Тэрээр энэ бүлэг хүмүүсийг олж авч, та нарыг бүрэн аврахыг л хүсдэг. Энэ нь та нар дээр байлдан дагуулалтын ажлыг хийхийн үндсэн зорилго бөгөөд энэ нь гагцхүү авралын төлөө байдаг” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулалтын ажлын дотоод үнэн (4)”).

Төгс Хүчит Бурханы үгийг сонсоод Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаа яагаад хийдэг болох талаар бид одоо тодорхой ойлгосон байх учиртай, тийм биз дээ? Хүн төрөлхтөн хэчнээн нэвт шувт завхарсан болохыг бид одоо бүгд харж чаддаг бус уу? Хүн төрөлхтөн Сатаны эзэмшил дор амьдарч, нүгэл дунд амьдарч, тэр нүглээс таашаал эдэлдэг. Шашны нийгэмд Бурхан ирснийг анзаарч, үнэнийг хайрлаж, хүлээн авч байгаа хэн ч алга. Хүмүүс Бурханд хэрхэн гэрчлэл хийж эсвэл Түүний үгийг түгээж байсныг тооцохгүйгээр Бурханы илрэлт болон ажлыг идэвхтэй эрэлхийлж, судалсан хүн хэр олон байдаг вэ? Бурханы шүүлт ба гэсгээлтийг хүлээн авч, захирагдаж чадах хүн хэр олон байгаа вэ? Энэ хүн төрөлхтөн бол хорлонт муугийн оргил гэж хүн бүр хэлэхгүй гэж үү? Эцсийн өдрүүдийн Бурханы шүүлтийн ажил байгаагүй бол бүхэлдээ ялзарсан, сатаны зан чанараар дүүрэн, Бурханыг үгүйсгэж, эсэргүүцдэг энэ хүн төрөлхтөн ариусгагдаж, Бурханы авралыг хүлээн авч чадах байсан гэж үү? Эцсийн өдрүүдийн Бурханы шүүлтийн ажил байгаагүй бол хэн бүлэг ялагчдыг бий болгох байсан бэ? Эзэн Есүсийн зөгнөл хэрхэн биелэгдэх байсан бэ? Христийн хаанчлал хэрхэн биеллээ олох байсан бэ? Эзэнд итгэдэг олон хүн, Бурхан бол элэгсэг, энэрэнгүй Бурхан бөгөөд бид ямар ч нүгэл үйлдсэн бай Бурхан биднийг цагаатгана гэж итгэдэг. Бид хэчнээн ялзарсан байх нь хамаагүй хэн ч хаягдахгүй бөгөөд ямартай ч Эзэн эргэж ирэхдээ биднийг тэнгэрийн хаанчлал руу өргөнө гэж итгэдэг. Энэ нь үндэслэлтэй үзэл санаа гэж үү? Эзэний үгэнд үүнийг батлах зүйл байгаа юу? Энэ нь ердөө хүний үзэл, хүмүүсийн төсөөлдөг зүйл биш гэж үү? Бурхан бол ариун, зөвт Бурхан; тэгэхээр бузар заваан хийгээд ялзралаар бохирдсон, сатаны зан чанараар дүүрсэн, үнэнийг үгүйсгэгч, Бурханы дайсан хүмүүсийг Өөрийн хаанчлалд орохыг зөвшөөрнө гэж үү? Мэдээж үгүй! Тиймээс, эргэн ирж, эцсийн өдрүүдэд үнэнийг илэрхийлж, Өөрийн шүүлтийн ажлыг хийж, хүн төрөлхтнийг бүхэлд нь ариусгаж, аварна гэж Эзэн Есүс зөгнөсөн. Эзэн Есүс: “Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48) гэж хэлсэн байдаг. Ялзралаар нэвт шувт бохирдсон хүн төрөлхтний хувьд Бурхан гарцаагүй үнэнийг гарган ирж, тэдний төлөө Өөрийн шүүлт ба гэсгээлтийн ажлыг хэрэгжүүлэх болно. Энэ бол хүний зүрх сэтгэл, сүнсийг сэрээж, хүнийг байлдан дагуулж, тэднийг сатаны зан чанараас нь цэвэрлэх цорын ганц зам. Бузар булай, ялзрал, дуулгаваргүй байдал, Бурханыг эсэргүүцдэгийнх нь төлөө хүн төрөлхтнийг шүүх Бурханы шүүлтийн үг хатуу боловч Бурханы ариун, зөвт зан чанарыг харуулдаг бөгөөд өөрсдийн сатаны уг чанар болоод бид ялзарсан гэдэг бодит байдлаа ойлгох боломжийг бидэнд өгдөг. Бурханы шүүлт ба гэсгээлтийг туулснаар бид бүгд Бурханы үгээр байлдан дагуулагдсан, бид дуртайяа Түүний шүүлтийг дагаж, аажмаар үнэнийг ойлгох болж, өөрсдийн сатаны зан чанар болон уг чанарыг тодорхой харж, Бурханы зөвт зан чанарын талаар жинхэнэ ойлголттой болж, Бурханыг хүндлэх зүрх сэтгэлтэй болсон, бид аливааг харах байдлаа өөрийн мэдэлгүй өөрчилж, амь зан чанар маань өөрчлөгдсөн бөгөөд Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаг. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил эцсийн дүнд бүлэг ялагчдыг бий болгосон, энэ бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын үр дүн бөгөөд Түүний гэрээс эхэлсэн Бурханы шүүлтийн ажлын цаадах жинхэнэ ач холбогдол юм. Энэ бидэнд юуг харуулж байна вэ? Бурхан хүнийг шийтгэж, устгахын тулд бус, харин бүрэн дүүрэн ариусгаж, өөрчилж, аврахын тулд Өөрийн үгээр шүүж, ил болгодог. Харин Төгс Хүчит Бурханы үгийн шүүлт ба ариусгалтыг хүлээн авахаас татгалздаг тэр хүмүүсийн хувьд их гай гамшиг ирэх үед тэд гамшигт унаж, шийтгэгдэх болно.

“Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариулт” номоос эш татав

Өмнөх: Асуулт 18: Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үнэнийг илэрхийлж, хүнийг шүүж, ариусгах ажлыг хийдэг гэж та нар гэрчилдэг, тэгвэл Бурхан яг яаж хүнийг шүүж, ариусгаж, авардаг юм бэ?

Дараах: Асуулт 20: Эзэн Есүсийн золин авралын ажлын нэг тал нь бидний нүглийг уучилж, цагаатгах явдал байсан, харин нөгөө тал нь бидэнд амар амгалан байдал, баяр хөөр, өгөөмөр нигүүлслийг хайрлах явдал байлаа. Энэ нь бидэнд, Бурхан бол өршөөнгүй, элэгсэг Бурхан гэдгийг харуулдаг. Гэхдээ, Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийж, үнэнийг илэрхийлж, хүнийг шүүж, гэсгээж, хүнийг засаж, хүнтэй харьцаж, хүнийг илчилж, бүх төрлийн муу ёрын хүмүүс, муу ёрын сүнснүүд болон антихристүүдийг таягдан хаядаг бөгөөд Бурханы зөвт зан чанар ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй гэдгийг харах боломжийг хүмүүст олгодог гэж та нар гэрчилдэг. Эзэн Есүсийн ажилд илчлэгдсэн зан чанар нь Төгс Хүчит Бурханы ажилд илчлэгддэг зан чанараас яагаад шал өөр байдаг юм бэ? Бурханы зан чанарыг бид яг яаж ойлгох ёстой вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх