Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

“Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн”-ний тухай Бурханы үгийн дөрвөн xэсгээс авсан түүвэр

Хурд

“Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн”-ний тухай Бурханы үгийн дөрвөн xэсгээс авсан түүвэр

1. Хүн төрөлхтөн Сатанаар хэт гүнзгий ялзруулагдсаны улмаас Бурхан байдгийг мэддэггүй ба Бурханыг шүтэхээ больсон. Анх Адам Ева бүтээгдэх үед Еховагийн алдар, Еховагийн гэрчлэл үргэлжид байсан. Гэхдээ ялзруулагдсаныхаа дараа бүгд Бурханы эсрэг тэрсэлж, Түүнийг хүндлэн бишрэхээ бүрмөсөн больсон учраас алдар болоод гэрчлэлийг хүн алдсан юм. Өнөөгийн байлдан дагуулах ажил нь бүх алдар суу, гэрчлэлийг буцаан авчирч, бүх хүмүүсээр Бурханыг шүтүүлэх бөгөөд ингэснээр бүтээгдсэн зүйлсийн дунд гэрчлэл бий болох билээ. Ажлын энэхүү үе шатанд хийгдэх хэрэгтэй зүйл нь энэ юм. Хүн төрөлхтнийг яг хэрхэн байлдан дагуулах вэ? Хүнийг бүрэн дүүрэн итгүүлэхийн тулд үгний энэ ажлыг ашиглан энэ нь хийгдэх болно; түүнийг бүрмөсөн үнэмшүүлэхийн тулд илчлэлт, шүүлт, гэсгээлт, өршөөлгүй хараалыг ашигласнаар; мөн хүний тэрслүү байдлыг илрүүлж, түүний эсэргүүцлийг шүүснээр хийгддэг, ингэснээр тэр хүн төрөлхтний шударга бус байдал болон бузар булай байдлыг мэдэж чадах ба энэ нь Бурханы зөвт зан чанарыг тодруулахад ашиглагдах болно. Үндсэндээ, хүнийг байлдан дагуулж, түүнийг бүрэн итгүүлэх зүйл нь эдгээр үгийн хэрэглээ байх болно. Үг нь хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах арга зам бөгөөд байлдан дагуулах ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг бүх хүмүүс үгний цохилт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Өнөөгийн ярих үйл явц нь байлдан дагуулах үйл явц юм. Хүмүүс яг хэрхэн хамтран ажиллах ёстой вэ? Эдгээр үгийг үр ашигтайгаар идэж, ууснаар мөн тэдгээрийг ойлгосноор. Хүмүүс өөрсдөө байлдан дагуулагдаж чадахгүй. Эдгээр үгийг идэж ууснаар тэд өөрсдийн ялзрал, бохирдол, тэрслүү байдал болон зөв шударга бус байдлыг мэдэж авч Бурханы өмнө сөхрөн унах ёстой. Хэрвээ чи Бурханы хүслийг ойлгож, үүнийг хэрэгжүүлж, цаашлаад үзэгдэлтэй байж, мөн хэрвээ эдгээр үгэнд бүрэн дуулгавартай хандаж, өөрийнхөөрөө ямар ч сонголт хийхгүй бол чи байлдан дагуулагдсан байх болно. Чамайг байлдан дагуулсан зүйл чинь эдгээр үг байх юм. Хүн төрөлхтөн яагаад гэрчлэлээ алдсан бэ? Учир нь хүн Бурханд итгэх итгэлгүй эсвэл Бурханыг зүрх сэтгэлдээ огтхон ч агуулдаггүй. Хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах нь энэхүү итгэлийг хүмүүст сэргээнэ гэсэн үг юм. Хүмүүс үргэлж дэлхий ертөнцөд анхаарлаа хандуулж, хэтэрхий их итгэл найдвар тавьж, ирээдүйнхээ төлөө хэтэрхий ихийг хүсч, хэмжээ хязгааргүй маш олон шаардлага тавьдаг. Тэд үргэлж өөрсдийнхөө махан биеийн талаар бодож, төлөвлөдөг бөгөөд Бурханд итгэх замыг эрж хайхыг хэзээ ч сонирхдоггүй. Тэдний зүрх сэтгэл Сатанд олзлогдож тэд Бурханыг хүндлэх хүндлэлээ алдсан ба өөрсдийн зүрх сэтгэлээ Сатанд зориулж байгаа. Гэхдээ хүн Бурханаар бүтээгдсэн. Тиймээс хүн гэрчлэлээ алдсан гэдэг нь тэр Бурханы алдрыг алдсан гэсэн үг юм. Хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулахын зорилго нь Бурханыг хүндлэх хүний хүндлэлийн алдрыг эргүүлэн авах явдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

2. Өнөөгийн байлдан дагуулах ажил нь хүний төгсгөл ямар байхыг ил тод болгохоор зорьсон ажил юм. Өнөөдрийн шүүлт, гэсгээлт нь эцсийн өдрүүдийн агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлт юм гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Чи үүнийг харахгүй байна уу? Яагаад байлдан дагуулах ажил нь сүүлчийн үе шат вэ? Энэ нь төрөл бүрийн хүний төгсгөл ямар байхыг нарийвчлан харуулахын төлөө биш гэж үү? Энэ нь гэсгээлт, шүүлтийн байлдан дагуулах ажлын явцад, өөрсдийн жинхэнэ төрхөө харуулж, тэгээд дараа нь төрөл төрлөөрөө ангилагдах боломжийг хүн бүхэнд олгохын төлөө биш гэж үү? Энэ нь хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж байгаа гэж хэлэхийн оронд энэ нь төрөл бүрийн хүний төгсгөлийг харуулж байгаа гэж хэлсэн нь дээр байж магад. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь тэдний нүглийг шүүж, дараа нь хүний янз бүрийн төрлийг харуулж, тэгснээрээ тэд муу юу эсвэл зөв шударга уу гэдгийг шийдэх явдал юм. Байлдан дагуулах ажлын дараа сайныг шагнах, мууг шийтгэх ажил явагддаг: Бүрэн дүүрэн дуулгавартай дагадаг буюу бүрмөсөн байлдан дагуулагдсан хүмүүс бүхий л орчлон ертөнцөд ажлыг түгээх дараагийн алхамд орох болно; байлдан дагуулагдаагүй хүмүүс нь харанхуйд орж, гай гамшигтай тулгарна. Тиймээс хүн төрөл төрлөөрөө ангилагдах ба мууг үйлдэгчид муугийн бүлэгт ангилагдаж дахин хэзээ ч нарны гэрлийг харахгүй, сайн бүлэгт ангилагдсан зөв шударга хүмүүс гэрлийг хүлээн авч үүрд мөнхөд гэрэлд амьдарна. Бүх зүйлийн төгсгөл ойртож, хүний төгсгөл түүний нүдэнд тодорхой харагдсан бөгөөд бүх зүйлс төрөл төрлөөрөө ангилагдах болно. Хүмүүс энэ ангилалтын зовлонгоос хэрхэн зугтаж чадах вэ? Бүх зүйлийн төгсгөл ойртох үед төрөл бүрийн хүний төгсгөл илчлэгддэг ба энэ нь бүхий л орчлон ертөнцийг байлдан дагуулах ажлын явцад (өнөөгийн ажлаас эхэлсэн бүх байлдан дагуулах ажлыг оролцуулан) хийгддэг. Бүх хүн төрөлхтний төгсгөлийг илчлэх энэхүү илчлэлт нь гэсгээлтийн явцад мөн эцсийн өдрүүдийн байлдан дагуулах ажлын явцад шүүлтийн ширээний өмнө хийгддэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

3. Хүний төгсгөл нь дэлхий бүтээгдсэнээс хойш урьдчилан тогтоогдсон зүйл биш юм. Яагаад гэвэл эхэндээ ердөө нэг л төрөл байсан ба үүнийг нийтэд нь “хүн төрөлхтөн” гэж нэрлэдэг байсан, мөн хүн анх Сатанаар ялзруулагдаагүй байсан учраас тэдэнд ямар ч түнэр харанхуй тохиолдолгүйгээр тэд бүгд Бурханы гэрэлд амьдарч байсан. Гэхдээ хүн Сатанаар ялзруулагдсаны дараа бүх төрөл зүйлийн хүмүүс буюу нийтээрээ “хүн төрөлхтөн” гэж нэрлэгддэг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсээс бүрдсэн гэр бүлээс гарсан бүхий л төрөл зүйлийн хүмүүс газар дэлхий даяар тархсан. Тэд бүгдээрээ, өөрсдийн хамгийн дээд өвөг дээдэс буюу эрэгтэй, эмэгтэй хүнээс бүрдсэн хүн төрөлхтнөөс (өөрөөр хэлбэл, тэдний хамгийн эхний өвөг дээдэс болох анхдагч Адам, Ева хоёроос) холдон явахдаа өвөг дээдсээрээ удирдуулсан. Тэр үед газар дээр амьдрахдаа Еховагаар удирдуулж байсан цорын ганц хүмүүс нь израильчууд байсан билээ. Бүхий л Израилиас (анхдагч гэр бүлийн овгоос гэсэн үг) янз бүрийн төрлийн хүмүүс үүсч, дараа нь Еховагийн удирдлагыг алдсан. Энэ эртний хүмүүс хүний ертөнцийн хэрэг явдлуудыг огт мэдэхгүй ба өнөөдрийг хүртэл, өөрсдийн эзэмшсэн газар нутагтаа амьдрахаар өвөг дээдсээ даган явсан. Тиймээс тэд хэрхэн Еховагаас хөндийрсөн ба өнөөдрийг хүртэл бүх төрлийн бузар чөтгөр болон муу сүнсээр хэрхэн ялзруулагдсан тухайгаа одоо ч мэддэггүй. Өнөөг хүртэл хамгийн гүн гүнзгий ялзруулагдаж, хордуулагдсан хүмүүс, тухайлбал эцэстээ аврагдаж чадахгүй хүмүүс өөрсдийн өвөг дээдэс–өөрсдийг нь ялзруулсан бузар чөтгөрүүдтэй хамт явахаас өөр сонголтгүй байх болно. Эцэстээ аврагдаж чадах хүмүүс нь хүн төрөлхтөнд тохирох хүрэх газар буюу аврагдаж, байлдан дагуулагдсан хүмүүст зориулсан төгсгөл рүү явах болно. Аврагдаж болох бүх хүмүүсийг аврахын төлөө бүхнийг хийх болно, харин мэдрэмжгүй, засаршгүй хүмүүсийн хувьд тэдний цорын ганц сонголт нь өвөг дээдсээ даган гэсгээлтийн ёроолгүй хар нүх рүү унах юм. Чиний төгсгөл анхнаасаа урьдчилан тогтоогдсон ба одоо л илчлэгдэж байгаа гэж бүү бод. Хэрвээ чи тэгж бодож байгаа бол, хүн төрөлхтнийг анх бүтээх үед Сатаны төрөл тусдаа бүтээгдээгүй гэдгийг чи мартав уу? Адам, Ева хоёроос бүрдсэн (зөвхөн эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүтээгдсэн гэсэн үг) дан ганц хүн төрөлхтөн бүтээгдсэн гэдгийг чи мартчихав уу? Хэрвээ чи анхнаасаа Сатаны үр удам байсан бол энэ нь Ехова хүнийг бүтээхдээ Сатаны бүлгийг багтаасан гэсэн үг биш гэж үү? Тэр үнэхээр тийм зүйл хийх байсан гэж үү? Тэрээр Өөрийн гэрчлэлийн төлөө хүнийг бүтээсэн; Тэр Өөрийн алдрын төлөө хүнийг бүтээсэн юм. Тэр, албаар Өөрийг нь эсэргүүцэх Сатаны хойч үеийн төрлийг яагаад зориудаар бүтээнэ гэж? Ехова үүнийг хийсэн байх уу? Хэрвээ тийм бол, хэн Түүнийг зөвт Бурхан гэж хэлж чадах юм бэ? Та нарын зарим нь эцэстээ Сатантай хамт явах болно гэж Би одоо хэлж байгаа нь чи анхнаасаа Сатантай хамт байсан гэсэн үг биш; харин энэ нь Бурхан чамайг аврах гэж оролдсон ч чи тэрхүү авралыг олж авч чадахааргүй болтлоо доройтсон гэсэн үг юм. Чамайг Сатантай хамт ангилахаас өөр сонголт үгүй юм. Чи аврагдахын аргагүй учраас ийм байгаа бөгөөд Бурхан чамд шударга бус хандсанаас болж байгаа юм биш, өөрөөр хэлбэл Бурхан чиний хувь заяаг санаатайгаар Сатаны биелэл болгон тогтоож, тэгснээрээ чамайг Сатантай хамт ангилж зориудаар чамайг зовоохыг хүссэн учраас биш юм. Энэ нь байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн биш. Хэрвээ чи тэгж итгэж байгаа бол, чиний ойлголт маш өрөөсгөл байна!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

4. Байлдан дагуулах эцсийн үе шат нь хүмүүсийг аварч, мөн хүмүүсийн төгсгөлийг илчлэх учиртай. Энэ нь, шүүлтээр дамжуулан хүмүүсийн доройтлыг илрүүлж, тэгснээр гэмшиж, өндийн босч, амь болоод хүний амьдралын зөв замыг эрж хайхад нь тэднийг хүргэх юм. Энэ нь хөшүүн маанаг хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг сэрээж, шүүлтээр дамжуулан тэдний доторх тэрслүү чанарыг ил болгохын төлөө юм. Гэсэн хэдий ч хэрвээ хүмүүс гэмшиж чадахгүй, хүний амьдралын зөв замыг эрж хайж чадахгүй, эдгээр ялзралыг орхин хаях чадваргүй хэвээр байвал тэд Сатаны залгих аврахын аргагүй зүйлс болох болно. Хүмүүсийг аварч мөн тэдний төгсгөлийг харуулах нь байлдан дагуулахын ач холбогдол юм. Сайн, муу төгсгөл нь бүгд байлдан дагуулах ажлаар илчлэгддэг. Хүмүүс аврагдах эсвэл хараагдах эсэх нь бүгд байлдан дагуулах ажлын явцад илчлэгддэг билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

5. Эцсийн өдрүүд нь байлдан дагуулах ажлаар дамжуулан бүх зүйлс төрөл төрлөөрөө ангилагдах үе юм. Байлдан дагуулах нь эцсийн өдрүүдийн ажил; өөрөөр хэлбэл хүн бүхний нүглийг шүүх нь эцсийн өдрүүдийн ажил билээ. Эс бөгөөс хүмүүсийг яаж ангилах юм бэ? Та нарын дунд хийгдэж байгаа төрөл төрлөөр нь ангилах ажил нь бүхий л орчлон ертөнцөд хийгдэх тийм ажлын эхлэл юм. Үүний дараа, хаа сайгүй орших бүх үндэстнүүдийн хүмүүс мөн байлдан дагуулах ажлыг хүлээн авах болно. Энэ нь, бүтээл дэх хүн бүхэн шүүгдэхийн тулд шүүлтийн ширээний өмнө очиж өөрсдийн төрлийн дагуу ангилагдах болно гэсэн үг юм. Хэн ч, ямар ч зүйл энэхүү гэсгээл шүүлтийг туулахаас зугтаж чадахгүй ба хэн ч, юу ч өөрийн төрлөөр ангилагдахаас тойрч чадахгүй; бүгд төрөл зүйл болон ялгагдах болно. Яагаад гэвэл бүх зүйлийн төгсгөл ойртож, бүх тэнгэр газар төгсгөлдөө ирсэн. Өөрийн оршин тогтнолын төгсгөлөөс хүн хэрхэн зугтаж чадах билээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

6. Яг одоо Би тэдний бүх тэрслүү зан чанарыг илчилж, тэдний бүх муу муухай байдлыг илчлэхийн тулд Хятад дахь энэ хүмүүс дээр ажлаа ашиглаж байгаа. Энэ бол Би хэлэх хэрэгтэй бүхнээ хэлж байгаагийн цаад шалтгаан юм. Дараа нь Би бүх орчлон ертөнцийг байлдан дагуулах ажлын дараагийн алхмыг хийх болно. Би бүхий л орчлон ертөнц дээрх хүн бүхний зөв бусыг шүүхдээ та нарыг шүүсэн Өөрийн шүүлтийг ашиглах болно, учир нь хүмүүс та нар бол хүн төрөлхтний доторх тэрслүү хүмүүсийн төлөөлөгчид билээ. Урагшилж сайжирч чаддаггүй хүмүүс ердөө л товойлгогч, хүчин зүтгэгчид болох ба, харин чаддаг хүмүүс нь ашиглагдах болно. Урагшилж сайжирч чадахгүй хүмүүс нь зөвхөн товойлгогч болно гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Учир нь Миний өнөөгийн үг ба ажил бүгд та нарын цаад шалтгаанд чиглэдэг ба учир нь та нар бүх хүн төрөлхтний доторх тэрслүү хүмүүсийн төлөөлөл, илэрхийлэл юм. Хожим нь Би та нарыг байлдан дагуулсан эдгээр үгийг харийн орнуудад аваачиж, тэндхийн хүмүүсийг байлдан дагуулахад ашиглах болно, гэсэн ч чи тэдгээрийг олж аваагүй байх болно. Тэгэх нь та нарыг товойлгогч болгохгүй гэж үү? Бүх хүн төрөлхтний ялзарсан зан чанар, хүний тэрслүү үйлдлүүд, хүний муухай дүр төрх, нүүр царай нь бүгд өнөөдөр та нарыг байлдан дагуулахад ашигласан үгэнд бичигдсэн. Та нар үлгэр дуурайл, өмнөх жишээ учраас бүх үндэстэн, бүх урсгал дахь хүмүүсийг байлдан дагуулахын тулд Би эдгээр үгийг ашиглах болно. Гэсэн хэдий ч Би та нарыг санаатайгаар орхихоор төлөвлөөгүй; хэрвээ чи өөрийн эрэл хайгуулаа сайн хийж чадаагүй тэгснээрээ чи засаршгүй гэдгээ баталбал чи зүгээр л хүчин зүтгэгч, товойлгогч болохгүй гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

7. Өнөөдөр чамд байлдан дагуулагдах боломжийг олгосон зүйл нь итгэл бөгөөд Еховагийн бүх үйл хэрэгт итгэх боломжийг чамд олгосон зүйл нь байлдан дагуулагдах явдал юм. Итгэлийн улмаас л чи ийм гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авдаг. Эдгээр гэсгээлт, шүүлтээр дамжуулан чи байлдан дагуулагдаж, төгс болдог. Өнөөдөр чиний хүлээн авч байгаа ийм гэсгээлт, шүүлтгүйгээр чиний итгэл үр дүнгүй хоосон байх юм. Чи Бурханыг мэддэггүй учраас Түүнд хичнээн итгэдэг байх нь хамаагүй чиний итгэл бодит байдлаас хол, хоосон илэрхийлэл төдий үлдэх болно. Чамайг бүрэн дуулгавартай болгодог тийм байлдан дагуулах ажлыг хүлээж авсны дараа л чиний итгэл жинхэнэ, бат бөх болж, зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу эргэнэ. “Итгэл” хэмээх энэхүү үгнээс болж чи ихээхэн шүүгдэж эсвэл хараагдаж байсан ч чамд жинхэнэ итгэл байх ба чи хамгийн үнэн, хамгийн бодитой, хамгийн үнэ цэнэтэй зүйлийг хүлээн авдаг. Яагаад гэвэл зөвхөн шүүлтийн явцад л чи Бурханы бүтээлийн хүрэх газрыг хардаг; энэхүү шүүлтийн үед л чи Бүтээгч хайрлагдах ёстой гэдгийг ойлгодог; ийм байлдан дагуулах ажлын явцад л чи Бурханы гарыг хардаг; энэ байлдан дагуулах ажлын явцад чи хүний амьдралыг бүрэн ойлгож эхэлдэг; энэ байлдан дагуулах ажлын явцад чи хүний амьдралын зөв замыг олж авч, “хүн” гэдгийн жинхэнэ утга учрыг ойлгож эхэлдэг; зөвхөн энэ байлдан дагуулах ажлын үеэр л чи Төгс Хүчитийн зөвт зан чанар болоод Түүний сайхан, алдарт төрх байдлыг хардаг; энэхүү байлдан дагуулах ажлын явцад л чи хүний гарал үүслийг олж мэдэж, бүх хүн төрөлхтний “үхэшгүй мөнхийн түүхийг” ойлгодог; энэ байлдан дагуулах ажлын үеэр л чи хүн төрөлхтний өвөг дээдэс болоод хүн төрөлхтний ялзралын уг сурвалжийг танин мэдэж авдаг; энэ байлдан дагуулах ажлаар чи баяр баясгалан, тайтгарал, түүнчлэн эцэс төгсгөлгүй цээрлүүлэлт, сахилгажуулалт болон Бүтээгчээс Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтөнд өгсөн зэмлэл буруушаалын үгийг хүлээн авдаг; энэ байлдан дагуулах ажлаар чи ерөөлийг хүлээн авдаг мөн хүний хүртэх ёстой гай гамшгийг хүлээн авдаг.... Энэ бүхэн нь чиний өчүүхэн итгэлээс болж байгаа биш гэж үү? Эдгээр зүйлийг олж авсны дараа чиний итгэл өсөөгүй гэж үү? Чи асар их хэмжээний зүйлийг олж аваагүй гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

8. Хэрвээ итгэлгүй байсан бол чи ийм төрлийн гэсгээлт эсвэл ийм төрлийн шүүлтийг амсахгүй байх байсан гэж чи хэлж болох юм. Гэвч итгэлгүйгээр ийм төрлийн гэсгээлт эсвэл Төгс Хүчитийн ийм халамжийг хүлээн авч чадахгүйгээр зогсохгүй мөн Бүтээгчийг харах боломжоо үүрд алдах болно гэдгээ чи мэдэж байх ёстой. Чи хүн төрөлхтний гарал үүслийг хэзээ ч мэдэхгүй, хүний амьдралын ач холбогдлыг хэзээ ч ойлгохгүй. Бие чинь насан эцэслэж, сүнс чинь одсон ч гэсэн чи Бүтээгчийн бүх үйл хэргийг ойлгож чадахгүй юм. Түүгээр ч үл барам, Бүтээгч хүн төрөлхтнийг бүтээснийхээ дараа газар дэлхий дээр үнэхээр агуу ажил хийсэн гэдгийг чи мэдэхгүй. Түүний бүтээсэн энэхүү хүн төрөлхтний нэгэн гишүүн болохын хувьд чи ийнхүү ойлгож чадалгүйгээр харанхуй руу унаж мөнхийн шийтгэл амсахыг хүсч байна уу? Хэрвээ чи өөрийгөө өнөөдрийн гэсгээлт, шүүлтээс салгавал чамд юу тулгарах вэ? Чи өнөөгийн шүүлтээс салах л юм бол энэхүү хүнд хэцүү амьдралаас зугтаж чадна гэж бодож байна уу? Хэрвээ чи “энэ газрыг” орхиж явбал чиний тулгарах зүйл чинь зовлонт шаналал эсвэл диаволын учруулсан харгис шарх байх болно гэдэг нь худлаа гэж үү? Чамд тэвчихийн аргагүй өдөр, шөнүүд тохиолдох биш үү? Өнөөдрийн энэ шүүлтээс зугтсан учраас чи ирээдүйн тарчлалаас үүрд зайлж чадна гэж бодож байна уу? Чиний замд юу тулгарах вэ? Энэ нь үнэхээр чиний хүсэн хүлээж байгаа Диваажингийн орон байх уу? Чи одоогийнх шигээ бодит байдлаас зугтсанаар хожмын мөнхийн гэсгээлтээс бултаж чадна гэж бодож байна уу? Өнөөдрөөс хойш чи ийм боломж, ийм ерөөлийг хэзээ нэгэн цагт дахин олж чадах уу? Зовлон гамшиг чамд тохиолдох үед чи тэдгээрийг олж чадах уу? Бүх хүн төрөлхтөн амралтанд орох үед чи тэдгээрийг олж чадах уу? Чиний өнөөгийн аз жаргалтай амьдрал болон эв зохицолтой бяцхан гэр бүл чинь ирээдүйд чиний очих мөнхийн хүрэх газрыг орлож чадах уу? Хэрвээ чамд жинхэнэ итгэл байвал, мөн хэрвээ чи итгэлийнхээ улмаас асар ихийг олж авбал тэр бүхэн нь бүтээгдсэн зүйл болох чиний олж авах ёстой, чамд байх ёстой зүйл юм. Ийм төрлийн байлдан дагуулалт нь чиний итгэл болон чиний аминд хамгийн их ач тустай юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (1)”-ээс

9. Өнөөдөр чи хэрхэн байлдан дагуулагдах болон хүмүүс байлдан дагуулагдсаныхаа дараа хэрхэн биеэ авч явах талаар мэдэж байх ёстой. Чи өөрийгөө байлдан дагуулагдсан гэж хэлэх байх гэвч чи үхэлд хүртэл дуулгавартай байж чадах уу? Тэнд ямар нэгэн хэтийн ирээдүй байгаа эсэхээс үл хамааран чи эцсээ хүртэл дагах чадвартай байх ёстой, мөн орчноос үл хамааран чи Бурханд итгэх итгэлээ алдах ёсгүй. Эцэстээ чи гэрчлэлийн хоёр талыг биелүүлэх ёстой: Иовын гэрчлэл—үхэлд хүртэл дуулгавартай байх ба Петрийн гэрчлэл—Бурханыг гэсэн дээд зэргийн хайр. Нэг талаар, чи Иовтой адил байх ёстой: Тэр ямар ч эд хөрөнгө эзэмшиж байгаагүй ба махан биеийн өвдөлтөнд нэрвэгдсэн, гэвч тэрээр Еховагийн нэрийг орхиогүй. Энэ нь Иовын гэрчлэл байсан. Петр үхэх хүртлээ Бурханыг хайрлах чадвартай байсан. Тэр нас барах үедээ, загалмай дээр цовдлогдох үедээ ч гэсэн Бурханыг хайрласаар байсан; тэр өөрийн хэтийн ирээдүйн тухай эсвэл гайхамшигт найдвар, замбараагүй бодлоо дагах тухай бодоогүй бөгөөд зөвхөн Бурханыг хайрлаж, Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагахаар зорьсон юм. Гэрчлэл хийх талаар бодож үзэхээсээ өмнө, байлдан дагуулагдсаныхаа дараа төгс болгуулсан нэгэн болохоосоо өмнө чиний хүрэх ёстой стандарт бол энэ юм. Өнөөдөр хэрвээ хүмүүс өөрсдийн мөн чанар болон байр суурийг үнэхээр мэддэг бол тэд хэтийн ирээдүй эсвэл итгэл найдварыг эрж хайсан хэвээр байх байсан уу? Чиний мэдэх ёстой зүйл энэ юм: Бурхан намайг төгс болгох эсэхээс үл хамааран би Бурханыг дагах ёстой; одоо Түүний хийж байгаа бүхэн бол сайн бөгөөд бидний төлөө байдаг, ингэснээр бидний зан чанар өөрчлөгдөж, бид Сатаны нөлөөнөөс өөрсдийгөө салгаж чадна, бид бузар нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа ч ариун бусаас өөрсдийгөө салгаж, хир буртаг болон Сатаны нөлөөнөөс салах боломж бидэнд олдсон, бид Сатаны нөлөөг орхих боломжтой болсон.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (2)”-оос

10. Үнэндээ төгс төгөлдөржилт нь байлдан дагуулалттай нэгэн зэрэг явагддаг: чамайг байлдан дагуулагдах зуур төгс болгуулах эхний үр нөлөө мөн хийгддэг. Байлдан дагуулагдах болон төгс болгуулах хоёрын хоорондын ялгаа нь хүмүүсийн өөрчлөлтийн зэрэгтэй хамааралтай. Байлдан дагуулагдана гэдэг бол төгс болгуулахын эхний алхам бөгөөд энэ нь тэд бүрэн дүүрэн төгс төгөлдөр болчихлоо гэсэн үг биш, мөн Бурхан тэднийг бүрэн дүүрэн олж авсан гэдгийг нотлохгүй. Хүмүүс байлдан дагуулагдсаныхаа дараа зан чанарт нь зарим нэг өөрчлөлт гардаг боловч эдгээр өөрчлөлт нь, Бурханаар бүрэн авахуулсан хүмүүс дэх өөрчлөлтөөс хамаагүй бага байдаг. Өнөөдөр хийгдэж байгаа зүйл бол хүмүүсийг төгс болгох анхан шатны ажил буюу тэднийг байлдан дагуулах ажил бөгөөд чи байлдан дагуулагдаж чадахгүй бол Бурханаар төгс болгуулж, Түүгээр бүрэн авахуулах ямар ч арга зам чамд байхгүй байх болно. Чи ердөө л гэсгээлт, шүүлтийн цөөхөн хэдэн үгсийг олж авах боловч тэдгээр нь чиний зүрх сэтгэлийг бүрмөсөн өөрчлөх чадваргүй байх болно. Тиймээс чи таягдагдах хүмүүсийн нэг нь байх болно; энэ нь ширээн дээрх элбэг дэлбэг тансаг дайллагыг харсан ч үүнийг идэж чадахгүй байгаагаас огт ялгаагүй. Энэ нь хөөрхийлөлтэй биш гэж үү? Иймээс чи өөрчлөлтийг эрж хайх ёстой: Байлдан дагуулагдаж эсвэл төгс болгуулж байх нь хамаагүй энэ хоёр нь чамд өөрчлөлт байгаа эсэхтэй болон чи дуулгавартай юу эсвэл үгүй юу гэдэгтэй холбоотой бөгөөд энэ нь Бурхан чамайг авах уу, үгүй юу гэдгийг тодорхойлдог. “Байлдан дагуулагдана” мөн “төгс болгуулна” гэдэг бол зүгээр л өөрчлөлт болон дуулгавартай байдлын хэмжээнд, түүнчлэн Бурханыг хайрлах чиний хайр хэр ариун бэ гэдэгт суурилдаг болохыг мэдэж ав. Өнөөдөр шаардагдаж байгаа зүйл бол чи бүрэн төгс болгуулах явдал боловч эхлээд чи байлдан дагуулагдах ёстой, чи Бурханы гэсгээлт, шүүлтийн талаар хангалттай мэдлэгтэй байж, дагах итгэлтэй байх ёстой бөгөөд үр дүнтэй байхын тулд өөрчлөлтийг эрж хайдаг нэгэн байх ёстой. Зөвхөн тэр үед л чи төгс болгуулахаар эрж хайдаг нэгэн байх болно. Төгс болгуулах явцдаа та нар байлдан дагуулагдах болно мөн байлдан дагуулагдах явцдаа та нар төгс болгуулах болно гэдгээ ойлгох ёстой. Өнөөдөр чи төгс болгуулахыг эрж хайж эсвэл гадаад хүн чанар дахь өөрчлөлт болон өөрийн хэв чанарын сайжралтыг эрж хайж чадна, гэхдээ гол чухал зүйл бол Бурханы өнөөдөр хийж байгаа бүхэн утга учиртай бөгөөд үр ашигтай гэдгийг чи ойлгох юм: Энэ нь, бохир заваан газарт амьдардаг чамайг бохир заваанаас зугтаж үүнийг сэгсрэн хаях боломжтой болгоно, энэ нь чамайг Сатаны нөлөөг даван гарч, Сатаны харанхуйн нөлөөг орхих боломжтой болгоно, иймд эдгээр зүйлс дээр төвлөрснөөр чи энэхүү бохир газарт хамгаалагдах болно. Эцэст нь чамаас ямар гэрчлэл өгөхийг хүсэх вэ? Чи бохир муухай газар амьдардаг ч гэсэн ариун болох боломжтой бөгөөд цаашид бохир, ариун бус байхгүй, чи Сатаны эзэмшил дор амьдарч байгаа ч гэсэн өөрийгөө Сатаны нөлөөнөөс гаргасан, Сатанаар эзэмшүүлж, доромжлуулаагүй ба чи Төгс Хүчитийн гарт амьдардаг. Энэ бол гэрчлэл, мөн Сатантай хийсэн тулааны ялалтын нотолгоо. Чи Сатаныг хаях чадвартай, чиний амьдран харуулж байгаа байдал Сатаныг илрүүлдэггүй, харин энэ нь Бурхан хүнийг бүтээхдээ хүнийг хүрэхийг шаардсан зүйлс юм: хэвийн хүн чанар, хэвийн ухаалаг байдал, хэвийн мэдлэг ухаан, Бурханыг хайрлах хэвийн шийдвэр ба Бурханд үнэнч байдал. Эдгээр нь Бурханы бүтээлийн хийдэг гэрчлэл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (2)”-оос

11. Эцсийн өдрүүдийн ажил бүх дүрэм журмыг эвддэг ба хараагдсан эсвэл шийтгүүлсэн эсэхээс үл хамааран чи Миний ажилд туслан, өнөөдрийн байлдан дагуулах ажилд тус болсоор байгаа цагт мөн чи Моабын үр удам эсвэл агуу улаан луугийн үр удам эсэхээс үл хамааран ажлын энэ үе шатанд Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлж, чадах бүхнээ хийсээр байгаа цагт зохих үр дүнд хүрэх болно. Чи агуу улаан луугийн үр удам, мөн Моабын үр удам; дүгнэн хэлбэл мах, цустай хүн бүхэн нь Бурханы бүтээлүүд бөгөөд Бүтээгчээр бүтээгдсэн билээ. Чи бол Бурханы бүтээл, чамд ямар ч сонголт байх ёсгүй ба энэ нь чиний үүрэг. Мэдээж өнөөдөр Бүтээгчийн ажил нь бүх ертөнц даяар чиглэсэн. Чи хэний үр удам байхаас үл хамааран юун түрүүнд чи бол Бурханы бүтээлүүдийн нэг, Моабын үр удам болох та нар бол Бурханы бүтээлүүдийн нэг хэсэг, та нар зүгээр л арай дорд үнэ цэнэтэй. Өнөөдөр Бурханы ажил бүх бүтээлүүдийн дунд хийгдэж байгаа ба бүхий л орчлон ертөнц рүү чиглэснээс хойш Өөрийнхөө ажлыг хийхийн тулд Бүтээгч дурын хүмүүсийг, хэрэг явдлыг эсвэл зүйлсийг сонгох юм. Тэрээр чамайг хэний үр удам болохыг анхаарахгүй; чи Түүний бүтээлүүдийн нэг бөгөөд Түүний ажил буюу байлдан дагуулах ажил болон гэрчлэлд тус болсоор байгаа цагт Тэр Өөрийн ажлыг чамд ямар ч эргэлзээгүйгээр биелүүлэх болно. Энэ нь, Бурхан Харь үндэстнүүдийн дунд, ялангуяа хараагдсан дорд хүмүүсийн дунд хэзээ ч ажиллахгүй; хараагдсан хүмүүсийн хувьд тэдний дараагийн үе удам мөн үүрд хараагдсан хэвээр байх болно, тэдэнд авралын боломж хэзээ олдохгүй; Бурхан хэзээ ч Харь үндэстнүүдийн нутагт буун ирж, ажиллахгүй, бохир газарт хэзээ ч хөл тавихгүй, учир нь Тэр бол ариун билээ гэсэн хүмүүсийн уламжлалт үзлийг нураана. Бурхан бол бүх бүтээлийн Бурхан, Тэрээр тэнгэр, газар, бүх зүйлийн ноёрхлыг эзэмшдэг бөгөөд энэ нь зөвхөн Израилийн ард түмний Бурхан биш юм. Тиймээс Хятад дахь энэхүү ажил нь дээд зэргийн ач холбогдолтой ба энэ ажил нь бүх үндэстнүүдийн дунд түгэхгүй гэж үү? Ирээдүйн агуу гэрчлэл нь зөвхөн Хятадаар хязгаарлагдахгүй; хэрвээ Бурхан зөвхөн та нарыг байлдан дагуулсан бол чөтгөрүүдийг итгүүлж чадах уу? Тэд байлдан дагуулагдахыг эсвэл Бурханы агуу хүчийг ойлгодогүй ба бүхий л орчлон ертөнц даяарх Бурханы сонгосон хүмүүс энэ ажлын эцсийн үр нөлөөг харсан үед л бүх бүтээлүүд байлдан дагуулагдах болно. Хэн ч Моабын үр удмаас илүү хоцрогдсон эсвэл ялзарсан биш. Хамгийн ялзармал, Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй эсвэл Бурхан байдаг гэдэгт итгэдэггүй эдгээр хүмүүс байлдан дагуулагдаж, өөрсдийн амаараа Бурханыг хүлээн зөвшөөрч, Түүнийг магтаж, Түүнийг хайрлаж чадах үед л энэ нь байлдан дагуулалтын гэрчлэл байх болно. Хэдий та нар Петр биш ч гэлээ Петрийн дүр төрхийг амьдран харуулж, Петрийн болон Иовын гэрчлэлийг эзэмших чадвартай ба энэ нь хамгийн агуу гэрчлэл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (2)”-оос

12. Байлдан дагуулах ажлын улмаас хүрэх үр дүн нь үндсэндээ хүний махан бие эсэргүүцэхээ болих явдал бөгөөд өөрөөр хэлбэл хүний үзэл санаа Бурханы талаар шинэ ойлголтыг олж авч, түүний зүрх сэтгэл бүхэлдээ Бурханд дуулгавартай хандаж, хүн Бурханы төлөө байхаар шийдэх явдал юм. Хүний зан араншин эсвэл махан биеийн өөрчлөлт нь тэр байлдан дагуулагдсан эсэхийг тодорхойлдоггүй. Харин ч тэдний бодол, ухамсар болон мэдрэмж өөрчлөгдсөн үед—өөрөөр хэлбэл сэтгэл санааны бүхий л хандлага нь өөрчлөгдсөн үед—тэд Бурханаар байлдан дагуулагдсан байна. Чи дуулгавартай байхаар шийдэж, шинээр сэтгэж эхлэх үед, чи өөрийн ямар ч үзэл, санаа бодлыг Бурханы үг болон ажилтай холихоо больсон үед, чиний уураг тархи хэвийн тунгаан бодох үед өөрөөр хэлбэл чи бүхий л зүрх сэтгэлээрээ Бурханы төлөө зүтгэх үед ийм төрлийн хүн нь бүрэн байлдан дагуулагдсан байх юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (3)”-аас

13. Шашны ертөнцөд олон хүн насан туршдаа багагүй зовдог бөгөөд биеэ захирч, загалмайгаа үүрэн, бүр эцсийн амьсгал хүртлээ зовж, тэвчдэг! Зарим нь насан эцэслэх өглөөдөө ч гэсэн мацаг барьж байдаг. Бүхий л амьдралдаа тэд сайн хоол хүнс, сайхан хувцас хунараас татгалзаж, зовохыг л чухалчилдаг. Тэд биеэ захирч, махан биеэ хаяж чаддаг. Зовлонг тэвчсэнийх нь төлөө тэдний эр зоригийг магтууштай. Гэвч тэдний бодол, үзэл, сэтгэл санааны байдал болон хуучин уг чанар нь харьцалт огт туулаагүй байдаг. Тэд өөрсдийнхөө талаар жинхэнэ ойлголтгүй байдаг. Тэдний сэтгэл дэх Бурханы дүр нь уламжлалт тодорхойгүй Бурханы дүр байдаг. Бурханы төлөө зовох шийдвэр нь тэдний урам зориг болон хүн чанарынх нь сайн зан аашаас үүдэн гардаг. Тэд Бурханд итгэдэг хэдий ч Бурханыг ойлгодоггүй, Түүний хүслийг ч мэддэггүй. Тэд ердөө л сохроор Бурханы төлөө ажиллаж, зовдог. Тэд ялган таних чадвартай байхад ямар ч ач холбогдол өгдөггүй бөгөөд хэрхэн Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх талаар тун бага анхаардаг. Бурханы талаарх ойлголтод хэрхэн хүрэхээ тэд бүр ч мэддэггүй. Тэдний үйлчилдэг Бурхан нь анхдагч дүрээрээ байгаа Бурхан биш, харин тэдний бодол дахь Бурхан, тэдний сонссон Бурхан, эсвэл ном зохиолд байдаг домгийн Бурхан юм. Тэд өөрсдийн баялаг төсөөлөл, үнэн сүсэгт зүрх сэтгэлээ ашиглан Бурханы төлөө зовж, Бурханы хийхийг хүсдэг ажлыг өмнөөс нь хариуцдаг. Тэдний үйлчлэл хэтэрхий оновчгүй байдаг ба үнэхээр хүслийг нь биелүүлэхүйц байдлаар Бурханд үйлчилж байгаа нэг ч хүн чухамдаа байдаггүй. Тэд Бурханы шүүлт, гэсгээлт, цэвэршүүлэлт, төгс болголтыг туулаагүй, мөн хэн ч тэднийг үнэнээр залж чиглүүлээгүй тул зовоход хэчнээн бэлэн байлаа ч гэсэн үйлчлэлийн талаарх тэдний анхдагч харах өнцөг болон сэтгэлд нь байгаа Бурханы дүр өөрчлөгдөлгүй үлддэг. Тэд Аврагч Есүст итгэдэг байлаа ч гэсэн нэг нь ч Аврагчийг хэзээ ч харж байгаагүй. Тэд үлгэр домог болон дам ярианаас л Түүний талаар мэддэг. Тиймээс тэдний үйлчлэл нь сохор хүн эцэгтээ үйлчлэхтэй адилаар нүдээ анин таамгаар үйлчлэхээс хэтрэхгүй. Ийм төрлийн үйлчлэлээр эцэстээ юунд хүрч чадах юм бэ? Хэн үүнийг сайшаах юм бэ? Эхнээсээ эцсээ хүртэл тэдний үйлчлэл хэзээ ч өөрчлөгддөггүй, тэд зөвхөн хүний хэлсэн сургаалыг хүлээн авдаг бөгөөд байгаа байдал, таалагддаг зүйлдээ л суурилан үйлчилдэг. Ингэснээр ямар шагнал хүртэж чадах юм бэ? Есүсийг харсан Петр хүртэл Бурханы хүслийг биелүүлэхэд хэрхэн үйлчлэх талаар мэдээгүй. Эцэстээ бүр хөгширсөн хойноо л тэр ойлгож эхэлсэн. Тиймээс ямар ч харьцалт, засалтыг мэдрээгүй бөгөөд зааж чиглүүлэх хэн ч байхгүй тэдгээр сохор хүмүүсийн тухайд юу хэлэх вэ? Та нарын өнөөгийн үйлчлэлийн дийлэнх нь эдгээр сохор хүмүүсийнхтэй адилхан биш гэж үү? Шүүлт хүртээгүй, засалт харьцалт хүлээн аваагүй, өөрчлөгдөөгүй бүх хүн бол дутуу байлдан дагуулагдсан хүмүүс бус уу? Ийм хүмүүс ямар хэрэгтэй юм бэ? Чиний сэтгэхүй, амьдралын талаарх ойлголт болон Бурханы талаарх ойлголтод ямар ч шинэ өөрчлөлт гараагүй, өчүүхэн төдий ч бодит ололт байхгүй бол үйлчлэл чинь хэзээ ч гайхалтай үр дүнд хүрэхгүй! Бурханы ажлын талаар ямар ч үзэгдэлгүй, шинэ ойлголтгүй бол чи байлдан дагуулагдсан хүн байж чадахгүй. Тэгвэл Бурханы дагах арга зам чинь зовж зүдэрч, мацаг барьдаг хүмүүсийнхтэй адил, өчүүхэн төдий л үнэ цэнтэй байх болно! Хийдэг зүйлд нь өчүүхэн бага гэрчлэл байдаг учраас л тэдний үйлчлэл хий дэмий гэж Би хэлдэг! Тэр хүмүүс насан туршдаа зовж, шоронд хоригдож, хором мөч бүрд тэвчиж, хайр энэрлийг онцлон, загалмайгаа үүрдэг. Тэд дэлхий ертөнцөд гүтгэгдэн гологдож, бүхий л зовлонг туулсан. Тэд эцсээ хүртэл дуулгавартай байдаг ч байлдан дагуулагдаагүй тул байлдан дагуулагдсан тухай ямар ч гэрчлэл хийж чаддаггүй. Тэд багагүй зовсон ч дотроо Бурханыг огт мэддэггүй. Тэдний хуучин сэтгэхүй, хуучин үзэл, шашны зан үйл, хүний бий болгосон ойлголт болон хүний үзэл санаанаас аль нь ч харьцалт амсаагүй. Тэдэнд ямар ч шинэ ойлголт байдаггүй. Бурханы талаарх тэдний ойлголтын өчүүхэн төдий нь ч үнэн зөв, оновчтой байдаггүй. Тэд Бурханы хүслийг буруугаар ойлгосон юм. Энэ нь Бурханд үйлчилж байгаа хэрэг үү? Чи өмнө нь Бурханыг яаж ойлгодог байсан, өнөөдөр ч гэсэн үүнийгээ хадгалж, Бурхан юу ч хийлээ гэсэн Бурханы талаарх ойлголт чинь өөрийн үзэл, санаандаа суурилдаг. Өөрөөр хэлбэл, чи Бурханы талаар ямар ч шинэ, үнэн ойлголттой болоогүй ба Бурханы жинхэнэ дүр төрх болон жинхэнэ зан чанарыг мэдэж чадаагүй. Бурханы талаарх чиний ойлголт одоо ч феодалын нийгмийн, мухар сүсгээр удирдуулж, хүний төсөөлөл болон үзлээс төрөн гарсан бол чи байлдан дагуулагдаагүй байх юм. Энэ бүх үгийг одоо чамд хэлж байгаа Миний зорилго бол чамайг нарийн зөв, шинэ ойлголт руу хөтлөхийн тулд энэхүү мэдлэгийг ойлгож, ашиглах боломжийг чамд олгохын төлөө юм. Тэдгээр нь чамд байгаа хуучин үзэл, хуучин мэдлэгээс салахад чиглэдэг бөгөөд ингэснээр чи шинэ ойлголтыг эзэмшиж чадна. Хэрвээ чи Миний үгийг үнэхээр идэж уувал, чиний ойлголт мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөх болно. Бурханы үгийг идэж, уухдаа чи дуулгавартай зүрх сэтгэлээ хэвээр хадгалсаар байгаа цагт чиний үзэлт өөрчлөгдөх болно. Чи удаа дараагийн гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрөх чадвартай байсаар байгаа цагт чиний хуучин сэтгэхүй аажмаар өөрчлөгдөх болно. Чиний хуучин сэтгэхүй бүхэлдээ шинээр солигдсон цагт чиний хэрэгжүүлэлт ч бас үүнийг даган өөрчлөгдөнө. Ийм байдлаар чиний үйлчлэл төдий чинээ илүү оновчтой, төдий чинээ Бурханы хүслийг биелүүлэх чадвартай байх болно. Хэрвээ чи өөрийн амьдрал, амьдралын талаарх өөрийн ойлголт болон Бурханы талаарх олон үзлээ өөрчилж чадваас чиний өөрийн төрөлхийн зүйл аажмаар багасна. Энэ нь, гагцхүү энэ нь Бурхан хүнийг байлдан дагуулсны дараах үр дүн юм; энэ нь хүнд харагдах өөрчлөлт юм. Бурханд итгэхдээ биеэ захирч, зовлонг тэвчихийг л мэддэг, харин хийж байгаа зүйлийнхээ зөв үү, буруу юу гэдгийг мэддэггүй, бүр хэний төлөө ингэдгээ ч мэддэггүй бол ийм хэрэгжүүлэлт яаж өөрчлөлт рүү хөтөлж чадах юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (3)”-аас

14. Миний та нараас шаардаж байгаа зүйл бол биеийг чинь боолчлолд байлгаж эсвэл уураг тархийг чинь хянан дураараа бодож сэтгэхээс сэргийлэх явдал биш юм гэдгийг та нар ойлгох ёстой. Энэ нь ажлын зорилго биш, мөн яг одоо хийх хэрэгтэй ажил ч биш юм. Яг одоо та нар эерэг өнцгөөс ойлголттой байх хэрэгтэй, ингэснээр та нар өөрсдийгөө өөрчилж чадна. Та нарын хамгийн их хийх хэрэгтэй зүйл бол өөрсдийгөө Бурханы үгээр зэвсэглэх буюу өөрсдийгөө өмнөө байгаа үзэгдэл болон үнэнээр бүрэн зэвсэглэж, цаашлаад тэдгээрийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Энэ бол та нарын хариуцлага. Би та нараас бүр илүү их гэрэлтүүлэлтийг эрж хайж, олж авахыг гуйгаагүй байна. Одоогоор та нарт тийм биеийн хэмжээ ердөө байхгүй. Та нарын хийх хэрэгтэй зүйл бол Бурханы үгийг идэж, уухын тулд чадах бүхнээ хийх явдал юм. Та нар Бурханы ажлыг ойлгож, өөрийн уг чанар, өөрийн мөн чанар болоод өөрийн хуучин амьдралаа танин мэдэх хэрэгтэй. Та нар ялангуяа өөрсдийн өнгөрсөн үеийн андуу ташаа хэрэгжүүлэлт болон хийсэн үйлдлээ танин мэдэх хэрэгтэй. Өөрчлөгдөхийн тулд та нар өөрсдийн үзэл санааг өөрчлөхөөс эхлэх ёстой. Эхлээд хуучин үзэл санаагаа шинээр сольж, шинэ үзэл санаагаараа өөрийн үг, үйлдэл болоод амьдралаа удирдуул. Одоо үүнийг л та бүгдээс хүсэж байгаа билээ. Сохроор бүү хэрэгжүүл эсвэл сохроор бүү дага. Та нар үндэс суурь ба зорилготой байх ёстой. Өөрсдийгөө бүү хуур. Бурханд итгэх та нарын итгэл яг юуны төлөө болох, үүнээс юуг олж авах ёстой болон та нар яг одоо юунд орох ёстой талаар мэдэж байх ёстой. Чи энэ бүхнийг мэдэх шаардлагатай.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (3)”-аас

15. Бурханы үйл хэргийн талаарх чиний ойлголт өөрчлөгдөх үед, чи Бурханы хэлсэн бүх үнэний талаар шинэ ойлголттой болох үед, чиний дотоод ойлголт өргөгдөх үед амьдрал чинь илүү сайн тал руугаа эргэх болно. Одоо хүмүүсийн хийж, хэлдэг бүхэн бодитой. Эдгээр нь хоосон сургаал биш, харин ч хүмүүсийн аминд хэрэгтэй зүйл бөгөөд тэдний эзэмших ёстой зүйл юм. Энэ нь, байлдан дагуулах ажлын үеэр хүмүүст гардаг өөрчлөлт, хүний туулах ёстой өөрчлөлт бөгөөд энэ нь хүн байлдан дагуулагдсаны дараах үр дүн билээ. Чи бодлоо өөрчилж, сэтгэл санааны шинэ хандлагыг хүлээн авч, өөрийн үзэл, санаа болоод өнгөрсөн үеийн учир зүйн шалтгаанаа эргүүлж, өөрийнхөө дотор гүн шигдсэн тэдгээр зүйлсийг хаяж, Бурханд итгэх итгэлийн талаар шинэ ойлголтыг олж авсан үед чиний өгөх гэрчлэл чинь өргөгдөж, чиний бүхий л оршихуй үнэхээр өөрчлөгдсөн байх болно. Энэ бүхэн нь хамгийн практик, хамгийн бодит, хамгийн үндсэн зүйлс—өнгөрсөн үед хүмүүсийн хувьд хүрэхэд хэцүү байсан зүйлс бөгөөд тэдний харилцаж чаддаггүй байсан зүйлс юм. Тэдгээр нь Сүнсний жинхэнэ ажил билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (3)”-аас

16. Бүх байлдан дагуулах ажлын эцэст, Бурхан бол зөвхөн Израильчуудын Бурхан биш харин ч бүх бүтээлийн Бурхан гэдгийг та бүхэн ойлгох нь маш чухал юм. Тэр зөвхөн Израильчуудыг биш бүх хүн төрөлхтнийг бүтээсэн. Хэрвээ чи Бурхан бол зөвхөн Израильчуудын Бурхан эсвэл Израилиас гадна өөр ямар ч үндэстэнд Бурхан бие махбодтой болох боломжгүй гэж хэлбэл, чи байлдан дагуулах ажлын үеэр ямар ч ойлголтонд хүрээгүй бөгөөд Бурхан бол чиний Бурхан гэдгийг огтхон ч хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Чиний хүлээн зөвшөөрч байгаа бүхэн чинь, Бурхан Израилиас Хятад руу шилжсэн бөгөөд чиний Бурхан байхаас аргагүй болсон гэдэг юм. Хэрвээ чи аливааг ингэж үздэг бол Миний ажил чамд ямар ч үр өгөөжгүй байсан ба чи Миний хэлсэн нэг ч зүйлийг ойлгоогүй байна. Эцэст нь хэрвээ чи Матай шиг Миний төлөө дахин угийн бичиг бичиж, Надад тохирох “өвөг дээдсийг” олж, Надад зөв уг үндсийг олж өгвөл—ингэснээр Бурхан хоёр удаа бие махбод болохдоо хоёр угийн бичигтэй байвал энэ нь дэлхий дээрх хамгийн том доог тохуу байхгүй гэж үү? Чи, Надад угийн бичиг олж өгсөн энэ “сайн санаатай хүн” нь Бурханыг хуваасан хүн болохгүй гэж үү? Чи энэ нүглийн ачааг үүрч чадах уу? Энэ бүх байлдан дагуулах ажлын дараа хэрвээ чи одоо ч Бурхан бол бүх бүтээлийн Бурхан гэдэгт итгэхгүй байгаа бол, хэрвээ чи одоо ч Бурхан бол зөвхөн Израильчуудын Бурхан гэж бодсоор байгаа бол чи Бурханыг илтэд эсэргүүцдэг хүн биш гэж үү? Өнөөдөр чамайг байлдан дагуулахын зорилго нь, Бурхан бол чиний Бурхан, бусдын Бурхан, хамгийн чухал нь Түүнийг хайрладаг бүхний Бурхан, бүх бүтээлийн Бурхан гэдгийг чамаар хүлээн зөвшөөрүүлэх юм. Тэр бол Израильчуудын Бурхан бөгөөд Египетийн ард түмний ч Бурхан юм. Тэр бол Англичуудын Бурхан, Америкчуудын Бурхан билээ. Тэр бол зөвхөн Адам Евагийн Бурхан биш, мөн түүнчлэн Адам Евагийн бүх үр удмын Бурхан. Тэр бол тэнгэр дэх бүх зүйлийн мөн газар дахь бүх зүйлийн Бурхан билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (3)”-аас

17. Израильчуудын гэр бүл болон бүх харь үндэстний гэр бүлүүд бүгд адилхан нэгэн Бурханы гарт байдаг. Тэр Израильд хэдэн мянган жил ажиллаж, Иудейд нэгэнтээ төрөөд зогсохгүй өнөөдөр Тэр, агуу улаан луугийн цагариглан хэвтэж байгаа Хятадад бууж ирсэн. Хэрвээ Иудейд төрсөн нь Түүнийг Иудейчүүдийн Хаан болгодог юм бол та бүхний дунд өнөөдөр бууж ирэх нь Түүнийг та нарын Бурхан болгохгүй гэж үү? Тэр Израильчуудыг удирдаж Иудейд төрсөн бөгөөд Тэр мөн Харь үндэстнүүдийн нутагт төрсөн. Түүний бүх ажил нь Өөрийн бүтээсэн бүх хүн төрөлхтний төлөө биш гэж үү? Тэр Израильчуудыг зуу дахин хайрлаж, Харь үндэстнүүдийг мянга дахин жигшдэг үү? Энэ та нарын үзэл биш гэж үү? Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс нь та нар; энэ нь, Бурхан хэзээ ч та нарын Бурхан байгаагүйгээс болоогүй. Бурханыг голсон хүмүүс нь та нар; энэ нь, Бурхан та нарын Бурхан байхыг хүсээгүйгээс болоогүй. Бүтээгдсэн зүйлийн дотроос хэн Төгс Хүчитийн гарт байдаггүй вэ? Та нарыг өнөөдөр байлдан дагуулах үед, Бурхан бол та нарын Бурханаас өөр хэн ч биш гэдгийг та нараар хүлээн зөвшөөрүүлэх нь үүний зорилго биш гэж үү? Хэрвээ та нар, Бурхан бол зөвхөн Израильчуудын Бурхан гэсэн хэвээр, мөн Израиль дахь Давидын гэр бол Бурханы төрөлтийн эх үндэс бөгөөд Израилиас өөр ямар ч үндэстэн Бурханыг “бий болгох” эрхгүй, тэр ч бүү хэл ямар ч Харь үндэстний гэр бүл өөрийн биеэр Еховагийн ажлыг хүлээн авч чадахгүй гэж бодсон хэвээр байвал—хэрвээ чи ингэж бодсоор байвал энэ нь чамайг зөрүүд эсэргүүцэгч болгохгүй гэж үү? Үргэлж Израиль дээр сэтгэлээ бүү тогтоо. Бурхан өнөөдөр яг энд та нарын дунд байгаа. Түүнчлэн тэнгэр лүү бүү ширтсээр бай. Өөрсдийн тэнгэр дэх Бурханаа санахаа боль! Бурхан та нарын дунд ирсэн, иймээс Тэр яаж тэнгэрт байх юм бэ? Чи Бурханд тийм ч удаан итгээгүй, гэсэн ч чи Израильчуудын Бурхан Өөрийн биеэр та нарыг нигүүлсэх болно гэдгийг нягтлан бодохгүй байж зүрхлэх хэмжээнд хүртэл, Түүний тухай зөндөө олон үзэл чамд байдаг. Өөрсдөө тэвчихийн аргагүй бохир болохоор та нар Бурхан биечлэн үзэгдэхийг хэрхэн харах тухайгаа бодож ч зүрхэлдэггүй. Та нар мөн Бурхан Харь үндэстний нутагт хэрхэн биечлэн бууж ирэх талаар хэзээ ч бодож байгаагүй. Тэр Синаи Уул эсвэл Чидун Уулан дээр буун ирж Израильчуудад харагдах учиртай. Харь үндэстнүүд (өөрөөр хэлбэл Израилийн гаднах хүмүүс) нь бүгдээрээ Түүний жигшил зэвүүцлийн обьект биш гэж үү? Тэр тэдний дунд хэрхэн биечлэн ажиллаж чадах юм бэ? Энэ бүхэн нь та нарын олон жилийн туршид хөгжүүлсэн, гүн үндэстэй үзэл юм. Та нарыг өнөөдөр байлдан дагуулахын зорилго нь та нарын эдгээр үзлийг эвдэх юм. Тиймээс Бурхан Синаи Уулан дээр эсвэл Чидун Уулан дээр биш харин өнгөрсөн үед Өөрийн хэзээ ч удирдаж байгаагүй хүмүүсийн дунд—та нарын дунд өөрийн биеэр илрэхийг та нар харсан.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (3)”-аас

18. Бурхан Өөрийн ажлын хоёр үе шатыг Израильд хийсний дараа Израильчууд болон бүх Харь үндэстнүүд адилхан энэ үзлийг өвөрлөх болсон: Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн нь үнэн боловч Тэр Харь үндэстнүүдийн Бурхан биш зөвхөн Израильчуудын Бурхан байхыг хүсэж байгаа. Израильчууд дараах зүйлд итгэдэг: Бурхан зөвхөн бидний Бурхан байх болно, харин Харь үндэстнүүд та нарын Бурхан биш, та нар Еховаг хүндэлдэггүй учраас бидний Бурхан—Ехова та нарыг жигшдэг. Цаашлаад тэдгээр Иудейчүүд ингэж итгэдэг: Эзэн Есүс Иудей хүмүүс бидний дүр төрхийг өөртөө авсан бөгөөд энэ нь Иудей хүмүүсийн тэмдгийг өөртөө авсан Бурхан юм. Бидний дунд л Бурхан ажилладаг. Бурханы дүр төрх болон бидний дүр төрх адилхан; бидний дүр төрх Бурханыхтай төстэй. Эзэн Есүс бол Иудейчүүд бидний Хаан; Харь үндэстнүүд нь тийм агуу авралыг хүлээн авах эрхгүй. Эзэн Есүс бол Иудейчүүд бидний төлөөх нүглийн тахил. Зөвхөн ажлын тэр хоёр үе шатны үндсэн дээр л Израильчууд болон Иудей хүмүүс ийм олон үзлийг бий болгосон. Бурхан бол тэднийх гэж тэд түрэмгийгээр зарласан, Бурхан бол мөн Харь үндэстнүүдийн Бурхан гэдгийг зөвшөөрдөггүй. Ийм байдлаар Харь үндэстнүүдийн зүрх сэтгэлд Бурхан хоосон болсон. Учир нь, Бурхан Харь үндэстнүүдийн Бурхан болохыг хүсдэггүй, Тэр зөвхөн Израильчуудад буюу Өөрийн сонгосон хүмүүст дуртай ба Тэр ялангуяа Түүнийг дагаж байсан шавь нар болох Иудейчүүдэд дуртай гэж хүн бүхэн итгэх болсон юм. Ехова болон Есүсийн хийсэн ажил нь хүн төрөлхтнийг амьд үлдээхийн төлөө гэдгийг чи мэдэхгүй гэж үү? Бурхан бол Израилиас гадна төрсөн та бүхний Бурхан юм гэдгийг чи одоо хүлээн зөвшөөрч байна уу? Бурхан өнөөдөр яг энд та нарын дунд байгаа биш гэж үү? Энэ нь зүүд биш, тийм үү? Та нар энэ бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй юу? Та нар үүнд итгэж эсвэл үүнийг бодож зүрхэлдэггүй. Та нар үүнийг хэрхэн харахаас үл хамааран, Бурхан яг энд та нарын дунд байгаа биш гэж үү? Та нар одоо ч энэ үгэнд итгэхээс айж байна уу? Энэ өдрөөс эхлээд бүх байлдан дагуулагдсан хүмүүс болон Бурханы дагалдагчид болохыг хүсэж буй бүхэн нь Бурханы сонгосон хүмүүс биш гэж үү? Өнөөдрийн дагалдагчид та бүхэн, Израилийн гаднах сонгогдсон хүмүүс биш гэж үү? Та нарын байр суурь Израильчуудынхтай адилгүй гэж үү? Та нарын хүлээн зөвшөөрөх ёстой зүйл чинь энэ бүхэн биш үү? Энэ нь та нарыг байлдан дагуулах ажлын зорилго биш гэж үү? Нэгэнт та нар Бурханыг харж чадах учраас Тэр эхнээсээ аваад ирээдүйд ч үүрд та нарын Бурхан байх болно. Та бүхэн Түүнийг дагаж, Түүний үнэнч дуулгавартай бүтээл байхыг хүссээр байгаа цагт Тэр та нарыг орхихгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (3)”-аас

19. Төгс болгуулна гэж юу гэсэн үг вэ? Байлдан дагуулагдана гэж юу гэсэн үг вэ? Байлдан дагуулагдахын тулд хүн ямар шалгуурыг хангах ёстой вэ? Төгс болгуулахын тулд хүн ямар шалгуурыг хангах ёстой вэ? Байлдан дагуулах болон төгс болгох нь хоёулаа хүнийг хүн болгохын зорилго, ингэснээр тэр өөрийн анхдагч байдлаа сэргээж, сатаны ялзарсан зан чанараасаа болон Сатаны нөлөөнөөс салах болно. Энэхүү байлдан дагуулалт нь хүнийг хүн болгох үйл явцын эхэнд болдог, энэ нь ажлын эхний алхам юм. Төгс болгох нь хоёр дахь алхам буюу төгсгөлийн ажил билээ. Хүн бүр байлдан дагуулагдах явцыг дамжих ёстой; тэгэхгүй бол тэр Бурханыг мэдэж чадахгүй ба Бурхан байгаа гэдгийг мэдэхгүй, өөрөөр хэлбэл тэр Бурханыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Хэрвээ хүн Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол түүний хувьд Бурханаар бүрэн дүүрэн болгуулах боломжгүй байх ба учир нь тэр бүрэн дүүрэн болгуулах энэхүү шалгуурыг хангаж чадахгүй юм. Хэрвээ чи бүр Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол Түүнийг хэрхэн мэдэж чадах юм бэ? Тэгвэл чи Түүнийг хэрхэн эрж хайх юм бэ? Мөн түүнчлэн чи Түүнийг гэрчилж чадахгүй, тэр ч бүү хэл Түүнийг сэтгэл хангалуун болгох итгэлтэй байж чадахгүй. Иймээс бүрэн дүүрэн болгуулахыг хүсэж буй хэний ч хувьд эхний алхам нь байлдан дагуулах ажлыг дамжих явдал байх ёстой юм. Энэ бол эхний нөхцөл. Гэвч байлдан дагуулах ч бай эсвэл төгс болгох ч бай, аль аль нь хүнийг хүн болгож түүнийг өөрчлөх зорилгын төлөө бөгөөд аль аль нь хүнийг удирдах ажлын нэг хэсэг юм. Энэ хоёр алхам нь хүнийг бүрэн дүүрэн хүн болгон өөрчлөхөд хэрэгтэй зүйл; аль ч алхмыг нь алгасч болохгүй. “Байлдан дагуулагдах” гэдэг нь тийм ч сайхан сонсогддоггүй нь үнэн боловч үнэндээ хэн нэгнийг байлдан дагуулах үйл явц бол түүнийг өөрчлөх үйл явц юм. Байлдан дагуулагдсаны дараа чи өөрийн ялзарсан зан чанараасаа бүрэн салаагүй байж болох ч чи үүнийгээ мэдэж байх болно. Байлдан дагуулах ажлаар дамжуулан чи өөрийнхөө өчүүхэн хүн чанарыг мэдэж авч, мөн ихээхэн дуулгаваргүй байдлаа мэдэж авах болно. Хэдийгээр чи байлдан дагуулах ажлын богинохон хугацаанд тэдгээрийг хаяж эсвэл өөрчилж чадахгүй байсан ч, тэдгээрийг мэдэж авах болно. Энэ нь чиний төгс төгөлдөржилтийн суурийг тавьдаг. Иймээс байлдан дагуулах болон төгс болгох нь хоёулаа хүнийг өөрчлөхийн тулд хийгддэг, хоёулаа хүнийг сатаны ялзарсан зан чанараас нь салгахын тулд хийгддэг, ингэснээр хүн өөрийгөө Бурханд бүрэн өгч чадах юм. Байлдан дагуулагдана гэдэг нь хүний зан чанарыг өөрчлөх эхний алхам бөгөөд мөн хүн Бурханд өөрийгөө бүрэн өгөх эхний алхам буюу төгс болгуулахаас арай доогуур алхам билээ. Байлдан дагуулагдсан хүний амийн зан чанар нь төгс болсон хүнийхээс хамаагүй бага өөрчлөгддөг. Байлдан дагуулагдах болон төгс болгуулах нь нэг нэгнээсээ үзэл баримтлалын хувьд өөр, учир нь тэдгээр нь ажлын өөр өөр үе шат бөгөөд тэдгээр нь хүмүүсийг өөр өөр стандартад байлгадаг, байлдан дагуулалт нь тэднийг арай доогуур стандартад байлгадаг байхад төгс болгох нь тэднийг илүү өндөр стандартад байлгадаг. Төгс болсон хүмүүс нь зөвт хүмүүс, ариун болгуулсан хүмүүс юм; тэдгээр нь хүн төрөлхтнийг удирдах ажлын биелэлт буюу эцсийн бүтээгдэхүүн билээ. Хэдийгээр тэд гэм зэмгүй хүмүүс биш ч тэд бол утга учиртай амьдралыг эрж хайдаг хүмүүс юм. Гэвч байлдан дагуулагдсан хүмүүсийн тухайд ямар вэ? Тэд Бурхан оршдог гэдгийг зөвхөн үгээрээ хүлээн зөвшөөрдөг; Бурхан Өөрөө бие махбодтой болсон, Үг нь махбодоор илэрсэн болон шүүлт, гэсгээлтийн ажлыг хийхийн тулд Бурхан газар дээр ирсэн гэдгийг тэд хүлээн зөвшөөрдөг. Түүнчлэн тэд, Бурханы шүүлт болон гэсгээлт, Түүний цохилт болон цэвэршүүлэлт нь бүгд хүнд хэрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэд зүгээр л хүний дүртэй болж эхэлж байгаа ба амьдралын талаарх зарим нэг ойлголт тэдэнд байдаг ч тэдгээр нь бүдэг бадаг хэвээр байдаг. Өөрөөр хэлбэл, тэд хүн чанарыг л эзэмшиж эхэлж байгаа. Эдгээр нь байлдан дагуулагдахын үр дүн юм. Хүмүүс төгс болгуулах замд орох үед тэдний хуучин зан чанар өөрчлөгдөж чадна. Цаашлаад тэдний амь өссөөр байдаг ба тэд аажмаар илүү гүнзгий үнэнд ордог. Тэд дэлхий ертөнцийг жигшиж, үнэнийг эрж хайдаггүй бүх хүнийг жигшдэг. Тэд ялангуяа өөрсдийгөө жигшдэг, гэхдээ үүнээс ч илүүтэйгээр тэд өөрсдийгөө тодорхой мэдэж авдаг. Тэд үнэнээр амьдрахад бэлэн байж, үнэнийг эрж хайхыг өөрсдийн зорилгоо болгодог. Тэд өөрсдийн уураг тархины бий болгосон бодол дотор амьдрахыг хүсдэггүй ба хүний өөрийгөө зөвтгөх байдал, их зан болон биеэ тоосон байдлыг дургүйцэн жигшдэг. Тэд хэм хэмжээтэй ярьдаг, аливааг ялган салгаж харьцдаг, мэргэн ухааныг эзэмшдэг ба Бурханд үнэнчээр дуулгавартай байдаг. Хэрвээ гэсгээлт, шүүлтийн тохиолдлыг мэдэрсэн бол тэд идэвхгүй сул дорой болохгүйгээр үл барам тэд үүнд талархах болно. Тэд Бурханы шүүлт, гэсгээлтгүйгээр байж чадахгүй; үүгээр дамжуулан тэд Түүний хамгаалалтыг хүлээн авдаг. Тэд амар амгалан, баяр баясгалангийн итгэлийг мөн өлсгөлөнгөө дарах талхыг эрж хайхаар зорьдоггүй. Тэд мөн түр зуурын махан биеийн зугаа цэнгэлийн араас хөөцөлдөггүй. Энэ нь төгс болгуулсан хүмүүст байдаг зүйл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (4)”-өөс

20. Чи, бие махбодтой болсон Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг мөн Үг нь махбодоор илэрснийг хүлээн зөвшөөрдөг гэж хэлдэг, гэхдээ чи одоо ч Түүний нүднээс далдуур зарим зүйлийг хийдэг, Түүний чамаас хүсдэг байдлаар чи үйлддэггүй ба Түүнээс айдаггүй. Энэ нь Бурханыг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг үү? Түүний хэлснийг чи хүлээн зөвшөөрдөг, гэхдээ чи өөрийн хийж чадах зүйлсээ ч хэрэгжүүлэхээс татгалздаг ба Түүний замыг баримталдаггүй. Энэ нь хүлээн зөвшөөрөлт үү? Чи Түүнийг хүлээн зөвшөөрдөг гэвч чиний цорын ганц боддог зүйл чинь Түүнээс сэрэмжлэх, Түүнийг хэзээ ч хүндлэхгүй байх. Хэрвээ чи Түүний ажлыг харж, хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд Тэр бол Бурхан гэдгийг мэддэг ч гэсэн хөндий хайнга байж, ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байвал чи байлдан дагуулагдаагүй хүн хэвээр байх юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (4)”-өөс

21. Байлдан дагуулагдсан хүн өөрийн хийж чадах бүхнээ хийх ёстой; хэдий тэр хараахан чадахгүй байгаа ч гэсэн илүү дээд үнэнд орж, түүнд хүрэхийг хүсдэг. Түүний хүлээж авах зүйл хязгаарлагдмал байдаг тул түүний хэрэгжүүлэх зүйлс нь бас хэмжээтэй бөгөөд хязгаартай байдаг. Гэхдээ тэр хамгийн наад зах нь өөрийн чадах бүхнийг хийх ёстой. Хэрвээ чи эдгээр зүйлийг хийж чадвал энэ нь байлдан дагуулах ажлын улмаас байх болно. Чи, “Тэр хүний чадахгүй маш олон үгийг өгсөн гэдгийг харвал хэрвээ Тэр Бурхан биш юм бол өөр хэн байх вэ?” гэж хэллээ гэж бодъё. Ийм төрлийн бодолтой байх нь чи Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг гэсэн үг биш. Хэрвээ чи Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг бол үүнийгээ үйлдлээрээ харуулах ёстой. Чуулганыг удирдаж байгаа ч зөвт байдлаар хийх чадваргүй байж, мөнгөнд шунаж, чуулганы мөнгийг өөрийн халаасандаа үргэлж нууцаар цутгаж байгаа нь Бурхан байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг үү? Бурхан бол төгс хүчит бөгөөд хүндэтгэлтэй. Хэрвээ чи Бурхан байдаг гэдгийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч байгаа бол яаж айхгүй байж чадах юм бэ? Чи яаж тийм жигшүүртэй зүйлсийг хийж чадах юм бэ? Үүнийг итгэж байна гэж хэлж болох уу? Чи үнэхээр Түүнийг хүлээн зөвшөөрдөг үү? Чиний итгэдэг зүйл чинь Бурхан уу? Чиний итгэдэг зүйл чинь тодорхойгүй Бурхан; тиймээс чи айхгүй байгаа юм! Бурханыг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, мэддэг хүмүүс бүгд Түүнээс айдаг ба Түүнийг эсэргүүцэх эсвэл өөрсдийн мөс чанарын эсрэг ямар нэг зүйлийг хийхээс айдаг; тэд ялангуяа, Бурханы хүслийн эсрэг гэж өөрсдийн мэддэг ямар нэг зүйлийг хийхээс айдаг. Зөвхөн энэ нь л Бурханы оршин тогтнолыг хүлээн зөвшөөрч байгаад тооцогдоно. Эцэг эх чинь чамайг Бурханд итгэхийг хорих үед чи юу хийх ёстой вэ? Үл итгэгч нөхөр чинь чамд сайн ханддаг бол чи Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Ах эгч нар чинь чамайг жигших үед чи Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Хэрвээ чи Түүнийг хүлээн зөвшөөрдөг бол, энэ бүх нөхцөл байдалд зүй зохистойгоор үйлдэж, бодит байдлыг амьдран харуулах болно. Хэрвээ чи бодитойгоор үйлдэж чадахгүй, харин зөвхөн Бурханы оршин тогтнолыг хүлээн зөвшөөрдөг гэж хэлбэл чи зүгээр л хоосон яригч юм! Чи Түүнд итгэдэг ба Түүнийг хүлээн зөвшөөрдөг гэж хэлдэг. Гэвч ямар байдлаар чи Түүнийг хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Ямар байдлаар чи Түүнд итгэдэг вэ? Чи Түүнээс айдаг уу? Чи Түүнийг хүндэлдэг үү? Чи сэтгэлийн гүндээ Түүнийг хайрладаг уу? Чи зовлонд нэрвэгдэж, түшиж тулах хэн ч үгүй байх үедээ Бурханыг хайрлууштай гэдгийг мэдэрдэг ч дараа нь үүнийгээ таг мартдаг. Тэр нь Бурханыг хайрлаж байгаа эсвэл Бурханд итгэж байгаа явдал биш! Эцсийн эцэст хүн юунд хүрэхийг Бурхан хүсдэг вэ? Өөрсдийгөө томд бодож, өөрсдийгөө аливааг хурдан ойлгодог гэж мэдэрч, бусдыг хянаж, бусдыг дорд үзэж, харагдах байдлаар нь хүмүүсийг шүүж, шударга хүмүүсийг дээрэлхэж, чуулганы мөнгөнд шунах гэх мэт Миний дурдсан бүх байдлуудаас—тийм сатаны ялзарсан зан чанарын нэг хэсгээс салсан чинь байлдан дагуулагдсаны дараа чамаас харагдах ёстой зүйл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (4)”-өөс

22. Хүмүүс та нар дээр хийгдэж байгаа байлдан дагуулагдах ажил нь хамгийн гүн гүнзгий ач холбогдолтой. Нэг талаар энэхүү ажлын зорилго нь бүлэг хүмүүсийг төгс болгох өөрөөр хэлбэл, тэднийг анхны үр жимс буюу бүрэн дүүрэн болсон эхний бүлэг хүмүүс болох ялагчийн бүлэг болгон төгс болгох юм. Нөгөө талаар, энэ нь Бурханы хайрыг эдэлж, Бурханы хамгийн агуу авралыг хүлээн авч, Бурханы бүрэн авралыг хүлээн авахад бүтээгдсэн зүйлийг хүргэж мөн хүмүүст зөвхөн өршөөл өгөөмөр сэтгэлийг эдлүүлээд зогсохгүй илүү чухал нь гэсгээлт ба шүүлтийг эдлүүлэхийн төлөө юм. Дэлхий бүтээгдсэнээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл Өөрийн ажлаараа Бурханы хийсэн бүхэн бол хүнийг огтхон ч үзэн ядаагүй хайр билээ. Чиний үзсэн гэсгээлт, шүүлт ч гэсэн бас хайр, илүү жинхэнэ, илүү бодитой хайр, хүний амьдралын зөв зам руу хүнийг хөтөлдөг хайр юм. Гуравдагч талаасаа, энэ нь Сатаны өмнө гэрчлэл хийхийн төлөө юм. Дөрөв дэх талаас, энэ нь ирээдүйн сайн мэдээг түгээх ажлын суурийг тавихын төлөө юм. Түүний хийсэн бүх ажил нь хүний амьдралын зөв замд хүмүүсийг хөтлөх зорилгын төлөө байсан, ингэснээр тэд хүний энгийн амьдралаар амьдарч чадна, учир нь хүн амьдралаа хэрхэн жолоодохоо мэддэггүй билээ. Тийм жолоодлогогүйгээр чи зөвхөн дэмий хоосон амьдралаар амьдарч, үнэ цэнэгүй, утга учиргүй амьдралаар л амьдарч чадах ба хэрхэн хэвийн хүн байхыг огтхон ч мэдэж чадахгүй. Энэ нь хүнийг байлдан дагуулахын хамгийн гүн гүнзгий ач холбогдол билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (4)”-өөс

23. Та нар бүгдээрээ нүгэлт, завхай газарт амьдардаг; та нар бүгд завхай, нүгэлтэй хүмүүс юм. Өнөөдөр та нар зөвхөн Бурханыг хараад зогсохгүй илүү чухал нь та нар гэсгээлт ба шүүлтийг хүлээн авсан, тийм гүн гүнзгий авралыг буюу Бурханы хамгийн агуу хайрыг хүлээн авсан. Түүний хийдэг бүхэн нь та нарын төлөө жинхэнэ хайр; Түүнд ямар ч муу санаа байхгүй. Та нарын нүглийн улмаас л Тэр та нарыг шүүдэг, иймээс та нар өөрсдийгөө эргэцүүлэн шалгаж энэхүү үлэмж их авралыг хүлээн авах болно. Энэ бүхэн нь хүнийг хүн болгохын тулд хийгддэг. Эхнээсээ эцэс хүртэл Бурхан хүнийг аврахын тулд Өөрийн чадах бүхнийг хийсээр ирсэн ба Тэр Өөрийн бүтээсэн хүмүүсийг Өөрийн гараар бүрэн устгахыг хүсээгүй нь ойлгомжтой юм. Одоо Тэр та нарын дунд ажиллахаар ирсэн; энэ нь бүр ч илүү их аврал биш гэж үү? Хэрвээ Тэр та нарыг үзсэн ядсан бол, та нарыг биечлэн удирдахын тулд тийм их ажлыг хийх байсан уу? Яагаад Тэр ингэж зовох ёстой юм бэ? Бурхан та нарыг үзэн яддаггүй эсвэл та нарын эсрэг муу санаа агуулдаггүй. Бурханы хайр нь хамгийн жинхэнэ хайр гэдгийг та нар мэдэх ёстой. Хүмүүсийн дуулгаваргүй байдлын улмаас Тэр шүүлтээр дамжуулан тэднийг аврах хэрэгтэй болсон; тэгэхгүй бол тэд аврагдахгүй байх байсан юм. Та нар амьдралаа хэрхэн жолоодохоо мэдэхгүй буюу хэрхэн амьдрахаа мэдэхгүй учраас та нар энэхүү завхай, нүгэлтэй газарт амьдардаг ба та нар бол завхай, бузар чөтгөр юм, та нарыг бүр илүү дордуулж Тэр тэвчдэггүй; мөн та нарыг ийм бохир заваан газарт амьдарч, хүссэн үед нь Сатанаар дэвслүүлэхийг харж эсвэл та нарыг Үхэгсдийн орон руу унагаж ч Тэр тэвчихгүй. Тэр зөвхөн та нарын энэ бүлэг хүмүүсийг олж авахыг мөн та нарыг бүрэн аврахыг л хүсдэг. Энэ нь та нар дээр байлдан дагуулах ажил хийхийн үндсэн зорилго бөгөөд энэ нь зөвхөн авралын төлөө юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (4)”-өөс

24. Чамд хийгдэж байгаа бүхэн хайр болоод аврал юм гэдгийг хэрвээ чи харж чадахгүй бол, хэрвээ чи энэ нь зүгээр л арга барил, хүнийг тарчлаах зам, итгэхийн аргагүй зүйл гэж бодож байвал, зовлон зүдгүүр, бэрхшээлийг туулахын тулд чи өөрийнхөө ертөнц рүү буцсан нь дээр! Хэрвээ чи энэ урсгалд байж, энэ шүүлт, энэ энгүй авралыг эдэлж, хүний ертөнцөд өөр хаанаас ч олдохгүй энэ бүх ерөөлийг эдэлж, энэ хайрыг эдлэхийг хүсэж байгаа бол байлдан дагуулах ажлыг хүлээн авахын тулд энэ урсгалд дуулгавартайгаар бай, ингэвэл чи төгс болгуулж чадна. Хэдийгээр одоо чи шүүлтийн улмаас зарим нэг зовлон шаналал, цэвэршүүлэлтийг туулж байгаа ч гэсэн энэ зовлон шаналал нь үнэ цэнэтэй бөгөөд утга учиртай. Хэдийгээр гэсгээлт болон шүүлт нь хүний хувьд өршөөлгүй илчлэлт, цэвэршүүлэлт боловч энэ нь түүний нүглийг шийтгэж, түүний махан биеийг шийтгэх учиртай, энэ ажлын юу ч түүний махан биеийг яллаж, сөнөөх санаагүй. Үгийн хатуу чанд илчлэлт нь бүгд чамайг зөв замд хөтлөх зорилгын төлөө юм. Та нар энэ ажлын маш ихийг биечлэн туулсан ба энэ нь та нарыг муу замд хөтлөөгүй нь ойлгомжтой! Энэ бүхэн нь чамайг хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах боломжтой болгохын төлөө юм; энэ бүхэн нь чиний хэвийн хүн чанарын хүрч чадах зүйл юм. Ажлын бүх алхам нь чиний хэрэгцээн дээр үндэслэж, чиний сул талын дагуу, чиний бодит биеийн хэмжээний дагуу хийгддэг бөгөөд ямар ч тэвчишгүй ачаа дарамтыг та нарт өгөхгүй. Хэдий чи үүнийг одоо тодорхой харж чадахгүй, харин Би чамд хатуу хандаж байгаа мэт санагдаж байгаа ч гэсэн, хэдий Би чамайг өдөр бүр гэсгээж, шүүж өдөр бүр зэмлэн буруушаадгийн шалтгаан нь Би чамайг үзэн яддаг учраас гэж чи бодсоор байсан ч гэсэн, хэдийгээр чиний хүлээн авч буй зүйл чинь гэсгээлт шүүлт байсан ч гэсэн бодит байдал дээр энэ нь бүгд чиний төлөөх хайр, мөн чиний төлөөх агуу хамгаалалт юм. Хэрвээ чи энэ ажлын илүү гүнзгий утга учрыг ойлгож чадахгүй бол чиний хувьд дадлага туршлагаа үргэлжлүүлэх ямар ч зам байхгүй. Чи тийм авралаас болж тайтгарах ёстой. Ойлгож ухаарахаас бүү татгалз. Ийм хол ирсэн учраас чи энэхүү байлдан дагуулах ажлын ач холбогдлыг тодорхой харах ёстой. Чи цаашид ийм, тийм үзэл бодлыг хадгалах ёсгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (4)”-өөс

Өмнөх:“Бие махбодтой болсон нууц”-ын тухай Бурханы үгийн дөрвөн хэсгээс авсан түүвэр

Дараах:ХОЁР УДАА БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХ НЬ БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДЛЫГ ГҮЙЦЭЭДЭГ