БУРХАНЫ ЗАН ЧАНАР БОЛОН ТҮҮНИЙ АЖЛААР ХҮРЭХ ҮР ДҮНГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ВЭ?

Эхлээд магтан дуу дуулцгаая: Хаанчлалын сүлд дуу (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ

Дагаж дуулах: Хүмүүс Бурханыг хурайлан уухайлж, Бурханыг магтана; бүгдийн амнаас нэг жинхэнэ Бурханы нэр гарна. Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирсэн.

1. Хүмүүс Бурханыг хурайлан уухайлж, Бурханыг магтана; бүгдийн амнаас нэг жинхэнэ Бурханы нэр гарч, бүх хүн Бурханы үйл хэргийг харахаар алсыг ширтэнэ. Хаанчлал дэлхий дээр буун ирсэн, Бурханы үнэн бие баян бөгөөд элбэг. Үүнийг баярлан тэмдэглэхгүй хэн байх вэ? Үүний төлөө баярлан бүжиглэхгүй хэн байх вэ? Өө, Сион! ялалтын тугаа өргөж, Бурханд баяр хүргэ! Ялалтын дуугаа дуулж, Бурханы ариун нэрийг түгээ!

2. Газар дээрх бүх зүйл ээ! Бурханы төлөө өргөл болохын тулд өөрсдийгөө ариусга! Тэнгэрийн одод оо! Одоо байрандаа буцаж очоод Бурханы агуу байдлыг огторгуйд харуул! Бурханы төлөө гэсэн хязгааргүй хайр, хүндлэлээ уудлан буй газар дээрх хүмүүсийн дуу хоолойг Бурхан анхаардаг! Бүх зүйл сэргэх энэ л өдөр Бурхан хүмүүсийн дунд биечлэн ирнэ. Энэ мөчид цэцэгс дэлгэрч, шувууд жиргэж, бүх зүйл баяр баяслаар дүүрэн байна! Бурханы хаанчлалын ёслолын буудлагын дуунаар Сатаны хаанчлал нуран унаж, хаанчлалын сүлд дууны цуурайд устгагдана! Тэр дахин хэзээ ч босохгүй!

3. Дэлхийн хүмүүсийн дундаас хэн эсэргүүцэн босож зүрхлэнэ вэ? Бурхан газар дээр бууж ирэнгээ шатаалт авчирдаг, уур хилэн авчирдаг, бүх гай гамшгийг авчирдаг. Газар дэлхийн хаанчлалууд одоо Бурханы хаанчлал болсон! Дээр тэнгэрт үүлс нүүгэлтэн хөврөнө; тэнгэрийн дор нуур, голууд давалгаалж, сэтгэл хөдлөм аялгуу харамгүй ихээр гаргана. Амарч хэвтсэн амьтад нүхнээсээ цухуйж, нойрсож буй бүх хүнийг Бурхан сэрээдэг. Хүн бүхний хүсэн хүлээсэн өдөр эцэстээ нэг ирлээ! Тэд хамгийн сайхан дууг Бурханд зориулна!

Та нар энэ дууг дуулах болгондоо юу боддог вэ? (Сэтгэл маш их хөөрдөг; догдолдог; хаанчлалын гоо үзэмж хэчнээн гайхалтай сайхныг, мөн хүн болон Бурхан үүрд нэгдэх тухай боддог.) Бурхантай хамт байхын тулд хүн ямар болох ёстой талаар бодож үзсэн хүн байна уу? Бурхантай хамт ирээдүйн гайхалтай сайхан хаанчлалын амьдралыг эдлэхийн тулд хүн ямар байх ёстой гэж та нар төсөөлдөг вэ? (Тэд өөрчлөгдсөн зан чанартай байх ёстой.) Тэд өөрчлөгдсөн зан чанартай байх ёстой, гэхдээ хэр хэмжээгээр өөрчлөгдсөн байх вэ? Тэр нь өөрчлөгдсөний дараа тэд ямар байх вэ? (Тэд ариун болно.) Ариун байдлын стандарт юу вэ? (Тэдний бүх санал, бодол нь Христтэй нийцнэ.) Тийм нийцэл хэрхэн илрэх вэ? (Тэд Бурханыг эсэргүүцдэггүй, Бурханаас урвадаггүй, харин Бурханд туйлын дуулгавартай байж, зүрх сэтгэлдээ Бурханаас эмээдэг.) Та нарын зарим хариулт зөв замд байна. Та нар бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ нээж, дотроо бодож байгаа зүйлээ хуваалц. (Бурхантай хамт хаанчлалд амьдардаг хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, ямар нэг хүн, үйл явдал, эсвэл эд зүйлээр хязгаарлагдахгүйгээр өөрсдийн үүргийг биелүүлж чаддаг, үүргээ үнэнчээр биелүүлдэг. Ингэснээр харанхуйн нөлөөнөөс ангижирч, зүрх сэтгэлээ Бурхантай нийцүүлж, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах боломжтой болдог.) (Аливааг үзэх бидний үзэл Бурхантай нийцэх ба бид харанхуйн нөлөөнөөс ангижирч чадна. Хамгийн доод талын стандарт бол Сатанд ашиглуулахгүй байх, аливаа ялзарсан зан чанарыг хаях, Бурханд дуулгавартай байдаг болох юм. Харанхуйн нөлөөнөөс ангижирах нь гол чухал зүйл гэдэгт бид итгэдэг. Хэрвээ хүн харанхуйн нөлөөнөөс ангижирч чадахгүй, Сатаны хүлээсээс чөлөөлөгдөж чадахгүй бол Бурханы авралыг хүртэж чадахгүй.) (Бурханаар төгс болгуулах стандарт нь хүн Бурхантай нэг зүрх сэтгэл, санаа бодолтой байх явдал юм. Хүн Бурханыг цаашид дахин эсэргүүцэхгүй; тэр өөрийгөө мэдэж, үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханы тухай ойлгож авч, Бурханыг хайрлаж, Бурхантай нэгдэж чадна. Хүний хийх хэрэгтэй бүхэн энэ юм.)

Хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх төгсгөлийн жин

Өөрсдийн алхах ёстой замын талаар та нар зүрх сэтгэлдээ ямар нэг зүйлийг агуулсан ба энэ талаар зарим мэдлэг, ойлголттой болсон юм шиг байна. Гэвч хэлсэн бүхэн чинь хий хоосон үг, эсвэл жинхэнэ бодит байдал болох эсэх нь та нар өдөр тутмын хэрэгжүүлэлтийнхээ юунд анхаарал хандуулж байгаагаас хамаардаг. Олон жилийн туршид та нар сургаал номлол, эсвэл үнэний агуулгын аль нь бай үнэний бүх талаас зарим ургац хураасан. Өнөө үед хүмүүс үнэний төлөө чармайх явдлыг цохон тэмдэглэж байгааг энэ нь баталдаг. Үүний үр дүнд үнэний бүхий л тал болон бүхий л зүйл зарим хүний зүрх сэтгэлд гарцаагүй үндэслэсэн. Гэвч Миний хамгийн их айдаг зүйл юу вэ? Хэдийгээр үнэний сэдэв болон эдгээр онол нь үндэслэсэн ч гэсэн бодит агуулга нь та нарын зүрх сэтгэлд тийм ч их жин дардаггүй. Та нар асуудалтай тулгарч, шалгалттай нүүр тулж, сонголттой тулгарах үедээ—эдгээр үнэний бодит байдлыг хэр зэрэг сайн ашиглаж чадах вэ? Хүндрэл бэрхшээлийг даван гарч, өөрийн шалгалтыг даван гарснаар Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахд тэдгээр нь та нарт туслах уу? Та нар өөрийн шалгалтад бат зогсож, Бурханд жинтэй гэрчлэл хийж чадах уу? Та нар өмнө нь эдгээр асуудлыг сонирхож байсан уу? Би та нараас ингэж асууя: Зүрх сэтгэлд чинь болон өдөр тутмын санаж, бодож байгаа зүйлсээс чинь та нарын хувьд хамгийн чухал нь юу вэ? Та нар ер нь нэгтгэн дүгнэсэн үү? Та нар юуг хамгийн чухал зүйл гэж итгэдэг вэ? Зарим хүн “мэдээж, үнэнийг хэрэгжүүлэх” гэдэг; зарим хүн “мэдээж, Бурханы үгийг өдөр бүр унших” гэж хэлдэг; зарим хүн “мэдээж, өөрийгөө Бурханы өмнө аваачиж, Бурханд өдөр бүр залбирах” гэдэг бөгөөд “мэдээж, энэ бол өдөр бүр үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх” гэж хэлдэг хүмүүс бий; мөн Бурханыг хэрхэн сэтгэл хангалуун байлгах талаар, бүх зүйл дээр Түүнд хэрхэн дуулгавартай байх тухай болон Түүний хүсэлтэй эв зохицолтойгоор хэрхэн үйлдэх тухай л боддог гэж хэлдэг хүн ч байдаг. Энэ нь ийм байдаг гэж үү? Энэ нь бүх зүйл үү? Жишээ нь, “Би зөвхөн Бурханд дуулгавартай байхыг хүсдэг, гэхдээ ямар нэг зүйл тохиолдоход би Түүнд дуулгавартай байж чаддаггүй” гэж хэлдэг хүмүүс бий. Зарим хүн: “Би зөвхөн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсдэг. Би Түүний сэтгэлийг ганцхан л удаа хангаж чадвал болох нь тэр, гэхдээ би Түүнийг хэзээ ч сэтгэл хангалуун болгож чаддаггүй” гэж хэлдэг. Бас зарим хүн: “Би Бурханд дуулгавартай байхыг л хүсдэг. Шалгалтын үед би Түүний зохион байгуулалтад захирагдаж, Түүний дээд эрх ба зохицуулалтыг ямар ч гомдолгүйгээр, ямар ч хүсэлтгүйгээр дуулгавартай дагахыг л хүсдэг. Гэсэн ч би дуулгавартай байх гээд бараг дандаа бүтдэггүй” гэдэг. Зарим хүн: “Шийдвэр гаргах болохдоо би хэзээ ч үнэнийг хэрэгжүүлэхээр сонгож чаддаггүй. Би өөрийн бие махбодыг хангахыг үргэлж хүсдэг, аминчхан хүслүүдээ хангахыг үргэлж хүсдэг” гэж хэлдэг. Үүний шалтгаан нь юу вэ? Бурханы туршилт ирэхээс өмнө та нар өөрсдийгөө аль хэдийн олон удаа сорьж, өөрсдийгөө олон удаа туршиж, шалгаад үзчихсэн үү? Та нар Бурханд үнэхээр дуулгавартай байж, Бурханыг үнэхээр сэтгэл хангалуун болгож, Бурханаас гарцаагүй урвахгүй байж чадах эсэхээ бодоод үз. Та нар өөрсдийнхөө сэтгэлийг хангалгүй, өөрсдийн аминчхан хүслийг хангалгүй, харин зөвхөн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, хувийн сонголтгүй байж чадах эсэхээ үз. Ингэж үйлддэг хүн байна уу? Үнэндээ, та нарын нүдний өмнө тавьсан цорын ганц баримт байна. Энэ бол та бүгдийн хамгийн их сонирхдог зүйл, та нарын мэдэхийг хамгийн их хүсдэг зүйл бөгөөд тэр нь хүн бүхний төгсгөл ба хүрэх газрын талаарх асуудал юм. Та нар үүнийг ухаараагүй байж магадгүй боловч энэ нь хэний ч үгүйсгэж чадахгүй зүйл билээ. Хүний төгсгөлийн тухай үнэн, хүн төрөлхтөнд өгсөн Бурханы амлалт болон Бурхан хүнийг ямар хүрэх газар аваачихаар төлөвлөдөг тухай ярихад, энэ асуудлуудын талаарх Бурханы үгийг аль хэдийн хэдэнтээ судалчихсан хүмүүс байдаг гэдгийг Би мэднэ. Тэгтэл үүнийг удаа дараа хайж, сэтгэлдээ үүнийг ахин дахин бодсоор байдаг хүмүүс байдаг хэрнээ мөн л ямар ч үр дүнд хүрдэггүй, эсвэл хоёрдмол утгатай зарим нэг дүгнэлтэд хүрч магадгүй. Эцэст нь тэд ямар төрлийн төгсгөл өөрсдийг нь хүлээж байгаа талаар сайн мэдэхгүй хэвээр үлддэг. Үнэний тухай яриаг хүлээн зөвшөөрсөн үедээ, чуулганы амьдралыг хүлээн зөвшөөрсөн үедээ, өөрсдийн үүргийг биелүүлэх үедээ ихэнх хүмүүс дараах асуултуудад тодорхой хариулт авахыг үргэлж хүсдэг: Миний төгсгөл ямар байх вэ? Би энэ замаар бүр төгсгөлд нь хүртэл алхаж чадах болов уу? Хүнд хандах Бурханы хандлага ямар вэ? Зарим хүн: Урьд нь би нэлээд юм хийсэн, хэлсэн ярьсан юм ч бий, би Бурханд дуулгаваргүй байсан, Бурханаас урвасан зарим нэг зүйл хийсэн, би Бурханыг сэтгэл хангалуун болгоогүй хэрэг ч байсан, Бурханы зүрх сэтгэлийг шархлуулсан, Бурханы урмыг хугалсан, намайг үзэн ядаж, жигшихэд Бурханыг хүргэсэн зарим асуудал байсан, иймээс миний төгсгөл тодорхойгүй байх гэж ч санаа зовдог. Ихэнх хүн өөрийнхөө төгсгөлийн тухайд сэтгэл тавгүй байдаг гэж хэлэх нь зүйтэй юм. “Би амьд үлдэнэ гэдгээ зуун хувь итгэлтэйгээр мэдэрч байна; би Бурханы санааг хангаж чадна гэдэгтээ зуун хувь итгэлтэй байна; би бол Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу хүн; би бол Бурханы магтан сайшаадаг хүн” гэж хэлж хэн ч зүрхлэхгүй. Бурханы замыг дагах нь нэн хэцүү бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бүхнээс хэцүү гэж зарим хүн боддог. Иймд энэ хүмүүс өөрсдийгөө яах ч аргагүй гэж боддог ба сайн төгсгөлийн талаар найдаж зүрхэлдэггүй. Эсвэл тэд Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж чадахгүй ба амьд үлдэж чадахгүй гэж итгэдэг байж магадгүй, үүнээсээ болж тэд, өөрсдөд нь төгсгөл байхгүй бөгөөд гайхалтай сайхан хүрэх газарт хүрч чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүс яг юу гэж бодохоос үл хамааран, товчхондоо хүн бүр өөрийнхөө төгсгөлийн талаар олонтоо бодож байдаг. Өөрсдийн ирээдүйн тухай асуултуудын талаар, Бурхан Өөрийн ажлыг дуусгах үед тэд юу хүртэх тухай асуултуудын талаар энэ хүмүүс үргэлж тооцоолж, төлөвлөж байдаг. Зарим хүн төлөөсийг хоёр нугалж төлдөг; зарим хүн гэр бүл, ажлаа орхидог; зарим хүн гэрлэлтээ хаядаг; зарим хүн Бурханы төлөө зориулахын тулд ажлаасаа гардаг; зарим хүн үүргээ биелүүлэхийн тулд өөрсдийн гэр орныг орхиж явдаг; зарим хүн зовлон бэрхшээлийг хүлцэн даахаар сонгож, хамгийн шаналгаатай, ядаргаатай даалгавар үүрч эхэлдэг; зарим хүн эд хөрөнгөө зориулж, байгаа бүхнээ зориулахыг сонгодог; гэсэн ч зарим хүн үнэнийг эрэлхийлж, Бурханыг мэдэхээр эрэлхийлэхийг сонгодог. Та нар хэрхэн хэрэгжүүлэхээр сонгосон ч бай, хийж байгаа арга зам чинь тийм чухал гэж үү? (Чухал биш.) Тэгвэл чухал биш гэдгийг бид хэрхэн тайлбарлах вэ? Арга зам тийм чухал биш юм бол, юу чухал вэ? (Гаднах сайн зан авир бол үнэнийг хэрэгжүүлсний илэрхийлэл биш.) (Хүн бүрийн юу гэж бодох нь чухал биш. Гол нь бид үнэнийг хэрэгжүүлсэн эсэх, мөн бид Бурханыг хайрладаг эсэх юм.) (Антихристүүд болон хуурамч удирдагчдын уналт нь гадаад зан авир хамгийн чухал зүйл биш гэдгийг ойлгоход бидэнд тусалдаг. Тэд гаднаа ихийг орхисон мэт санагддаг бөгөөд төлөөс төлөхөд бэлэн байгаа мэт санагддаг боловч задлан шинжлээд үзвэл тэдэнд Бурханаас мээх зүрх сэтгэл огт байдаггүй юм байна гэдгийг бид харж чадна; тэд Бурханыг бүх талаар эсэргүүцдэг. Тэд шийдвэрлэх мөчид үргэлж Сатантай хамт зогсож, Бурханы ажилд саад хийдэг. Тиймээс учир явдал тохиолдох үед бид аль талд зогсох вэ гэдгийг болон бидний үзэл бодол ямар байх вэ гэдгийг анхаарах нь гол зүйл юм.) Та нар бүгд сайхан ярьдаг бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэх явдал, Бурханы санаа зорилго, Бурхан хүнээс юу шаарддаг талаар аль хэдийн үндсэн ойлголт, стандарттай байгаа юм шиг байна. Та нар ингэж ярьж чадаж байгаа нь тун сэтгэл хөдлөм юм. Хаа нэг цөөн хэдэн тохиромжгүй үг байгаа хэдий ч та нарын тайлбар үнэнд хэдийн дөхөж очиж байна. Та нар өөрсдийн эргэн тойрны хүмүүс, үйл явдлууд болон юмсын талаар, Бурханы зохицуулсан хүрээлэн буй орчин болон харж байгаа бүх зүйлийнхээ талаар өөрсдийн бодитой ойлголтыг бий болгосныг энэ нь баталдаг. Эдгээр ойлголт үнэнд дөхөж байна. Та нарын хэлсэн зүйл бүрэн ойлгомжтой биш, мөн цөөн хэдэн үг нь тун тохиромжгүй байгаа ч ойлголт чинь үнэний бодит байдалд аль хэдийн дөхөж байна. Та нарын ингэж ярихыг сонсоход Надад сайхан санагдаж байна.

Хүмүүсийн үнэмшил үнэнийг орлож чадахгүй

Зовлон зүдгүүрийг дааж чаддаг хүмүүс байдаг; тэд төлөөс төлж чаддаг; тэдний гадаад зан авир маш сайн; тэд ихээхэн хүндтэй; мөн бусад хүмүүс тэднийг шагшин магтдаг. Та нар юу гэж бодож байна? Ийм төрлийн гадаад зан авирыг үнэнийг хэрэгжүүлж байна гэж үзэж болох уу? Энэ хүн Бурханы санааг хангалуун болгож байна гэж та нар хэлж чадах уу? Хүмүүс яагаад ийм хүнийг харах болгондоо, тэд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, үнэнийг хэрэгжүүлэх замаар алхаж байна, тэд Бурханы замаар алхаж байна гэж боддог юм бэ? Зарим хүн яагаад ингэж боддог вэ? Үүнд ганцхан тайлбар бий. Тэр нь ямар тайлбар вэ? Асар олон хүний хувьд, үнэнийг хэрэгжүүлнэ гэж юу болох, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгана гэж юу болох, үнэний бодит байдалтай болно гэж үнэхээр юу болох тухай—эдгээр асуулт нь тийм ч тодорхой биш байдаг. Тиймээс гаднаа сүнслэг мэт, эрхэм дээд мэт, сүрлэг мэт санагддаг хүмүүст байнга хууртдаг зарим хүн байдаг. Бичиг үсэг, сургаал номлолын тухай ярьж чаддаг ба үг яриа, үйлдэл нь бахдан бишрүүштэй юм шиг харагддаг тэр хүмүүсийн хувьд тэдний шүтэн бишрэгчид нь тэдний үйлдлийн мөн чанар, үйл хэргийнх нь цаад зарчмыг, тэдний зорилго юу болохыг хэзээ ч тунгааж үздэггүй. Мөн энэ хүмүүс Бурханд үнэхээр дуулгавартай байдаг эсэхийг болон Бурханаас үнэхээр эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг хэзээ ч тунгааж үздэггүй. Тэд энэ хүмүүсийн хүн чанарын мөн чанарыг хэзээ ч ялган таньдаггүй. Харин ч танилцах эхний алхмаасаа л эхлээд тэд аажим аажмаар энэ хүмүүсийг бишрэх болж, хүндэтгэж эхэлдэг бөгөөд эцэстээ энэ хүмүүс шүтээн нь болдог. Түүнчлэн зарим хүний зүрх сэтгэлд тэдний гайхан биширдэг шүтээнүүд, гэр бүл болон ажлаа ч орхиж чадаг, гадна талдаа төлөөс төлдөг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр сэтгэл хангалуун байлгадаг хүмүүс, мөн сайн төгсгөл болоод сайн хүрэх газрыг үнэхээр хүлээн авч чадах хүмүүс юм. Тэдний бодлоор бол эдгээр шүтээн нь Бурханы магтдаг хүмүүс юм. Хүмүүсийг юу ийм итгэлтэй болоход хүргэдэг вэ? Энэ асуудлын мөн чанар юу вэ? Энэ нь ямар үр дагаварт хүргэж болох вэ? Эхлээд үүний мөн чанарын асуудлыг хэлэлцье.

Хүмүүсийн үзэл бодол, хэрэгжүүлэлт, хүмүүс аль зарчмыг хэрэгжүүлэхээр сонгодог болон ерөнхийдөө хүн бүхэн юуг цохон тэмдэглэдэг талаарх эдгээр асуудал нь бүгдээрээ хүн төрөлхтөнд тавих Бурханы шаардлагатай үндсэндээ ямар ч хамаагүй байдаг. Хүмүүс өнгөцхөн асуудал дээр, эсвэл гүнзгий асуудал дээр, мөн бичиг үсэг, сургаал номлол дээр, эсвэл бодит байдал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран өөрсдийн хамгийн их баримталбал зохих зүйлээ баримталдаггүй ба өөрсдийн хамгийн их мэдэх ёстой зүйлээ мэддэггүй. Үүний шалтгаан бол хүмүүс үнэнд огт дургүй. Тиймээс хүмүүс Бурханы үгэн дэх зарчмуудыг олж, хэрэгжүүлэхэд цаг зав, хичээл чармайлтаа зориулахыг хүсдэггүй. Үүний оронд тэд дөт зам ашиглан, өөрсдийн итгэдэг, мэддэг сайн үйлдэл болон хийх аргыг нэгтгэн дүгнэж, үүнийг өөрсдийнх нь зрж хайх зорилго, хэрэгжүүлэх үнэн болгодог. Үүний шууд үр дагавар нь хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх явдлыг хүний сайн зан авираар орлуулан ашигладаг ба энэ нь бас хүмүүсийн Бурханд зусардан тал олж авах гэсэн хүслийг хангадаг. Энэ нь хүнд үнэнтэй тэмцэлдэх болон Бурхантай хэлэлцэж, маргалдах хөрөнгийг өгдөг. Үүний зэрэгцээ хүмүүс бас Бурханыг эрээ цээргүйгээр нэг тийш тавьж, зүрх сэтгэлийнхээ шүтээнийг Бурханы байр сууринд тавьдаг. Хүмүүсийг ийм мунхаг үйлдэл, харанхуй бүдүүлэг үзэл бодол буюу өрөөсгөл үзэл бодол, хэрэгжүүлэлттэй болоход хүргэдэг цорын ганц үндсэн шалтгаан байдаг бөгөөд өнөөдөр Би та нарт энэ тухай ярьж өгнө. Шалтгаан нь, хүмүүс хэдийгээр Бурханыг дагаж, Түүнд өдөр бүр залбирч, Бурханы үгийг өдөр бүр уншдаг боловч үнэндээ Бурханы хүслийг ойлгодоггүй. Энэ бол асуудлын үндэс юм. Хэрвээ хүн Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгож, Бурхан юунд дуртай, юуг жигшдэг, юу хүсдэг, юуг голдог, ямар хүнийг Бурхан хайрладаг, ямар хүнд дургүй байдаг, хүнд тавьдаг шаардлагадаа Бурхан ямар стандарт хэрэглэдэг, хүнийг төгс болгохдоо ямар хандлага баримталдаг гэдгийг ойлгосон бол тэр хүн өөрийн хувийн үзэл бодлыг тээсэн хэвээр байж чадах уу? Тэд зүгээр л явж, өөр нэг хүнийг шүтэж чадах уу? Энгийн нэг хүн тэдний шүтээн болж чадах уу? Хэрвээ хүн Бурханы хүслийг ойлгодог бол түүний үзэл бодол арай илүү ухаалаг байх юм. Тэд ялзарсан хүнийг зоргоороо шүтэхгүй, мөн үнэнийг хэрэгжүүлэх замаар алхах зуураа хэдхэн энгийн дүрэм, зарчмыг дур зоргоороо баримтлах нь үнэнийг хэрэгжүүлэхтэй адилхан гэж ч итгэхгүй.

Хүний төгсгөлийг тогтоодог Бурханы стандартын талаар хүмүүст олон санал бодол байдаг

Энэ сэдэв рүү буцаж ороод төгсгөлийн тухай асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлэлцье.

Хүн болгон өөрсдийн төгсгөлийн талаар санаа зовнидгоос хойш, Бурхан тэр төгсгөлийг хэрхэн тодорхойлдгийг та нар мэдэх үү? Бурхан ямар аргаар хүний төгсгөлийг тогтоодог вэ? Мөн хүний төгсгөлийг тогтоохдоо ямар стандарт хэрэглэдэг вэ? Хүний төгсгөл хараахан тогтоогдоогүй байх үед энэхүү төгсгөлийг илчлэхийн тулд Бурхан юу хийдэг вэ? Үүнийг мэддэг хүн байна уу? Бурханы үгийг удаан хугацаанд аль хэдийн судалсан хүмүүс байдаг гэж Би дөнгөж сая хэлсэн. Энэ хүмүүс хүний төгсгөл чухамдаа юу болохыг, энэ төгсгөлийн хуваагддаг ангиллууд болон өөр өөр төрлийн хүмүүсийг хүлээж байдаг ялгаатай төгсгөлийг харахыг хүсдэг. Тэд бас Бурханы үг хэрхэн хүний төгсгөлийг тодорхойлдгийг, Бурхан нэг хүний төгсгөлийг тодорхойлохдоо ямар стандарт, ямар арга зам ашиглаж байгааг харахыг хүсдэг. Гэсэн ч эцэстээ энэ хүмүүс юу ч олж хүчирдэггүй. Үнэндээ энэ асуудлын талаар Бурханы үгэнд тун цөөхөн дурдсан байдаг. Яагаад тэр вэ? Хүний төгсгөл хараахан илчлэгдэх болоогүй цагт Бурхан эцэст нь юу болохыг хэнд ч хэлэхийг хүсдэггүй, мөн цаг нь болохоос өмнө хүрэх газрынх нь талаар хэнд ч мэдэгдэхийг хүсдэггүй. Үүний шалтгаан нь, Бурхан мэдэгдэх юм бол хүнд ямар ч ашиггүй байх болно. Яг одоо Би Бурхан ямар арга замаар хүний төгсгөлийг тогтоодог тухай, ямар ажлын зарчмаар хүний төгсгөлийг тогтоож, илчилдэг тухай, түүнчлэн хүн амьд үлдэж чадах уу, үгүй юу гэдгийг тогтоохдоо Түүний ашигладаг стандартын тухай л та нарт хэлэхийг хүсэж байна. Энэ нь та нарын хамгийн их анхаардаг зүйл биш гэж үү? Тэгвэл хүний үзэлд Бурхан хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодог вэ? Та нар энэ асуудлын талаар дөнгөж сая бага зэрэг ярилаа. Энэ бол Бурханы төлөө зориулан үүргээ үнэнчээр биелүүлэх явдал гэж та нарын зарим нь хэлсэн; Бурханд дуулгавартай байж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах явдал гэж зарим нь хэлсэн; Бурханы зохион байгуулалт дор байх явдал гэж зарим хүн хэлсэн; даруухан амьдрах гэж зарим хүн хэлсэн … Та нар эдгээр үнэнийг хэрэгжүүлж, өөрсдийн төсөөллийн зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ Бурхан юу гэж бодож байгааг мэддэг үү? Ингээд л байх нь Бурханы санаа зорилгод таарч байна уу, үгүй юу гэдгийг та нар эргэцүүлж үзсэн үү? Энэ нь Бурханы стандартыг хангаж байна уу? Бурханы шаардлагыг хангаж байна уу? Ихэнх хүмүүс үнэндээ үүнийг эргэцүүлж боддоггүй гэж Би итгэж байна. Тэд Бурханы үгийн хэсгийг, номлолын хэсгийг, эсвэл өөрсдийн биширдэг тодорхой сүнслэг хүмүүсийн стандартыг зүгээр л бодох юмгүйгээр хэрэглэж, энэ тэрийг хийх гэж өөрсдийгөө хүчилдэг. Ингэж хийх нь зөв гэж тэд итгэдэг, эцсийн үр дүн юу болох нь хамаагүй, үүнийгээ баримталсаар, хийсээр байдаг. Зарим хүн: “Би нэлээд олон жил итгэсэн; би үргэлж ийм байдлаар хэрэгжүүлсэн; Бурханыг үнэхээр сэтгэл хангалуун байлгасан мэт надад санагдаж байна; би үүнээс их зүйл олж авсан гэж санагдаж байна. Учир нь энэ хугацаанд би олон үнэнийг ойлгож авсан ба өмнө нь ойлгож байгаагүй олон зүйлийг ойлгож авсан—ялангуяа миний үзэл санаа, бодлууд өөрчлөгдсөн, миний амьдралын үнэт зүйл ихээхэн өөрчлөгдөж, би энэ дэлхийн талаар нэлээд сайн ойлголттой болсон” гэж боддог. Тийм хүмүүс, энэ нь үр өгөөж бөгөөд хүний төлөө хийсэн Бурханы ажлын эцсийн үр дүн гэж итгэдэг. Та нарын бодлоор бол энэ бүх стандарт болон та нарын бүх хэрэгжүүлэлтийг хамтад нь авч үзвэл—та нар Бурханы санаа зорилгыг хангаж байна уу? “Мэдээж! Бид Бурханы үгийн дагуу хэрэгжүүлж байна; бид дээрхийн номлож, нөхөрлөсөн зүйлийн дагуу хэрэгжүүлж байна; бид үргэлж үүргээ биелүүлж, Бурханыг үргэлж дагаж байна, бас Бурханыг хэзээ ч орхиогүй. Тиймээс бид Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж байна гэдгээ бүрэн итгэлтэйгээр хэлж чадна. Бид Бурханы санаа зорилгыг хэр зэрэг ойлгосон нь хамаагүй, Бурханы үгийг хэр зэрэг ойлгосон нь хамаагүй, ерөнхийд нь хэлэхэд, бид үргэлж Бурхантай нийцтэй байхыг эрж хайх зам дээр байсан. Хэрвээ бид зөв үйлдэж, зөв хэрэгжүүлсэн бол үр дүн нь ч гэсэн зөв байх болно” гэж зарим хүн тун итгэлтэй хэлнэ. Та нар энэ ойлголтын талаар юу гэж бодож байна? Энэ зөв үү? “Би эдгээр зүйлийн талаар өмнө нь хэзээ ч бодож байгаагүй юм байна. Би үүргээ үргэлжлүүлэн биелүүлж, Бурханы үгийн шаардлагын дагуу үйлдсээр байвал амьд үлдэж чадна гэж л боддог. Би Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгаж чадаж байгаа эсэх талаар хэзээ ч бодож үзээгүй бөгөөд Түүний шаардсан стандартад хүрч байгаа эсэхээ хэзээ ч бодож байгаагүй. Бурхан надад хэзээ ч хэлээгүй, эсвэл надад ямар нэг тодорхой заавар өгөөгүй учираас намайг энэ хэвээр байгаа цагт Бурханы сэтгэл ханаж, надад ямар нэгэн нэмэлт шаардлага тавихгүй гэж би итгэдэг” гэх хүмүүс байж магадгүй. Ингэж итгэх нь зөв үү? Миний хувьд гэвэл, ийм маягийн хэрэгжүүлэлт, ийм маягийн бодол, эдгээр үзэл бодолд—бүгдэд нь хий мөрөөдөл, бага зэргийн сохор байдал байдаг. Намайг ингэж хэлэхэд та нарын зарим нь бага зэрэг шантарч: “Сохор байдал аа? Хэрвээ энэ ‘сохор байдал’ юм бол бидний авралын найдвар, бидний амьд үлдэх найдвар маш бага, маш тодорхойгүй юм байна, тийм үү? Ингэж хэлж байгаа чинь бидэн дээр хүйтэн ус асгаж байгаатай адил биш гэж үү?” гэх байх. Та нар юу гэж итгэх нь хамаагүй, Миний хэлдэг, хийдэг зүйлс та нар дээр хүйтэн ус асгаж байгаа мэт санагдуулах гээгүй юм. Харин ч Бурханы санаа зорилгын талаарх ойлголтыг чинь сайжруулж, Бурхан юу бодож байгаа, Бурхан юу биелүүлэхийг хүсдэг, Бурхан ямар хүнд дуртай, Бурхан юуг жигшдэг, Бурхан юунд зэвүүцдэг, Бурхан ямар төрлийн хүнийг олж авахыг хүсдэг ба ямар төрлийн хүнийг цааш түлхдэг талаарх та нарын ойлголтыг сайжруулах гэсэн юм. Энэ нь та нарын оюун санааг тодруулж, та бүгдийн үйлдэл болон бодол Бурханы шаардсан стандартаас хэр хол хадуурсан бэ гэдгийг тодорхой мэдэхэд чинь туслахын төлөө юм. Эдгээр сэдвийг хэлэлцэх шаардлагатай юу? Та нар маш урт удаан хугацаанд итгэсэн ба маш их номлол сонссон боловч эдгээр нь хамгийн их дутагдаж байгаа яг тэр зүйлс юм гэдийг Би мэднэ. Та нар бүх үнэнийг дэвтэртээ тэмдэглэсэн, мөн оюун санаандаа, зүрх сэтгэлдээ чухал гэж итгэдэг зүйлээ ч бас тэмдэглэсэн. Тэгээд та нар хэрэгжүүлэх гэж байх үедээ Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд үүнийгээ ашиглаж; өөртөө хэрэгтэй үед үүнийгээ ашиглаж, нүдний чинь өмнө орших хүнд хэцүү мөчийг туулахын тулд ч үүнийгээ ашиглахаар төлөвлөдөг, эсвэл эдгээр үнэнийг амьдралдаа зүгээр л өөртөө дагалдуулдаг. Харин Миний хувьд гэвэл, та нар хэрхэн хийж байх нь хамаагүй, хэрвээ хийж л байгаа бол энэ нь тийм ч чухал биш. Тэгвэл маш чухал зүйл нь юу вэ? Хэрэгжүүлж байх зуураа чиний хийж байгаа бүхэн, үйл хэрэг бүр чинь Бурханы хүсдэг зүйл мөн эсэхийг; чиний хийдэг бүхэн, боддог бүхэн болон зүрх сэтгэлдээ чиний хүрэх гэсэн үр дүн ба зорилго нь Бурханы хүслийг хангаж, Бурханы шаардлагад таарч байгаа эсэх, мөн Бурхан тэдгээрийг зөвшөөрч байгаа эсэхийг чи зүрх сэтгэлдээ тодорхой мэдэж байх ёстой. Эдгээр нь чухал зүйл юм.

Бурханы замаар алх: Бурханаас эмээж, муугаас зайл

Та нарын тэмдэглэж авах ёстой хэллэг байдаг. Энэ хэллэг нь маш чухал гэж Би итгэдэг, учир нь Миний хувьд энэ үг өдөр бүр тоо томшгүй олон удаа санаанд орж ирдэг. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Би хэн нэгэнтэй нүүр тулах бүрдээ, хэн нэгний түүхийг сонсох бүрдээ, хэн нэгний туршлага, эсвэл Бурханд итгэх тухай гэрчлэлийг сонсох бүрдээ энэ хүн Бурханы хүсдэг төрлийн, Бурханд таалагддаг төрлийн хүн мөн үү, биш үү гэдгийг цэгнэхийн тулд энэ хэллэгийг үргэлж ашигладаг. Тэгвэл энэ юу гэсэн хэллэг вэ? Одоо та нар бүгд хүсэн хүлээж байна. Намайг энэ үгийг хэлэх үед та нарын урам хугарч магадгүй, учир нь олон жилийн турш амаараа л үүнийг хэлсээр ирсэн хүмүүс бий. Гэхдээ Миний хувьд гэвэл, Би хэзээ ч үүнийг зөвхөн амаараа хэлдэггүй, Би үүнийг зүрх сэтгэлдээ тээдэг. Тэгэхээр энэ үг нь юу вэ? Энэ нь “Бурханы замаар алх: Бурханаас эмээж, муугаас зайл” юм. Энэ хэтэрхий энгийн үг биш гэж үү? Гэхдээ энэ хэллэг хэдий энгийн байж болох авч үүний талаар жинхэнэ гүнзгий ойлголттой хүн л үүний агуу жинтэйг; хэрэгжүүлэхэд маш их үнэ цэнтэйг; үнэний бодит байдалтай амийн үг мөн гэдгийг; Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах гэж оролддог хүмүүсийн хувьд насан туршдаа тэмүүлэх зорилго нь гэдгийг; мөн Бурханы санаа зорилгыг анхаардаг хэн хүний дагах насан туршийн зам гэдгийг мэдэрнэ. Тэгвэл та нар юу гэж бодож байна: Энэ хэллэг үнэн үү? Энэ нь ийм төрлийн ач холбогдолтой юу? Энэ хэллэгийн талаар бодоод учрыг нь олохоор оролдож байгаа зарим хүн байхад, энэ хэллэг маш чухал уу? Тун чухал уу? Энэ нь тийм их шаардлагатай, цохон тэмдэглэхүйц юм гэж үү? гээд эргэлздэг хүн ч байх. Энэ хэллэгт их дургүй хүмүүс байдаг байх, учир нь тэд Бурханы замыг авч, энэ нэг хэллэгт оруулах нь хэтэрхий хялбарчилсан хэрэг гэж боддог. Бурханы хэлсэн бүхнийг авч, ганц хэллэг болгон багасгах нь Бурханыг арай дэндүү шалихгүй болгож байгаа бус уу? Тийм биш гэж үү? Эдгээр үгийн цаадах гүн гүнзгий утга учрыг та нарын ихэнх нь бүрэн ойлгохгүй байж болох юм. Та нар үүнийг тэмдэглэж авсан ч гэсэн энэ хэллэгийг зүрх сэтгэлдээ байрлуулах гээгүй; та нар үүнийг зүгээр л тэмдэглэлийн дэвтэртээ бичиж авсан ба завтай цагтаа дахин харж, эргэцүүлэн боддог. Энэ хэллэгийг сайн ашиглах гэж хичээх нь байтугай цээжлэе ч гэж оролддоггүй хүмүүс байдаг. Гэвч Би яагаад энэхүү хэллэгийг хэлэлцэж байна вэ? Та нарын үзйл бодолоос, эсвэл та нар юу бодохоос үл хамааран Би энэ хэллэгийг хэлэлцэх ёстой, яагаад гэвэл энэ нь Бурхан хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодогт туйлын их холбогдолтой. Энэ хэллэгийн талаарх та нарын одоогийн ойлголт ямар байх нь, эсвэл та нар үүнд хэрхэн хандах нь хамаагүй, Би та нарт мөн л үүнийг хэлэх гэж байна: Хэрвээ хүн энэ хэллэгийг зүй зохистойгоор хэрэгжүүлж, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах стандартад хүрч чадвал, тэд амьд үлдэх нь гарцаагүй, мөн тэд сайн төгсгөлтэй нэгэн болох нь гарцаагүй. Хэрвээ чи энэ хэллэгийн тавьсан стандартад хүрч чадахгүй бол чиний төгсгөлийг тодорхойгүй гэж хэлж болох юм. Тиймээс Би та нарын сэтгэл зүйн бэлтгэлийн төлөө энэ хэллэгийг хэлж байгаа бөгөөд ингэснээр та нарыг хэмжихдээ Бурхан ямар төрлийн стандарт ашигладаг тухай та нар мэдэх юм. Миний дөнгөж сая ярьсанчлан энэ хэллэг нь Бурхан хүнийг аврахад болон хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодогт туйлын их холбогдолтой юм. Энэ холбогдол юунд оршдог вэ? Та нар үнэхээр мэдэхийг хүсэх учраас бид өнөөдөр энэ тухай ярилцъя.

Хүмүүс Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байгаа эсэхийг туршихын тулд Бурхан олон янзын шалгалт ашигладаг

Эрин үе болгонд Бурхан хүний дунд ажиллах үедээ хүнд зарим үгийг хайрлаж, зарим нэг үнэнийг хэлдэг. Эдгээр үнэн нь хүний баримтлах зам, хүний алхах ёстой зам, хүнийг Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаг болгох зам, амьдралдаа болон амьдралынхаа аяны явцад хүний хэрэгжүүлж, баримталбал зохих зам болдог. Ийм шалтгааны улмаас Бурхан эдгээр үгийг хүнд хайрладаг. Бурханаас ирсэн эдгээр үгийг хүн баримтлах ёстой ба тэдгээрийг баримталснаар амийг олж авдаг. Хэрвээ хүн тэдгээрийг баримтлахгүй бол, хэрэгжүүлэхгүй бол, мөн Бурханы үгийг амьдралдаа амьдран харуулахгүй бол энэ хүн үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй байна. Хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй бол тэр Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадахгүй, мөн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй. Хэрвээ хүн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй бол Бурханы сайшаалыг хүлээн авч чадахгүй; ийм хүнд ямар ч төгсгөл байхгүй. Тэгвэл Бурхан Өөрийнхөө ажлын явцад хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодог вэ? Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд Бурхан ямар арга хэрэглэдэг вэ? Үүнийг Би хэлэхгүй бол та нар тийм ч тодорхой мэдэхгүй байж магадгүй, гэхдээ Би та нарт үйл явцыг нь хэлэх үед нэлээд тодорхой болно. Яагаад гэвэл, олон хүн үүнийг аль хэдийн өөрсдөө мэдэрсэн байдаг.

Бурханы ажлын явцад эхнээсээ одоог хүртэл Бурхан хүн бүхэнд буюу Түүнийг дагадаг хүн бүхэнд зориулж янз бүрийн хэмжээгээр шалгалт тавьсан байдаг гэж хэлж болно. Гэрийнхэндээ гологдох шалгалт амссан хүмүүс байдаг; базаахгүй орчны шалгалт туулсан хүмүүс байдаг; баривчлагдаж, тамлагдах шалгалт туулсан хүмүүс байдаг; сонголттой тулгарах шалгалт туулсан хүмүүс байдаг; мөн мөнгө болон байр суурийн шалгалт амссан хүмүүс байдаг. Ерөнхийд нь хэлэхэд, та нар дор бүрнээ бүх төрлийн шалгалттай тулгарсан. Бурхан яагаад ингэж ажилладаг вэ? Бурхан яагаад хүн бүхэнд тэгж ханддаг вэ? Тэр ямар үр дүн харахыг хүсдэг юм бэ? Энэ бол Миний та нарт хэлэхийг хүсэж байгаа чухал зүйл юм: Энэ хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг төрлийн хүн мөн эсэхийг Бурхан харахыг хүсдэг. Бурхан чамайг шалгаж, зарим нэг орчин нөхцөлтэй тулгаруулахдаа чамайг Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, үгүй юу гэдгийг туршихыг хүсдэг гэсэн үг юм. Хэрвээ нэг хүнд тахил хамгаалах үүрэг тулгарч, тэр хүн Бурханы тахилд хүрвэл энэ нь Бурханы зохицуулсан зүйл гэж чи бодож байна уу? Маргаангүй! Чамд тулгардаг бүхэн Бурханы зохицуулсан зүйл байдаг. Чамайг ийм асуудалтай тулгарах үед Бурхан нууцаар ажиглаж, хэрхэн сонгохыг чинь, хэрхэн хэрэгжүүлэхийг чинь, юу гэж бодож байгааг чинь харах болно. Энэхүү үр дүн бол Бурханы хамгаас их анхаардаг зүйл юм, учир нь энэ шалгалтаар Бурханы стандартад хүрсэн эсэхийг чинь хэмжихийн тулд энэхүү үр дүнг ашигладаг. Гэсэн хэдий ч хүмүүс зарим асуудалтай тулгарах үедээ тэдэнд яагаад энэ нь тулгарч байгаа тухай, эсвэл Бурханы шаардаж байгаа стандартын тухай ихэнхдээ боддоггүй. Бурхан тэднээс юу харахыг хүсэж байгааг, Тэр тэднээс юу олж авахыг хүсэж байгааг тэд боддоггүй. Энэ асуудалтай тулгарах үедээ тэр зөвхөн: “Энэ надад тулгарсан асуудал; би болгоомжгүй биш, харин болгоомжтой байх ёстой! Ямар ч байсан энэ бол Бурханы тахил бөгөөд би үүнийг хөдөлгөж болохгүй” гэж л боддог. Тийм хялбарчилсан бодолтой байснаар үүргээ биелүүлж чадна гэж энэ хүн итгэдэг. Энэ шалгалтын үр дүнд Бурхан сэтгэл хангалуун байх уу? Эсвэл Тэр сэтгэл хангалуун биш байх уу? Та нар үүнийг хэлэлцэж болно. (Хэрвээ хүн зүрх сэтгэлдээ Бурханаас эмээдэг бол Бурханы тахилд хүрэх боломж олгох үүрэгтэй тулгарах үедээ Бурханы зан чанарт халдах нь хэчнээн амархан болох талаар бодож үзэх бөгөөд иймээс тэд болгоомжтой хандах нь гарцаагүй.) Чиний хариулт ойртож байна, гэхдээ бүрэн гүйцэд биш. Бурханы замаар алхах нь гаднаа дүрэм журам мөрдөх явдал биш юм. Харин ч чамд асуудал тулгарах үед чи үүнийг Бурханы зохицуулсан орчин нөхцөл, Түүнээс чамд олгосон хариуцлага, эсвэл Түүний чамд даалгасан зүйл гэж юун түрүүнд үзэх ёстой бөгөөд энэ асуудалтай тулгарах үедээ үүнийг бүр Бурханаас ирсэн шалгалт ч гэж үзэх ёстой. Энэ асуудалтай тулгарах үед чамд стандарт байх ёстой, чи үүнийг Бурханаас ирсэн гэж бодох ёстой. Чи хариуцлагаа биелүүлж, Бурханд үнэнч байж чадахын тулд энэ асуудалтай хэрхэн харьцах талаар; мөн үүнийг хэрхэн хийж, Бурханыг хилэгнүүлэхгүй, Түүний зан чанарт халдахгүй байх талаар бодох ёстой. Бид дөнгөж сая тахилыг хамгаалах талаар ярилаа. Энэ асуудал тахилтай холбоотой ба бас чиний үүрэг, хариуцлагыг хамардаг. Чи энэхүү хариуцлагыг хүлээх үүрэгтэй. Гэсэн ч энэхүү асуудалтай тулгарах үед чинь ямар нэгэн уруу таталт байдаг уу? Байдаг! Энэ уруу таталт хаанаас ирдэг вэ? Энэхүү уруу таталт Сатанаас ирдэг, мөн энэ нь хүний ёрын муу, ялзарсан зан чанараас гардаг. Уруу таталт байгаа болохоор энэ нь гэрчлэлд зогсохтой холбоотой; гэрчлэлд зогсох нь мөн чиний хариуцлага бөгөөд үүрэг юм. Зарим хүн: “Энэ бол маш жижиг асуудал; үүнийг сүртэй юм болгох нь үнэхээр чухал гэж үү?” гэдэг. Тийм ээ, чухал! Яагаад гэвэл, Бурханы замаар алхахын тулд бид өөрсөдтэйгээ хамаатай юуг ч, эсвэл бидний эргэн тойронд тохиолдож байгаа юуг ч, бүр өчүүхэн зүйлсийг ч орхигдуулж болохгүй. Бид үүнд анхаарал хандуулах ёстой, эсвэл ёсгүй гэж бодох нь хамаагүй, бидэнд ямар нэгэн асуудал тулгарсан л бол бид үүнийг тоохгүй орхиж болохгүй. Энэ бүгдийг бидэнд зориулж Бурханы бэлдсэн туршилт гэж харах ёстой. Ийм хандлага ямар вэ? Хэрвээ чамд ийм хандлага байвал энэ нь: Чиний зүрх сэтгэл Бурханаас эмээдэг ба зүрх сэтгэл чинь муугаас зайлахад бэлэн гэсэн нэг баримтыг баталдаг. Хэрвээ чамд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах энэ хүсэл байгаа бол чиний хэрэгжүүлж байгаа зүйл Бурханаас эмээж, муугаас зайлах стандартаас тийм ч холгүй байна.

Хүмүүсийн нэг их анхаардаггүй асуудлууд болон ер нь дурддаггүй асуудлууд нь—зүгээр л ялихгүй аар саархан зүйлс бөгөөд тэдгээр нь үнэнийг хэрэгжүүлэхэд ямар ч хамаагүй гэж итгэдэг хүмүүс нэлээд их байдаг. Эдгээр хүмүүст тийм асуудал тулгарахад тэд үүнийг нэг их тоодоггүй бөгөөд зүгээр л өнгөрөөдөг. Үнэндээ энэ асуудал тохиолдох үе бол Бурханаас хэрхэн эмээж, муугаас хэрхэн зайлах тухай хичээл сурах үе чинь юм. Цаашлаад, чиний бүр ч илүү санаа тавих хэрэгтэй зүйл бол чамд энэ асуудал тохиолдох үед Бурхан юу хийж байгааг мэдэх явдал билээ. Бурхан үг, үйл хэрэг нэг бүрийг чинь ажиглаж, чиний үйлдлийг, чиний сэтгэл санааны өөрчлөлтийг ажиглан яг хажууд чинь байдаг—энэ бол Бурханы ажил юм. Зарим хүн: “Тэгвэл би яагаад үүнийг мэдэрдэггүй юм бэ?” гэдэг. Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам нь чиний баримталдаг хамгийн чухал зам байгаагүй учраас чи үүнийг мэдэрдэггүй. Тиймээс, чи хүнд хийдэг Бурханы нарийн ажлыг буюу хүмүүсийн өөр өөр бодол болон өөр өөр үйлдлийн дагуу илэрхийлэгддэг тэр ажлыг мэдэрч чаддаггүй. Чи алмай хүн юм! Том асуудал юу вэ? Жижиг асуудал юу вэ? Бурханы замаар алхахтай холбоотой бүх асуудал нь том, жижиг гэж хуваагддаггүй. Та нар үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадах уу? (Бид үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадна.) Өдөр тутмын асуудлуудын хувьд гэвэл, хүмүүс маш том, ач холбогдолтой гэж үздэг зарим асуудал байдаг ба ялихгүй аар саар зүйл гэж үздэг өөр асуудлууд байдаг. Хүмүүс эдгээр том асуудлыг хамгийн чухал гэж үздэг бөгөөд тэдгээрийг Бурхан илгээсэн гэж тооцдог. Гэвч энэ том асуудлуудыг шийдвэрлэх явцад хүний төлөвшөөгүй биеийн хэмжээний улмаас, мөн хүний дорд муу хэв чанарын улмаас хүн үргэлж Бурханы санаа зорилгод хүрч чаддаггүй, ямар нэг илчлэлийг олж авч чаддаггүй бөгөөд үнэ цэнтэй ямар ч бодит мэдлэгийг эзэмшиж чаддаггүй. Жижиг асуудлуудын тухайд гэх юм бол, тэдгээрийг хүмүүс зүгээр л анзаардаггүй, бага багаар алга болтол нь орхидог. Тиймээс тэд Бурханы өмнө шинжлүүлэх, Түүгээр туршуулах олон боломжийг алдсан. Бурханы чамд зориулж зохицуулсан хүмүүс, үйл явдал, юмс, мөн орчин нөхцөлүүдийг чи үргэлж анзаарахгүй байвал юуг харуулж байна вэ? Энэ нь өдөр бүр, цаашлаад мөч бүрд чи үргэлж Бурхан чамайг төгс болгохоос, мөн Бурханы удирдлагаас татгалзаж байгааг харуулдаг. Бурхан орчин нөхцөлийг чиний төлөө зохицуулах бүрдээ чиний зүрх сэтгэлийг харж, чиний бодол, санааг харж, хэрхэн бодож байгааг, хэрхэн үйлдэхийг чинь шалган нууцаар ажиглаж байгаа. Хэрвээ чи хайхрамжгүй хүн бол—Бурханы зам, Бурханы үг, эсвэл үнэнийг хэзээ ч нухацтай үзэж байгаагүй хүн бол—чиний төлөө Бурханы зохицуулсан орчинд Бурхан юу гүйцэтгэхийг хүсэж байгааг болон Бурхан чамаас юу шаардаж байгаад чи санаа тавьж, анхаарал хандуулахгүй. Чамд тохиосон хүмүүс, үйл явдал болон юмс нь үнэн болон Бурханы хүсэлтэй ямар холбоотой байгааг чи бас мэдэхгүй. Иймэрхүү олон удаагийн орчин нөхцөл болон шалгалттай тулгарсны дараа Бурхан чамаас ямар ч амжилт олж харахгүй бол Тэр яах вэ? Чи шалгалттай удаа дараа тулгарсны дараа зүрх сэтгэлдээ Бурханыг дээдлээгүй ба чиний төлөө Бурханы зохицуулсан орчин нөхцөлүүдийг тоогоогүй—Бурханы шалгалт юм уу туршилт гэж үзээгүй. Үүний оронд чи Бурханы чамд олгосон боломжуудаас ээлж дараалан татгалзаж, тэдгээрийг ахин дахин алддаг. Энэ нь хүний асар их дуулгаваргүй байдал биш гэж үү? (Мөн.) Үүнээс болж Бурхан шаналах уу? (Тэгнэ.) Бурхан шаналахгүй! Миний ингэж хэлэхийг сонсох нь та нарыг дахин нэг удаа цочирдууллаа. Ингэхэд, Бурхан үргэлж шаналдаг гэж өмнө нь хэлээгүй бил үү? Бурхан шаналахгүй юу? Тэгвэл Бурхан хэзээ шаналах вэ? Ямартай ч Бурхан энэ нөхцөлд шаналахгүй. Тэгвэл дээр дурдсан зан авирт хандах Бурханы хандлага юу вэ? Хүмүүс Бурханы илгээдэг шалгалт, туршилтыг зөвшөөрөхөөс татгалзаж, тэдгээрээс зайлсхийхэд энэ хүмүүст хандах цорын ганц хандлага Бурханд байдаг. Энэ нь ямар хандлага вэ? Бурхан ийм хүмүүсийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс жигшин зайлуулдаг. “Жигшин зайлуулах” гэсэн үгэнд давхар утга бий. Би тэдгээрийг хэрхэн тайлбарлах вэ? Гүн утгаараа энэ үг нь жигших, үзэн ядах гэсэн утгатай байдаг. Хоёр дахь утга нь юу вэ? Тэр нь ямар нэг зүйлийг хаях гэсэн утгыг заадаг. “Хаях” гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг та нар бүгд мэднэ, тийм үү? Товчхондоо, жигшин зайлуулах гэдэг нь иймэрхүү байдлаар авирлаж байгаа хүмүүст хандах Бурханы эцсийн хандлага, хариу үйлдэл гэсэн үг юм. Энэ бол тэдэнд хандах туйлын үзэн ядалт, зэвүүцэл, улмаар тэднийг орхих шийдвэр юм. Энэ бол Бурханы замаар хэзээ ч алхаагүй, хэзээ ч Бурханаас эмээж, муугаас зайлаагүй хүнд чиглэсэн Бурханы эцсийн шийдвэр билээ. Миний ярьсан энэ хэллэгийн чухал ач холбогдлыг та нар одоо бүгд харсан уу?

Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд Бурханы хэрэглэдэг аргуудыг одоо та нар ойлгож байна уу? (Өдөр бүр өөр өөр нөхцөл байдлыг зохицуулах.) Өөр өөр нөхцөл байдлыг зохицуулах—энэ нь хүмүүсийн мэдэрч, хүрч чаддаг зүйл. Тэгвэл Бурханы сэдэл юу вэ? Сэдэл нь бол Бурхан хүн нэг бүрийг өөр өөр байдлаар, өөр өөр цагт, мөн өөр өөр газарт шалгахыг хүсдэг. Шалгалтаар хүний ямар талуудыг туршдаг вэ? Өөртөө тулгарч байгаа, сонсож, харж, биечлэн туулдаг асуудал бүрдээ чи Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг шалгадаг. Хүн бүхэн ийм төрлийн шалгалттай тулгарна, учир нь Бурхан бүх хүнд шударга ханддаг. Зарим хүн: “Би Бурханд олон жилийн турш итгэсэн; би яагаад шалгалттай тулгараагүй юм бол?” гэдэг. Бурхан чамд зориулан нөхцөл байдлыг зохицуулах болгонд чи тэдгээрийг нухацтайгаар авч үзээгүй бөгөөд Бурханы замаар алхахыг хүсээгүй учраас чамд шалгалт тулгараагүй гэж санагддаг. Иймээс чамд Бурханы шалгалтыг мэдрэх ямар ч мэдрэмж байдаггүй. Зарим хүн хэлэхдээ: “Би цөөн хэдэн шалгалттай тулгарч байсан, гэхдээ би хэрэгжүүлэх зүй зохистой арга замыг мэдэхгүй. Хэдийгээр би хэрэгжүүлсэн боловч шалгалтуудын явцад бат зогсож чадсан эсэхээ мэдэхгүй байна” гэдэг. Ийм төрлийн нөхцөл байдалтай хүмүүс цөөнх биш нь гарцаагүй. Тэгвэл хүмүүсийг хэмждэг Бурханы стандарт юу вэ? Хэдхэн хормын өмнө Миний хэлсэнчлэн: Чиний хийж байгаа бүхэн, чиний бодож байгаа бүхэн, чиний илэрхийлж байгаа бүхэн—Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байна уу? Чамайг Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг ингэж тодорхойлдог. Энэ асуудал энгийн үү? Үүнийг хэлэхэд бишгүй амархан, гэвч хэрэгжүүлэхэд амархан уу? (Тийм ч амархан биш.) Яагаад тийм ч амархан биш вэ? (Яагаад гэвэл, хүмүүс Бурханыг мэддэггүй, Бурхан хүнийг хэрхэн төгс болгодгийг мэддэггүй, иймээс асуудалтай тулгарах үедээ тэд өөрсдийнх нь асуудлыг шийдэх үнэнийг хэрхэн эрж хайхаа мэддэггүй; хүмүүс Бурханаас эмээх бодит байдлыг олж авахаасаа өмнө янз бүрийн шалгалт, цэвэршүүлэлт, гэсгээлт, шүүлтийг туулах ёстой.) Та нар ингэж хэлдэг, гэхдээ та нарын тухайд бол Бурханаас эмээж, муугаас зайлах нь яг одоо амархан хийж болохуйц санагдаж байгаа. Яагаад Би ингэж хэлж байна вэ? Яагаад гэвэл, та нар маш их сургаал номлол сонссон ба багагүй хэмжээний үнэний бодит байдлын усалгаа хүлээн авсан. Энэ нь онол болон үзэл бодлын хувьд хэрхэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах талаар ойлгох боломжийг та нарт олгосон. Бурханаас эмээж, муугаас зайлах та нарын хэрэгжүүлэлтийн тухайд бол энэ нь бүгд тун тустай байсан бөгөөд тийм зүйлийг амархан биелүүлж болмоор юм шиг та нарт санагдуулдаг. Тэгвэл бодит байдал дээр хүмүүс яагаад үүнийг биелүүлж чаддаггүй вэ? Яагаад гэвэл, хүний уг чанар, мөн чанар нь Бурханаас эмээдэггүй бөгөөд мууд дуртай байдаг. Энэ нь жинхэнэ шалтгаан юм.

Бурханаас эмээхгүй, муугаас зайлахгүй байх нь Бурханыг эсэргүүцэж байгаа хэрэг

Яриагаа “Бурханаас эмээж, муугаас зайлах” гэсэн үг хаанаас үүссэнээс эхэлцгээе. (Иовын ном.) Сая та нар Иовын тухай дурдсан болохоор түүний талаар хэлэлцье. Иовын цаг үед Бурхан хүнийг байлдан дагуулж, аврахын төлөө ажиллаж байсан уу? Тэр тэгээгүй, тийм биз дээ? Иовын хувьд бол, тухайн үед тэр Бурханы талаар хэр их мэдлэгтэй байсан бэ? (Тийм ч их мэдлэгтэй байгаагүй.) Тэгвэл яг одоо та нарт байгаа мэдлэгтэй харьцуулбал ямар байсан бэ? Та нар яахаараа үүнд хариулж зүрхэлдэггүй юм бэ? Иовын мэдлэг та нарт яг одоо байгаа мэдлэгээс их байсан уу, эсвэл бага байсан уу? (Бага.) Энэ бол хариулахад маш хялбар асуулт. Бага! Мэдээжийн хэрэг! Та нар одоо Бурхантай нүүр учирч, мөн Бурханы үгтэй нүүр тулан уулзсан. Бурханы талаарх та нарын мэдлэг Иовынхоос хамаагүй илүү. Би яагаад үүнийг сөхөж байна вэ? Яагаад Би ингэж ярьж байна вэ? Би та нарт нэгэн баримтыг тайлбарлахыг хүсэж байна, гэхдээ тэгэхээсээ өмнө та нараас нэг асуулт асуумаар байна: Иов Бурханы тухай маш бага мэддэг байсан ч Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг байсан. Тэгвэл өнөөгийн хүмүүс яагаад ингэж чаддаггүй юм бэ? (Гүн ялзрал.) Гүн ялзрал—энэ бол уг асуудлын өнгөн тал, гэхдээ Би үүнийг хэзээ ч ингэж харахгүй. Та нар “гүн ялзрал”, “Бурханы эсрэг тэрслэх”, “Бурханд үнэнч бус байх”, “дуулгаваргүй байдал”, “үнэнд дургүй байх” гэх мэт гол төлөв өөрсдийн ярьдаг сургаал номлол, бичиг үсгийг авч, асуулт бүрийн мөн чанарыг тайлбарлахдаа эдгээр хэлц үгийг ашигладаг. Энэ бол хэрэгжүүлэх өө сэвтэй арга юм. Өөр өөр шинж чанартай асуултуудыг тайлбарлахдаа нэг хариулт ашиглах нь үнэн болон Бурханыг доромжлох өнгө аясыг зайлшгүй төрүүлдэг. Би иймэрхүү хариулт сонсох дургүй. Энэ тухай бодоод үз! Та нарын хэн нь ч энэ асуудлын тухай бодож байгаагүй, гэвч Би өдөр бүр үүнийг хардаг ба өдөр бүр үүнийг мэдэрдэг. Тиймээс та нарыг хийж байхад Би ажиглаж байдаг. Үүнийг хийж байхдаа та нар энэ асуудлын мөн чанарыг мэдэрч чаддаггүй. Харин Би үүнийг харахдаа мөн чанарыг нь харж чаддаг бөгөөд мөн чанарыг нь бас мэдэрч ч чаддаг. Тэгвэл энэ мөн чанар нь юу вэ? Өнөө үед хүмүүс яагаад Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаггүй вэ? Та нарын хариултууд энэ асуудлын мөн чанарыг тайлбарлаж чадахаас нэлээд хол байгаа бөгөөд энэ асуудлын мөн чанарыг шийдэж чаддаггүй. Яагаад гэвэл, энд та нарын мэддэггүй эх сурвалж байдаг. Энэ эх сурвалж нь юу вэ? Та нар энэ талаар сонсмоор байгааг Би мэдэж байна, иймээс Би энэ асуудлын эх сурвалжийн тухай та нарт хэлье.

Бурхан ажлынхаа бүр эхэнд хүнийг юу гэж үзсэн бэ? Бурхан хүнийг аварсан; Тэр хүнийг Өөрийн гэр бүлийн гишүүн, Өөрийн ажлын бай, Өөрийн байлдан дагуулж, аврахыг хүссэн зүйл, мөн Өөрийн төгс болгохыг хүссэн зүйл гэж үзсэн. Энэ нь Өөрийн ажлын эхэнд хүнд хандсан Бурханы хандлага байв. Харин тэр үед Бурханд хандах хүний хандлага ямар байсан бэ? Бурхан хүний хувьд үл таних нэгэн байсан ба хүн Бурханыг танихгүй нэгэн шиг үзсэн. Бурханд хандах хүний хандлага эцэс төгсгөл нь мэдэгдэхгүй байсан бөгөөд хүн Бурханд хэрхэн хандах ёстой талаар тодорхой ойлгоогүй байсан гэж хэлж болно. Тиймээс тэр Түүнтэй хүссэнээрээ харьцаж, юу дуртайгаа хийсэн. Хүнд Бурханы талаар үзэл бодол байсан уу? Эхэндээ хүнд Бурханы талаар ямар ч үзэл бодол байгаагүй. Хүний үзэл бодол гэгч нь Бурханы тухай зүгээр л зарим нэг үзэл болон төсөөлөл байсан. Хүмүүсийн үзэлд нийцсэн зүйлс нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн; нийцээгүй зүйлсийг хүмүүс өнгөн дээрээ дуулгавартай дагасан боловч зүрх сэтгэлдээ үүнтэй хүчтэй харгалдаж, үүнийг эсэргүүцсэн. Эхэндээ хүн, Бурхан хоёрын хооронд ийм харилцаа байв: Бурхан хүнийг гэр бүлийн гишүүнээ гэж тооцсон, гэтэл хүн Бурханыг танихгүй нэгэн шиг үзэж хандсан. Гэвч Бурханы ажлын хэсэг хугацааны дараа Бурхан юунд хүрэхээр хичээж байгааг хүн ойлгож эхэлсэн. Бурхан бол жинхэнэ Бурхан юм гэдгийг хүмүүс мэдэж эхэлсэн бөгөөд хүн Бурханаас юу олж авч болохыг мэдэж эхэлсэн. Тэр үед хүн Бурханыг юу гэж үзсэн бэ? Хүн нигүүлсэл хүртэж, ерөөл хүртэж, амлалт хүртэх гэж найдан Бурханыг амийг тэтгэгч гэж үзсэн. Энэ явцад Бурхан хүнийг юу гэж үзсэн бэ? Бурхан хүнийг Өөрийн байлдан дагуулалтын бай гэж үзсэн. Бурхан хүнийг шүүж, хүнийг туршиж, хүнийг шалгахын тулд үг ашиглахыг хүссэн. Гэвч тэр үеийн хүний хувьд Бурхан харин тэдний хувийн зорилгоо биелүүлхэд ашигладаг обьект байсан. Бурханы гаргасан үнэн өөрсдийг нь байлдан дагуулж, аварч чадах бөгөөд Бурханаас хүссэн зүйлээ авч, хүссэн хүрэх газартаа очих боломж байгааг хүмүүс харсан. Үүнээс болж тэдний зүрх сэтгэлд өчүүхэн төдий чин сэтгэл бүрэлдсэн ба тэд Бурханыг дагахад бэлэн байлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа хүмүүс Бурханы талаар өнгөцхөн, хоосон онолын мэдлэгтэй болсон. Тэд Бурхантай улам бүр “танил” болж байсан гэхэд болно. Хүмүүс Бурханы хэлсэн үг, Бурханы сургаал номлол, Түүний гаргасан үнэн болон Түүний ажилтай улам бүр “танил” болсон. Иймээс хүмүүс Бурхан бол танихгүй нэгэн биш бөгөөд тэд аль хэдийн Бурхантай нийцтэй байх замаар алхаж байна гэж ташаа бодсон юм. Одоог хүртэл хүмүүс үнэний талаар маш их номлол сонсож, Бурханы ихээхэн ажлыг туулсан. Гэсэн ч олон янзын хүчин зүйлс, нөхцөл байдлын хөндлөнгийн оролцоо, саад бартаан дор ихэнх хүн үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаггүй, мөн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чаддаггүй. Хүмүүс улам их хойрго болж, итгэл нь улам дутмаг болсон. Өөрсдийнх нь төгсгөл ч мэдэгдэхгүй юм шиг санагдах нь улам ихэссэн. Тэд хэрээс хэтэрсэн санаатай байж зүрхлээгүй ба ямар нэг ахиц дэвшил хийх гэж оролдоогүй; тэд зүгээр л дуртай дургүй дагаж, алхам алхмаар урагшилсан. Хүний одоогийн байдлыг авч үзвэл, хүнд хандах Бурханы хандлага ямар вэ? Бурханы цорын ганц хүсэл бол эдгээр үнэнийг хүнд өгч, Өөрийн замыг хүнд шингээж, дараа нь өөр өөр орчин нөхцөл зохицуулж, өөр өөр арга замаар хүнийг шалгах явдал юм. Түүний зорилго нь эдгээр үгийг, эдгээр үнэнийг болон Өөрийн ажлыг ашиглан хүнийг Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаг болгох үр дүнг авчрах явдал билээ. Миний харсан ихэнх хүмүүс Бурханы үгийг зүгээр л сургаал номлол, бичиг үсэг гэж үздэг ба сахин мөрдөх журам гэж үздэг. Тэд аливааг хийж, хэлэхдээ, эсвэл шалгалттай тулгарахдаа Бурханы замыг өөрсдийн мөрдөх ёстой зам гэж баримталдаггүй. Ялангуяа хүмүүс томоохон шалгалтуудтай тулгарах үед Бурханаас эмээж, муугаас зайлах чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа хэнийг ч Би хараагүй. Үүний улмаас хүнд хандах Бурханы хандлага нь туйлын их жигшил, зэвүүцлээр дүүрэн байдаг. Бурхан хүмүүсийг удаа дараа, бүр хэдэн зуун удаа шалгасны дараа ч гэсэн—би Бурханаас эмээж, муугаас зайлахыг хүсэж байна гэж шийдсэнээ харуулах ямар ч тодорхой хандлага байхгүй хэвээр байдаг! Хүмүүст ийм шийдвэр нэгэнт байхгүй ба тэд иймэрхүү зүйл харуулдаггүйгээс хойш тэдэнд хандах Бурханы одоогийн хандлага нь, өршөөлөө хүртээж, хүлээцтэй байж, тэвчээр тэсвэр гаргаж байсан өнгөрсөн үеийнхтэй нь адил байхаа больсон. Үүний оронд Түүний урам нэн их хугарсан. Хэнээс болж урам нь хугарсан бэ? Бурхан хүнд ямар хандлагатай байх нь хэнээс хамаардаг вэ? Энэ нь Бурханыг дагадаг хүн бүрээс хамаардаг. Олон жилийн ажлынхаа замналын явцад Бурхан хүнд олон шаардлага тавьсан бөгөөд хүнд зориулж олон нөхцөл байдлыг зохицуулсан. Гэхдээ хүн хэрхэн гүйцэтгэсэн нь хамаагүй, Бурханд хандах хүний хандлага ямар байх нь хамаагүй, хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зорилгод тодорхой нийцүүлэн хэрэгжүүлж чаддаггүй. Тиймээс Би үүнийг нэг хэллэгээр дүгнэн хэлж, хүмүүс яагаад Бурханы замаар алхаж—Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаггүй талаар бидний дөнгөж сая ярилцсан бүхнийг тайлбарлахад энэ хэллэгийг ашиглана. Энэ ямар хэллэг вэ? Энэ хэллэг бол: Бурхан хүнийг Өөрийн авралын бай, Өөрийн ажлын бай гэж үздэг; хүн Бурханыг өөрийн дайсан гэж, өөрийн эсрэг зүйл гэж үздэг. Одоо чамд энэ асуудал ойлгомжтой байна уу? Хүний хандлага ямар болох; Бурханы хандлага ямар болох; хүн ба Бурханы хоорондын харилцаа ямар болох—эдгээр нь бүгд маш тодорхой байна. Та нар хэчнээн ч их номлол сонссон бай, Бурханд үнэнч, дуулгавартай байж, Бурхантай нийцтэй байх замыг эрж хайж, бүх амьдралаа Бурхантай хамт өнгөрүүлэхийг хүсэж, Бурханы төлөө амьдрах зэрэг та нарын нэгтгэн дүгнэсэн зүйлс байх нь хамаагүй—тэдгээр зүйл нь Миний үзэхэд, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах буюу Бурханы замаар ухамсартайгаар явж байгаа хэрэг биш. Үүний оронд тэдгээр нь тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд та нарын явах суваг юм. Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд та нар зарим журмыг дурамжхан мөрддөг. Хүмүүсийг Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаас улам ч илүү холдуулж, Бурханыг дахин нэг удаа хүний эсрэг тавьдаг зүйл нь яг эдгээр журам юм.

Өнөөдөр бидний хэлэлцэж байгаа асуулт бага зэрэг хүнд боловч ямар ч байсан та нар хожмын туршлагын явцдаа, хожмын цаг мөчид Миний дөнгөж сая хэлсэн зүйлийг хийж чадна гэж Би найдсаар л байна. Чамд Бурхан хэрэг болсон үед л Түүний оршдогийг мэдэрч, харин хэрэггүй үед Түүнийг оршдоггүй мэт санаж, Түүнийг хоосон агаар мэт бүү үз. Өөрийн мэдэлгүйгээр ийм ойлголт агуулж байх үедээ чи Бурханыг аль хэдийн хилэгнүүлсэн. “Би Бурханыг хий хоосон агаар гэж үздэггүй, би үргэлж Бурханд залбирч, үргэлж Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаг бөгөөд миний хийдэг бүхэн Бурханы шаардсан цар хүрээ, стандарт, зарчмын дотор байдаг. Би өөрийн хүслийн дагуу үйлдээгүй” гэж хэлэх хүн байж магадгүй. Тийм ээ, чиний хэрэгжүүлж байгаа арга зам зөв. Гэхдээ чи асуудалтай тулгарах үедээ юу гэж боддог вэ? Чамд асуудал тулгарах үед чи хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ? Зарим хүн Бурханд залбирах үедээ, Түүнээс гуйх үедээ л Бурхан оршдог гэж мэдэрдэг. Гэвч асуудалтай тулгархад, өөрсдийн санаа бодлыг гарган ирж, тэдгээрийг дагахыг хүсэх үедээ Бурханыг хоосон агаар гэж үздэг. Энэ үед тэдний хувьд бол Бурхан оршин байдаггүй. Тэдэнд Бурхан хэрэгтэй болох үед Бурхан орших ёстой бөгөөд Бурхан хэрэггүй үед Тэр орших ёсгүй гэж хүмүүс боддог. Хэрэгжүүлэхдээ өөрсдийнхөө бодол санааг дагах нь хангалттай гэж хүмүүс боддог. Тэд аливаа зүйлсийг хүссэнээрээ хийж болно гэж итгэдэг. Бурханы замыг эрж хайх хэрэг тэдэнд байхгүй гэж л тэд боддог. Одоо ийм нөхцөлд байгаа, ийм байдалд байгаа хүмүүс аюулын ирмэг дээр байгаа биш гэж үү? Зарим хүн: “Аюулын ирмэг дээр байгаа эсэхийг үл харгалзан би маш олон жилийн туршид итгэсэн, бас Бурхан намайг орхиж тэвчихгүй учраас намайг орхихгүй гэж би итгэдэг” гэдэг. Бусад хүмүүс хэлэхдээ: “Би бүр эхийнхээ хэвлийд байхаасаа эхлээд одоо хүртэл нийтдээ дөч, тавин жилийн турш Бурханд итгэсэн. Цаг хугацаагаар бол би Бурханаар аврагдахад хамгийн их тохирно; амьд үлдэхэд хамгийн их тохирно. Энэхүү дөч, тавин жилийн хугацаанд би өөрийн гэр бүл, ажил төрлийг орхисон. Мөнгө, байр суурь, зугаа цэнгэл, гэр бүлдээ зориулах цаг гэх мэт өөртөө байгаа бүхнийг би хаясан; би олон амттай хоол идээгүй; олон хөгжилтэй зүйл эдлээгүй; олон сонирхолтой газарт очоогүй; энгийн хүний давж чадахааргүй зовлон зүдгүүрийг хүртэл туулсан. Хэрвээ Бурхан энэ бүхний төлөө намайг аврахгүй юм бол надтай шударга бус харьцаж байна, би ийм Бурханд итгэж чадахгүй” гэдэг. Ийм бодолтой хүн олон байдаг уу? (Тийм хүн олон байдаг.) Тэгвэл Би өнөөдөр та нарт нэг баримтыг ойлгоход тусалъя: Ийм төрлийн бодол агуулсан хүн нэг бүр толгойгоо цустаж байна. Яагаад гэвэл, тэд нүдээ халхлахын тулд хувийн төсөөллөө ашиглаж байгаа. Тэдний төсөөлөл, тэдний тодорхойлолт нь хүнээс Бурханы шаарддаг стандартыг орлож, Бурханы жинхэнэ хүслийг хүлээн зөвшөөрөхөөс тэднийг хойш татдаг ба тэднийг Бурханы жинхэнэ оршин тогтнолыг мэдэрч чадахгүй болгож, Бурханаар төгс болгуулах боломжоо алдахад хүргэж, Бурханы амлалттай огт хамаагүй болгодог.

Бурхан хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодог тухай болон хүний төгсгөлийг тогтоодог Түүний стандарт

Чи өөрийн гэсэн үзэл бодол юм уу дүгнэлттэй болохоосоо өмнө чамд хандах Бурханы хандлагыг, Бурхан юу бодож байгааг ойлгож, дараа нь өөрийнхөө бодлын зөв эсэхийг шийдэх хэрэгтэй. Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд Бурхан хэзээ ч цаг хугацааны нэгж ашиглаагүй ба тэдний төгсгөлийг тогтоохын тулд хэн нэгний амссан зовлон зүдгүүрийн хэмжээг хэзээ ч ашиглаагүй. Тэгвэл Бурхан хүний төгсгөлийг тогтоохдоо юуг стандарт болгож ашигладаг вэ? Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд цаг хугацааны нэгж ашиглах нь хүмүүсийн үзэлтэй хамгийн их нийцдэг зүйл юм. Бас нэг үе ихийг зориулсан, ихийг зарцуулсан, ихийг төлсөн, их зовсон хүмүүс буюу та нарын үргэлж хардаг хүмүүс байдаг. Та нарын бодлоор тэд бол Бурханаар аврагдаж чадах хүмүүс юм. Энэ хүмүүсийн үзүүлдэг бүхэн, тэдний амьдран харуулдаг бүхэн нь хүний төгсгөлийг тогтоодог Бурханы стандартын талаарх хүний үзэл юм. Та нар юунд итгэдэг нь хамаагүй, Би эдгээр жишээг нэг нэгээр нь жагсаахгүй. Товчхондоо энэ нь Бурханы бодлын стандарт биш л бол хүний төсөөллөөс гардаг бөгөөд бүхэлдээ хүний үзэл юм. Өөрийнхөө үзэл, төсөөллийг сохроор хэлж зүтгэх нь ямар үр дагавартай вэ? Мэдээж, Бурхан чамайг жигшин зайлуулах үр дагавар л байна. Яагаад гэвэл, чи Бурханы өмнө үргэлж ахмад гэдгээрээ эрдэж, Бурхантай тэмцэлдэж, Бурхантай маргалдаж байдаг ба Бурханы бодлыг үнэхээр ойлгох гэж хичээдэггүй, мөн Бурханы санаа зорилго болон хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлагыг ойлгох гэж хичээдэггүй. Ингэж авирлах нь Бурханыг хүндлэхгүй, харин өөрийгөө бүхнээс дээгүүр дөвийлгөж байгаа хэрэг юм. Чи өөртөө итгэдэг; чи Бурханд итгэдэггүй. Бурхан ийм хүнийг хүсдэггүй ба ийм төрлийн хүнийг аврахгүй. Хэрвээ чи ийм үзэл бодлоо хаяж чадаад урьдынхаа эдгээр буруу үзэл бодлыг залруулбал; хэрвээ чи Бурханы шаардлагын дагуу байж чадах юм бол; энэ мөчөөс эхлэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замыг хэрэгжүүлж эхэл; бүх зүйл дээр Бурханыг агуу гэж хүндэтгэж сур; өөрийн хоосон төсөөлөл, үзэл бодол, итгэлийг өөрийгөө тодорхойлоход, Бурханыг тодорхойлоход бүү ашигла. Оронд нь чи Бурханы санаа зорилгыг бүх талаар эрж хай, хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлагын талаарх ухаарал, ойлголтод хүр, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд Бурханы стандартыг ашигла—тэгвэл гайхалтай байх болно! Энэ нь чи Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замд орох гэж байна гэсэн үг юм.

Бурхан хүмүүсийн ингэж, тэгж бодож байгаа бодол санаа, үзэлийг тэдний төгсгөлийг тогтоох стандарт болгон ашигладаггүй, тэгвэл Тэр ямар төрлийн стандарт ашигладаг вэ? Бурхан хүний төгсгөлийг тогтоохдоо шалгалт ашигладаг. Хүний төгсгөлийг тогтоохдоо шалгалт ашиглах хоёр стандарт бий: Эхнийх нь хүмүүсийн туулдаг шалгалтын тоо, хоёр дахь нь эдгээр шалгалт дахь хүмүүсийн үр дүн. Энэ хоёр үзүүлэлт нь хүний төгсгөлийг тогтоодог. Одоо бид энэ хоёр стандартыг нарийн авч үзнэ.

Юуны өмнө чамайг Бурханаас илгээсэн шалгалттай тулгарах үед (тайбалр: Чиний нүдээр бол энэ шалгалт нь жаахан зүйл, дурдахын ч хэрэггүй мэт байж магадгүй) чиний дээр Бурханы гар байгаа бөгөөд Бурхан энэ нөхцөл байдлыг чамд зориулж зохицуулсан гэдгийг Бурхан чамд тов тодорхой мэдэгдэнэ. Чиний биеийн хэмжээ боловсорч гүйцээгүй байх үед Бурхан чамайг туршихын тулд шалгалт зохицуулна. Эдгээр шалгалт нь чиний биеийн хэмжээтэй, чиний ойлгож чадах зүйлтэй, чиний тэсвэрлэж чадах зүйлтэй холбоотой байх болно. Чиний аль хэсгийг туршдаг вэ? Бурханд хандах хандлагыг чинь туршдаг. Энэ хандлага их чухал уу? Мэдээж, чухал! Тэр ч бүү хэл, нэн чухал! Учир нь, хүний энэ хандлага бол Бурханы хүсэж байгаа үр дүн, Бурханы хувьд хамгийн чухал зүйл юм. Эс бөгөөс Бурхан ийм ажил хийж, Өөрийн хичээл чармайлтыг хүмүүст зарцуулахгүй байх байсан юм. Эдгээр шалгалтын аргаар Бурхан Өөрт нь хандах чиний хандлагыг харахыг хүсдэг; чи зөв зам дээр байна уу, үгүй юу гэдгийг харахыг Тэр хүсдэг; мөн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байгаа эсэхийг чинь харахыг Тэр хүсдэг. Тиймээс тухайн үед үнэнийг их юм уу бага ойлгосноос үл хамааран чи мөн л Бурханы шалгалттай тулгарах бөгөөд чиний ойлгосон үнэний хэмжээ ихсэхийн хэрээр Бурхан чамд таарах шалгалтуудыг үргэлжлүүлэн зохицуулсаар байх болно. Чи шалгалттай дахин нэг удаа тулгарах үед чиний үзэл бодол, чиний бодол санаа, мөн Бурханд хандах чиний хандлага энэ зуур өссөн эсэхийг Бурхан харахыг хүсдэг. Зарим хүн: “Яагаад Бурхан дандаа хүмүүсийн хандлагыг харахыг хүсдэг юм бэ? Тэд үнэнийг ингэж хэрэгжүүлж байгааг Бурхан бүр харсэн биш үү? Яагаад бас хүмүүсийн хандлагыг харах гэж?” гэдэг. Энэ бол утгагүй яриа! Бурхан ингэж хийдгээс хойш Бурханы санаа зорилго тэнд байх л ёстой. Бурхан хүмүүсийн үг үйл хэрэг бүрийг, үйлдэл хөдөлгөөн бүрийг, тэр ч бүү хэл тэдний бодол, санаа бүрийг харан тэднийг үргэлж хажуугаас нь ажигладаг. Тэдний төгсгөлийг тогтоох нотолгоо болгохын тулд Бурхан хүмүүст тохиолддог бүхнийг буюу тэдний сайн үйлс, тэдний алдаа, тэдний гэм буруу, бүр тэдний урвалт болон эсэргүүцлийг бүгдийг нь тэмдэглэж авна. Бурханы ажил алхам алхмаар ахин дэвшихийн хэрээр чи улам их үнэнийг сонсож, улам их эерэг зүйл, эерэг мэдээлэл болон үнэний бодит байдлыг хүлээн авдаг. Энэ үйл явцад чамд тавих Бурханы шаардлага ч мөн ихэснэ. Үүний зэрэгцээ, Бурхан чамд зориулж илүү хүнд шалгалтыг зохион байгуулна. Энэ хугацаанд Бурханд хандах чиний хандлага сайжирсан эсэхийг шалгах нь Түүний зорилго юм. Мэдээж, энэ хугацаанд Бурханы чамаас шаарддаг үзэл бодол нь үнэний бодит байдлын талаарх чиний ойлголттой тохирдог.

Чиний биеийн хэмжээ аажмаар өсөхөд чамаас шаардах Бурханы стандарт мөн аажмаар өснө. Чамайг нас бие гүйцээгүй байхад Бурхан чамд маш доогуур стандарт өгнө; чиний биеийн хэмжээ арай томроход Бурхан чамд арай өндөр стандарт өгнө. Гэхдээ бүх үнэнийг ойлгосны чинь дараа Бурхан яах вэ? Бурхан чамд бүр ч илүү том шалгалт учруулна. Эдгээр шалгалтын дундаас Бурханы олж авахыг хүсдэг зүйл, Бурханы харахыг хүсдэг зүйл бол Бурханы талаарх чиний гүнзгий мэдлэг болон чиний жинхэнэ хүндэтгэл юм. Энэ үед, чамд тавих Бурханы шаардлага нь, чиний биеийн хэмжээ арай боловсорч гүйцээгүй байсан үеийг бодвол илүү өндөр, “илүү хатуу” байх болно (тайлбар: Хүмүүс үүнийг хатуу гэж үздэг боловч Бурхан үнэндээ үүнийг зохистой гэж үздэг). Бурхан хүмүүсийг шалгахдаа ямар төрлийн бодит байдлыг бүтээхийг хүсдэг вэ? Зүрх сэтгэлээ Өөрт нь өг гэж Бурхан хүмүүсээс үргэлж шаардаж байна. Зарим хүн: “Хүн яаж түүнийгээ өгөх юм бэ? Би үүргээ биелүүлдэг, гэр орон, амь зуулгаа орхисон, би Бурханы төлөө зарцуулсан. Эдгээр нь бүгд зүрх сэтгэлээ Бурханд өгсний зан төлөв биш үү? Би өөрөөр яаж зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх юм бэ? Эдгээр нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгсний минь жишээ болж чадахгүй гэж үү? Бурханы бодитой шаардлага чухам юу бэ?” гэж хэлнэ. Энэ шаардлага маш энгийн. Үнэндээ, өөрсдийн шалгалтын янз бүрийн үе шатанд, янз бүрийн түвшинд зүрх сэтгэлээ Бурханд аль хэдийн өгчихсөн хүмүүс байдаг. Гэхдээ хүмүүсийн дийлэнх олонх нь зүрх сэтгэлээ Бурханд хэзээ ч өгдөггүй. Бурхан чамд шалгалт илгээхдээ чиний зүрх сэтгэл Бурхан руу, бие махбод руу, эсвэл Сатан руу хандаж байна уу гэдгийг хардаг. Бурхан чамд шалгалт илгээхдээ Бурханыг эсэргүүцэн зогсож байна уу, эсвэл нийцтэй байх байр сууринд зогсож байна уу гэдгийг чинь хардаг бөгөөд чиний зүрх сэтгэл Өөртэй нь нэг талд байгаа эсэхийг хардаг. Чи төлөвшөөгүй байхдаа шалгалттай тулгарвал итгэл чинь маш сул байдаг бөгөөд үнэний талаар хязгаарлагдмал ойлголттой байдаг учраас Бурханы хүслийг хангахын тулд яг юу хийх хэрэгтэйг мэддэггүй. Тэгсэн хэрнээ чи мөн л үнэнээсээ, чин сэтгэлээсээ Бурханд залбирч чадах ба өөрийн зүрх сэтгэлийг Бурханд өгч, Бурханыг өөрийн захирагч болгож, хамгийн эрхэм дээд гэж итгэдэг зүйлсээ Бурханд өргөл болгоход бэлэн байж чадна. Зүрх сэтгэлээ Бурханд аль хэдийн өгчихсөн гэдэг бол энэ юм. Чи улам олон сургаал номлол сонсож, үнэнийг илүү их ойлгох тусам биеийн хэмжээ чинь аажмаар боловсорч гүйцнэ. Энэ үед Бурханы чамаас шаардах стандарт нь чамайг боловсорч гүйцээгүй байсан үеийнхтэй адилгүй; тэрнээс илүү өндөр стандарт шаарддаг. Хүн яваандаа зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх үед энэ нь Бурханд улам улам ойртсоор байдаг; хүн Бурханд жинхэнээсээ дөхөхөд Түүнээс эмээх зүрх сэтгэл нь улам ихэсдэг. Бурхан ийм зүрх сэтгэлийг хүсдэг.

Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг олж авахыг хүсэх үедээ түүнд зөндөө олон шалгалт өгнө. Эдгээр шалгалтын явцад хэрвээ Бурхан энэ хүний зүрх сэтгэлийг олж авч чадаагүй, эсвэл энэ хүнд ямар нэг хандлага байгааг нь хараагүй бол, өөрөөр хэлбэл, энэ хүний Бурханаас эмээх хэрэгжүүлэлт болон зан авирыг хараагүй, мөн муугаас зайлах хандлага болон шийдвэрийг хараагүй бол, зөндөө олон шалгалтын дараа энэ хүнд гаргасан Бурханы тэвчээр хумигдаж, энэ хүнийг цаашид тэвчихгүй. Тэрээр түүнд цаашид шалгалт өгөхгүй бөгөөд түүн дээр дахиж ажиллахгүй. Тэгвэл энэ хүний төгсгөл юуг илтгэн харуулж байна вэ? Тэр хүн төгсгөлгүй байх болно гэсэн үг юм. Энэ хүн ямар ч муу зүйл хийгээгүй байж болно. Мөн бусниулж, үймүүлэх юу ч хийгээгүй байж болно. Түүнчлэн Бурханыг илт эсэргүүцээгүй байж болох юм. Гэвч энэ хүний зүрх сэтгэл Бурханаас нуугдсан байна. Тэр хэзээ ч Бурханд хандах тодорхой хандлага, үзэл бодолтой байгаагүй бөгөөд зүрх сэтгэл нь Түүнд өгөгдсөн гэдгийг Бурхан тодорхой харж чаддаггүй, мөн энэ хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах гэж оролдож байгаа гэдгийг Бурхан тодорхой харж чаддаггүй. Бурхан энэ хүмүүсийг цаашид тэвчихгүй, цаашид ямар нэг төлөөс төлөхгүй, цаашид өршөөлөө хүртээхгүй бөгөөд цаашид тэдэн дээр ажиллахгүй. Энэ хүний Бурханд итгэх итгэлийн амьдрал аль хэдийн дууссан. Яагаад гэвэл, энэ хүнд өгсөн олон шалгалтаасаа Бурхан Өөрийн хүссэн үр дүнг олж аваагүй. Ийнхүү дотор нь Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт Надад хэзээ ч харагдаагүй олон хүн байдаг. Үүнийг хэрхэн харах боломжтой вэ? Ийм хүн Бурханд олон жил итгэж, өнгөн дээрээ маш идэвхтэй байсан байж магадгүй. Тэд олон ном уншиж, олон ажил төрөл зохицуулж, арван хэдэн дэвтэр тэмдэглэлээр дүүргэж, олон сургаал номлолыг эзэмшсэн. Гэвч харагдахуйц ямар ч өсөлт ер байгаагүй, энэ хүнээс Бурханд хандах ямар ч харагдахуйц үзэл бодол ер байгаагүй ба ямар ч тодорхой хандлага байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл, чи энэ хүний зүрх сэтгэлийг харж чадахгүй. Зүрх сэтгэл нь үргэлж ороолттой, битүүмжилсэн байдаг—Бурханаас битүүмжилсэн байдаг, иймээс Бурхан энэ хүний үнэн зүрх сэтгэлийг хараагүй, энэ хүний Бурханыг гэсэн жинхэнэ хүндэтгэлийг хараагүй, түүнээс гадна, энэ хүнийг Бурханы замаар хэрхэн алхаж байгааг хараагүй. Хэрвээ одоог хүртэл Бурхан ийм хүнийг олж аваагүй бол ирээдүйд Тэр түүнийг олж авч чадах уу? Чадахгүй! Бурхан олж авч чадахгүй зүйлээ авах гэж зүтгээд л байх уу? Тэгэхгүй! Тэгвэл энэ хүмүүст хандах Бурханы одоогийн хандлага юу вэ? (Тэр тэднийг жигшин зайлуулдаг, Тэр тэднийг тоодоггүй.) Тэр тэднийг тоодоггүй! Бурхан ийм хүнийг тоодоггүй; Тэр тэднийг жигшин зайлуулдаг. Та нар эдгээр үгийг маш хурдан, маш нарийн зөв цээжилсэн. Та нар сонссон зүйлээ ойлгосон юм шиг байна!

Бурханыг дагаж эхлэхдээ төлөвшөөгүй, юу ч мэддэггүй хүмүүс байдаг; тэд Бурханы санаа зорилгыг ойлгодоггүй; мөн Бурханд итгэх нь юу болохыг мэддэггүй ба хүний зохиосон, андуу ташаа арга замаар Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг. Ийм хүн шалгалттай тулгарах үедээ үүнийг мэддэггүй бөгөөд Бурханы удирдамж, гэгээрлээс тасархай байдаг. Тэд Бурханд зүрх сэтгэлээ өгнө гэж юу болохыг, мөн шалгалтад бат зогсох гэж юу болохыг мэдэхгүй. Бурхан энэ хүнд хязгаарлагдмал хугацаа өгөөд энэ хугацаанд Бурханы шалгалт гэж юу болох, Бурханы санаа зорилго юу болохыг ойлгуулдаг. Үүний дараа энэ хүн үзэл бодлоо харуулах хэрэгтэй. Энэ үе шатанд байгаа хүмүүсийг Бурхан хүлээсээр л байдаг. Зарим үзэл бодолтой боловч эргэж буцан эргэлзсээр байгаа, Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөхийг хүссэн ч тэгж шийдэхгүй байгаа, хэдийгээр зарим үндсэн үнэнийг хэрэгжүүлдэг ч томоохон шалгалт тулгарах үед шантарч, бууж өгөхийг хүсдэг хүмүүсийн тухайд гэвэл—энэ хүмүүст хандах Бурханы хандлага юу вэ? Бурхан энэ хүмүүст жаахан ч гэсэн найдвар тавьсаар л байдаг. Үр дүн нь тэдний хандлага болон биеэ авч явах байдлаас хамаардаг. Хэрвээ хүмүүс ахиц дэвшил гаргахдаа тийм ч идэвхтэй биш бол Бурхан ямар хариу үзүүлэх вэ? Тэр хаядаг. Яагаад гэвэл, Бурхан чамайг хаяхаас өмнө чи аль хэдийн өөрийгөө зөнд нь хаячихсан. Тиймээс чи ингэж хандсанд нь Бурханыг буруутгаж болохгүй, тийм биз дээ? Энэ нь шударга уу? (Энэ бол шударга.)

Нэгэн бодитой асуулт хүмүүсийн янж бүрийн ичиж зовсон байдлыг ил болгодог

Бүх хүний дундаас хамгийн эмгэнэлт төгсгөлтэй өөр төрлийн хүн байдаг. Эдгээр нь Миний хамгийн дурдах дургүй хүмүүс юм. Энэ хүн Бурханы шийтгэлийг авч байгаа учраас, эсвэл тэдэнд тавих Бурханы шаардлага хатуу бөгөөд тэд эмгэнэлт төгсгөлтэй учраас эмгэнэлтэй биш юм. Харин тэд үүнийг өөрсдөдөө хийдэг учраас эмгэнэлтэй бөгөөд энэ нь: “Тэд булшныхаа нүхийг малтдаг” гэдэг шиг л юм. Энэ ямар төрлийн хүн бэ? Энэ хүн зөв замаар алхдаггүй ба өөрийн төгсгөлийг урьдчилан илчилсэн. Бурхан ийм хүнийг Өөрийн жигшил зэвүүцлийн хамгийн гол бай гэж үздэг. Хүмүүсийн хэлдгээр эдгээр нь бүх хүнээс хамгийн эмгэнэлтэй нь юм. Ийм хүн Бурханыг дагаж эхлэхдээ маш урам зоригтой байдаг; тэд олон төлөөс төлдөг; Бурханы ажлын төлөв байдлын талаар тэд сайн санал бодолтой байдаг; тэд өөрсдийн ирээдүйн тухайд мөрөөдлөөр дүүрэн байдаг; тэд Бурханд нэн итгэлтэй байж, Бурхан хүнийг бүрэн төгс болгож, хүнд гайхалтай сайхан хүрэх газар авчирч чадна гэж итгэдэг. Гэсэн ч ямар нэг шалтгаанаар энэ хүн дараа нь Бурханы ажлын замналаас зугтдаг. Энэ хүн зугтдаг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Тэд баяртай гэж хэлэлгүйгээр, дуу чимээгүй алга болдог гэсэн үг юм. Тэд үг дуугүй явдаг. Хэдийгээр ийм хүн Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг боловч үнэндээ Бурханд итгэх замд үндсээ ерөөсөө суулгаагүй байдаг. Тийнхүү тэд өчнөөн урт хугацаанд итгэсэн мөртлөө Бурханаас нүүр буруулж бас л чаддаг. Зарим хүн бизнес эрхлэхээр явдаг, зарим хүн өөрийнхөөрөө амьдрахаар явдаг, зарим нь баяжихаар явдаг, зарим нь гэрлэж, хүүхэдтэй болохоор явдаг … Явсан хүмүүсийн дунд мөс чанар нь гэнэт хөдлөн буцаж ирэхийг хүсдэг хүмүүс байдаг ба өчнөөн олон жилийн турш энэ дэлхийн урсгалыг даган ихэд бүтэлгүй амьдардаг өөр хүмүүс байдаг. Эдгээр зорилгогүй амьдрагчид нь маш их зовлон амсдаг бөгөөд энэ дэлхийд амьдрах нь хэтэрхий зовуурьтай, мөн Бурханаас салж болохгүй гэж тэд итгэдэг. Тэд гай гамшгаас зугтаж, эсвэл аврагдаж, гайхалтай сайхан хүрэх газарт очихын тулд Бурханы гэрт буцаж очиж, тайтгарал, амар амгалан, баяр хөөр олж авч, Бурханд үргэлжлүүлэн итгэхийг хүсдэг. Учир нь, энэ хүмүүс Бурханы хайр бол эцэс төгсгөлгүй бөгөөд Бурханы нигүүлсэл дундаршгүй, дуусашгүй гэж итгэдэг. Хүн юу хийсэн байх нь хамаагүй, Бурхан тэднийг уучилж, тэдний өнгөрснийг тэвчих ёстой гэж итгэдэг. Энэ хүмүүс буцаж ирээд үүргээ биелүүлэхийг хүсэж байгаагаа хэлдэг. Цаашлаад зарим хүн өөрсдийн зарим эд зүйлсийг хүртэл чуулганд өгдөг ба иймэрхүү арга замаар Бурханы гэрт буцаж очихыг хүсдэг. Ийм хүнд хандах Бурханы хандлага юу вэ? Бурхан тэдний төгсгөлийг хэрхэн тогтоох ёстой вэ? Чөлөөтэй ярьцгаа. (Бурхан ийм төрлийн хүнийг хүлээж авна гэж бодож байсан, гэхдээ яг одоо үүнийг сонссоны дараа тэднийг дахин хүлээж авахгүй байж магадгүй гэж бодлоо.) Чиний үндэслэл юу вэ? (Ийм хүн өөрийнхөө төгсгөлийг үхлийнх байлгахгүйн тулд Бурханы өмнө ирдэг. Тэд үнэхээр чин сэтгэлээсээ ирдэггүй. Харин Бурханы ажил удахгүй дуусна гэж мэддэг учраас буцаж ирээд ерөөл хүртэхээр горьддог.) Чиний хэлж байгаагаар, энэ хүн Бурханд чин сэтгэлээсээ итгэдэггүй, иймээс Бурхан түүнийг хүлээн авч чадахгүй юу? Тийм үү? (Тийм.) (Миний ойлгож байгаагаар, ийм төрлийн хүн нь завшааныг ашиглагчид бөгөөд Бурханд чин сэтгэлээсээ итгэдэггүй.) Тэд Бурханд итгэх гэж ирээгүй; тэд бол завшааныг ашиглагчид. Сайхан хэллээ! Эдгээр завшааныг ашиглагчид бол хүн болгоны үзэн яддаг төрлийн хүн юм. Тэд зүгээр л салхи үлээсэн зүгт хөвдөг ба өөрт нь л ашиггүй бол юунд ч оролцдоггүй. Мэдээж, тэд жигшмээр! Өөр ах, эгч нарт ямар нэг санал бодол байна уу? (Бурхан тэднийг цаашид хүлээж авахгүй, учир нь Бурханы ажил дуусах гэж байгаа бөгөөд одоо бол хүмүүсийн төгсгөл тогтоогдож байгаа үе юм. Чухам энэ үед л эдгээр хүмүүс эргэж ирэхийг хүсдэг. Тэд үнэнийг үнэхээр эрэлхийлэхийн тулд биш; гай гамшиг ирж буйг мэдсэн, эсвэл гадны хүчин зүйлс нөлөөлсөн учраас буцаж ирэхийг хүсдэг. Хэрвээ тэдэнд үнэнийг эрэлхийлсэн зүрх сэтгэл үнэхээр байсан бол тэд хэзээ ч замын дундаас зугтахгүй л байсан.) Өөр санал байна уу? (Тэднийг хүлээж авахгүй. Бурхан тэдэнд боломж үнэхээр өгсөн боловч тэд Бурханд хандахдаа Түүнийг хэзээд тоосон шинжгүй байсан. Энэ хүний цаад санаа ямар байх нь хамаагүй, тэд үнэхээр гэмшиж байсан ч гэсэн Бурхан тэднийг мөн л хүлээж авахгүй. Яагаад гэвэл Бурхан тэдэнд аль хэдийн олон боломж өгсөн атал тэд аль хэдийн өөрсдийн хандлагыг харуулсан: Тэд Бурханыг орхихыг хүссэн. Тиймээс одоо тэднийг буцаж ирэхэд Бурхан тэднийг хүлээж авахгүй.) (Бурхан ийм төрлийн хүнийг хүлээж авахгүй гэдэгтэй би ч бас санал нэг байна, учир нь хэрвээ энэ хүн үнэн замыг харж, Бурханы ажлыг тийм урт хугацааны турш туулсан байтлаа дэлхий рүү буцаж, Сатаны тэвэрт буцаж очсон бол энэ нь Бурханаас айхтар урвасан хэрэг юм. Бурханы мөн чанар нь өршөөл, хайр байдаг нь үнэн боловч энэ нь ямар төрлийн хүн рүү чиглэж байгаагаас хамаардаг. Хэрвээ энэ хүн тав тух хайж, найдаж болох ямар нэгэн зүйл хайж Бурханы өмнө ирвэл, тэрээр Бурханд чин сэтгэлээсээ итгэдэг төрлийн хүн биш бөгөөд тэдэнд үзүүлэх Бурханы өршөөл энэ хүрээд дуусна.) Бурханы мөн чанар нь өршөөл, тэгвэл Тэр яагаад ийм хүнд арай илүү өршөөл үзүүлдэггүй юм бэ? Бага зэргийн өршөөл хүртвэл тэд боломж олж авахгүй гэж үү? Өмнө нь дандаа ингэж хэлэх байсан: Бурхан хүн бүрийг аврагдаасай гэж хүсдэг бөгөөд хэнийг ч сүйрч мөхөөсэй гэж хүсдэггүй. Хэрвээ зуун хониноос нэг нь төөрвөл Бурхан ерөн есийг нь орхиод алга болсон нэг хонио хайна. Одоо энэ төрлийн хүний тухайд бол, хэрвээ энэ нь Бурханд итгэх тэдний жинхэнэ итгэлийн хувьд бол Бурхан тэднийг хүлээж аваад, тэдэнд хоёр дахь боломж олгох ёстой юу? Энэ үнэндээ хэцүү асуулт биш; энэ маш энгийн! Хэрвээ та нар Бурханыг үнэхээр ойлгож, Бурханы талаар бодит мэдлэгтэй бол олон тайлбар хэрэггүй; олон таамаг ч бас хэрэггүй, тийм үү? Та нарын хариулт зөв чигт байгаа боловч Бурханы хандлагаас зөрүүтэй байсаар байна.

Дөнгөж сая та нарын зарим нь Бурхан энэ төрлийн хүнийг хүлээж авахгүй гэдэгт эргэлзэхгүй байсан. Бусад нь тийм ч баттай байгаагүй ба Бурхан тэднийг хүлээж авч ч магадгүй, авахгүй ч байж магадгүй гэж эргэлзэж байсан—энэ хандлага бол арай дундыг баримталсан хандлага; бас тэгээд Бурхан ийм төрлийн хүнийг хүлээж авна байх гэж найдсан үзэл бодолтой хүмүүс байсан—энэ бол тодорхойгүй хандлага юм. Хандлага нь баттай хүмүүс, Бурхан одоог хүртэл ажиллаад Түүний ажил дууссан, иймээс Бурхан энэ хүмүүст хүлээцтэй хандах хэрэггүй бөгөөд Тэр тэднийг дахин хүлээж авахгүй гэж итгэдэг. Дундыг баримталдаг хүмүүс нь эдгээр асуудлыг тэдний нөхцөл байдлын дагуу шийдэх хэрэгтэй гэж итгэдэг: Хэрвээ энэ хүний зүрх сэтгэл Бурханаас салшгүй бол Бурханд одоо ч үнэхээр итгэдэг, үнэнийг эрэлхийлдэг хүн бөгөөд Бурхан урьдын сул тал, алдаа бурууг нь санах хэрэггүй; Тэр тэднийг өршөөж, дахин нэг боломж олгон, Бурханы гэрт буцаан ирүүлж, Бурханы авралыг хүртэхийг нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хэрвээ энэ хүн дахиад зугтах юм бол тэр үед Бурхан энэ хүнийг цаашид хүсэхгүй байсан ч тэдэнд шударга бусаар хандаж байна гэж тооцогдохгүй. Бурхан энэ хүнийг хүлээж авна гэж найддаг өөр бүлэг хүмүүс байдаг. Энэ бүлэг нь Бурхан тэднийг хүлээж авч байна уу, үгүй юу гэдгийг тодорхой мэддэггүй. Хэрвээ тэд Бурхан тэднийг хүлээж авах хэрэгтэй гэж итгэж байвч Бурхан тэднийг хүлээж авахгүй бол тэд Бурханы үзэл бодолтой бага зэрэг нийцэхгүй байгаа мэт байдаг. Хэрвээ тэд Бурхан тэднийг хүлээж авах хэрэггүй гэж итгэж, харин Бурхан, хүнийг гэсэн Өөрийнх нь хайр хязгааргүй бөгөөд энэ хүнд дахин нэг боломж олгоход бэлэн байна гэж хэлэх юм бол энэ нь хүний мэддэггүй байдал ил гарч байгаагийн жишээ биш гэж үү? Юу ч гэсэн та нар бүгд өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байдаг. Эдгээр үзэл бодол нь та нарын өөрсдийн бодол дахь мэдлэг юм; тэдгээр нь мөн үнэний талаарх та нарын ойлголт болон Бурханы санаа зорилгын талаарх та нарын ойлголтын гүний тусгал юм. Сайхан хэллээ, үгүй гэж үү? Энэ асуудал дээр та нарт санал бодол байгаа нь гайхалтай! Гэхдээ та нарын санал бодол зөв үү, эсвэл үгүй юу гэдгийн тухайд одоо ч асуултын тэмдэг байна. Та нар бүгдээрээ бага ч гэсэн санаа зовохгүй байна уу? “Тэгвэл юу зөв юм бэ? Бурхан яг юу бодож байгааг би сайн харахгүй, бас мэдэхгүй байна. Бурхан надад юу ч хэлээгүй. Бурхан юу бодож байгааг би яаж мэдэх юм бэ? Бурханы хүнд хандах хандлага нь хайр. Бурханы урьдын хандлагын дагуу бол Тэр энэ хүнийг хүлээж авах хэрэгтэй. Гэхдээ би Бурханы одоогийн хандлагын талаар тийм ч сайн мэдэхгүй байна—Тэрээр энэ хүнийг хүлээж авч магадгүй, хүлээж авахгүй байж ч магадгүй гэж л би хэлж чадна.” Энэ нь тун инээдтэй биш гэж үү? Энэ нь та нарыг үнэхээр мухардалд оруулсан. Хэрвээ та нарт энэ асуудлын талаар зүй зохистой үзэл бодол байхгүй бол танай чуулган ийм төрлийн хүнтэй үнэхээр тулгарвал та нар яаж шийдвэрлэх вэ? Хэрвээ та нар үүнийг зохис ёсоор шийдэхгүй бол Бурханд халдаж магадгүй. Энэ нь аюултай асуудал биш гэж үү?

Дөнгөж сая хэлэлцсэн зүйлийнхээ талаар Би яагаад та нарын үзэл бодлыг асуухыг хүсэж байна вэ? Би та нарын үзэл бодлыг шалгаж, Бурханы талаар хэр их мэдлэгтэйг чинь шалгаж, Бурханы санаа зорилго болон Бурханы хандлагын талаар хэр их ойлголттойг чинь шалгахыг хүссэн юм. Хариулт нь юу вэ? Хариулт нь та нарын үзэл юм. Та нарын зарим нь маш хуучинсаг үзэлтэй бөгөөд зарим нь хариултыг таахын тулд төсөөллөө ашиглаж байна. “Таах” гэж юу вэ? Энэ нь та нар Бурхан хэрхэн бодож байгаа талаар юу ч мэдэхгүй болохоор Бурхан ийм, эсвэл тийм маягаар хэрхэн бодох ёстой тухай ор үндэсгүй санаануудыг бодож олдог гэсэн үг. Таамаг чинь зөв үү, буруу юу гэдгийг та нар үнэндээ мэдэхгүй, иймээс та нар тодорхойгүй үзэл бодол илэрхийлдэг. Ийм баримт та нарт юу харуулсан бэ? Хүмүүс Бурханыг дагахдаа Бурханы санаа зорилгод хааяа анхаарал хандуулдаг ба Бурханы үзэл бодол болон хүнд хандах Бурханы хандлагыг хааяа анхаарч үздэг. Та нар Бурханы бодлыг ойлгодоггүй, иймээс Бурханы санаа зорилготой холбоотой, Бурханы зан чанартай холбоотой асуулт асуухад төөрөгдөлд ордог; та нар гүн эргэлзээтэй байдаг бөгөөд нэг бол тааж, эсвэл аз туршдаг. Энэ ямар хандлага вэ? Энэ нь нэг баримтыг баталдаг: Бурханд итгэдэг ихэнх хүн Түүнийг хоосон агаар шиг, бүдэг бадаг мэтээр үздэг. Яагаад Би ингэж хэлж байна вэ? Учир нь, асуудалтай тулгарах бүрдээ та нар Бурханы санаа зорилгыг мэддэггүй. Та нар яагаад мэддэггүй вэ? Та нар үүнийг яг одоо л мэдэхгүй байгаа юм биш. Харин ч эхнээсээ эцсээ хүртэл та нар энэ асуудлын талаарх Бурханы хандлага юу болохыг мэддэггүй. Чи Бурханы хандлагыг харж чадахгүй, мэдэхгүй байх үедээ энэ талаар эргэцүүлж байсан уу? Чи үүнийг эрж хайсан уу? Чи үүнийг ярилцсан уу? Үгүй! Энэ нь нэг баримтыг баталдаг: Чиний итгэдэг Бурхан жинхэнэ Бурхантай холбоогүй. Бурханд итгэдэг чи зөвхөн өөрийнхөө хүслийг л эргэцүүлдэг, зөвхөн өөрийн удирдагчдын хүслийг л эргэцүүлдэг ба Бурханы үгийн өнгөц, онолын утгыг л эргэцүүлдэг боловч Бурханы хүслийг үнэхээр мэдэж, эрж хайх гэж огтхон ч оролддоггүй. Ийм байдаггүй гэж үү? Энэ асуудлын мөн чанар нь аймаар! Олон жилийн турш Би Бурханд итгэдэг олон хүнийг харсан. Тэд Бурханыг юу болгон үзэж итгэдэг вэ? Зарим хүн Бурханыг хоосон агаар мэт үзэж Түүнд итгэдэг. Тэд Бурханы байгаа, байхгүйг мэдэрч, мэдэж чаддаггүй, тэр ч бүү хэл, тодорхой харж, эсвэл ойлгож чаддаггүй учраас энэ хүмүүст Бурханы оршин тогтнолын талаарх асуултад өгөх хариулт байдаггүй. Дотоод ухамсартаа энэ хүмүүс Бурханыг оршдоггүй гэж боддог. Зарим хүн Бурханыг хүн мэтээр үзэж Түүнд итгэдэг. Өөрсдийнх нь хийж чаддаггүй бүх зүйлийг Бурхан хийж чадахгүй бөгөөд Бурхан өөрсөд шиг нь бодох ёстой гэж энэ хүмүүс итгэдэг. Бурханы талаарх энэ хүний тодорхойлолт нь “үл үзэгдэх бөгөөд хүршгүй хүн” юм. Бурханыг хүүхэлдэй мэтээр итгэдэг бүлэг хүмүүс бас байдаг. Бурханд ямар ч сэтгэл хөдлөл байхгүй, Бурхан бол шавар хөшөө, мөн асуудалтай тулгарах үедээ Бурханд ямар ч хандлага, ямар ч үзэл бодол, ямар ч санаа байдаггүй; Тэр хүний эрхшээлд байж, хүмүүс Түүнд хүссэнээрээ итгэж болно, Түүнийг агуу гэвэл Тэр агуу; жижиг гэвэл Тэр жижиг гэж хүмүүс итгэдэг. Хүмүүс нүгэл үйлдээд тэдэнд Бурханы өршөөл, хүлээцтэй байдал болон хайр хэрэгтэй болоход Бурхан өршөөлөө үзүүлэх ёстой. Энэ хүмүүс Бурханыг оюун ухаандаа зохиож, энэ Бурханаар өөрсдийн хэрэгцээг гүйцэлдүүлж, өөрсдийн бүх хүслийг хангуулдаг. Хаана, хэзээ гэдэг нь хамаагүй, мөн энэ хүн юу хийдэг нь хамаагүй, тэд Бурхантай харьцахдаа болон Бурханд итгэхдээ хий мөрөөдлөө хэрэглэдэг. Бурханы зан чанарыг уурлуулсныхаа дараа ч гэсэн Бурхан өөрсдийг нь аврана гэж итгэдэг хүмүүс ч бас байдаг. Яагаад гэвэл, Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд хэмжээлшгүй, Бурханы зан чанар зөвт бөгөөд хүмүүс Бурханд хэрхэн халдах нь хамаагүй, Бурхан алийг нь ч санахгүй. Хүний алдаа, хүний гэм нүгэл болон хүний дуулгаваргүй байдал нь тэр хүний зан чанарын түр зуурын илэрхийлэл учраас Бурхан хүмүүст боломж олгож, тэдэнд тэвчээртэй, хүлээцтэй ханддаг. Бурхан тэднийг мөн л өмнөх шигээ хайрлана гэж тэд итгэдэг. Иймээс тэдний аврагдах найдвар их хэвээр байдаг. Үнэндээ, хүн Бурханд яаж итгэдэг байх нь хамаагүй, тэд үнэнийг эрэлхийлэхгүй байгаа цагт Бурхан тэдэнд үгүйсгэх хандлага баримталдаг. Яагаад гэвэл, чи Бурханд итгэх зуураа Бурханы үгийн номыг дээдэлж, өдөр бүр судалж, өдөр бүр уншдаг байж магадгүй боловч жинхэнэ Бурханыг үл тоомсорлон, Түүнийг хоосон агаар мэт үзэж, Түүнийг хүн шиг үздэг ба та нарын зарим нь Түүнийг зүгээр л хүүхэлдэй мэт үздэг. Би яагаад ингэж хэлж байна вэ? Учир нь Миний харж байгаагаар, та нарт нэг асуудал тулгарсан, эсвэл нэг орчин нөхцөл тохиолдсоныг үл харгалзан дотоод ухамсарт чинь оршиж байгаа тэдгээр зүйл, чиний дотор ургаж гарсан тэдгээр зүйлийн аль нь ч Бурханы үгтэй, эсвэл үнэнийг эрэлхийлэхтай ямар ч холбоогүй. Чи зөвхөн юу бодож байгаагаа, чиний үзэл бодол юу болохыг л мэддэг бөгөөд өөрийн бодол санаа, өөрийн үзэл бодлыг Бурханд хүчээр тулгаж, Бурханы үзэл бодол болгодог төдийгүй үүнийгээ стандарт болгон хатуу чанд баримталдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр, чи Бурханаас улам бүр холддог.

Бурханы хандлагыг ойлгож, Бурханы талаарх бүх буруу үзлийг орхих нь

Та нарын одоо итгэж байгаа энэ Бурхан ямар төрлийн Бурхан болохыг та нар хэзээ нэгэн цагт бодож үзсэн үү? Муу хүн муу зүйл хийж буйг хараад Тэр дургүйцдэг үү? (Тэр дургүйцдэг.) Мэдлэггүй хүмүүсийн алдааг харахдаа Тэр ямар хандлагатай байдаг вэ? (Гунигтай.) Түүний тахилыг хүмүүс хулгайлж байхыг харахдаа Тэр ямар хандлагатай байдаг вэ? (Тэр тэднийг жигшдэг.) Энэ бүгд маш ойлгомжтой, тийм үү? Хүн Бурханд итгэх итгэлдээ хайхрамжгүй байж, үнэнийг огт эрэлхийлэхгүй байхыг харахдаа Бурхан ямар хандлагатай байдаг вэ? Энэ талаар та нар тодорхой ойлгоогүй байна, тийм үү? Хайхрамжгүй байдал бол нүгэл болох хандлага биш бөгөөд энэ нь Бурханд халдаж байгаа хэрэг биш. Үүнийг алдаа эндэл гэж тооцох ёсгүй гэж хүмүүс итгэдэг. Тэгвэл чи Бурханы хандлагыг юу гэж бодож байна вэ? (Тэр үүнд хариу үзүүлэхийг хүсдэггүй.) Хариу үзүүлэх хүсэлгүй байх—энэ ямар хандлага вэ? Бурхан энэ хүмүүсийг дорд үзэж, үл тоомсорлоно! Бурхан энэ хүмүүст хүйтэн хөндий хандаж харьцана. Гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт, цохилт, эсвэл сахилгажуулалт зэрэг ямар ч ажлыг тэдэн дээр хийлгүйгээр тэднийг үл ойшоох нь Түүний арга барил юм. Ийм төрлийн хүн ердөө л Бурханы ажилд тооцогддоггүй. Түүний зан чанарыг уурлуулж, захиргааны зарлигт нь халддаг хүмүүст хандах Бурханы хандлага ямар байдаг вэ? Туйлын их жигшил зэвүүцэл! Бурханы зан чанарыг хилэгнүүлсэндээ гэмшдэггүй хүмүүст Бурхан туйлын их хилэгнэдэг. “Хилэгнэсэн” гэдэг нь зөвхөн мэдрэмж, сэтгэлийн байдал юм; энэ нь тодорхой хандлагыг төлөөлж чадахгүй. Гэхдээ иймэрхүү мэдрэмж, сэтгэлийн байдал нь энэ хүнд төгсгөл авчирна: Энэ нь Бурханыг туйлын их зэвүүцлээр дүүргэнэ! Энэ туйлын их зэвүүцлийн үр дагавар юу вэ? Энэ нь Бурхан энэ хүнийг нэг тийш тавиад, одоохондоо тоолгүй орхих явдал юм. Залхаан цээрлүүлэлтийн үеэр Тэр тэдний шийтгүүлэхийг хүлээх болно. Энэ юу бодогдуулж байна вэ? Энэ хүнд төгсгөлбас л байх уу? Бурхан энэ төрлийн хүнд төгсгөл өгөх гэж хэзээ ч зориогүй! Иймээс Бурхан энэ төрлийн хүнд одоогоор хариу үзүүлэхгүй байгаа нь хэвийн хэрэг бус уу? (Тийм.) Энэ төрлийн хүн одоо хэрхэн бэлтгэх ёстой вэ? Тэд өөрсдийн зан авир болон үйлдсэн муу үйлдлийнхээ сөрөг үр дагаврыг үүрэхэд бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ бол энэ төрлийн хүнд барьж буй Бурханы хариу юм. Иймээс Би одоо энэ төрлийн хүнд: Хий мөрөөдөлтэй цаашид битгий зууралд, мөн аз завшаанд найдах бодол бүү өвөрлө хэмээн тодорхой хэлж байна. Бурхан хүмүүст үргэлж хүлээцтэй хандахгүй; Тэр тэдний гэм буруу, дуулгаваргүй байдлыг үргэлж тэсвэрлэхгүй. Зарим хүн: “Би иймэрхүү цөөн хэдэн хүн харсан. Тэднийг залбирах үед ялангуяа Бурхан сэтгэлийг нь хөдөлгөж, тэд гашуунаар уйлдаг. Ер нь тэд бас маш их аз жаргалтай байдаг; Бурхан тэдэнтэй хамт байгаа мэт, тэдэнд Бурханы удирдамж байгаа мэт харагддаг” гэдэг. Энэ үгийг дураараа бүү ярь! Гашуунаар уйлж байгаа гэдэг нь заавал Бурхан сэтгэлийг нь хөдөлгөсөн юм уу, эсвэл Бурхан түүнтэй хамт байгаа гэсэн үг биш, тэдэнд Бурханы удирдамж байгаа гэсэн үг бүр ч биш. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг уурлуулбал Бурхан тэднийг удирдан чиглүүлсээр байх уу? Товчхондоо, Бурхан хэн нэгнийг таягдаж, орхихоор шийдсэн бол тэр хүн аль хэдийн төгсгөлгүй болдог. Залбирах үедээ тэд өөртөө хэчнээн сэтгэл хангалуун байх нь, зүрх сэтгэлдээ Бурханд хэчнээн их итгэдэг байх нь хамаагүй; энэ нь нэгэнт чухал биш болсон байдаг. Чухал зүйл бол Бурханд ийм итгэл хэрэггүй, Бурхан ийм хүнийг аль хэдийн жигшин голсон бөгөөд ирээдүйд тэднийг хэрхэн шийдвэрлэх нь ч бас чухал биш. Юу чухал вэ гэвэл, энэ хүн Бурханыг уурлуулах тэр мөчид төгсгөл нь хэдийн тогтоогддог. Хэрвээ Бурхан энэ төрлийн хүнийг аврахгүй гэж шийдсэн бол тэд шийтгүүлэхээр үлддэг. Энэ бол Бурханы хандлага юм.

Хэдийгээр Бурханы мөн чанарын нэг хэсэг нь хайр бөгөөд Тэр хүн бүхэнд өршөөл үзүүлдэг боловч Түүний мөн чанар нь бас эрхэм чанар гэдгийг хүмүүс анзаардаггүй, бас мартдаг. Түүнд хайр бий гэдэг нь хүмүүс Түүнд дураараа халдаж болдог, Түүнд ямар ч мэдрэмж, эсвэл ямар ч хариу үйлдэл байхгүй гэсэн үг биш юм. Түүнд өршөөл бий гэдэг нь хүмүүст хэрхэн хандах талаар Түүнд ямар ч зарчим байхгүй гэсэн үг биш билээ. Бурхан бол амьд; Тэр үнэхээр оршдог. Тэр бол төсөөллийн хүүхэлдэй юм уу өөр ямар нэг зүйл биш. Тэр оршдог болохоор бид Түүний зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг үргэлж анхааралтай сонсож, Түүний хандлагад анхаарал хандуулж, Түүний мэдрэмжийг ойлгох хэрэгтэй. Бурханыг тодорхойлохын тулд бид хүмүүсийн төсөөллийг ашиглах ёсгүй бөгөөд Бурханд хүмүүсийн бодол, хүслийг тулган, Бурханыг хүний араг маяг, төсөөллөөр хүнд ханддаг болгох ёсгүй. Хэрвээ тэгвэл чи Бурханыг уурлуулж, Бурханы уур хилэнг сорьж, Бурханы эрхэм чанарыг сорьж байна! Тиймээс энэ асуудал хэр хүнд болохыг ойлгосныхоо дараа өөрийнхөө үйлдэлд анхаарал болгоомжтой бай гэж Би энд байгаа хүн нэг бүрээс шаардаж байна. Хэлж ярихдаа ч мөн анхаарал болгоомжтой бай. Бурханд хэрхэн хандаж байгаагийн чинь тухайд бол анхаарал болгоомжтой байх тусмаа төдий чинээ сайн! Бурханы хандлага юу болохыг ойлгохгүй байх үедээ хайхрамжгүй бүү ярь, үйлдэлдээ бүү хайхрамжгүй бай, хайхрамжгүйгээр муу нэр бүү зүүлгэ. Түүнээс гадна, дур зоргоороо дүгнэлт бүү хий. Үүний оронд чи хүлээж, эрж хайх ёстой; энэ нь мөн Бурханаас эмээж, муугаас зайлахын илрэл юм. Хэрвээ чи юун түрүүнд энэ зүйлийг биелүүлж, юун түрүүнд энэ хандлагыг эзэмшиж чадвал Бурхан тэнэглэл, мэдлэггүй байдал болон бодлогогүй байдлын чинь төлөө чамайг буруушаахгүй. Үүний оронд Бурханыг гомдоохоос айх айдас, Бурханы санаа зорилгыг хүндлэх чиний хүндэтгэл, Түүнд дуулгавартай байхад бэлэн байдаг чиний хандлагын ачаар Бурхан чамайг санаж, чамайг удирдан чиглүүлж, гэгээрүүлэх буюу чиний боловсроогүй, мэдлэггүй байдлыг тэвчих болно. Гэтэл Түүнд хандах чиний хандлага хүндэтгэлгүй—Бурханыг дур зоргоороо шүүж, Бурханы санаа бодлыг дур зоргоороо таамаглаж, тодорхойлж байвал—Бурхан чамд ял зэм, сахилгажуулалт, бүр шийтгэл ч оногдуулна; эсвэл Тэр чамд ямар нэг хэллэг өгнө. Тэр хэллэг чиний төгсгөлтэй холбоотой байж ч болох юм. Тиймээс Би үүнийг дахин нэг удаа цохон тэмдэглэмээр байна: Та нар Бурханаас ирдэг бүхэнд анхааралтай, болгоомжтой байх ёстой. Хайхрамжгүй бүү ярь, мөн үйлдэлдээ хайхрамжгүй бүү бай. Чи ямар нэгэн зүйл хэлэхээсээ өмнө бодох ёстой: Би ингэж үйлдвэл Бурханыг уурлуулах уу? Ингэж үйлдэх нь Бурханаас эмээж байгаа хэрэг үү? Энгийн хэрэг байсан ч гэсэн чи зүрх сэтгэлдээ илүү их эргэцүүлж, бодож үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ чи хаа явсан газраа, бүх зүйл дээр, цаг ямагт, эдгээр зарчмын дагуу үнэхээр хэрэгжүүлж, ялангуяа өөрийнхөө ойлгодоггүй асуудлуудад иймэрхүү хандлага баримталбал Бурхан чамайг үргэлж удирдан чиглүүлэх бөгөөд дагах замыг чинь үргэлж өгнө. Хүмүүс ямар зан төлөвтэй байх нь хамаагүй, Бурхан энэ бүгдийг тодорхой, ил хардаг бөгөөд эдгээр зан төлөвийн талаар чамд нарийн зөв, тохиромжтой үнэлгээ өгнө. Хамаг сүүлчийн шалгалтыг туулсны чинь дараа Бурхан чиний төгсгөлийг тогтоохын тулд бүх зан авирыг чинь бүрэн нэгтгэж дүгнэнэ. Энэ үр дүн нь бүх хүнийг ямар ч эргэлзээгүйгээр итгүүлнэ. Би та нарт юу хэлэхийг хүсэж байна вэ гэвэл, та нарын үйл хэрэг болгон, та нарын үйлдэл бүр, та нарын бодол болгон хувь заяаг чинь шийднэ.

Хүний төгсгөлийг хэн тогтоодог вэ?

Хамгийн чухал бас нэг зүйл байдаг бөгөөд тэр нь Бурханд хандах та нарын хандлага юм. Энэ хандлага бол маш чухал! Энэ нь та нарыг эцсийн эцэст сүйрэл рүү явах уу, эсвэл та нарт зориулж Бурханы бэлтгэсэн гайхалтай хүрэх газар луу явах уу гэдгийг шийддэг. Хаанчлалын эрин үед Бурхан хэдийнээ 20 гаруй жил ажилласан бөгөөд энэ 20 жилийн хугацаанд та нарын зүрх сэтгэл өөрийнхөө зан төлөвийн талаар жаахан хайнга хандаж байсан байх. Гэвч Бурхан зүрх сэтгэлдээ хүн нэг бүрийн талаар бодит, үнэн бүртгэл хийчихсэн. Түүнийг дагаж, Түүний номлолыг сонсож эхэлсэн үеэс нь эхлээд, улам их үнэнийг ойлгож, үүргээ биелүүлэх хүртэлх бүх хугацааны турш хүн бүрийн зан төлөвийнх нь бүртгэл Бурханд бий. Хүн үүргээ гүйцэтгэж байхдаа, бүх төрлийн орчин нөхцөл , бүх төрлийн шалгалттай тулгарах үедээ хандлага нь ямар байдаг вэ? Тэдний бүх зан төлөв ямар байдаг вэ? Тэд зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хэрхэн үздэг вэ? … Бурханд энэ бүгдийн данс, бүртгэл бий. Та нар эдгээр асуудлууд дээр маанаг байж магадгүй. Гэвч Бурханы хувьд тэдгээр нь бүгд тов тодорхой бөгөөд хайнга байдлын өчүүхэн төдий ч ул мөр байдаггүй. Энэ бол хүн нэг бүрийн төгсгөл, тэдний хувь заяа болон хэтийн ирээдүйг ч мөн хамарсан асуудал юм. Үүнээс гадна, энд л Бурхан уйгагүй хичээл зүтгэлээ зориулдаг юм. Иймд Бурхан үүнийг өчүүхэн төдий ч үл ойшоож зүрхэлдэггүй бөгөөд ямар ч хайнга байдлыг тэвчихгүй. Бурхан хүний төлөө энэ дансыг бүртгэж, Бурханыг дагасан хүний замналыг эхнээс нь төгсгөл хүртэл бүгдийг нь бүртгэдэг. Энэ хугацаанд Бурханд хандах чиний хандлага хувь заяаг чинь шийддэг. Энэ маш үнэн биш гэж үү? Одоо та нар Бурхан бол зөвт гэж итгэдэг үү? Бурхан ийнхүү үйлддэг нь тун зохистой юу? Та нарт Бурханы талаар өөр ямар нэгэн төсөөлөл байна уу? (Үгүй.) Тэгэхээр хүний төгсгөл бол Бурханы тогтоодог зүйл гэх үү, эсвэл хүн өөрөө тогтоодог зүйл гэж та нар хэлэх үү? (Энэ бол Бурханы тогтоох зүйл.) Хэн үүнийг тогтоодог вэ? (Бурхан.) Та нар бас мэдэхээ больчихсон биз дээ? Хонг Конгийн ах, эгч нар аа, хэлээч—хэн үүнийг тогтоодог вэ? (Хүн өөрөө үүнийг тогтоодог.) Хүн өөрөө тогтоодог оо? Тэгэхээр Бурхан үүнд огт хамаагүй гэсэн үг үү? Өмнөд Солонгосын ах, эгч нар хэлээч. (Хүний бүх үйлдэл, үйл хэрэг дээр үндэслэж, мөн явсан зам дээр нь үндэслэж Бурхан хүний төгсгөлийг тогтоодог.) Энэ бол маш бодитой хариулт. Та бүхэнд мэдэгдэх ёстой нэг баримт байна: Бурхан авралын ажлынхаа явцад хүнд зориулж стандарт тогтоосон. Энэ стандарт нь хүн Бурханы үгийг дуулгавартай дагаж, Бурханы замаар алхаж чадах явдал билээ. Энэ нь, хүний төгсгөлийг цэгнэхэд ашиглагддаг стандарт юм. Хэрвээ чи Бурханы энэ стандартын дагуу хэрэгжүүлбэл сайн төгсгөл олж авч чадна; тэгэхгүй бол чи сайн төгсгөл олж авч чадахгүй. Тэгэхээр энэ төгсгөлийг хэн тогтоодог гэж чи хэлэх вэ? Үүнийг Бурхан ганцаараа тогтоодог бус, харин Бурхан, хүн хоёр хамт тогтоодог. Энэ зөв үү? (Зөв.) Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах ажил хийж, мөн үзэсгэлэнтэй сайхан хүрэх газрыг хүнд зориулан бэлдэхийг идэвхийлэн хүсдэг; хүн бол Бурханы ажлын бай бөгөөд энэ төгсгөл, энэхүү хүрэх газар бол Бурханы хүнд бэлдэж өгдөг зүйл юм. Хэрвээ Бурханы ажилд ямар ч бай байгаагүй бол Тэр энэ ажлыг хийх хэрэггүй байх байв; Бурхан энэ ажлыг хийгээгүй бол хүнд аврагдах боломж үгүй байх байлаа. Хүн бол авралын бай, хүн хэдийгээр энэ үйл явцын идэвхгүй тал боловч энэ талын хандлага нь хүн төрөлхтнийг аврах ажилдаа Бурхан амжилттай байх уу, үгүй юу гэдгийг шийддэг. Бурханаас чамд өгдөг удирдамж байхгүй байсан бол чи Түүний стандартыг мэдэхгүй, ямар ч зорилгогүй байх байсан. Чамд энэ стандарт, энэ зорилго байсан ч чи хамтран ажилладаггүй, үүнийг хэрэгжүүлдэггүй, төлөөс төлдөггүй бол энэ төгсгөлийг мөн л олж авч чадахгүй. Ийм учраас энэ төгсгөлийг Бурханаас салгаж болохгүй, бас хүнээс салгаж болохгүй гэж бид хэлдэг. Одоо та нар хүний төгсгөлийг хэн тогтоодгийг мэдэж авсан байхаа.

Хүмүүс туршлага дээрээ тулгуурлан Бурханыг тодорхойлох дуртай байдаг

Бурханыг мэдэх тухай сэдвийг ярилцаж байх үед та нар ямар нэгэн баримтыг анзаарсан уу? Бурханы одоогийн хандлагад өөрчлөлт орсныг та нар анзаарсан уу? Хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлага хувиршгүй юу? Бурхан үргэлж ингэж тэвчиж, Өөрийн бүх хайр, өршөөлийг хүнд хязгааргүйгээр хүртээх үү? Энэ асуудал Бурханы мөн чанарыг бас хамардаг. Өмнөх ярианаас үрэлгэн хүү гэгчийн асуулт руу буцаж очицгооё. Энэ асуултыг асуусны дараа та нарын хариулт тийм ч тодорхой байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл, та нар Бурханы санаа зорилгыг тийм ч сайн ойлгоогүй байна. Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрладгийг мэдмэгцээ тэд Бурханыг хайрын бэлгэ тэмдэг гэж тодорхойлдог: Хүмүүс юу хийсэн ч бай, яаж ч авирласан бай, Бурханд яаж ч хандсан бай, хэчнээн дуулгаваргүй байсан ч бай, Бурханд хайр байдаг учраас, мөн Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд хэмжээлшгүй учраас эдгээрийн аль нь ч хамаагүй. Бурханд хайр бий, иймээс Тэр хүмүүст хүлээцтэй хандаж чаддаг; Бурханд хайр бий, иймээс Тэр хүмүүст өршөөлтэй хандаж, тэдний боловсроогүй байдалд өршөөлтэй хандаж, тэдний мэдлэггүй байдалд өршөөлтэй хандаж, тэдний дуулгаваргүй байдалд өршөөлтэй хандаж чаддаг. Энэ үнэхээр ийм байдаг уу? Зарим хүний хувьд, тэд Бурханы тэвчээрийг нэг удаа, эсвэл хэдэн удаа мэдэрснийхээ дараа Бурхан өөрсдөд нь үүрд хүлээцтэй хандаж, өршөөлтэй хандана гэж итгээд үүнийг Бурханы талаарх өөрсдийн ойлголтын хөрөнгө мэт үзэх бөгөөд амьдралынхаа явцад тэд Бурханы тэвчээр бол өөрсдөд нь хандах Бурханы стандарт гэж үздэг. Бурханы тэвчээрийг нэг удаа мэдэрснийхээ дараа Бурханыг үүрдийн тэвчээр хэмээн тодорхойлж, энэ тэвчээр нь хязгааргүй, нөхцөлгүй бөгөөд үндсэндээ зарчимгүй гэж үүрд тодорхойлох хүмүүс бас байдаг. Эдгээр ойлголт зөв үү? Бурханы мөн чанар, эсвэл Бурханы зан чанарын тухай асуудлыг хэлэлцэх бүрд та нар будилсан мэт харагддаг. Та нарын ийм байгааг хараад Миний уур бага зэрэг хүрдэг. Та нар Бурханы мөн чанартай холбоотой олон үнэнийг сонссон; мөн Бурханы зан чанартай холбоотой олон сэдвийг сонссон. Гэвч та нарын оюун санаанд эдгээр асуудал болон эдгээр талын үнэн нь зүгээр л онол болон бичигдсэн үгс дээр үндэслэсэн ой санамжууд юм. Та нарын хэн нь ч Бурханы зан чанар яг юу болохыг өөрсдийн амьдралд хэзээ ч мэдэрч чаддаггүй, мөн Бурханы зан чанар яг юу болохыг та нар харж чаддаггүй. Тиймээс та нар бүгд хайхрамжгүй, сохроор итгэж, цаашлад Бурханд хүндэтгэлгүй хандаж, Түүнийг үл тоодог. Та нар Бурханд ийм хандлагатай байх нь юунд хүргэх вэ? Энэ нь та нарыг үргэлж Бурханы талаар дүгнэлт гаргахад хүргэдэг. Та нар өчүүхэн төдий мэдлэг олж авмагцаа маш их сэтгэл ханаж, Бурханыг бүхэлд нь олж авсан мэт санагддаг. Дараа нь Бурхан ийм л байдаг гэж дүгнэх бөгөөд Түүнийг чөлөөтэй хөдөлгөдөггүй. Тэгээд Бурхан ямар нэгэн шинэ зүйл хийх бүрд Тэр бол Бурхан гэдгийг та нар хүлээн авч чаддаггүй. Нэг л өдөр Бурхан: “Би хүнийг дахиж хайрлахгүй; Би цаашид хүнд өршөөл үзүүлэхгүй; хүнд гаргах Миний тэсвэр, тэвчээр барагдлаа; Би хүнийг туйлаас жигших жигшил, дургүйцлээр дүүрэн байна” гэж хэлэх үед хүмүүс ийм мэдэгдэлтэй сэтгэлийнхээ гүнээс зөрчилдөнө. Тэдний зарим нь бүр: “Та миний Бурхан байхаа больсон; Та миний дагахыг хүссэн Бурхан байхаа хэдийнээ больсон. Хэрвээ Та ингэж хэлж байгаа бол, Та цаашид миний Бурхан байж таарахгүй бөгөөд би Таныг цаашид дагах хэрэггүй. Хэрвээ Та надад өршөөл үзүүлэхгүй, намайг хайрлахгүй, надад хүлээцтэй хандахгүй бол би Таныг цаашид дагахгүй. Та намайг хязгааргүйгээр тэвчиж, надад үргэлж хүлээцтэй хандаж, Та бол хайр, Та бол тэвчээр, Та бол тэсвэр гэдгээ надад харуулах юм бол би Таныг дагаж чадна, зөвхөн тэр үед л би эцсээ хүртэл дагах итгэлтэй болж чадна. Би нэгэнт Таны тэвчээр, өршөөлийг хүртсэнээс хойш миний дуулгаваргүй байдал болон гэм нүгэл үүрд өршөөгдөж, үүрд уучлагдаж болох ба би хэдийд ч, хаана ч нүгэл үйлдэж, хэдийд ч, хаана ч наманчилж, өршөөгдөж, мөн Таныг хэдийд ч, хаана ч уурлуулж болно. Танд миний талаар өөрийн гэсэн санаа бодол юм уу тодорхойлолт байх ёсгүй” гэж хэлэх нь ч бий. Хэдийгээр хүн бүр зүрх сэтгэлдээ ийм асуудлын талаар хувийн үзэл бодлоор, ухамсартайгаар бодохгүй ч гэсэн тэд Бурханыг өөрсдийн нүглээ уучлуулах хэрэгсэл, гайхалтай хүрэх газар олж авахад ашиглах бай мэтээр үзэх тоолондоо, чи өөрийн мэдэлгүйгээр амьд Бурханыг аль хэдийн өөрийнхөө эсрэг, өөрийн дайсан болгон тавьчихсан байдаг. Надад харагддаг зүйл энэ. “Би Бурханд итгэдэг”; “Би үнэнийг эрэлхийлдэг”; “Би зан чанараа өөрчлөхийг хүсдэг”; “Би харанхуйн нөлөөнөөс чөлөөлөгдөхийг хүсдэг”; “Би Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсдэг”; “Би Бурханд дуулгавартай байхыг хүсдэг”; “Би Бурханд үнэнч байж, үүргээ сайн гүйцэтгэхийг хүсдэг” гэх мэт зүйлсийг чи хэлсээр байж магадгүй юм. Гэхдээ чиний хэлж буй зүйлс хэчнээн сайхан сонсогдовч, чи хэдий их онол мэддэг ч, тэр онол хэдий сүржин, хэдий гоёмсог байсан ч бодит байдал дээр одоо та нарын ихэнх нь Бурханы талаар тодорхойлолт хийхийн тулд өөрсдийн эзэмшсэн дүрэм журам, сургаал номлол, онолыг хэрхэн ашиглахаа аль хэдийн сурсан бөгөөд Түүнийг хар аяндаа л өөрсдийн эсрэг тавьдаг. Хэдийгээр чи бичиг үсэг, онол эзэмшсэн боловч үнэний бодитой байдалд хэзээ ч үнэхээр ороогүй, иймээс чиний хувьд Бурхантай ойр болох, Бурханыг мэдэх, Бурханыг ойлгох нь маш хэцүү байдаг. Энэ бол тун эмгэнэлтэй явдал юм!

Би ийм дүр зургийг видеоноос үзлээ: Хэдэн эгч “Үг нь махбодоор илэрсэн” гэдэг ном барьж байсан ба тэд үүнийг маш өндөрт өргөн барьж байсан. Тэд энэ номыг дундаа, толгойноосоо өндөрт барьж байсан. Хэдийгээр энэ нь зүгээр л нэг дүрс боловч Миний дотор төрсэн зүйл дүрс биш байсан юм. Харин хүн бүр зүрх сэтгэлдээ өндөрт тээдэг зүйл нь Бурханы үг биш, харин Бурханы үгийн ном гэх баримтыг бодоход Намайг хүргэсэн. Энэ бол маш их гунигтай явдал. Ийм байдлаар хэрэгжүүлэх нь Бурханыг өргөмжилж байгаа хэрэг огт биш юм. Та нар Бурханыг ойлгодоггүй учраас мэдээжийн нэг асуудал, өчүүхэн жижиг асуудлаас болж өөрсдийн үзлийг тээдэг. Би та нараас юм асуухад, та нартай нухацтай ярихад та нар таамаг, төсөөллөөрөө хариулдаг; та нарын зарим нь бүр эргэлзээтэй өнгөөр өөдөөс асуудаг. Энэ нь та нарын итгэдэг Бурхан чинь жинхэнэ Бурхан биш гэдгийг Надад улам тодорхой баталж өгдөг. Бурханы үгийг ийм олон жилийн турш уншсаныхаа дараа та нар дахин нэг удаа Бурханы үг, Бурханы ажил болон илүү их сургаал номлолыг ашиглан Бурханыг тодорхойлдог. Түүнчлэн та нар Бурханыг ойлгох гэж хэзээ ч оролддоггүй; Бурханы хүслийг ухаарах гэж хэзээ ч оролддоггүй; хүнд хандах Бурханы хандлага юу болохыг ойлгохоор оролддоггүй; эсвэл Бурхан хэрхэн боддог, Тэр яагаад гунигладаг, Тэр яагаад уурладаг, Тэр яагаад хүмүүсийг жигшин голдгийг болон иймэрхүү бусад асуудалыг ойлгох гэж оролддоггүй. Түүнээс гадна, Бурхан хүний янз бүринй зан төлөвийг зүгээр л ажиглаж байдаг учраас, тэдэнд хандах хандлага Түүнд байдаггүй учраас, мөн Өөрийн гэсэн санаа бодол ч байдаггүй учраас Бурхан үргэлж дуугүй байсаар ирсэн гэж бүр ч олон хүн итгэдэг. Өөр бүлэг хүмүүс үүнийг бүр илүү ахиулдаг. Энэ хүмүүс, Бурхан үг дуугүй хүлээн зөвшөөрдөг учраас дуугардаггүй, Бурхан хүлээж байгаа учраас дуугардаггүй, Бурхан ямар ч хандлагагүй учраас, мөн Бурханы хандлага аль хэдийн номд бүрэн чамбай өгүүлэгдсэн, хүн төрөлхтөнд бүхэлдээ илэрхийлэгдсэн бөгөөд хүмүүст дахин дахин давтан хэлэх хэрэггүй учраас Бурхан дуугардаггүй гэж итгэдэг. Бурхан хэдийгээр чимээгүй байгаа боловч Түүнд одоо ч гэсэн хандлага байдаг, үзэл бодол байдаг бөгөөд хүмүүсээс шаарддаг стандарт байдаг. Хэдийгээр хүмүүс Түүнийг ойлгох гэж оролддоггүй, мөн Түүнийг эрж хайх гэж оролддоггүй боловч Түүний хандлага маш тодорхой юм. Тухайн үед Бурханыг маш их урам зоригтойгоор дагаж байсан атлаа нэгэн цагт Түүнийг хаяж, орхиод явсан хүн одоо буцаж ирэхийг хүслээ гэхэд Бурханы үзэл бодол ямар байхыг, мөн Бурханы хандлага ямар байхыг та нар мэддэггүй нь гайхалтай. Энэ нь эмгэнэлтэй явдал биш гэж үү? Үнэндээ энэ бол нэлээд өнгөцхөн асуудал юм. Хэрвээ та нар Бурханы зүрх сэтгэлийг үнэхээр ойлгосон бол, ийм төрлийн хүнд хандах Түүний хандлагыг мэдэх байсан бөгөөд хоёрдмол утгатай хариулт өгөхгүй байсан. Та нар мэдэхгүй тул Би хэлж өгье.

Ажлынх нь явцад зугтсан хүмүүст хандах Бурханы хандлага

Чи ийм хүмүүстэй хаа сайгүй тааралдана: Тэд Бурханы замын талаар баттай мэддэг болсныхоо дараа янз бүрийн шалтгаанаар явж, юу хүссэнээ хийх гээд баяртай гэж ч хэлэлгүй чимээгүйхэн явдаг. Энэ хүн яагаад явдаг талаар бид одоохондоо ярилцахгүй. Эхлээд бид энэ хүнд хандах Бурханы хандлага ямар байгааг харъя. Энэ нь маш тодорхой! Бурханы нүдээр бол, энэ хүн явсан тэр мөчөөс Бурханд итгэх итгэлийнх нь амьдрал дууссан. Үүнийг тэр хүн биш, харин Бурхан дуусгасан. Энэ хүн Бурханыг орхисон гэдэг нь Бурханыг хэдийн голсон, Бурханыг аль хэдийн хүсэхээ больсон гэсэн үг юм. Энэ нь тэрээр Бурханы авралыг аль хэдийн хүлээн авахгүй болсон гэсэн үг юм. Энэ хүн Бурханыг хүсэхгүй байгаагаас хойш Бурхан түүнийг хүснэ гэж үү? Түүнчлэн энэ хүн ийм хандлагатай, ийм үзэл бодолтой байж, бас Бурханыг орхихоор шийдэхдээ аль хэдийн Бурханы зан чанарыг уурлуулсан байдаг. Хэдийгээр тэр уурсаж, Бурханыг хараагаагүй ч гэсэн, ямар нэгэн даварсан, эсвэл муу зан байдал гаргаагүй ч гэсэн, мөн хэдийгээр энэ хүн ингэж бодож байсан ч: Хэрвээ нэгэн өдөр би гадаа ханатал зугаацсаны дараа, эсвэл Бурхан надад хэрэгтэй үед би эргэж ирнэ, эсвэл Бурхан намайг дуудвал би эргэж ирнэ. Эсвэл тэр: Би гадаа шаналах үедээ, гадаад ертөнц хэтэрхий харанхуй, хэтэрхий бузар гэдгийг хараад цаашид урсгал даган явахыг хүсэхээ больсон үедээ Бурханд эргэж очно гэж хэлдэг. Хэдийгээр энэ хүн ямар үед буцаж очихоо оюун ухаандаа тооцоолсон ч гэсэн, өөрсдийн буцаж орох хаалгыг онгорхой орхисон ч гэсэн тэд юу гэж бодож, хэрхэн төлөвлөж байх нь хамаагүй, энэ бол зүгээр л тэдний хий хоосон мөрөөдөл гэдгийг тэд ухаардаггүй. Тэднийг явахыг хүсэх үед Бурханд ямар санагдахыг мэддэггүй нь тэдний хамгийн том алдаа юм. Энэ хүн Бурханыг орхихоор шийдсэн тэр мөчөөс эхлээд Бурхан тэднийг бүрмөсөн хаядаг; Бурхан тэдний төгсгөлийг Өөрийн зүрх сэтгэлд аль хэдийн тогтоодог. Тэр нь ямар төгсгөл бэ? Тэр нь энэ хүн бол зурамнуудын нэг бөгөөд тэдэнтэй хамт мөхөх болно. Тиймээс хүмүүс иймэрхүү зүйлийг дандаа хардаг: Хэн нэгэн Бурханыг хаядаг, гэхдээ тэд шийтгэл хүртдэггүй. Бурхан зарчмынхаа дагуу ажилладаг. Хүмүүс зарим зүйлийг л харж чаддаг ба зарим зүйлс зөвхөн Бурханы зүрх сэтгэлд шийдвэрлэгддэг, иймээс хүмүүс үр дүнг харж чаддаггүй. Хүмүүсийн харж байгаа зүйл нь аливаа юмны жинхэнэ тал байх албагүй; харин нөгөө тал буюу чиний хардаггүй тал нь—Бурханы зүрх сэтгэл дэх жинхэнэ бодол болон тодорхойлолт юм.

Бурханы ажлын үеэр зугтсан хүмүүс бол үнэн замыг орхидог хүмүүс юм

Бурхан яагаад энэ төрлийн хүнд тийм хүнд шийтгэл өгдөг вэ? Яагаад Бурхан тэдэнд маш их хилэгнэдэг вэ? Юуны өмнө Бурханы зан чанар бол сүр жавхлан, уур хилэн гэдгийг бид мэднэ. Тэр бол хүнд нядлуулах хонь биш; түүнээс гадна, хэн хүний хүссэнээр удирдуулдаг хүүхэлдэй биш. Тэрээр мөн хүмүүст захирагддаг хоосон агаар ч биш. Хэрвээ чи Бурхан оршдог гэдэгт үнэхээр итгэдэг бол Бурханаас эмээдэг зүрх сэтгэлтэй байх ёстой бөгөөд Бурханы мөн чанарыг уурлуулах учиргүй гэдгийг мэдэх ёстой. Энэ уур хилэн нь нэг үгээс, магадгүй нэг бодлоос; магадгүй зарим нэг янзын өөдгүй зан авираас; магадгүй дөлгөөн зан авираас, хүний ёс зүй болон үзлээр гайгүй гэж харагддаг зан авираас үүдэлтэй байж болно; эсвэл энэ нь сургаал номлол, онолоос үүдэлтэй байж ч магадгүй. Гэхдээ нэгэнт Бурханыг уурлуулах юм бол чиний боломж үгүй болж, чиний төгсгөлийн өдрүүд ирсэн байна. Энэ бол аймшигтай зүйл юм! Хэрвээ чи Бурханд халдаж болохгүй гэдгийг ойлгохгүй бол Бурханаас айдаггүй бөгөөд Түүнийг байнга халддаг байж болзошгүй юм. Хэрвээ чи Бурханаас хэрхэн эмээхийг мэддэггүй бол Бурханаас эмээж чадахгүй бөгөөд Бурханы замаар алхах буюу—Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам дээр өөрийгөө хэрхэн тавихаа мэддэггүй. Чи үүний талаар мэддэг болчихвол Бурханд халдаж болохгүй гэдгийг ухаарч, улмаар Бурханаас эмээж, муугаас зайлах нь юу болохыг мэдэх болно.

Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар алхах нь чи хэр их үнэнийг мэддэг, хэр их шалгалт туулсан, эсвэл хэр их сахилгажсан тухай байх шаардлагагүй юм. Харин Бурханы тухайд чиний зүрх сэтгэлийн мөн чанар ямар болох, мөн Бурханд хандах чиний хандлага ямар болохоос хамаардаг. Хүмүүсийн мөн чанар ба тэдний субьектив хандлага—энэ нь маш чухал, гол түлхүүр юм. Бурханыг голж, Бурханаас холдсон хүмүүсийн тухайд гэвэл, Бурханд хандах тэдний басамжилсан хандлага болон үнэнийг голдог зүрх сэтгэл нь Бурханы зан чанарыг уурлуулсан, тиймээс Бурханы хувьд тэд хэзээ ч уучлагдахгүй. Тэд Бурханы оршин тогтнолын тухай мэддэг, Бурхан аль хэдийн ирчихсэн гэдэг мэдээлэл тэдэнд байсан, тэд бүр Бурханы шинэ ажлыг ч туулсан. Тэдний явсан нь төөрөгдөлд орсон хэрэг биш, энэ талаар тодорхойгүй ойлголттой байсан учраас ч биш юм. Энэ нь тэднийг албадсан хэрэг бүр ч биш. Харин ч тэд ухамсартайгаар, саруул бодолтойгоор Бурханыг орхин явах замыг сонгосон. Тэдний явсан нь замаа алдсан явдал биш; тэд алдагдсан хэрэг биш. Тиймээс Бурханы нүдэнд тэд бол замаа алдсан үрэлгэн хүү байх нь байтугай, сүргээсээ төөрсөн хурга ч биш юм. Тэд зоргоороо явсан бөгөөд ийм шинж, ийм байдал нь Бурханы зан чанарыг хилэгнүүлсэн ба энэ хилэн нь тэдэнд буцаах аргагүй төгсгөл өгдөг. Ийм төрлийн төгсгөл аймшигтай биш гэж үү? Иймээс хэрвээ хүмүүс Бурханыг мэддэггүй бол Бурханд халдаж магад. Энэ бол жижиг асуудал биш! Хэрвээ хүн Бурханы хандлагыг нухацтай авч үздэггүй, мөн тэд бол Бурханы төөрсөн хургануудын нэг бөгөөд зүрх сэтгэлээ өөрчлөхийг нь Бурхан хүлээсээр байгаа учраас Бурхан тэдний буцаж ирэхийг тэсэн ядан хүлээж байгаа гэж бас л итгэдэг бол энэ хүн шийтгэгдэх өдрөөсөө тийм ч холгүй байна. Бурхан тэднийг хүлээж авахаас зүгээр ч нэг татгалзахгүй. Тэд Түүний зан чанарыг хоёр дахь удаагаа уурлуулж байгаа хэрэг; энэ нь бүр ч илүү аймшигтай явдал юм! Энэ хүний тоомжиргүй хандлага нь Бурханы захиргааны зарлигийг аль эрт зөрчсөн байдаг. Бурхан түүнийг хүлээж авах уу? Энэ асуудлын талаарх Бурханы зүрх сэтгэл дэх зарчим нь: Хэрвээ хүн үнэн замыг тодорхой мэдсэний дарааа мөн л ухамсартайгаар, саруул бодлоор Бурханыг голж, өөрсдийгөө Бурханаас холдуулбал Бурхан авралд хүрэх замыг нь хаах ба тэгснээр хаанчлалд орох хаалга тэдний хувьд хаагдана. Энэ хүн дахиж ирээд хаалга тогшиход Бурхан хаалгаа дахин нээж өгөхгүй. Энэ хүн үүрд хаалганы цаана үлдэнэ. Та нарын зарим нь Библи дэх Мосегийн түүхийг уншсан байх. Бурхан Мосег тосолсны дараа 250 удирдагч Мосегийн үйлдэл болон бусад янз бүрийн шалтгааны улмаас хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан. Тэд хэнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан бэ? Энэ нь Мосе байгаагүй. Тэд Бурханы зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан; тэд энэ явдал дээр Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан. Тэд дараах зүйлийг хэлсэн: “Та нар арай дэндүү байна. Цугларсан олны хүн бүр ариун бөгөөд Ехова тэдний дунд байна …” Хүний нүдээр бол эдгээр үг их ноцтой юу? Тэдгээр нь ноцтой биш! Наад зах нь эдгээр үгийн үгчилсэн утга нь ноцтой биш. Хуулийн хувьд ямар ч хуулийг зөрчөөгүй, учир нь, гадна өнгөндөө ямар ч доромжилсон утга байхгүйгээр үл барам дайсагнасан үг хэл биш. Энд жирийн л өгүүлбэр байна, өөр юу ч биш. Гэхдээ яагаад эдгээр үг Бурханы уур хилэнг тэгж их өдөөж болох вэ? Яагаад гэвэл, тэдгээрийг хүмүүст биш, харин Бурханд хэлсэн юм. Тэдгээрийн илэрхийлсэн хандлага болон зан чанар нь Бурханы зан чанарыг, ялангуяа халдаж болохгүй Бурханы тэр зан чанарыг уурлуулсан юм. Тэдний төгсгөл эцэстээ ямар байсныг бид бүгд мэднэ. Бурханыг орхисон тэр хүмүүсийн тухайд тэдний үзэл бодол ямар вэ? Тэдний хандлага юу вэ? Мөн яагаад түүний үзэл бодол, хандлага нь түүнийг Бурхан ингэж шийдвэрлэхэд хүргэсэн бэ? Үүний шалтгаан нь, тэд Түүнийг Бурхан гэдгийг сайн мэдэж байсан ч гэсэн Түүнээс урвах замыг сонгосон. Тийм учраас тэд аврагдах боломжоо бүхэлд нь алдсан. Библид: “Бид үнэний мэдлэгийг хүлээн авсны дараа санаатайгаар нүгэл хийсэн бол нүглийн төлөөс болох ямар ч золиослол үлдэхгүй” гэж хэлсэнтэй яг адилхан. Та нар одоо энэ асуудлын талаар маш тодорхой ойлгосон уу?

Хүний хувь заяа Бурханд хандах хандлагаар нь шийдэгддэг

Бурхан бол амьд Бурхан бөгөөд хүмүүс өөр өөр нөхцөл байдалд өөр өөр авиртай байдаг ба эдгээр авирт хандах Бурханы хандлага өөр өөр байдаг, учир нь Тэр хүүхэлдэй биш, хоосон агаар ч биш. Бурханы хандлагыг мэдэж авахыг хүн эрэлхийлбэл зохино. Хүн Бурханы хандлагыг мэдэж сурахаар дамжуулан Бурханы зан чанарыг бага багаар мэдэж, Түүний зүрх сэтгэлийг бага багаар ойлгох ёстой. Чи Бурханы зүрх сэтгэлийг бага багаар ойлгоод ирэхийн цагт Бурханаас эмээх болон муугаас зайлах нь биелүүлэхэд хэцүү зүйл гэж санагдахгүй. Үүнээс гадна, чи Бурханыг ойлгох үед Түүнийг амархан тодорхойлохоо больдог. Чи Бурханы талаар тодорхойлолт хийхээ боливол Бурханд халдах нь юу л бол, мөн Бурхан чамайг Өөрийнхөө талаарх мэдлэг рүү аяндаа хөтөлж, улмаар чи зүрх сэтгэлдээ Бурханаас эмээх болно. Чи өөрийн эзэмшсэн сургаал номлол, бичиг үсэг, онолыг ашиглан Бурханыг тодорхойлохоо болино. Харин бүх зүйлээс үргэлж Бурханы санаа зорилгыг эрж хайснаар, чи өөрийн мэдэлгүй Бурханы зүрх сэтгэлд нийцэх хүн болно.

Бурханы ажил нь хүн төрөлхтөнд харагдашгүй ба хүршгүй, гэхдээ Бурханы хувьд гэвэл, хүн нэг бүрийн үйлдэл, Түүнд хандах тэдний хандлагын хамтаар—эдгээр нь Бурханд мэдэгдэхүйц төдийгүй, бас үзэгдэхүйц байдаг. Энэ бол хүн бүрийн таньж мэдэж, тодорхой ойлгосон байх ёстой зүйл юм. Чи өөрөөсөө үргэлж ингэж бодож байгаа байх: “Намайг энд ингэж хийж байгааг Бурхан мэддэг болов уу? Яг одоо миний юу бодож байгааг Бурхан мэддэг болов уу? Тэр мэддэг ч байж магадгүй, мэддэггүй ч байж магадгүй.” Хэрвээ чи Бурханыг дагаж, Түүнд итгэж байхдаа ч ийм төрлийн үзэл бодол агуулж, Түүний ажил болон Түүний оршин тогтнолд эргэлзэж байвал эрт орой хэзээ нэгэн цагт чи Түүнийг уурлуулах өдөр ирнэ, учир нь, чи аль хэдийн аюулт хавцлын ирмэг дээр дэнжигнэж байна. Бурханд олон жил итгэсэн боловч үнэний бодит байдлыг одоо хүртэл олж аваагүй, бүр Бурханы хүслийг ч ойлгодоггүй хүмүүсийг Би харсан. Тэдний амь болон биеийн хэмжээ ямар ч ахиц гаргалгүй, гагцхүү хамгийн өнгөц сургаал номлолыг баримталж байдаг. Яагаад гэвэл, энэ хүмүүс Бурханы үгийг хэзээ ч өөрсдийн амь гэж авч үзээгүй бөгөөд хэзээ ч Түүний оршин тогтнолтой нүүр тулж, хүлээн зөвшөөрч байгаагүй. Бурхан тийм хүмүүсийг хараад баясдаг гэж чи бодож байна уу? Тэд Түүнийг тайтгаруулдаг уу? Тэр тохиолдолд хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэлийн арга барил нь тэдний хувь заяаг шийддэг. Чи Бурханыг хэрхэн эрэлхийлдэг, эсвэл Бурханд хэрхэн ханддаг тухай асуултын аль нь ч байсан чиний өөрийн хандлага бол хамгийн чухал зүйл юм. Бодлынхоо мухарт Бурханыг хоосон агаар мэтээр үзэж бүү үл тоомсорло. Өөрийн итгэдэг Бурханыг үргэлж амьд Бурхан, бодит Бурхан гэж бод. Тэр гурав дахь тэнгэрт хийх юмгүй сууж байгаа юм биш. Харин Тэр хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг харж, чиний юу хийх гэж байгааг, жижиг сажиг үг бүрийг, жижиг үйл хэрэг бүрийг харж, хэрхэн авирлаж байгааг чинь болон Бурханд хандах хандлага чинь юу болохыг байнга харж байдаг. Чи өөрийгөө Бурханд зориулах хүсэлтэй байна уу, үгүй юу гэдэг чинь, мөн бүхий л үйлдэл, сэтгэлийн гүний бодол, санаа чинь Бурханы өмнө ил, Түүнд харагдаж байдаг. Чиний талаарх Түүний санал бодол, чамд хандах Түүний хандлага нь чиний үйлдэлийн дагуу, чиний үйл хэргийн дагуу, Бурханд хандах хандлагын чинь дагуу байнга өөрчлөгдөж байдаг. Бурхан чамайг ухаангүй хайрлах ёстой юм шиг, хэзээ ч чамайг орхиод явж чадахгүй юм шиг, чамд хандах Түүний хандлага хувиршгүй, хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй юм шиг үзээд өөрсдийгөө Бурханы гар дээр нялх хүүхэд шиг тавих гэдэг хүмүүст Би зөвлөгөө өгмөөр байна: Мөрөөдөхөө боль! Бурхан хүн нэг бүрд хандахдаа зөвт байдаг. Тэрээр хүнийг байлдан дагуулах ажил болон авралд няхуур нямбай ханддаг. Тэр нь Түүний удирдлага юм. Тэрээр хүн нэг бүрд буурьтай ханддаг ба тоглож нааддаг гэрийн тэжээвэр амьтан шиг үздэггүй. Хүнийг хайрлах Бурханы хайр нь бөөцийлөх, эсвэл эрхлүүлэх төрлийнх биш; хүнд гаргадаг Түүний өршөөл, хүлээцтэй байдал нь өөгшүүлсэн юм уу зөнгөөр нь тавих биш. Харин ч хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы хайр бол хайрлан хамгаалах, өрөвдөх, мөн амийг хүндэтгэх явдал юм; Түүний өршөөл ба хүлээцтэй байдал хүнд тавьсан найдварыг нь тээдэг; Түүний өршөөл, хүлээцтэй байдал бол хүн төрөлхтний хувьд амьд үлдэх хөрөнгө юм. Бурхан амьд бөгөөд үнэхээр оршин тогтнодог; хүн төрөлхтөнд хандах Түүний хандлага зарчимтай бөгөөд ягшмал дүрэм огтхон ч биш, харин өөрчлөгдөж чаддаг. Хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хүсэл цаг хугацаатай хамт, орчин нөхцөлтэй хамт, мөн хүн нэг бүрийн хандлагатай хамт аажмаар өөрчлөгдөж, хувирч байдаг. Иймээс Бурханы мөн чанар хувиршгүй бөгөөд зан чанар нь өөр өөр цаг хугацаанд, өөр өөр нөхцөл байдалд илэрхийлэгддэг гэдгийг чи зүрх сэтгэлдээ тов тодорхой мэдэх ёстой. Чиний хувьд энэ асуудал тийм ч ноцтой биш, Бурхан ингэж хийх ёстой гэж чи өөрийн үзлээр төсөөлж магадгүй. Гэхдээ зарим зүйл яг чиний үзэл бодлын эсрэг байдаг ба Бурханыг үнэлэх үедээ өөрийн үзлийг ашигласнаар чи Түүнийг аль хэдийн уурлуулсан. Яагаад гэвэл, Бурхан чиний боддог шиг ажилладаггүй бөгөөд чиний хэлдэг шигээр энэ асуудалд ханддаггүй. Иймээс чи өөрийн эргэн тойронд байгаа бүх зүйлд хандахдаа болгоомжтой, хянамгай байж, бүх зүйл дээр Бурханы замаар алхах—Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зарчмыг дагах талаар суралц гэж Би чамд сануулж байна. Чи Бурханы хүсэл болон Бурханы хандлагын асуудал дээр бат ойлголттой болох ёстой; энэ талаар чамтай харилцах гэгээрсэн хүмүүсийг олж, няхуур эрж хай. Өөрийн итгэдэг Бурханыг хүүхэлдэй шиг—дур зоргоороо шүүж, дурын дүгнэлтэд хүрч, тоомжиргүй хандлагаар бүү ханд. Бурханы авралын явцад Тэр чиний төгсгөлийг тогтоох үедээ чамд өршөөл, хүлээцтэй байдал, эсвэл шүүлт, гэсгээлт хүртээх нь хамаагүй, чамд хандах Түүний хандлага өөрчлөгдөшгүй биш. Энэ нь Бурханд хандах чиний хандлага болон Бурханы талаарх чиний ойлголтоос хамаардаг. Чи Бурханы талаар тодорхой мэдлэг эсвэл ойлголттой болсноор Түүнийг үүрд мөнхөд тодорхойлж болохгүй. Үхсэн Бурханд бүү итгэ; амьд Бурханд итгэ. Үүнийг сана! Би энд зарим нэг үнэнийг, та нарын сонсох хэрэгтэй үнэнийг хэлэлцсэн хэдий боловч та нарын одоогийн байдал болон одоогийн биеийн хэмжээнээс шалтгаалан Би урам зоригийг чинь мохоох илүү их шаардлага тавьж, тэгснээр зүрх сэтгэлийг чинь хэтэрхий их уйтгараар дүүргэж, Бурханд илүү их урам хугарахад хүргэхийг хүсэхгүй байна. Үүний оронд та нар Бурханыг хайрлах зүрх сэтгэл, Бурханыг хүндэтгэсэн хандлагаа ашиглан урдах замаараа алхаж чадна гэж Би найдаж байна. Бурханд итгэх итгэлд хайхрамжгүй бүү ханд. Үүнийг хамгийн том асуултуудын нэг гэж үз. Үүнийг зүрх сэтгэлдээ тээж, бодит байдалтай, бодит амьдралтай холбо—дүр бүү үзүүл. Учир нь, энэ бол амьдрал, үхлийн асуудал бөгөөд чиний хувь заяаг тодорхойлох асуудал билээ. Үүнд наргиан шиг, хүүхдийн тоглоом шиг бүү ханд! Өнөөдөр та нартай эдгээр үгийг хуваалцсаныхаа дараа та нар зүрх сэтгэлдээ юу ойлгож авсан бол гэж Би бодож байна. Өнөөдөр энд Миний ярьсан зүйлийн талаар асуух юм та нарт байна уу?

Хэдий эдгээр сэдэв нь бага зэрэг шинэ, мөн та нарын үзэл бодол болон ер нь та нарын эрж хайж, анхаардаг зүйлсээс бага зэрэг холдсон байж болох боловч эдгээрийг хэсэг хугацаанд ярилцсаны дараа Миний энд хэлсэн бүхний талаар та нар нийтлэг ойлголттой болно. Эдгээр нь шинэ сэдэв, та нарын хэзээ ч эргэцүүлж үзэж байгаагүй сэдвүүд болохоор та нарын ачааг нэмэхгүй гэж Би найдаж байна. Би өнөөдөр энэ үгийг та нарыг айлгахын тулд хэлж байгаа юм биш, мөн Би та нартай харьцах ч гэж оролдоогүй байна; харин Миний зорилго бол бодит баримтын үнэнийг ойлгоход та нарт туслах явдал юм. Эцсийн эцэст, хүн болон Бурханы хооронд зай байдаг: Хэдийгээр хүн Бурханд итгэдэг ч гэсэн Бурханыг хэзээ ч ойлгоогүй; тэр хэзээ ч Бурханы хандлагыг мэдээгүй. Түүнчлэн хүн Бурханы хандлагад санаа тавихдаа хэзээ ч урам зоригтой байгаагүй. Харин сохроор итгэж, сохроор явсан бөгөөд Бурханы талаарх өөрийн мэдлэг, ойлголтод хайхрамжгүй байсаар байна. Иймээс Би эдгээр асуудлыг та нарын хувьд ойлгомжтой болгож, та нарын итгэдэг Бурхан яг ямар төрлийн Бурхан бэ гэдгийг; Тэр зүрх сэтгэлдээ юу бодож байгааг; янз бүрийн хүмүүст хандахдаа Түүний хандлага ямар байдгийг; та нарын үйлдэл Түүний шаардлагаас хэр хол, Түүний шаарддаг стандартаас хэр зөрөөтэй байгааг та нарт мэдүүлэхийг хичээж байна. Үүнийг мэдэх та нарын зорилго бол явж байгаа зам чинь ямар төрлийн үр дүн рүү хөтөлж байгааг, энэ зам дээр та нар юу олж аваагүйг, та нар ямар салбаруудад огт оролцоогүй байгааг хэмжиж, мэдэх шугамыг зүрх сэтгэлдээ бий болгох явдал юм. Та нар өөр хоорондоо ярилцах үедээ ер нь цөөн хэдэн түгээмэл хэлэлцдэг сэдвийг ярьдаг; хамрах хүрээ явцуу, агуулга нь маш өнгөц бөгөөд Бурханы хүсэл, Бурханаас хүнд тавьдаг шаардлагын цар хүрээний стандартаас зайтай, зөрүүтэй байдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр ингэж явах нь та нарыг Бурханы замаас улам л хол хазайхад хүргэнэ. Та нар ердөө л Бурханаас бэлэн үг авч, тэдгээрийг шүтэн мөргөх бай, ёслол ба журам болгодог. Тэгээд л тэр! Үнэндээ, та нарын зүрх сэтгэлд Бурханы зай байхгүй бөгөөд Бурхан та нарын зүрх сэтгэлийг хэзээ ч олж аваагүй. Бурханыг мэдэх маш хэцүү гэж зарим хүн боддог—энэ бол үнэн. Энэ хэцүү! Хэрвээ хүмүүсээс үүргээ биелүүлж, гадна талдаа аливаа зүйлсийг хий гэвэл, хэрвээ тэднийг шаргуу ажилла гэвэл Бурханд итгэх маш амархан гэж хүмүүс бодох бөгөөд учир нь энэ бүхэн хүн төрөлхтний чадварын цар хүрээнд багтдаг. Гэхдээ сэдэв нь Бурханы санаа зорилго болон хүнд хандах Бурханы хандлагын хэсэгт шилжих мөчид хүн бүрийн хувьд байдал хавьгүй хэцүү болно. Яагаад гэвэл, энэ нь үнэний тухай хүмүүсийн ойлголт болон тэдний бодит байдалд орох оролтыг хамардаг; мэдээж, хүндрэл бэрхшээлийн түвшин байдаг! Гэхдээ эхний хаалгаар нэвтэрсний чинь дараа, тийш орж эхэлсний чинь дараа энэ нь аажмаар улам бүр хялбар болдог.

Бурханаас эмээх эхлэлийн цэг нь Түүнд Бурхан гэж хандах явдал юм

Нэг хүн саяхан нэг асуулт дэвшүүллээ: Бид Бурханыг Иовоос илүү мэддэг мөртлөө Бурханаас эмээж яагаад бас л чаддаггүй юм бэ? Бид энэ асуудлыг өмнө нь бага зэрэг хөндсөн, тийм үү? Үнэндээ, энэ асуудлын мөн чанарыг ч бас өмнө нь хэлэлцсэн, Иов тэр үед Бурханыг мэддэггүй байсан хэдий боловч Түүнд Бурхан гэж хандсан бөгөөд Түүнийг тэнгэр, газрын бүх зүйлийн Эзэн гэж үзсэн. Иов Бурханыг дайснаа гэж тооцоогүй. Харин Түүнийг бүх зүйлийг Бүтээгч хэмээн шүтэн мөргөдөг байсан. Өнөө үед хүмүүс яагаад Бурханыг ийм их эсэргүүцдэг вэ? Тэд яагаад Бурханаас эмээдэггүй вэ? Нэг шалтгаан нь бол тэд Сатанаар гүн ялзруулагдсан. Сатаны уг чанар тэдэнд гүн шингэснээр хүмүүс Бурханы дайсан болсон юм. Тиймээс тэд хэдийгээр Бурханд итгэж, Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг боловч одоо ч гэсэн Бурханыг эсэргүүцэж, өөрсдийгөө Түүний эсрэг байранд тавьж чаддаг. Энэ нь хүний уг чанараар тодорхойлогддог. Өөр нэг шалтгаан бол хэдийгээр хүмүүс Бурханд итгэдэг боловч тэд Түүнд Бурхан гэж ханддаггүй. Үүний оронд Бурханыг хүний дайсан гэж үзээд Түүнийг хүний эсрэг тавьж, Бурхантай эвлэршгүй дайсагнадаг. Ийм л энгийн юм. Энэ асуудал өмнөх ярианд хөндөгдөөгүй гэж үү? Энийг бодоод үз: Энэ шалтгаан нь мөн үү? Бурханы тухай бага зэрэг мэдлэг чамд байдаг ч гэсэн энэ мэдлэг чинь яг юу вэ? Энэ нь хүн бүрийн яриад байгаа зүйл биш гэж үү? Энэ нь чамд Бурханы хэлсэн зүйл биш гэж үү? Чи зөвхөн онолын болон сургаалын талыг л мэддэг; чи Бурханы жинхэнэ талыг мэдэрч байсан уу? Чамд субьектив мэдлэг бий юу? Чамд бодитой мэдлэг, туршлага бий юу? Бурхан чамд хэлээгүй бол чи үүнийг мэдэх байсан уу? Онолын мэдлэг чинь жинхэнэ мэдлэгийг төлөөлж чадахгүй. Товчхондоо, хэр их мэддэг чинь, үүнийг хэрхэн мэдэж авсан чинь хамаагүй, Бурханы талаар жинхэнэ ойлголт олж авахаас чинь өмнө Бурхан чиний дайсан байдаг, Бурханд үнэхээр Бурхан гэж хандахаас чинь өмнө Тэр чиний эсрэг тавигддаг, учир нь чи бол Сатаны биелэл билээ.

Чи Христтэй хамт байхдаа харваас Христийг Бурхан гэж авч үзэн, Түүнийг өдөрт гурван хоолоор дайлж, цайгаар дайлж, Түүний амьдралын хэрэгцээнд санаа тавьж магадгүй. Ямар нэг зүйл тохиолдох бүрд хүмүүсийн үзэл бодол үргэлж Бурханы үзэл бодлын эсрэг байдаг. Тэд үргэлж Бурханы үзэл бодлыг ойлгож чаддаггүй, хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. Хүмүүс гаднаа Бурхантай сайн харилцаатай байдаг хэдий ч энэ нь тэд Түүнтэй нийцтэй байдаг гэсэн үг биш. Ямар нэгэн зүйл тохиолдмогц хүний дуулгаваргүй байдал үнэхээр гарч ирч, хүн болон Бурханы хооронд оршдог дайсагналыг баталдаг. Энэ дайсагнал нь Бурхан хүнийг эсэргүүцэж байгаа явдал биш; Бурхан хүнд дайсагнахыг хүсэж байгаа юм биш, мөн Бурхан хүнийг эсрэг талд тавиад хүнд тэгж хандаж байгаа хэрэг биш юм. Харин ч Бурханы эсрэг энэхүү мөн чанар нь хүний субьектив хүсэлд, хүний далд ухамсарт нуугдаж байдаг хэрэг юм. Хүн Бурханаас ирдэг бүхнийг өөрийн судалгааны бай гэж үздэг болохоор Бурханаас ирдэг зүйлд болон Бурхантай хамаатай зүйлд хандах хариу үйлдэл нь юун түрүүнд таамаглаж, эргэлзэх явдал бөгөөд дараа нь Бурхантай зөрчилддөг хандлагыг сонгож, Бурханыг эсэргүүцэх явдал байдаг. Үүний дараа хүн идэвхгүй ааш аягтай болж, бүр ийм төрлийн Бурханыг дагах нь түүнд хэрэгтэй эсэх талаар эргэлзэх түвшинд хүртлээ Бурхантай маргалдаж, тэмцэлддэг. Хүний ухаалаг чанар нь ингэж үйлдэж болохгүй гэдгийг хүнд хэлдэг боловч тэр өөрийн эрхгүй ийнхүү үйлдэхээр сонгох ба эцсээ хүртэл ямар ч эргэлзээгүйгээр явах болно. Жишээлбэл, Бурханы талаар цуу яриа, гүтгэлэг сонсоод зарим хүний эхний хариу үйлдэл ямар байдаг вэ? Тэдний эхний хариу үйлдэл бол: энэ цуу яриа үнэн, худал эсэхийг, энэ нь байдаг, үгүйг би мэдэхгүй, иймээс харзная. Тэгээд тэд бодолхийлж эхэлдэг: Үүнийг хянан магадлах арга алга; энэ нь байдаг гэж үү? Энэ цуурхал үнэн үү, худал уу? Хэдийгээр энэ хүн үүнийг гаднаа харуулахгүй байгаа ч гэсэн зүрх сэтгэл аль хэдийн эргэлзэж эхэлсэн байдаг ба Бурханыг аль хэдийн үгүйсгээд эхэлсэн байдаг. Энэ төрлийн хандлага, энэ төрлийн үзэл бодлын мөн чанар юу вэ? Энэ нь урвалт биш гэж үү? Хүнд асуудал тулгарахаас өмнө чи энэ хүний үзэл бодол юу болохыг харж чадахгүй—тэр Бурхантай зөрчилддөггүй мэт, Бурханыг дайсан гэж үздэггүй мэт харагддаг. Гэсэн хэдий ч асуудал тулгармагц тэд даруй Сатантай хамт зогсож, Бурханыг эсэргүүцдэг. Энэ баримт юуг харуулж байна вэ? Энэ нь хүн, Бурхан хоёр бол эсрэг тэсрэг гэдгийг харуулж байна. Бурхан хүнийг дайснаа гэж үздэг биш, харин чухамхүү хүний мөн чанар өөрөө Бурханд дайсагнаж байдаг. Хүн Бурханыг хэчнээн удаан дагасан ч бай, хэр их төлөөс төлсөн ч бай; хүн Бурханыг хэрхэн магтаж, Бурханыг хэрхэн эсэргүүцэхгүй байж, бүр Бурханыг хайрлах гэж шамддаг ч бай, тэд Бурханд хэзээ ч Бурхан гэж хандаж чадахгүй. Үүнийг хүний мөн чанар тодорхойлдоггүй гэж үү? Хэрвээ чи Түүнд Бурхан гэж ханддаг бол, Тэр бол Бурхан гэж үнэхээр итгэдэг бол Түүнд бас л эргэлзэж чадна гэж үү? Чиний зүрх сэтгэлд Түүний тухай ямар нэгэн асуултын тэмдэг байж болох уу? Болохгүй. Энэ дэлхийн чиг хандлага маш ёрын муу, энэ хүн төрөлхтөн маш ёрын муу—чамд яахаараа тэр талаар ямар ч үзэл байдаггүй юм бэ? Чи өөрөө тун хорлонтой—чи яахаараа тэр талаар ямар ч үзэлгүй байдаг юм бэ? Гэтэл цөөн хэдэн цуу яриа, зарим нэг гүтгэлэг л Бурханы тухай тийм том үзлийг бий болгож, маш олон санаа төрүүлж чаддаг нь биеийн хэмжээ чинь хэчнээн боловсроогүй болохыг харуулж байна! Цөөн хэдхэн шумуул, цөөн хэдэн балиар ялааны “шунгинаан” чамайг хуурахад хангалттай гэж үү? Энэ нь ямар төрлийн хүн бэ? Бурхан энэ төрлийн хүний талаар юу боддогийг чи мэдэх үү? Энэ хүмүүст хандах Бурханы хандлага үнэндээ маш тодорхой. Энэ хүмүүст хандах Бурханы хандлага нь тэдэнд хүйтэн хөндий хандах—тэдэнд ямар ч анхаарал тавихгүй байх явдал бөгөөд эдгээр мунхаг хүмүүсийг нухацтай авч үзэхгүй байх нь Түүний хандлага юм. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Түүнд эцсээ хүртэл дайсагнахаар шийдсэн, Түүнтэй нийцтэй байх замыг эрж хайхаар хэзээ ч төлөвлөөгүй тэр хүмүүсийг авна гэж Бурхан зүрх сэтгэлдээ хэзээ ч төлөвлөөгүй билээ. Миний хэлсэн энэ үг зарим хүнийг шархлуулж болзошгүй юм. Тэгвэл та нарыг үргэлж ингэж шархлуулаасай гэж та нар хүсэж байна уу? Та нар хүссэн, хүсээгүй нь хамаагүй, Миний хэлж байгаа бүхэн үнэн! Хэрвээ Би та нарыг үргэлж ингэж шархлуулж, сорвийг чинь ил гаргавал та нарын зүрх сэтгэл дэх эрхэм дээд Бурханы дүрд нөлөөлөх болов уу? (Нөлөөлөхгүй). Тэгэхгүй гэдэгтэй санал нийлж байна. Учир нь, та нарын зүрх сэтгэлд Бурхан огт байхгүй. Та нарын зүрх сэтгэлд оршдог, та нарын жигтэйхэн өмгөөлж, хамгаалдаг эрхэм дээд Бурхан бол ердөө л Бурхан биш. Харин хүний төсөөллөөс гарсан зүйл; энэ нь ердөө оршдоггүй. Иймээс энэ оньсогын хариуг Би илчилсэн нь хамаагүй илүү дээр юм. Энэ нь бүхий л үнэн биш гэж үү? Жинхэнэ Бурхан бол хүний төсөөлөл биш. Та бүхэн энэ бодит байдалтай нүүр тулж чадах ба энэ нь Бурханы талаарх мэдлэгт чинь тус болно гэж Би найдаж байна.

Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгддөггүй нэг төрлийн хүн

Итгэл нь Бурханы зүрх сэтгэлд хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй зарим хүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан итгэлийг нь сайшаадаггүй учраас энэ хүмүүсийг Өөрийнхөө дагалдагч гэж зөвшөөрдөггүй. Энэ хүмүүсийн хувьд Бурханыг хэдэн жил дагасан ч бай, тэдний үзэл бодол хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй. Тэд үл итгэгчид шиг үл итгэгчдийн зарчим, аливааг хийх арга замыг баримталж, тэдний амьд үлдэх хууль болон итгэлийг баримталдаг. Тэд хэзээ ч Бурханы үгийг хүлээн авч амиа болгодоггүй, Бурханы үг бол үнэн гэж хэзээ ч итгээгүй, хэзээ ч Бурханы авралыг хүлээн авах гэж зориогүй, Бурханыг хэзээ ч өөрсдийн Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэд Бурханд итгэхийг нэг төрлийн сонирхогчдын хорхойсдог зүйлд тооцож, Бурханыг ердөө л сэтгэлийн өмөг түшиг мэт үздэг болохоор Бурханы зан чанарыг юм уу Бурханы мөн чанарыг ойлгох гэж оролдвол зохино гэж боддоггүй. Жинхэнэ Бурхантай холбоотой бүхэн энэ хүмүүст ямар ч хамаагүй гэж хэлж болно. Тэд санаа тавьдаггүй бөгөөд тоодог ч үгүй. Яагаад гэвэл, зүрх сэтгэлийнх нь гүнд тэдэнд үргэлж ингэж хэлж байдаг хүчтэй дуу хоолой байдаг: Бурхан бол харагдахгүй, бас хүршгүй бөгөөд Бурхан оршдоггүй. Ийм Бурханыг ойлгох нь хүчин чармайлтаа талаар үрж байна; энэ нь өөрсдийгөө хуурсан хэрэг гэж тэд итгэдэг. Тэд үгээрээ л Бурханыг зөвшөөрдөг ба ямар ч хандлага илтгэдэггүй. Тэд мөн бодит байдалд юу ч хийдэггүй, өөрсдийгөө сүрхий ухаалаг гэж бодож байдаг. Бурхан энэ хүмүүсийг хэрхэн хардаг вэ? Тэр тэднийг үл итгэгчид гэж үздэг. Зарим хүн: “Үл итгэгчид Бурханы үгийг уншиж чадах уу? Тэд өөрсдийн үүргийг биелүүлж чадах уу? ‘Би Бурханы төлөө амьдрана’ гэдэг үгийг хэлж чадах уу?” гэж асуудаг. Хүний үргэлж хардаг зүйл бол хүмүүсийн мөн чанар биш, харин гаднаа үзүүлэх байдал юм. Гэтэл Бурхан эдгээр гаднаа үзүүлэх байдлыг хардаггүй; Тэр зөвхөн тэдний дотоод мөн чанарыг хардаг. Тиймээс Бурханд энэ хүмүүст хандах ийм төрлийн хандлага, ийм төрлийн тодорхойлолт байдаг. Энэ хүмүүсийн хэлдэг: “Бурхан яагаад ингэдэг вэ? Бурхан яагаад тэгдэг вэ? Би энийг ойлгохгүй байна; би тэрийг ойлгохгүй байна; энэ хүний үзэлтэй нийцэхгүй байна; Та надад үүнийг тайлбарлах ёстой …” гэдэг тухайд Миний хариулт бол: Энэ асуудлыг Би заавал чамд тайлбарлах шаардлагатай юу? Энэ асуудал чамд ер нь хамаатай юу? Чи өөрийгөө хэн гэж бодож байгаа юм бэ? Чи хаанаас ирсэн юм бэ? Чамд Бурханд зааж өгөх эрх бий юу? Чи Түүнд итгэдэг үү? Тэр чиний итгэлийг хүлээн зөвшөөрдөг үү? Нэгэнт чиний итгэл Бурхантай ямар ч хамаагүйгээс хойш, Түүний хийж буй зүйл чамд ямар хамаатай юм бэ? Чи Бурханы зүрх сэтгэлд хаана нь зогсож байгаагаа мэдэхгүй хэрнээ чамд Бурхантай харилцан ярилцах эрх бий юу?

Сануулгын үгс

Эдгээр үгийг сонссоны дараа та нарт таагүй санагдаж байна уу? Хэдийгээр та нар энэ үгийг сонсох хүсэлгүй, эсвэл хүлээн авах хүсэлгүй байж магадгүй ч гэсэн тэдгээр нь бүгд бодит баримт юм. Ажлын энэ үе шатыг Бурхан гүйцэтгэх учраас хэрвээ чи Бурханы санаа зорилгыг хайхардаггүй, Бурханы хандлагыг хайхардаггүй, Бурханы мөн чанар болон зан чанарыг ойлгодоггүй бол эцэст нь хохирох хүн бол чи юм. Миний үгийг сонсоход хатуу гэж бүү буруушаа, мөн та нарын урам зоригийг хугалсан гэж бүү буруушаа. Би үнэнийг ярьдаг; Би та нарын урмыг хугалах гээгүй юм шүү. Би та нараар юу хийлгэх, яаж хийлгэх нь хамаагүй, та нар зөв замаар алхана гэж Би найдаж байгаа ба Бурханы замыг дагаж, энэ замаас хазайхгүй гэж найдаж байна. Хэрвээ чи Бурханы үгийн дагуу явахгүй бол, Түүний замыг дагахгүй бол Бурханы эсрэг тэрсэлж, зөв замаас хадуурсан гэдэг чинь эргэлзээгүй. Тиймээс та нарт тодруулж өгөх ёстой зарим асуудал байгааг Би мэдэрдэг бөгөөд та нарыг ойлгомжтой, тодорхой, өчүүхэн төдий ч тээнэгэлзэлгүйгээр итгэдэг болгож, Бурханы хандлага, Бурханы санаа зорилго, Бурхан хүнийг хэрхэн төгс болгодог ба хүний төгсгөлийг ямар арга замаар тогтоодгийг мэдэхэд чинь туслах ёстой. Хэрвээ энэ замаар явж чадахгүй өдөр ирэх юм бол Би ямар ч хариуцлага үүрэхгүй, учир нь эдгээр үгийг чамд аль хэдийн маш тодорхой хэлчихсэн. Өөрийнхөө төгсгөлд чи хэрхэн хандах нь бүхэлдээ чамаас хамаардаг. Өөр өөр төрлийн хүмүүсийн төгсгөлийн тухайд Бурхан өөр өөр хандлагатай байдаг. Түүнд хүнийг хэмжих Өөрийн гэсэн арга зам болон шаардлагын стандарт байдаг. Хүмүүсийг хэмжих Түүний стандарт нь бүх хүнд ялгаагүй ижилхэн байдаг—үүнд эргэлзэх юмгүй! Иймээс зарим хүний санаа зовнил шаардлагагүй юм. Одоо та нарын сэтгэл амарсан уу? Өнөөдрийн хувьд ингээд дууслаа. Баяртай!

2013 оны 10 дугаар сарын 17

Өмнөх: БУРХАНЫГ МЭДЭХ НЬ БУРХАНААС ЭМЭЭЖ, МУУГААС ЗАЙЛАХ ЗАМ ЮМ

Дараах: БУРХАНЫ АЖИЛ, БУРХАНЫ ЗАН ЧАНАР БА БУРХАН ӨӨРӨӨ I

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх