Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бие махбодтой хэн ч уур хилэнгийн өдрөөс зугтаж чадахгүй

Өнөөдөр Би Өөрийн ажлыг түвэггүй явуулахын тулд, та нарын оршин тогтнолын төлөө та нарыг зэмлэн загнаж байна, ингэснээр бүх улс орон, үндэстний хүмүүст Миний үг, эрх мэдэл, сүр жавхлан болоод шүүлтийг илчлэн Миний ажил бүхий л орчлон ертөнц даяар илүү зохистойгоор, төгс байдлаар явагдах болно. Та нарын дунд Миний хийж байгаа ажил бол бүхий л орчлон ертөнц даяар хийх Миний ажлын эхлэл билээ. Хэдийгээр одоо үе нь эцсийн өдрүүд ч гэсэн, “эцсийн өдрүүд” гэдэг нь эрин үеийн нэр юм гэдгийг мэдэх хэрэгтэй: Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үетэй адилаар энэ нь эрин үеийг хэлж байгаа ба сүүлчийн хэдхэн жил, сарыг биш харин бүхий л эрин үеийг энэ нь илтгэж байгаа. Гэсэн ч эцсийн өдрүүд нь Нигүүлслийн эрин үе болон Хуулийн эрин үеэс нэлээд ялгаатай. Эцсийн өдрүүдийн ажил нь Израильд явагдахгүй харин харь үндэстнүүдийн дунд явагдана; энэ нь Израилийн гадна байгаа бүх үндэстэн болоод овгийн хүмүүсийг Өөрийн сэнтийн өмнөх байлдан дагуулах ажил юм, ингэснээр орчлон ертөнц даяарх Миний алдар бүхий л сансар огторгуйг дүүргэх юм. Ингэснээр Би илүү агуу алдрыг олж авч, ингэснээр газар дээрх бүх бүтээлүүд Миний алдрыг бүх улс үндэстэнд, үе удамдаа үүрд мөнх дамжуулан өгөх ба тэнгэр болоод газар дахь бүх амьд зүйл Миний газар дээр олж авсан алдрыг харж чадах болно. Эцсийн өдрүүдэд хийгдэх ажил бол байлдан дагуулах ажил юм. Энэ нь газар дээрх бүх хүмүүсийн амьдралын удирдамж заавар биш, харин хүн төрөлхтний баршгүй, мянга мянган жилийн урт удаан зовлонт амьдралын төгсгөл билээ. Үүний үр дүнд, эцсийн өдрүүдийн ажил нь Израиль дахь хэд хэдэн мянган жилийн ажилтай адил биш, мөн дараа нь хоёр дахь удаа бие махбодтой болсон Бурханыг ирэх хүртэл хэдэн мянган жил үргэлжилсэн Иудейн арван жилийн ажилтай адил биш юм. Эцсийн өдрүүдийн хүмүүс бие махбодтой Золин аврагчийн төрхтэй нүүр тулаад зогсохгүй, Бурханы үгс болон ажлыг хүлээн авдаг. Эцсийн өдрүүд дуусахаас өмнө хоёр мянган жил болохгүй; энэ нь Есүс Иудейд Нигүүлслийн эрин үеийн ажлыг биелүүлж байсан үетэй адил богинохон байх болно. Учир нь эцсийн өдрүүд бол бүхий л эрин үеийн эцэс төгсгөл юм. Энэ нь Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөл бөгөөд эцсийн өдрүүд нь хүн төрөлхтний зовлонт амьдралын аяныг дуусгадаг. Тэдгээр нь бүх хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үед аваачдаггүй эсвэл хүн төрөлхтний амьдрал үргэлжлэхийг зөвшөөрдөггүй. Тэр нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөнд эсвэл хүний оршин тогтнолд ямар ч ач холбогдол агуулахгүй. Хэрвээ хүн төрөлхтөн ийнхүү үргэлжлүүлсээр байх юм бол, эрт орой хэзээ нэгэн цагт тэд бүхэлдээ диаволд залгиулах ба Надад хамаарах сүнснүүд эцсийн эцэст түүний гарт орох болно. Миний ажил зургаан мянган жил үргэлжилсэн бөгөөд бүх хүн төрөлхтнийг хянах муу ёрын нэгний хяналт ч бас зургаан мянган жилээс хэтрэхгүй гэдгийг Би амласан. Ингээд цаг нь боллоо. Би үргэлжлүүлэхгүй мөн цаашид дахин хойшлуулахгүй: Эцсийн өдрүүдэд Би Сатаныг ялах болно, Би Өөрийн бүх алдрыг эргүүлэн авч, газар дээр Надад хамаарагдах бүх сүнсийг буцаан авах болно, ингэснээр эдгээр зовлонд нэрвэгдсэн сүнснүүд зовлонгийн далайгаас зугтах ба энэ нь газар дээрх Миний бүх ажлыг дуусгавар болгох юм. Энэ өдрөөс эхлээд, Би дахин хэзээ ч газар дээр бие махбодтой болохгүй ба Миний бүхнийг хянагч Сүнс дахин хэзээ ч газар дээр ажиллахгүй. Гэхдээ Би газар дээр нэг л зүйлийг хийх болно: Би ариун хүн төрөлхтнийг дахин бүтээнэ, энэ нь Миний газар дээрх итгэлтэй хот болох юм. Гэхдээ Би бүхий л дэлхийг устгахгүй, мөн бүхий л хүн төрөлхтнийг устгахгүй гэдгийг мэдэгтүн. Би үлдсэн гуравны нэгийг—Намайг хайрладаг, Надаар бүрэн байлдан дагуулагдсан гуравны нэгийг үлдээх ба хуулийн дор Израильчуудын хийсэнтэй адилаар Би энэхүү гуравны нэгийг үржил шимтэй байж, өсөн үржихэд хүргэж, тэднийг элбэг дэлбэг хонь мал болоод газар дээрх бүх эд баялгаар тэжээн, тэтгэх болно. Энэ хүн төрөлхтөн Надтай хамт үүрд үлдэх боловч энэ нь өнөөдрийн хөөрхийлөлтэй бузар хүн төрөлхтөн биш байх бөгөөд харин Миний олж авсан бүх хүмүүсээс бүрдсэн хүн төрөлхтөн байх юм. Тийм хүн төрөлхтнийг Сатан хорлон сүйтгэж, үймүүлж, бүслэн авч чадахгүй ба энэ нь Сатаныг ялснаас минь хойш газар дээр оршин тогтнох цорын ганц хүн төрөлхтөн байх болно. Энэ нь өнөөдрийн Миний байлдан дагуулсан, Миний амлалтыг хүртсэн хүн төрөлхтөн юм. Иймээс, эцсийн өдрүүдэд байлдан дагуулагдсан хүн төрөлхтөн бол мөн өршөөгдөн уучлагдаж, Миний мөнхийн адислалыг хүртэх хүн төрөлхтөн байх юм. Энэ нь Би Сатаныг ялан дийлсний цорын ганц баталгаа ба Сатантай хийсэн Миний дайн тулааны цорын ганц олз омог байх болно. Дайны эдгээр олз омгийг Би Сатаны эзэмшлээс аварсан бөгөөд Миний зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний цорын ганц үр жимс, бодит биелэл юм. Тэд бүх улс үндэстэн, шашин шүтлэгээс болон орчлон ертөнц дээрх бүх газар нутаг, улсаас ирнэ. Тэд янз бүрийн угсаа язгууртай, өөр өөр хэл, зан заншил, арьсны өнгөтэй байх ба дэлхийн бөмбөрцгийн бүх улс үндэстэн даяар, дэлхийн бүх өнцөг буланд тархан түгэх болно. Эцэст нь тэд бүрэн дүүрэн хүн төрөлхтөн буюу Сатаны хүчинд авташгүй хүмүүсийн цуглааныг бүрдүүлэхийн тулд нэгдэх болно. Тэдгээр хүн төрөлхтний доторх Надаар аврагдаж, байлдан дагуулагдаагүй хүмүүс далайн гүнд живэх ба Миний бүхнийг залгигч галд үүрд шатаагдах болно. Би Египетийн ууган хүү, анх төрсөн төлийг устгаж, хурганы мах идэж, хурганы цусыг ууж, хаалганыхаа тотгонд хурганы цусаар тэмдэг тавьсан Израильчуудыг л зөвхөн үлдээж байсныхаа адилаар хуучин, хэтэрхий бузар хүн төрөлхтнийг устгах болно. Миний байлдан дагуулсан хүмүүс Миний гэр бүлийнхэн бөгөөд, мөн Миний Хурганы махыг идэж, Миний Хурганы цусыг уусан хүмүүс ч гэсэн Надаар аврагдаж, Намайг тахин шүтээгүй гэж үү? Тийм хүмүүсийг дандаа Миний алдар дагалддаггүй гэж үү? Хурга Миний махгүй хүмүүс аль хэдийн далайн гүнд живэхгүй гэж үү? Өнөөдөр тэд Намайг эсэргүүцдэг ба өнөөдрийн Миний үг Израилийн хүү, охидод хэлсэн Еховагийнхтай яг адилхан. Гэсэн ч та нарын хатуу зүрх сэтгэл Миний уур хилэнг хадгалж, бие махбоддоо илүү их зовлонг, нүгэлдээ илүү их шүүлтийг, шударга бус байдалдаа илүү их уур хилэнг авчирдаг. Өнөөдөр та нар Надад ингэж хандаж байхад, Миний уур хилэнгийн өдөр хэн өршөөгдөж чадах юм бэ? Хэний шударга бус байдал Миний шийтгэл гэсгээлтийн нүднээс зугтаж чадах юм бэ? Төгс хүчит Миний гараас хэний нүгэл мултрах юм бэ? Хэний эсэргүүцэл Төгс хүчит Миний шүүлтийг хүлээж авах юм бэ? Ехова, Би Харь үндэстнүүдийн үр удам болох та нартай ярьж байна, та нарт хэлэх Миний үг Хуулийн эрин үе болоод Нигүүлслийн эрин үеийн үгнээс илүү, гэхдээ та нар Египетийн бүх хүмүүсээс ч илүү хатуу юм. Намайг амсхийн ажиллах зуур та нар Миний уур хилэнг агуулдаггүй гэж үү? Төгс хүчит Миний өдрөөс та нар хэрхэн гэмтэлгүйгээр зугтах вэ?

Би та нарын дунд ийм байдлаар ажиллаж, ярьсаар ирсэн, Би маш их эрч хүч, хүчин чармайлтаа зориулсан боловч Миний ний нуугүй хэлсэн бүгдийг та нар хэзээ сонсож байсан юм бэ? Та нар Төгс хүчит Надад мэхийн ёсолж байсан уу? Та нар Надад яагаад ингэж хандаж байгаа юм бэ? Яагаад та нарын хэлдэг, хийдэг бүхэн Миний уурыг хүргэдэг юм бэ? Яагаад та нарын зүрх сэтгэл ийм хатуу юм бэ? Би хэзээ нэгэн цагт та нарыг цохин унагаж байсан уу? Яагаад та нар Намайг зовоож, түгшээхээс өөрийг хийдэггүй юм бэ? Та нар, Ехова Миний уур хилэн та нар дээр ирэх өдрийг хүлээж байгаа юм уу? Та нарын дуулгаваргүй байдлаас үүдсэн уураа илгээхийг минь та нар хүлээж байна уу? Миний хийж буй бүхэн та нарын төлөө биш гэж үү? Гэсэн хэдий ч та нар Ехова Надад үргэлж ингэж ханддаг: Миний золиослолыг хулгайлж, чонын үүрэн дэх бэлтрэг, зулзагануудыг тэжээхийн тулд Миний тахилын ширээн дээрх өргөлийг авч; хүмүүс бие биенийхээ эсрэг тэмцэлдэж, ууртай харц, сэлэм жадтайгаар бие биетэйгээ нүүр тулж, баас шиг бохир заваан болохын тулд Төгс хүчит Миний үгийг жорлон руу хаядаг. Та нарын шударга үнэнч байдал хаана байна? Та нарын хүн чанар шившигт явдал болсон! Та нарын зүрх сэтгэл аль хэдийн чулуу болон хувирсан. Миний уур хилэнгийн өдөр ирэх үед, өнөөдөр Төгс хүчит Миний эсрэг хийсэн нүглийг чинь шүүх үед ямар байхыг та нар мэдэхгүй байна уу? Намайг ингэж хуурснаар, Миний үгийг шавар шавхайд хаяж, тэдгээрийг сонсохгүй байснаар—Миний ардуур ингэж авирласнаар Миний хилэнт харцнаас зайлсхийж чадна гэж та нар бодож байна уу? Миний тахилыг хулгайлж, Миний эзэмшилд санаархахдаа та нар Ехова Миний нүдэнд аль хэдийн харагдсан гэдгээ мэдэхгүй байна уу? Миний тахилыг хулгайлах үедээ, тухайн тахилыг өргөсөн тахилын ширээний өмнө байсан гэдгээ та нар мэдэхгүй байна уу? Намайг ийм байдлаар хуурч чадахуйц ухаалаг гэдэгтээ та нар яаж итгэж чадаж байна вэ? Миний уур хилэн та нарын жигшмээр нүглийг хэрхэн орхих юм бэ? Миний уур омог та нарын нүгэлт үйлдлүүдийг хэрхэн өнгөрөөж чадах юм бэ? Өнөөдөр та нарын үйлдсэн нүгэл, гарах гарцыг та нарт нээж өгөхгүй, харин та нарын маргаашийн гэсгээлтийг хуримтлуулдаг; энэ нь Төгс хүчит Миний та нар луу чиглэсэн шийтгэл гэсгээлтийг өдөөдөг. Та нарын нүгэлт үйлдэл болон нүгэлт үгс чинь Миний гэсгээлтээс хэрхэн зайлах вэ? Та нарын залбирал яаж Миний чихэнд хүрэх юм бэ? Та нарын зөвт шударга бус байдалд зориулсан гарах гарцыг Би хэрхэн нээх юм бэ? Намайг үл тоомсорлосон та нарын нүгэлт үйлдлийг Би хэрхэн зүгээр орхиж чадах вэ? Могойнх шиг хортой та нарын хэлийг Би таслахгүй байж яаж чадах вэ? Та нар шударга байдлынхаа төлөө Намайг дууддаггүй, харин үүний оронд шударга бус байдлынхаа үр дүнд Миний уур хилэнг ихэсгэдэг. Би та нарыг хэрхэн уучилж өршөөх вэ? Төгс хүчит Миний нүдээр та нарын үг, үйлдэл чинь бохир заваан. Төгс хүчит Миний нүд та нарын шударга бус байдлыг өршөөлгүй гэсгээлт болгон хардаг. Миний шударга зөвт шийтгэл, шүүлт та нарыг хэрхэн орхих билээ? Та нар Намайг уйтгар гунигтай, уур хилэнтэй болгож энэ бүхнийг Надад хийсэн учраас, Ехова Би та нарыг гэсгээн шийтгэж, хараан зүхэх өдөр Миний гараас мултрахыг чинь Би хэрхэн зөвшөөрөх вэ? Та нарын бүх нүгэлт үг, яриа аль хэдийн Миний чихэнд хүрсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Та нарын шударга бус байдал аль хэдийн Миний шударга үнэний ариун өмсгөлийг балиартуулсан гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Та нарын дуулгаваргүй байдал Миний асар их уурыг хөдөлгөсөн гэдгээ та нар мэдэхгүй юу? Та нар Миний уурыг хэдийнээс буцалгаж, Миний тэвчээрийг аль хэдийн барсан гэдгээ мэдэхгүй байна гэж үү? Та нар Миний биеийг аль хэдийн тасар татан гэмтээсэн гэдгээ мэдэхгүй гэж үү? Би одоог хүртэл тэвчсээр ирсэн, цаашид та нарыг тэвчиж чадахгүй учраас Би уур хилэнгээ гаргана. Та нарын нүгэлт үйл аль хэдийн Миний нүдэнд хүрсэн ба Миний уйлаан аль хэдийн Миний Эцгийн чихэнд хүрсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Надад ингэж хандахыг Би та нарт хэрхэн зөвшөөрөх юм бэ? Миний та нарт хийж байгаа бүхэн та нарын төлөө биш гэж үү? Гэсэн ч та нарын хэн чинь Ехова Миний ажлыг илүү их хайрладаг болсон бэ? Би сул дорой учраас, мөн зовон шаналсан учраас Эцгийнхээ хүсэлд Би үнэнч бус байж болох уу? Та нар Миний зүрх сэтгэлийг ойлгохгүй байна уу? Би та нартай Ехова шиг ярьж байна; Би та нарын төлөө хэтэрхий ихийг орхиогүй гэж үү? Эцгийнхээ ажлын төлөө энэ бүх зовлонг туулахад Би бэлэн байгаа хэдий ч, Миний зовлонгийн үр дүнд та нарт ирэх гэсгээлтээс та нар хэрхэн чөлөөлөгдөх вэ? Та нар Надаас маш ихийг эдлээгүй гэж үү? Өнөөдөр, Миний Эцэг та нарт Намайг өгсөн; та нар Миний элбэг дэлбэг үгнээс хамаагүй илүү ихийг эдэлсэн гэдгээ мэдэхгүй байна уу? Миний амь, та нарын амийн төлөө, эдэлж байгаа зүйлсийн чинь төлөө солигдсон гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Миний Эцэг Сатантай тэмцэхийн тулд Миний амийг ашигласан ба та нарт зуу дахин ихийг өгөхийн тулд, маш олон уруу таталтаас зайлсхийх боломжийг та нарт олгохын тулд Тэр Миний амийг та нарт өгсөн гэдгийг мэдэхгүй гэж үү? Зөвхөн Миний ажлаар л дамжуулан олон уруу таталтуудаас, олон ширүүн гэсгээлтээс чөлөөлөгдөж байсан гэдгээ та нар мэдэх үү? Зөвхөн Надаас болж л Миний Эцэг та нарт одоог хүртэл таатай байх боломжийг олгосон гэдгийг мэдэх үү? Та нарын зүрх сэтгэл эвэршсэн мэт, яаж хатуу хэвээр үлдэж чадаж байна вэ? Та нарын өнөөдөр үйлдэж буй хорон муу зүйл, Намайг энэ дэлхийгээс явсны дараа болох уур хилэнгийн өдрөөс хэрхэн зайлсхийх юм бэ? Тийм хатуу зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийг Еховагийн уур омгоос зугтахыг Би хэрхэн зөвшөөрөх юм бэ?

Өнгөрснийг бодоод үз: Хэзээ та нарт чиглэсэн Миний харц ууртай, Миний дуу хоолой ширүүн байсан юм бэ? Би хэзээ өчүүхэн зүйлээс болж та нартай маргалдаж байсан бэ? Би хэзээ та нарыг шалтгаангүйгээр зэмлэн буруушааж байсан бэ? Би хэзээ та нарыг нүүрэн дээр чинь зэмлэсэн бэ? Та нарыг бүх уруу таталтаас хамгаалахыг Эцгээсээ гуйж байсан нь Миний ажлын төлөө биш гэж үү? Яагаад та нар Надад ингэж хандаж байгаа юм бэ? Та нарын бие махбодыг зовоохын тулд Би эрх мэдлээ хэзээ нэгэн цагт ашигласан гэж үү? Та нар яагаад Миний ачийг ингэж хариулж байгаа юм бэ? Над руу халуун, хүйтнээр үлээснийхээ дараа та нар халуун ч биш, хүйтэн ч биш байдаг, тэгээд дараа нь та нар Намайг хуурч, Надаас аливааг нуудаг ба та нарын ам шударга бусын шүлсээр дүүрэн байдаг. Та нарын хэл Миний Сүнсийг хуурч чадна гэж та нар бодож байна уу? Та нарын хэл Миний уур хилэнгээс зугтаж чадна гэж бодож байна уу? Та нарын хэл Ехова Миний үйл хэргийн талаар хүссэнээрээ шүүмжилж болно гэж бодож байна уу? Би, хүнээр шүүгддэг Бурхан гэж үү? Өчүүхэн өт авгалдай ингэж Миний нэр төрийг гутаахыг Би зөвшөөрнө гэж үү? Би тийм дуулгаваргүй хүмүүсийг Өөрийнхөө мөнхийн ерөөлд хэрхэн оруулах вэ? Та нарын үг, үйлдэл аль хэдийн илчлэгдэж, та нарыг ялласан. Би тэнгэрийг дэлгэж, бүх зүйлсийг бүтээх үедээ ямар ч бүтээлд хүссэнээрээ оролцохыг зөвшөөрөөгүй, тэр ч байтугай ямар ч зүйл Миний ажлыг, Миний удирдлагыг хүссэнээрээ тасалдуулахыг Би зөвшөөрөхгүй. Би хэнийг ч, юуг ч тэвчихгүй; Надад тийм харгис хүмүүнлэг бусаар хандаж байхад Би тэднийг хэрхэн өршөөх вэ? Миний үгийг эсэргүүцсэн тэдгээр хүмүүсийг Би хэрхэн уучлах вэ? Намайг дуулгавартай дагадаггүй хүмүүсийг Би хэрхэн өршөөх вэ? Төгс хүчит Миний гарт хүний хувь заяа байдаггүй гэж үү? Би чиний шударга бус байдал болоод дуулгаваргүй байдлыг хэрхэн ариун гэж үзэх вэ? Чиний нүгэл Миний ариун байдлыг яаж гутааж болох юм бэ? Би шударга бус хүмүүсийн ариун бус байдлаар гутаагдахгүй ба шударга бус хүмүүсийн өргөлийг Би таалахгүй. Хэрвээ чи Ехова Надад үнэнч байсан бол Миний тахилын ширээнд өөрийгөө тахил болгож чадах уу? Чи Миний ариун нэрийг гутаахын тулд хортой хэлээ ашиглаж чадах уу? Ийм байдлаар чи Миний үгийг эсэргүүцэж чадах уу? Чи Миний алдар суу ба ариун нэрийг муу ёрын нэгэн болох Сатанд үйлчлэх хэрэгсэл болгон ашиглаж чадах уу? Ариун зүйлсийг эдлэхийн тулд Миний амь өгөгдсөн. Миний амиар хүссэнээрээ тоглож, үүнийг өөрсдийнхөө дундах зөрчилдөөний хэрэгсэл болгон ашиглахыг чинь Би яаж зөвшөөрөх юм бэ? Та нар яаж Надад цэвдэг хүйтэн, харгис догшин хандаж чадаж байна вэ? Эдгээр амийн үгэнд Би та нарын нүгэлт үйлийг аль хэдийн бичсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Би Египетийг гэсгээх үеийн уур хилэнгийн өдрөөс та нар хэрхэн зугтаж чадах вэ? Та нар Намайг дахин дахин эсэргүүцэж, тэрсэлж яаж болох юм бэ? Би та нарт шууд хэлье, цаг нь ирэхэд та нарын гэсгээлт Египетийнхээс илүү тэсвэрлэшгүй байх болно! Та нар Миний уур хилэнгийн өдрөөс хэрхэн зугтах вэ? Би үнэнээр та нарт хэлье: Миний тэвчээр та нарын ёрын муу үйлийн төлөө бэлтгэгдсэн ба тэр өдрийн гэсгээлтийн төлөө оршин байгаа. Намайг тэвчээрээ барсны дараа, уур хилэнт шүүлтийг амсах хүмүүс та нар биш гэж үү? Бүх зүйл Төгс хүчит Миний гарт байгаа биш гэж үү? Тэнгэрийн дор та нар Надад ингэж дуулгаваргүй хандахыг Би хэрхэн зөвшөөрөх билээ? Удахгүй ирнэ гэж хэлсэн ч хэзээ ч ирээгүй байсан Мессиатай уулзсан учраас та нарын амьдрал маш хүнд хэцүү байх болно. Та нар Түүний дайснууд биш гэж үү? Есүс та нарын найз байсаар ирсэн боловч та нар Мессиагийн дайснууд юм. Хэдийгээр та нар Есүстэй найзууд ч гэсэн, та нарын ёрын муу үйлдэл чинь жигшүүртэй хүмүүсийн савыг дүүргэсэн гэдгээ мэдэх үү? Хэдий та нар Еховатай маш ойр дотно байдаг ч, та нарын ёрын муу үгс Еховагийн чихэнд хүрч, Түүний уурыг хүргэсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тэр чамтай яаж ойр дотно байж, ёрын муу үйлээр дүүрсэн савыг чинь шатаахгүй байж яаж чадах юм бэ? Тэр яаж чиний дайсан биш байх юм бэ?

Өмнөх:Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?

Дараах:Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн

Танд таалагдаж магадгүй