Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханд гэрчлэл хийх тухай хорин үнэн)

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

`

5. Хүн Бурхантай харилцах хэвийн харилцааг хэрхэн бий болгох вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс:

Хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ Бурханы Сүнстэй холбогдсоноор Бурханд итгэж, Бурханыг хайрлаж, Бурханыг хангалуун байлгаж, үүгээрээ Түүний сэтгэл ханамжийг олж авдаг; зүрх сэтгэлээрээ Бурханы үгтэй холбогдох үед Бурханы Сүнс тэдний сэтгэлийг хөдөлгөдөг. Хэрвээ чи зүй зохистой сүнслэг амьдралд хүрч, Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоохыг хүсэж байгаа бол эхлээд зүрх сэтгэлээ Түүнд өгч, Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой. Зүрх сэтгэлээ бүхэлд нь Бурханд уудалсны дараа л чи аажмаар зүй зохистой сүнслэг амьдралтай болж чадна. Хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөхгүй бол, хэрвээ тэдний зүрх сэтгэл Түүнд байхгүй, тэд Түүний ачааг өөрийн мэт үзэхгүй бол тэдний хийж байгаа бүхэн Бурханыг мэхэлж байгаа бөгөөд энэ нь бүгд шашны хүмүүсийн зан төлөв юм-энэ нь Бурханы магтаалыг хүлээн авч чаддаггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас

Эхлээд чи өөрийн зүрх сэтгэлийг Бурханы үгэнд зориулах ёстой. Чи өнгөрсөн үеийн Бурханы үгийг эрж хайх ёсгүй бөгөөд тэднийг судалж эсвэл өнөөдрийн үгтэй харьцуулах ёсгүй. Үүний оронд чи өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг Бурханы бодитой үгэнд бүрмөсөн зориулах ёстой. Хэрвээ өнгөрсөн үеийн Бурханы үгийг, сүнслэг номнуудыг эсвэл номлолын бусад тэмдэглэлүүдийг уншихыг хүсдэг бөгөөд Ариун Сүнсний бодитой үгийг дагадаггүй хүмүүс байвал тэд хамгийн тэнэг хүмүүс юм; Бурхан тийм хүмүүсийг жигшдэг. Хэрвээ чи өнөөдөр Ариун Сүнсний гэрлийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байгаа бол өөрийн зүрх сэтгэлээ Бурханы бодитой айлдваруудад бүрмөсөн зориул. Энэ бол чиний биелүүлэх ёстой эхний зүйл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж Бурханы мөрийг дага”-аас

Зөвхөн Бурханы үгсийг идэж уух суурин дээр Түүнийг мэдэж, Түүнийг ханамжуулж эхэлснээр л хүн аажмаар Түүнтэй зөв харилцаа тогтооно. Түүний үгсийг идэж уун, хэрэгжүүлэх нь Бурхантай харилцах хамгийн сайн хамтын ажиллагаа бөгөөд энэ бол Түүний ардын нэг болохын хувьд хамгийн сайн гэрчлэл хийх дадал юм. … Зөв зохист сүнслэг амьдралд хүрэхийн тулд эхлээд Бурханы үгсийг идэж уун, тэдгээрийг хэрэгжүүл; энэ суурин дээр хүн ба Бурханы хооронд зөв харилцаа тогтоо.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүс бол үнэний бодит байдалд орсон хүмүүс юм”-аас

Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаснаар Бурхантай бүрэн дүүрэн хэвийн харилцаа тогтоож чадна. Бурхантай энгийн харилцаатай байна гэдэг нь Бурханы ямар ч ажилд эргэлзэхгүй эсвэл үгүйсгэхгүй байж, үүнд захирагдах явдал бөгөөд түүнчлэн Бурханы өмнө зөв хүсэл зорилготой байж, өөрийнхөө талаар бодолгүй, чиний юу хийж байгаа хамаагүй Бурханы гэр бүл хамгийн чухал гэдэгт үргэлж сонирхолтой байж, Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы зохицуулалтанд захирагдах юм. Чи юу ч хийсэн бай Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ чимээгүй байлгах чадамжтай байж; чи Бурханы хүслийг ойлгохгүй байлаа ч гэсэн өөрийн үүрэг, хариуцлагыг чадлынхаа хирээр биелүүлсээр байх ёстой. Бурханы хүсэл чамд илчлэгдэхийг хүлээж, тэгээд түүнийг хэрэгжүүлэхэд хожимдоно гэж байхгүй. Чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн болсноор чи хүмүүстэй мөн хэвийн харилцаатай болох болно. Бүх зүйл Бурханы үгийн үндсэн дээр бий болдог. Бурханы үгсийг идэж уугаад Бурханы шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж, харах өнцгөө зөв гаргаж, Бурханыг эсэргүүцэх эсвэл сүмийг үймүүлэх зүйлсийг бүү хий. Ах, эгч нарын аминд ашиг тус өгөхгүй зүйлсийг бүү хий, бусад хүмүүст тус дэм болохгүй зүйлсийг бүү хэл, ичгэвтэр зүйлс бүү хий. Бүх зүйлийг хийхдээ шударга бөгөөд хүндэтгэлтэй байж, Бурханы өмнө тэднийг үзүүлэхүйц байлга. Бие махбод заримдаа сул дорой байдаг хэдий ч чи өөрийн ашиг тусад шуналгүй Бурханы гэр бүлд ашиг тустай байлгахад хамгийн их ач холбогдол өгч, зөвт байдлыг биелүүлж чадна. Хэрэв чи ийм маягаар хэрэгжүүлж чадвал чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн болох болно.

Чи аливаа зүйлийг хийхдээ сэдэл чинь зөв эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Хэрэв чи Бурханы шаардлагын дагуу үйлдэж чадах аваас чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн байгаа хэрэг юм. Энэ бол хамгийн наад захын шалгуур үзүүлэлт. Хэрэв чи өөрийн сэдлийг шалгахад тэндээс буруу зүйлс илэрч, хэрэв чи тэднийг үл тоомсорлож, Бурханы үсгийн дагуу үйлдэж чадах юм бол чи Бурханы өмнө зөв нэгэн болох болно. Энэ нь чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн байгааг, мөн чиний хийж байгаа бүхэн өөрийнхөө төлөө бус, Бурханы төлөө гэдгийг харуулах болно. Чи ямарваа нэгэн зүйлийг хийх эсвэл хэлэх бүртээ зүрх сэтгэлээ зөв байлгаж, зөв шударга байж, өөрийн сэтгэл хөдлөлд хөтлөгдөлгүй эсвэл өөрийн хүслийн дагуу үйлдэхгүй байх ёстой. Эдгээр нь Бурханд итгэгчдийн өөрсдийгөө авч явах зарчим юм. Хүний сэдэл болон биеийн хэмжээ нь жижиг зүйлд илчлэгдэж болох ба тиймээс Бурханаар төгс болгуулах замд орох хүмүүсийн хувьд тэд эхлээд өөрсдийн сэдэл болон Бурхантай харилцах харилцаагаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болсон

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурхантай ямар харилцаатай байгаа вэ”-ээс

Хэрвээ чи Бурхантай зүй зохистой харилцаатай байхыг хүсвэл зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу эргэх ёстой бөгөөд энэ суурин дээрээ үндэслээд бас бусад хүмүүстэй зүй зохистой харилцаатай байх болно. Хэрвээ чи Бурхантай зүй зохистой харилцаатай биш бол бусад хүмүүстэй харилцах харилцаагаа хадгалахын тулд юу хийх чинь хамаагүй, хэр шаргуу ажилладаг чинь эсвэл хэр их эрч хүч гаргаж байгаа чинь хамаагүй энэ нь хүний амьдралын гүн ухаанд харьяалагдана. Чи хүний өнцөг, хүний гүн ухаанаар дамжуулан хүмүүсийн дундах өөрийн байр суурийг хадгалж байгаа ба ингэснээр тэд чамайг магтах болно. Чи Бурханы үгийн дагуу хүмүүстэй зүй зохистой харилцаа тогтоодоггүй. Хэрвээ чи хүмүүстэй харилцах харилцаандаа анхаардаггүй боловч Бурхантай зүй зохистой харилцаатай байдаг бол, хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Түүнд дуулгавартай байхыг хүсэж байгаа бол бүх хүнтэй харилцах чиний харилцаа аяндаа зүй зохистой болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас

Өмнөх:Үнэхээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Дараах:Шударга хүн гэж юу вэ? Яагаад Бурхан шударга хүмүүст дуртай байдаг вэ?

Танд таалагдаж магадгүй