9. Хүн яаж үнэнч хүн байхаар хэрэгжүүлж, орох ёстой вэ?

Холбогдох Бурханы үг:

Үнэнийг эрэлхийлнэ гэдэг хамгийн чухал зүйл бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх нь үнэндээ тун энгийн юм. Чи эхлээд үнэнч хүн байж, үнэнээ хэлж, зүрх сэтгэлээ нээх ёстой. Ах эгч нартайгаа ярихад хэтэрхий ичмээр зүйл байвал өвдөг сөгдөөд, үүнийгээ залбирлаар дамжуулан Бурханд хэлэх хэрэгтэй. Чи Бурханд юу хэлэх ёстой вэ? Зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийг Бурханд хэл; хий дэмий бүү тал зас, Түүнийг хуурах гэж бүү оролд. Үнэнч шударга байхаас эхэл. Хэрэв чи сул дорой байсан бол сул дорой байснаа хэл; ёрын муу байсан бол ёрын муу байснаа хэл; ов мэхтэй байсан бол ов мэхтэй байснаа хэл; хэрцгий, муу санаатай байсан бол үүнийхээ тухай Бурханд хэл. Хэрэв чи байр суурийн төлөө үргэлж тэмцэж байгаа бол үүнийгээ ч Түүнд хэл. Бурхан чамайг сахилгажуулаг; чамд зориулсан орчныг зохицуулаг. Бүх бэрхшээлээ туулж, бүх асуудлаа шийдэхэд чинь туслах боломжийг Бурханд олго. Чи зүрх сэтгэлээ нээх ёстой; хаалттай бүү байлга. Чи Түүнийг оруулахгүй байсан ч гэсэн, Тэр чамайг нэвт харж мөн л чадна. Гэхдээ чи Түүнд сэтгэлээ нээвэл үнэнийг олж авч чадна. Тэгэхээр чи аль замыг сонгох ёстой гэх вэ? Эхлээд үнэнч бай, яавч бүү дүр эсгэ… Үнэнчээр хэрэгжүүлснээр л зүрх сэтгэл чинь нээгдэх бөгөөд зүрх сэтгэл чинь нээгдмэгц үнэн чиний дотор орж, улмаар чи үнэнийг ойлгож, олж авч чаддаг. Хэрэв чи зүрх сэтгэлээ үргэлж хаалттай байлгаж, хэнд ч, хэзээ ч үнэнээ хэлэлгүй, үргэлж булзаж, бултаж байдаг бол энэ бүх булталтаас чинь эцэстээ юу гарах вэ? Чи эцэст нь өөрийгөө сүйрүүлэх бөгөөд ямар ч үнэнийг ухаарч, олж авч чадахгүй.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Амийн өсөлтийн зургаан үзүүлэлт”-ээс эш татав

Үнэнч хүний хувиар чи эхлээд хүн болгонд зүрх сэтгэлээ нээх ёстой, ингэснээр хүн бүр үүнийг шинжилж, бодож байгаа бүхнийг чинь харж, үнэн нүүр царайг чинь хальт харж чадна; чи сайхан харагдахын тулд дүр эсгэж, дүр үзүүлэхээр оролдох ёсгүй. Тэр үед л хүмүүс чамд итгэж, үнэнч хэмээн тооцох болно. Энэ бол хамгийн үндсэн хэрэгжүүлэлт бөгөөд үнэнч хүн байхын урьдач нөхцөл юм. Чи үргэлж дүр эсгэж, ариун, эрхэм дээд, агуу дүр үзүүлж, ёс зүйн өндөр чанартай царайлж байна. Тэгээд хүмүүст завхрал, дутагдлаа харуулдаггүй. Мөн өөрийгөө шулуун шударга, агуу, өөрийгөө золиослогч, туйлширдаггүй, амь бие хайргүй гэж итгүүлэхийн тулд хүмүүст хуурамч дүр харуулдаг. Энэ бол ов мэхтэй байдал юм. Бүү дүр эсгэ, бүү өөрийгөө хайрцагла; харин өөрийгөө болон зүрх сэтгэлээ ил болгон бусдад харуул. Хэрэв чи зүрх сэтгэлээ уудлан бусдад харуулж, эерэг ч бай, сөрөг ч бай, бүх бодол, төлөвлөгөөгөө ил болгож чаддаг бол үнэнч байгаа хэрэг бус уу? Хэрэв чи өөрийгөө ил болгон бусдад харуулж чадвал Бурхан ч бас чамайг хараад, “Чи өөрийгөө ил болгон бусдад харуулсан тул Миний өмнө ч бас үнэнч байгаа нь лавтай” хэмээн хэлнэ. Хэрэв чи зөвхөн бусдын нүднээс далдуур Бурханд өөрийгөө ил болгож, бусадтай хамт байхдаа үргэлж агуу, эрхэм дээд, шулуун шударга, аминч бус дүр эсгэдэг бол Бурхан юу гэж бодож, юу гэж хэлэх вэ? “Чи үнэхээр ов мэхтэй юм; туйлын хоёр нүүртэй, шалихгүй, мөн үнэнч хүн биш юм” гэж Тэр хэлнэ. Бурхан чамайг тийнхүү яллана. Хэрэв чи үнэнч хүн байхыг хүсвэл Бурхан юм уу бусдын өмнө юу ч хийлээ гэсэн сэтгэлээ нээж, өөрийгөө илчилж чаддаг байх ёстой.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнч хүн байх хамгийн үндсэн хэрэгжүүлэлт”-ээс эш татав

Өнөөдөр ихэнх хүмүүс үйлдлээ Бурханы өмнө авчрахаас хэтэрхий их айдаг; чи Түүний махбодыг мэхэлж магадгүй ч Түүний Сүнсийг мэхэлж чадахгүй. Бурханы шинжилтийг тэсвэрлэж чадахгүй аливаа хэрэг явдал үнэнтэй таардаггүй бөгөөд үүнийг хаях хэрэгтэй; үүнээс өөрөөр хийх нь Бурханы эсрэг нүгэл үйлдэж байгаа хэрэг. Иймээс чи залбирах үедээ, ах эгч нартайгаа ярилцаж, нөхөрлөх үедээ, үүргээ гүйцэтгэж, ажил хэргээ явуулах үедээ зүрх сэтгэлээ цаг үргэлж Бурханы өмнө тавих ёстой. Үүргээ биелүүлэх үед чинь Бурхан чамтай хамт байдаг бөгөөд санаа зорилго чинь зөв, Бурханы гэрийн ажлын төлөө байгаа цагт хийдэг бүхнийг чинь Тэр хүлээн зөвшөөрнө; чи үүргээ биелүүлэхэд чин сэтгэлээсээ өөрийгөө зориулах хэрэгтэй. Залбирах үедээ зүрх сэтгэлд чинь Бурханыг гэсэн хайр байдаг, Бурханы халамж, хамгаалалт, шинжилтийг эрэлхийлдэг бол, хэрэв эдгээр зүйл санаа зорилго чинь бол чиний залбирал үр дүнтэй байна. Жишээлбэл, цуглаан дээр залбирах үедээ чи зүрх сэтгэлээ нээж, Бурханд залбиран, худал хуурмаг зүйл ярилгүйгээр зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийг Түүнд хэлбэл залбирал чинь гарцаагүй үр дүнтэй болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуух хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог”-оос эш татав

Өнөөдөр Бурханы шинжихийг хүлээн авч чаддаггүй бүхэн Түүний сайшаалыг хүртэж чадахгүй бөгөөд бие махбодтой болсон Бурханыг мэддэггүй хүмүүс төгс болгуулж чадахгүй. Хийж байгаа бүхнээ хараад Бурханы өмнө авчирч болох эсэхийг үзээрэй. Хийж байгаа бүхнээ Бурханы өмнө авчирч чадахгүй бол энэ нь мууг үйлдэгч болохыг чинь харуулж байна. Мууг үйлдэгч төгс болгуулж чадах уу? Үйлдэл, санаа зорилго, хариу үйлдэл бүр гээд хийж буй бүхнээ Бурханы өмнө авчрах хэрэгтэй. Чиний залбирал, Бурхантай ойр дотно байдал, Бурханы үгийг хэрхэн идэж уудаг, ах эгч нартайгаа хийсэн нөхөрлөл, чуулган доторх амьдрал, түншлэл дэх үйлчлэл гээд өдөр тутмын сүнслэг амьдралаа хүртэл Бурханы өмнө авчирч шинжүүлэх хэрэгтэй. Ийм хэрэгжүүлэлт амиа өсгөхөд чинь тусална. Бурханы шинжихийг хүлээн зөвшөөрөх явц нь ариусах явц юм. Бурханы шинжихийг хүлээн зөвшөөрч чадах тусам улам их ариусаж, Бурханы хүсэлд улам их нийцсэнээрээ самуун явдалд татагдахгүй, зүрх сэтгэл чинь Түүний өмнө амьдарна. Түүний шинжлэхийг хүлээн зөвшөөрөх тусам Сатан улам их шившиглэгдэж, махан биеэ хаях чадвар чинь улам нэмэгдэнэ. Тиймээс Бурханы шинжлэхийг хүлээн зөвшөөрөх нь хүмүүсийн дагах ёстой хэрэгжүүлэлтийн зам юм. Чи юу ч хийж байсан бай, ах эгч нартайгаа ярилцахдаа хүртэл үйлдлээ Бурханы өмнө авчирч, Түүнээр шинжүүлэхийг хичээж, Бурханыг Өөрийг нь дуулгавартай дагахаар зорьж болно. Энэ нь хэрэгжүүлдэг зүйлийг чинь хавьгүй илүү зөв болгоно. Чи хийж байгаа бүхнээ Бурханы өмнө авчирч, Бурханы шинжихийг хүлээн зөвшөөрөх л юм бол Бурханы өмнө амьдардаг нэгэн болж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуух хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог”-оос эш татав

Үнэнч байдал гэдэг нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх, бүх зүйл дээр Бурханд үнэн сэтгэлээсээ хандаж, бүх зүйл дээр Түүнтэй илэн далангүй байж, бодит баримтыг хэзээ ч нуухгүй байж, дээд, доод хүмүүсээ мэхлэхээр оролдохгүй байж, Бурханд бялдуучлах зүйл хэзээ ч хийхгүй байна гэсэн үг юм. Товчхондоо үнэнч байна гэдэг нь өөрийн үйлдэл болон үгийг цэвэр байлгаж, Бурханыг ч, хүнийг ч мэхлэхгүй байх явдал билээ… Зарим хүн Бурханы өмнө ёсорхуу, зүй зохистой байж, “хүмүүжилтэй” байхаар хүч чадлаа дайчилдаг ч Сүнсний өмнө хамаг эрээ цээрээ алддаг. Та нар ийм хүмүүсийг үнэнч хүмүүсийн тоонд оруулах уу? Хэрвээ чи хоёр нүүртэй, мөн “хүн хоорондын харилцаанд” чадварлаг бол Би чамайг гарцаагүй Бурханаар даажигнадаг хүн гэж хэлнэ. Хэрвээ үг чинь шалтаг болон хэрэггүй зөвтгөлөөр дүүрэн бол Би чамайг үнэнийг хэрэгжүүлэх дургүй хүн гэж хэлнэ. Хэрвээ чамд хуваалцахыг хүсдэггүй олон нууц байдаг бол, хэрвээ чи өөрийнхөө нууцыг буюу өөрийнхөө бэрхшээлийг бусдын өмнө дэлгэж, гэрлийн замыг эрж хайх маш дургүй бол чи авралыг амархан хүртэж, харанхуйгаас хялбархан гарч ирж чадахгүй хүн юм гэж Би хэлнэ. Хэрвээ үнэний замыг эрж хайх нь чамд тун таалагддаг бол чи үргэлж гэрэлд амьдардаг хүн юм. Хэрвээ чи Бурханы гэрт үйлчлэл үзүүлэхдээ тун их баяртай байж, нэрд гаралгүйгээр хичээнгүйлэн, чин сэтгэлээсээ ажиллаж, үргэлж өгч, хэзээ ч авдаггүй бол Би чамайг үнэнч ариун хүн гэж хэлнэ, учир нь чи шагнал эрэлхийлдэггүй, зүгээр л үнэнч шударга хүн байдаг. Хэрвээ чи илэн далангүй байхыг хүсдэг бол, байгаа бүхнээ зарлагадахыг хүсдэг бол, Бурханы төлөө амиа золиосолж, гэрчлэлдээ бат зогсож чаддаг бол, мөн Бурханыг хангалуун байлгахыг л мэддэг, өөрийгөө боддоггүй, өөрийнхөө төлөө юм авдаггүй байх хэмжээнд үнэнч шударга бол ийм хүмүүс гэрлээр тэтгэгддэг, хаанчлалд үүрд амьдрах хүмүүс юм гэж Би хэлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурван сануулга”-аас эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Хэрэв чи хааш яаш байж, Бурханыг хууралгүй үүргээ биелүүлэхийг хүсдэг бол үнэнч хүн байх асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Үүргээ биелүүлж байхдаа засалт, харьцалтыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы Сүнсний шинжилтийг зөвшөөрөн, Бурханы шаардлагын яг дагуу хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэв үүрэгтээ хааш яаш байгаагаа олж мэдвэл Бурханд залбир. Мөн Бурханыг хуурахаар оролдож байгаагаа олж илрүүлбэл энэхүү гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Үүнийгээ нуун далдалж, дүр эсгэж болохгүй бөгөөд бусдад буруугаа тохохын тулд баримтыг гуйвуулж бүр ч болохгүй. Чи хийдэг зүйлдээ ийм нухацтай байж, үг үйлдэл болгондоо чин сэтгэлээсээ хандах хэрэгтэй. Шулуухан, үнэн үгтэй байж, баримтаас үнэнийг эрж хай, үгээ дүр эсгэлтээр бүү бузарла. Хэрэв чи гэм буруугаа олж илрүүлбэл Бурханд залбирахаас гадна бусдад бас үүнийгээ ил тод хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Өөрийнхөө нэр төрийг бодсондоо бүү хулчий. Чи баримттай зоригтойгоор нүүр тулах ёстой. Иймэрхүү хэрэгжүүлэлт нь утга учиртай бөгөөд чамд ач тустай байх нь баттай. Нэгдүгээрт, энэ нь үнэнч хүн байх итгэлийг чинь нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаарт, энэ нь доромжлолоос айхгүй байж, нэрэлхүү зан, өөрийгөө хүндлэх сэтгэлээ орхихыг сургана. Гуравдугаарт, энэ нь чамд баримттай нүүр тулж, баримтыг хүндлэх эр зориг өгч чадна. Дөрөвдүгээрт, хийж байгаа зүйлдээ нухацтай хандах хүслийг чинь нэмэгдүүлж чадна. Хүмүүс хэсэг хугацаанд энэ маягаар хэрэгжүүлснийхээ дараа үүргээ биелүүлэхдээ хавьгүй илүү үнэнч байж, хийдэг зүйлдээ илүү бодитой, илүү бага хуурмаг байх болно. Тэгээд хэдхэн жилийн дотор хийдэг зүйлдээ чин сэтгэлээсээ, нухацтай ханддаг, аливаа хэрэг явдлыг зохицуулахдаа хариуцлагатай байдаг үнэнч хүмүүс болно. Ийм хүмүүс үүргээ биелүүлж, ажлаа хийхдээ харьцангуй найдвартай байдаг. Бурханы гэр ийм хүмүүсийг ашиглах үед л аливаа зүйл буруугаар эргэхгүй нь баттай болж чадах юм.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс эш татав

Яг одоо та нар үнэнч хүн болохоор хичээллэх явцад байна. Хичээллэх явцад чи юунд илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Чи Бурханыг мэдэхэд анхаарч, үнэнийг ойлгоход анхаарах хэрэгтэй, мөн эерэг талаас бодитой оролтод хүрэх ёстой. Хэрэв чи эерэг талаас орвол сөрөг талын завхрал аяндаа багасах болно, энэ нэн чухал. Жишээлбэл, үнэнч хүн байхын тулд чи нэн тэргүүнд үнэнч хүн байх бодит байдал болон үнэнээр өөрийгөө зэвсэглэх хэрэгтэй. Ингэсний дараа чиний үнэнч чанар нэмэгдэж, худал хуурмаг, зальхай зан аяндаа багасна, тийм биз? Яг л бохир усаар дүүрэн аяга шиг. Чи үүнийг асгаж чадахгүй, тэгвэл чи яах вэ? Аяганд хэсэг цэвэр, сайн ус хийх хэрэгтэй, тэгээд сайн ус аяндаа бохир усыг цэвэрлэх болно. Тэгвэл та нар өөрсдийгөө үнэнээр зэвсэглэх ёстой, тэгээд үнэн дотор чинь ормогц чиний дотор байгаа сөрөг зүйлс аяндаа алга болно.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Өмнөх: 8. Үнэнч хүн болон ов мэхтэй хүний хоорондох ялгаа юу вэ?

Дараах: 10. Үүргээ биелүүлнэ гэж юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх