15.2. Бурханд залбирч, шүтэн мөргөх тухай

425. (Бурханы үгээс сонгосон бүлэг)

ЗАЛБИРЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Та нар өдөр тутмын амьдралдаа залбиралд анхаарал хандуулдаггүй. Хүмүүс залбирлыг үргэлж орхигдуулж ирсэн. Өмнөх залбирал нь хүн Бурханы өмнө зүгээр л хийсэн дүр үзүүлж, хааш яаш хандаж байсан, хэн ч зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө бүрэн өгч, Бурханд үнэхээр залбирч байгаагүй. Хүмүүс өөрсдөд нь ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед л Бурханд залбирдаг. Энэ бүх хугацаанд чи ер нь Бурханд үнэхээр залбирсан уу? Бурханы өмнө шаналлын нулимс урсгаж ер нь үзсэн үү? Бурханы өмнө өөрийгөө ер нь мэдэж авч байсан уу? Бурханд зүрх сэтгэлээсээ залбирч үзсэн үү? Залбирал хэрэгжүүлэлтээс бий болдог: Хэрвээ чи гэртээ ер нь залбирдаггүй бол чуулганд залбирах ямар ч аргагүй байх бөгөөд жижиг цуглааны үеэр ихэвчлэн залбирдаггүй бол том цуглааны үеэр залбирч чадахгүй. Чи ихэвчлэн Бурханд ойртдоггүй, Бурханы үгийг эргэцүүлдэггүй бол залбирах цаг болоход чамд хэлэх үг олдохгүй—залбирсан ч гэсэн чи хийсэн дүр үзүүлнэ; тэр нь жинхэнэ залбирал биш.

Үнэхээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь зүрх сэтгэл доторх үгээ Бурханд хэлж, хүслийг нь ухаарснаар, үгэнд нь үндэслэн Бурхантай ярилцана гэсэн үг юм; энэ нь Бурханд нэн ойр байгаагаа мэдрэх, Тэр өмнө чинь байгааг болон Түүнд хэлэх зүйлтэй гэдгээ мэдрэх гэсэн үг юм; мөн энэ нь зүрх сэтгэл дотроо гойд гэрэлтэй байж, Бурхан онцгой хайр татам гэдгийг мэдэрнэ гэсэн үг юм. Чи ялангуяа урам зориг орж, үгийг чинь сонсоод ах эгч нар чинь таатай болж, хэлсэн үг чинь тэдний зүрх сэтгэл доторх үг, тэдний хэлэхийг хүсдэг үг бөгөөд хэлсэн зүйл чинь тэдний хэлэхийг хүсдэг зүйлийг төлөөлж байгааг мэдэрнэ. Үнэхээр залбирна гэдэг нь энэ юм. Үнэхээр залбирсны дараа зүрх сэтгэлд чинь амар амгалан, баясалтай санагдах болно; Бурханыг хайрлах хүч чадал нэмэгдэж, бүхий л амьдралд чинь юу ч Бурханыг хайрлахаас илүү үнэ цэн, ач холбогдолтой биш санагдана—энэ бүхэн залбирал чинь үр дүнтэй байсныг батална. Чи ер нь ийм маягаар залбирч үзсэн үү?

Тэгвэл залбирлын агуулга юу вэ? Чи алхам алхмаар, өөрийн жинхэнэ байдал, Ариун Сүнсний хийх зүйлийн дагуу залбирах ёстой бөгөөд Бурханы хүсэл болон хүнээс шаарддаг шаардлагад нийцүүлэн Бурхантай ярилцах ёстой. Чи залбирлаа хэрэгжүүлж эхлэх үедээ эхлээд зүрх сэтгэлээ Бурханд өг. Бурханы хүслийг ухаарахаар бүү оролд; зүрх сэтгэл доторх үгээ Бурханд хэлэх гэж л хичээ. Бурханы өмнө очих үедээ ингэж хэл: “Өө Бурхан минь! Танд би дуулгаваргүй байснаа өнөөдөр л ухаарлаа. Би үнэхээр завхарсан бөгөөд жигшүүртэй. Өмнө нь би цагаа дэмий өнгөрөөж байсан; өнөөдрөөс эхлээд би Таны төлөө амьдарна, би утга учиртай амьдралыг амьдран харуулж, Таны хүслийг биелүүлэх болно. Таны Сүнс үргэлж миний дотор ажиллаж, намайг үргэлж гэрэлтүүлж, гэгээрүүлдэг болохоор би Таны өмнө хүчтэй, хангинасан гэрчлэл хийж, бидний доторх Таны алдар, Таны гэрчлэл болон Таны ялалтын баталгааг Сатанд харуулж чадна.” Ийм маягаар залбирах үед зүрх сэтгэл чинь бүрмөсөн чөлөөлөгдөнө, ийм маягаар залбирснаар зүрх сэтгэл чинь Бурханд илүү ойртоно, ийм маягаар байнга залбирснаар Ариун Сүнс дотор чинь гарцаагүй ажиллах болно. Чи үргэлж ийм маягаар Бурханыг дуудаж, Бурханы өмнө шийдвэрээ гаргадаг бол Бурхан шийдвэрийг чинь хүлээн зөвшөөрч, зүрх сэтгэл болон бүхий л оршихуйг чинь хүлээн авах өдөр ирж, эцэст нь чи Бурханаар төгс болгуулна. Залбирал та нарын хувьд дээд зэргийн ач холбогдолтой юм. Залбирах үедээ чи Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, улмаар зүрх сэтгэлийг чинь Бурхан хөдөлгөж, чиний доторх Бурханыг гэсэн хайрын хүч гарч ирдэг. Чи сэтгэлээсээ залбирдаггүй, Бурхантай ярилцахын тулд зүрх сэтгэлээ нээдэггүй бол Бурхан чиний дотор ажиллах ямар ч аргагүй. Чи залбирч, зүрх сэтгэл доторх бүх үгээ хэлсэн бөгөөд Бурханы Сүнс ажиллаагүй, мөн чи дотроо урам зориг аваагүй бол зүрх сэтгэл чинь чин үнэнч биш, үг чинь үнэн биш, хольцтой хэвээр гэдгийг энэ нь харуулдаг. Залбирчхаад сэтгэл чинь ханамжтай байвал залбирлыг чинь Бурхан хүлээн зөвшөөрч, Бурханы Сүнс чиний дотор ажилласан байна. Бурханы өмнө үйлчилдэг нэгэн болохын хувьд чи залбирахгүй байж болохгүй. Чи Бурхантай хийх нөхөрлөлийг үнэхээр л утга учиртай, үнэ цэнтэй гэж үздэг бол залбирлыг орхиж чадах байсан гэж үү? Хэн ч Бурхантай ярилцахгүй байж чадахгүй. Залбиралгүйгээр чи махан биед, Сатаны хүлээсэнд амьдардаг; жинхэнэ залбиралгүйгээр чи харанхуйн нөлөөн дор амьдардаг. Ах эгч нар өдөр болгон үнэхээр залбирч чадна гэж Би найддаг. Энэ нь ёс заншил сахих явдал бус, хүрэх ёстой үр нөлөө юм. Чи жаахан нойр, зугаа цэнгэлээс татгалзан, үүрээр өглөөний залбирлаа хийж, дараа нь Бурханы үгийг эдлэхэд бэлэн байна уу? Хэрвээ чи энэ маягаар ариун зүрх сэтгэлээр залбирч, Бурханы үгийг идэж, уудаг бол чамайг Бурхан улам илүү хүлээн зөвшөөрнө. Өглөө бүр үүнийг хийж, өдөр бүр зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Бурхантай ярилцаж, харилцахыг хэрэгжүүлбэл Бурханы талаарх мэдлэг чинь гарцаагүй ихсэж, Бурханы хүслийг илүү ухаарч чадна. Чи ингэж хэлэх ёстой: “Өө Бурхан минь! Би үүргээ биелүүлмээр байна. Таныг өөрсдийн дунд алдаршуулж, өөрсдийн гэрчлэлийг эдлүүлэхийн тулд би бүхий л оршихуйгаа Танд зориулж л чадна. Бидний дотор ажиллаач гэж би Танаас гуйя, ингэснээр би Таныг үнэхээр хайрлаж, сэтгэл хангалуун байлгаж, Таныг эрэлхийлдэг зорилгоо болгож чадна.” Энэ ачааг үүрэх үед чинь Бурхан чамайг гарцаагүй төгс болгоно; чи зөвхөн өөрийнхөө төлөө залбиралгүй, харин Бурханы хүслийг хэрэгжүүлэх, Түүнийг хайрлахын төлөө бас залбирах ёстой. Энэ хамгийн үнэн залбирал юм. Чи Бурханы хүслийг хэрэгжүүлэхийн төлөө залбирдаг уу?

Өмнө нь та нар хэрхэн залбирахаа мэддэггүй, залбирлыг орхигдуулдаг байсан; өнөөдөр та нар залбирч сурахын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Бурханыг хайрлахын тулд доторх хүчээ дайчилж чадахгүй бол чи яаж залбирч чадах юм бэ? Чи ингэж хэлэх ёстой: “Өө Бурхан минь! Зүрх сэтгэл минь Таныг үнэхээр хайрлах чадваргүй, Таныг хайрлахыг хүсдэг ч надад хүч дутдаг. Би яах ёстой вэ? Сүнсний минь нүдийг нээгээч гэж би Танаас хүсье, Таны Сүнс миний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөөсэй гэж би хүсэж байна, ингэснээр би Таны өмнө бүх идэвхгүй байдлаа хаяж, ямарваа хүн, хэрэг явдал, зүйлээр хязгаарлагдахгүй байх болно; бүхий л оршихуйгаа Таны өмнө зориулахуйцаар зүрх сэтгэлээ би Таны өмнө бүрэн дэлгэж байна, Та намайг хүссэнээрээ туршиж болно. Одоо би хэтийн ирээдүйгээ огт бодохгүй, мөн үхэлд хүлэгдэхгүй. Таныг хайрладаг зүрх сэтгэлээ би ашиглан амийн замыг эрж хайхыг хүсэж байна. Бүх зүйл болон үйл явдал Таны гарт байдаг, миний хувь заяа Таны гарт байдаг, цаашлаад амьдралыг минь Таны гар хянадаг. Одоо би Таны хайрыг эрэлхийлж, надад Та хайрлуулах эсэх, Сатан хэрхэн саад болох эсэхээс үл хамааран Таныг хайрлахаар сэтгэл шулуудсан.” Ийм зүйлстэй тулгарах үедээ чи ингэж залбир. Чи өдөр болгон ингэвэл Бурханыг хайрлах хүч аажмаар өснө.

Хүн жинхэнэ залбиралд хэрхэн орох вэ?

Залбирах үед зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой. Чи үнэхээр Бурхантай ярилцан, залбирч байна; чи чихэнд чимэгтэй үгээр Бурханыг аргалах ёсгүй. Бурханы өнөөдөр гүйцэтгэхийг хүсдэг зүйл дээр залбирал төвлөрөх ёстой. Чамд илүү их гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг авчрахыг Бурханаас гуй, залбирахдаа өөрийн бодит байдал, бэрхшээлийг Бурханы өмнө авчир, Бурханы өмнө шийдвэр гарга. Залбирал бол дэг журмыг дагах бус, харин жинхэнэ зүрх сэтгэлээ ашиглан Бурханыг эрж хайх явдал юм. Зүрх сэтгэлийг чинь хамгаалж, Бурханы өмнө байнга амар амгалан байдаг болгож, Бурханы чамд зориулан бий болгосон орчинд өөрийгөө мэдэх, жигших, орхих чадвартай болгож, улмаар Бурхантай хэвийн харилцаатай байх боломж олгон, чамайг Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүн болгооч гэж Бурханаас гуй.

Залбирлын ач холбогдол юу вэ?

Залбирал бол хүний Бурхантай хамтран ажилладаг аргуудын нэг. Энэ нь Бурханыг дууддаг хүний арга, мөн Бурханы Сүнс хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг үйл явц юм. Залбиралгүй хүмүүс бол сүнсгүй үхдэлүүд бөгөөд тэдэнд Бурханаар хөдөлгөгдөх чадвар дутдагийн нотолгоо гэж хэлж болно. Залбиралгүйгээр хүмүүс хэвийн сүнслэг амьдралд хүрч чаддаггүй, Ариун Сүнсний ажлыг дагаж бүр ч чаддаггүй; залбиралгүйгээр тэд Бурхантай харилцаагаа тасалдаг бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэх чадваргүй байдаг. Бурханд итгэдэг хүн байхад хэдий чинээ их залбирна, Бурханаар төдий чинээ их хөдөлгөгдөнө. Ийм хүмүүс илүү шийдвэртэй байж, Бурханаас шинэ гэгээрлийг илүү их хүлээн авах чадвартай байдаг; улмаар ийм хүмүүс л Ариун Сүнсээр аль болох хурдан төгс болгуулж чадна.

Залбирлаар хүрэх үр дүн юу вэ?

Хүмүүс залбирлыг хэрэгжүүлж, залбирлын ач холбогдлыг ойлгож чаддаг боловч залбирлаар хүрэх үр дүн бол энгийн хэрэг биш. Залбирал бол хэлбэрдэж, горим дагаж, Бурханы үгийг цээжээр унших хэрэг биш, өөрөөр хэлбэл, залбирал нь үгийг тоть шиг давтаж, бусдыг хуулбарлана гэсэн үг биш. Бурханаар хөдөлгүүлэхийн тулд чи залбирлаар зүрх сэтгэл дэх үгээ Бурхантай хуваалцаж, зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх ёстой. Залбирлаа үр нөлөөтэй байлгая гэвэл залбирал чинь Бурханы үгийг уншихад үндэслэх ёстой. Бурханы үгэн дунд залбирснаар л чи илүү их гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авч чадна. Бурханы тавьсан шаардлагыг хүсэж эрмэлздэг зүрх сэтгэлтэй байж, эдгээр шаардлагыг биелүүлэхэд бэлэн байхаас жинхэнэ залбирал харагддаг; чи Бурханы үзэн яддаг бүхнийг үзэн ядаж чадах бөгөөд үүний үндсэн дээр мэдлэгтэй болж, Бурханы тайлбарласан үнэний талаар мэдэж, тодорхой ойлгоно. Залбирсныхаа дараа шийдвэр, итгэл, мэдлэг болон хэрэгжүүлэх замтай байх нь л үнэхээр залбирч байгаа хэрэг бөгөөд ийм залбирал л үр нөлөөтэй байж чадна. Гэсэн ч залбирал нь, Бурханы үгийг эдэлж, үгээр нь Бурхантай ярилцах суурин дээр үндэслэх ёстой ба зүрх сэтгэл чинь Бурханыг эрж хайн, Бурханы өмнө амар амгалан байж чаддаг байх ёстой. Ийм залбирал Бурхантай үнэхээр ярилцах түвшинд аль хэдийн хүрсэн байдаг.

Залбирах тухай үндсэн мэдлэг:

1) Санаандаа орсон юуг ч бодлогогүйгээр бүү хэл. Зүрх сэтгэлийн чинь дотор ачаа байх ёстой, өөрөөр хэлбэл, залбирах үедээ чи зорилготой байх ёстой.

2) Чиний залбирал Бурханы үгийг агуулах ёстой; энэ нь Бурханы үгэн дээр үндэслэх ёстой.

3) Залбирах үедээ чи хуучирсан асуудлыг сөхөх ёсгүй. Харин залбирал чинь Бурханы одоогийн үгтэй холбоотой байж, залбирах үедээ зүрх сэтгэлийнхээ гүн дэх бодлыг Бурханд хэлэх ёстой.

4) Бүлгийн залбирал гол цөм дээр төвлөрөх ёстой, цөм нь Ариун Сүнсний өнөөдрийн ажил байх ёстой.

5) Бүх хүн бусдын төлөө залбирч сурах ёстой. Энэ нь Бурханы хүслийг анхаардгийн нэг илрэл юм.

Хувийн залбирлын амьдрал нь залбирлын ач холбогдлыг ойлгох болон залбирлын тухай үндсэн мэдлэг дээр үндэслэдэг. Өдөр тутмын амьдралдаа, дутагдлынхаа төлөө байнга залбирч, амь зан чанартаа өөрчлөлт гаргахын тулд залбирч, Бурханы үгийн тухай мэдлэгтээ үндэслэн залбир. Хүн бүр залбирлын амьдралаа бий болгох хэрэгтэй, тэд Бурханы үгэнд үндэслэн мэдлэгтэй болохын төлөө залбирч, Бурханы ажлын талаарх мэдлэгийг эрж хайхын тулд залбирах хэрэгтэй. Бодит нөхцөл байдлаа Бурханы өмнө гарган тавь, прагматик бай, арга барилд бүү анхаарал хандуул; гол нь жинхэнэ мэдлэгт хүрч, Бурханы үгийг бодитоор туулах явдал юм. Сүнслэг амийн оролтыг эрэлхийлдэг хэн боловч олон арга замаар залбирч чаддаг байх ёстой. Чимээгүй залбирал, Бурханы үгийг эргэцүүлэх, Бурханы ажлыг мэддэг болох гэх мэт сүнслэг ярианы энэхүү зорилтот ажил нь хэвийн сүнслэг амьдралын оролтод хүрч, Бурханы өмнө хувийн нөхцөл байдлаа улам бүр дээшлүүлж, аминдаа бүр их ахиц гаргахын төлөө байдаг. Товчхондоо бол Бурханы үгийг идэж, уух байна уу, чимээгүй залбирах, чангаар тунхаглах ч байна уу, хийдэг бүхэн чинь Бурханы үг, ажлыг болон Түүний чам дээр хэрэгжүүлэхийг хүсдэг зүйлийг тодорхой ойлгохын төлөө байдаг. Бүр ч чухал нь, энэ нь Бурханы шаарддаг стандартад хүрч, амиа дараагийн түвшинд аваачихын төлөө байдаг. Хүмүүсээс Бурханы шаарддаг хамгийн доод стандарт гэвэл зүрх сэтгэлээ Өөрт нь нээх чадвартай байх явдал. Хүн жинхэнэ зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, зүрх сэтгэлд нь үнэндээ байгаа зүйлийг Бурханд хэлбэл, Бурхан тухайн хүн дээр ажиллах хүсэлтэй байдаг; Бурхан хүний гажуудсан зүрх сэтгэлийг бус, ариун, үнэнч зүрх сэтгэлийг хүсдэг. Хүн зүрх сэтгэлээ Бурханд үнэхээр хэлэхгүй бол Бурхан зүрх сэтгэлийг нь хөдөлгөж, дотор нь ажиллахгүй. Иймээс залбирахад хамгийн чухал зүйл гэвэл Бурханд үнэн сэтгэлийнхээ үгийг хэлж, өөрийнхөө өө сэв, тэрслүү зан чанарын талаар ярьж, өөрийгөө бүрэн нээх явдал юм. Тэр үед л Бурхан залбирлыг чинь сонирхох болно; эс бөгөөс Бурхан царайгаа чамаас нууна. Залбирлын хамгийн наад захын шалгуур гэвэл, чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ амар тайван байлгах чадвартай байх ёстой, зүрх сэтгэл чинь Бурханаас хагацах ёсгүй. Энэ хугацаанд чи илүү шинэлэг, дээгүүр үзэл бодол олж аваагүй байж болох ч, аливааг байгаагаар нь байлгахын тулд залбирлыг ашиглах ёстой—уруудаж доройтож болохгүй. Энэ бол чиний наанадаж хүрэх ёстой зүйл. Хэрвээ чи үүнийг ч гүйцэлдүүлж чадахгүй бол сүнслэг амьдрал чинь зөв замд ороогүйг нотолно; улмаар чи анхдагч үзэгдлээ авч үлдэж чадалгүй, Бурханд итгэх итгэлээ алдаж, дараа нь шийдэмгий байдал чинь алга болдог. Сүнслэг амьдрал руу орох оролтыг чинь, чиний залбирал зөв замд орсон уу, үгүй юу гэдгээр тэмдэглэдэг. Бүх хүн энэ бодит байдалд орох ёстой, тэд бүгд идэвхгүйгээр хүлээх бус, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх гэж ухамсартайгаар эрж хайн, өөрсдийгөө залбиралд ухамсартайгаар сургах ажлыг хийх ёстой. Тэр үед л тэд Бурханыг үнэхээр эрж хайдаг хүмүүс байх болно.

Залбирч эхлэхдээ чи бодитой байж, хэрээсээ хэтрүүлэх ёсгүй; чи хэрээс хэтэрсэн шаардлага тавьж, ам нээмэгцээ Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөж, гэгээрч, гэрэлтүүлэгдэж, их нигүүлсэл хүртэнэ гэж найдаж болохгүй. Ингэх боломжгүй—Бурхан ер бусын зүйл хийдэггүй. Бурхан тогтоосон цагтаа хүмүүсийн залбирлыг биелүүлж, Өөрийнх нь өмнө үнэнч эсэхийг чинь харахын тулд заримдаа итгэлийг чинь туршдаг. Залбирах үедээ чи итгэлтэй, шаргуу, шийдвэртэй байх ёстой. Ихэнх хүн залбирахаар сургуулилж эхлэх үедээ Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн гэж мэдрэлгүй, улмаар итгэл алддаг. Ингэж болохгүй! Чи тууштай байж, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөхийг мэдрэхэд болон эрж хайх, судалж шинжлэхэд төвлөрөх ёстой. Заримдаа үйлддэг зам чинь буруу байдаг; заримдаа сэдэл болон үзэл чинь Бурханы өмнө бат зогсож чаддаггүй, иймээс Бурханы Сүнс чамайг хөдөлгөдөггүй; Бурхан үнэнч үү, үгүй юу гэдгийг чинь харах үе ч бас байдаг. Товчхондоо гэвэл, чи өөрийгөө сургахад илүү их хичээл зүтгэл гаргах ёстой. Өөрийн чинь үйлддэг зам гажууд гэдгийг олж мэдвэл чи залбирдаг байдлаа өөрчилж болно. Үнэхээр эрж хайж, хүлээн авахаар тэмүүлж л байвал, Ариун Сүнс чамайг энэ бодит байдалд аваачих нь лавтай. Заримдаа үнэн зүрх сэтгэлээсээ залбирсан ч чамд төдийлөн сэтгэл хөдөлсөн мэт санагддаггүй. Ийм үед чи итгэлдээ найдаж, Бурхан залбирлыг чинь хардагт итгэх ёстой; чи залбирахдаа цөхрөлтгүй байх ёстой.

Чи үнэнч байх ёстой ба зүрх сэтгэл дэх заль мэхээсээ салахын тулд залбирах ёстой. Чи залбирлыг хэрэгтэй цагтаа өөрийгөө ариусгахад ашиглаж, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөхийн тулд ашиглах үед зан чанар чинь аажмаар өөрчлөгдөнө. Жинхэнэ сүнслэг амьдрал бол залбирлын амьдрал бөгөөд Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн амьдрал юм. Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх үйл явц нь хүний зан чанарыг өөрчлөх үйл явц билээ. Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөөгүй амьдрал бол сүнслэг амьдрал бус, зүгээр л шашны зан үйл юм; Ариун Сүнсээр байнга хөдөлгөгддөг бөгөөд Ариун Сүнсээр гэгээрч, гэрэлтүүлэгдсэн хүмүүс л сүнслэг амьдралд орсон хүмүүс юм. Хүнийг залбирахад зан чанар нь тасралтгүй өөрчлөгддөг бөгөөд Бурханы Сүнсээр хэдий чинээ их хөдөлгөгдөнө, төдий чинээ их идэвх санаачилгатай, дуулгавартай байдаг. Иймээс түүний зүрх сэтгэл ч гэсэн аажмаар ариусаж, дараа нь зан чанар нь аажмаар өөрчлөгдөнө. Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө энэ юм.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

426. Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээж, сүнс өгснийхөө дараа, хэрвээ Бурханыг дуудан хашхирахгүй бол тэд Түүний Сүнстэй холбогдож чадахгүй, тиймээс тэнгэрийн “хиймэл дагуулын телевизийн” дохиог газар дээр хүлээн авах боломжгүй гэж зааварласан. Бурхан хүмүүсийн сүнсэнд байхаа больж, бусад зүйлд зориулсан хоосон суудал үлдэх үед Сатан тийш орох боломжийг шүүрэн авдаг. Хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ Бурхантай холбогдох үед Сатан даруй тэвдэн сандарч, зугтахаар яаравчилдаг. Хүн төрөлхтний хашхираанаар дамжуулан Бурхан хэрэгтэй зүйлийг нь өгдөг боловч эхэндээ тэдний дотор “оршин суудаггүй”. Тэдний хашхираанаас болж Тэр зүгээр л тэдэнд байнгын тусламж үзүүлдэг бөгөөд тэрхүү дотоод хүч чадлаас хүмүүс зориг зүрх олж авдаг, ингэснээр Сатан хүссэнээрээ “тоглохын” тулд ирж зүрхэлдэггүй. Иймээс, хэрвээ хүмүүс байнга Бурханы Сүнстэй холбогдох юм бол Сатан үймээн учруулахаар ирж зүрхэлдэггүй. Сатаны үймээнгүйгээр бүх хүний амьдрал хэвийн байж, Бурхан тэдний дотор саадгүй ажиллах боломжтой болдог. Ийнхүү Бурханы хийхийг хүсдэг зүйл хүмүүсээр дамжин биелж болно.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын нууцын тухай тайлбарын “17-р бүлэг”-ээс эш татав

427. Залбирал нь нэг төрлийн зан үйл биш; хүн Бурхан хоёрын хоорондох жинхэнэ яриа бөгөөд гүн гүнзгий ач холбогдолтой. Хүмүүсийн залбирлаас бид Бурханд шууд үйлчилж байгааг нь харж болно. Хэрэв чи залбирлыг зан үйл гэж үздэг бол Бурханд сайн үйлчлэхгүй нь лавтай. Чин сэтгэл, үнэн зүрхнээсээ залбирдаггүй бол Бурханы үзэл бодлоор бол чамайг оршин байдаггүй хүн гэж хэлж болно. Тэгвэл чи Ариун Сүнсийг яаж өөр дээрээ ажиллуулж чадах юм бэ? Үр дүнд нь чи хэсэг хугацаанд ажилласныхаа дараа эцэж цуцна. Одоогоос эхлээд чи залбиралгүйгээр ажиллаж чадахгүй. Залбирлаар ажил бий болж, залбирлаар үйлчлэл бий болдог юм. Чи удирдаж, Бурханд үйлчилдэг хүн атлаа залбиралд хэзээ ч хүчин чармайлт гаргахгүй, залбиралдаа хэзээ ч ноцтой хандаагүй бол үйлчилдэг байдал чинь чамайг эцэстээ уналтад хүргэнэ… Хэрвээ чи байнга Бурханы өмнө очиж, Түүнд залбирч чаддаг бол Бурханыг Бурхан гэж үздэгийг чинь энэ нь нотолдог. Харин залбирахаа үргэлж умартаж, аливааг үргэлж өөрийнхөөрөө хийж, Түүний ар хударгаар энэ, тэрийг хийдэг бол Бурханд үйлчилж байгаа хэрэг биш; чи ердөө өөрийнхөө ажил хэргийг явуулж байна. Тийм болохоор чи яллагдахгүй гэж үү? Гаднаа чи ямар нэгэн үймүүлсэн зүйл хийж байгаа мэт харагдахгүй, Бурханыг доромжилсон мэт ч санагдахгүй боловч чи өөрийнхөө юмыг л хийж байх болно. Ингэснээрээ чи саад болж байгаа бус уу? Гаднаа чи саад болоогүй мэт харагдсан ч гэсэн мөн чанартаа Бурханыг эсэргүүцэж байна.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Залбирлын ач холбогдол ба хэрэгжүүлэлт”-ээс эш татав

428. Шашны ёслолын залбирлыг Бурхан хамгийн их үзэн яддаг. Бурханд залбирахдаа чин сэтгэлээсээ залбирвал л хүлээн зөвшөөрөгддөг. Хэрэв чамд чин сэтгэлээсээ хэлэх юу ч байхгүй бол дуугүй бай; үргэлж битгий худал үг хэл, Бурханы өмнө сохроор тангараг бүү өргө, Түүнийг мэхлэх гэж бүү оролд, Түүнд хэчнээн их хайртай, Түүнд үнэнч байхыг ямар их хүсэж байгаа тухайгаа бүү ярь. Хэрэв чи хүслээ биелүүлэх чадваргүй, ийм шийдвэр, биеийн хэмжээгээр дутмаг бол ямар ч нөхцөл байдалд Бурханы өмнө ийм маягаар бүү залбир. Энэ бол доог тохуу юм. Доог тохуу гэдэг нь хэн нэгнээр даажигнаж, тоглоом хийх гэсэн утгатай. Хүмүүс ийм зан чанартайгаар Бурханы өмнө залбирвал хамгийн наад зах нь энэ бол хууран мэхлэлт юм. Хамгийн муугаар бодоход, үүнийг олон удаа хийвэл чи үнэхээр өөдгүй зан араншинтай юм. Бурхан чамайг ялласан бол үүнийг доромжлол гэж нэрлэнэ! Хүмүүс Бурханыг огт хүндэлдэггүй, Бурханыг хэрхэн хүндэлж, хайрлаж, Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгахаа мэддэггүй. Тэдэнд үнэн тодорхой биш, эсвэл тэдний зан чанар завхарсан байвал Бурхан үүнийг зүгээр өнгөрөөнө. Гэвч тэд ийм зан араншингаа Бурханы өмнө авчирч, үл итгэгчид бусад хүмүүст ханддаг шиг Бурханд ханддаг. Түүнчлэн, тэд Түүний өмнө ёс төдий өвдөг сөгдөн залбирч, Бурханыг шалгаж, аргалахын тулд эдгээр үгийг ашигладаг бөгөөд дуусах үедээ өөрсдийгөө зэмлэдэггүйгээр үл барам, бас өөрсдийнхөө үйлдлийн ноцтой байдлыг ч мэдэрдэггүй. Тэр тохиолдолд Бурхан тэдэнтэй хамт байх уу? Бурханы өмнө огт байдаггүй хүнийг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж болох уу? Тэднийг үнэнээр гэгээрүүлж болох уу? (Үгүй, болохгүй.) Тэгвэл тэд асуудалтай байна. Та нар олон удаа ингэж залбирч байсан уу? Та нар үргэлж ингэдэг үү? Хүмүүс гадаад ертөнцөд хэтэрхий удаан байх үед тэднээс нийгмийн илжирсэн үнэр ханхалж, өөдгүй уг чанар нь ихсэж, сатанлаг хор, амьдрах арга замаар бялхдаг; тэдний амнаас худал хуурмаг, ов мэхтэй үгс гардаг, тэд бодохгүйгээр ярьж, эсвэл өөрсдийнх нь сэдэл, зорилгыг л агуулдаг үгийг үргэлж ярьдаг бөгөөд зөв зохистой сэдэлтэй байх нь тун ховор байдаг. Эдгээр нь ноцтой асуудал юм. Хүмүүс эдгээр сатанлаг амьдралын гүн ухаан, арга замыг Бурханы өмнө авчрах үедээ Бурханы зан чанарт халддаг бус уу?

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Өөрийгөө мэдсэнээр л үнэнийг эрэлхийлж чадна”-аас эш татав

429. Заримдаа Бурханы үгийг таашааж байх үед сүнс чинь хөдөлж, чи өөрийн эрхгүй Бурханыг хайрлаж, дотор чинь асар их хүч чадал байгааг, чиний хувьд хойш тавьж чадахгүй юу ч байхгүй гэдгийг мэдэрдэг. Хэрвээ чамд ингэж санагддаг бол Бурханы Сүнс чамайг хөдөлгөж, зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу бүрэн эргэсэн бөгөөд чи Бурханд залбирч, “Өө Бурхан минь! Биднийг үнэхээр Та урьдчилан тогтоож, сонгосон. Таны алдар надад бахархал хайрлаж, Таны ардуудын нэг байх нь миний хувьд алдар цуутай санагддаг. Таны хүслийг биелүүлэхийн тулд би юуг ч зарлагадаж, юуг ч өгнө, өөрийн бүх амьдрал, насан туршийн бүхий л эрч хүчийг Танд зориулна” гэж хэлнэ. Ингэж залбирах үед зүрх сэтгэлд чинь Бурханыг гэх эцэс төгсгөлгүй хайр болон жинхэнэ дуулгавартай байдал байх болно. Чамд ер нь иймэрхүү туршлага байсан уу? Хэрвээ хүмүүсийн сэтгэлийг Бурханы Сүнс үргэлж хөдөлгөдөг бол тэд ялангуяа залбиралдаа өөрсдийгөө Бурханд зориулахад бэлэн байдаг: “Өө Бурхан минь! Би Таны алдрын өдрийг харахыг хүсэж байна, би Таны төлөө амьдрахыг хүсэж байна—Таны төлөө амьдрахаас илүү үнэ цэнтэй, утга учиртай юу ч үгүй бөгөөд надад Сатан болон махан биеийн төлөө амьдрах өчүүхэн төдий ч хүсэл алга. Өнөөдөр Таны төлөө амьдрах боломж олгосноороо Та намайг өргөсөн.” Ийм маягаар залбирах үедээ чи, зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөхгүй байж чадахгүй гэдгээ, Бурханыг олж авах ёстойгоо, амьд ахуйдаа Бурханыг олж авалгүйгээр үхэж тэвчихгүй гэдгээ мэдэрнэ. Ийм залбирал хэлсний дараа чиний дотор барагдашгүй их хүч байх ба энэ нь хаанаас ирдгийг чи мэдэхгүй; зүрх сэтгэл чинь хязгааргүй их хүч чадалтай байж, Бурхан бол маш хайр татам, Түүнийг хайрлууштай гэдгийг чи мэдэрнэ. Энэ үед Бурхан сэтгэлийг чинь хөдөлгөсөн байх болно. Ийм туршлагатай бүх хүний сэтгэлийг Бурхан хөдөлгөсөн байдаг. Бурхан үргэлж сэтгэлийг нь хөдөлгөдөг хүмүүсийн амь нь өөрчлөгддөг, тэд шийдвэрээ гаргаж чаддаг, Бурханыг бүрэн олж авахад бэлэн байдаг, зүрх сэтгэл дэх Бурханыг гэх хайр нь илүү хүчтэй байж, зүрх сэтгэл нь Бурхан руу бүрмөсөн эргэсэн байдаг, тэд гэр бүл, дэлхий ертөнц, ээдрээтэй асуудлууд, эсвэл өөрсдийн ирээдүйг тоодоггүй, мөн насан туршийн эрч хүчээ Бурханд зориулахад бэлэн байдаг. Бурханы Сүнсээр хөдөлгөгдсөн бүх хүн бол үнэнийг эрэлхийлдэг, Бурханаар төгс болгуулах итгэл найдвартай хүмүүс юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж, Түүний мөрийг дага”-аас эш татав

430. Одоо чи Петрийн явсан замыг тодорхой харж чадах ёстой. Хэрвээ чи Петрийн замыг тодорхой харж чаддаг бол өнөөдөр хийгдэж байгаа ажлын талаар тодорхой мэдэж байх тул гомдоллож, идэвхгүй болохгүй, эсвэл ямар нэгэн зүйлийг хүсэн эрмэлзэхгүй. Чи тухайн үеийн Петрийн сэтгэл санааг мэдрэх ёстой: Тэр уй гашууд автсан; тэр ямар нэг ирээдүйг, эсвэл ямар нэгэн ерөөлийг гуйхаа больсон. Тэр ашиг хонжоо, аз жаргал, алдар нэр, эсвэл дэлхийн эд хөрөнгийг эрж хайгаагүй, зөвхөн хамгийн утга учиртай амьдралаар амьдрахыг л эрж хайсан ба энэ нь Бурханы хайрыг хариулж, өөртөө байгаа хамгийн эрхэм нандин зүйлийг Бурханд зориулахын төлөө байлаа. Тэгвэл түүний зүрх сэтгэл хангалуун байх байв. Тэрээр: “Эзэн Есүс Христ ээ, би нэгэнтээ Таныг хайрласан боловч Таныг үнэхээр хайрлаагүй. Хэдийгээр би Танд итгэдэг гэж хэлсэн боловч хэзээ ч Таныг жинхэнэ зүрх сэтгэлээр хайрлаагүй. Би Таныг хүндэлж, Таныг гайхан биширч, Таныг санаснаас л биш, хэзээ ч Таныг хайрлаагүй, бас Танд жинхэнээсээ итгээгүй” хэмээх үгээр Есүст ихэвчлэн залбирдаг байв. Тэр үргэлж залбирч, Шийдвэрээ гарган Есүсийн үгээр байнга зоригжиж, үүнийг эрч хүчээ болгожээ. Хожим нь, хэсэг хугацаанд туршлагажсаных нь дараа Есүс түүнийг шалгаж, Өөрийг нь улам илүү хүсэн эрмэлзэхэд хүргэсэн юм. Тэрээр: “Эзэн Есүс Христ минь! Би Таныг хэчнээн их санаж, Таныг харахыг хэчнээн хүсэж байна гээч. Би маш их дутагдалтай бөгөөд Таны хайрыг нөхөж чадахгүй байна. Намайг хурдан авахыг би Танаас гуйж байна. Танд би хэзээ хэрэгтэй болох юм бэ? Та намайг хэзээ авах юм бэ? Би хэзээ Таны царайг дахин нэг удаа харах вэ? Би цаашид энэ махан биед амьдарч, үргэлжлүүлэн завхрахыг хүсэхгүй байна, мөн Би цаашид эсэргүүцэхийг ч хүсэхгүй байна. Би өөрт байгаа бүхнээ Танд аль болох хурдан зориулахад бэлэн байгаа ба цаашид Таныг гуниглуулахыг хүсэхгүй байна” гэсэн юм. Тэр ийнхүү залбирсан боловч Есүс түүний юуг төгс болгохыг тухайн үед мэдээгүй байлаа. Шалгалтад зовж шаналах үеэр Есүс түүнд дахин харагдаж: “Петр ээ, Би чамайг төгс болгохыг хүсэж байна, тэгснээр чи үр жимс буюу Би чамайг төгс болгосны биежилт болгох ба үүнийг Би таалах болно. Чи үнэхээр Намайг гэрчилж чадах уу? Чи Миний хий гэснийг хийсэн үү? Чи Миний хэлсэн үгийг амьдран харуулсан уу? Чи нэгэнтээ Намайг хайрласан боловч Намайг амьдран харуулсан уу? Чи Миний төлөө юу хийсэн бэ? Чи Миний хайрыг хүртэх үнэ цэнгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг мөртлөө Миний төлөө юу хийсэн юм бэ?” гэжээ. Петр Есүсийн төлөө юу ч хийгээгүйгээ ойлгосон бөгөөд Бурханы төлөө амиа өгөх урьдын тангаргаа санав. Иймээс тэр дахиж гомдоллоогүй бөгөөд дараа нь түүний залбирал илүү дээр болжээ. Тэр залбирч, “Эзэн Есүс Христ минь! Би нэгэнтээ Таныг орхиж, Та ч бас нэгэнтээ намайг орхисон. Бидэнд тусдаа байсан цаг хугацаа бий, мөн хамтдаа байсан цаг хугацаа бий. Гэсэн ч Та намайг өөр бусдаас илүү их хайрладаг. Би Таны эсрэг ахин дахин тэрсэлж, Таныг ахин дахин гомдоосон. Би яаж ийм зүйлийг мартаж чадах билээ? Таны надад хийсэн ажил болон Таны надад даалгасан зүйлийг би үргэлж сэтгэлдээ хадгалж, хэзээ ч мартахгүй. Таны надад хийсэн ажлын хамтаар би чадлынхаа хэрээр хичээсэн. Миний юу хийж чадахыг Та мэддэг, би ямар үүрэг гүйцэтгэж чадахыг ч Та мэддэг. Би Танаар захируулахад бэлэн байна, би өөрт байгаа бүхнээ Танд зориулах болно. Таны төлөө юу хийж чадахыг минь зөвхөн Та л мэднэ. Хэдийгээр Сатан намайг маш их хуурч, би Таны эсрэг тэрсэлсэн боловч тэдгээр гэм нүглээр минь Та намайг санадаггүй, тэдгээр дээр үндэслэн Та надад ханддаггүй гэдэгт би итгэж байна. Би бүхий л амьдралаа Танд зориулахыг хүсэж байна. Би юу ч гуйхгүй, мөн Надад өөр ямар ч итгэл найдвар, төлөвлөгөө байхгүй; би зөвхөн Таны санаа зорилгын дагуу үйлдэж, Таны хүслийг биелүүлэхийг л хүсэж байна. Би Таны гашуун аяганаас ууж, Танд захирагдах болно” хэмээн хэлсэн юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Петр Есүсийг хэрхэн мэдэж авсан тухай”-aaс эш татав

431. Би Петрийг олон ч удаа шалгалтад оруулж, энэ нь мэдээж хэрэг түүнийг хагас үхлүүт болгож орхисон, гэвч энэ олон зуун шалгалтын дунд ч тэр Надад итгэх итгэлээ хэзээ ч алдаж, урам хугараагүй. Өөрийг нь хэдийн хаячихсан гэж Намайг хэлэхэд ч тэрээр зүрх алдаж, цөхрөлд автаагүй, харин Намайг бодитой байдлаар хайрлахын тулд өөрийн зарчмыг урьдынх шигээ гүйцэтгэсээр байлаа. Намайг түүнд ингэж хэлэх үед хэдий тэр Намайг хайрладаг байсан ч Би түүнийг сайшаагаагүй, харин эцэстээ түүнийг Сатаны гарт хаях байсан. Махан биед нь хүрээгүй, зөвхөн үг хэрэглэн явуулсан эдгээр шалгалтын дунд ч тэр Надад залбирсаар л байсан: “Өө, Бурхан минь! Тэнгэр газар хийгээд үй олон зүйлийн дунд Төгс Хүчит Таны гарт эс багтах хүн, бүтээл, эсвэл аливаа зүйл байна уу? Таныг надад өршөөл үзүүлэхийг хүсэх үед, зүрх сэтгэл минь Таны өршөөлд машид баясдаг; Та надад шүүлт хийхийг хүсэх үед, хэдий би үнэ цэнгүй байж мэдэх ч Таны үйл хэргийн гүн гүнзгий нууцыг улам их мэдэрдэг, учир нь Та эрх мэдэл, мэргэн ухаанаар дүүрэн билээ. Миний бие махбод хэдий зововч сүнсэндээ би тайтгардаг. Таны мэргэн ухаан, Таны үйл хэргийг би хэрхэн шагшин магтахгүй байх билээ? Таныг мэдэж авсныхаа дараа үхэх байсан ч би хэзээд бэлэн, дуртай байх болно. Өө, Төгс Хүчит Нэгэн минь! Та Өөрийгөө надад харуулахыг үнэхээр хүсэхгүй байгаа биш биз дээ? Таны шүүлтийг би үнэхээр хүлээн авах үнэ цэнгүй биш биз дээ? Таны харахыг хүсэхгүй байгаа зүйл надад байгаа юм болов уу?” Ийм төрлийн шалгалт дунд Петр хэдийгээр Миний санааг яг таг ухаарч чадаагүй боловч Надад ашиглагдах нь (зөвхөн Миний шүүлтийг хүлээн авч, ингэснээр хүмүүс Миний сүр жавхлан, уур хилэнг үзэх байсан ч бай) нэр төр, хувийн алдрын хэрэг гэж үзсэн нь илэрхий бөгөөд шалгалтад орсондоо ердөө гутраагүй юм. Миний өмнө үнэнч байсан тул, бас өөрийг нь Би ерөөсөн учраас тэрээр хэдэн мянган жилийн турш хүн төрөлхтөнд үлгэр жишээ, дуурайл болсон билээ. Энэ нь чухамдаа та нарын дагавал зохих үлгэр жишээ биш гэж үү? Энэ удаа Намайг Петрийн талаар яагаад ийм урт зүйл ярьсныг та нар ойлгохыг хичээж, сайтар бодох хэрэгтэй. Энэ нь та нарын биеэ авч явах зарчим болох ёстой.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “6-р бүлэг”-ээс эш татав

432. Бурханаар гэсгээгдэж байх үедээ Петр “Өө Бурхан минь! Миний бие дуулгаваргүй бөгөөд Та намайг гэсгээж, намайг шүүдэг. Би Таны гэсгээлт, шүүлтэд баярлан хөөрдөг ба Та намайг хүсэхгүй байсан ч гэсэн Таны шүүлтээс би ариун, зөвт зан чанарыг тань хардаг. Та намайг шүүх үед, бусад хүмүүс Таны шүүлтээс Таны зөвт зан чанарыг харж чадах учраас би сэтгэл хангалуун байна. Хэрвээ энэ нь Таны зан чанарыг илэрхийлж, бүх бүтээлд Таны зөвт зан чанарыг харуулах юм бол, мөн Таныг гэх хайр минь илүү цэвэр ариун болж, би зөв шударга нэгний төрхтэй болж чадах юм бол Таны шүүлт сайн, учир нь Таны нигүүлсэнгүй хүсэл энэ билээ. Миний дотор одоо ч тэрслүү зүйл их байгаа, тэгээд одоо ч Таны өмнө очиход тохирохгүй гэдгээ би мэднэ. Хатуу ширүүн орчноор ч бай, эсвэл асар их зовлонгоор дамжуулаад ч бай, Та намайг бүр их шүүгээсэй гэж би хүсэж байна; Та юу ч хийсэн бай, миний хувьд энэ нь үнэ цэнтэй. Таны хайр маш гүн гүнзгий бөгөөд би өчүүхэн төдий ч гомдолгүйгээр Таны зохицуулалтад өөрийгөө өгөхөд бэлэн байна” гэж залбирсан. Энэ бол Бурханы ажлыг туулсны дараах Петрийн мэдлэг, мөн Бурханыг гэсэн түүний хайрын гэрчлэл юм… Амьдралынхаа бараг төгсгөлд, төгс болгуулсныхаа дараа Петр “Өө Бурхан минь! Хэрвээ би дахиад хэдхэн жил амьдрах байсан бол Таныг гэсэн хайраа илүү ариун, илүү гүнзгий болгохыг хүсэх байсан” гэж хэлсэн. Загалмайд бараг цовдлогдох гэж байх үедээ тэр зүрх сэтгэлдээ ийнхүү залбирчээ: “Өө Бурхан минь! Таны цаг одоо ирлээ, надад зориулж Таны бэлтгэсэн цаг ирлээ. Би Таны төлөө цовдлогдох ёстой, би Танд энэ гэрчлэлийг хийх ёстой ба миний хайр Таны шаардлагыг хангаж, илүү ариун болж чадна гэж би найдаж байна. Өнөөдөр би Таны төлөө үхэж, Таны төлөө загалмайд цовдлогдох боломжтой байгаа нь намайг тайвшруулж, санааг минь амрааж байна, учир нь миний хувьд Таны төлөө цовдлогдож, Таны хүслийг хангалуун байлгахаас илүү, Танд өөрийгөө өгөхөөс илүү, амьдралаа Танд өргөл болгохоос илүү таатай зүйл юу ч үгүй билээ. Өө Бурхан минь! Та үнэхээр хайр татам! Хэрвээ Та надад амьдрахыг зөвшөөрсөн бол би бүр ч ихээр Таныг хайрлахад бэлэн байх байлаа. Амьд байгаа үедээ би Таныг хайрлах болно. Би Таныг илүү гүн гүнзгий хайрлахыг хүсэж байна. Би зөв шударга биш, нүгэлтэй учраас Та намайг шүүж, намайг гэсгээж, намайг шалгадаг. Тэгээд би Таны зөвт зан чанарыг бүр ч сайн хардаг. Энэ нь миний хувьд ерөөл юм, учир нь би Таныг илүү гүн гүнзгий хайрлаж чадах ба Та намайг хайрлахгүй байсан ч гэсэн би Таныг ийм маягаар хайрлахад бэлэн байна. Энэ нь намайг илүү утга учиртай амьдралыг амьдран харуулах чадвартай болгодог учраас Таны зөвт зан чанарыг харахад би бэлэн байна. Миний амьдрал одоо илүү утга учиртай болсон мэт надад санагдаж байна, учир нь би Таны төлөө цовдлогдож байгаа ба Таны төлөө үхэх нь утга учиртай билээ. Гэсэн ч, би Таныг хэтэрхий бага мэддэг учраас, Таны хүслийг бүрэн хангалуун болгож чадахгүйгээ мэддэг учраас, мөн Таны ачийг хэтэрхий бага хариулсан учраас одоо ч сэтгэл хангалуун биш байна. Амьдралдаа би, өөрийгөө Танд бүхэлд нь буцаан өгөх чадваргүй байсан; би үүнээс хол байна даа. Энэ мөчид эргээд бодоход би Танд маш их өртэй мэт санагдаж байгаа бөгөөд бүх алдаагаа болоод Танд буцаан өгч чадаагүй бүх хайраа эргүүлэн төлөхөд энэ мөчийг л би ашиглаж чадна.”

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг”-ээс эш татав

Өмнөх: 15.1. Бурханд итгэх тухай

Дараах: 15.3. Үнэнийг ойлгож, бодит байдалд орох тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

ЗАМ… (8)

Бурхан хүн төрөлхтөнтэй харилцаж, хүмүүстэй цуг амьдрахаар газар дэлхий дээр ирснээс хойш ганц, хоёрхон хоног болсон юм биш. Магадгүй энэ...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх