Удиртгал

1991 онд бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан Хятадад илрэн гарч, ажиллаж эхэлсэн юм. Тэр хэдэн сая үг илэрхийлсэн бөгөөд эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг Бурханы гэрээс эхлэн хийсээр ирсэн билээ. Тэрээр Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлж, тэнгэрийн хаанчлалын ирэлтийн сайн мэдээг авчирсан юм. Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахын тулд бүх үнэнийг илэрхийлж, Библийн Илчлэлийн номонд дурдсан лацадсан хуйлмал номыг бүхэлд нь нээсэн бөгөөд Бурхан хүн төрөлхтнийг удирддагийн зорилго юу болох, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралд яагаад гурван үе шат байдаг, эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг Бурхан яаж хийдэг, бие махбодтой болохын нууц, Библийн дотоод түүх, Бурханы цор ганц эрх мэдэл, Бурханы зөвт зан чанар, Бурханы ариун байдал, Сатан хүн төрөлхтнийг хэрхэн завхруулдаг, Бурхан хүн төрөлхтнийг хэрхэн авардаг, гай гамшгийн өмнө өргөгдөхийн нууц, ялагчдыг хэрхэн бий болгодог, төрөл бүрийн хүмүүсийн эцсийн хүрэх газар ба төгсгөл, Христийн хаанчлал хэрхэн биеллээ олох гэх мэт Бурхан хүн төрөлхтнийг хэрхэн авардаг тухай зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний нууцыг бүрэн илчилсэн юм. Тэр үнэхээр шинэ мэдлэгийн хүрээг тэлж, нүд хужирласан билээ! Төгс Хүчит Бурхан ийнхүү хэлдэг: “Би эцсийн өдрүүдэд Өөрийн хуйлмал номыг дэлгэхдээ та нарт үүнийг хэлнэ. (Хуйлмал ном гэдэг нь Миний хэлсэн бүх үг буюу эцсийн өдрүүд дэх Миний үгийг хэлдэг—энэ нь бүгд үүн дотор бий.)” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “Зуун аравдугаар бүлэг”-ээс). “Эцсийн өдрүүд дэх ажил нь хүн төрөлхтний хүрэх газар, төгсгөлийг илчилж, хүн төрөлхтний дундах авралын бүх ажлыг төгсгөхийн тулд Ехова, Есүс хоёрын ажлыг болон хүний ойлгодоггүй бүх нууцыг ил болгодог. Эцсийн өдрүүд дэх ажлын энэ үе шат нь бүх зүйлийг дуусгавар болгодог. Эдгээр нууцын гүнд нь орж, зүрх сэтгэлдээ тов тодорхой ойлгох боломжийг хүнд олгохын тулд хүний ойлгоогүй бүх нууцыг дэлгэх ёстой. Тэр үед л хүн төрөлхтнийг төрлийнх нь дагуу ангилж болно” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (4)”-өөс). Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христийн илэрхийлсэн үг нь элбэг арвин, үр өгөөжтэй, иж бүрэн байдаг бөгөөд Христ бол гарцаагүй зам, үнэн, амь, мөн Тэрээр хүн төрөлхтөнд үүрдийн амийн замыг буюу мөнх амийн замыг авчирдаг гэдгийг харах боломжийг хүмүүст олгодог.

Эзэн Есүс: “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг” (Иохан 10:27), “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2:7) гэж хэлсэн. Төгс Хүчит Бурхан: “Миний ард Миний дуу хоолойг заавал сонсоно, Намайг үнэхээр хайрладаг хүн нэг бүр Миний сэнтийн өмнө заавал эргэж ирнэ” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Нэгдүгээр бүлэг”-ээс) гэдэг. Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил Хятадын эх газарт эхэлсэн цагаас хойш Бурханд үнэхээр итгэдэг, үнэнийг хайрладаг, Бурханы илрэлтийг хүсэн тэмүүлдэг янз бүрийн шашин, урсгалын хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн үгээс Бурханы дуу хоолойг таньсан. Төгс Хүчит Бурханы үг бол үнэн, энэ нь үнэхээр чуулгануудад хандан Ариун Сүнсний хэлдэг зүйл бөгөөд Төгс Хүчит Бурхан бол Аврагчийн илрэлт юм гэдгийг тэд харсан билээ. Энэ хүмүүс Бурханы сэнтийн өмнө хуран цугларчээ. Одоо үед дэлхий дахинд улам олон хүн Төгс Хүчит Бурханы үг болон ажлыг судалж шинжлэхээр хичээж байна. Хүн төрөлхтөн Бурханы үгэнд аажмаар сэргэж, үнэнийг хүлээн зөвшөөрч, мэдэж эхэллээ. Бурханы үг хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үе рүү—Хаанчлалын эрин үе рүү аваачна. Бүгд Бурханы үгээр биелэх бөгөөд үнэнээр цангаж, Бурханы илрэлтийг эрж хайдаг бүх хүн Бурханы сэнтийн өмнө буцаж очно. Энэ бол агуу чиг хандлага; энэ нь Бурханы гарцаагүй биелүүлэх бодит байдал билээ.

Одоо үед бүх шашны ертөнц дэх олон хүн Бурханы илрэлтээр цангаж, үүнийг эрж хайж байгаа боловч чуулгануудад хандан Ариун Сүнсний хэлдэг зүйлийг хайхад анхаарал хандуулдаггүй учраас Бурханы дуу хоолойг сонсож чаддаггүй, улмаар Эзэнийг эргэн ирэхэд угтан авч чаддаггүй. Янз бүрийн улс орон, бүс нутаг дахь—үнэнийг эрж хайж, Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээж буй хүмүүст Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг эрж хайж, судалж шинжилж, Бурханы дуу хоолойг сонсож, Түүний өмнө хүргэгдэх явдлыг хялбарчлах гэсэндээ бид, эцсийн өдрүүдийн ажлаараа Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үзэгдлийн үнэнийг аваад, Бурханы илрэлт болон ажилд гэрчлэл хийх хорин үнэн болгон эмхэтгэж, хянан засварласан юм. Үүний зэрэгцээ, үнэн-бодит байдалд орохын тулд хүмүүсийн шийдвэрлэх ёстой асуудлуудын дагуу бид Төгс Хүчит Бурханы үгийг эмхэтгэх замаар шийдэл өгсөн бөгөөд ингэснээр хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы үгээс үнэнийг ойлгож, Бурханы дуу хоолойг таньж, эцсийн өдрүүд дэх Түүний авралыг хүлээн авч, сэнтийнх нь өмнө хүргэгдэж, улмаар Хурганы мөрийг даган шинэ эрин үед орж чадна!

Дараах: 1. Бие махбодтой болох болон үүний мөн чанар юу вэ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх