10. Бурханы өмнө тайван байх зарчмууд

(1) Хүн өдөр бүр Бурханы үгийг идэж уух ёстой. Бас Бурханд залбирч, Түүний үгийг тунгаан бодож, Түүний хүслийг ухаарахаар оролдох ёстой, ингэснээр зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө амархан тайван болно;

(2) Бүх зүйл дээр үнэнийг эрж хайж сур. Ялган таньж сур, мөн Бурханы үгийн дагуу зөв үйлдэж чаддаг бай. Ийнхүү хүн бүх зүйл дээр Бурханы өмнө амьдарч чадах нь лавтай;

(3) Хүн өдөр бүр өөрийгөө эргэцүүлэх ёстой, хэрвээ завхрал нь илчлэгдвэл, эсвэл засалт, харьцалт туулбал Бурханы үгийн үндсэн дээр асуудалд хандахын тулд үнэнийг ашиглахаар эрэлхийлэх ёстой;

(4) Хүн хийх юмгүй байх үедээ Бурханыг магтсан магтан дуу дуулж сурах ёстой, ингэснээр зүрх сэтгэл нь хөдөлж, Бурханы хайрын тухай бодох болно. Бурхан аяндаа тэдэнтэй хамт байхаар ирнэ.

Холбогдох Бурханы үг:

Бурханы өмнө ирж Түүний үгийг амиа болгон хүлээн зөвшөөрөхийн тулд чи эхлээд Бурханы өмнө тайван байх ёстой. Бурханы өмнө тайван байх үед чинь л Бурхан чамайг гэгээрүүлж, чамд мэдлэг өгнө. Хүмүүс Бурханы өмнө тайван байх тусмаа Бурханы гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг төдий чинээ их хүлээн авч чаддаг. Энэ бүхэн нь хүмүүсээс чин сүсэгтэй, итгэлтэй байхыг шаарддаг; тэгж байж л тэд төгс болгуулж чадна. Сүнслэг амьдралд орох үндсэн гол хичээл бол Бурханы өмнө тайван байх явдал билээ. Бурханы өмнө тайван байснаар л сүнслэг бүх сургалт чинь үр ашигтай байх болно. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй бол чи Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч чадахгүй. Юу ч хийж байсан хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байдаг бол чи Бурханы өмнө амьдардаг хүн юм. Юу ч хийж бай хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байж, Бурханд ойртдог бол Бурханы өмнө тайван байдаг хүн мөн гэдгийг чинь энэ нь баталдаг. Хэрвээ бусадтай ярьж юм уу, алхаж байх үедээ “Зүрх сэтгэл минь Бурханд ойртож байгаа ба гаднын зүйлсэд төвлөрдөггүй, бас би Бурханы өмнө тайван байж чадна” хэмээн хэлж чаддаг бол чи Бурханы өмнө тайван байдаг хүн мөн. Зүрх сэтгэлийг чинь гаднын хэрэг явдал руу татдаг ямарваа зүйлтэй, эсвэл зүрх сэтгэлийг чинь Бурханаас салгадаг хүмүүстэй бүү холбогд. Зүрх сэтгэл чинь Бурхантай ойр дотно байхад саад болдог юуг ч бай хойш тавьж, түүнээс хол бай. Энэ нь аминд чинь илүү их ач тустай. Одоо үе бол яг нарийндаа Ариун Сүнсний агуу ажлын цаг үе, Бурхан хүмүүсийг биечлэн төгс болгодог цаг үе билээ. Хэрвээ энэ мөчид чи Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй бол Бурханы сэнтийн өмнө буцаж очих хүн биш юм. Хэрвээ чи Бурханыг бус өөр зүйл эрэлхийлдэг бол Бурханаар төгс болгуулах ямар ч аргагүй байх болно. Өнөөдөр Бурханаас ийм айлдваруудыг сонсож чаддаг атлаа Түүний өмнө тайван байж чаддаггүй хүмүүс бол үнэнийг хайрладаггүй, Бурханыг хайрладаггүй хүмүүс мөн. Хэрвээ чи энэ мөчид өөрийгөө өргөн барихгүй юм бол юу хүлээгээд байгаа юм бэ? Өөрийгөө өргөн барих гэдэг нь Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах явдал билээ. Тэр нь жинхэнэ өргөл байх юм. Одоо зүрх сэтгэлээ Бурханд үнэхээр өргөн барьдаг хэн боловч Бурханаар бүрэн төгс болгуулах нь лавтай. Юу ч байлаа гэсэн, чамайг үймүүлж чадахгүй; чамайг засах ч бай, чамтай харьцах ч бай, эсвэл чи урагшгүйтэл, бүтэлгүйтэлтэй тулгарсан ч бай, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байх ёстой. Хүмүүс чамд яаж хандах нь хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байх ёстой. Чамд ямар ч нөхцөл байдал тулгарсан бай хамаагүй—гай гамшиг, зовлон, хавчлага юм уу, өөр өөр шалгалт хүрээлсэн ч бай хамаагүй—зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байх ёстой; эдгээр нь төгс болгох зам юм. Бурханы өмнө үнэхээр тайван байдаг нэгэнд л Бурханы одоогийн үг тодорхой болно. Тэгээд чи Ариун Сүнсний гэрэлтүүлэлт, гэгээрлээс гажилгүй илүү зөв хэрэгжүүлж, үйлчлэлд чинь илүү тодорхой чиглэл өгөх Бурханы санаа зорилгыг улам тодорхой ухаарч, Ариун Сүнсний хөдөлгөлт, удирдамжийг илүү нарийн зөв ухаарч, Ариун Сүнсний удирдамж дор амьдрахдаа итгэлтэй байж чадна. Энэ нь Бурханы өмнө үнэхээр тайван байснаар хүрдэг үр дүн билээ. Зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байдаггүйгээс болж хүмүүс Бурханы үгийг тодорхой ойлгодоггүй, хэрэгжүүлэлтийн ямар ч замгүй, Бурханы хүслийг ухаарч чаддаггүй, эсвэл хэрэгжүүлэлтийн зарчмаар дутагддаг. Бурханы өмнө тайван байх зорилго нь Бурханы үгээс нухацтай, прагматик, үнэн зөв, ил тод байдлыг эрж хайж, эцэстээ үнэнийг ойлгож, Бурханыг мэдэх явдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас эш татав

Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах нь Бурханы үгэнд орох хамгийн чухал алхам юм. Одоо хүн бүр энэ хичээлд яаралтай орох хэрэгтэй. Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахад дараах замаар орно:

1. Гаднах хэрэг явдлаас сэтгэлээ тат. Бурханы өмнө тайван байж, Бурханд залбирахад хамаг анхаарлаа хандуул.

2. Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханы үгийг идэж ууж, эдэл.

3. Сэтгэлдээ Бурханы хайрыг бясалгаж, эргэцүүлж, Бурханы ажлыг тунгаа.

Нэгдүгээрт, залбирлын талаас эхэл. Тогтсон цагт нэгэн үзүүрт сэтгэлээр залбир. Цаг хэчнээн давчуу, ажил хэчнээн завгүй байлаа ч, чамд юу ч тохиолдлоо гэсэн өдөр бүр хэвийн байдлаар залбирч, Бурханы үгийг хэвийн байдлаар идэж уу. Ямар ч орчинд бай, Бурханы үгийг идэж ууж байгаа цагт сүнс чинь асар их таашаал авах бөгөөд эргэн тойрны хүмүүс, үйл явдал, юмсын нөлөөнд автахгүй. Ерөнхийдөө Бурханыг сэтгэлдээ бодох үед гадна болж байгаа зүйл төвөг болж чадахгүй. Биеийн хэмжээтэй байх гэдэг нь энэ юм. Залбирлаас эхэл: Бурханы өмнө тайван залбирах нь хамгийн үр өгөөжтэй. Үүний дараа Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханы үгийг тунгаах замаар тэдгээрийн доторх гэрлийг эрж хайж, хэрэгжүүлэлтийн замыг олж, Бурханы үг хэлдэг зорилгыг мэдэж, тэдгээрийг ямар ч гажуудалгүйгээр ойлго. Ер нь гаднах зүйлд сатааралгүйгээр сэтгэлдээ Бурханд ойртож, Бурханы хайрыг эргэцүүлж, Бурханы үгийг тунгааж чадна гэдэг чиний хувьд хэвийн зүйл байх ёстой. Сэтгэл чинь тодорхой хэмжээнд тайвшрах үед чимээгүйхэн бодолхийлж чадаж, ямар ч орчинд дотроо Бурханы хайрыг эргэцүүлж, Түүнд үнэхээр ойртон, эцэстээ сэтгэлд чинь магтаал хурах бөгөөд ингэх нь залбирлаас ч дээр юм. Тэр үед чи тодорхой биеийн хэмжээтэй болно. Хэрвээ чи дээр тодорхойлсон төлөвт хүрч чадвал зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үнэхээр тайван байгааг нотолно. Эхний үндсэн хичээл энэ юм. Хүмүүсийг Бурханы өмнө тайван байж чаддаг болсных нь дараа л Ариун Сүнс хөдөлгөж, гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж чадах бөгөөд ингэснээр л Бурхантай жинхэнээсээ ярилцаж, Бурханы хүсэл болон Ариун Сүнсний удирдамжийг ухаарч чадна. Дараа нь тэд сүнслэг амьдралын зөв замд орсон байх болно. Бурханы өмнө амьдрах сургалтаа тодорхой гүнд хүргэж, өөрсдийгөө хаяж, үзэн ядаж, Бурханы үгэнд амьдарч чаддаг болох үедээ тэд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ үнэхээр тайван байлгасан байна. Хүмүүс өөрийгөө үзэн ядаж, харааж, хаяж чадаж байх нь Бурханы ажлын хүрсэн үр дүн бөгөөд тэд өөрсдөө ингэж чаддаггүй. Тиймээс Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах хэрэгжүүлэлт нь хүмүүсийн нэн даруй орох ёстой хичээл юм. Зарим хүн Бурханы өмнө ихэвчлэн тайван байж чаддаггүйгээс гадна залбирч байхдаа ч Бурханы өмнө сэтгэлдээ тайван байж чаддаггүй. Ингэх нь Бурханы стандартад огт нийцэхгүй! Бурханы өмнө сэтгэлдээ тайван байх чадваргүй хүнийг Ариун Сүнс хөдөлгөж чадах уу? Хэрвээ чи Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй бол хүн ирэх үед, эсвэл бусдыг ярих үед анхаарал чинь сарних эрсдэлтэй бөгөөд бусдыг юм хийж байхад сэтгэл чинь бэлчих боломжтой, ингэсэн тохиолдолд чи Бурханы өмнө амьдрахгүй. Бурханы өмнө зүрх сэтгэл чинь үнэхээр тайван байдаг бол гаднын ертөнцөд болж байгаа ямар ч зүйлд сатаарахгүй, ямар ч хүн, үйл явдал, юманд эзэмдүүлэхгүй. Үүнд орох юм бол хүний идэвхгүй байдал эсвэл хүний үзэл, амьдралын гүн ухаан, хүмүүсийн хоорондох хэвийн бус харилцаа, санаа, бодол гэх мэт тэр бүх сөрөг зүйл аяндаа арилна. Чи Бурханы үгийг үргэлж тунгаан, сэтгэлдээ Бурханд үргэлж ойртож, Бурханы одоогийн үгэнд үргэлж эзэмдүүлдэг учраас тэдгээр сөрөг зүйл нэг л мэдэхэд чамайг орхино. Шинэ, эерэг зүйл чамайг эзэмдэх үед сөрөг хуучин зүйл байх газаргүй болох тул тэрхүү сөрөг зүйлсэд анхаарал бүү хандуул. Чи тэдгээрийг хянахын тулд хичээл зүтгэл гаргах хэрэггүй. Бурхан одоо хүнийг биечлэн төгс болгож, зүрх сэтгэлийг чинь олж авахыг хүсэж байгаа тул Бурханы өмнө тайван байж, Бурханы үгийг чадлынхаа хэрээр идэж ууж, эдэлж, Бурханыг магтсан магтан дууг чадах чинээгээрээ их дуулж, чам дээр ажиллах боломжийг Бурханд олгох ёстой. Түүний Сүнс зүрх сэтгэлийг чинь хөдөлгөдөг бөгөөд хэрэв чи Ариун Сүнсний удирдамжийг даган Бурханы өмнө амьдардаг болбол Бурханыг хангалуун байлгана. Хэрвээ чи Бурханы үгэнд амьдрахад анхаарч, үнэний тухай илүү их нөхөрлөж, Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг олж авах юм бол шашны тэдгээр үзэл, өөрийгөө зөвтгөж, чухалчлах байдал чинь бүгд алга болоод, Бурханы төлөө өөрийгөө хэрхэн зарлагадах, Бурханыг хэрхэн хайрлаж, хангалуун болгохоо мэднэ. Тэгээд Бурхантай холбоогүй зүйлс нэг л мэдэхэд ухамсраас чинь бүрмөсөн арилна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас эш татав

Бурханы одоогийн үгийг идэж, уух зуураа үгийг нь тунгаан бодож, залбирах нь Бурханы өмнө амар тайван байх эхний алхам билээ. Хэрвээ чи Бурханы өмнө үнэхээр тайван байж чаддаг бол Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт чамтай хамт байх болно. Бурханы өмнө тайван байснаар бүх сүнслэг амьдрал биелдэг. Залбирахдаа чи Бурханы өмнө тайван байх ёстой, тэр үед л Ариун Сүнс сэтгэлийг чинь хөдөлгөж чадна. Бурханы үгийг идэж, уугаад Бурханы өмнө тайван байх үедээ чи гэгээрч, гэрэлтүүлэгдэж чадах бөгөөд Бурханы үгийг үнэхээр ойлгож чадна. Ердийн эргэцүүлэл, нөхөрлөлийн үйл ажиллагаандаа зүрх сэтгэлээрээ Бурханд ойртохдоо Бурханы өмнө тайван болж, Бурханд жинхэнээсээ ойр дотно болж, Бурханы хайр, Бурханы ажлыг жинхэнээсээ ойлгож, Бурханы санаа зорилгыг үнэхээр хайхарч, анхаарч чадна. Ердийн үед Бурханы өмнө тайван байж чаддаг байх тусмаа чи төдий чинээ гэрэлтүүлэгдэнэ, мөн завхарсан зан чанараа, чамд дутагддаг зүйл юу байдгийг, юунд орох ёстойгоо, ямар чиг үүрэг гүйцэтгэх ёстойгоо, өө сэв чинь хаана оршдогийг төдий чинээ мэдэж чадна. Бурханы өмнө тайван байснаар энэ бүхэн биелдэг. Хэрвээ чи Бурханы өмнө үнэхээр гүнээ тайван байдаг бол сүнсэн дэх нууцуудыг ухаарч, Бурхан одоо чам дээр юу хийхийг хүсдэгийг ухаарч, Бурханы үгийг илүү гүн гүнзгий ойлгож, Бурханы үгийн мөн чанар, гол утга, Бурханы үгийн оршихуйг ухаарч чадах бөгөөд хэрэгжүүлэлтийн замыг илүү тодорхой, нарийн зөв харж чадна. Хэрвээ чи хангалттай хэмжээнд сүнсээрээ тайван байж чадахгүй бол Ариун Сүнс чиний сэтгэлийг жаахан л хөдөлгөнө; дотроо хүчирхэгжсэн мэт чамд санагдаж, тодорхой хэмжээний таашаал, амар тайвныг мэдрэх боловч илүү гүн юуг ч ухаарахгүй. Би өмнө нь ингэж хэлсэн: Хэрвээ хүн бүх хүч чадлаа ашигладаггүй бол Миний дуу хоолойг сонсох юм уу, Миний царайг харахад хэцүү байх болно. Энэ нь Бурханы өмнө өнгөц хүчин чармайлт гаргахыг биш, харин гүнээ тайван байхыг хэлдэг. Бурханы өмнө үнэхээр амар тайван байж чаддаг хүн өөрийгөө дэлхий ертөнцийн бүх хүлээсээс чөлөөлж, Бурханаар эзэмдүүлж чаддаг. Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй бүх хүн гарцаагүй цадиггүй, дур зоргоороо байдаг. Бурханы өмнө тайван байх чадвартай бүх хүн бол Бурханы өмнө үнэн сүсэгтэй байдаг, Бурханыг хүсэн эрмэлздэг хүмүүс юм. Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс л амийг үнэлж, сүнсээр нөхөрлөхийг үнэлж, Бурханы үгээр цангаж, үнэнийг эрэлхийлдэг. Бурханы өмнө амар тайван байхыг үнэлдэггүй, Бурханы өмнө тайван байх явдлыг хэрэгжүүлдэггүй хэн боловч нэрэлхүү, өнгөцхөн бөгөөд дэлхий ертөнцөд татагддаг, амьгүй билээ; тэр Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг ч гэсэн ердөө л дүр эсгэж байгаа юм. Эцэстээ Бурханы төгс болгож, бүрэн гүйцэд болгодог хүмүүс нь Түүний өмнө тайван байж чаддаг хүмүүс мөн. Тиймээс Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс агуу ерөөлөөр ивээгддэг. Бурханы үгийг идэж, уухад өдөртөө хомсхон цаг гаргадаг хүмүүс, гаднын хэрэг явдалд завгүй автаж, амийн оролтыг чухалчилдаггүй хүмүүс—эдгээр нь бүгд өсөх ирээдүйгүй хоёр нүүртнүүд юм. Бурханы өмнө тайван байж чаддаг, Бурхантай жинхэнээсээ ярилцаж чаддаг хүмүүс бол Бурханы ард билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас эш татав

Хэрэв зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө үнэхээр тайван байлгая гэвэл ухамсартайгаар хамтран ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, та нар дор бүрнээ сүнслэг үйл ажиллагаандаа зориулах цаг болон хүмүүс, үйл явдал, зүйлсийг хойш тавих цагтай байж, зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө тайван байлгах ёстой. Хүн бүр хувийн сүнслэг үйл ажиллагааны тэмдэглэл хөтөлж, гүн гүнзгий ч бай, өнгөцхөн ч бай, Бурханы үгийн талаарх мэдлэг болон сүнс нь хэрхэн хөдөлдгийг тэмдэглэх ёстой; хүн бүр Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ ухамсартайгаар тайван байлгах ёстой. Хэрэв чи өдөр бүр нэг юм уу хоёр цагийг жинхэнэ сүнслэг амьдралд зориулж чадвал тэр өдөр амьдрал чинь баялаг санагдаж, зүрх сэтгэл чинь гэрэлтэй, тодорхой байх болно. Хэрэв чи өдөр бүр иймэрхүү сүнслэг амьдралаар амьдарвал зүрх сэтгэл чинь Бурханы эзэмшилд улам бүр эргэн очиж чадах ба сүнс чинь улам хүчтэй болж, нөхцөл байдал чинь тасралтгүй сайжирч, Ариун Сүнсний удирдан хөтөлдөг замаар алхах чадвар чинь нэмэгдэж, Бурхан чамд улам их ерөөл хайрлана. Сүнслэг амьдралын чинь зорилго бол ухамсартайгаар Ариун Сүнсний дэргэд байх явдал юм. Энэ нь дүрэм журмыг баримталж, эсвэл шашны зан үйл үйлдэх явдал биш, харин Бурхантай үнэхээр хамтран ажиллаж, өөрийн биеийг үнэхээр сахилгажуулах явдал юм—энэ нь хүний хийх ёстой зүйл тул та нар үүнийг туйлын их хичээл чармайлт гарган хийх хэрэгтэй. Хэдий чинээ сайн хамтран ажиллаж, хэдий чинээ их чармайлт гаргана, зүрх сэтгэл чинь төдий чинээ Бурхан руу буцаж чадах бөгөөд чи Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ төдий чинээ тайван байлгаж чадна. Тодорхой нэг үед Бурхан зүрх сэтгэлийг чинь бүрэн олж авна. Хэн ч зүрх сэтгэлийг чинь ганхуулж, эсвэл булаан авч чадахгүй ба чи бүрмөсөн Бурханд харьяалагдана.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн сүнслэг амьдрал хүнийг зөв зам руу хөтөлдөг”-өөс эш татав

Бурхан ямар хүмүүст дуртай вэ? Зүрх сэтгэл нь тайван байж чаддаг хүмүүст. Тайван байх үедээ энэ хүмүүс юу хийж байдаг вэ? Тэд яг модон хүүхэлдэй шиг юу ч бодохгүй байдаг уу? Тийм биш ээ. Тэд Бурханы өмнө тайван байж, Бурханд залбирч, Бурханы хүслийг эрж хайж, Бурханы хамгаалалт, гэгээрлийг гуйж байдаг. Түүнчлэн, үнэний аль нэг талыг ойлгохгүй байх үедээ үнэний тэр талын тухай гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авч, тодорхой ойлголттой болохоор эрж хайдаг; аль эсвэл, ажлын тодорхой нэг хэсгийн хэцүү асуудал дээр Бурханы шийдэл, удирдамжийг авахаар эрж хайж байдаг. Бурханы өмнө тайван байх үед чамд хийх маш олон ажил хэрэг, гүйцэлдүүлэх хэрэгтэй маш олон зүйл байдаг. Энэ бол өөр хийх юм олдохгүй үедээ Бурханд тайлан өгч, “Өө Бурхан минь! Би энд байна, Та миний зүрх сэтгэлд байгаа, Та надтай хамт байгаа, намайг уруу таталтад битгий автуулаач” гэж хэлэх явдал биш. Энэ бол дүр эсгэлт, Бурханд хөнгөн хийсвэр хандаж байгаа хэрэг; энэ бол Бурханд үнэхээр итгэдэг хүн биш бөгөөд Бурхан ийм хүмүүст үнэнийг хайрладаггүй. Бурхан үнэнийг өгдөг хүмүүсийн хамгийн түрүүнд биелүүлэх ёстой зүйл юу вэ? Тэд зөв шударга байдлаар өлсдөг, чин үнэнч зүрх сэтгэлтэй байх ёстой. Зүрх сэтгэл чинь чин үнэнч байна гэж юу гэсэн үг вэ? Чи үнэнийг жинхэнээсээ хайрлана гэсэн үг. Бурханд үргэлж хөнгөн хийсвэр хандаж, чин үнэнч бус зүрх сэтгэлтэй байж, ердөө л тайлан өгч, мэндлэхийн тулд Бурханы өмнө очих санаа зорилго тээн, дараа нь өөрөө эцсийн шийдвэрийг гаргаж, явж аливааг өөрийнхөөрөө хийж, Бурханы ажлыг чамд даалгасны дараа Бурхан болон үнэнтэй ямар ч хамаагүй байхыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Үүнийг Бурханыг эсэргүүцэж, өөрийнхөө ажил хэргийг эрхлэх гэдэг. Ийм байхад Бурхан чамайг гэгээрүүлэх үү? Үгүй. Та нар үнэний төлөө шамдаж, үнэнийг ойлгох замыг олсон уу? Та нар байнга Бурханы өмнө очиж, үнэнийг хайж, тайван зүрх сэтгэлээр Бурханд залбирах ёстой. Тайван байж сурах ёстой. Тайван байна гэдэг нь оюун санаагаа хоосолно гэсэн үг биш, харин асуух зүйлтэй байх, бодолтой байх, зүрх сэтгэлдээ ачаа тээх гэсэн үг, энэ нь чин үнэнч, өлссөн зүрх сэтгэлээр, үнэн болон Бурханы хүслээр өлссөн зүрх сэтгэлтэйгээр Бурханы өмнө очих гэсэн үг, мөн үүрэг, ажилдаа ачаа үүрэх гэсэн үг юм. Бурханы өмнө очиж, тайван байх үед чиний дотор энэ бүхэн байх ёстой.

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (Нэгдүгээр хэсэг)”-аас эш татав

Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байдаггүй бол чамайг төгс болгох арга Бурханд үгүй. Шийдвэргүй байна гэдэг зүрх сэтгэлгүй байхтай эн тэнцүү бөгөөд зүрх сэтгэлгүй хүн Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй; ийм хүн Бурхан хэр их ажил хийдгийг, хэр их үг хэлдгийг мэддэггүй, хэрхэн хэрэгжүүлэхээ ч мэддэггүй. Энэ чинь зүрх сэтгэлгүй хүн биш гэж үү? Зүрх сэтгэлгүй хүн Бурханы өмнө тайван байж чадах уу? Зүрх сэтгэлгүй хүмүүсийг төгс болгох ямар ч арга Бурханд байдаггүй—тэд адгуус амьтнаас өөрцгүй. Бурхан маш тодорхой, ил тод ярьсан атал зүрх сэтгэл чинь хөдлөлгүй, Бурханы өмнө тайван байх чадваргүй хэвээр үлддэг. Чи адгуус амьтан биш үү? Зарим хүн Бурханы өмнө тайван байхаар хэрэгжүүлэх үедээ замаасаа гаждаг. Хоол хийх цаг болоход тэд хоол хийдэггүй, гэр орны ажил хийх цаг болоход хийдэггүй, харин зүгээр л залбирч, тунгаан бодсоор байдаг. Бурханы өмнө тайван байх гэдэг нь хоол хийхгүй, гэр орны ажил хийхгүй юм уу, аж амьдралаа мартана гэсэн үг биш; харин ч аливаа хэвийн байдалд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханд зориулсан орон зайг зүрх сэтгэлдээ байлгаж чадна гэсэн үг юм. Залбирах үедээ чи Бурханы өмнө зохих ёсоор сөхөрч залбирах ёстой; гэр орны ажил хийх юм уу хоол хийх үедээ Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханы үгийг тунгааж, эсвэл магтан дуу дуул. Чи ямар ч нөхцөл байдалд байсан бай, өөрийн гэсэн хэрэгжүүлэлтийн арга замтай байж, Бурханд ойртохын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой бөгөөд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахын тулд бүх чадлаараа хичээх хэрэгтэй. Боломж олдох үед нэгэн үзүүрт сэтгэлээр залбир; боломж олдохгүй бол урдах ажлаа хийх зуураа зүрх сэтгэлдээ Бурхантай ойрт. Бурханы үгийг идэж, ууж чадах үедээ идэж, уу; залбирч чадах үедээ залбир; Бурханыг дурсах үедээ дурсан бод. Өөрөөр хэлбэл, оролтод өөрийгөө дадлагажуулахын тулд орчиндоо нийцүүлэн чадах бүхнээ хий. Ямар ч асуудалгүй байх үед зарим хүн Бурханы өмнө тайван байж чаддаг боловч ямар нэг зүйл тохиолдмогц оюун санаа нь самуурдаг. Тэр нь Бурханы өмнө тайван байгаа хэрэг биш юм. Туршлагажих зөв зам бол ямар ч нөхцөл байдалд хүний зүрх сэтгэл Бурханаас холдохгүй, эсвэл гаднын хүмүүс, хэрэг явдал, юмсаас болж сатаарахгүй байх явдал бөгөөд ийм хүн л Бурханы өмнө үнэхээр тайван байдаг хүн мөн. Цугларалтын үеэр залбирахдаа зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чаддаг боловч бусадтай нөхөрлөхдөө Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй, бодол нь зоргоороо хадуурдаг гэж зарим хүн хэлдэг. Энэ нь Бурханы өмнө тайван байгаа хэрэг биш. Өнөөдөр ихэнх хүн ийм байдалд байдаг бөгөөд зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө үргэлж тайван байж чаддаггүй. Тиймээс та нар энэ талаар өөрсдийгөө дадлагажуулахад илүү их хичээл чармайлт гаргаж, амийн туршлагын зөв замд алхам алхмаар орж, Бурханаар төгс болгуулах замаар явж эхлэх ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас эш татав

Хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах явдал гэдгийг туршлагаас харж болно. Энэ нь хүмүүсийн сүнслэг амьдрал болон амийн өсөлттэй холбоотой асуудал юм. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байх л юм бол үнэн болон зан чанарын өөрчлөлтийн төлөөх эрэл хайгуул чинь үр дүнгээ өгнө. Чи ачаа үүрч Бурханы өмнө ирдэг учраас, маш олон талаар дутуу дулимаг гэдгээ үргэлж мэдэрч, чиний мэдэх хэрэгтэй олон үнэн, туулах хэрэгтэй ихээхэн бодит байдал байдаг, мөн Бурханы хүсэлд бүх анхаарал халамжаа өгөх ёстой гэдгээ үргэлж мэдэрдэг учраас—эдгээр зүйл үргэлж оюун ухаанд чинь байдаг. Тэдгээр нь чамайг амьсгалж чадахааргүй болтол дээрээс чинь дарж байгаа мэт байдаг, тиймээс зүрх сэтгэлд чинь хүнд оргидог (гэхдээ чи идэвхгүй байдалд байдаггүй). Ийм хүмүүс л Бурханы үгийн гэгээрлийг хүлээн авч, Бурханы Сүнсээр хөдөлгөгдөх эрхтэй. Өөрсдийн ачаанаас болж, сэтгэлийн хүнд байдлаасаа болж, мөн Бурханы өмнө төлсөн төлөөс, амссан зовлонгоосоо болж тэд Түүний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авдаг гэж хэлж болно. Учир нь Бурхан хэнийг ч алагчилж үздэггүй. Тэр хүмүүст хандахдаа үргэлж шударга байдаг боловч бас хүмүүст дур зоргоороо, эсвэл болзолгүйгээр өгдөггүй. Энэ бол Түүний зөвт зан чанарын нэг тал юм. Бодит амьдрал дээр ихэнх хүмүүс энэ хүрээнд хараахан хүрээгүй байдаг. Ядаж л тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу хараахан бүрэн эргээгүй, тиймээс амь зан чанарт нь мөн л ямар ч томоохон өөрчлөлт гараагүй. Яагаад гэвэл, тэд зөвхөн Бурханы нигүүлсэл дунд амьдардаг ба Ариун Сүнсний ажлыг хараахан олж аваагүй байдаг. Бурханаар ашиглуулахын тулд хүмүүсийн хүрэх ёстой шалгуур энэ: Тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу эргэж, тэд Бурханы үгийн ачаа үүрч, хүсэн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй байж, үнэнийг эрж хайх шийдвэртэй байдаг. Ийм хүмүүс л Ариун Сүнсний ажлыг олж авч, гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг удаа дараа олж авч чаддаг. Бурханы ашигладаг хүмүүс гаднаа бодлогогүй мэт, бусадтай хэвийн харилцаагүй мэт харагддаг боловч тэд ёс зүйтэй ярьдаг, хайхрамжгүй ярьдаггүй бөгөөд зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө үргэлж тайван байлгаж чаддаг. Яг ийм хүн л Ариун Сүнсээр ашиглагдахад тохирдог. Бурханы ярьдаг энэ “бодлогогүй” хүн бусадтай хэвийн харилцаагүй мэт харагддаг бөгөөд тэдэнд гадаад талын хайр эсвэл гаднах дадал байдаггүй боловч сүнслэг хэрэг явдлын талаар ярилцах үедээ зүрх сэтгэлээ нээж, Бурханы өмнөх бодит туршлагаараа олж авсан гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээрээ бусдыг харамгүй хангаж чаддаг. Ингэж тэд Бурханыг гэх хайраа илэрхийлж, Бурханы хүслийг хангалуун болгодог. Бусад хүмүүс бүгд тэднийг дооглож, гүтгэж байхад тэд гаднын хүмүүс, хэрэг явдал эсвэл зүйлст хянагдахаас зайлсхийж чаддаг бөгөөд Бурханы өмнө тайван байж бас л чаддаг. Ийм хүн өөрийн гэсэн өвөрмөц мэргэн ухаантай мэт санагддаг. Бусад хүн юу хийхээс үл хамааран тэдний зүрх сэтгэл Бурханыг хэзээ ч орхидоггүй. Бусад нь элдвийг ярьж, инээлдэн хөгжилдөж байхад тэдний зүрх сэтгэл мөн л Бурханы өмнө үлдэж, Бурханы үгийг эргэцүүлж, эсвэл зүрх сэтгэлдээ чимээгүйхэн Бурханд залбирч, Бурханы санаа зорилгыг эрж хайдаг. Тэд бусадтай хэвийн харилцаатай байхад хэзээ ч ач холбогдол өгдөггүй. Ийм хүн амьдралын гүн ухаангүй юм шиг санагддаг. Гаднаа энэ хүн цовоо сэргэлэн, дур булаам, гэнэн байдаг ч бас аядуу тайван мэдрэмжтэй байдаг. Энэ бол Бурханы ашигладаг хүний төрх билээ. Амьдралын гүн ухаан, эсвэл “хэвийн эрүүл ухаан” гэх мэтийн зүйлс ийм хүнд ердөө нэмэргүй; энэ нь бүх зүрх сэтгэлээ Бурханы үгэнд зориулсан хүн бөгөөд зүрх сэтгэлд нь Бурхан л байгаа мэт байдаг. Энэ бол “эрүүл ухаангүй” гэж Бурханы хэлдэг төрлийн хүн бөгөөд яг ийм хүнийг Бурхан ашигладаг. Бурханаар ашиглагдаж байгаа хүний шинж тэмдэг бол: Хэзээ, эсвэл хаана байх нь хамаагүй түүний зүрх сэтгэл үргэлж Бурханы өмнө байдаг бөгөөд бусад хүмүүс хэр садар самуун байж, шунал тачаал, махан биеэ хэр их өөгшүүлэх нь хамаагүй, энэ хүний зүрх сэтгэл Бурханыг хэзээ ч орхидоггүй хэвээр бөгөөд олон нийтийг дагадаггүй. Ийм төрлийн хүн л Бурханаар ашиглагдахад тохирдог бөгөөд энэ төрлийн хүнийг л Ариун Сүнс төгс болгодог. Хэрвээ чи эдгээр зүйлд хүрч чадахгүй бол Бурханаар авхуулж, Ариун Сүнсээр төгс болгуулах эрхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас эш татав

Өмнөх: 9. Өдөр тутмын сүнслэг үйл ажиллагааны зарчмууд

Дараах: 11. Бурханы өмнө амьдрах зарчмууд

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

281 Цаг хугацаа

IИрээдүйг эрж, өнгөрснийг хайж,шантралгүй тэмцэлдэж, мөрөөдлөө эрэлхийлж,ганцаардсан сүнс алсаас иржээ.Нулимсанд мэндлээд, цөхрөлд үгүй...

63 Бурханы өмнө байнга ир

IЗав гарган боломж ирэхэд Бурханы өмнө чимээгүй суужТүүний үгийг уншиж, үнэнийг ухааран, гэм буруугаа залруулаарай.Сорилтыг хүлээн авч,...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх