117. Хуурамч удирдагч, ажилчдыг таних зарчмууд

(1) Зөвхөн байр суурь, нэр хүнд, ашиг хонжооны төлөө л ажилладаг, үнэнийг эрэлхийлдэггүй, үнэн-бодит байдлыг эзэмшдэггүй бүхэн бол хуурамч удирдагч, ажилчид юм;

(2) Биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг, үнэнийг өчүүхэн төдий ч хүлээн авдаггүй, зарчимгүй үйлддэг, муу санаагаар, дур зоргоороо үйлдэхээс сийдэггүй бүхэн бол хуурамч удирдагч, ажилчид юм;

(3) Бичиг үсэг, хоосон сургаал л номлодог, асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг ашиглаж чаддаггүй, бодитой ажил хийж чаддаггүй хүмүүс бол хуурамч удирдагч, ажилчид юм;

(4) Өөрсдийгөө мэддэггүй, жинхэнээсээ гэмшээгүй, туршлагаасаа бодитой гэрчлэл хийж чаддаггүй бүхэн бол хуурамч удирдагч, ажилчид юм.

Холбогдох Бурханы үг:

Шалгуурт нийцсэн ажилчны ажил хүмүүсийг зөв замд аваачиж, үнэнд улам их орох боломж олгож чаддаг. Түүний ажил хүмүүсийг Бурханы өмнө авчирч чаддаг. Түүнчлэн, түүний хийдэг ажил нь хүнээс хүнд ялгаатай байж болдог, дүрэмд баригддаггүй бөгөөд хүмүүст чөлөөлөлт, эрх чөлөө, амиа аажмаар өсгөх, үнэнд илүү гүн орох чадавх олгодог. Харин шалгуурт нийцээгүй ажилчны ажил хамаагүй тааруухан байдаг. Бас ажил нь мунхаг байдаг. Тэрээр хүмүүсийг дүрэм рүү л аваачиж чаддаг ба хүмүүсээс шаарддаг зүйл нь хүнээс хүнд ялгаатай байдаггүй; тэрээр хүмүүсийн бодит хэрэгцээний дагуу ажилладаггүй. Ийм төрлийн ажилд, хэтэрхий олон дүрэм, хоосон сургаал байдаг бөгөөд хүмүүсийг бодит байдал руу ч, амийн өсөлтийн хэвийн хэрэгжүүлэлт рүү ч аваачиж чаддаггүй. Энэ нь хүмүүсээр үнэ цэнгүй цөөн хэдэн дүрэм журмыг баримтлуулдаг. Ийм удирдамж нь хүмүүсийг буруу замаар оруулж л чадна. Тэр чамайг өөртэйгөө адилхан болгож, өөрт нь юу байгаа, өөрөө юу болох руугаа л аваачиж чадна. Дагалдагчдын хувьд удирдагчид нь шалгуур хангадаг эсэхийг ялган таних гол түлхүүр бол тэдний удирдан чиглүүлдэг зам, ажлын үр дүнг харах, мөн дагалдагчид нь үнэнтэй нийцэлтэй зарчмыг хүлээн авдаг эсэх, өөрчлөгдөхөд нь тохирсон хэрэгжүүлэлтийн замыг хүлээн авдаг эсэхийг харах хэрэгтэй. Чи өөр өөр хүмүүсийн янз бүрийн ажлыг хооронд нь ялгах хэрэгтэй; чи мунхаг дагалдагч байх ёсгүй. Энэ нь хүмүүсийн оролтын хэрэг явдалд нөлөөлдөг. Хэрвээ чи аль хүний удирдлагад зам байгаа, алинд нь байхгүй болохыг ялган салгаж чадахгүй бол амархан мэхлэгдэнэ. Энэ бүгд чиний өөрийн амьтай шууд хамаатай.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний ажил”-аас эш татав

Удирдагч хүн үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байгаа эсэхийг, хуурамч удирдагч мөн эсэхийг хэрхэн шүүн үзэж болох вэ? Хамгийн гол нь бодитой ажил хийж чаддаг эсэхийг нь, ийм ур чадвартай эсэхийг нь харах явдал юм. Хоёрдугаарт, энэ бодитой ажлыг үнэхээр хийдэг эсэхийг нь хар. Түүний амнаас гарах үгийг, үнэнийг хэр сайн ойлгодгийг нь, гадна талын ажил юм уу өөр ямар нэг зүйл хийхдээ тодорхой хэмжээний хэв чанар, оюун ухаан, авьяас билиг, ур чадвартай байдаг эсэхийг бүү тоо—энэ бүхнийг үл тоож, бодитой ажил хийдэг эсэхийг нь л хар; хэрвээ хийдэггүй бол хэчнээн чадвартай байх нь хамаагүй, тэр бол хуурамч удирдагч юм. Зарим хүн: “Түүний хийх, үгүй нь хэнд хамаатай юм бэ? Тэрээр асар их авьяастай, ур чадвартай; ажлаа хийхдээ ихэнх хүнээс дээр байдаг. Үүнээс гадна, тэрээр бодитой ажил хийдэггүй, ихээхэн цагийг дэмий өнгөрүүлдэг хэдий ч ямар ч муу зүйл хийгээгүй, ёрын мууг үйлдээгүй, саад тотгор, үймээн самуун учруулаагүй. Ах эгч нарт, эсвэл чуулганд ямар нэг хохирол учруулаагүй, муу үр нөлөө үзүүлээгүй. Тэгтэл Та яаж түүнийг хуурамч удирдагч гэж хэлж чадаж байна вэ?” гэдэг. Үүнийг хэрхэн тайлбарлах вэ? Яг одоо, хэчнээн авьяастай, хэчнээн сайн хэв чанартай, хэр боловсрол сайтай гэдгээ мартаж үз; харин бодитой ажил хийдэг эсэх, удирдагчийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлдэг эсэх чинь хамгийн чухал. Удирдагчаар ажиллах хугацаандаа чи хариуцлагынхаа хүрээнд ажлын тодорхой хэсэг бүрд оролцсон уу, ажлын үеэр гарч ирсэн хэдэн асуудлыг үр ашигтайгаар шийдвэрлэсэн, чиний ажил, удирдлага, удирдамжаас үүдэн хэдэн хүн үнэн-зарчмыг ойлгож авсан, Бурханы гэрийн хэр их ажилд ахиц гарч, урагшилсан бэ? Эдгээр нь чухал юм. Чи хэчнээн уриа лоозон хашхирч чадахаа, хэдэн үг, хоосон сургаал эзэмшсэнээ март, өдөр бүр хэдэн цаг шаргуу хөдөлмөрлөснөө, хэр их ядарснаа март, зам дээр хэр их цагийг өнгөрүүлснээ, хэдэн чуулганд очсоноо, хэр их эрсдэл үүрснээ, хэдэн хоол идээгүйгээ март—энэ бүхнийг мартаад гагцхүү хариуцсан бүх ажлынхаа биелэлтийг л хар. Бурханы гэрээс шаарддаг цар хүрээнд, хүний нөөц ч бай, удирдлагын ажил ч бай, эсвэл мэргэжлийн ажилтай холбоотой ч бай, чиний хариуцдаг хэр их ажил хэрэгжсэн; энэ нь хэр сайн хэрэгжсэн, хэр сайн хянагдсан, зарчимтай холбоотой хэчнээн хайнга явдал, гажуудал, асуудал, алдаа эндлийг засаж залруулахад чи тусалсан, хэдэн асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалсан, тэдгээрийг зарчмын дагуу, Бурханы гэрийн шаардлагын дагуу шийдвэрлэсэн эсэх гэх мэт—эдгээр нь бүгд удирдагч хүн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж байгаа эсэхийг үнэлэх шалгуур юм.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хуурамч удирдагчдыг ялган таних нь (9)”-аас эш татав

Чуулганы удирдагч, ажилчдын хувиар та нар Бурханы сонгосон хүмүүсийг үнэний бодит байдал руу хөтөлж, Бурханы гэрчлэгч болон үйлчлэхийг хүсвэл хамгийн гол нь хүмүүсийг аврах Бурханы зорилт, Бурханы ажлын зорилгын талаар илүү гүн гүнзгий ойлголттой байх ёстой. Бурханы хүсэл, хүмүүст тавьдаг янз бүрийн шаардлагыг нь ойлгох ёстой. Хичээл зүтгэл чинь бодитой байх ёстой; ойлгож байгаагийнхаа хэрээр л хэрэгжүүлж, мэддэг зүйлээ л ярь. Битгий онгир, бүү дэгсдүүл, хариуцлагагүй үг бүү хэл. Дэгсдүүлэх юм бол хүмүүс чамайг жигшиж, дараа нь чамд зэмлүүлсэн мэт санагдана; ингэх нь дэндүү зохисгүй юм. Чи бусдыг үнэнээр хангах үедээ үнэнийг хүртээхийн тулд заавал харьцаж, загнах албагүй. Чи өөрөө үнэнгүй бөгөөд бусадтай гагцхүү харьцаж, загнадаг бол тэд чамаас айх боловч тэглээ гээд тэд үнэнийг ойлгож байгаа гэсэн үг биш. Захиргааны зарим ажилд бусадтай тодорхой хэмжээнд харьцаж, тэднийг засаж, сахилгажуулж болно. Гэхдээ чи үнэнээр хангаж чаддаггүй, гагцхүү эзэрхэг аашилж, бусдыг загнахаа л мэддэг бол завхрал, муу муухай чинь илчлэгдэнэ. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хүмүүс чамаас амийн хангалт, бодитой зүйл олж авч чадахгүй болохоороо чамайг жигшиж, чамд ой гутдаг болно. Ялган таних чадваргүй хүмүүс чамаас сөрөг зүйл сурна; бусадтай харьцаж, засаж, уурлаж, уураа барьж чадахгүй байхыг сурна. Энэ нь бусдыг Паулын зам руу, мөхлийн зам руу хөтөлж байгаатай агаар нэгэн бус уу? Энэ ёрын муу үйл бус уу? Чиний ажил үнэнийг ярилцаж, бусдыг амиар хангахад төвлөрөх ёстой. Чи гагцхүү бусадтай сохроор харьцаж, сургаал айлддаг бол тэд ер нь яаж үнэнийг ойлгох юм бэ? Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хүмүүс үнэхээр хэн болохыг чинь харж, чамайг орхино. Ийм маягаар чи яаж Бурханы өмнө бусдыг авчирна гэх хүлээлттэй байж чадна вэ? Үүнийг яаж ажил хийж байна гэх юм бэ? Энэ маягаар ажилласаар байвал чи бүх хүнийг алдана. Ер нь чи ямар ажил гүйцэлдүүлэх гэж найддаг юм бэ? Зарим удирдагч асуудал шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг ярих чадваргүй байдаг. Оронд нь зүгээр л бусдыг айлган, өөрсдийг нь дуулгавартай дагадаг болгох гэж бусадтай сохроор харьцаж, эрх мэдлээ гайхуулдаг. Тийм хүмүүс бол хуурамч удирдагчид, антихристүүд юм. Зан чанар нь өөрчлөгдөөгүй хүмүүс чуулганы ажил хийх чадваргүй бөгөөд Бурханд үйлчилж чаддаггүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэний бодит байдалтай хүмүүс л удирдаж чадна”-аас эш татав

Миний ардуур олон хүн байр суурийн ерөөлд шунаж, ховдоглон идэж, нойронд шимтэж, махан биедээ бүх анхаарлаа хандуулан, махан бие нь гарах гарцгүй болохоос үргэлж айдаг. Тэд зүй ёсны чиг үүргээ чуулганд биелүүлдэггүй, харин чуулганыг сорон мөлжиж эсвэл ах эгч нараа Миний үгээр сургамжилж, эрх мэдлийн байр сууринаас бусдыг захирдаг. Энэ хүмүүс өөрсдийгөө Бурханы хүслийг биелүүлж байна гэж хэлсээр, үргэлж өөрсдийгөө Бурханы дотнын хүн гэж хэлдэг нь утгагүй хэрэг биш гэж үү? Хэрвээ санаа чинь зөв боловч Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх чадваргүй бол чи мунхаг байна; харин санаа чинь буруу атал өөрийгөө Бурханд үйлчилж байна гэж хэлсээр байвал чи Бурханыг эсэргүүцдэг нэгэн тул Бурханд шийтгүүлэх учиртай! Би ийм хүмүүсийг огт өрөвддөггүй! Бурханы гэрт тэд сорон мөлжиж, үргэлж махан биеийн тав тухад шунаж, Бурханы ашиг сонирхлыг хайхардаггүй; тэд үргэлж өөрсдөдөө сайн зүйлсийг эрж хайж, Бурханы хүсэлд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Хийдэг бүхнийг нь Бурханы Сүнс шинжихийг тэд хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэд үргэлж ах эгч нараа залилж, мэхлэн, яг л усан үзмийн талбайг үргэлж гишгэчиж, усан үзэм хулгайлдаг үнэг шиг хоёр нүүртэй байдаг. Ийм хүмүүс Бурханы дотнын хүн байж чадах уу? Чи Бурханы ерөөлийг хүлээж авахад тохирно гэж үү? Өөрийн амь болон чуулганы төлөө ямар ч ачаа үүрдэггүй байж чи Бурханы даалгаврыг хүлээж авахад тохирно гэж үү? Чам шиг хүнд хэн итгэж зүрхлэх вэ? Чамайг ингэж үйлчилж байхад Бурхан чамд илүү их ажил даалгаж чадна гэж үү? Ажилд энэ нь садаа болох бус уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ”-ээс эш татав

Хэрвээ удирдагчаар ажилладаг хүн Бурханы үгийг ойлгох чадвартай, үнэнийг ойлгох хэв чанартай бол өөрөө Бурханы үгийг ойлгож, Түүний үгийн бодит байдалд орж чаддаг төдийгүй мөн өөрийнхөө удирддаг хүмүүст зөвлөж, тэднийг залж чиглүүлж, Бурханы үгийг ойлгож, Бурханы үгийн бодит байдалд ороход нь тусалж чадна. Гэхдээ ийм хэв чанар нь хуурамч удирдагчдад байдаггүй яг тэр зүйл юм. Тэд Бурханы үгийг ойлгодоггүй, Бурханы үг ямар байр байдлыг хэлээд байгааг, ямар байдлыг хүмүүс завхарсан зан чанараа харуулдаг байдал гэж илчлэхийг, эсвэл ямар байдлыг Бурханыг төрөлхөөсөө эсэргүүцэх, Бурханы эсрэг гомдоллох байдал гэж илчлэхийг, эсвэл хүний сэдэл гэх мэтийг мэддэггүй. Тэд аливааг Бурханы үгтэй жишин үзэх чадваргүй, Бурханы үгээс хэдхэн үг, дүрэм журам, давтагдсан хэллэгийг л өнгөц түвшинд ойлгодог төдий. Бусадтай нөхөрлөхдөө тэд Бурханы үгийн нэг хэсгийг цээжлээд, дараа нь тэдгээрийн өнгөц утгыг тайлбарладаг. Хуурамч удирдагчдын Бурханы үгийн талаарх ойлголт, мэдлэг, хүлээн авах байдал нь гагцхүү үүгээр хязгаарлагддаг. Тэдэнд Бурханы үгийг ойлгох чадвар байдаггүй. Тэд эдгээр үгийн үгчилсэн түвшинд хүн бүрд илэрхий байдаг томъёолол ба утга учрыг л ойлгодог, тэгээд өөрсдийгөө Бурханы үгийг ойлгож, ухаарсан гэж боддог. Иймээс тэд бас, өдөр тутмын амьдралд нь бусдыг сургаж, бусдад “туслахын” тулд Бурханы үгийн үгчилсэн утгыг ашиглан, ингэснээрээ ажлаа хийж байна, Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханы үгийн бодит байдалд ороход нь хүмүүсийг залж чиглүүлж байна гэж боддог. Хуурамч удирдагчид үргэлж Бурханы үгийг бусдад нөхөрлөж, янз бүрийн арга замаар Бурханы үгийг дамжуулан, зарим асуудалтай тулгарахад нь Бурханы үгийн энэ хэсгийг идэж уу, өөр асуудалтай тулгарахад нь Бурханы үгийн тэр хэсгийг идэж уу гэдэг. Хүмүүст Бурханы тухай буруу ойлголт төрөх үед тэд “Хар даа, энэ тухай Бурханы үг тов тодорхой, ойлгомжтой байна. Чи яахаараа Бурханыг бас л буруу ойлгодог юм бэ? Энэ энийг даган мөрд гэж Бурханы үг биднээс шаарддаггүй гэж үү, бас тэр тэрийг даган мөрд гэж шаарддаггүй гэж үү?” хэмээн хэлдэг. Бурханы үгийг хэрхэн ойлгож, үүнд хэрхэн орох тухай хүмүүст ийнхүү зааж сургадаг. Тэдний удирдамж дор олон хүн Бурханы үгийг цээжээр уншиж чаддаг болж, асуудалтай тулгарах үедээ Бурханы зарим үгийг санаж чаддаг. Гэхдээ тэд хэчнээн ихийг уншиж, цээжээр ярьдаг ч бай хамаагүй, Бурханы үг юуг хэлж байгааг мэдэхгүй хэвээр үлддэг. Тэдэнд жинхэнэ гай дайрахад, эсвэл зарим эргэлзээ төрөхөд тэдний мэддэг, санадаг Бурханы үг бэрхшээлийг нь шийдвэрлэж чаддаггүй. Энэ нь нэг асуудлыг харуулдаг: Тэдний ойлгодог Бурханы үг бол ердөө хоосон сургаал, нэг төрлийн дүрэм журам төдий юм; тэдгээр нь бодит байдал биш, үнэн биш. Тиймээс Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханы үгийн бодит байдалд ороход хуурамч удирдагчид хүмүүсийг залж чиглүүлэх явдал нь Бурханы үгийн үгчилсэн утгыг зааж сургахаар хязгаарлагддаг; энэ нь Түүний үгээс гэгээрэл хүртэх боломжийг тэдэнд олгох чадваргүй байдаг, мөн өөрсдийнх нь дотор ямар завхарсан зан чанар байгааг мэдэх боломж олгож чаддаггүй. Ямар нэг зүйл тохиолдох бүрд хүмүүст илчлэгддэг зан чанар, мөн чанар болон Бурханы үгийг ашиглан тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэж болох, тиймэрхүү зүйл өөрсдөд нь тохиолдох бүрд хүмүүсийн байр байдал ямар байдаг, тийм байр байдлыг хэрхэн шийдвэрлэж болох, энэ талаар Бурханы үгэнд юу гэж хэлсэн байдаг, Түүний үг юу шаарддаг, зарчмууд нь юу болох, тэнд ямар үнэн оршдог—эдгээрийн алийг ч тэд ойлгодоггүй. Тэд гагцхүү хүмүүсийг ингэж ятгадаг: “Бурханы үгийг илүү их идэж уу. Бурханы үг үнэнийг агуулдаг, Түүний үгийг илүү их сонсох юм бол үнэнийг аажмаар ойлгоно. Бурханы үгийн гол чухал хэсгүүд нь чиний ойлгодоггүй яг тэр хэсэг юм, иймээс чи илүү их залбирч, илүү их хайж, илүү их сонсож, улам их тунгаан бодох ёстой.” Хуурамч удирдагчид тийм ятгалгаа үргэлжлүүлсээр байдаг. Тодорхой нэг төрлийн асуудал үүсэх бүрд тэд нэгэн адил зүйл хэлдэг бөгөөд дараа нь хүмүүс асуудлын мөн чанарыг ойлгоогүй хэвээр, Бурханы үгийг хэрхэн хэрэгжүүлэхээ мэдэхгүй хэвээр байдаг; тэд ердөө л Түүний үгийн үгчилсэн дүрэм журэм, утгыг даган мөрддөг, харин Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх үнэн-зарчим болон үнэний шаарддаг бодит байдлыг бол тэд ойлгодоггүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хуурамч удирдагчдыг ялган таних нь (1)”-аас эш татав

Хуурамч удирдагчдын ажлын гол онцлог шинж нь гэвэл, уриагаа хашхирч, тушаалаа гаргасны дараа, хэрэг явдалд зүгээр л оролцдоггүй. Тэд тухайн төсөл цаашид яаж явагдаж байгаа талаар огт асуудаггүй; ямар нэг асуудал, гажуудал, бэрхшээл гарсан эсэхийг асуудаггүй. Хүлээлгэж өгмөгц дууссан гэж үздэг. Үнэндээ, төслийн явцын талаар мэдэж байх нь удирдагч хүний хийж болдог зүйл юм. Ийм хэрэг явдалд чи шинэ түүхий байсан ч гэсэн—энэ талаар чамд мэдлэг байхгүй ч гэсэн—чи ийм ажлыг биелүүлж чадна; нөхцөл байдлыг шалгаж, санал зөвлөгөө өгөх мэдлэгтэй, тухайн ажлыг ойлгодог хүнийг ол. Тэдний саналаас чи зохих зарчмыг тодорхойлж, ингэснээрээ ажлын талаар мэдэж чадна. Тухайн ажлын төрлийг чи сайн мэддэг, эсвэл ойлгодог байсан ч, үгүй байсан ч ядаж л тэрхүү ажлыг даргалж, мэдэж, ойлгож, явцынх нь талаар мэдээлэлтэй болохын тулд лавлаж, асуулт асуу. Тийм хэрэг явдлын талаар чи ойлголттой байх ёстой; энэ бол чиний хариуцлага, гүйцэтгэх ёстой үүрэг чинь. Ажлын талаар мэдэхгүй—түүнд оролцохгүй—байх нь хуурамч удирдагчдын үйлдэл юм. Ажлын тодорхой нэг хэсгийн талаар мэдэж байх гэж тодорхой арга хэмжээ авахгүй, ажлын энэ тодорхой хэсгийн тодорхой явцыг ойлгож, ухаарахгүй байх нь мөн л хуурамч удирдагчийн илрэл билээ.

Хуурамч удирдагч нар ажлын явцын байр байдлыг ойлгодоггүйгээс болж ахин дахин саатахад байнга хүргэдэг. Зарим ажил дээр хүмүүс зарчмыг нь ойлгодоггүй, түүнчлэн тэр ажлыг удирдахад тохиромжтой хүн байхгүй учраас ажил явуулж буй хүмүүс тогтмол сөрөг, идэвхгүй, хүлээсэн байдалтай байдаг бөгөөд энэ нь ажлын явцад ноцтой нөлөөлдөг. Юуны түрүүнд удирдагч хариуцлагаа биелүүлсэн бол—тэд удирдлагыг гартаа авч, ажлыг урагшлуулж, яаравчлуулж, мөн тухайн төрлийн ажлыг ойлгож, удирдан чиглүүлэх хүн олсон бол ажил нь ахин дахин саатаж бүтэлгүйтэхийн оронд илүү хурдан ахих байсан. Тэгэхээр удирдагч нарын хувьд ажлын бодит нөхцөл байдлыг ухаарч ойлгох нь нэн чухал юм. Мэдээжийн хэрэг, удирдагч нар ажил хэрхэн ахиж байгааг ухаарч, ойлгох нэн шаардлагатай—учир нь, ажлын явц нь ажлын бүтээмж ба энэ ажлын хүрэхээр зорьж буй үр дүнтэй холбоотой байдаг. Хэрвээ удирдагч ажил ямар ахицтай байгааг хүртэл ухаараагүй бол ихэнх тохиолдолд ажлын явц удаан, идэвхгүй байна гэж хэлж болно. Ачаагаа ухамсарласан, тухайн төрлийн ажил дээр тодорхой хэмжээний чадвартай, өөрсдийг нь шавдуулдаг, хянаж, удирдан чиглүүлдэг хүн байхгүй л бол үүргээ гүйцэтгэж буй ихэнх хүн удаан, идэвхгүй ажиллах болно. Шүүмжлэл, сахилгажуулалт, засалт, харьцалт байхгүй бол бас л тийм байдаг. Удирдагч болон ажилчид ажлынхаа явцыг цаг тухайд нь ойлгож, ухаарах нь нэн чухал, учир нь, хүмүүс хойрго бөгөөд удирдагч нар удирдан чиглүүлж, шавдуулж, явцыг нь хянахгүй бол, ажлын явцын талаар цаг үеийн ойлголттой удирдагч байхгүй бол, хүмүүс назгайрч, залхуурч, хааш яаш болох хандлагатай байдаг—хэрвээ тэд ажилдаа ингэж ханддаг бол ажлын явц, бүтээмжид их ноцтой нөлөөлнө. Эдгээр нөхцөл байдлыг харгалзан удирдагч болон ажилчид ажлын хэсэг бүрийн талаар даруй мэдэж авах, ажилтнууд болон ажилтай холбоотой нөхцөл байдлын талаар мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдээжийн хэрэг, хуурамч удирдагч нар энэ ажил дээр хэнэггүй, хайхрамжгүй; хариуцлага хүлээх чадваргүй байдаг. Тиймээс ажлын одоогийн байдал, явцын тал дээр хуурамч удирдагч нар үргэлж “мориор хатируулах зуураа цэцэг биширдэг”; тэд хэнэггүй, хайхрамжгүйгээс гадна хааш яаш байдаг; тэд өндөр дуугаар, хоосон үгээр ярьж, хоосон сургаал номлож, оромддог. Ерөнхийдөө, хуурамч удирдагч нар ингэж ажилладаг. Тэднийг антихристүүдтэй харьцуулахад, хэдийгээр тэд илт муу зүйл хийдэггүй, санаатайгаар хор хөнөөлтэй байдаггүй боловч ажилдаа хандах хандлага нь ёрын мууг ч сүүдэрлэн дардаг бус уу? Хэдийгээр тэдний ажлыг төрөлхийн чанараар нь муу гэж тодорхойлж болохгүй боловч ажлын бүтээмжийн өнцгөөс харвал, төрөлхийн чанар нь хэнэггүй, хааш яаш бөгөөд ачаагаа огт ухамсарлаагүй байна гэхэд болно; тэд ажилдаа үнэнч биш байдаг.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хуурамч удирдагчдыг ялган таних нь (4)”-аас эш татав

Хуурамч удирдагчдын хариуцдаг ажлын цар хүрээнд, үнэнийг үнэхээр эрэлхийлдэг, дэвшүүлж, сургахад тохиромжтой цөөхөн хүнийг байнга нухчин дардаг. Энэ хүмүүсийн зарим нь сайн мэдээ түгээж, зарим нь хоол хийх зохицуулалттай байдаг. Үнэндээ тэд ажил хийх чадвартай хэдий ч үүнийгээ харуулдаггүй байж магад—гэтэл хуурамч удирдагч үүнд нүдэн балай байж, тэр хүмүүстэй харилцдаггүй, тэдний талаар асууж лавладаг ч үгүй. Харин бага зэрэг онцгой авьяастай, зусарч, олны өмнө гарах дуртай, зулгуй үгтэй, албан тушаал, байр суурь хүсдэг хүмүүсийг зэрэг ахиулж, нийгэмд тосгоны ахлагч, нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүст, мөн корпорацийн захирал байсан хүмүүс болон бизнесийн удирдлагад суралцсан хүмүүст бүгдэд нь чухал байр суурь өгөхдөө тулдаг. Энэ хүмүүс жинхэнэ итгэгч эсэх нь, эсвэл үнэнийг эрэлхийлдэг эсэх нь хамаагүй—хуурамч удирдагчид ажил хариуцаж буй газар бүрд тийм хүмүүс дэвшиж, өндөр албан тушаалд очдог. Энэ нь яг л нийгэмд байдагтай адил бус уу? Хуурамч удирдагчид албан тушаалд байх хугацаанд, зовлонг үнэхээр тэсвэрлэж чаддаг, зөв шударга байдлын мэдрэмжтэй, эерэг зүйлсийг хайрладаг, үнэн хэрэгтээ дэвшүүлж, боловсруулах ёстой хэр нь тэгдэггүй тэр шаргуу ажилчид сургалтад хамрагдах бараг боломжгүй байдаг байхад дорд хэв чанартай, хүн чанар муутай, арга хэмжээ авахаар эрмэлздэг, онгирох дуртай, ямар ч бодитой авьяас чадваргүй хүмүүс Бурханы гэрт чухал ажил, хянагчийн албан тушаалыг хашдаг. Энэ нь Бурханы гэрийн ихээхэн ажил хойшлогдон, Бурханы гэрээс шаарддаг үр бүтээлтэйгээр, саадгүй урагшилж чадахгүй, зарчмуудын дагуу хийгдэхгүй, Бурханы гэрийн шаардлагыг хэрэгжүүлж чадахгүй байхад хүргэдэг. Энэ нь хуурамч удирдагчид хүмүүсийг буруу ажиллуулсны үр дагавар, үр нөлөө билээ.

Хуурамч удирдагчид дорд хэв чанартай, нүд болон зүрх сэтгэл нь харалган байдаг бөгөөд үнэн-зарчмыг ойлгодоггүй нь өөрөө маш ноцтой асуудал юм. Тэдэнд мөн өөр, илүү ноцтой асуудал байдаг бөгөөд хоосон сургаалын хэдхэн үсэг, үгийг ойлгож, эзэмшиж, цөөн хэдэн уриа лоозон хашхирч чаддаг болох үедээ тэд өөрсдийгөө үнэн-бодит байдлыг ойлгодог гэж боддог. Тэд ямар ч ажил хийлээ гэсэн, хэнийг ч ажиллуулахаар сонголоо гэсэн, эрж хайдаггүй, тунгаан боддоггүй, бусадтай нөхөрлөдөггүй бөгөөд Бурханы гэрийн ажлын зохицуулалт болон зарчмын нарийн ширийнийг бүр ч хардаггүй. Тэд өөрсдийнх нь боддог ямар ч зүйлийг хийх ёстой, өөрсдийнх нь итгэдэг юу ч бай үнэн зөв, энэ нь бүгд зарчимд нийцдэг хэмээн үзэж өөртөө сүрхий итгэлтэй байдаг. Түүнчлэн тэд, олон жил ажилласан болохоор Бурханы гэрт удирдагчаар ажиллах хангалттай туршлагатай, Бурханы гэрийн ажил хэрхэн явагдаж, хөгждөгийг мэднэ, энэ бүхэн зүрх сэтгэлд нь байдаг хэмээн эндүүрэн боддог. Тэд өөрсдийнхөө туршлагаар, өөрсдийнхөө үзэл, төсөөллөөр Бурханы гэрийн ажлыг хэмжиж, Бурханы гэрийн ажлыг хийснээр албан тушаал хаших хугацаандаа Бурханы гэрийн ажлыг замбараагүй, эмх цэгцгүй, дэг журамгүй болгодог. Хэрвээ бүлэг дотор цөөн хэдэн чадварлаг хүмүүс буюу зовж, төлөөс төлж чаддаг, үүргээ үнэнчээр гүйцэтгэж чаддаг хүмүүс байгаа бол тэдний хийдэг ажил сайн хийгдсээр байх боломжтой ч энэ нь хуурамч удирдагчтай ямар ч хамаагүй юм. Тийм хүмүүс байхгүй тохиолдолд хуурамч удирдагч ажил гүйцэтгэхэд өчүүхэн төдий ч нэмэр болж чадахгүй. Нэг талаар, хуурамч удирдагч тухайн ажлыг эмхэлж цэгцэлж, ахиц гаргаж, сайжруулахад санаа тавих зөв хүмүүсийг сонгохгүй; нөгөө талаар, ажилд сул тал байгаа тохиолдолд тэд нааштайгаар, санаачилгатай оролцдоггүй, тусгайлан зөвлөгөө өгдөггүй. Жишээлбэл, зарим багц ажлын хувьд тэр ажлыг хийж байгаа хэдэн хүн нэг их суурьгүй, үнэнийг сайн ойлгодоггүй, уг ажлыг нэг их сайн мэдэхгүй, ажлын зарчмуудыг төдийлөн сайн мэддэггүй шинэ итгэгчид байлаа гэж үзье. Хуурамч удирдагч харалган болохоор эдгээр асуудлыг олж харж чадахгүй. Хүн ажлаа хийж байгаа л бол сайн юм уу, муу хийх нь хамаагүй гэж боддог. Хүмүүс үнэнийг ойлгож, зөв замд орох хүртэл ажлын бүх сул талыг шалган лавлаж, байнга ажиглаж, байнга дэмжиж, тэр ч бүү хэл, биечлэн хянаж, оролцож, ажлын талаар хувийн зөвлөгөө өгч, тасралтгүй дэмжиж туслах шаардлагатай болж ч магадгүй гэдгийг хуурамч удирдагч мэддэггүй. Зөвхөн тохиромжтой зааварлагчид байвал л бухимдахаа больж болно. Гэтэл хуурамч удирдагчид ингэж ажилладаггүй. Үүнийг хийх нь өөрсдийнх нь ажил гэдгийг тэд ойлгодоггүй тул өөрсдийнхөө ажлын цар хүрээнд бүх ажил, бүх хүнд адилхан ханддаг. Тэд ажлын сул тал байгаа газарт, эсвэл тохиромжтой нэг ч хүн хариуцаагүй газруудаар илүү олонтоо очдоггүй, тодорхой даалгавар хийхэд ч зөвлөгөө өгч юм уу, биечлэн оролцдоггүй; мөн ажил хариуцахад тохиромжтой, чадвартай хүн зааварлаж байгаа газарт очдогггүй, тэр ажлыг шалгаж, удирдамж өгдөггүй, мөн ажлын нарийн ширийнд биечлэн оролцдоггүй, мэдээжийн хэрэг тэндхийн зааварлагчийн давуу талыг дуурайхаар оролддоггүй. Товчхондоо, хуурамч удирдагчид тодорхой ажил хийдэггүй. Ажил ямар ч байлаа гэсэн хамаагүй, боловсон хүчин байгаа, зааварлагчийг сонгосон байхад бүх юм давгүй гэж тэд итгэдэг. Тэнд хийгээд байх өөр юм тэдэнд байхгүй, тэдэнд одоо ямар ч хамаагүй, зүгээр л хааяа цуглаан хийж, асуудал гарвал утасдахад л болно гэж тэд боддог. Хуурамч удирдагчид ингэж ажиллаж байхдаа ч өөрсдийгөө сайн ажиллаж байна гэж боддог бөгөөд өөрсдөдөө ихэд сэтгэл ханаж, “Ажлын хөтөлбөрийн алинд нь ч асуудал алга. Боловсон хүчнийг бүгдийг нь сайтар зохицуулсан, бас зааварлагчид байгаа. Би энэ ажилд яаж ийм сайн, ийм авьяастай байдаг байна аа?” хэмээн боддог. Энэ нь ичгүүр сонжуургүй хэрэг бус уу? Тэдний нүд, зүрх сэтгэл маш харалган болохоор хийх ажлаа харж чаддаггүй, ямар ч асуудал олж чаддаггүй. Зарим газарт ажил нь удааширсаар таг зогсчихсон байхад ч гэсэн тэр газрын ах эгч нар бүгд нас залуу, цус шингэн учраас үүргээ гал цогтойгоор гүйцэтгэнэ, ажлаа гарцаагүй сайн хийж чадна гэж бодоод сэтгэл хангалуун байдаг боловч үнэн хэрэгтээ тэр залуучууд юу ч ойлгодоггүй, юу ч хийж чаддаггүй. Зарим ажлын талаар бага зэрэг мэддэг хүмүүс байдаг боловч юуг ч зохих ёсоор хийдэггүй. Тэдний хийдэг зүйлсийн юу ч зарчимч биш бөгөөд бүгдийг нь засаж залруулж, тасралтгүй дахин янзлах шаардлагатай болдог. Ажилд нь ийм том өө сэв байдаг; энэ хүмүүсийн ойлгодоггүй маш олон зүйл байдаг; тэдэнд нөхөрлөх ёстой маш олон зарчим, удирдамж өгөх ёстой маш олон хэрэг явдал, шийдвэрлэх шаардлагатай маш олон асуудал байдаг … бөгөөд хуурамч удирдагч юу ч харж чаддаггүй, ямар ч асуудал олж чаддаггүй атлаа өөрийгөө зүв зүгээр гэж боддог. Тэгвэл тэд бүхэл өдөржингөө юу боддог вэ? Тэд албан тушаалтны хувиар байр суурийн жаргал цэнгэлийг яаж эдлэх тухай л бодож байгаа. Хуурамч удирдагч бол цэвдэг зүйл юм.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хуурамч удирдагчдыг ялган таних нь (5)”-аас эш татав

Хуурамч-сүнслэг төрлийн хуурамч удирдагчид нь ажиллах гэдгийг үг, хоосон сургаал номлож, уриа лоозон давтаж, хийсэн дүр эсгэж, Бурханы үгээс хэдэн хэллэг номлоно гэсэн үг гэж боддог; тэд ажлыг үнэндээ хэрхэн хийхийг, удирдагч, ажилчдын үүрэг үнэндээ юу болохыг мэддэггүй, мөн Бурханы гэр яагаад хувь хүнийг удирдагч юм уу ажилчин болгож сонгодгийг, энэ нь ямар асуудал шийдвэрлэх зорилготойг ч мэддэггүй. Тиймээс, шамдан ажиллах, ажлаа бүрэн хянах, үүн доторх асуудлуудыг таних хэрэгтэй гэх мэтийн тухай чи яаж ч нөхөрлөсөн бай, тэд үүнийг огт хүлээн авдаггүй, сонссон зүйлээсээ юу ч ойлгодоггүй. Тэд удирдагч, ажилчдаас Бурханы гэрийн шаарддаг зүйлийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байдаг бөгөөд хэзээ ч үүнд хүрч чадахгүй. Тэд боловсон хүчний асуудал, зарчмын асуултууд, технологийн, эсвэл мэргэжлийн асуудлууд гэх мэт ажилтай холбоотой төрөл бүрийн асуудлыг таньж чаддаггүй. Иймээс тийм хуурамч-сүнслэг хүмүүсийн удирдлага дор боловсон хүчний асуудал болон ажлын бусад асуудал байнга гардаг; технологийн, эсвэл мэргэжлийн асуудал ч гарсаар, хуримтлагдсаар байдаг бөгөөд хуримтлагдах тусам илүү олон асуудал гардаг. Эдгээр хуурамч удирдагчийн хариуцлагын цар хүрээн дотор боловсон хүчин болон ажлын асуудал бүр ч замбараагүй болж, ажлын гүйцэтгэл, үр өгөөж улам бүр буурсаар байдаг. Хүмүүсийг удирдах тухайд бол, бага зэрэг ур чадвартай, зусар үгтэй хүмүүст хариуцуулдаг—тэд өөрсдийнхөө дураар хийж, ажлыг хянаж, хүмүүсийг хянаж чаддаг. Хорон муу хүмүүсийг хазаарладаггүй, хяналтдаа байлгадаггүй, эсвэл цэвэрлэдэггүй бөгөөд үүргээ үнэнчээр гүйцэтгэдэг зарим хүн маш их үймэрч, сөрөг, сул дорой болж, үүргээ гүйцэтгэх юм уу Бурханы үгийг идэж уух хүсэлгүй болдог. Тэд үүрэг гүйцэтгэх итгэлээ алдаж, Бурханд итгэх итгэлээ алдаж, үнэнийг эрэлхийлэх итгэлээ алддаг. Зарим ур чадвартай, технологид гаргууд хүмүүсийг зохих ёсоор ашигладаггүй. Хэн нь сайн, хэн нь муу, хэн нь хэв чанартай, хэн нь хэв чанаргүй, хэнийг боловсруулах хэрэгтэй, хэнийг боловсруулах хэрэггүй вэ гэдгийн хоорондох зааг балархай болж, зүгээр л тэр чигтээ замбараагүй байдаг. Гэхдээ хуурамч-сүнслэг хуурамч удирдагчид үүнийг огт анзаардаггүй; тэд үүнийг олж харж чаддаггүй. Боловсон хүчний асуудлын тухайд бол, хэнийг цэвэрлэх, хэнийг хөөх, хэнийг хазаарлах, хэнийг дэвшүүлэх зарчмуудын талаар Бурханы гэр юу ч нөхөрлөж, онцоллоо гэсэн, хуурамч-сүнслэг удирдагчид ухамсарладаггүй, сонссон зүйлээ ойлгодоггүй. Тэд өөрсдийн хуурамч-сүнслэг үзэл бодолтой эргэлзэх юмгүйгээр зууралддаг. Эдгээр хуурамч удирдагч өөрсдийнх нь тайлбар, сургаалаар хүн бүрд гүйцэтгэх үүрэг бий гэж боддог; эмх замбараагүй байдал байхгүй, хүн бүр сайн байгаа, бүгд итгэлтэй, бүгд үүргээ биелүүлэх хүсэлтэй гэж боддог. Бүгд зовлон туулах сэтгэлийн тэнхээтэй учраас шорон юм уу аюулаас хэн ч айдаггүй, хэн ч Иудас болохыг хүсдэггүй гэж тэд итгэдэг. Энэ удирдагчид бүх зүйл гайхалтай сайн байна гэж боддог. Ямар ч ноцтой асуудал гарсан, ямар ч муу хүмүүс гарч ирж болзошгүй байсан ч, асуудал хэчнээн хурц ширүүн байсан ч тэд үүнийг хардаггүй. Харлаа ч гэсэн энэ нь асуудал гэдгийг мэддэггүй, асуудал мөн гэдгийг нь мэдлээ ч гэсэн, яаж шийдвэрлэхээ мэддэггүй. Үүний адилаар, хуурамч-сүнслэг удирдагчид ажлын үеэр гарч ирдэг, зарчимд нийцдэггүй тэр үй олон асуудлыг бүр ч хардаггүй. Тэд: “Би дамжуулах ёстой ажлын зарчмаа дамжуулсан, тэдэнд ахин дахин сургасан, тэр ч байтугай хүмүүст бичүүлсэн” гэж хэлдэг. Гэсэн ч энэ бүхнийг зөв хүнд дамжуулсан эсэхийг, өөрсдийнх нь дамжуулсан зүйл зарчимд нийцсэн, Бурханы үгэнд нийцсэн зөв ба бодитой эсэхийг тэд мэддэггүй. Тэдний номлодог өчүүхэн жаахан тэр хоосон сургаалын тухайд гэвэл, ямар хүмүүс үүнийг шингээхдээ сэтгэл хангалуун байж чадах вэ? Мунхаг, мэдлэггүй, боловсролгүй, эргүү, мулгуу, тэнэг хүмүүс. Тийм хүмүүс энэ нь бүгд Бурханы үг, аль нь ч буруу байж таарахгүй гэж итгээд мунгинаж орхидог. Ийм хүмүүсийг л энэ хоосон сургаалаар хангаж болно. Ажлын явцад гарч ирдэг асуудлуудыг хуурамч-сүнслэг удирдагчид таних чадваргүй байдаг; тэд үүнийг хардаггүй. Мэдээж тэд технологи юм уу тусгай мэдлэгтэй холбоотой зүйлсийг бүр ч хардаггүй—эдгээр зүйл бүр ч хэрээс нь хэтэрсэн байдаг.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хуурамч удирдагчдыг ялган таних нь (8)”-аас эш татав

Хуурамч-сүнслэг хуурамч удирдагчдын гол шинж чанар юу вэ? Тэд номлохдоо гарамгай. Гэхдээ тэдний номлодог зүйл үнэн зам биш бөгөөд Бурханы номлодог зам биш юм. Энэ нь үнэний зам биш, харин зүгээр л үгчилсэн хоосон сургаал билээ. Тэд үгчилсэн хоосон сургаал номлохдоо сайн, цээжээр унших ч бай, эсвэл тунгаан бодох ч бай, Бурханы үгийн бичиг үсэг төдийд хичээл чармайлт гаргахдаа сайн байдаг. Дүгнэн хэлбэл, тэд хоосон сургаал номлохдоо нэн хичээнгүй, шаргуу байдаг. Гаднаа тэдний хийдэг юм бүхэн үнэнд хамаатай мэт харагддаг; тэд үймүүлж, хөндлөнгөөс оролцож, зүй бусаар авирлаж, буруу зүйл хэлэх юм уу хийж байгаа мэт харагддаггүй. Гэсэн ч тэд ямар нэг бодитой ажил хариуцах, хамгийн өчүүхэн бага үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх чадваргүй байдаг тул эцэстээ ажлын ямар ч асуудлыг таньж чадахгүйд хүрдэг. Тэд сохор хүмүүс шиг ажилладаг; тэд сохор, асуудлыг харж чаддаггүй, үүнийг таньж чаддаггүй тул асуудлыг цаг тухайд нь мэдээлж, эрж хайж чадах уу? Яавч үгүй. Хуурамч-сүнслэг хуурамч удирдагчдын асуудал ноцтой юу? Тийм хүмүүс өөдгүй, жигшүүртэй бус уу? (Тэд жигшүүртэй.) Тэд өөрсдийгөө эрхэлсэн ажилдаа уран ухаантай, зарим нэг сургаал номлож, Бурханы олон үгийг цээжээр уншиж чаддаг, хүмүүст тавьдаг Бурханы шаардлагын бүх талыг нэгд нэггүй, үнэн зөв нэгтгэн дүгнэх чадвартай гэж боддог ч бодитой ажил хийж чаддаггүй. Тэдний өөрсдийгөө зэвсэглэдэг, ойлгодог, мэддэг үг, хоосон сургаал нь удирдагч юм уу ажилчны үүргийг гүйцэтгэхэд нь тэдэнд тусалж чадахгүй, ажил дээр тулгардаг асуудлуудыг олж илрүүлж, шийдвэрлэхэд нь тусалж бүр ч чадахгүй. Иймэрхүү удирдагч эсвэл ажилчин энэ байр сууринд тэнцэх үү? Мэдээж үгүй. Та нар шаардлага хангахгүй хуурамч-сүнслэг хуурамч удирдагчийг сонгох ёстой юу? (Үгүй.) Тэгвэл та нар ер нь тийм удирдагчдыг сонгож байсан уу? (Тэгсэн.) Та нар нэлээд хэдийг сонгосон гэж бодож байна. Бурхан олон жил итгэж, Бурханы үгийг их уншчихсан, олон номлол сонсчихсон, ажиллаж номлох баялаг туршлагатай, олон цаг номлож чадах хэн ч бай, тийм хүн ажиллах чадвартай байх ёстой гэж та нар боддог. Тэгээд үр дүн нь? Тэднийг сонгосныхоо дараа та нар ноцтой асуудал олж илрүүлдэг: Тэднийг хэзээ ч олох боломжгүй, хаалга нь үргэлж хаалттай байдаг, тэд ах эгч нараас бултсан. Гэхдээ бусад хүмүүс дотроо: “Тэрээр ийм олон жил итгэгч байсан, үнэнийг ойлгодог, суурьтай хүн. Тэр биеийн хэмжээтэй байж, асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг байх ёстой—тэгвэл яагаад үргэлж хаалттай байдаг юм бэ? Түүнд асар их ачаа байгааг энэ нь харуулж байна! Удирдагчаар сонгогдсоноосоо хойш тэр үг дуу цөөнтэй болсон, тэр өөрөөр ярьдаг, бидэнтэй адилгүй болжээ. Ийм учраас тэр ихэнхдээ харагддаггүй” гэж боддог. Та нар ингэж боддог уу? Та нар ийм төрлийн хуурамч удирдагчийг дахиад сонгох уу? (Үгүй.) Яагаад үгүй гэж? Сохор хүнийг замчаар сонгохын үр дагаврыг та нар юу гэж хэлэх вэ? Сохор хүн чамайг сайн зам руу хөтөлж чадах уу? Тэр хүн сохор тул чамайг залж чиглүүлж яаж чадах юм бэ? Тэр хаашаа ч явсан, ямар ч ажил хийсэн бай, өөр хэн нэгэн түүнийг залж чиглүүлэх шаардлагатай байдаг; тэр өөрөө ямар ч чиглэл, зорилгогүй бөгөөд ойлгодог хоосон сургаалаа бусдад сонсгохоор номлодог—энэ нь ямар ч бодит үр нөлөө, үнэ цэнгүй. Хэрвээ үг, хоосон сургаал номлож чаддагийнх нь төлөө түүнийг хүндэлдэг бол чи ямар төрлийн хүн бэ? Чи сохор, мунхаг, эргүү хүн юм. Чи сохор хүнтэй уулзаад баярлаж, замчилж өгөөч гэж гуйдаг. Тэгэхээр чи ч бас сохор бус уу? Чамд нүд ямар хэрэгтэй юм бэ? Үл итгэгчдийн дунд, сохор нь сохроо хөтлөх гэсэн нэг онч үг байдаг. Хуурамч-сүнслэг хүмүүсийг удирдагчаар сонгох нь сохор нь сохроо хөтөлж буй хэрэг билээ.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хуурамч удирдагчдыг ялган таних нь (8)”-аас эш татав

Хуурамч удирдагчид хүмүүсийг будилуулж, төөрөлдүүлэхийн тулд өнгөн дээрээ зөв юм шиг санагдах зүйлс үргэлж хэлдэг бөгөөд энэ нь эргээд тэр хүмүүсийн амийн оролтод сөргөөр нөлөөлдөг. Мөн хэзээ ч тохиолдох ёсгүй зарим нэг үр дагаварт хөтөлдөг. Хуурамч удирдагчдын сүнслэг онч үг, уран яруу хэллэг гээчийг тэрс үзэл, ташаарал гэж нэрлэж болно. Өнгөн дээрээ тэдгээрт ямар ч буруу зүйл байхгүй мэт сонсогддог ч үнэндээ хүмүүсийн амийн оролт болон алхаж буй замд бартаа, садаа, төөрөгдөл болдог. Тэр ч байтугай, зарим хүнийг Бурханы тухай буруу ойлголттой болж, Бурханы үгэнд эргэлзэж, эсэргүүцдэг болоход хүргэдэг. Хуурамч удирдагчдын үгийн хүмүүст үзүүлэх нөлөө энэ юм. Хуурамч удирдагчид бусдыг залж чиглүүлэхдээ ийм тэрс үзэл, ташаарал ашигладаг болохоор энэ хүмүүс Бурханыг дагахын зэрэгцээ байнга Түүний тухай үзэл, сэргийлэлт, эргэлзээг бий болгож байдаг. Иймээс хуурамч удирдагчдын төөрөгдөл, нөлөөлөл дор шинэ шашин гарч ирдэг. Ийм төрлийн шинэ шашин бол яг л 2000 жилийн өмнөх Христийн шашинтай адил, Бурханы Өөрийнх нь замыг мөрдөлгүй Паул эсвэл бусад шавь нарын сургаал гэх мэт хүний хэлсэн үг, сургаалыг л баримталдаг. Хуурамч удирдагчдын хийдэг зүйл бол хүмүүсийг төөрөлдүүлэх явдал бөгөөд үнэнийг эрэлхийлэх хэвийн, зөв замд ороход нь садаа болдог. Тэдгээр нь хүмүүсийг үнэнийг эрэлхийлэх зөв замаас хуурамч-сүнслэг зам руу татан оруулдаг; тэднийг шашны хэв маягтай итгэл рүү аваачдаг. Хуурамч удирдагчид хүмүүсийг төөрөлдүүлж, удирдаж, залж чиглүүлж байх үедээ туйлын зөв мэт харагддаг ч үнэнтэй ямар ч хамааралгүй онол, онч үг, үйлдэл, үзэл бодлыг байнга бодож олж байдаг. Эдгээр зүйл үнэнээс тэс зөрөөтэй, үнэнтэй огт хамааралгүй байдаг. Гэвч хуурамч удирдагчдын удирдамж дор хүн бүр тэдгээрийг үнэн гэж үзэж, тэдгээр нь үнэхээр үнэн гэж бүгд эндүүрэн итгэдэг. Хүн сайхан ярьдаг, зүрх сэтгэлдээ итгэл үнэмшилтэй, амаараа итгэлийг тунхагладаг л бол тэр хүн үнэнийг олж авсан гэж тэд боддог. Эдгээр бодол, харах өнцөгт төөрөлдсөн хүмүүс үнэн-бодит байдал, эсвэл Бурханы үг рүү орж, тэдгээрийг хэрэгжүүлж, Түүний үгэн дотор амьдарч чаддаггүйгээр үл барам, харин ч Бурханы үгээс улам бүр холдож орхидог. Тэд бүгдийг Бурханы үгийн дагуу хийж байгаа мэт харагддаг ч энэ Бурханы үг гээч нь Бурханы шаардлага, хүсэлтэй ямар ч холбоогүй, үнэн-зарчимтай огт хамаагүй байдаг. Тэгвэл юутай хамаатай байдаг вэ? Хуурамч удирдагчдын сургаал, санаа зорилго, хувийн хүсэл, ойлголттой л хамаатай. Тэдний удирдаж байгаа байдал нь улам олон хүнийг шашны зан үйл, хатуу чанд дүрэм, хоосон сургаалын бичиг үсэг төдийхөн рүү, мөн мэдлэг, гүн ухаан руу аваачдаг. Антихристүүдээс ялгаатай нь, хэдийгээр хуурамч удирдагчид бусдыг өөрсдийнхөө өмнө, эсвэл Сатаны өмнө авчирдаггүй ч хүмүүсийн зүрх сэтгэл эдгээр тэрс үзэл, ташааралд ямар ч ялгаагүй эзэмдүүлдэг. Эдгээр тэрс үзэл, ташааралд автсан үедээ хүмүүс өөрсдийгөө амийг аль хэдийн олж авсан гэж эндүүрэн итгээд, засаршгүй нэгэн, үнэн, Бурханы үг, Бурханы шаарддаг зүйлийн илэрхий дайсан болдог.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хуурамч удирдагчдыг ялган таних нь (2)”-аас эш татав

Өмнөх: 116. Янз бүрийн ёрын муу хүмүүсийг таних зарчмууд

Дараах: 118. Антихрист чөтгөрүүдийг таних зарчмууд

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

299 Бурханы сайн мэдээг хүлээнэ

IТэмүүлсэн харцаар Та яаравчлан дуудна.Харгис хүмүүстэй нүүр тулан Та зүрхээ уудална.Ганц хүслийн төлөө Та буруутгалыг эдэлнэ.Найдвараа,...

281 Цаг хугацаа

IИрээдүйг эрж, өнгөрснийг хайж,шантралгүй тэмцэлдэж, мөрөөдлөө эрэлхийлж,ганцаардсан сүнс алсаас иржээ.Нулимсанд мэндлээд, цөхрөлд үгүй...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх