105. Үнэний эрэл хайгуул, мунгинасан итгэл хоёрыг ялган таних зарчмууд

(1) Хүн Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авахад төвлөрч, ингэснээрээ үнэхээр гэмшиж, өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг, эсвэл зорилгогүйгээр бусдыг дагаж, өдөр хоногийг дэмий үрж байгаа эсэхийг тодорхойл;

(2) Хүн үнэний талаар ойлголт олж авч, үүргээ сайн гүйцэтгэж, үнэн-бодит байдлыг амьдран харуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа эсэхийг, эсвэл харагдах байдал, дүрэм журмыг ягштал мөрдөхөд, гагцхүү үзэл, төсөөлөлд удирдуулсан үйлдэлд анхаарлаа төвлөрүүлдэг эсэхийг тодорхойл;

(3) Хүн бүх хэрэг явдал дээр үнэнийг эрж хайж, үүнийг ашиглан завхралаа шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлдэг эсэхийг, эсвэл тав тухыг эрэлхийлж, махан биеэ өөгшүүлж, хоосон сургаал ойлгоод л сэтгэл ханадаг эсэхийг тодорхойл;

(4) Хүн үүргээ гүйцэтгэхдээ үнэнийг эрж хайж, хэрэгжүүлж, зарчмын дагуу үйлдэхэд анхаарлаа төвлөрүүлдэг эсэхийг, эсвэл хайхрамжгүй, хааш яаш байж, Бурханыг мэхлэхээр оролдож, үхэх хүртлээ гэмшихгүй байдаг эсэхийг тодорхойл.

Холбогдох Бурханы үг:

Хэдийгээр олон хүн Бурханд итгэдэг ч Бурханд итгэх итгэл гэж юу болохыг, Бурханы хүсэлд нийцэхийн тулд юу хийх ёстойгоо цөөн хүн л ойлгодог. Яагаад гэвэл, хүмүүс “Бурхан” гэх үг, “Бурханы ажил” гэх мэт хэлцийг мэддэг боловч Бурханыг мэддэггүй, Бурханы ажлыг бүр ч мэддэггүй. Тэгэхээр, Бурханыг мэддэггүй тэр бүх хүн будилсан итгэлтэй байдагт гайхах зүйлгүй юм. Бурханд итгэх нь тэдний хувьд хэтэрхий танил бус, хэтэрхий танил бус учраас хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийг нухацтай авч үздэггүй. Ийм байдлаар тэд Бурханы шаардлагад нийцдэггүй. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ хүмүүс Бурханыг мэддэггүй, Түүний ажлыг мэддэггүй бол Бурханаар ашиглуулахад тохирохгүй, Бурханы хүслийг хангаж бүр ч чадахгүй. “Бурханд итгэх итгэл” гэдэг нь Бурхан байдаг гэдэгт итгэх явдал; энэ нь Бурханд итгэх итгэлийн хамгийн энгийн ухагдахуун юм. Үүнээс гадна, Бурхан байдаг гэж итгэх нь үнэхээр Бурханд итгэхтэй адилгүй; харин ч энэ нь шашны өнгө аяс ихтэй энгийн итгэл билээ. Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл гэдэг нь Бурхан бүх зүйлийг захирдаг хэмээх итгэлд үндэслэн Бурханы үг ба ажлыг туулж, завхарсан зан чанараасаа ангижирч, Бурханы хүслийг хангаж, Бурханыг мэдэж авна гэсэн үг юм. Ийм төрлийн аяныг л “Бурханд итгэх итгэл” хэмээн нэрлэж болно. Гэсэн ч хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийг ихэвчлэн энгийн, хөнгөн хийсвэр асуудал гэж үздэг. Бурханд ийм маягаар итгэдэг хүмүүс Бурханд итгэхийн утга учрыг алдсан байдаг бөгөөд эцсээ хүртэл үргэлжлүүлэн итгэлээ ч гэсэн, Бурханы сайшаалыг хэзээ ч хүртэж чадахгүй, учир нь тэд буруу замаар алхаж байдаг. Өнөөдөр ч гэсэн бичиг үсгийн дагуу, хоосон сургаал дотор Бурханд итгэдэг хүмүүс бий. Өөрсдөд нь Бурханд итгэх итгэлийн мөн чанар байхгүй гэдгийг тэд мэддэггүй бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэж чадахгүй. Гэсэн ч амар амгалангийн ерөөл болон арвин их нигүүлслийн төлөө Бурханд залбирсаар байдаг. Бүгдээрээ түр зогсоод, зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, өөрсдөөсөө ингэж асууцгаая: Бурханд итгэх нь үнэхээр газар дэлхий дээрх хамгийн амархан зүйл юм гэж үү? Бурханд итгэнэ гэдэг Бурханаас их нигүүлслийг хүлээн авахаас цаашгүй юм гэж үү? Бурханд итгэдэг боловч Түүнийг мэддэггүй, Бурханд итгэдэг ч Түүнийг эсэргүүцдэг хүмүүс Бурханы хүслийг үнэхээр хангаж чадна гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын Өмнөх үг-ээс эш татав

Бүх хүн төрөлхтнийг Сатан завхруулсан бөгөөд Бурханаас урвах нь хүний уг чанар юм. Гэхдээ Сатаны завхруулсан бүх хүний дунд Бурханы ажилд захирагдаж, үнэнийг хүлээн зөвшөөрч чаддаг зарим хүн байдаг; тэд бол үнэнийг олж авч, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чаддаг хүмүүс юм. Үнэнийг эрж хайхад анхаардаггүй хүмүүс ч бас байдаг. Тэд хоосон сургаал ойлгох төдийд сэтгэл ханадаг; тэд сайхан сургаал сонсоод хадгалдаг ба үүнийг ойлгосныхоо дараа үүргээ тодорхой хэмжээнд гүйцэтгэж чаддаг. Ийм хүмүүс хий гэснийг хийдэг, тааруухан хүн чанартай байдаг. Тэд тодорхой хэмжээнд зарлагадаж, хорвоогийн юмсыг орхиж, зовлон туулахад бэлэн байдаг. Гэвч үнэний тухайд тэд үнэн сэтгэлээсээ ханддаггүй; тэд нүгэл үйлдэхгүй байхад хангалттай гэж итгээд, үнэний мөн чанарыг хэзээ ч ойлгож чаддаггүй. Ийм хүмүүс эцсийг нь хүртэл бат зогсож чадвал өршөөгдөж бас чадах боловч зан чанараа өөрчилж чадахгүй. Завхралаа ариусгаж, амь зан чанартаа өөрчлөлт гаргахыг хүсвэл үнэнийг гэх хайр болон үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чадвар чамд байх ёстой. Үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Үнэнийг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь чи ямар ч завхарсан зан чанартай бай, эсвэл агуу улаан лууны ямар ч хор уг чанарт чинь байдаг бай, Бурханы үгээр илчлэгдэх үедээ үүнийг хүлээн зөвшөөрч, эдгээр үгэнд захирагдана гэсэн үг; чи тэдгээрийг болзолгүйгээр, шалтаг тоочилгүйгээр, шилж сонголгүйгээр хүлээн зөвшөөрч, Бурханы хэлдэг зүйлд үндэслэн өөрийгөө мэдэж авдаг. Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь энэ юм. Бурхан юу ч хэлсэн бай, Түүний айлдварын хэр их нь зүрх сэтгэлийг чинь сүлбэсэн ч бай, Тэр ямар ч үг хэрэглэсэн бай хамаагүй, хэлдэг зүйл нь үнэн мөн л бол чи хүлээн авч чадах ба бодит байдалтай нийцэж байгаа л бол үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадна. Бурханы үгийг хэчнээн гүн гүнзгий ойлгодгоосоо үл хамааран чи үүнд захирагдаж чаддаг бөгөөд Ариун Сүнсний илчилсэн, ах эгч нарынхаа нөхөрлөсөн гэрлийг хүлээн зөвшөөрч, үүнд захирагддаг. Ийм хүн тодорхой хэмжээнд үнэнийг эрэлхийлэх үедээ үнэнийг олж авч, зан чанараа өөрчилж чадна. Үнэнийг хайрладаггүй хүмүүс дажгүй хүн чанартай байж болох ч үнэний тухайд мунгинуу байдаг бөгөөд үүнийг нухацтай авч үздэггүй. Хэдийгээр тэд цөөн хэдэн сайн үйл хийх чадвартай, өөрсдийгөө Бурханы төлөө зарлагадаж, золиос гаргаж чаддаг байж болох ч зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чаддаггүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс эш татав

Одоо үед төөрөлдсөн байдлаар итгэдэг олон хүн бий. Та нар хэт их сониуч зантай, хэрээс хэтэрсэн ерөөгдөх хүсэлтэй, харин та нарын амийг эрж хайх тэмүүлэл тун өчүүхэн. Өнөө үеийн хүмүүс Есүст урам зориг дүүрэн итгэдэг. Есүс тэднийг тэнгэр дэх гэр лүү буцаан авч явах болохоор итгэхгүй байж яахан чадах билээ? Зарим хүн бүхий л амьдралынхаа туршид итгэгч байдаг; дөч, тавин жил итгэснийхээ дараа ч тэд Библийг уншихаас хэзээ ч залхдаггүй. Учир нь, юу ч тохиолдсон бай хамаагүй, итгэж л байгаа цагт тэнгэр лүү очно гэж тэд боддога. Та нар Бурханыг энэ замаар хэдхэн жил л дагасан атлаа аль хэдийн тээнэгэлзчихжээ; та нарын ерөөл олж авах хүсэл хэтэрхий хүчтэй учир тэвчээр чинь алдарчээ. Ерөөл олж авах хүсэл болон сониуч зандаа захирагдаад л та нар энэ үнэн замаар алхдаг. Ажлын энэ үе шатны талаарх ойлголт та нарт тийм ч их байхгүй. Өнөөдөр Миний хэлж байгаа зүйлийн ихэнх нь Есүст итгэдэг хүмүүст хандаагүй байдаг, тэдний үзлийг сөрөх гэж ч үүнийг хэлж байгаа юм биш. Үнэндээ, ил болж байгаа эдгээр үзэл нь та нарын дотор оршдог яг тэр үзлүүд юм, учир нь яагаад Библийг хойш тавьж ирснийг, яагаад Би Еховагийн ажил хуучирсан, Есүсийн ажил хуучирсан гэж хэлдгийг та нар ойлгодоггүй. Үнэндээ та нарт дотроо тээж, ил гаргаж хэлдэггүй олон үзэл байдаг, түүнчлэн зүрх сэтгэлийнхээ гүнд олон санаа бодлыг нууж явдаг бөгөөд бас та нар зүгээр л олныг дагадаг. Та нар үнэхээр өөрсдийгөө олон үзэл өвөрлөдөггүй гэж бодож байна уу? Та нар зүгээр л тэдгээрийн талаар ярихгүй байгаа төдий! Үнэндээ та нар Бурханыг зөвхөн нэр төдий дагадаг, ердөө ч үнэн замыг эрж хайж ирээгүй бөгөөд амь олж авах бодолтой ч ирээгүй юм. Та нарын хандлага бол зөвхөн юу тохиолдохыг харахыг хүссэн хүний хандлага. Хуучин олон үзлээ орхиогүй учраас өөрийгөө бүрэн зориулж чадсан хүн та нарын дунд нэг ч байхгүй. Энэ хүртэл ирчхээд та нар одоо ч гэсэн хувь заяаныхаа талаар санаа зовж, өдөр шөнөгүй бодол болж байдаг ба үүнийгээ больж огт чаддаггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар ажлыг ойлгох ёстой—төөрөлдсөн байдлаар бүү дага!”-аас эш татав

Зарим хүн Бурханыг ярих үед ойрхон дагаж, эрч хүчтэйгээр эрэлхийлж, хэрэгжүүлэхэд бэлэн байдаг боловч Бурхан үг хэлэхгүй үед тэд урагшлахаа больдог. Хүмүүс Бурханы хүслийг зүрх сэтгэлдээ ойлгоогүй хэвээр, Бурханыг аяндаа хайрлах хайр тэдэнд байдаггүй; өмнө нь тэд албан хүчээр Бурханыг дагадаг байсан. Бурханы ажлаас залхдаг зарим хүн одоо бий. Ийм хүмүүс аюулд байгаа биш гэж үү? Маш олон хүн зүгээр л аргацаах байдалтай байдаг. Хэдийгээр тэд Бурханы үгийг идэж ууж, Түүнд залбирдаг ч үүнийгээ хайнга хийдэг бөгөөд нэгэн цагт байсан урам зориг нь тэдэнд байхаа больсон. Ихэнх хүн Бурханы цэвэршүүлж, төгс болгох ажлыг сонирхдоггүй, үнэндээ тэдэнд ямар ч дотоод хөдөлгөгч хүч байхгүй мэт ямагт байдаг. Тэд гэм бурууд дийлдсэн ч Бурханд өртэй гэдгээ мэдэрдэггүй, бас харамсахаа ч мэддэггүй. Тэд үнэнийг эрэлхийлдэггүй, бас чуулганыг орхидоггүй, харин түр зуурын зугаа цэнгэл л эрж хайдаг. Энэ хүмүүс бол мунхаг, хамгийн усан тэнэг! Цаг нь ирэхэд тэд бүгд хаягдаж, нэг нь ч аврагдахгүй! Хэрвээ нэг удаа аврагдсан бол үргэлж аврагдана гэж чи боддог уу? Ийм итгэл үнэмшил нь цэвэр залилан! Амийн оролтыг эрэлхийлдэггүй бүх хүн гэсгээгдэнэ. Ихэнх хүн амийн оролт, үзэгдлүүд, үнэний хэрэгжүүлэлтийг огтхон ч сонирхдоггүй. Тэд оролтыг эрэлхийлдэггүй, илүү гүнзгий оролтыг гарцаагүй эрэлхийлдэггүй. Тэд өөрсдийгөө сүйрүүлж байгаа бус уу? Яг одоо нөхцөл байдал нь байнга сайжирч байгаа хэсэг хүмүүс бий. Ариун Сүнс ажиллах тусам тэд илүү их итгэлтэй болдог; тэд туршлагажих тусмаа Бурханы ажлын гүн гүнзгий нууцыг төдий чинээ их туулдаг. Илүү гүнзгий орох тусмаа тэд илүү их ойлгодог. Тэд Бурханы хайр маш агуу гэдгийг мэдэрч, дотроо тайван, гэгээрсэн санагддаг. Тэд Бурханы ажлын талаар ойлголттой байдаг. Энэ бол Ариун Сүнс дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс юм. Зарим хүн, “Бурханы шинэ үг байхгүй байсан ч би үнэнийг илүү гүнзгий эрж хайсаар байх ёстой, өөрийн бодит туршлагын бүх зүйлд нухацтай хандаж, Бурханы үгийн бодит байдал руу орох ёстой” гэж хэлдэг. Ийм хүнд Ариун Сүнсний ажил байдаг. Хэдийгээр Бурхан хүн нэг бүрд царай төрхөө харуулдаггүй, тэднээс нуугдаж, ганц ч үг айлддаггүй, хүмүүс заримдаа дотроо бага зэрэг цэвэршүүлэлт туулдаг ч Бурхан хүмүүсийг бүрэн орхиогүй. Хэрвээ хүн өөрийн хэрэгжүүлэх ёстой үнэнийг хадгалж чадахгүй бол түүнд Ариун Сүнсний ажил байхгүй байх болно. Цэвэршүүлэлтийн хугацаанд, Бурхан Өөрийгөө харуулахгүй байх хугацаанд хэрвээ чи өөртөө итгэлгүй байж, харин ч зайлан холддог бол, Бурханы үгийг туулахад анхаарлаа хандуулдаггүй бол энэ нь Бурханы ажлаас зугтааж байгаа хэрэг юм. Хожим нь чи хаягдах хүмүүсийн нэг болох болно. Бурханы үг рүү орохоор эрж хайдаггүй хүмүүс Түүний төлөө гэрчлэлд зогсож яавч чадахгүй. Бурханы төлөө гэрчлэл хийж, Түүний хүслийг хангаж чаддаг хүмүүс бүгд Бурханы үгийг эрэлхийлэх урам зоригоосоо бүрэн хамааралтай байдаг. Хүмүүст Бурханы гүйцэтгэдэг ажил нь үндсэндээ үнэнийг олж авах боломжийг тэдэнд олгохын тулд байдаг; чамаар амийг эрэлхийлүүлэх нь чамайг төгс болгохын төлөө байдаг бөгөөд энэ бүгд нь чамайг Бурханд ашиглагдахад тохирохуйц болгохын төлөө байдаг. Чиний одоо эрэлхийлж буй бүхэн зөвхөн нууцуудад чих тавьж, Бурханы үгийг сонсож, нүдээ хужирлаж, ямар нэг шинэ зүйл, чиг хандлага байгаа эсэхийг харахаар хайж, сониуч зангаа хангах байдаг. Хэрвээ зүрх сэтгэлд чинь иймэрхүү санаа зорилго байгаа бол чи яагаад ч Бурханы шаардлагыг хангаж чадахгүй. Үнэнийг эрэлхийлдэггүй хүмүүс эцсийг нь хүртэл дагаж чадахгүй. Яг одоо, Бурхан ямар нэг зүйл хийхгүй байгаа юм биш, харин хүмүүс Бурханы ажлаас залхсан учраас хамтран ажиллахгүй байгаа юм. Тэд Түүний ерөөл хайрлахаар айлддаг үгийг нь сонсохыг л хүсдэг бөгөөд Түүний шүүлт, гэсгээлтийн үгийг нь сонсохыг хүсдэггүй. Үүний шалтгаан юу вэ? Яагаад гэвэл, хүмүүсийн ерөөл олж авах гэсэн хүсэл биелээгүй учраас тэд идэвхгүй, сул дорой болсон. Бурхан Өөрийг нь дагах боломжийг хүмүүст зориуд олгодоггүй юм биш, мөн хүн төрөлхтөнд зориуд цохилт өгч байгаа ч юм биш. Өөрсдийнх нь санаа зорилго зохисгүй байдаг учраас л хүмүүс идэвхгүй, сул дорой байдаг. Бурхан бол хүнд амь өгдөг Бурхан бөгөөд хүнийг үхэлд хүргэж чадахгүй. Хүмүүсийн сөрөг, сул дорой байдал, ухралт няцалт бүгд өөрсдөөс нь үүдэлтэй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой”-оос эш татав

Бурхан та нарыг нэг бүрчлэн төгс болгохыг хүсдэг. Одоогийн байдлаар, ихэнх хүн Бурханы ажлыг аль хэдийн удаан хугацаанд хүлээн зөвшөөрсөн хэдий ч Бурханы нигүүлслийг эдлэх төдийхнөөр өөрсдийгөө хязгаарлагдаж, Түүнээс махан биеийн багахан тав тухыг хүлээн авахыг л хүсэж байдаг атлаа илүү их, илүү өндөр илчлэл хүлээн авахыг хүсдэггүй бөгөөд хүний зүрх сэтгэл үргэлж гадна байсаар байгаа гэдгийг энэ нь харуулдаг. Хэдийгээр хүний ажил, үйлчлэл болон Бурханыг гэх хайрын сэтгэлд нь сэв арай бага байдаг ч дотоод мөн чанар, хоцрогдмол сэтгэлгээнийх нь тухайд бол хүн махан биеийн амар амгалан, зугаа цэнгэлийг байнга эрж хайсаар байдгийн дээр хүнийг төгс болгох Бурханы нөхцөл болон зорилго юу болохыг ойшоодоггүй. Иймээс ихэнх хүний амьдрал бүдүүлэг, доройтсон хэвээр, өчүүхэн төдий ч өөрчлөгдөөгүй. Тэд зүгээр л Бурханд итгэх итгэлийг чухал зүйл гэж үздэггүй, бусдын төлөө л итгэж байгаа юм шиг, хэлбэр төдий хийж, хааш яаш аргацаан, урсгал даган зорилгогүй амьдардаг. Цөөн хэд нь л бүх зүйл дээр Бурханы үг рүү орохоор эрж хайж чаддаг, илүү их, баялаг зүйлсийг олж авч, өнөөдөр Бурханы гэр дэх үлэмж их хөрөнгөтэй хүмүүс болж, Бурханы ерөөлийг илүү их хүлээн авдаг хүмүүс юм. Хэрвээ чи бүх зүйл дээр Бурханаар төгс болгуулахаар эрж хайж, газар дээр Бурханы амласан зүйлийг хүлээн авч чаддаг бол, хэрвээ чи бүх зүйл дээр Бурханаар гэгээрүүлэгдэхээр эрж хайж, цаг хугацааг дэмий өнгөрөөдөггүй бол идэвхтэйгээр ороход хамгийн тохирсон зам энэ мөн билээ. Ийм маягаар л чи Бурханаар төгс болгуулах үнэ цэнтэй, эрхтэй байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулсан хүмүүст өгөх амлалт”-аас эш татав

Хэрвээ чи Бурханы ажлын талаар ямар ч мэдлэггүй бол Бурхантай хэрхэн хамтран ажиллахаа мэдэхгүй. Хэрвээ чи Бурханы ажлын зарчмыг мэддэггүй, Сатан хүн дээр хэрхэн ажилладгийг мэддэггүй бол чамд хэрэгжүүлэлтийн зам байхгүй байх болно. Дан ганц хичээнгүй эрэл хайгуул чамд Бурханы шаардсан үр дүнд хүрэх боломж олгохгүй. Туршлагажих ийм арга барил Лоуренсынхтой адилхан: юмыг огт ялгаж салгахгүй, зөвхөн туршлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Сатаны ажил юу болох, Ариун Сүнсний ажил юу болох, Бурхангүй бол хүн ямар байдалтай байх, Бурхан ямар төрлийн хүмүүсийг төгс болгохыг хүсдэгийг огт мэдэхгүй байх. Өөр өөр төрлийн хүмүүстэй харьцахдаа ямар зарчим ашиглах ёстой, Бурханы одоогийн хүслийг хэрхэн ухаарах, Бурханы зан чанарыг хэрхэн мэдэх, Бурханы өршөөл, сүр жавхлан, зөвт байдал нь ямар хүмүүс, нөхцөл байдал, эрин үед чиглэдэг гээд эдгээрийн алийг нь ч ялган таних чадвар түүнд байдаггүй. Хэрвээ хүмүүст өөрсдийнх нь туршлагын суурь болсон олон үзэгдэл байхгүй бол амийн талаар ярих ч хэрэггүй, туршлагын тухайд бүр бодолтгүй; тэд бүх зүйлд мунхгаар захирагдаж, тэвчсээр байж чадна. Ийм хүмүүсийг төгс болгоход маш хэцүү. Хэрвээ чамд дээр дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь ч байхгүй бол энэ чинь чамайг мулгуу нэгэн, Израильд үргэлж байж байдаг давсан баганатай адил гэдгийг хангалттай нотолж байна гээд хэлчихэд буруудахгүй. Ийм хүмүүс нэмэргүй, ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн дандаа л сохроор захирагддаг, тэд үргэлж өөрийн толгой мэдэн, шинэ хэрэг явдлыг зохицуулахдаа дандаа өөрийнхөө хэв маягаар биеэ авч явах юм уу эсвэл дурдаад байх шаардлагагүй шалихгүй асуудлыг зохицуулахдаа “мэргэн ухаан” ашигладаг. Ийм хүмүүс ялган таних чадваргүй, тэд бусдад дээрэлхүүлж байгаатайгаа эвлэрчихсэн юм шиг уг чанартай байдаг бөгөөд үргэлжид хэвээрээ, хэзээ ч өөрчлөгддөггүй. Иймэрхүү хүмүүс бол өчүүхэн төдий ч ялгах таних чадваргүй тэнэгүүд юм. Тэд нөхцөл байдал, эсвэл өөр өөр хүмүүст тохирох арга хэмжээг нь авахаар хэзээ ч оролддоггүй. Ийм хүмүүст туршлага байдаггүй. Муу ёрын сүнсний ажилд эзэмдүүлсэн хүмүүстэй таарах үедээ толгой бөхийж, нүглээ улайдаг бөгөөд эсэргүүцэн босож, тэднийг яллах ч зүрх зориггүй болтлоо өөрсдийн тухай мэдлэгт хүлэгдсэн зарим хүнийг Би харж байсан. Ариун Сүнсний илэрхий ажилтай тулгарах үедээ тэд дуулгавартай дагаж зүрхэлдэггүй. Муу ёрын сүнс ч бас Бурханы гарт байдаг гэж тэд үздэг бөгөөд өндийн босож, тэднийг эсэргүүцэх өчүүхэн ч зориг зүрх тэдэнд байдаггүй. Ийм хүмүүс Бурханд гутамшиг авчирдаг, тэд Бурханы төлөө хүнд ачаа үүрч огт чадахгүй. Ийм тэнэгүүд юмыг огтхон ч ялгаж салгадаггүй. Тиймээс туршлагажих ийм арга барилаас салах ёстой, учир нь Бурханы нүдэнд энэ нь өмгөөлж болшгүй байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Туршлагын талаар”-аас эш татав

Хэрвээ хүн Бурханыг эрэлхийлэхдээ өөрийн гэсэн тулгуур байр суурьгүй, ямар үнэнийг баримтлах ёстойгоо мэдэхгүй бол ямар ч үндэс суурьгүй байна гэсэн үг учраас бат зогсоход тэдэнд амаргүй болдог. Өнөөдөр, үнэнийг ойлгодоггүй, сайн мууг ялгадаггүй, хайрлах, үзэн ядахыг хэлж мэддэггүй маш олон хүн байна. Тийм хүмүүс бат зогсож бараг чадахгүй. Бурханд итгэхийн гол түлхүүр нь үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханы хүслийг анхаарч, Бурхан махбодод ирэх үедээ хүн дээр хийдэг ажил, Түүний үг хэлдэг зарчмыг мэдэж чаддаг байх явдал юм. Олныг бүү дага. Чи орох ёстой зүйлдээ зарчимтай байж, тэдгээрийг баримтлах ёстой. Дотор чинь байгаа Бурханы гэгээрүүлсэн тэдгээр зүйлийг чанд мөрдөх нь чамд тустай. Тэгэхгүй бол чи өнөөдөр нэг чиглэлд, маргааш нөгөө чиглэлд эргэлдэн, бодитой ямар нэг зүйлийг хэзээ ч олж авахгүй. Ийм байх нь чиний аминд ямар ч ашиггүй. Үнэнийг ойлгодоггүй хүмүүс үргэлж бусдыг дагадаг: Хүмүүс үүнийг Ариун Сүнсний ажил гэж хэлэх юм бол чи ч гэсэн Ариун Сүнсний ажил мөн байна гэж хэлнэ; хэрвээ хүмүүс үүнийг муу ёрын сүнсний ажил гэж хэлбэл чи ч гэсэн эргэлзэж эхлэн, эсвэл бас үүнийг муу ёрын сүнсний ажил байна гэж хэлнэ. Чи бусдын үгийг үргэлж тоть шиг давтдаг бөгөөд өөрөө юуг ч ялган салгах чадваргүй, бас өөрийнхөөрөө бодож сэтгэж чаддаггүй. Энэ бол баримтлах байр суурьгүй, ялган салгах чадваргүй хүн бөгөөд ийм хүн бол хэнд ч хэрэггүй хүн юм! Чи дандаа бусдын үгийг давтдаг: Өнөөдөр үүнийг Ариун Сүнсний ажил гэж хэлж байгаа ч нэг өдөр үүнийг Ариун Сүнсний ажил биш, харин хүний үйл хэргээс цаашгүй гэж хэн нэгэн хүн хэлж магадгүй—гэсэн ч чи үүнийг ялган салгаж чадахгүй бөгөөд бусад хүний хэлэхийг сонсоод чи ч бас тэгж хэлнэ. Энэ нь үнэндээ Ариун Сүнсний ажил, гэвч чи үүнийг хүний ажил гэж хэлдэг; чи Ариун Сүнсний ажлыг гутаадаг хүмүүсийн нэг болсон бус уу? Чи ийнхүү ялган салгаж чадахгүй байгаа учраас Бурханыг эсэргүүцсэн бус уу? Хэн мэдэх вэ, магадгүй нэг өдөр “энэ бол муу ёрын сүнсний ажил” гэж хэлэх эргүү амьтан гарч ирж болох юм, тэгвэл чи энэ үгийг сонсонгуутаа яахаа мэдэхээ больж, дахиад л бусдын үгэнд автах болно. Хэн нэгэн чамайг үймүүлэх болгонд чи баримтлах байр сууриндаа бат зогсож чаддаггүй бөгөөд энэ бүхэн үнэнийг эзэмшээгүйгээс чинь л болж байгаа юм. Бурханд итгэж, Бурханы тухай мэдлэгийг эрж хайна гэдэг энгийн зүйл биш. Зүгээр л хамтдаа цугларч, номлол сонссоноор тэдгээрийг олж авч чадахгүй, ганцхан урам зоригоороо чи төгс болгуулж чадахгүй. Чи туулж, мэдэж, үйлдэлдээ зарчимтай байж, Ариун Сүнсний ажлыг олж авах ёстой. Чи туршлагыг туулснаар олон зүйлийг ялган салгаж чадна—сайныг муугаас, зөв шударга байдлыг хорон муу явдлаас ялган салгаж, мөн аль нь мах цусных, аль нь үнэнийх вэ гэдгийг ялгаж чадна. Чи энэ бүх зүйлийг ялган салгаж чаддаг байх ёстой, ингэснээр ямар ч нөхцөлд чи хэзээ ч төөрөхгүй. Энэ л чиний биеийн жинхэнэ хэмжээ юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг болон Бурханы ажлыг мэддэг хүмүүс л Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна”-аас эш татав

Зарим хүн эрэл хайгуулдаа ихээхэн урам зоригтой байдаг ч зөв замд орж чаддаггүй. Учир нь тэд дэндүү хэнэггүй бөгөөд сүнслэг зүйлд огт анхаарал хандуулдаггүй. Тэд Бурханы үгийг хэрхэн туулахаа мэддэггүй, Ариун Сүнстэй хамт байх болон Ариун Сүнсний ажил юу болохыг огт мэддэггүй. Ийм хүмүүс урам зоригтой байдаг боловч мунхаг юм; тэд амийг эрэлхийлдэггүй. Учир нь чи Сүнсний тухай өчүүхэн төдий ч мэдлэггүй, Ариун Сүнсний одоогийн ажлын хөгжил дэвшлийн талаар юу ч мэддэггүй, өөрийнхөө сүнсэн дэх байдлыг ч мэддэггүй. Ийм хүмүүсийн итгэл будилуу бус уу? Ийм хүмүүсийн эрэл хайгуул эцэстээ юунд ч хүрдэггүй. Бурханд итгэх итгэлдээ амийн өсөлтөд хүрэх гол түлхүүр нь Бурхан ямар ажил хийдгийг туршлагаараа мэдэж, Бурханы хайр татам байдлыг харж, Бурханы хүслийг ойлгох явдал бөгөөд ингэснээр чи Бурханы бүх зохицуулалтад захирагдаж, Бурханы үгийг амиа болгохын тулд өөртөө шингээж, улмаар Бурханыг сэтгэл хангалуун болгодог. Хэрэв итгэл чинь будилуу бол, хэрэв чи сүнслэг хэрэг явдалд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй, үнэнд ямар ч хүчин чармайлт гаргадаггүй бол Бурханы хүслийг ухаарч чадах уу? Хэрвээ чи Бурханы шаарддаг зүйлийг ойлгодоггүй бол туршлагажиж чадахгүй, улмаар хэрэгжүүлэлтийн замгүй байх болно. Бурханы үгийг туулахдаа чамд гаргадаг үр нөлөөг нь анхаарах ёстой бөгөөд ингэснээр чи Бурханыг үгээс нь мэдэж авч болох юм. Хэрвээ чи Бурханы үгийг уншихаа л мэддэг боловч яаж туулахаа мэддэггүй бол сүнслэг асуудлыг мэддэггүйг чинь энэ нь харуулдаг бус уу? Яг одоо ихэнх хүн Бурханы үгийг туулж чаддаггүй, тиймээс Бурханы ажлын талаар мэддэггүй. Энэ нь хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа хэрэг бус уу? Хэрэв энэ маягаар үргэлжлүүлсээр байвал тэд хэзээ баялаг туршлагатай болж, амийн өсөлтөд хүрч чадах юм бэ? Энэ нь ердөө хоосон яриа болох бус уу? Та нарын дунд онолд анхаарлаа төвлөрүүлдэг, сүнслэг асуудлын талаар юу ч мэддэггүй хэрнээ Бурханаар асар их ашиглуулахыг, Бурханаар ерөөгдөхийг хүссээр байдаг хүн олон бий. Энэ нь огтхон ч бодитой бус! Тиймээс та нар энэ дутагдлаа төгсгөл болгох ёстой. Тэгж гэмээнэ бүгд сүнслэг амьдралын зөв замд орж, жинхэнэ туршлагатай болж, Бурханы үгийн бодит байдалд үнэхээр орж болох юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн байдалд хэрхэн орох вэ”-ээс эш татав

Шийдвэрийг чинь ганхуулж, зүрх сэтгэлийг чинь эзэмдэж, үүргээ биелүүлэх чадвар, урагш ахих ахицыг чинь хязгаарлаж чадах, өдөр бүр тулгардаг том, жижиг бүх зүйлд хичээнгүй хандах шаардлагатай; тэдгээрийг сайтар шинжлээд үнэн мөнийг нь эрж хайх ёстой. Эдгээр нь туршлагын ертөнцөд тохиолддог бүх зүйл юм. Зарим хүн сөрөг зүйл тохиолдоход үүргээ орхидог бөгөөд бүтэлгүйтэл бүрийн дараа хөл дээрээ босож чаддаггүй. Энэ хүмүүс бүгд үнэнийг хайрладаггүй мунхгууд бөгөөд насан туршдаа итгэсэн ч гэсэн үнэнийг олж авахгүй. Ийм мунхаг хүмүүс яаж эцсээ хүртэл дагаж чадах юм бэ? Нэг зүйл чамд арван удаа тохиолдоход үүнээс юу ч олж авч чаддаггүй бол чи дульхан, хэрэггүй хүн юм. Авхаалжтай хүмүүс болон сүнслэг хэрэг явдлыг ойлгодог жинхэнэ хэв чанартай хүмүүс бол үнэний хайгуулчид мөн; тэдэнд арван удаа ямар нэг зүйл тохиолдох юм бол тэд магадгүй найман тохиолдолд нь урам зориг авч, сургамж олж авч, бага зэрэг гэгээрэл хүртэж, зарим нэг ахиц дэвшил гаргаж чадна. Сүнслэг хэрэг явдлыг ойлгодоггүй тэнэг хүнд арван удаа ямар нэг юм тохиолдох үед ганц нь ч тэдний аминд тус болохгүй, нэг нь ч тэднийг өөрчлөхгүй, мөн нэг нь ч уг чанарыг нь тэдэнд ойлгуулахгүй бөгөөд тэгээд л тэд дуусна. Өөрсдөд нь ямар нэг зүйл тохиолдох бүрд тэд унадаг бөгөөд унах бүрд нь өөр нэг хүн тэднийг түшиж тулж, аргадах хэрэгтэй байдаг; тусламж, дэмжлэггүйгээр тэд өндийн босож чадахгүй. Ямар нэг зүйл тохиолдох болгонд тэд унах аюултай байдаг бол, мөн тухай бүрд уруудан доройтох аюултай байдаг бол энэ нь тэдний хувьд төгсгөл бус уу? Ийм хэрэггүй хүмүүсийг аврах өөр үндэслэл байна гэж үү? Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы аврал нь үнэнийг хайрладаг хүмүүсийг аврах аврал, хүсэл, шийдвэртэй хэсгийг нь, мөн тэдний зүрх сэтгэл дэх үнэн болон зөв шударга байдлыг хүсэн эрмэлздэг хэсгийг нь аврах аврал юм. Хүний шийдвэр гэдэг нь тэдний зүрх сэтгэл доторх зөв шударга байдал, сайн сайхан, үнэнийг хүсэн эрмэлздэг хэсэг бөгөөд мөс чанартай байдаг. Бурхан үнэнийг ойлгуулж, олж авхуулах, завхралыг нь цэвэрлэж, амь зан чанарыг нь өөрчлөхийн тулд хүмүүсийн энэ хэсгийг аварч, үүгээр дамжуулан завхарсан зан чанарыг нь өөрчилдөг. Хэрвээ чиний дотор эдгээр зүйл байдаггүй бол чи аврагдаж чадахгүй. Чиний дотор үнэнийг гэх хайр, зөв шударга байдал болон гэрлийг гэх хүсэл эрмэлзэл байдаггүй бол; ёрын муутай тулгарах болгонд чамд ёрын муу зүйлийг хаях хүсэл байдаггүй, хүндрэл бэрхшээлийг туулах шийдвэр ч байдаггүй бол; түүнчлэн, мөс чанар чинь хөшүүн бол; үнэнийг хүлээн авах чадвар чинь ч бас хөшүүн болж, үнэн болон тохиолдож байгаа үйл явдалд мэдрэмжгүй ханддаг бол; бүх хэрэг явдлыг ялган таньж чаддаггүй, аливааг өөрөө зохицуулж, шийдвэрлэж чаддаггүй бол аврагдах ямар ч аргагүй юм. Ийм хүнд сайшаах ямар ч зүйл байдаггүй, мөн түүн дээр ажиллахад зохистой юу ч байдаггүй. Тэдний мөс чанар хөшүүн, оюун санаа нь будилуу байдаг, мөн зүрх сэтгэлийнхээ гүнд үнэнийг хайрладаггүй, зөв шударга байдлыг ч хүсэн эрмэлздэггүй бөгөөд Бурхан үнэний талаар хэчнээн тодорхой, илэрхий ярилаа ч гэсэн аль эрт үхчихсэн мэт хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Тэдний хувьд бүх юм дууссан бус уу? Амьсгалж байгаа хүнийг хиймэл амьсгалаар аварч болно, харин аль хэдийн үхээд, сүнс нь явчихсан бол хиймэл амьсгал ямар ч нэмэргүй. Хэрвээ асуудалтай тулгарах болгондоо чи бултаж, үүнээс зайлсхийхээр оролддог бол гэрчлэл хийгээгүй гэсэн үг юм; ийм болохоор чи хэзээ ч аврагдаж чадахгүй бөгөөд бүрмөсөн дуусчээ. Чамд асуудал тохиолдох үед чи сийрэг ухаантай, зөв хандлагатай байх ёстой, мөн сонголт хийх ёстой. Асуудал шийдвэрлэхийн тулд та нар үнэнийг ашиглаж сурах ёстой. Ердийн үед, зарим үнэнийг ойлгохын хэрэг юу вэ? Энэ нь зүгээр л гэдсийг чинь цатгахын төлөө байдаг юм биш, бас ердөө л чамайг хэлэх юмтай байлгахын төлөө, эсвэл бусдын асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ч байдаг юм биш. Хамгийн чухал нь тэдгээр нь өөрийн чинь асуудал, бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд хэрэглэгддэг—өөрийнхөө бэрхшээлийг шийдвэрлэснийхээ дараа л чи бусдын бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадна. Петрийг яагаад үр жимс гэж хэлдэг вэ? Яагаад гэвэл үнэ цэнтэй зүйлс, төгс болгууштай зүйлс түүнд байсан; тэр үнэнийг эрж хайхаар шийдсэн, хүсэл зориг нь гуйвшгүй байсан; мөн эрүүл ухаантай, зовлон бэрхшээлийг амсахад бэлэн, зүрх сэтгэлдээ үнэнийг хайрладаг байсан бөгөөд тохиолдсон зүйлийг зүгээр өнгөрүүлдэггүй байсан. Эдгээр нь бүгд давуу тал юм. Хэрвээ чамд эдгээр давуу талын аль нь ч байдаггүй бол асуудал гарна гэсэн үг. Чи туршлагажих чадваргүй, ямар ч туршлагагүй, бусдын бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадахгүй. Яагаад гэвэл, чи хэрхэн орохоо мэддэггүй. Аливаа зүйл чамд тохиолдоход чи будилж самгарддаг; тэгээд сэтгэлээр унаж, уйлж, сөрөг болж, зугтдаг бөгөөд юу ч хийсэн зөв зохицуулж чаддаггүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Будилж төөрөлдсөн хүмүүс аврагдаж чадахгүй”-ээс эш татав

Бурханд итгэх итгэлийн чинь тухайд үүргээ зүй ёсоор гүйцэтгэхээс гадна үнэнийг ойлгох, үнэн-бодит байдалд орох болон амь руу орохын тулд илүү их хүчин чармайлт гаргахын түлхүүр нь юу вэ? Чамд ямар нэг зүйл тохиолдоход анзааралгүй бүү өнгөрүүл; асуудалтай тулгараад тодорхой нэг зүйл бодож, тодорхой зан авир гаргаж, ямар нэг зүйлийг буруу гэж мэдэрч байгаа ч чухам юу болоод байгааг хэлж мэдэхгүй, энэ асуудал дээр хэрхэн хэрэгжүүлэхээ мэдэхгүй байгаа бол чи энэ асуудлаа уудлан ярьж, хүн бүртэй нөхөрлөх ёстой; ямар нэгэн асуудал байгааг олж мэдэх үедээ чи энэ талаар нөхөрлөх ёстой. Энэ талаар нөхөрлөх үед асуулт, эргэлзээ чинь өөрийн мэдэлгүй улам багасаж, илүү их үнэнийг ойлгох болно, улмаар нэг л мэдэхэд биеийн хэмжээ чинь өсөх болно. Үнэний тухайд чи илүү их хичээж, зүрх сэтгэлээ үүнд зориулах ёстой. Зарим хүн: “Би Бурханд хэдэн жил итгэж, олон сургаалыг ойлгосон. Би одоо суурьтай. Одоо гадаад дахь манай чуулганы амьдрал сайхан байна, ах эгч нар Бурханд итгэх итгэлийн асуудлыг өдөржингөө нөхөрлөхөөр цуглардаг, тийм болохоор би өөрөө ч мэдэлгүй тэжээгддэг—энэ л хангалттай. Амийн оролтынхоо асуудлыг, эсвэл тэрслүү байдлынхаа асуудлыг шийдвэрлэхээр хүчин чармайлт гаргах хэрэг надад байхгүй. Би залбирч, Бурханы үгийг идэж, ууж, магтан дуу дуулж, үүргээ гүйцэтгэх цагийн хуваариа өдөр бүр чанд сахидаг. Би хийх ёстой ажлаа нэгийг ч дутаахгүй хийдэг, эцсийн үр дүнд нь миний амь хар аяндаа л өсдөг” гэдэг. Итгэлдээ төөрөлдсөн хүмүүс ийм зүйл боддог. Бурханд итгэх итгэлийн зам бол хамгийн бодит зам; өндөр дуугаар ярьдаг боловч ямар нэг бодитой зүйл хийдэггүй хүмүүс юу ч олж авахгүй. Ямар хүмүүс юм олж авдаг вэ? Хал үзсэн хүмүүс. Энэ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийн замдаа тодорхой гол чухал зүйлсийг ухаарч чаддаг, прагматик бөгөөд хийж байгаа бүх зүйлдээ, хийж байгаа бүхнээ бодолцож үзэхдээ, бүх зүйлтэй эгцлэн нүүр тулахдаа, үнэн болгонд орохдоо бодитой ханддаг. Тэд өндөр дуугаар ярьдаг, эсвэл зөвхөн хийхэд л төвлөрдөг хүмүүс биш. Харин ч тэд өөрсдөд нь тохиолддог бүхэнд зүрх сэтгэлээрээ туршлагажиж, хийж байгаа бүхэндээ зүрх сэтгэлээ зориулснаараа тохиолдсон юм болгоны дараа ойлголт олж авдаг. Санал бодол нь зөрөх үед, эсвэл зарим онцгой тохиолдолд тэдэнд сурах хичээл байдаг. Зүрх сэтгэлтэй хүн ийм байдаг бөгөөд ийм төрлийн хүн эцэстээ үнэнийг олж авах болно. Уймраа хүмүүс эцэстээ үнэнийг олж авч чадахгүй; тэд зөвхөн биеийн хүчээ дайчилж, хийж бүтээж, өөрсдийгөө гайхуулахад анхаарлаа төвлөрүүлдэг бөгөөд үнэнийг олж авахад асар хэцүү байх болно. Үүнийг эргэцүүлээд үз: Яг ямар төрлийн хүн үнэн-бодит байдалд орж чаддаг вэ? Юманд ул суурьтай ханддаг, зүрх сэтгэлээ ашигладаг, зүрх сэтгэлтэй хүмүүс. Нэг талаар, тийм хүмүүс бодит байдал, бодитой зүйлс дээр илүү төвлөрдөг; үүнээс гадна тэд илүү прагматик байдаг, эерэг зүйлсийг хайрладаг, үнэнийг хайрладаг, бодит зүйлсэд дуртай байдаг. Ийм хүмүүс эцэстээ үнэнийг ойлгож, олж авч чадна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханд итгэхэд амийн оролт хамгийн чухал”-аас эш татав

Бурханд итгэснээрээ хүн Түүнийг мэдэж авч чадна: Энэ бол хүний эрж хайх учиртай эцсийн зорилго юм. Бурханы үгийг өөрийн биеэр хэрэгжүүлэхийн тулд чи тэдгээрийг амьдран харуулахад хүчин чармайлт гаргах ёстой. Хэрвээ чи зөвхөн хоосон сургаалын талаар мэддэг бол Бурханд итгээд ямар ч үр дүнгүй. Түүний үгийг бас хэрэгжүүлж, амьдран харуулж байгаа цагт л итгэл чинь бүрэн дүүрэн агаад Бурханы хүсэлд нийцэж байна гэж үзэх боломжтой. Энэ зам дээр их мэдлэгийн талаар олон хүн ярьж чадах хэдий ч үхэх цаг нь ирэхэд нүдэнд нь нулимс цийлгэнэн, нэг насны амьдралаа дэмий үрж, насан өндөр болтлоо хий дэмий амьдарсандаа өөрсдийгөө үзэн яддаг. Тэд сургаалыг л ойлгодог болохоос үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханд гэрчлэл хийж чаддаггүй; харин гагцхүү бүхий л амьдралаа хаа сайгүй гүйж, зөгий шиг завгүй өнгөрүүлдэг; үхлийн ирмэгт ирэхдээ л өөрт нь жинхэнэ гэрчлэл байхгүй, Бурханыг огт мэддэггүй гэдгээ олж хардаг. Тэр үед хэтэрхий хожимдсон байх бус уу? Яагаад чи өнөөдрийг ашиглан, өөрийн хайрладаг үнэнийг эрж хайж болохгүй гэж? Яагаад маргааш хүртэл хүлээх гэж? Амьдралдаа чи үнэний төлөө зовдоггүй, үүнийг олж авахаар эрж хайдаггүй бол үхэх мөчдөө харууслыг мэдэрмээр байгаа хэрэг үү? Хэрэв тийм бол яагаад Бурханд итгэнэ вэ? Үнэндээ, хүмүүс өчүүхэн төдий л чармайлт гаргавал үнэнийг хэрэгжүүлж, ингэснээрээ Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадах олон хэрэг явдал бий. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг чөтгөрүүд байнга эзэмддэг учраас л тэд Бурханы төлөө үйлдэж чадахгүй, махан биеийн төлөө байнга нааш цааш гүйсээр, эцэстээ юунд ч хүрдэггүй. Ийм учраас хүмүүс байнга төвөг, бэрхшээлд шаналж байдаг. Сатаны тамлалт энэ бус уу? Махан биеийн ялзрал энэ бус уу? Чи аман дээрээ дагасан болж Бурханыг хуурах гэж оролдох хэрэггүй. Харин бодитой үйлдэл хийх хэрэгтэй. Өөрийгөө бүү хуур; тэгэх ямар хэрэг байна? Махан биеийнхээ төлөө амьдарч, нэр алдар, ашиг хонжооны төлөө тэмцсэнээр чи юу олж авч чадах юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах учиртай”-аас эш татав

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “тэд боддог” гэх хэллэг байдаггүй.

Өмнөх: 104. Эерэг, сөрөг зүйлсийг ялган таних зарчмууд

Дараах: 106. Үүргээ гүйцэтгэх, үйлчлэл үзүүлэх хоёрыг ялган таних зарчмууд

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

63 Бурханы өмнө байнга ир

IЗав гарган боломж ирэхэд Бурханы өмнө чимээгүй суужТүүний үгийг уншиж, үнэнийг ухааран, гэм буруугаа залруулаарай.Сорилтыг хүлээн авч,...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх