Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханыг гэрчлэх тухай хорин үнэн)

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

XVII. Үнэний бодит байдал, Библийн мэдлэг болон хоосон сургаалыг хооронд нь хэрхэн ялгаж салгах талаар хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

1. Үнэн гэж юу вэ? Библийн мэдлэг болон хоосон сургаал гэж юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд:

“Анх Үг байв, Үг Бурхантай хамт байсан ба Үг нь Бурхан байлаа.” “Үг махбод болж, бидний дунд оршин, нигүүлсэл ба үнэнээр дүүрэн байдаг” (Иохан 1:1,14).

“Би бол зам, үнэн, амь юм …” (Иохан 14:6).

“Үнэнээрээ тэднийг ариусгаач: Таны үг үнэн билээ” (Иохан 17:17).

“Тэр тэдэнд, “Хоёр нүүртэй та нарын тухай Исаиа зөв зөгнөсөн бөгөөд ‘Энэ хүмүүс Намайг амаараа хүндэлдэг; гэхдээ зүрх сэтгэл нь Надаас хол байдаг. Тэд хүний тушаалыг сургаал хэмээн зааж, Надад хий дэмий шүтэн мөргөдөг’гэж бичсэн. Бурханы тушаалыг та нар орхигдуулж, хүний ёс заншлыг баримталдаг: аяга сав угаах зэрэг үүнтэй адил өөр олон зүйлийг та нар хийдэг” гэв. Тэр мөн тэдэнд хандан, Та нар ёс заншлаа сахихын тулд Бурханы тушаалыг орхигдуулахдаа гарамгай... Ингэж та нар уламжлан авсан ёс заншлаараа Бурханы үгийг хүчингүй болгодог: үүнтэй адил олон зүйлийг та нар хийдэг гэж айлдав” (Марк 7:6-9, 13).

Холбогдолтой Бурханы үгс:

Бурхан бол үнэн, зам ба амь…

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан”-аас

Хүний хэлээр буулгасан үнэн бол хүний онч мэргэн үг юм; хүмүүс үүнийг хэзээ ч бүрэн дүүрэн мэдрэхгүй бөгөөд хүмүүс үүнд тулгуурлан амьдрах ёстой. Үнэний нэг хэсэг нь бүх хүнийг мянга мянган жилийн турш амьдруулж чадах бөгөөд үнэн бол Түүний зан чанарыг төлөөлдөг, Түүний мөн чанарыг төлөөлдөг, Түүний доторх бүхнийг төлөөлдөг Бурханы Өөрийн амь билээ.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэн яг юу болохыг чи мэдэх үү?”-ээс

Чи өөрийнхөө туршлагаар ямар үе шатанд хүрсэн нь хамаагүй чамайг Бурханы үг болон үнэнээс салгахын аргагүй ба Бурханы зан чанарын талаар чи юу ойлгосон нь, мөн Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болох талаар чи юу мэддэг нь бүгд Бурханы үгээр илэрхийлэгддэг; тэдгээр нь үнэнтэй салшгүйгээр холбогдсон байдаг. Бурханы зан чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь өөрсдөө үнэн юм; уг үнэн нь Бурханы зан чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын жинхэнэ илрэл юм. Энэ нь Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг тод томруун болгож, үүнийг ойлгомжтойгоор илэрхийлдэг; Бурхан юунд дуртай, Тэр юунд дургүй, Тэр чамаас юу хийхийг хүсэж байгаа болон Тэр чамайг юу хийхийг зөвшөөрдөггүй, ямар хүмүүсийг Тэр жигшдэг болон ямар хүмүүсийг Тэр бахаддагийг чамд илүү шуудхан хэлж өгдөг. Бурханы илэрхийлдэг үнэний цаанаас хүмүүс Түүний сэтгэл хангалуун байдал, уур, гуниг, аз жаргалыг болон түүнчлэн Түүний мөн чанарыг хардаг—энэ нь Түүний зан чанарыг илчлэх явдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”-өөс

Миний үгс бол үнэн, зам, амь юм гэдгийг харуулаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар өөрсдийн үйл хэргийг анхаарах хэрэгтэй”-ээс

Үнэн бол амьдралын онч мэргэн үгсийн хамгийн бодитой нь бөгөөд хүн төрөлхтний дундах тэдгээр онч мэргэн үгсийн хамгийн тэргүүн дээд нь билээ. Учир нь энэ нь Бурханы хүнд шаардсан шаардлага ба, энэ ажлыг Бурхан Өөрөө хийдэг учраас үүнийг амьдралын онч мэргэн үгс гэж нэрлэдэг. Энэ нь ямар нэг зүйлээс дүгнэж хэлсэн мэргэн үгс биш ба агуу хүний хэлсэн алдартай ишлэл ч биш; харин үүний оронд, тэнгэр газар, бүх зүйлийн Эзэнээс хүнд хэлсэн айлдвар бөгөөд хүний нэгтгэсэн хэдэн үг биш, Бурханы төрөлх амь билээ. Иймээс үүнийг амьдралын онч мэргэн үгсийн дээд гэж нэрлэж байгаа юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг болон Түүний ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханыг сэтгэл ханамжтай байлгаж чадна”-аас

Бурханы хийдэг бүхэн нь үнэн ба амь юм. Хүн төрөлхтний хувьд үнэн гэдэг бол тэдний амьдралд дутагдаж болохгүй зүйл, тэд түүнгүйгээр байж чадахгүй зүйл юм; энэ нь хамгийн агуу зүйл юм гэж чи мөн хэлж болно. Хэдийгээр чи үүнийг харж, үүнд хүрч чадахгүй боловч чиний төлөөх үүний ач холбогдлыг үл ойшоож болохгүй; энэ нь чиний зүрх сэтгэлд амар амгаланг авчирч чадах цорын ганц зүйл билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”-өөс

Энэ үнэн бол энгийн хүний амийн зан чанар буюу Бурхан хүнийг анх бүтээх үед, бүх хэвийн хүний хийх ёстой байсан зүйл (хүний эрүүл ухаан, мэдлэг ухаан, мэргэн ухаан болон хүний бүх үндсэн мэдлэг) гэсэн үг юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг болон Түүний ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханыг сэтгэл ханамжтай байлгаж чадна”-аас

Үнэн гэж юу вэ? ... (Энэ нь амьдралдаа биеэ авч явах хүмүүсийн зарчим юм.) Мм, энэ нь тэдний амьдралын хэрэгжүүлэлтийн зарчим, тэдний амьдралын үндэс суурь юм. Чи амьдралдаа юунд итгэж найддаг вэ? Зүрх сэтгэлдээ чи юуг мэдэрдэг вэ? Хийж байгаа зүйлийн чинь чиглэл, зорилго юу вэ? Хэрвээ чамд үнэний бодит байдал байдаг бол тэрхүү үнэний бодит байдал нь чиний үнэн, чиний чиглэл, чиний амьдралын зарчим юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Эрж хайж, дуулгавартай байх хандлагыг хадгалснаар л хүн үнэний бодит байдалд орж чадна”-аас

Эцсийн өдрүүдийн Христ амийг төдийгүй өнө удаан мөнхөд үргэлжлэх, үнэний замыг авчирдаг. Энэ үнэн бол хүн амийг олж авах зам, нөгөөтэйгүүр хүн Бурханыг мэдэж, Бурханаар зөвшөөрөгдөх цорын ганц зам юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна”-аас

Зарим хүн ажиллаж, номлол айлддаг бөгөөд хэдийгээр гадна талаасаа тэд Бурханы үгийн талаар нөхөрлөж байгаа мэт харагддаг боловч тэдний хэлж байгаа бүхэн нь Бурханы үгийн үгчилсэн утга бөгөөд үгийн мөн чанарыг огт хэлэлгүй орхидог. Тэдний номлол нь хэлний сурах бичгээс зааж байгаа мэт, төрөл төрлөөр нь, тал талаар нь эмхэлсэн байдаг бөгөөд тэднийг дуусах үед хүн бүхэн магтан дуулж: “Өө, энэ номлогч маш туршлагатай юм. Тэд маш сайн, ийм дэлгэрэнгүй номлолоо” хэмээн хэлдэг. Номлож дууссаныхаа дараа тэд номлосон зүйлийг нэгтгэж, хүн бүхэнд тарааж өгөхийг бусдад хэлдэг. Ингэснээрээ тэд бусдыг хуурдаг бөгөөд тэдний номлодог бүхэн нь андуу ташаа юм. Гадна талдаа тэд зөвхөн Бурханы үгийг номлож байгаа мэт, тэдний үг үнэнтэй нийцдэг мэт харагддаг. Гэхдээ хэрвээ чи илүү анхааралтай ялган салгах юм бол тэдний хэлж буй бүхэн нь хоосон сургаалын үгс бөгөөд зүгээр л хуурамч үндэслэл юм гэдгийг харах болно. Тэдний үг бас зарим нэг төсөөлөл, үзлийг агуулдаг ба Бурханыг дүрсэлдэг зарим үг байдаг. Ийм маягаар номлох нь Бурханы ажилд саад болдоггүй гэж үү? Энэ нь Бурханыг эсэргүүцдэг төрлийн үйлчлэл юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнийг эрж хайснаар л зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж чадна”

Та нарын “үнэнийг дүгнэнэ” гэдэг нь үнэнээс амийг олж авч эсвэл зан чанартаа өөрчлөлт гаргахад хүмүүсийг хүргэхийн тулд хийгддэггүй. Үүний оронд энэ нь, үнэн доторх зарим нэг мэдлэг, хоосон сургаалыг хүмүүст эзэмшүүлэхийн тулд хийгддэг. Тэд Бурханы ажлын ар дахь зорилгыг ойлгож байгаа мэт санагддаг ч үнэндээ хоосон сургаалын хэдэн үгийг л эзэмшсэн байдаг. Тэд үнэний далд утгыг ойлгодоггүй бөгөөд энэ нь теологи судалж эсвэл Библийг уншихаас өөрцгүй. Чи энэ номнууд эсвэл тэр материалуудыг эмхэтгэдэг, иймээс хоосон сургаалын энэ талыг эсвэл мэдлэгийн тэр талыг эзэмшдэг. Та нар бол хоосон сургаалын гарамгай илтгэгчид—гэхдээ ярьж дууссаны чинь дараа юу болдог вэ? Хүмүүс дараа нь туршлагажих чадваргүй байдаг, тэдэнд Бурханы ажлын талаар ямар ч ойлголт байдаггүй, мөн өөрсдийнх нь талаарх ойлголт ч байдаггүй. Эцэст нь тэдний олж авсан байх бүх зүйл бол нэр томьёо, дүрэм журам бөгөөд тэд өөр юуны ч талаар биш тэдгээр зүйлийн талаар л ярьж чаддаг. Хэрвээ Бурхан ямар нэгэн шинэ зүйл хийсэн бол чиний мэддэг бүх хоосон сургаал Бурханы хийдэг зүйлтэй нийцнэ гэж үү? Тиймээс чиний тэр зүйлс бол ердөө дүрэм журам бөгөөд чи хүмүүсээр зөвхөн теологийг судлуулж байна: Бурханы үгийг мэдэрч эсвэл үнэнийг мэдэрч туулах боломжийг тэдэнд олгохгүй байна. Иймээс хүмүүсийн эмхэтгэдэг тэр номнууд нь тэднийг зөвхөн теологи болон мэдлэг рүү, шинэ нэр томьёо, шинэ дүрэм, ёс журам руу л аваачиж чадна. Тэдгээр нь хүмүүсийг Бурханы өмнө аваачиж чадахгүй эсвэл үнэнийг ойлгох, Бурханы хүслийг ойлгох боломжийг хүмүүст олгож чадахгүй. Тэдгээр үгийн талаар ахин дахин асуулт асууж, дараа нь хариулж, дүгнэлт, тойм гаргаснаар доор байгаа хүмүүс тэдгээрийг амархан ойлгож чадна гэж чи боддог. Санахад амархан байхаас гадна тэд эдгээр асуултын талаар даруй тодорхой мэдэж байдаг бөгөөд аливааг ийм маягаар хийх нь гайхалтай гэж чи боддог. Гэхдээ тэдний ойлгож байгаа зүйл бол жинхэнэ далд утга биш; энэ нь бодит байдлаас зөрдөг бөгөөд ердөө л хоосон сургаалын үгс юм. … Мэдлэгийг ойлгож, мэдлэг эзэмшихэд нь хүмүүсийг залж чиглүүлэхийн тулд чи эдгээр зүйлийг хийдэг. Чи бусдыг хоосон сургаал руу, шашин руу аваачдаг бөгөөд шашны хоосон сургаал доторх Бурханыг дагаж, Бурханд итгэхэд тэднийг хүргэдэг. Тэгвэл чи зүгээр л Паултай адилхан биш гэж үү? Үнэний мэдлэгийг эзэмших нь нэн чухал, иймээс Бурханы үгийн олон бүлгийг цээжлэх нь ч мөн адил гэж та нар боддог. Гэхдээ хүмүүс Бурханы үгийг хэрхэн ойлгох нь огтхон ч чухал биш. Хүмүүсийн хувьд Бурханы олон үгийг цээжлэх чадвартай байж, ихээхэн хоосон сургаал хэлэх чадвартай байж, Бурханы үгэн дотроос олон нэр томьёог олж илрүүлэх нь туйлын чухал гэж та нар боддог. Тиймээс та нар эдгээр зүйлийг системчлэхийг үргэлж хүсдэг, ингэснээр хүн бүхэн дууны адилхан хуудаснаас дуулж, адилхан зүйл хэлнэ, ингэснээр хүн бүхэн нэгэн адил хоосон сургаал хэлж, адилхан мэдлэгтэй байж, адилхан дүрэм журмыг мөрдөнө—энэ бол та нарын зорилго. Хүмүүст илүү сайн ойлгуулахын тулд та нар үүнийг хийдэг боловч эсрэгээр нь, үүнийг хийснээрээ та нар хүмүүсийг Бурханы үгийн үнэний гадна байдаг дүрэм журам дунд аваачиж байгаа гэдгээ огт мэддэггүй.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнгүйгээр Бурханыг уурлуулах амархан”-аас

Бурханы үгийн бодит утгын талаар жинхэнэ ойлголттой болох нь энгийн явдал биш. Чи Бурханы бүх үгний үгчилсэн утгыг тайлбарлаж чадах ба бүх хүн чиний тайлбарыг сайн гэж хэлж, сайшаадаг, иймээс чи Бурханы үгийг ойлгодог гэсэн үг гэж бүү бод. Тэр нь Бурханы үгийг ойлгохтой адилгүй. Хэрвээ чи Бурханы үгэн дотроос зарим нэг гэрлийг олж авч, Бурханы үгийн жинхэнэ утгыг ойлгож мэдсэн бол, хэрвээ чи Бурханы үгийн ач холбогдол юу болохыг, үүний авчирдаг эцсийн үр нөлөө юу болохыг хэлж чаддаг бол, зөвхөн тэр үед л Бурханы үгийн талаар зарим нэг түвшний ойлголт байгаа нь тодорхой юм. Иймээс Бурханы үгийг ойлгох нь тийм ч энгийн биш. Бурханы үгийн бичиг үсгийн талаар сайхан тайлбар өгч чадаж байгаа чинь үүнийг ойлгодог гэсэн үг биш. Бурханы үгийн бичиг үсгийг яаж тайлбарлах чинь хамаагүй энэ нь мөн л хүний төсөөлөл болон сэтгэлгээ бөгөөд энэ нь хэрэггүй ... Хэрвээ чи үгний үсгээр эсвэл өөрийнхөө сэтгэлгээний төсөөллөөр дамжуулан тайлбарладаг бол хэдий чи үүнийг хамгийн цэцэн цэлмэгээр тайлбарладаг ч гэсэн энэ нь үнэн биш юм. Хэрвээ үүнийг зөв хийхгүй бол чи хам сэдвээс утга учрыг нь авч хаян, Бурханы үгийг буруугаар ойлгох бөгөөд тэр нь бүр ч илүү түвэгтэй юм. Иймээс, Бурханы үгийг мэдэж авахын хэрээр голдуу Ариун Сүнсний гэгээрлээр дамжуулан үнэнийг олж авдаг. Түүний үгийн зөвхөн бичиг үсгийн талаарх ойлголт эсвэл тайлбар нь чи үнэнийг олж авсан гэсэн үг биш. Хэрвээ зөвхөн Түүний үгийн үсгийг л тайлбарлах хэрэгтэй байсан бол Ариун Сүнсний гэгээрэл ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэр тохиолдолд тодорхой түвшний боловсролтой байхад л болох ба боловсролгүй хүмүүст л нэлээд бэрхшээлтэй байх байсан. Бурханы ажлыг хүний уураг тархиар ойлгож болдоггүй. Бурханы үгийн талаарх жинхэнэ ойлголт нь үндсэндээ Ариун Сүнснээс ирэх гэгээрлээс хамаардаг; энэ нь үнэнийг олж авах үйл явц юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс

Хэрэв та нар Бурханы маш олон үгийг уншсан ч зөвхөн бичвэрийн утгыг ойлгож, өөрсдийн бодит туршлагаар дамжуулан Бурханы үгийг шууд мэдлэг болгодоггүй л бол та нар Бурханы үгийг мэдэж авахгүй.Та нарын тухайд гэвэл Бурханы үг амь биш, харин гагцхүү амьгүй бичиг үсэг юм. Хэрэв чи зөвхөн амьгүй бичиг үсэгтэй зууралдаад байвал Бурханы үгийн мөн чанарыг ухаарч чадахгүй, түүнчлэн Түүний хүслийг ойлгохгүй. Чи зөвхөн өөрийн бодит туршлагаараа Түүний үгийг мэдэрсэн үед л Бурханы үгийн сүнслэг утга өмнө чинь нээгдэх бөгөөд зөвхөн дадлага туршлагаараа чи олон үнэний сүнслэг утгыг ухаарч, зөвхөн туршлагаар л дамжуулан Бурханы үгийн нууцыыг тайлж чадна. Хэрэв чи үүнийг хэрэгжүүлэхгүй бол Түүний үг хэдий тодорхой байсан ч чиний ухаарч авсан ганц зүйл нь хоосон бичиг үсэг, онол байх бөгөөд энэ нь чиний хувьд шашны дүрэм болсон байдаг. Энэ нь Фарисайчуудын хийсэн зүйл бус уу? Хэрэв та нар Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, мэдрэх аваас энэ нь та нарын хувьд бодит зүйл болно; хэрэв та нар үүнийг хэрэгжүүлэхээр зорихгүй бол Бурханы үг та нарын хувьд гуравдагч тэнгэрийн домгоос бараг ялгаагүй болно. ...

... Ихэнх хүмүүс Бурханы үгийн бичвэрийг ойлгох төдийдөө сэтгэл ханадаг бөгөөд үүний гүн утгыг бодит байдалд хэрэгжүүлж мэдрэхгүйгээр, өөрсдийгөө онолоор зэвсэглэхэд төвлөрдөг; энэ Фарисайчуудын зам бус уу? Ийм байхад “Бурханы үг бол амь юм” гэсэн хэллэг тэдний хувьд хэрхэн үнэн байж чадах юм бэ? Хүн Бурханы үгийг хэрэгжүүлснээр л түүний амь жинхэнэ утгаар цэцэглэх болно; энэ нь ердөө Түүний үгийг уншсанаар л өсдөггүй. Хэрэв Бурханы үгийг ойлгох нь амьтай байх хийгээд биеийн хэмжээтэй болоход шаардлагатай бүхэн юм гэж чи итгэж байгаа бол ойлголт чинь ташаа байна.Үнэнийг хэрэгжүүлсэн цагт Бурханы үгийг жинхэнээр ойлгох бөгөөд “зөвхөн үнэнийг хэрэгжүүлснээр л үүнийг ойлгож чадна” гэдгийг чи ойлгож авах ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүл”-ээс

Хэрвээ чи үнэнийг мэдэрч туулаагүй боловч үүний талаар номлохыг хүссээр байвал юу хэлэх чинь хамаагүй чи тодорхой номлохгүй—чи ердөө өнгөц зүйлсийг л номлох болно. Хэлж байгаа үг чинь гэгээрсэн гэж чи бодож болох боловч тэдгээр нь бодит байдал биш, ердөө хоосон сургаал бөгөөд сонсож буй хүмүүс бодит зүйлсийг ойлгож авч чадахгүй; сонсож байх үедээ тэд чиний хэлсэн зүйл зөв гэдгийг мэдэрч байж магадгүй боловч дараа нь энэ нь таг мартагдах болно. Хэрвээ номлож байгаа зүйл чинь бодит нөхцөл байдал биш бол чи хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж чадахгүй; санахыг хүссэн ч гэсэн тэд үүнийг мартах бөгөөд чи тэдэнд туслах чадваргүй байх болно.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэн яг юу болохыг чи мэдэх үү?”-ээс

Өмнөх:Нэгэн жинхэнэ Бурханыг “гурвалын Бурхан” гэж тодорхойлох нь Бурханыг эсэргүүцэж, доромжилж байгаа хэрэг

Дараах:Хэрвээ хүн Библи дэх теологийн мэдлэгт түшиглэн Бурханд итгэвэл үр дагавар нь юу байх вэ?