Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 3

Олон хүн Бурханы үгсийг барьж өдөр бүр уншдаг, тэнд байгаа бүх сонгодог ишлэлүүдийг өөрсдийн хамгийн эрхэм эзэмшил шиг анхааралтай цээжлэх хүртлээ уншдаг бөгөөд цаашлаад Бурханы үгийг хаа сайгүй номлож, Түүний үгийн тусламжтайгаар бусдыг хангаж туслаж байдаг. Үүнийг хийх нь Бурханыг гэрчлэхийн төлөө, Түүнийг үгийг гэрчлэхийн төлөө бөгөөд үүнийг хийх нь Бурханы үгийг дагахын төлөө гэж тэд боддог; үүнийг хийх нь Бурханы үгээр амьдрахын төлөө, үүнийг хийх нь Түүний үгийг өөрсдийн бодит амьдралдаа авчрахын төлөө бөгөөд үүнийг хийх нь Бурханы сайшаалыг хүлээн авч, аврагдаж, төгс болгуулах боломжийг олох болно гэж тэд боддог. Гэвч, тэд Бурханы үгсийг номлодог ч, хэзээ ч Бурханы үгээр хэрэгжүүлдэггүй эсвэл Бурханы үгэнд илчлэгдсэн зүйлтэй өөрсдийгөө нийцүүлэхээр хичээдэггүй. Үүний оронд тэд өөрсдийн удирдлагад орохын тулд мөн Бурханы алдрыг завшин, хулгайлахын тулд хууран мэхэлснээр бусдын бишрэл хүндэтгэл, итгэлийг олж авахын төлөө Бурханы үгийг ашигладаг. Тэд Бурханы ажил болон сайшаалыг хүртэхийн тулд Бурханы үгийг тарааж олдсон боломжийг ашиглахаар хий дэмий найддаг. Хэчнээн олон жил өнгөрсөн боловч эдгээр хүмүүс Бурханы үгийг номлох явцдаа Бурханы сайшаалыг хүртэж чадаагүйгээр үл барам, Бурханы үгийг гэрчлэх явцад өөрсдийн дагах ёстой замыг олж нээж чадаагүйгээр барахгүй, Бурханы үгийн тусламжтайгаар бусдыг хангаж, туслах явцдаа өөрсдөдөө тусалж, дэмжиж чадахгүйгээр зогсохгүй, энэ бүхнийг хийх явцдаа Бурханыг хүндлэх жинхэнэ хүндлэлд өөрсдийгөө хүргэж эсвэл Бурханыг мэдэж чадахгүйгээр барахгүй; харин эсрэгээр нь Бурханы талаарх тэдний буруу ойлголт илүү гүнзгийрч, Түүнийг сэжиглэх сэжиг бүр ч илүү хүнд хэцүү болж, Түүний талаарх тэдний төсөөлөл бүр их хэтрүүлэгтэй болдог. Бурханы үгийн талаарх өөрсдийн онолоор тэжээгдэж удирдуулснаар, тэд загас усанд орсон мэт, өөрсдийн ур чадварыг амар хялбархан ашиглаж байгаа мэт, өөрсдийн амьдралын зорилго, үүрэг даалгавраа олсон мэт, шинэ амийг олж аван аврагдсан мэт, ярихад нь амнаас нь урсан гарч байгаа Бурханы үгний хамтаар тэд үнэнийг олж авч, Бурханы цаад санааг ухан мэдэж, Бурханыг мэдэх замыг нээн олсон мэт, Бурханы үгийг номлох явцдаа тэд Бурхантай дандаа нүүр тулан уулздаг мэт харагддаг. Мөн, тэд ихэвчлэн цурхиран уйлах хүртлээ “сэтгэл нь хөдөлдөг” ба Бурханы үгэн дэх “Бурханаар” ихэвчлэн удирдуулж, Түүний чин сэтгэлийн санаа зорилгыг тасралтгүй ухаарч байгаа мэт харагддаг ба үүний зэрэгцээ хүнийг аврах Бурханы аврал болон Түүний удирдлагыг ухаарч, Түүний мөн чанарыг мэдэж авч, Түүний зөвт зан чанарыг ойлгосон мэт харагддаг. Энэ суурин дээр үндэслэж, тэд Бурханы оршин тогтнолд бүр илүү бат бэх итгэж, Түүний хүндтэй байдлын талаар бүр их ухаарч, Түүний агуу байдал, ер бусын давуу талыг бүр ч илүү гүнзгий мэдэрч байх шиг санагддаг. Бурханы үгсийн өнгөц мэдлэгт автан, тэдний итгэл өсөж, зовлонг туулах тэдний шийдэмгий байдал батжиж, Бурханы талаарх тэдний мэдлэг гүнзгийрсэн мэт харагддаг. Тэд Бурханы үгийг үнэхээр мэдрэхээс нааш Бурханы талаарх тэдний бүх мэдлэг болон Түүний талаарх тэдний үзэл санаа нь өөрсдийнх нь хүссэн төсөөлөл, таамаглалаас гарч ирдэг гэдгийг тэд хэрхэн мэдэх билээ. Тэдний итгэл Бурханаас ирсэн ямар ч шалгалтанд тэсэхгүй, тэдний сүнслэг байдал болон биеийн хэмжээ гэж нэрлэдэг зүйл нь зүгээр л Бурханы шалгалт эсвэл үзлэгийг даахгүй, тэдний шийдвэр нь элсэн дээр баригдсан цайзтай адил бөгөөд тэдний хэлдэг Бурханы талаарх мэдлэг нь өөрсдийн санаанаасаа зохиосон төсөөллөөс өөрцгүй. Үнэндээ, эдгээр хүмүүс, Бурханы үгэнд их хэмжээний хүчин чармайлт гаргадаг ч, жинхэнэ итгэл юу вэ, жинхэнэ хүлцэнгүй байдал гэж юу вэ, жинхэнэ анхаарал халамж гэж юу вэ, Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг юу вэ гэдгийг хэзээ ч ухаарч байгаагүй байдаг. Тэд онол, төсөөлөл, мэдлэг, авьяас билэг, уламжлал, мухар сүсэг, хүн төрөлхтний ёс суртахууны зүйлсийг хүртэл аваад тэдгээрийг Бурханд итгэх болон Түүнийг эрж хайх “хөрөнгө оруулалтын капитал” болон “цэргийн зэр зэвсэг” болгон, тэр ч байтугай тэдгээрийг Бурханд итгэх өөрсдийн итгэл болон Түүнийг дагах үндэс суурь болгодог. Үүний зэрэгцээ, тэд мөн энэ капитал болон байлдааны зэвсгийг авч, тэдгээрийг Бурханыг мэдэж, Бурханы хяналт, шалгалт, гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авах шидэт зэвсэг болгодог. Эцэст нь, тэдний цуглуулсан зүйлс нь шашны нэмэлт утга, феодалын мухар сүсэг, сонин, хачин, учир битүүлэг бүхэн шингэсэн Бурханы талаарх дүгнэлтээс өөрцгүй зүйлсээс бүрддэг бөгөөд Бурханыг мэдэж, тодорхойлох тэдний арга зам нь зөвхөн Дээд Тэнгэр эсвэл Тэнгэр эцэгт итгэдэг хүмүүсийнхтэй адилхан хэвд цутгагдсан байдаг байхад Бурханы бодитой байдал, Түүний мөн чанар, Түүний зан чанар, Түүний эзэмшил болон оршихуй гэх зэрэг бодитой Бурхантай хамаатай юм бүхэн нь тэдний ухаарч ойлгож чадаагүй зүйлс бөгөөд энэ нь бүрмөсөн хамааралгүй бүр хоёр өөр туйл шиг байдаг. Ийм байдлаар, хэдий тэд Бурханы үгийн хангамж, шим тэжээл дор амьдардаг ч гэсэн тэд Бурханаас эмээж муугаас зайлах замаар алхаж үнэхээр чаддаггүй. Үүний жинхэнэ шалтгаан нь тэд хэзээ ч Бурхантай танил болоогүй мөн тэд хэзээ ч Түүнтэй жинхэнээсээ холбогдож эсвэл харилцаж байгаагүй иймээс тэдний хувьд Бурхантай харилцан ойлголцолд хүрч, өөрсөд дотроо Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл, эрэл хайгуул эсвэл шүтлэгийг сэрээх нь боломжгүй юм. Тэдний Бурханы үгэнд ба Бурханд хандах энэ үзэл болон хандлага нь тэднийг өөрсдийн хичээл зүтгэлээсээ гар хоосон буцахад хүргэсэн бөгөөд Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар үүрд мөнхөд алхаж чадахааргүй болоход тэднийг хүргэсэн. Тэдний зорьж байгаа зорилго болон тэдний явж байгаа чиглэл нь тэд бол мөнхөд Бурханы дайсан юм, тэд үүрд мөнхөд авралыг хүртэж чадахгүй гэдгийг илэрхийлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент