[01]Авралыг олох гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Бүрэн аврагдах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Буцах Илүү олон тусгай сэдэв Албан ёсны вэб сайта