Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хурганы нээсэн хуйлмал бичээс ном

  • 1
  • 2
  • 3

Хоёрдугаар хэсэг

Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үгс (Түүвэр)

  • 1
  • 2
  • 3