ХЭРХЭН БУРХАНЫ ХҮСЭЛД НИЙЦҮҮЛЭН ҮЙЛЧЛЭХ ВЭ

Өнөөдөр, хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ Бурханд хэрхэн үйлчлэх ёстой, Бурханд үйлчилдэг хүмүүс ямар нөхцөлийг хангаж, ямар үнэнийг ойлгосон байх ёстой, мөн та нарын үйлчлэлд ямар алдаа буруу байдаг талаар Би үндсэндээ ярина. Та нар энэ бүхнийг ойлгох ёстой. Эдгээр асуудал нь Бурханд хэрхэн итгэх, Ариун Сүнсээр удирдуулсан замаар хэрхэн алхах, мөн бүх зүйл дээр Бурханы зохион байгуулалтад хэрхэн захирагдах талаар хөндөх ба тэдгээр нь та нар дээрх Бурханы ажлын алхам бүрийг мэдэх боломжийг та нарт олгох болно. Та нар тэр түвшинд хүрэх үедээ, Бурханд итгэх итгэл гэж юу болох, Бурханд яаж зөв зохистой итгэх болон Бурханы хүсэлд нийцүүлэн юу хийх хэрэгтэйг ойлгоно. Энэ нь та нарыг Бурханы ажилд бүрэн дүүрэн, туйлын дуулгавартай болгоно, мөн та нар гомдоллохгүй, шүүж, дүгнэлт хийхгүй, тэр ч бүү хэл судалж шинжлэхгүй. Түүнчлэн, та бүхэн үхэн үхтэлээ Бурханд дуулгавартай байх чадвартай болно, Бурханаар удирдуулан жолоодуулж, та нарыг хонь шиг нядлахыг Бурханд зөвшөөрнө, тэгээд та бүхэн 1990-ээд оны Петр болж, загалмай дээр ч гэсэн өчүүхэн ч гомдолгүйгээр Бурханыг хайрлаж чадна. Зөвхөн тэр цагт л та нар 1990-ээд оны Петр шиг амьдарч чадна.

Хүсэл зоригтой хүн бүхэн Бурханд үйлчилж болно—гэхдээ зөвхөн Бурханы хүслийг анхаарч халамжилдаг, Бурханы хүслийг ойлгодог хүмүүс л Бурханд үйлчлэх эрхтэй бөгөөд шаардлага хангах болно. Би та нарын дундаас үүнийг олж мэдсэн: Бурханы төлөө гал халуунаар сайн мэдээ түгээж, Бурханы төлөө явж, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарцуулж, аливааг орхих гэх мэтийг хийж байгаа цагт энэ нь Бурханд үйлчилж байгаа хэрэг гэж олон хүн боддог; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь гартаа Библи барин, тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг түгээж, наманчлуулж, гэмшүүлэх замаар хүмүүсийг аврах явдал гэдэгт бүр ч олон шашны хүн итгэдэг; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь шашны сургуульд сурч, боловсорсны дараа сүмд номлож, Библийн эшлэлүүдийг уншсанаар хүмүүст зааж сургах явдал юм гэдэгт итгэдэг шашны олон албан тушаалтан бий; мөн ядуу бүс нутагт байдаг хүмүүс Бурханд үйлчлэх гэдэг нь ах эгч нарын төлөө өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг хөөх, эсвэл залбирах буюу тэдэнд үйлчлэх явдал гэж итгэдэг; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь өдөр болгон Бурханы үгийг ууж идэж, Бурханд залбирч, хаа сайгүй чуулгануудаар зочилж, ажиллах явдал гэдэгт итгэдэг хүмүүс та нарын дунд олон байгаа; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь хэзээ ч гэрлэж, гэр бүлтэй бололгүй, өөрийгөө бүхэлд нь Бурханд зориулахын нэр гэж итгэдэг зарим ах эгч байдаг. Гэвч тун цөөн хүн л Бурханд үйлчлэх гэдэг нь үнэндээ ямар утгатайг мэддэг. Хэдий тэнгэрийн од шиг олон хүн Бурханд үйлчилдэг боловч шууд үйлчилж чадах, мөн Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх чадвартай хүмүүсийн тоо шалихгүй—өчүүхэн бага. Яагаад Би ингэж хэлдэг вэ? Та нар “Бурханд үйлчлэх үйлчлэл” гэдэг үг хэллэгийн мөн чанарыг ойлгодоггүй, Бурханы хүслийн дагуу яаж үйлчлэх талаар маш бага ойлгодог учраас Би ингэж хэлдэг. Өнөөдөр, Бурханы хүслийн дагуу хэрхэн үйлчлэх, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд хэрхэн үйлчлэх талаар Би үндсэндээ ярьж байна.

Хэрвээ та нар Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэхийг хүсдэг бол эхлээд ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан хайрладгийг, ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан жигшдэгийг, ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан төгс болгодгийг, мөн ямар төрлийн хүн Бурханд үйлчлэх шаардлага хангадгийг эхлээд ойлгох ёстой. Энэ бол та нарын хамгийн наад захын эзэмшвэл зохих зүйл юм. Цаашлаад, та нар Бурханы ажлын зорилтуудыг мэдэж, одоо хийх гэж байгаа Бурханы ажлыг мэдэх ёстой. Үүнийг ойлгосны дараа, Бурханы үгийн удирдамжаар дамжуулан та нар эхлээд орж, Бурханы даалгаврыг эхлээд хүлээн авах ёстой. Та нар Бурханы үгэнд үндэслэн үнэхээр туршлагажсан үедээ, мөн Бурханы ажлыг үнэхээр мэдсэн үедээ Бурханд үйлчлэх шаардлагыг хангах болно. Түүнд үйлчлэх үед чинь Бурхан та нарын сүнслэг нүдийг нээж, Түүний ажлын тухай илүү их ойлголттой болж, үүнийг илүү тодорхой харах боломжийг та нарт олгодог. Энэ бодит байдалд орох үед туршлага чинь илүү гүнзгий, бодит болох ба ийм туршлагатай хүн бүхэн чуулгануудаар алхаж, ах эгч нарыг хангах чадвартай байх болно, ингэснээр та нар бусдын давуу талаар өөрсдийн дутагдлыг нөхөж, сүнсэндээ илүү баялаг мэдлэгийг олж авч чадна. Зөвхөн энэ үр дүнд хүрснийхээ дараа л та нар Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх чадвартай болж, үйлчлэлийнхээ явцад Бурханаар төгс болгуулж чадна.

Бурханд үйлчилдэг хүмүүс нь Бурханы ойр дотнын хүмүүс байх ёстой, тэд Бурханд таалагдах ёстой ба Бурханд туйлын үнэнч байх ёстой. Чи хүмүүсийн ард, эсвэл урд нь ажиллаж байгаа эсэхээс үл хамааран Бурханы өмнө Бурханы баяр баяслыг олж авч чаддаг ба Бурханы өмнө бат зогсож, бусад хүмүүс чамд хэрхэн хандаж байгаагаас үл хамааран үргэлж өөрийн замаар алхаж, Бурханы ачаанд бүх анхаарлаа хандуулж чадна. Зөвхөн энэ л Бурханы ойр дотнын хүн юм. Бурханы ойр дотнын хүмүүс Бурханы агуу даалгаврыг болон Бурханы ачааг авсан учир Түүнд шууд үйлчлэх чадвартай, тэд Бурханы зүрх сэтгэлийг өөрийнх юм шиг, Бурханы ачааг өөрийнх юм шиг авах чадвартай бөгөөд хожмын авах гээхийг эс хайхардаг: Тэд ямар ч хэтийн ирээдүйгүй байсан ч, юу ч олж авахгүй байсан ч хайрын сэтгэлээр Бурханд үргэлж итгэх болно. Иймээс ч энэ төрлийн хүн бол Бурханы ойр дотнын хүн юм. Бурханы ойр дотнынхон бол бас Түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүс; Бурханы итгэмжлэгдсэн хүмүүс л Түүний санаа зовнилыг болон хэрэгцээг хуваалцаж чадна, мөн хэдий тэдний махан бие өвдөж, сул дорой байсан ч гэсэн тэд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд өөрсдийн хайрладаг зүйлийг орхиж, өвдөлтийг тэсвэрлэх чадвартай. Бурхан ийм хүмүүст илүү их ачаа өгдөг ба Бурханы хийх зүйлс энэ хүмүүсээр дамжин илэрхийлэгдэнэ. Иймээс энэ хүмүүс Бурханд таалагддаг, тэд бол Бурханы хүсэлд нийцэх үйлчлэгчид бөгөөд ийм хүмүүс л Бурхантай хамт хаанчилж чаддаг. Чи жинхэнээсээ Бурханы ойр дотнын хүн болох яг тэр үе нь Бурхантай хамт хаанчлах үе байх болно.

Есүс Өөрийн хувийн төлөвлөгөө, бодолгүйгээр Бурханы хүсэлд бүрэн анхаарлаа хандуулсан учраас Бурханы даалгаврыг буюу бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг биелүүлэх чадвартай байсан. Иймээс Тэр ч бас та бүхний маш сайн ойлгодог Бурханы ойр дотнын хүн—Бурхан Өөрөө байсан. (Үнэндээ Тэр бол Бурханаар гэрчлэгдсэн Бурхан Өөрөө байсан; үүнийг тайлбарлах үүднээс Би Есүсийн энэ баримтыг дурдав.) Тэрээр Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний ажлыг хамгийн төвд тавих чадвартай, үргэлж тэнгэрлэг Эцэгт залбирч, тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг эрж хайдаг байлаа. Тэрээр залбиран: “Эцэг Бурхан минь! Миний санааны дагуу үйлдэлгүй, харин Та Өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлж, Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу үйлдээч. Хүн сул дорой байж болно, гэхдээ яагаад Та түүнд анхаарал тавих ёстой гэж? Таны алган дахь шоргоолж шиг хүн яаж Таны анхаарал халамжийг хүртэх эрхтэй байж чадах юм бэ? Зүрх сэтгэлдээ Би зөвхөн Таны хүслийг гүйцэлдүүлэхийг л хүсэж байна, мөн Та Өөрийн санаа зорилгын дагуу Надад хийх зүйлээ хийгээсэй гэж Би хүсэж байна” гэсэн юм. Иерусалим руу явах замд Есүс шаналлыг мэдэрч, яг л зүрхийг нь хутгаар сийчиж байгаа мэт байлаа, гэвч Өөрийн үгээс буцах өчүүхэн төдий ч бодол Түүнд байгаагүй; Өөрийнх нь цовдлогдох газар луу нэгэн хүчирхэг хүч үргэлж Түүнийг түлхэж байв. Эцэст нь Тэр загалмайд цовдлогдож, нүгэлт махан биеийн төрхтэй болж, хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг гүйцэлдүүлээд, мөн Үхэгсдийн орны дөнгийг давсан юм. Түүний өмнө үхэл, там, Үхэгсдийн орон өөрсдийн хүч чадлыг алдаж, Түүнд ялагдсан билээ. Тэр гучин гурван жил амьдарсан, энэ хугацаандаа Тэрээр тухайн үеийн Бурханы ажлын дагуу Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд үргэлж чадах бүхнээ хийж, Өөрийн хувийн ашиг эсвэл алдагдлыг хэзээ ч бодож үзээгүй ба Эцэг Бурханы хүслийг үргэлж бодож байлаа. Иймээс Түүнийг баптисм хүртсэний дараа Бурхан: “Энэ бол Миний хайртай Хүү. Би Түүнийг ихэд таалдаг” гэж хэлсэн юм. Бурханы өмнөх Түүний үйлчлэл Бурханы хүсэлтэй нийцэж байсан учраас Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах хүнд хэцүү ачааг Түүний мөрөн дээр тавьж, Түүнийг явуулж үүнийг гүйцэлдүүлсэн бөгөөд Тэрээр энэ чухал ажлыг дуусгах эрхтэй, мөн шаардлага хангасан байв. Амьдралынхаа туршид Тэрээр Бурханы төлөө хэмжээлшгүй их зовлон туулж, Сатанд тоо томшгүй олон удаа соригдсон, гэхдээ Тэр хэзээ ч мохоогүй. Бурхан Түүнд итгэсэн, Түүнийг хайрласан учраас ийм агуу даалгавар өгсөн, тиймээс ч Бурхан: “Энэ бол Миний хайртай Хүү. Би Түүнийг ихэд таалдаг” хэмээн биечлэн хэлсэн билээ. Тухайн үед зөвхөн Есүс л энэхүү даалгаврыг биелүүлж чадах байсан ба энэ нь Нигүүлслийн эрин үед бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах Өөрийн ажлыг Бурхан гүйцээсний нэг хэсэг нь байлаа.

Хэрэв та нар Есүстэй адилаар Бурханы ачаанд бүх анхаарлаа хандуулж, махан биеэсээ татгалзах чадвартай бол, Бурхан Өөрийн чухал даалгаврыг та нарт даалгана, ингэснээр та нар Бурханд үйлчлэх нөхцөлийг хангах болно. Ийм нөхцөл байдалд л та нар Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлж, Түүний даалгаварыг гүйцэтгэж байгаа гэж хэлж зүрхэлнэ, тэр үед л та нар Бурханд үнэхээр үйлчилж байна гэж хэлж зүрхэлнэ. Есүсийн жишээтэй харьцуулбал чи өөрийгөө Бурханы ойр дотнын хүн гэж хэлж зүрхлэх үү? Чи Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлж байгаа гэж хэлж зүрхлэх үү? Чи үнэхээр Бурханд үйлчилж байна гэж хэлж зүрхлэх үү? Өнөөдөр чи Бурханд хэрхэн үйлчлэхээ мэддэггүй, тэгвэл чи өөрийгөө Бурханы дотнын хүн гэж хэлж зүрхлэх үү? Хэрвээ чи Бурханд үйлчилдэг гэж хэлбэл Түүний эсрэг доромжлол үйлдэж байгаа биш гэж үү? Энэ тухай бод: Чи Бурханд үйлчилж байна уу, эсвэл өөртөө үйлчилж байна уу? Чи Сатанд үйлчилдэг атлаа Бурханд үйлчилж байгаа гэж зөрүүдлэн хэлдэг—ингэснээрээ чи Бурханыг доромжилж байгаа юм биш үү? Миний ардуур олон хүн байр суурийн ерөөлд шунахайрдаг, тэд өлөн ховдог, унтах дуртай ба махан биедээ бүх анхаарлаа хандуулдаг, махан бие нь гарах гарцгүй болохоос үргэлж айдаг. Тэд өөрсдийнхөө хэвийн чиг үүргийг чуулганд биелүүлдэггүй, харин чуулганыг сорон мөлжиж, эсвэл ах эгч нарыг Миний үгээр сургадаг, мөн өндөрт зогсоод бусдыг захирдаг. Энэ хүмүүс өөрсдийгөө Бурханы хүслийг биелүүлж байна гэж хэлсээр байдаг, тэд үргэлж өөрсдийгөө Бурханы ойр дотнын хүн гэж хэлдэг—энэ нь гажууд онол биш гэж үү? Хэрвээ чи зөв сэдэлтэй атлаа Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх чадваргүй бол чи мунхаг байна; харин сэдэл чинь буруу атал өөрийгөө Бурханд үйлчилж байна гэж хэлсээр байвал чи Бурханыг эсэргүүцдэг нэгэн тул Бурханаар шийтгүүлэх учиртай! Би ийм хүмүүсийг огт өрөвддөггүй! Бурханы гэрт тэд сорон мөлжиж, үргэлж махан биеийн тав тухад шунаж, Бурханы ашиг сонирхлыг хайхардаггүй; тэд үргэлж өөрсдөдөө сайн зүйлсийг эрж хайж, Бурханы хүсэлд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Тэгээд хийдэг бүхэндээ Бурханы Сүнсний ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэд үргэлж хуйвалдаж, ах эгч нараа мэхэлдэг ба яг л усан үзмийн талбайг үргэлж гишгэчиж, усан үзэм хулгайлдаг усан үзмийн талбай дахь үнэг шиг хоёр нүүртэй байдаг. Ийм хүмүүс Бурханы ойр дотнын хүн байж чадах уу? Чи Бурханы ерөөлийг хүлээн авахад тохирдог уу? Чи өөрийн амь болон чуулганы төлөө ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй, чи Бурханы даалгаврыг хүлээн авахад тохирох уу? Чам шиг хүнд хэн итгэж зүрхлэх вэ? Чамайг ингэж үйлчлэхэд Бурхан чамд илүү их ажил даалгаж зүрхлэх үү? Чи аливаа зүйлсийг саатуулж байгаа биш үү?

Би ингэж хэлж байгаагийн учир нь Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэхийн тулд ямар нөхцөлүүдийг биелүүлэх ёстойг та нарт мэдүүлэхийн тулд юм. Хэрвээ та нар Бурханд зүрх сэтгэлээ өгдөггүй, яг л Есүс шиг Бурханы хүсэлд бүх анхаарлаа хандуулдаггүй бол Бурханы итгэлийг олж чадахгүй, харин ч эцэстээ Бурханаар шүүгдэх болно. Магадгүй өнөөдөр ч гэсэн, Бурханд үйлчлэхдээ чи үргэлж Бурханыг мэхлэх санаа агуулж байдаг—гэхдээ Бурхан чамайг мөн л анхааралдаа авах болно. Товчоор хэлбэл, өөр бусдаас үл хамааран хэрвээ чи Бурханыг хуурвал өршөөлгүй хахир хатуу шүүлт чам дээр ирэх болно. Та нар зүгээр л хоёргүй үнэнч зангаар Бурханд эхлээд зүрх сэтгэлээ өгч, Түүнд үйлчлэх зөв зам руу орсон явдлаа ашиглах нь зүйтэй. Бурханы өмнө, эсвэл бусад хүмүүсийн өмнө байгаа эсэхээс үл хамааран зүрх сэтгэл чинь үргэлж Бурхантай нүүр тулж байх ёстой ба чи Бурханыг яг л Есүс шиг хайрлахаар шийдсэн байх ёстой. Ийм маягаар Бурхан чамайг төгс болгоно, ингэснээр чи Түүний зүрх сэтгэлийн төлөө явдаг, Бурханд үйлчилдэг хүн болно. Хэрвээ чи Бурханаар төгс болгуулахыг үнэхээр хүсэж байгаа бол, мөн чиний үйлчлэл Түүний хүсэлтэй нийцэж байхыг хүсэж байгаа бол Бурханд итгэх итгэлийн талаарх өмнөх ойлголтуудаа өөрчилж, Бурханд үйлчилж байсан хуучин арга замаа өөрчлөх ёстой, ингэснээр чи илүү ихээр Бурханаар төгс болгуулна; ийм маягаар Бурхан чамайг орхихгүй, мөн чи яг л Петр шиг, Бурханыг хайрладаг хүмүүсийн тэргүүн эгнээнд байх болно. Хэрвээ чи гэмшихгүй хэвээр үлдвэл Иудас шиг төгсгөлтэй тулгарах болно. Бурханд итгэдэг бүх хүн үүнийг ойлгох ёстой.

Өмнөх: ХОРОН МУУ ХҮМҮҮС ГАРЦААГҮЙ ШИЙТГҮҮЛНЭ

Дараах: БОДИТ БАЙДЛЫГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ТУХАЙ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх