3. Бурханы ардууд болохын тулд үйлчлэл үзүүлэгчид ямар нөхцөлийг хангах ёстой тухай

Холбогдох Бурханы үг:

Хүмүүс Бурханы гэрт ороод, үнэнийг ойлгохгүй, харин ердөө л янз бүрийн эрмэлзэлтэй юм уу хамтран ажиллах шийдвэртэй болбол тэр хугацаанд тэд зөвхөн үйлчлэл үзүүлэгчийн үүргийг л биелүүлж чадна. “Үйлчлэл үзүүлэх” гэдэг мэдээж тийм ч чихэнд чимэгтэй үг биш. Өөрөөр хэлэх юм бол, хүмүүс Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний ажлын төлөө үйлчилж, шаргуу ажилладаг, үүний төлөө өөрсдийгөө дайчилдаг. Тэд юу ч ойлгож, ухаардаггүй хэдий ч хэдэн ур чадвар, билиг авьяастай, бусдын хэлснээс суралцаж, цааш нь дамжуулж, зарим ерөнхий ажил хэргийг хариуцаж ажиллах чадвартай байдаг, гэхдээ хүн төрөлхтнийг аварч, удирдах Бурханы тодорхой нэг ажил болон үнэнтэй холбоотой ажлын янз бүрийн талууд дээр тулаад ирэхээр тэд огт ямар ч хүчин чармайлт гаргаж чаддаггүй; ердөө л өчүүхэн төдий зүтгэл гаргаж, ерөнхий асуудалтай холбоотой зарим нэг ажил хийх явцдаа цөөн хэдэн зүйл хэлж, үйлчлэлтэй холбоотой бага зэрэг гадна талын ажил хийдэг. Хүмүүсийн үүрэг, Бурханы гэрт гүйцэтгэдэг үүрэг, хийдэг ажлынх нь мөн чанар энэ юм бол “үйлчлэл үзүүлэгч” гэсэн цолоос салах гэж тэд ихээхэн зовох болно. Яагаад салах гэж зовно гэж? Энэ нь Бурхан энэ цолыг ямар утгаар тодорхойлсонтой хамаагүй гэж үү? Хүмүүст бага зэрэг хүчин зүтгэл гаргаж, төрөлхийн чадвар, билиг авьяас, оюун ухаанаараа аливааг хийхэд нэлээд амархан байдаг. Харин үнэний дагуу амьдарч, үнэн-бодит байдалд орж, Бурханы хүслийн дагуу үйлдэнэ гэдэг эдгээр зүйл үнэхээр хэцүү бэрх; үүнд цаг хугацаа ордог, удирдан хөтлөх хүмүүс хэрэгтэй байдаг, Бурханы гэгээрүүлэлт, сахилгажуулт шаардагддаг. Түүнээс гадна, Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн үг ирэх шаардлагатай болдог. Тиймээс энэ зорилгод хүрэх хугацаанд ихэнх хүмүүсийн хийж, хангаж чадах зүйл цөөхөн юмаар хязгаарлагддаг: Бурханы үг хэлэх объектын үүргийг биелүүлэх, тодорхой нэг билиг авьяастай байж, Бурханы гэрт ямар нэг нэмэр болох, хэвийн хүн шиг бодож сэтгэх, чамд ямар ч ажлыг хуваарилсан бай учрыг нь олж, хэрэгжүүлэх чадвартай байх, Бурханы гэрт чамд ямар ч ажлыг хий гэж өгсөн бай хамаагүй тодорхой нэг ур чадварыг эзэмшиж, сайн чаддаг зүйлээ хийх чадвартай байх, мөн хамгийн чухал нь сонсож, захирагдах эрмэлзэлтэй байх. Бурханы гэрт үйлчилж, Бурханы ажлын төлөө хүчин зүтгэл гаргах үед чамд өчүүхэн ч болтугай сонсож, захирагдъя гэсэн тэр дур сонирхол байх юм бол чи зугтаж, эсвэл асуудал тарьж чадахгүй; харин ч хамаг чадлаараа биеэ барьж, цөөн муу үйл үйлдэж, илүү их сайн үйл хийнэ. Энэ бол ихэнх хүний байгаа байдал, нөхцөл, тийм биз? Мэдээж, та бүгдийн дундаас тун цөөнх нь л үнэндээ энэ нөхцөл байдлыг орхиж, энэ ангиллаас гарсан. Тэгвэл тэр маш цөөн хүмүүс юу эзэмшдэг вэ? Тэд үнэнийг ойлгож авсан, үнэн-бодит байдлыг эзэмшсэн бөгөөд асуудалтай тулгарах үедээ залбирч, Бурханы хүслийг эрж хайж, үнэн-зарчмын дагуу үйлдэж чаддаг. Тэдний сонсож, захирагдах эрмэлзэл нь үүнийг хийх гэсэн зүгээр нэг шийдэмгий байдлаар хязгаарлагддаггүй; тэд аль хэдийн, Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, Түүний шаардлагын дагуу үйлдэх санаачилга гаргах чадвартай болсон байдаг. Асуудалтай тулгарах үедээ тэд Бурханыг хүндэтгэдэг, бодлогогүй ярьж, үйлддэггүй, харин болгоомжтой, хянамгай байдаг. Ялангуяа өөрийнх нь хүлээн зөвшөөрдөггүй байдлаар засалт, харьцалт туулах мөч ирэхэд ч тэд Бурханыг шүүхгүй байж чаддаг бөгөөд тэдний дотор эсэргүүцэл төрдөггүй. Бурханы ялгамж чанар, байр суурь, мөн чанарын тухайд тэд чин сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрөх сэтгэлийг сэтгэлийнхээ угт, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд тээж явдаг. Энэ хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдийн хооронд ялгаа байна уу? (Тийм.) Ямар ялгаа байна вэ? Нэгдүгээрт, тэд үнэнийг ойлгодог, хоёрдугаарт, тэд зарим үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг, гуравдугаарт, Бурханы тухай зарим нэг мэдлэгтэй, дөрөвдүгээрт, тэдний сонсож, захирагдаж байгаа нь зөвхөн эрмэлзэл төдий байхаа болиод нэг төрлийн бодит хандлага болж хувирсан, өөрөөр хэлбэл жинхэнэ дуулгавартай байдалд хүрсэн, харин тавдугаарт буюу хамгийн чухал, хамгийн эрхэм ялгаа нь тэд Бурханыг хүндлэх сэтгэлтэй болсон явдал юм. Эдгээрийг эзэмшсэн хүмүүсийг “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн цолоос аль хэдийн салсан гэж хэлж болно. Оролтынх нь янз бүрийн талууд болон үнэнд хандаж буй хандлага, Бурханы тухай мэдлэгийнх нь хэмжээнээс харвал энэ хүмүүс Бурханы гэрийн ажил хэргийн тодорхой нэг хэсэгт зүгээр нэг үйлчлэл үзүүлэгч байхаа болиод, зарим нэг энгийн ажилд дуудагддаг байх үеийг хол давсан ажээ. Өөрөөр хэлбэл, энэ хүмүүс зөвхөн нэг удаагийн шагнал авах гэж ирээгүй, алсдаа ажил хийж чадах эсэхийг нь ажиглаж байх зуур туршилтын журмаар зарим нэг түр ажил хийх гэж элсээгүй. Тиймээс энэ хүмүүс “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн энэ цол, энэ нэршлээс аль хэдийн салсан.

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (IX)”-аас эш татав

Бурханы үг, үнэн, Бурханы хүслийг ойлгохоосоо өмнө, мөн Бурханыг хүндлэх өчүүхэн төдий ч гэсэн хүндлэлтэй болохоосоо өмнө хүн бүр өөр юуг ч биш зөвхөн үйлчлэл үзүүлэгчийн үүргийг л гүйцэтгэж чадна. Өөрөөр хэлбэл, хүссэн ч хүсээгүй ч чи тэдний нэг; энэ нэршлээс чи зайлсхийх аргагүй. Зарим хүн: “Гэхдээ би бүхий л амьдралынхаа турш Бурханд итгэсэн; Есүст итгэж эхэлснээс хойш хэдэн арван жил болж байна. Би жинхэнээсээ ердөө үйлчлэл үзүүлэгч л юм гэж үү?” гэдэг. Та нар энэ асуултын талаар юу гэж бодож байна вэ? Чи хэнээс асууж байгаа юм бэ? Чи өөрөөсөө үүнийг асуух хэрэгтэй: Бурханы хүслийг ойлгоогүй л байна уу? Чи одоогоор зөвхөн бага зэрэг хүчин зүтгэл гаргаж байна уу, эсвэл үнэнийг хэрэгжүүлж байна уу? Үнэнийг эрэлхийлж, ойлгох замд хөл тавьсан уу? Үнэн-бодит байдалд орсон уу? Чи зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хүндэтгэдэг үү? Хэрэв чи эдгээр сайн чанарыг эзэмшсэн бөгөөд Бурханы шалгалттай тулгарах үедээ бат зогсож чаддаг, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах чадвартай бол мэдээж үйлчлэл үзүүлэгч байхаа болино. Харин чамд эдгээр сайн чанар байхгүй бол мэдээж үйлчлэл үзүүлэгч хэвээр байгаа гэсэн үг. Энэ бол зайлшгүй, мөн гарцаагүй хэрэг. Зарим хүн: “Би Бурханд гуч гаруй жил итгэж байна; Түүнийг махбод болсон биеэрээ ажил хийхээр ирж, анхныхаа үгийг айлдсан тэр мөчөөс л би дагалдагчдынх нь нэг болсон. Би Бурханы ажлыг туулсан анхны хүмүүсийн нэг, бас Бурханыг үгээ хэлэхийг анх биечлэн сонссон хүмүүсийн дунд байсан. Энэ олон жилийн дараа ч би Бурханыг дагаж, Бурханд итгэсээр байна. Туулж гарсан бүх хавчлагын минь үеэр, намайг хэд хэдэн удаа баривчлагдахад, мөн миний туулсан бүх аюулын турш Бурхан намайг үргэлж хамгаалж, давж гарахад минь удирдан залдаг байсан. Тэр намайг хэзээ ч орхиогүй. Би одоо ч үүргээ гүйцэтгэсээр, миний нөхцөл байдал улам бүр дээрдэж, итгэл минь өссөөр байгаа, Бурханы тухайд би өчүүхэн ч эргэлздэггүй. Би үнэхээр ердөө үйлчлэл үзүүлэгч л юм гэж үү?” гэдэг. Чи хэнээс асууж байна вэ? Чамд буруу хүнээсээ асуугаад байгаа юм шиг санагдахгүй байна уу? Энэ бол чиний асуух ёстой асуулт биш. Ийм олон жил итгэгч байсныг чинь харгалзан үзвэл чи одоо яг ямар хүн болох талаараа тодорхой ойлголттой болсон байх ёстой. Ийм олон жил итгэсэн юм чинь үйлчлэл үзүүлэгч хэвээр байгаа эсэхээ мэдэхгүй байх боломжгүй биз дээ? Чи яагаад үнэн-бодит байдлыг эзэмшсэн эсэхээ асуухгүй байгаа юм бэ? Чи Бурханыг хайрлах сэтгэлтэй болсон уу? Муугаас зайлсан гэдгээ ямар нэг нотолгоогоор харуулсан уу? Бурхан маш олон жил ажиллаж, маш олон үг айлдсан; хэр олон үгийг нь чи олж авсан бэ? Хэр олон үг рүү нь орсон бэ? Бурханы засалт, харьцалт, чамд учруулсан шалгалт, цэвэршүүлэлтийн хэр ихийг нь чи хүлээн авсан бэ? Эдгээрийг хүлээн авахдаа чи гэрчлэлд зогссон уу? Чи Бурханыг гэрчилж чадах уу? Иовын туулсан шалгалттай тулгарвал чи Бурханыг үгүйсгэх болов уу? Ер нь чи Бурханд хэр их итгэдэг вэ? Чиний итгэл чинь ердөө л үнэмшил төдий юу, эсвэл жинхэнэ итгэл үү? Өөрөөсөө эдгээр асуултыг асуу. Эдгээр асуултын хариултыг ч мэдэхгүй байвал толгой чинь эргэсэн байна. Чамайг ердөө л бусдын үг, үйлдлийг дурайдаг, үйлчлэл үзүүлэгч гэж нэрлэгдэхэд ч тохирохгүй нэгэн гэж Би бодож байна.

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (IX)”-аас эш татав

Зан чанарын өөрчлөлт, Бурханы шаардлага юм уу үнэн-зарчмыг ямар нэгэн байдлаар хөндөхгүйгээр ямар нэг зүйл хийх: энэ бол үйлчлэл үзүүлж буй хэрэг. Та нар одоогоор ямар үе шатанд байна вэ? Ихэнхдээ чи үйлчлэл хийж байгаа; хааяа, үүргээ гүйцэтгэж буй бодитой байдал багахан байдаг—гэхдээ тэгэх үе нь ховорхон. Үнэнийг эрэлхийлэх гэдэг нь энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн үг; энэ бол үүргээ гүйцэтгэх нь нэгэн бүхэл зүйлийн улам бүр нэмэгдэх нэг хэсэг, үйлчлэл хийх нь улам бүр багасах нэг хэсэг болгохоор, үйлчлэл хийхээр зориулагдсан нэг хэсэг нь аажмаар бүхэлдээ үүрэг гүйцэтгэхэд зориулагдсан болдог болгохоор эрмэлзэх гэсэн үг юм. Тэгэхээр үйлчлэл үзүүлэх болон үүргээ гүйцэтгэх хоёрын хоорондох ялгаа юу вэ? Үйлчлэл үзүүлнэ гэдэг нь хийдэг зүйл чинь ядаж Бурханы зан чанарт халдахгүй байх тохиолдолд хийхийг хүссэн зүйлээ хийнэ гэсэн үг. Чиний үйлдлийг хэн ч мөрдөн шалгахгүй, хийдэг зүйл чинь боломжийн байгаа цагт энэ нь хангалттай. Чи зан чанараа өөрчлөх, аливааг үнэн-зарчмын дагуу хийх, Бурханы хүслийг хангах талаар анхаардаггүй, Бурханы зохион байгуулалт, зохицуулалтад яаж захирагдах, үүргээ яаж сайн биелүүлж, Бурханд үүнийгээ тайлагнах талаар бүр ч анхаардаггүй. Эдгээрийн алийг ч чи анхаардаггүй бөгөөд үүнийг үйлчлэл үзүүлэх гэдэг. Үйлчлэл үзүүлэх нь хамаг чадлаараа өөрийгөө зориулж, өглөөнөөс орой хүртэл боол мэт ажиллах явдал юм. Хэрэв чи тийм хүнээс, “Энэ олон жил хийсэн нөр их, шаргуу хөдөлмөр чинь бүгд юун төлөө байсан юм бэ?” гэж асуувал тэр “Ерөөл хүртэхийн төлөө л байхгүй юу” гэж хариулна. Энэ олон жил Бурханд итгэсний үр дүнд зан чанар нь өөрчлөгдсөн эсэх, Бурханы оршин тогтнолд бат итгэлтэй болсон эсэх, Бүтээгчийн зохион байгуулалт, зохицуулалтын талаар тодорхой хэмжээнд жинхэнэ ойлголт, туршлагатай болсон эсэхийг нь тэднээс асуух юм бол энэ бүхний хариуд шууд л “Үгүй” гэх бөгөөд эдгээрийн алийнх нь талаар ярьж чадахгүй. Зан чанарын өөрчлөлттэй холбогдох үзүүлэлтүүдийн алинд нь ч ахиц, дэвшил гаргаагүй үедээ тийм хүн зүгээр л цаг ямагт үйлчлэл үзүүлдэг. Хүн олон жил үйлчлэл үзүүлээд, завхарсан зан чанартай, Бурханы эсрэг үргэлж тэрсэлдэг, дандаа гомдоллодог, ихэвчлэн Бурханыг дуулгавартай дагаж чаддаггүй, гүн гүнзгий завхарсан, Өөрт нь захирагд гэж Бурхан яаж ч хэллээ гэсэн тэгж чаддаггүй гэдгээ өөрийн эрхгүй ойлгож авлаа гэж үзье. Тэд биеэ барих гэж оролддог ч энэ нь бүтдэггүй, өөрсдийгөө харааж, тангараг тавиад ч болдоггүй. Эцэстээ тэд: “Хүн үнэхээр завхарсан зан чанартай, тийм болохоор л Бурханы эсрэг тэрсэлж чаддаг юм байна. Ямар нэг зүйл тохиолдох бүрд хүмүүс үргэлж өөрсдийн гэсэн хүсэлтэй байж, Бурханы зохион байгуулалт, зохицуулалтыг байнга судалж байдаг. Хэдийгээр тэд зүтгэл гаргахыг хүсдэг ч зан чанар, ойворгон санаархал, хүсэл, санаа, тэмүүллийг нь ямар нэг зүйл хөндмөгц эдгээрийг хаяж, орхиж чаддаггүй. Тэд өөрсдийгөө сэтгэл хангалуун байлгах арга замаар аливааг хийхийг үргэлж хүсдэг. Би ийм шүү дээ, намайг удирдана гэдэг үнэхээр бэрх! Үүнийг яалтай билээ?” хэмээн олж мэддэг. Хэрэв тэд эдгээрийг тунгааж эхэлсэн бол хүний арга замын талаар аль хэдийн бага зэрэг ойлголттой болсон байдаг. Үйлчлэл хийж буй хүн заримдаа бодит ажил хариуцаж, зан чанараа өөрчлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвартай болж, үнэндээ өөрсдөө ч бас завхарсан зан чанартай, дэндүү биеэ тоосон, Бурханд захирагдаж чаддаггүй, энэ чигээрээ явбал горьгүй гэдгээ ойлгож авбал, эдгээрийг бодож чадах цаг ирвэл тэд эргэж эхэлсэн байх бөгөөд зан чанар нь өөрчлөгдөж, авралд хүрэх найдлага бий. Хэрэв хүн эдгээр зүйлийн талаар хэзээ ч боддоггүй, гагцхүү хөдөлмөрлөж л мэддэг бөгөөд Бурханы даалгаврыг гүйцэлдүүлэхийн тулд өмнөх ажлаа дуусгахад л хангалттай, зүтгэж дууссаныхаа дараа үүргээ зохистой биелүүлсэн байх болно гэж бодоод, Бурханы шаардлага юу болох, үнэн гэж юу болох, өөрөө Бурханыг дуулгавартай дагадаг хүнд тооцогдох эсэхээ хэзээ ч боддоггүй бол тэр хүн эдгээр зүйлийг хэзээ ч тунгаан боддоггүй. Үүрэгтээ иймэрхүү маягаар ханддаг хүн авралд хүрч чадах уу? Хариулт нь гэвэл үгүй. Тэд авралд хүрч, Бурханд итгэх зөв замд хөл тавиагүй, Бурхантай хэвийн харилцаа ч тогтоогоогүй бөгөөд тэгсэн атлаа махран зүтгэж, Бурханы гэрт үйлчлэл үзүүлдэг. Иймэрхүү хүн Бурханы гэрт үйлчлэл үзүүлж, Бурхан түүнийг харж хандаж, хамгаалдаг боловч Бурхан тэр хүнийг аврахаар төлөвлөдөггүй, харьцаж, засаж, шүүж, гэсгээдэггүй, мөн шалгалт, цэвэршүүлэлтэд ч оруулдаггүй; Бурхан түүнд энэ яваа насандаа тодорхой хэмжээний ерөөл хүртэх боломж л олгодгоос цаашгүй. Хэрэв эдгээр зүйлийг эргэцүүлж, сонсдог номлолоо ойлгох цаг ирвэл хүмүүс: “Тэгэхээр Бурханд итгэнэ гэж ийм юм байдаг байх нь. Тэгвэл би аврал хүртэхээр эрж хайх ёстой юм байна. Тэгэлгүйгээр үйлчлэл хийгээд сэтгэл ханавал энэ нь Бурханд итгэх итгэлтэй ямар ч хамаагүй болох нь” хэмээн ухаарна. Тэгээд, “Надад завхарсан зан чанарын ямар тал байдаг вэ? Энэ завхарсан зан чанар гэгч зүйл яг юу юм бэ? Ямартай ч би эхлээд Бурханд захирагдах ёстой!” гэж тунгаан боддог. Эдгээр зүйл үнэн болон зан чанарын өөрчлөлттэй холбоотой бөгөөд тэдэнд найдлага бий.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүн үнэний зарчмыг эрж хайснаар л үүргээ сайн биелүүлж чадна”-аас эш татав

Хэрвээ чи үнэнч үйлчлэл үзүүлэгч байж, бүр эцсээ хүртэл үйлчилж, чамд Бурханы даалгасан даалгаврыг биелүүлж чадвал үнэ цэнтэй амьдралаар амьдарна. Ингэж чадвал чи үлдэж чадна. Хэрвээ чи арай илүү хичээл зүтгэл гаргаж, арай илүү чармайж, Бурханыг мэдэх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж чаддаг, Бурханыг мэдэх тухай бага ч гэсэн ярьж чаддаг бол, Бурханд гэрчлэл хийж чадвал, түүнчлэн Бурханы хүслээс зарим зүйлийг ойлгож, Бурханы ажилд хамтран ажиллаж, Бурханы санаа зорилгод бага ч гэсэн санаа тавьж чадвал үйлчлэл үзүүлэгч хэмээх чиний хувь тавилан өөрчлөгдөнө. Тэгээд энэхүү хувь тавилангийн өөрчлөлт нь юу байх вэ? Чи зүгээр нэг үлдэж чадахаа болино. Биеэ авч яваа байдал, хувийн хүсэл тэмүүлэл, эрэлхийлэлд чинь үндэслэн Бурхан чамайг сонгогдсон хүмүүсийн нэг болгоно. Хувь тавилангийн чинь өөрчлөлт энэ байх болно. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн хувьд үүнээс хамгийн сайхан зүйл нь юу вэ? Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг болж чадах нь юм. Хэрвээ тэд ингэвэл үл итгэгчид шиг дахиж амьтны төрлийг олохгүй гэсэн үг юм. Энэ нь сайн зүйл үү? Тийм ээ, энэ бас сайн мэдээ: Энэ нь үйлчлэл үзүүлэгчийг төлөвшүүлж болно гэсэн үг юм. Үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд, Бурхан түүгээр үйлчлүүлэхээр урьдчилан тогтоомогц тэр мөнхөд үйлчилнэ гэсэн үг биш; заавал ийм байх албагүй. Энэ хүний хувь хүнийх нь биеэ авч явах байдалд нь тааруулан Бурхан түүнийг зохицуулж, хариу өгнө.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө X”-аас эш татав

Бурханы ажил дуусах үед хэрвээ хүн “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн цолоос ангижирчихсан, энэ нэршлээс салчихсан, энэ нөхцөл байдлыг ардаа орхичихсон байвал энэ бол баярт үйл явдал, үгүй гэж үү? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, тэр хүн Бурханы нүдэнд бол хар хүн, үл итгэгч байхаа больсон гэсэн үг; тэд одоо Бурханы гэр болон хаанчлалын гишүүн. Бурханы гэр болон хаанчлалын гишүүн гэсэн энэ цол хаанаас гарч ирэв? Хүмүүс үүнийг хэрхэн олж авах вэ? Энэ нь төлөөс төлж, үнэнийг ойлгож, эрэлхийлж, зан чанарын тодорхой түвшний өөрчлөлтөд хүрсний үр дүн байдаг; чи одоо Бурханд захирагдаж, Түүнийг хүндэтгэж чаддаг бөгөөд Түүний гэрийн гишүүн болсон. Иов болон Петрийн адил чи Сатаны хавчлага, завхралыг ахин туулахгүй. Бурханы гэр, хаанчлалд чи эрх чөлөөтэйгөөр амьдарч чадна, завхарсан зан чанарынхаа эсрэг дахин тулалдах шаардлагагүй; Бурханы нүдэнд чи бол жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл, жинхэнэ хүн юм. Энэ нь Сатаны завхруулсан хүний бэрхшээл зовлонгийн өдрүүд дууссан гэсэн үг; одоо бол хүн Бүтээгчийн төрх байдлын гэрэлд, Бурхантай хамт амьдарч чадах амар амгалан, баяр баясал, аз жаргалын цаг үе. Энэ нь тэмдэглүүштэй зүйл биш гэж үү? (Мөн.) Харин бусад хүмүүс эцэстээ “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн нэршлийг хаяж чадаагүй хэвээр бөгөөд Бурханы ажил дуусгавар болох тэр мөчид “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн цол, толгой дээрээ тавьсан өнөөх “лаврын титэм”-ээсээ салаагүй л байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь тэд хар хүн чигээр, Бурханы нүдэнд үл итгэгч хэвээр үлдэнэ гэсэн үг. Яагаад ийм хоёр утга илэрхийлдэг вэ? Шалтгаан нь энэ хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрээгүй, Бурханд захирагдах байтугай Түүнийг хүндэтгэж ч чаддаггүйд оршиж байгаа юм; үр дүнд нь Бурханы гэр, хаанчлал тэдэнд огт хамаагүй байх болно. Тэнд хамаарахгүй болохоор тэд хаана байх вэ? Тэд Бурханы хаанчлалын гадна амьдарна. Тийм хүмүүсийг “үйлчлэл үзүүлэгч” гэж нэрлэсээр байх болно, энэ нь Бурхан тэднийг дагалдагчаа гэж харахгүй, тэд Түүний гэрийн гишүүн болохгүй гэсэн үг юм. Бас тэд хэзээ ч Бурханы дагалдагч байж чадахгүй, Бурхан тэднийг хүлээн зөвшөөрөхгүй, тэд Түүний ерөөл, нигүүлслийг хэзээ ч хүртэхгүй гэсэн үг. Мэдээж, энэ нь бас тэдэнд хэзээ ч Бурханы хаанчлалын сайн ерөөлийг Түүнтэй хуваалцах эсвэл амар амгалан, баяр баяслыг олж авах боломж гарахгүй гэсэн үг. Тийм боломжууд үгүй болсон байх болно. Тиймээс тэдний хувьд энэ нь тэмдэглүүштэй баярт мөч байх уу, эмгэнэлтэй мөч байх уу? Эмгэнэлтэй мөч байх болно. Одоохондоо тэдэнд “үйлчлэл үзүүлэгч” гэсэн цол өгөөд Бурханы гэр, хаанчлалын гадна байлгах болно, энэ бол хожим болох зүйл бөгөөд одоохондоо бид энэ талаар ярихгүй. Товчхондоо тэдэнтэй хэрхэн харьцах нь Бурханы хаанчлалын хүмүүстэй хэрхэн харьцахаас асар их ялгаатай байх болно. Байр суурь, тэдэнд хандах хандлага гээд бүх талаар өөр байна. Бурханыг ажиллаж, хүн төрөлхтөнд авралыг авчрах цаг үед энэ хүмүүс үнэнийг олж авч, зан чанараа өөрчилж чадаагүй нь тэднийг өрөвдмөөр болгож байгаа бус уу? Тэд үнэхээр өрөвдмөөр! “Үйлчлэл үзүүлэгч” хэмээх цолын тухай хэлсэн зарим нэг зүйл энэ. Зарим хүн “Таныг ‘үйлчлэл үзүүлэгч’ гэх нэр томьёог дурдах төдийд надад эсэргүүцэл төрдөг; надад тийм хандлага л байдаг. Та намайг үйлчлэл үзүүлэгч байлгах юм бол би дургүй, аз жаргалгүй байх болно. Та намайг үйлчлэл үзүүлэгч биш гэж хэлээд оронд нь Бурханы ардуудын нэг гэж нэрлэвэл, тэдний хаана нь ч хүрэхгүй байсан ч надад сайхан байх болно. Та намайг үйлчлэл үзүүлэгч гэж дуудахгүй л бол болох нь тэр. Бүхий л амьдралынхаа туршид миний эрэлхийлсэн ганц л зүйл, цорын ганц туйлын зорилго бол энэ. Миний найдан хүлээж буй ганц зүйл бол ‘үйлчлэл үзүүлэгч’-ийн цолоос ангижрах. Их юм гуйгаагүй шүү дээ” гэж хэлсэн. Ийм хүмүүсийн талаар чи юу гэж бодож байна? Үнэнийг эрэлхийлдэг хүний хандлага энэ мөн үү? (Үгүй.) Энэ ямар төрлийн хандлага вэ? Энэ бол сөрөг хандлага биш гэж үү? (Мөн.) “Үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн цолоос ангижрах гэж мэрийх шаардлагагүй, учир нь амьдралынхаа явцад гаргасан ахиц дэвшлийн чинь түвшинд үндэслэж чамд үүнийг оноосон. Чи үүнийг өөрийн хүслээр шийдэж чадахгүй; энэ нь хүний хүслээс шалтгаалдаггүй, харин хүн ямар зам дээр байгаа, тухайн хүний зан чанарт өөрчлөлт гарсан эсэхээс шалтгаалдаг. Хэрэв чи ердөө л “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн цолоос ангижрахыг хичээх зорилготой бол үүнээс хэзээ ч ангижрахгүй. Чамд Би үнэнийг хэлье: Үлдсэн амьдралынхаа турш энэ чамтай үлдэнэ. Хэрэв чи оронд нь үнэнийг эрэлхийлэхэд төвлөрч, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чадвал энэ цол аажимдаа алга болно. Тиймээс, үүнийг энэ хоёр өнцгөөс харах юм бол Бурхан “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн цолыг хүмүүст хүчээр тулгасан байна уу? Огтхон ч тийм биш! Энэ бол Бурханы хүн төрөлхтөнд хүчээр тулгасан цол биш, эсвэл код үг, дуудах нэр томьёо, хүрэх газар ч биш. Энэ нь амийн өсөлтийнхөө явцад хүмүүсийн хүрсэн түвшинд үндэслэдэг. Амь чинь хэр их өссөн, зан чанар чинь хэр их өөрчлөгдсөн байна, тэр хэмжээгээр чи “үйлчлэл үзүүлэгч”-ийн цолоос салсан байдаг. Хэрэв нэг өдөр чи Бурханыг хүндэтгэж, Түүнд захирагдаж чаддаг болбол тэр үед хүссэн ч энэ цолыг ахин зүүхгүй. Энэ нь хүний эрэл хайгуул, үнэнд хандах хандлага, явж байгаа замд суурилдаг.

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (IX)”-аас эш татав

Өмнөх: 2. Бурханы төлөө бүхнээ орхиж, зарлагадсан зарим хүн яагаад үйлчлэл үзүүлэгч болдог тухай

Дараах: 4. Амь олж авсан байх болон амьгүй байх гэж юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх