Гамшгийн өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцохыг хүсэж байна уу?