Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Шинэ магтан дуу | Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг

Шинэ магтан дуу | Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг

Хүмүүс Бурханы үг болон ажилтай нүүр тулахаараа Тэр чухал үгсийг гэгээн зү… Бүрэн эх

Их Эзэн бол миний Амьд Аврагч | “Хэрэв Бурхан намайг авраагүй бол” | Христ сүмийн магтал дуу

Их Эзэн бол миний Амьд Аврагч | “Хэрэв Бурхан намайг авраагүй бол” | Христ сүмийн магтал дуу

Би энэ дэлхийн аясаар хөвсөөр байх байлаа, Шаргуу тэмцэлдэж, гэм нүгэлдээ … Бүрэн эх

Аврагдаж, төгс болгуулах хүмүүсийн хувьд Бурханы ажлын гурван үе шат хэрхэн аажмаар гүнзгийрдэг вэ?

Хүний авралын ажилд гурван үе шат хэрэгжсэн, иймд Сатантай хийх тулаан нь Сатаны бүрэн ялагдлаас өмнөх гурван үе шатанд хуваагддаг гэж хэлж болно. Бүрэн эх

Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?”

Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?”

Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй нь тодорхойгүй байсан. Одоо би хариултыг … Бүрэн эх