Христийн гоцлол дуу

Холбогдох 16 контент

Сайн мэдээний магтан дуу “Үнэнийг эзэмшдэг эсэхээс нь хамаарч Бурхан хүний төгсгөлийг шийддэг”

Бурхан хүн дээр ажиллаж эхэлсэн үе биш,хүн бүрийн төгсгөлийг тодорхойлох цаг үе юм.Бурхан хүн бүрийн үг, үйлдлийг, Бурханыг дагасан тэдний зам, тэдний төрөлх шинж чанар болон эцэстээ тэд биеэ хэрхэн авч явсныг бүртгэлийн…

2020-05-01

“Бурхан хүнийг шийтгэх өдөр ойрхон байна” Сайн мэдээний магтан дуу

Аймшигтай том нүгэл үйлдсэнээсээ болоодолон хүн айн түгшиж,санаа зовдог бөгөөд ганц ч удаасайн үйл үйлдээгүйгээсээ болжолон хүн өөрсдөөсөө ичдэг.Гэсэн ч нүглээсээ ичих нь байтугай,муу байснаа улам дордож,Бурханы зан чана…

2020-04-22

Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэх итгэлийн тухай онч мэргэн үгс”

Бурханд итгэх итгэлийн хамгийн гол хэсэг ньБурханы үгийг өдөр бүр унших билээ.Өдөр тутамд хийх шаардлагатай дасгал ньБурханд залбирч, өөрийгөө эргэцүүлэх байдаг.Итгэлийн гол чухал нь үнэнийг хэрэгжүүлж,үйлдэлдээ зарчим б…

2020-04-15

Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ардууд төлөвших тусам, агуу улаан луу улам сүйрнэ” гоцлол дуу

Бүх хүмүүсийг бүрэн төгс болж,бүх үндэстэн Христийн хаанчлалд ороходдолоон аянга нижигнэнэ.Энэ шат руу өнөөдөр ойртож,тэрхүү үе шат руу урагшилж байна.Энэ бол удахгүй биелэх Бурханы төлөвлөгөө.Бурханы хэлсэн үг бол Түүни…

2020-04-14

Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийг орхигсод мөнхийн шийтгэл амсана” гоцлол дуу

Бурханы хэлдгийг хүмүүс анхаарахгүй байсан чЕсүсийг дагадаг ариун гэгдэх хүмүүст Тэр хэлэхийг хүссээр байдаг.Есүс үүлэн дээр бууж ирэхийг нүдээрээ харах үе ньзөвт байдлын Нар нийтэд үзэгдэх үе байна.Есүс тэнгэрээс буун и…

2020-04-04

Христийн сүмийн дуу “Бурхан бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын үндэс” гоцлол дуу

Бурханы сүүлчийн ажил нь зөвхөн хүнийг шийтгэхийн төлөө биш,түүнчлэн хүний хүрэх газрыг зохицуулж,хийсэн бүгдийнхээ төлөө бүхний сайшаалыг хүртэхийн төлөө юм.Бурхан Өөрийнх нь хийсэн зүйл зөв гэдгийг,хийсэн бүхэн нь зан …

2020-04-04

Magtan duu - Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ (Эрэгтэй гоцлол дуу)

Бурхан Өөрийн ажлыг энэ бохир заваан, завхарсан хүмүүст хийж,энэ бүлэг хүмүүсийг төгс болгохын тулдӨөрийгөө тодорхой түвшинд дорд болгосон.Бурхан зөвхөн хүмүүсийн дунд амьдарч, идэж,хүмүүсийг хариулж,хүмүүсийг хэрэгтэй з…

2020-04-02

Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн” (Эрэгтэй гоцлол дуу)

Бурхан газар дэлхийг бүхлээр нь захирдаг,хүний бүх үйлдэл хэргийг харж байдаг.Тэр бүхнийг Өөрийн хүслээр,Тэр бүхнийг Өөрийн төлөвлөгөөний дагууалхам алхмаар удирддаг.Энэ бүхэн чимээгүй,тэнгэр газрыг донсолгом биш ч,Түүни…

2020-04-02

Magtan duu - Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувиршгүй (гоцлол дуу)

Magtan duu - Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувиршгүй (гоцлол дуу)Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувиршгүй.Бурхан бол амиар хангагч,цор ганц хөтөч.Түүний үгийн утга учир, үнэ цэнэ,хүн төрөлхтөнд танигдаж, хүлээн зөвшөөрөгдсө…

2020-03-29

Христийн сүмийн дуу “Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна”

Бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн.Тэр энэ хүн төрөлхтнийг бүтээсэн.Тэр эртний Грекийн соёл,хүний соёл иргэншлийн зохион бүтээгч билээ.Зөвхөн Бурхан энэ хүн төрөлхтнийгтайвшруулдаг, тайвшруулдаг.Зөвхөн Бурхан энэ хүн төрөлхтө…

2020-03-24

Magtan duu - Төгс Хүчит Бурханыг магтан дуулъя

magtan duu - Төгс Хүчит Бурханыг магтан дуулъяТөгс Хүчит, хайр татам БурханТаныг бид үүрд, Таныг бид үүрд магтан дуулна!Та бол махбодоор илэрсэн жинхэнэ Бурхан,алдар суутай ирсэн Аврагч.Та бол хүн төрөлхтнийг аврахын тул…

2020-03-21

Христийн сүмийн дуу “Бүх улс үндэстэн, ард түмнийг шүүх Бурханы шүүлт”

Бурханы хаанчлал бүхэлдээ биеллээ олж,дэлхий рүү ил тод бууж ирсэн;түүнчлэн энэ нь Бурханы шүүлтбүхэлдээ тохиосон гэдгийг илтгэдэг.Бүх гай гамшиг ээлж дараалан тохиолдоно;бүх улс үндэстэн, бүх газар нутаг гамшиг туулна—т…

2020-03-16

Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтнийг удирдахын ач холбогдол” Эрэгтэй гоцлол дуу

Бурханы удирдлага болТүүнийг шүтэн мөргөж, дагах Хүмүүсийг олж авах юм.Сатаны ялзруулсан энэ хүн төрөлхтөнтүүнийг эцгээ гэж харахаа болино.Хүмүүс түүний муухай царайг мэдээд голж,Бурханы шүүлт гэсгээлтийг хүлээн авна.Тэд…

2020-03-15

Испанийн магтан дуунууд “Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг” Эмэгтэй гоцлол дуу

Хүнд хайртай учраас аврахын тулдБурхан эцсийн өдрүүдэд махбод болдог.Хайрандаа хөтлөгдөн Тэр өнөөдрийн ажлыг хийдэг.Энэ нь хайрын үндсэн дээр хийгддэг.Эвдэрч, завхарсан хүмүүсийг аврахаарБурхан махбодтой болж, гутамшиг а…

2020-02-13

Magtan duu 2019 MV “Хүний төлөө Бурханы хийдэг бүхэн чин сэтгэлийнх” дуу бүжиг (Lyrics)

Бурханы хийдэг бүх зүйл хий хоосон биш, бодитой байдаг.Бурхан хүмүүсийн дунд ирж, эгэл хүн болон даруусдаг.Жаахан ажил хийж, цөөхөн үг хэлээд л Тэр явчихдаггүй,харин ертөнцийн зовлонг туулахаар хүмүүсийн дунд үнэхээр ирд…

2019-10-30

Магтан дуу “Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлон ертөнцийг дүүргэдэг”

Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлон ертөнцийг дүүргэдэгБурхан бүх зүйлийг өндрөөс харж, бүх зүйлийг өндрөөс ноёрхдог.Үүний нэгэн адил Тэр Өөрийн авралыг газар дэлхий рүү илгээсэн.Бурханы хараагүй хором мөч гэж хэзээ ч ү…

2018-09-19