Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип-Христ бол амийн эх сурвалж, мөн Библийн Эзэн юм

“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип-Христ бол амийн эх сурвалж, мөн Библийн Эзэн юм

Библи бол Бурханы үг болон биднийг амиар хангаж чадах хүний туршлага, гэрч… Бүрэн эх

Христийн сүмийн магтан дуу | “Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ”

Христийн сүмийн магтан дуу | “Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ”

“Үнэн” бол амьдралын хамгийн бодит онч мэргэн үг, Бүх хүн төрөлхтний дунд… Бүрэн эх

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы илэрхийлдэг бүх үнэн нь мөнх амийн зам юм гэдгийг хүн ойлгох ёстой

Бурхан Өөрөө амь ба үнэн бөгөөд Түүний амь ба үнэн хамт оршдог. Үнэнийг олж авах чадваргүй хүмүүс амийг хэзээ ч олж авахгүй. Бүрэн эх

Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг хэрхэн ойлгох вэ?

Үнэн нь хүний ертөнцөөс ирдэг боловч хүмүүсийн дундах үнэн нь Христээр дамжуулагдсан. Бүрэн эх