Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Өөрийн жинхэнэ мөн чанараа тод харах нь

Шиаошиао, Шизоу хот, Жиангсу муж Чуулганы ажлын хэрэгцээнээс шалтгаалан намайг өөр газарт үүрэг гүйцэтгүүлэхээр дахин хуваарилсан юм. Тэгэхэд, тэр газарт сайн мэдээний ажил нэлээн уналттай, ах эгч нарын нөхцөл байдал ер…… Бүрэн эх

2018-01-07 14:44:49

Солигдсон талаар эргэцүүлэл хийсэн нь

И Рань   Лайву хот, Шаньдун муж Хэсэг хугацааны өмнө, чуулганы ажилтнуудаа өөрчилдөг зарчмын талаар ойлголтгүйгээсээ болж чуулганы нэгэн ахлагч солигдох үед дотор минь нэгэн ойлголт гарч ирэв. Өөрийн харж…… Бүрэн эх

2018-01-08 04:44:49

Би Христийг харахад нийцэхгүй

Хуанбао    Далиан хот, Лиаонин муж Төгс Хүчит Бурханд анх итгэж эхэлснээсээ хойш Христийн хувийн үйлчлэлийг хүлээн авч чадах, Түүний сургаалыг өөрсдийн чихээрээ сонсож чадах ах эгч нарыг би байнга бахдан биш…… Бүрэн эх

2018-01-08 05:44:49

Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм

Линшин   Шижиацуан хот, Хэбэй аймаг Хэдэн хоногийн өмнө би Нөхөрлөл болон Амийн оролтын IV номлолд байдаг “Бодит үнэнд орох арга зам” хэсгээс уншихад: “Тухайлбал, одоо буруу замаар эргэсэн хэн нэгэн байгаа бол…… Бүрэн эх

2018-01-08 11:44:49

Цайлган хүмүүс шудрага хүмүүс байх албагүй

Чэн Минжи   Шэньси аймгийн Шиань хот Би өөрийгөө нийтэч, шулуухан төрлийн хүн гэж үздэг. Би хүмүүстэй маш шулуухан ярьчихдаг, хэлэхийг хүссэн зүйлээ тойруулаад байлгүй шулуухан хэлчихдэг. Хүмүүстэй харилц…… Бүрэн эх

2018-01-08 17:44:49

Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн

Чанкай   Бенкси хот, Ляонин муж t “Сайн залуус хамгийн сүүлд дуусдаг” гэсэн нийтээрээ хэрэглэдэг хэллэг бол миний хувьд дэндүү сайн мэддэг хэллэг юм. Нөхөр бид хоёр ямар ч илүү дутуу зангүй хүмүүс ба…… Бүрэн эх

2018-01-08 19:44:49

Би Бурханы авралыг мэдэрсэн

Ченг Хао   Ионжоу Хот, Хунань Муж Бурханы нигүүлслээр, миний эхнэр бид хоёр хоёрдугаар шугамын сайн мэдээний багт үүрэг гүйцэтгэхээр тушаал дэвшсэн. Түүнээс хэсэгхэн хугацааны өмнө эхнэр маань багий…… Бүрэн эх

2018-01-09 00:44:49

Шударга хүн байх нь амаргүй

Зишин   Ухань Хот, Хубей Муж Бурханы үгээр хооллож, ундлан, номлол сонсох замаар шударга хүн байхын ач холбогдлыг би ойлгож, үнэнч шударга хүн болохын төлөө хичээн ажиллаж эхэлсэн. Хэсэг хугацаа өнгөрсний …… Бүрэн эх

2018-01-09 09:44:49

Бурханд итгэх замд орох нь

Ронгуанг   Харбин хот, Хэйлонжиан аймаг Бурханы энэрлээр, 1991 онд би Төгс Хүчит Бурханыг өвчний улмаас дагаж эхэлсэн юм. Тэр үед би Бурханд итгэх талаар юу ч мэддэггүй байсан хэдий ч, сонирхолтой нь Төг…… Бүрэн эх

2018-01-09 21:44:49

Их гай зовлонгоос би гайхалтай ашиг тусыг хүртсэн

Ронгуанг   Зэнгзоу хот, Хенан аймаг Төгс Хүчит Бурханыг дагасны дараа би Бурханд итгэснээсээ болж шоронд хоригдсон юм. Тухайн үед би шинэхэн итгэгч байсан ба өөрийн гэрчлэлд бат зогсох хүчийг Бурхан нада…… Бүрэн эх

2018-01-09 22:44:49

Өөрийн жинхэнэ мөн чанараа тод харах нь

Шиаошиао, Шизоу хот, Жиангсу муж Чуулганы ажлын хэрэгцээнээс шалтгаалан намайг өөр газарт үүрэг гүйцэтгүүлэхээр дахин хуваарилсан юм. Тэгэхэд, тэр газарт сайн мэдээний ажил нэлээн уналттай, ах эгч нарын нөхцөл байдал ер…… Бүрэн эх

2018-01-07 14:44:49

Солигдсон талаар эргэцүүлэл хийсэн нь

И Рань   Лайву хот, Шаньдун муж Хэсэг хугацааны өмнө, чуулганы ажилтнуудаа өөрчилдөг зарчмын талаар ойлголтгүйгээсээ болж чуулганы нэгэн ахлагч солигдох үед дотор минь нэгэн ойлголт гарч ирэв. Өөрийн харж…… Бүрэн эх

2018-01-08 04:44:49

Би Христийг харахад нийцэхгүй

Хуанбао    Далиан хот, Лиаонин муж Төгс Хүчит Бурханд анх итгэж эхэлснээсээ хойш Христийн хувийн үйлчлэлийг хүлээн авч чадах, Түүний сургаалыг өөрсдийн чихээрээ сонсож чадах ах эгч нарыг би байнга бахдан биш…… Бүрэн эх

2018-01-08 05:44:49

Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм

Линшин   Шижиацуан хот, Хэбэй аймаг Хэдэн хоногийн өмнө би Нөхөрлөл болон Амийн оролтын IV номлолд байдаг “Бодит үнэнд орох арга зам” хэсгээс уншихад: “Тухайлбал, одоо буруу замаар эргэсэн хэн нэгэн байгаа бол…… Бүрэн эх

2018-01-08 11:44:49

Цайлган хүмүүс шудрага хүмүүс байх албагүй

Чэн Минжи   Шэньси аймгийн Шиань хот Би өөрийгөө нийтэч, шулуухан төрлийн хүн гэж үздэг. Би хүмүүстэй маш шулуухан ярьчихдаг, хэлэхийг хүссэн зүйлээ тойруулаад байлгүй шулуухан хэлчихдэг. Хүмүүстэй харилц…… Бүрэн эх

2018-01-08 17:44:49

Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн

Чанкай   Бенкси хот, Ляонин муж t “Сайн залуус хамгийн сүүлд дуусдаг” гэсэн нийтээрээ хэрэглэдэг хэллэг бол миний хувьд дэндүү сайн мэддэг хэллэг юм. Нөхөр бид хоёр ямар ч илүү дутуу зангүй хүмүүс ба…… Бүрэн эх

2018-01-08 19:44:49

Би Бурханы авралыг мэдэрсэн

Ченг Хао   Ионжоу Хот, Хунань Муж Бурханы нигүүлслээр, миний эхнэр бид хоёр хоёрдугаар шугамын сайн мэдээний багт үүрэг гүйцэтгэхээр тушаал дэвшсэн. Түүнээс хэсэгхэн хугацааны өмнө эхнэр маань багий…… Бүрэн эх

2018-01-09 00:44:49

Шударга хүн байх нь амаргүй

Зишин   Ухань Хот, Хубей Муж Бурханы үгээр хооллож, ундлан, номлол сонсох замаар шударга хүн байхын ач холбогдлыг би ойлгож, үнэнч шударга хүн болохын төлөө хичээн ажиллаж эхэлсэн. Хэсэг хугацаа өнгөрсний …… Бүрэн эх

2018-01-09 09:44:49

Бурханд итгэх замд орох нь

Ронгуанг   Харбин хот, Хэйлонжиан аймаг Бурханы энэрлээр, 1991 онд би Төгс Хүчит Бурханыг өвчний улмаас дагаж эхэлсэн юм. Тэр үед би Бурханд итгэх талаар юу ч мэддэггүй байсан хэдий ч, сонирхолтой нь Төг…… Бүрэн эх

2018-01-09 21:44:49

Их гай зовлонгоос би гайхалтай ашиг тусыг хүртсэн

Ронгуанг   Зэнгзоу хот, Хенан аймаг Төгс Хүчит Бурханыг дагасны дараа би Бурханд итгэснээсээ болж шоронд хоригдсон юм. Тухайн үед би шинэхэн итгэгч байсан ба өөрийн гэрчлэлд бат зогсох хүчийг Бурхан нада…… Бүрэн эх

2018-01-09 22:44:49