Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ?

2018-01-10

Шузин   Шангси Муж

Би бардам, биеэ тоосон хүн бөгөөд албан тушаал миний хувьд Ахиллесын өсгий байсаар байлаа. Олон жилийн туршид би нэр төр, албан тушаалд хүлээстэй байж түүнээс өөрийгөө чөлөөлж чадаагүй. Би байн байн томилогдож, халагдсаар байсан; би албан тушаалдаа олон удаа азгүйтэж байсан бөгөөд замын туршид олон ч удаа албан тушаалаасаа бууж байлаа. Надтай харьцаж, цэвэршүүлсэн олон жилийн дараа би өөрийгөө албан тушаалдаа нухацтай ханддаггүй байжээ гэж мэдэрсэн. Би удирдагч байгаа цагтаа Бурханаар төгс төгөлдөр болгогдож чадна, хэрвээ би удирдагч биш байсан бол надад хүсэл найдвар байхгүй гэсэн бодолтойгоор өнгөрсөн хугацаанд байсантайгаа адил байхыг хүсээгүй. Би ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаагаасаа үл шалтгаалан зөвхөн үнэнийг хайх хэрэгтэй байсан, би Бурханаар төгс болгогдоно гэдгээ ойлгосон; нэр хүнд, албан тушаалын хойноос хөөцөлдөх нь антихристүүдийн арга зам юм. Би одоо, ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаагаасаа үл хамааран албан тушаалгүйгээр үнэнийг хүлээн авч чадна гэдгээ мэдэрч байна. Бүтээл үүргээ биелүүлэх нь тэнгэр, газрын хууль билээ. Та хаана ч байсан ялгаагүй Бурханы зохион байгуулалтыг хүлээж авах хэрэгтэй. Нэр алдар, албан тушаалын ялзрал илрэх үед үнэнийг эрэлхийлэх замаар үүнийг шийдэж чадна. Үүргээ биелүүлэх явцад надад юу ч тулгарсан хамаагүй, би үнэнийг ойлгож байгаа цагтаа үнэ төлөх хүсэлтэй байна. Үүний нөлөөн дор би үнэнийг эрэлхийлэх замаар/жимээр аль хэдийнэ алхсан мэт санагдсан. Би хүнлэг байдал, сэдэл шалтгааныг дахин олсон гэж бодсон. Бурхан зүрх сэтгэлийг хайж, оюун ухааныг нягтлан шалгадаг. Үнэнийг эрэлхийлэхдээ би цэвэр байгаагүйг, үнэнийг эрэлхийлэх замаар үнэн зөвөөр алхаагүйг Тэр мэдсэн. Намайг цэвэрлэж, аврахын тулд ямар арга барилыг ашиглахаа Бурхан мэдэж байсан.

Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ

2013 оны 06 дугаар сарын сүүлчээр эндхийн удирдагч халагдсан. Дараа нь ах, эгч нар намайг шинэ удирдагчаар сонгосон. Бурханы гэр бүл намайг өндийн босож тухайн ажлыг хийхийг зөвшөөрсөн. Тийм агуу үүрэг хариуцлагыг би өөртөө хүлээн авна гэж сонсоод надад үнэний бодит байдал байхгүй, би тэр ажлыг хийж чадахгүй байх гэсэн мэдрэмж төрсөн. Цар хүрээ нь үнэхээр том байсан бөгөөд тэнд үнэхээр олон ах, эгч нар байсан. Би тэднийг хэрхэн удирдаж чадах юм бэ? Надад байснаас илүү дотоод шалгуур хангасан чанартай халагдсан олон хүмүүс тэнд байсан. Би хэрхэн илүү сайнаар хийж чадсан юм бэ? Энэ нь, намайг ил гаргахгүй гэж үү? Би амжилт, дутагдлыг хүсэхгүй байсан. Би үүргээ биелүүлж чадаж л байвал тухайн ажил шаардлагатай газарт боломжит бүх зүйлээ хийдэг. Үр дүнд нь, ингэж татгалзсан: “Үгүй ээ, би энэ ажилд тохирохгүй/хийх чадваргүй. ...” Би бүхий л шалтаг, тайлбарыг олсон. Би үүнийг хийхдээ ухаалаг, үндэслэлтэй байсан, тэр бол үнэн гэж бүрэн итгэсэн. Хожим нь, ах, эгч нарын нөхөрлөлөөр дамжуулан би агуу улаан лууны “Тэдгээр нь том байх тусмаа, илүү чанга унадаг” ба “Оргил дээр ганцаарддаг.” хорыг дотроо хадгалж байснаа ухаарч чадсан; би албан тушаалын улмаас дахин тарчлахыг хүсээгүй. Хэдийгээр би шалтаг гаргахдаа, тэр шалтгаан нь үнэнийг эрэлхийлээгүй бас уг чанар нь хэтэрхий хорон муу байсан бөгөөд бүхий л муу муухай зүйлсийг хийсний улмаас халагдсан хүмүүсийн төлөө байсан гэдгийг мэдэж байсан ч, хэрвээ би гайхамшигтай сайн удирдагч байгаагүй бол муу ёрын зүйл хийх боломж байхгүй байх байсан гэж бодлынхоо чанадад итгэж байсан; энэ бол миний өөртөө зориулсан хамгаалалт байлаа. Тэгээд би одоогийн гэр бүл маань бас миний ирээдүй хэтийн төлөв байхгүй болсон бөгөөд би одоо агуу улаан лууны мөшгилт дор байгаа гэж бодсон. Хэрвээ би агуу удирдагч болсон бол, тэгээд эцэст нь надад үнэн байхгүйн улмаас би Бурханы зан чанарыг гомдоон хөөгдсөн бол би цаашид үнэхээр амьдарч чадахгүй байх байсан. Би ийм үзэл, хоронд хүлэгдээд байсан учраас харанхуйд, тарчлаан дунд амьдарч байжээ. Зовж шаналан байхдаа би Бурханд хандан уйлахаас өөр аргагүй болсон: “Өө, Бурхан минь, энэ үүрэг хариуцлагатай нүүр тулаад би, Та намайг өргөмжилсөн гэдгийг мэдэж байна. Энэ үүрэг хариуцлагаас татгалзах нь Бурханаас урван тэрсэлж буй хэрэг гэдгийг би мэднэ, би ингэж зүрхлэхгүй. Би Бурханы уурыг хүргэхээс айж байна. Гэхдээ би яг одоо, Сатаны хоронд хүлэгдэн амьдарч үүнээсээ гарч чадахгүй байна. Энэ агуу үүрэг хариуцлагыг хүлээхээс би гүнээ айж байна, миний уг чанар хэтэрхий аюултай, надад үнэн байхгүй, би маш их муу үйл хийснийхээ улмаас шийтгэгдэнэ гэж айж байна. Өө, Бурхан минь, би шаналал зовлонг мэдэрч яахаа ч мэдэхгүй гайхашраад байна. Аврал гэж юу болохыг, Бурханд хэрхэн захирагдахыг би мэдэхгүй. Бурхан минь, Таныг надад тусалж, намайг авраач гэж гуйж байна.” Залбирах явцад Бурхан намайг “Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх вэ?” номны үгээр гэгээрүүлсэн: “Миний талаарх та нарын мэдлэг зөвхөн тийм үл ойлголцлоос хол байгаад зогсохгүй; түүнээс ч илүүтэйгээр Бурханы Сүнсний эсрэг та нарын доромжлол, Тэнгэрийг гутаах явдал байдаг. Ийм учраас, та нарынх шиг ийм итгэл нь та нарыг Надаас цаашид холдон явахад хүргэж, Намайг илүү их эсэргүүцэхэд хүргэнэ гэдгийг Би та нарт хэлж байна. Олон жилийн ажлын туршид, та нар олон үнэнийг харсан боловч Миний чих юу сонссоныг та нар мэдэх үү? Та нарын хичнээн нь үнэнийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байна вэ? Та нар үнэнд төлбөр гаргахад бэлэн гэж бүгдээрээ итгэдэг ч хэд чинь үнэний төлөө үнэхээр зовсон бэ? Та нарын зүрх сэтгэл дотор оршин байгаа бүхэн нь гэм буруу бөгөөд тиймээс та нар хэн ч байсан хамаагүй бүх хүнийг зальтай, шулуун бус гэж итгэдэг.” Бурханы шүүлтийн үгс нүргэлэх аянга адил байж миний эргэлзээ, шаналлыг айдас, чичиргээ болгон хувиргасан. Ялангуяа, “Бурханы Сүнсний эсрэг та нарын доромжлол” “Тэнгэрийг гутаах явдал” ба “Та нарын зүрх сэтгэл дотор оршин байгаа бүхэн” хэмээх үгс зүрх рүү минь хатгах жад адил байж надад зөвт байдал, сүр жавхлан, Бурханы зан чанарын уур хилэнг мэдрүүллээ. Миний одоогийн нөхцөл байдал Бурханыг үнэхээр эсэргүүцэн, гутаан доромжилж байгааг бас энэ нь хэтэрхий аймшигтай байсныг би олж харсан! Үүнээс болоод, би Бурханы өмнө шалдаа бууж, Түүнд захирагдахаар эрэлхийлэн тэрсэлсэн зүрх сэтгэл минь эргэсэн. Би ямаршуу байдал гаргаж байснаа нягтлан шалгасан. Он жилүүдийн туршид хэчнээн удаа Бурханы цээрлүүлэлт, шүүлтийг биеэр туулан мэдэрснээ мэдэхгүй, гэхдээ би Бурханыг мэдэхгүй байгаад зогсохгүй, Түүнийг буруу ойлгож, Түүний эсрэг хянамгай ханддаг байсан нь байдлыг улам муутгадаг байжээ. Би Бурханыг юм бүхэнд буруутгадаг байсан бөгөөд энэ нь, Бурханы ажил хүнд хэтэрхий яршигтай зүйл мэт, шударга бус явдал байсан. Бурханы ажлыг биеэрээ туулан мэдэрсэн олон жилийн дараа миний Бурхантай харилцах харилцаа илүү ойр дотно, тогтмол болж чадаагүй; харин ингэхийн оронд би Бурханаас илүү их тусгаарлагдаж зай авч байжээ. Бурхан болон миний хооронд миний туулан гарч чадаагүй том ангал байлаа. Энэ бүх жилүүдийн хойно миний олж авсан зүйл энэ юм гэж үү? Энэ цаг мөчид би амин хувиа бодсон, эмгэнэлтэй/харамсмаар уг чанар маань намайг ухамсраасаа урван тэрслэхэд хөтөлж байсныг ойлгож ухаарч чадсан. Бурхан миний төлөө төлсөн үнийг би мартчихсан байсан; би Түүний авралыг, надад зориулсан хөгжил, боловсруулалтыг мартчихсан байсан. Тэгэхэд би Бурханд хандан дахин залбирсан: “Өө Бурхан минь, би Сатаны хороор дахиад амьдрахгүй, би Таны зүрх сэтгэлийг дахин шархлуулахгүй. Би Бурханы шүүлт, цээрлүүлэлтийг хүлээн авч, алдаатай үзэл бодлоосоо эргэхийг хүсэж байна.” Үр дүнд нь би 2013 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр нийтлэгдсэн сургаалыг уншсан: “Бурханыг хайрладаггүй хэн бүхэн антихристийн зам дээр байгаа бөгөөд эцэст нь илчлэгдэж, таягдуулан хаягдана. Сүүлчийн өдрүүдийн Бурханы ажил бол хүмүүсийг аврах, төгс төгөлдөр болгох явдал бөгөөд аврагдаагүй муу ёрын хүн халагдаж, таягдуулан хаягдана. Тиймд, хүн бүр өөрийн төрлөө дагана. Яагаад ийм олон хүн албан тушаал, эрх мэдэлтэйгээ холбоотой муу муухай зүйлсийг хийж илчлэгдээд байна вэ? Тэд албан тушаалаасаа болж шаналдаггүй. Хүний уг чанарын мөн чанар л үндсэн асуудал байдаг. Албан тушаал хүмүүсийг гарцаагүй илчилж чадна, гэхдээ сайхан сэтгэлтэй хүн өндөр албан тушаал хашиж байвал есөн жорын муу муухай үйлдэл хийхгүй. Албан тушаалгүй зарим хүмүүс муу үйл хийхгүй. Гадна талдаа тэд сайн хүмүүс шиг харагддаг, гэхдээ хэрвээ тэд албан тушаалд хүрэх юм бол бүхий л төрлийн муу муухай зүйлсийг хийнэ.” (“Бурханы төгс байдалд хүрэхийн тулд та, Бурханы үгийн үнэний бодит байдалд нэвтрэхийг биеэр туулан мэдэрх ёстой.” Амьдралын хангамжийн төлөөх сургаалууд). Энэ нөхөрлөлөөр дамжуулан, миний зүрх сэтгэлд оршин байсан үзэл бодол хэчнээн хийсвэр, утга учиргүй/эрүүл ухаанд багтмааргүй байсан юм бэ гэдгийг би харж чадсан. Хүн бүр үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхаж чадах эсэх нь тэд албан тушаалтай байх эсэхээс шалтгаалахгүй бөгөөд албан тушаалгүй байснаар үнэнийг эрэлхийлэх замыг хүнд хэцүү болгодоггүй билээ. Гол нь, хүний уг чанар үнэнд дурлаж буй эсэхээс, хүн Бурханыг хайрладаг эсэхэд л байдаг. “Өөрийгөө номхотгосон” олон жилүүдийнхээ явцад би албан тушаалдаа хөнгөхөн хандаж байсан гэж бодсон, би өөрийгөө аварга том мод болохоор эрэлхийлдэггүй өвстэй адил гэж, үнэнийг эрэлхийлэх, үүргээ биелүүлэхдээ шударга байж чадсан гэж бодсон. Бурханы гэр бүл миний оронд өөр бусад хүмүүсийг дэмжин дэвшүүлэхэд би шаналал, сул дорой, сөрөг байдлыг мэдэрч цөхөрч бухимддаггүй. Эдгээр илэрхийллийн улмаас, миний зан чанар зарим нэгэн хэмжээгээр өөрчлөгдсөн, би Петрийн замаар аль хэдийнэ алхаж эхэлсэн гэж итгэж байсан. Өнөөдөр, би бодит баримт, үнэний нөлөөн дор өөрийнхөө жинхэнэ өнгийг тодорхой харж чадсан: Би албан тушаалаа тавьж өгөхийг үнэнээсээ зөвшөөрөөгүй, тэгэхийн оронд би илүү сүйхээтэй, овжин хандсан. Ийм байдлаар олон жил хандсаны дараа би Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөхгүй, Бурханыг хайрлах эрлийг шударгаар хийхгүй байсан. Харин би, өөрийгөө нөөж байжээ. Би өөрийн ирээдүйгээ байнга оюун ухаандаа дэнсэлдэг байлаа. Би зүрх сэтгэлдээ “Өндөр албан тушаал найдвартай биш.” гэсэн хийсвэр үзэл бодлыг суулгасан. Би хэрхэн Бурханыг гэсэн хайраа харуулж Петрийн замаар алхах вэ?

Алдаатай үзэл бодлынхоо хувьд, би “Зарчмуудыг чадварлаг ашигладаг болохын тулд таны нэвтрэх ёстой үнэний бодит байдал” дахь “Үүрэг, албан тушаалаа баталгаажуулах нь” 131 дүгээр зарчим мөн “Бурханы төлөө зарцуулах нь” 155 дугаар зарчмыг уншдаг. Эдгээр зарчмуудын дотор Петрийн залбирлын үг байсан нь: “Би юу хийж чадахыг Та мэддэг бөгөөд цаашлаад би ямар үүрэг гүйцэтгэж чадахыг Та мэддэг. Таны хүсэл бол миний тушаал, би өөрт байгаа бүхнээ Танд зориулах болно. Би Таны төлөө юу хийж чадахыг зөвхөн Та л мэднэ. Хэдийгээр Сатан намайг маш их хуурч, би Таны эсрэг тэрсэлсэн боловч тэдгээр гэм нүглээр минь Та намайг санадаггүй, тэдгээр дээр үндэслэн Та надад ханддаггүй гэдэгт би итгэж байна. Би бүхий л амьдралаа Танд зориулахыг хүсэж байна. Би юу ч гуйхгүй, мөн Надад өөр ямар ч итгэл найдвар эсвэл төлөвлөгөө байхгүй; би зөвхөн Таны санаа зорилгын дагуу үйлдэж, Таны хүслийг биелүүлэхийг л хүсэж байна. Би Таны гашуун аяганаас ууж, Танд захирагдах болно” гэж, мөн: “Хүний үүрэг болоод тэр ерөөгдсөн үү эсвэл хараагдсан уу гэдгийг хооронд ямар ч хамаарал байхгүй. Үүрэг бол хүний биелүүлэх ёстой зүйл; энэ нь түүний шаардлагатай үүрэг бөгөөд нөхөн төлөөс, нөхцөл байдал, учир шалтгаанаас хамаарах ёсгүй. Зөвхөн тэр үед л өөрийн үүргээ биелүүлж чадна. Ерөөгдсөн хүн, шүүлтийн дараа төгс болгуулснаар сайн сайхныг эдлэх болно. Шүүлт, гэсгээлтийн дараа түүний зан чанар өөрчлөгдөлгүй хэвээр үлдэх үед, хараагдсан хүн шийтгэлийг хүртэх ба тэр төгс болгуулахгүй. Бүтээгдсэн хүн болохын хувьд, тэр ерөөгдөх үү эсвэл хараагдах уу гэдгийг үл харгалзан, хүн өөрийн үүргээ биелүүлэх ёстой, хийх ёстой зүйлээ хийх ёстой ба хийж чадах зүйлээ хийх ёстой. Энэ бол Бурханыг эрж хайдаг хүний хамгийн энгийн нөхцөл. Чи зөвхөн ерөөгдөхийн тулд үүргээ биелүүлэх ёсгүй ба чи хараагдахаас айсандаа хийх зүйлээсээ татгалзах ёсгүй. Та нарт энэ нэг зүйлийг хэлье: Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлж чадах юм бол, энэ нь тэр өөрийн хийх ёстойгоо хийлээ гэсэн үг. Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол, энэ нь хүний тэрслүү занг харуулж байгаа юм” хэмээн хэлсэн юм. Бурханы үгнээс Петр бүхий л амьдралдаа Бурханыг үнэхээр хайрлах чадвартай байхын тулд эрэлхийлсэн, Бурханы зохицуулалт/зохион байгуулалтад бүх зүйл дээр дуулгавартай байдаг; тэр өөрийн сонголт эсвэл шаардлагаа хэрэглээгүй гэдэг нь харагддаг. Бурхан энэ бүхнийг хэрхэн зохицуулснаас үл хамааран тэр байнга дуулгавартай байсан. Эцэст нь тэр өөрийн үүрэг хариуцлагаа бүтээл ёсоор биелүүлж, Бурханд өөрийн амиа, Түүнд дэндүү их хайраа өгсөн. Петр өөрийн итгэлдээ амжилттай байсны шалтгаан нь тэрээр өндөр албан тушаалтай байгаагүйгээс болоогүй юм. Тэр элч байсан бөгөөд Эзэн Есүс түүнд чуулганыг хариулах агуу захирамж өгсөн. Гэхдээ тэрээр элчийн албан тушаалдаа ажиллаагүй, алдаршаагүй, олонд танигдаагүй нэгэн байсан, Бурханыг үнэхээр хайрлахын тулд, Түүнд дуулгавартай байхын тулд тэр бүтээлийн ёсоор үүргээ биелүүлэхдээ ажилсаг, ухамсартай байсан. Тэр үүргээ биелүүлэхдээ чадах бүхнээ хийж Бурханы сэтгэл ханамжтай байдалд хүрсэн. Энэ бол түүний амжилтын нууц байлаа. Петрийн залбирал, Бурханы шүүлт, цээрлүүлэлттэй зөрчилдөөд би маш их ичсэн. Бурханы үг миний зүрх сэтгэлийг нэрвэж Бурханд дуулгаваргүй, Бурханы эсрэг байснаа харах боломжийг надад зөвшөөрсөн. Бурханд итгээд, би байнга өөрийн гэсэн хүсэл, төлөвлөгөөтэй байсан. Энэ бүх жилүүдэд өөрийн ирээдүй, хэтийн төлөв, алдар нэр, ашиг, албан тушаалын төлөө хүрэх эцсийн цэгээ эрэлхийлэн би завгүй гүйдэг байсан. Би зөвхөн зарим үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэчихээд Бурхантай хэлэлцээр/арилжаа хийх, би аврагдана гэдэг баталгаа болгож дэмжсэн тамгаа дарахыг Бурханаар зөвшөөрүүлэх гэж оролдсон. Сатаны уг чанарыг надад илрүүлж өгөхийг хүсэж Бурханд миний тавьсан шаардлага хэтэрхий амиа бодсон, харамсалтай, муу муухай зүйл байжээ. Бүтээлд байвал зохих учир шалтгаан, ухамсар надад өчүүхэн төдий ч байгаагүй. Надад хүний уг чанар өчүүхэн төдий ч байгаагүй! Би хувирамтгай уг чанарынхаа улмаас захирамжийг үл тоосон. Би өөрийгөө нөөцлөхийн тулд Бурханы дуудлагыг үл тоосон; харин бүр эсрэгээр, утга учиргүй/ухаан санаанд багтмааргүй маргалдааныг ашиглаж уучлал өршөөлийг хайж байсан. Би Бурхантай ухаантайгаар ярьдаг байлаа; үнэн хэрэгтээ, би Сатаны хамсаатан, Бурханд бол дайсны хүчин юм. Энэ цаг үед, би Бурханы “Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлж чадах юм бол, энэ нь тэр өөрийн хийх ёстойгоо хийлээ гэсэн үг. Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол, энэ нь хүний тэрслүү занг харуулж байгаа юм” хэмээх үгийг уншиж байна. Миний ухамсар маш гүнзгийгээр өөртөө бурууг өгч байлаа; надад байгаа юм бүхнийг болон хийж чадсан бүхнийг, миний биеэрээ туулан мэдэрч болох байсан бүхнийг Бурхан хэрхэн өгснийг би эргээд бодсон, Бурхан бүх зүйлийг зохицуулжээ. Би сэдэл шалтгаан, хүний мөс чанарыг дахин олж авахын төлөө, үүрэг хариуцлагаа бүтээлийн ёсоор үнэхээр биелүүлэх шалтгаан гаргахын тулд Бурханы шүүлт, цээрлүүлэлт над дээр буусан. Бурхан надаас хэрхэн шаардсанаас үл шалтгаалан би өөрийгөө өргөл болгож, Бурханы хайрыг төлбөл зохилтой. Эс бөгөөс энэ нь урвалт байх бөгөөд би шийтгэгдвэл зохино! Бурханы үгийн шүүлт, цээрлүүлэлт эцэст нь, миний алдаатай санаануудыг эргүүлж, миний хүний мөс чанарыг сэрээсэн. Өнөөдөр, Бурханы захирамж хэн нэгнээр зохицуулагдах нь асуудал биш бөгөөд энэ бүх жилүүдэд Бурхан миний явж буй замыг, энэ бүх жилүүдэд би юуг эрэлхийлж байсныг шалгаж байсан юм байна. Өнөөдөр, надад үнэний бодит байдал үгүй бөгөөд би өчүүхэн жижиг хэмжээтэй. Би одоо чадварлаг байгаа учраас Бурхан надад ийм үүрэг хариуцлагыг өгөөгүй; харин намайг сургалт хүлээн авч, үнэний эрлээ сайжруулахыг надад зөвшөөрч байна гэсэн үг. Энэ нь намайг өөрийгөө Бурханд бүхэлд нь өргөхийг, бүхий л сэтгэл зүрх, сүнс, хүч чадал, оюун санаагаараа Бурханыг хайрлах бодит байдалд нэвтрэхийг шахдаг. Өнгөрсөн хугацаанд би хуурамч үзэл, төсөөлөлтэй амьдарч байсан. Би үүрэг хариуцлага, албан тушаалаа тодорхой болгосон гэж итгэж байлаа. Би үүрэг хариуцлагаа ийм хандлага, үндэслэлтэйгээр биелүүлж байхдаа цэвэршүүлэлт, эсвэл дарамтыг ихээр хүлээн авч байгаагүй. Хэдий тийм боловч, энэ нь өөртөө бардсан байдал, одоогийн нөхцөл байдалдаа сэтгэл хангалуун байдлаар маань дамжуулан миний завхарсан зан чанарыг илчилсэн. Энэ нь миний амин хувиа бодсон, эмгэнэлтэй үзэл бодлыг илчилсэн: Би Бурханы сэтгэлийг хангалуун байлгаж хайрлахын тулд боломжит хязгаартаа хүртэл гүйцэтгэлгүйгээр Бурханд итгэсэн итгэлээрээ үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байв. Энэ цаг мөчид, би хөрсөн дээрээ бууж чадлаа: Энэ бүх жилүүдийн дараа би, Петрийн үнэнийг эрэлхийлэх замаар аль хэдийнэ алхаж байгаа гэж бодсон. Гэвч өнөөдөр, ирээдүй хэтийн төлөвтөө би хамгийн их ач холбогдол өгснийг бодит байдал илрүүллээ. Надад Бурханыг гэх өчүүхэн ч хайр байхгүй, би хүнд ачаа үүрэхийг, эсвэл өөрийгөө бүхлээр нь Бурханд өргөхийг хүсэхгүй байжээ. Энэ нь, Петрийн эрэлхийлж байсан зүйлтэй хэрхэн нийцэх вэ дээ?

Эрэлхийллийн явцдаа би, “Бурханы сонгосон хүмүүс биеэрээ туулан мэдэрч, амьдралд хэрэгжүүлэх ёстой Бурханы 100 хэсэг ишлэлээс хоёрыг уншсан: ”Бурханы бүтээл болохын хувьд хүн Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхээр тэмүүлж, өөр сонголт хийлгүйгээр Бурханыг хайрлахаар тэмүүлэх ёстой, учир нь Бурхан бол хүний хайрыг хүртэх эрхтэй билээ. Бурханыг хайрлахаар тэмүүлдэг хүмүүс ямар нэг хувийн эрх ашгийг эсвэл өөрсдийн хүсэн хүлээдэг зүйлийг эрж хайх ёсгүй; энэ нь эрэл хайгуулын хамгийн зөв арга барил юм. Хэрвээ чиний эрж хайдаг зүйл чинь үнэн бол, чиний хэрэгжүүлдэг зүйл чинь үнэн бол, олж авсан зүйл чинь чиний зан чанар дахь өөрчлөлт бол чиний явж байгаа зам зөв байна. Хэрвээ чиний эрж хайж байгаа зүйл чинь махан биеийн ерөөл, чиний хэрэгжүүлдэг зүйл чинь чиний өөрийн үзлээс гарсан үнэн бол мөн хэрвээ чиний зан чанарт ямар ч өөрчлөлт байхгүй бол чи бие махбодтой Бурханд огтхон ч дуулгаваргүй ханддаг ба чи тодорхой бус байдалтайгаар амьдарсаар байгаа юм, тэгвэл эрж хайж байгаа зүйл чинь чамайг гарцаагүй тамд аваачих болно, учир нь чиний алхаж байгаа зам бол бүтэлгүйтлийн зам юм. Чи төгс болгуулах эсвэл таягдагдах эсэх нь чиний өөрийн эрэл хайгуулаас хамаарна, мөн амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаарна гэж бас хэлж болох юм“ (Үг нь махбодоор илэрсэн номын ”Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаарна“). Бурханы үг бол үнэн, зам, амь бөгөөд энэ цаг үед би өөрийн бодит нөхцөл байдлаа Бурханы үгийн хоёр хэсэг ишлэлтэй дахин нэгтгэлээ. Бурханы үг Петрийн амжилтанд хүрэх замыг мөн амжилтанд замын тухай илэрхийллийг хэдийнэ илчилсэн гэдгийг би ухаарсан. Петрийн амжилтанд хүрсэн зам нь, албан тушаалд зорих, үүрэг хариуцлагыг шүүрч авах, сонгохтой хамаарахгүй. Энэ нь сөрөг талуудад байлдан дагуулагдах биш, Бурханыг хайрлах эерэг илэрхийлэлд, Бурханыг бүтээлийн хувьд хайрлахад илүү чухлаар хамаарна. Мөн түүнчлэн, зөв зам дээр явах нь Бурханыг илүү сайнаар мэдэх, үнэнийг эрэлхийлэх, үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлэх явдлаар дамжуулан улам бүр дуулгавартай болох, улмаар өөрийн шаардлага, хүсэл, цэвэр ариун бус байдлыг урьтал болгохгүй байх зэрэг олон эерэг зүйл, бодит үр дүнг авчирна; таны зан чанар өөрчлөгдөнө, хамгийн чухал нь хүмүүс илүү сайнаар үнэнд нэвтэрч, Бурханы төлөөх өсөн нэмэгдсэн хайраар бялхана, ингэснээр тэд өөрсдийгөө өөр ямар нэгэн хүсэлгүйгээр Бурханд бүрэн өргөл болгож бүхий л амьдралдаа Бурханыг хичээнгүйлэн хайрлах болно. Би өөрийгөө зөв зам дээр алхаж байна, үнэний зарим нэгэн хэсгийн бодит байдалд аль хэдийнэ нэвтэрсэн гэж бодсон. Гэвч илчлэгдсэн бодит байдлын хаана нь миний үнэнийг олж авсны илэрхийлэл, зан чанарын өөрчлөлт байгаа юм бэ? Бурханыг үнэхээр хайрласан миний илэрхийлэл хаана байсан бэ? Хэрвээ би үнэхээр нэвтэрсэн юм бол би шалгаглтанд орч чадах байсан. Бурхан ямар ч зохицуулалт хийсэн хамаагүй би дуулгавартай байж чадах байсан. Хэрвээ би үнэхээр нэвтэрсэн байсан бол, өөрийнхөө Сатаны уг чанарын мөн чанарыг нэвт харж, Бурханы авралыг үнэхээр харж чадах байсан. Би өөрийгөө Бурханд өргөх, Түүний хайрыг буцаан төлөх илүү их хүсэлтэй байхсан. Эдгээр бодит баримтууд, Бурханы үгийн шүүлт, цээрлүүлэлтээр дамжуулан би буруу замаар явж байснаа харах боломжтой байсан. Би бүтээлийн ёсоор үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх зам дээр ч яваагүй, Бурханы хайрыг ч эрэлхийлээгүй. Харин, би өөрийн ашиг сонирхол, хувийн хүслээ эрэлхийлэх зам дээр явж байсан; энэ бол би өөрийгөө нөөцлөх мөн хүрэх эцсийн цэг бол би гэж батлахын тулд хүчээр дагасан, хязгаарлагдмал үнийг төлөх маягаар Бурханыг залилах зам байлаа. Би махан биеийн тааламжтай байдлаа байнга хөөдөг байжээ. Түр зуурын тохь тухтай байдлыг хангахын тулд би Бурханы шүүлт, цээрлүүлэлтийг хүлээн авахыг, үнэнд хүрэхийг хүсэхгүй байсан; Бурханыг хайрлах эрэл хийх, Бурханд бүх зүйлээ санал болгох, эсвэл Түүний шүүлт, цээрлүүлэлт, туршилт, цэвэршүүлэлтээр дамжуулан Бурханы төлөө бүх зүйлийг зарцуулахыг би хүсэхгүй байсан. Миний сэтгэл зүрхний гүн дэх үзэл бодол бол үүрэг хариуцлагаа амар тайвнаар гүйцэтгэхээр эрэлхийлэх, Бурханы зан чанарыг гомдоохгүй байх явдал. Төгсгөлд нь, би сайн газарт хүрэх ба энэ нь хангалттай хэрэг. Паулын уналтын гол шалтгаан нь Бурхантай харьцахад байсан болохыг Бурханы үг олонтаа давтан харуулдаг. Тэрээр, ирээдүйн шагнал, титмийн төлөө ажилласан бөгөөд түүнд дуулгавартай байдал болон бүтээлийн Эзэнийг хайрлах өчүүхэн ч хайр байгаагүй. Эцэст нь, түүнийг уналт болон Бурханы шийтгэлийг хүлээн авахад хүргэжээ. Бурханы үг бидэнд тодорхой сануулдаг: ”… Хэрвээ тийм бол хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэл худал хуурмагаас болж бүтэлгүйтдэг учраас хүрэх газрынхаа төлөө ажиллаж байгаа хүмүүс эцсийн ялагдлаа хүлээдэг“ (Үг нь махбодоор илэрсэн номын ”Хүрэх газрын тухай“). Энэ төрлийн хөрөнгө оруулалт хүнлэг сэтгэлээр хийгддэггүй; гадаад өнгөн дээрээ хуурамч, залилан мэхэлсэн байдалтай байдаг. Би өөрийн замаараа явснаар үнэхээр хөшүүн хойрго болж, Бурханы үгийн шүүлтээс зайлхийж байжээ. Миний уг чанар давамгайлснаар би байнга, уналтанд хүрсэн хүмүүсийг даган явж байсан. Бурханы авралын ажил над дээр хүрч ирэхэд би сайныг муугаас салган хэлж чадахгүй, эврээ ургахаар эхийгээ мөргөхийн адил хандсан. Миний Бурханд өгч байсан зүйл бол буруу төсөөлөл, эсэргүүцэл, урван тэрслэлт байсан. Энэ цаг үед, миний уг чанар ямар их амин хувиа бодсон, эмгэнэлтэй, хорлонтой байсан юм бэ гэдгийг би тодорхой харж чадсан. Энэ бүх жилүүдэд би Бурханд итгэсэн, Бурханд дурлан байсан боловч Бурхантай наймаалцахаар хүлээн Бурханы эсрэг нууц төлөвлөгөө зохиосон хэвээр байлаа. Миний сэтгэл зүрхэнд Бурханы төлөөх хайр өчүүхэн төдий ч байгаагүй. Энэ бол миний буруу замаар явж байсны шалтгаан нь яг мөн бөгөөд Бурханы хэлж байсан зүйл юм: ”Хүн өөрийгөө Бурханд бүрэн зориулахдаа тийм ч сайн биш учраас, хүн Бүтээгчийн өмнө өөрийн үүргээ биелүүлэхийг хүсдэггүй учраас, хүн үнэнийг харсан ч үүнээс зайлсхийж, өөрийн замаар явдаг учраас, хүн үргэлж бүтэлгүйтсэн хүмүүсийн замыг даган эрж хайдаг учраас, хүн үргэлж Тэнгэрийг үл тоомсорлодог учраас үргэлж бүтэлгүйтэж, үргэлж Сатаны заль мэхэнд автаж, өөрийн урхи торонд ордог“ (Үг нь махбодоор илэрсэн номын ”Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаарна“).

Дараа нь би дээрхээс, нөхөрлөлийн талаар ингэж хэлснийг уншсан: ”Дараахь болгоомжлолыг өөрийн эрхгүй сэтгэлдээ тээсэн хүмүүс байдаг: ‘Би үүргээ биелүүлж байна, гэхдээ антихристүүдийн замаар явж байх вий гэхээс айж байна; би ямар нэгэн буруу зүйл хийж Бурханыг эсэргүүцэн сөрж байх вий гэхээс айж байна.“ Ингэж болгоомжилдог хүмүүс олон байдаг уу? Өнгөрсөн хугацаанд үнэхээр хичээнгүй эрэл хийсэн, дараа нь унасан, бэлэг авьяастай, оюун ухаан сайтай тийм хүмүүсийг, ялангуяа, ажилчин, удирдагчаар үйлчилдэг хүмүүс олж хардаг. Тийм хүн номлохдоо нэлээн сайн байдаг боловч эцэст нь бас унана гэж өөрийгөө таамагладаггүй. Тэд хэлдэг: ’Хэрвээ би тэдгээр зүйлсийг хийвэл, тэдэнтэй адил төгсөж бас л уналтанд хүрэх үү?' Хэрвээ та Бурханыг хайрладаг нэгэн юм бол эдгээр зүйлээс айсаар л байх уу? Хэрвээ танд Бурханы төлөөх үнэн хайр байдаг бол, тэдгээр таамаглал таныг удирдан хянасаар байх уу? Бурханыг хайрладаг хүмүүс байнга Бурханы хүсэлд анхаарал тавьдаг бөгөөд буруу зүйл хийдэггүй. … Та хэрвээ антихристийн замаар явах, үнэний замаар явж, төгөлдөржих гэдэг нь юу болохыг үнэхээр ялгаж чаддаг бол антихристийн замаар явахаас яагаад айна вэ? Энэ замаар явахаас айж байгаа тань энэ замаар явахыг та хүссэн хэвээр байгааг тань, алдаатай замаа орхихыг хүсэхгүй байгааг тань батлан харуулахгүй гэж үү? Энэ чинь л асуудал биш гэж үү?” (“Бурханыг хайрлах, Бурханыг гэрчлэх эрлийг хэрхэн хийх вэ?”, IX амьд нэвтрэх тухай Номлол, Нөхөрлөл). Дээрх нөхөрлөлөөс илэрхийлэгдсэн зүйлсээр дамжуулан би, Бурханыг хайрладаггүй хүмүүс антихристийн замыг дагаж байгаа болохыг; Бурханыг хайрладаггүй хүмүүс алдаа эндэгдлийн эх үүсвэр байдаг болохыг тодорхой харж чадсан; Сатанаас надад ирж миний дотор нуугдаж байсан илүү олон шалтаг, шалтгаануудыг би бас харсан; би бас Сатаны заль мэхийг нэвтлэн харж чадсан. Би илүү том үүрэг хариуцлагыг хүлээн авахыг хүсэхгүй байсан, би уналтын замаар явахаасаа айж байсан зэрэг нь миний амин хувиа бодсон, эмгэнэлтэй, муу ёрын уг чанарыг илчилсэн. Энэ нь, би өөрийгөө болон Сатаныг хэтэрхий их хайрладаг бөгөөд албан тушаал, алдар нэр, ирээдүй хэтийн төлөв, хүрэх цэгийг эрэлхийлсэн антихристийн замд дургүйцээгүй гэдгийг илчилсэн. Би үнэнийг нандигнан хайрлаагүй эсвэл надад Бурханы төлөөх өчүүхэн ч хайр байгаагүй. Бурханд итгээд олон жил болсон, одоог хүртэл Бурханы төлөөх хайр үгүй хүмүүст уг чанар байхгүй тухайд өмнө юу гэж хэлснийг би бас үнэхээр ойлгож чадсан; тэд бүгдээрээ муу ёрын уг чанартай хүмүүс болохыг та хэлж чадна; тэд бүгд амиа боддог, эмгэнэлтэй, муу муухай хүмүүс. Тиймд би өөрийнхөө уг чанарын жинхэнэ мөн чанарын талаар үнэн зөв мэдлэгтэй болсон. Үүний зэрэгцээ, энэ нь миний алдаатай үзэл бодлоосоо эргэж, чөлөөлөгдөж, зөв чиглэл, хэрэгжүүлэлтийн арга замтай байх шалтгаан болсон бөгөөд би цаашид амин хувиа бодсон, эмгэнэлтэй байдлаaр амьдрахгүй; бүх зүйл Бурханаар зохицуулагддаг ба би үүргээ биелүүлэхдээ гагцхүү үнэнийг үнэхээр эрэлхийлж Бурханы төлөөх хайрыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

Миний зорилгыг эргүүлж, намайг алдаа эндэгдлийн замаас буцаан авчирсан Түүний шүүлт, цээрлүүлэлтийн төлөө Бурханд магтаал өргөе. Энэ нь мөн, Сатаны уг чанарын мөн чанарыг үнэн зөвөөр ойлгож, уналтын эх үүсвэрээ олох боломжийг надад зөвшөөрсөн. Энэ бүх жилүүдэд би Бурханд итгэсэн бөгөөд Бурханыг хэзээ ч хайрлаагүй. Би ичгүүрийг бас өөрийн буруугаа мэдэрсэн. Би Бурханыг маш их гонсойлгож, Бурханыг дэндүү их гомдоосон. Бурханы төлөөх жинхэнэ хайрыг хөгжөөн бадраахыг миний зүрх сэтгэл хүсэж байна. Бурханыг үнэхээр хайрласан учраас, үнэнийг эрэлхийлэх хүсэл, мятаршгүй оролдлого Петрт байсан учраас тэрээр төгс төгөлдөр болгогдсон. Хэдийгээр би үүнээс хэтэрхий хол байгаа ч цаашид, өөрийгөө нөөцлөхийн тулд ийм хүний үнэргүй, тоомсоргүй амьдрахгүй; Бурханыг хайрлах явдлыг би эрлийнхээ гол зорилго болгож үүргээ биелүүлэхдээ боломжтой бүхнийг хийж, үнийг төлөх хүсэлтэй байна. Би үүргээ биелүүлэхдээ хариуцлагынхаа ачааг үнэхээр үүрч үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлэх бөгөөд Бурханыг хайрлах бодит байдалд нэвтэрнэ.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент