14-Р БҮЛЭГ

Эрин үеүдийн туршид ямар ч хүн хаанчлалд ороогүй, тиймээс хэн ч Хаанчлалын эрин үеийн нигүүлслийг эдлээгүй, хэн ч хаант улсын Хааныг хараагүй. Миний Сүнсний гэрэлтүүлэлт дор олон хүн хаанчлалын үзэсгэлэнт сайхныг зөгнөн хэлсэн хэдий ч, түүний доторх ач холбогдлыг биш, зөвхөн гадар талыг нь л мэддэг. Өнөөдөр энэ хаанчлал газар дээр албан ёсоор оршин тогтнож эхэлсэн үед дийлэнх хүн, Хаанчлалын энэ эрин үед яг юу биелж бүтэхийг, хүн эцэстээ ямар оронд очих талаар мөн л мэддэггүй. Энэ тухайд бүх хүн будилж төөрөлдсөн байгаа нь харамсалтай. Хаанчлал бүрэн биеллээ олох өдөр хараахан ирээгүй учраас бүх хүн мунгинаж, үүнийг тодорхой харах чадваргүй байна. Хаанчлалын эрин үеийн хамтаар бурханлаг чанар дахь Миний ажил албан ёсоор эхэлдэг. Хаанчлалын эрин үе албан ёсоор эхлэх үед Миний зан чанар хүмүүст өөрийгөө аажмаар харуулж эхэлдэг. Тиймээс энэ мөчид ариун бүрээ албан ёсоор дуугарч, бүгдэд тунхаглаж эхэлдэг. Би Өөрийн эрх мэдлийг албан ёсоор авч, хаанчлалд Хаан болон захирах үед Миний бүх ардууд яваандаа Надаар төгс болгуулна. Дэлхийн бүх улс гүрэн хагаран бутрах яг тэр үед Миний хаанчлал бүрэлдэн тогтоно, мөн тэр үед Би хувирч, бүхий л орчлон ертөнцөд хандах болно. Тэр үед бүх хүн Миний алдар суут царайг харж, Миний жинхэнэ төрхийг харах болно. Дэлхийг бүтээснээс эхлээд өнөөг хүртэл хүн төрөлхтөн Сатаны нөлөөн дор өнөөдрийн байгаа хэмжээнд хүртлээ ялзарсан билээ. Хүн ялзрахын хэрээр Би хүмүүсээс улам бүр нууцлагдаж, тэдэнд бүр ч ойлгогдошгүй болсон. Хүн хэзээ ч Миний жинхэнэ царайг харж байгаагүй, хэзээ ч Надтай шууд харилцаж байгаагүй. Зөвхөн цуу яриа, үлгэр домогт л хүний төсөөллийн “Би” байсаар ирсэн. Тиймээс хүмүүсийн бодолд буй “Өөрийгөө” шийдэхийн тулд Би хүний төсөөлөлд буюу хүний үзэлд тохируулан тоо томшгүй олон жилийн туршид тэдний агуулсан “Өөрийн” төрхийг өөрчилж болох юм. Энэ нь Миний ажлын зарчим. Нэг ч хүн үүнийг нэвт шувт мэдэх чадваргүй байсан. Хэдийгээр хүмүүс Надад нүүрээрээ газар унан мөргөж, Намайг шүтэхээр Миний өмнө ирсэн боловч Би хүмүүсийн ийм үйлдлийг таашаадаггүй, учир нь зүрх сэтгэлдээ тэд Миний дүрийг биш, харин Минийхээс ѳѳр дүрийг л тээдэг. Тиймээс оюун санаанд нь Миний зан чанар дутмаг байдаг тэд Миний жинхэнэ царайг огт мэдэхгүй. Тиймээс, Намайг эсэргүүцсэн юм уу Миний захиргааны зарлигийг зөрчсөн хэмээн тэднийг итгэх үед Би хараагүй дүр үзүүлдэг. Тиймээс тэдний ой ухаанд Би бол хүмүүсийг гэсгээхийн оронд өршөөдөг Бурхан, эсвэл ам, ажил нь зөрдөг Бурхан Өөрөө юм. Эдгээр нь бүгд хүний бодлоос төрсөн агаад бодит баримттай тохирдоггүй төсөөлөл юм.

Би орчлон ертөнцийн дээр өдөр өнжилгүй ажиглан зогсдог ба хүний үйл хэрэг бүрийг сайтар судалж, хүний амьдралыг туулахын тулд Өөрийн амьдран суудаг газартаа даруухнаар нуугддаг. Хэн ч, хэзээ ч Надад өөрийгөө үнэхээр өгөөгүй. Хэн ч, хэзээ ч үнэнийг эрэлхийлээгүй. Хэн ч, хэзээ ч Миний төлөө ухамсартай байсангүй. Хэн ч, хэзээ ч Миний өмнө шийдвэр гаргаж, үүргээ биелүүлсэнгүй. Хэн ч, хэзээ ч Намайг дотор нь оршихыг зөвшөөрч байсангүй. Хэн ч Намайг өөрийнхөө амийг эрхэмлэдэг шигээ эрхэмлэж байсангүй. Хэн ч, хэзээ ч Миний бурханлаг чанарын бүхий л оршихуйг бодит байдалд харсангүй. Хэн ч, хэзээ ч бодитой Бурхантай Өөртэй нь холбоотой байхыг хүссэнгүй. Ус хүмүүсийг бүхлээр нь залгихад Би тэднийг тогтоол уснаас аварч, шинээр амьдрах боломж өгдөг. Хүн амьдрах итгэлээ алдах үед Би тэдэнд амьдрах зориг өгч, тэднийг үхлийн ирмэгээс татан авдаг ба тэд Намайг өөрсдийн оршин тогтнолын үндэс гэж үздэг. Хүмүүс Намайг үл дагах үед дуулгаваргүй байхад нь Би Өөрийгөө тэдэнд мэдүүлдэг. Хүний хуучин уг чанарыг харгалзан үзээд, мөн Өөрийн өршөөлийг бодоод Би хүмүүсийг цаазаар авахын оронд гэмшиж, шинээр эхлэх боломжийг тэдэнд олгодог. Хүмүүс өлсгөлөнд нэрвэгдэх үед тэдэнд эцсийн ганц амьсгал үлдсэн л бол Би тэднийг үхлээс булаан авч, Сатаны ов мэхэнд урхидуулахаас сэргийлдэг. Хүмүүс Миний гарыг хэчнээн удаа харав; Миний эелдэг зөөлөн төрхийг, Миний инээмсэглэсэн царайг хэчнээн удаа харав; хэчнээн удаа Миний сүр жавхланг, Миний уур хилэнг харав. Хүмүүс Намайг хэзээ ч мэдээгүй боловч Би дэмий зовоох гэж тэдний сул талыг шүүрэн авдаггүй. Хүний зовлон зүдгүүрийг амсаад Би хүний сул талыг өрөвддөг. Хүний дуулгаваргүй байдал, ач мэддэггүй зангийн хариуд л Би өөр өөр түвшинд гэсгээлт оноодог.

Хүний завгүй цагт Би Өөрийгөө нуудаг ба зав чөлөөтэй цагт нь Өөрийгөө илчилдэг. Хүмүүс Намайг бүхнийг мэдэгч бөгөөд бүх гуйлтыг биелүүлдэг Бурхан Өөрөө гэж төсөөлдөг. Тиймээс дийлэнх нь Намайг мэдье гэсэн хүсэлгүйгээр, зөвхөн Бурханы тусламжийг л эрж, Миний өмнө ирдэг. Өвдөж шаналах үедээ хүмүүс Миний тусламжийг шаргуу гуйдаг. Гай зовлон тохиолдсон үед зовлонгоосоо салахын тулд өөрсдийн бэрхшээлийг Надад бүх чадлаараа аминчлан хэлдэг. Гэвч тав тухтай байхдаа нэг ч хүн Намайг бас л хайрлаж чадаагүй. Амар амгалан, аз жаргалтай байх үедээ өөрсдийн баяр баясгаланг Надтай хуваалцахаар хэн ч хандаагүй. Гэр бүл нь аз жаргалтай, сайн сайхан байх үед хүмүүс Намайг аль хэдийн орхих юм уу Миний өөдөөс хаалгаа хааж, тэднийд ороод гэр бүлийнх нь ерөөгдсөн аз жаргалыг эдлэхийг минь хориглодог. Хүний оюун санаа хэтэрхий явцуу, Над шиг элэгсэг, өршөөнгүй, хүрч болох Бурханыг ч багтаахааргүй явцуу юм. Хүмүүс баяр баясалтайгаар инээж байх үедээ Намайг хэчнээн удаа эс тоосон билээ; хүмүүсийг төөрөлдөн бүдчиж явахад нь Би хэчнээн удаа тэдний тулдаг таяг болсон билээ; хэчнээн удаа Би өвчинд шаналж байгаа хүний өмнө эмчийн үүрэг гүйцэтгэхэд хүрсэн билээ. Хүн төрөлхтөн хэчнээн харгис юм бэ! Туйлын ухаангүй ба ёс суртахуунгүй. Хүнд байх учиртай мэдрэмжүүд ч гэсэн тэднээс ажиглагдахгүй. Тэдэнд хүн чанарын ул мөр бараг огт байдаггүй. Өнгөрснийг эргэцүүлэн цэгнэж, одоотой харьцуул. Та нарын дотор өөрчлөлт гарч байна уу? Тэрхүү өнгөрсөн үеийн зүйлс одоо багассан уу? Эсвэл өнгөрсөн үеийн зүйлс хараахан солигдоогүй байна уу?

Би энэ дэлхийн сайн мууг амсан уул давж, хөндийг уруудан газар сайгүй явав. Хүмүүсийн дунд Би хэрэн хэсэж, хүмүүсийн дунд олон жил амьдарсан атал хүний зан чанар өөрчлөгдөөгүй мэт харагдаж байна. Энэ нь, хүний хуучин уг чанар тэдний дотор үндэслэж, нахиалсан мэт ажээ. Тэд тэрхүү хуучин уг чанараа хэзээ ч өөрчилж чадаагүй, зөвхөн анхдагч суурин дээрээ л ялимгүй сайжруулсан. Хүмүүсийн хэлдгээр мөн чанар нь өөрчлөгдөөгүй, харин хэлбэр нь ихээхэн өөрчлөгджээ. Хүн бүхэн Намайг хуурч, будилуулахаар оролдож байгаа мэт санагддаг, тэгснээр тэд сэмхэн явж, Миний сайшаалыг хүртэж магадгүй юм. Би хүмүүсийн заль мэхийг шагшин бахаддаг ч үгүй, анхаарлаа ч хандуулдаггүй. Омогдон уурлахын оронд, харсан ч үзэхгүй байх хандлага хэрэглэдэг. Би хүмүүст тодорхой хэмжээний цалгар задгай байдал олгож, дараа нь бүх хүнийг нэг дор шийдвэрлэх болно. Хүмүүс бүгд өөрсдийгөө хүндэлдэггүй, нандигнан хайрладаггүй, үнэ цэнгүй өөдгүй амьтад учраас Би шинээр өршөөл, хайр үзүүлэх нь тэдэнд ер хэрэгтэй гэж үү? Хүмүүс бүгдээрээ өөрсдийгөө мэддэггүй бөгөөд өөрсдийн жинг мэддэггүй. Тэд жингээ үзэхийн тулд жинлүүр дээр өөрсдийгөө тавих хэрэгтэй. Хүмүүс Намайг ер хайхардаггүй, тиймээс Би ч тэднийг нухацтай авч үздэггүй. Хүмүүс Надад ямар ч анхаарал хандуулдаггүй, Би ч гэсэн тэдэнд хичээл чармайлт гаргах хэрэггүй. Энэ нь хоёуланд нь дээр биш гэж үү? Энэ нь та нарыг дүрслэхгүй байна гэж үү, Миний ардууд аа? Хэн Миний өмнө шийдвэр гаргачихаад дараа нь түүнийгээ хаяагүй вэ? Хэн Миний өмнө байн байн шийдвэр гаргахын оронд урт хугацааны шийдвэр гаргасан бэ? Хүмүүс амар тайван байх үедээ Миний өмнө дандаа шийдвэр гаргадаг ба гай зовлонгийн үедээ тэдгээрийг бүгдийг нь хүчингүй болгодог. Дараа нь тэд шийдвэрээ дахин барьж аваад түүнийгээ Миний өмнө тавьдаг. Би, овоолсон хогноос хүний түүсэн хаягдлыг хээгүй хүлээгээд авчихмаар тийм хүндээ алдсан Нэгэн юм уу? Цөөхөн хүн л өөрсдийн шийдвэрийг бат хадгалдаг, цөөхөн хэд нь цэвэр ариун байдаг ба цөөхөн хүн өөрсдийн хамгийн эрхэм зүйлийг тахил болгон Надад өргөдөг. Та нар бүгдээрээ ийм биш гэж үү? Хаанчлал дахь Миний ардын нэг болохын хувьд хэрвээ та нар үүргээ биелүүлж чадахгүй бол Надаар жигшигдэн гологдох болно!

1992 оны 3 дугаар сарын 12

Өмнөх: 13-Р БҮЛЭГ

Дараах: 15-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх