25-Р БҮЛЭГ

Цаг хугацаа өнгөрч, нүд цавчихийн төдийд өнөөдөр ирсэн. Миний Сүнсний удирдамж заавар дор бүх хүн Миний гэрлийн дунд амьдардаг бөгөөд цаашид хэн ч өнгөрснийг бодохгүй, мөн өчигдөрт анхаарлаа хандуулахгүй. Хэн өнөө үед амьдарч байгаагүй вэ? Хэн хаанчлалд гайхалтай өдөр саруудыг өнгөрүүлээгүй вэ? Хэн нарны дор амьдарч байгаагүй вэ? Хэдийгээр хаанчлал хүмүүсийн дунд буучихсан байгаа ч үүний халуун дулааныг хэн ч үнэхээр мэдрээгүй; хүн үүний мөн чанарыг ойлгохгүйгээр зүгээр л гадна талаас нь ажиглан хардаг. Миний хаанчлал бий болох үед үүнээс болж хэн баясан хөөрөхгүй байх юм бэ? Газар дээрх улс орнууд үнэхээр зугтаж чадна гэж үү? Агуу улаан луу өөрийн заль мэхний ачаар үнэхээр зугтааж чадах уу? Миний захиргааны зарлиг орчлон ертөнцөөр зарлан тунхаглагдах ба тэдгээр нь Миний эрх мэдлийг бүх хүний дунд тогтоож, огторгуй даяар хэрэгжиж эхэлдэг; гэсэн хэдий ч хүн үүнийг хэзээ ч үнэхээр мэдээгүй. Миний захиргааны зарлиг орчлон ертөнцөд илчлэгдэх үе нь мөн газар дээрх Миний ажил бараг дуусах гэж байх үе юм. Би бүх хүний дунд ноёрхож, эрх мэдэл эзэмшиж байх үед болон Би бол цор ганц Бурхан Өөрөө юм хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдөх үед Миний хаанчлал газар дээр бүрэн дүүрэн буух болно. Өнөөдөр бүх хүнд, шинэ зам дээрх шинэ эхлэл байгаа. Тэд шинэ амьдралыг эхэлсэн, гэвч тэнгэрийнхтэй адил газар дээрх амьдралыг хэн ч, хэзээ ч үнэхээр мэдэрч байгаагүй. Та нар үнэхээр Миний гэрлийн дунд амьдардаг уу? Та нар үнэхээр Миний үгэн дунд амьдардаг уу? Өөрсдийн хэтийн ирээдүйг боддоггүй хэн байна вэ? Өөрсдийн хувь заяанд түгшин зовдоггүй хэн байна вэ? Зовлон шаналлын далай дунд тэмцэлддэггүй хэн байна вэ? Өөрсдийгөө чөлөөлөхийг хүсдэггүй хэн байна вэ? Газар дээрх хүний шаргуу хөдөлмөрөөр, хаанчлалын ерөөлийг сольдог уу? Хүний бүх хүсэл хүссэнээр нь биелж болох уу? Би хаанчлалын үзэсгэлэнтэй байдлыг хүний өмнө нэгэнтээ харуулсан, гэсэн ч тэр үүнийг ердөө шуналтай нүдээр ширтсэн бөгөөд үүн рүү орохоор хэн ч үнэхээр эрмэлзээгүй. Би газар дээрх жинхэнэ нөхцөл байдлыг хүнд нэгэнтээ “мэдээлсэн”, гэвч тэр сонсохоос өөрийг хийгээгүй ба Миний амнаас гарсан үгийг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн аваагүй; Би тэнгэр дэх байдлыг хүнд нэгэнтээ хэлсэн, гэсэн ч тэр Миний үгэнд гайхалтай үлгэр шиг хандаж, Миний хэлснийг чин сэтгэлээсээ хүлээн аваагүй. Өнөөдөр хаанчлалын дүр зураг хүмүүсийн дунд гялалздаг, гэвч хэн үүнийг хайн “өндөр уул, тал хөндийг туулсан” бэ? Би яаруулаагүй бол хүн зүүднээсээ одоо ч сэрээгүй байх байсан. Газар дээрх амьдрал хүний сэтгэлийг үнэхээр татаж чадах уу? Хүүний зүрх сэтгэлд өндөр стандарт үнэхээр байхгүй юу?

Миний ардууд хэмээн Надаар урьдчилан тогтоогдсон хүмүүс нь Надад өөрсдийгөө зориулж, Надтай эв зохицолтойгоор амьдрах чадвартай. Миний нүдэнд тэд эрхэм нандин бөгөөд Миний хаанчлалд Намайг гэсэн хайраар гэрэлтэж байдаг. Өнөөдрийн хүмүүс дундаас хэн энэ нөхцөлийг биелүүлдэг вэ? Хэн Миний шаардлагуудад нийцэж чадах вэ? Миний шаардлагууд нь хүнд үнэхээр бэрхшээл учруулдаг уу? Би санаатайгаар түүнийг алдаа гаргахад хүргэдэг үү? Би бүх хүнд хүлээцтэй ханддаг ба тэдэнд давуу эрх олгодог. Гэсэн ч энэ нь зөвхөн Хятад дахь Миний ардуудад хамаарна. Би та нарыг дутуу үнэлдэг юм биш, мөн Би та нарыг нааштайгаар хардаг ч юм биш, харин Би та нарт жинхэнэ болон бодитоор хандаж байгаа юм. Хүмүүс гэр бүл эсвэл илүү өргөн хүрээний амьдралдаа аль алинд нь бүтэлгүйтэлтэй гарцаагүй тулгардаг. Гэсэн ч хэний зовлон зүдгүүр өөрсдийнх нь гараар зохицуулагддаг вэ? Хүн Намайг мэдэх чадваргүй. Түүнд Миний гадаад төрхийн талаар зарим нэг ойлголт байдаг хэдий ч Миний мөн чанарыг мэддэггүй; тэр идэж буй хоолныхоо орцыг мэддэггүй. Хэн Миний зүрх сэтгэлийг анхааралтайгаар ухамсарлаж чадах вэ? Хэн Миний өмнө Миний хүслийг үнэхээр ойлгож чадах вэ? Намайг газар дээр бууж ирэхэд энэ нь харанхуйд бүрхэгдсэн бөгөөд хүн “унтаж байдаг.” Би бүх газраар алхдаг ба Миний хардаг бүхэн урагдаж, ноорсон, харж тэвчихийн аргагүй байдаг. Хүн зүгээр л зугаацаж цэнгэх дуртай бөгөөд “гадаад ертөнцийн зүйлүүдийг” анхаарах хүсэлгүй мэт байдаг. Бүх хүнд мэдэгдэлгүйгээр Би газар дэлхийг бүхэлд нь ажигладаг боловч амиар дүүрсэн газар хаа ч байхгүйг хардаг. Тэр даруйдаа Би гэрэл болон дулаанаа илгээж, гурав дахь тэнгэрээс газар дэлхийг хардаг. Хэдийгээр гэрэл газар дээр тусаж, дулаан тархдаг ч, зөвхөн гэрэл болоод дулаан л баярлан хөөрч байгаа мэт санагддаг; тав тухтайгаар наргиж буй хүмүүсийн доторх юуг ч тэд хөдөлгөдөггүй. Үүнийг хараад Би Өөрийн бэлтгэсэн “савааг” хүмүүсийн дунд нэн даруй хайрладаг. Саваа буухад гэрэл болон дулаан аажмаар арилж, газар дэлхий нэн даруй зэлүүд, харанхуй болдог ба харанхуйгаас болж, зугаа цэнгэлээ үргэлжлүүлэхийн тулд хүн боломжийг ашигладаг. Миний саваа ирж буй талаар хүнд өчүүхэн төдий мэдрэмж байх боловч тэр хариу үйлдэл үзүүлдэггүй, газар дээрх ерөөлөө үргэлжлүүлэн эдэлсээр байдаг. Дараа нь Миний ам бүх хүний гэсгээлтийг тунхагладаг бөгөөд орчлон ертөнц даяарх хүмүүсийг доош харуулан загалмайд цовдолно. Миний гэсгээлт ирэх үед уул нурах, газар хуваагдах дуу чимээ нь хүнийг чичрүүлнэ. Цочин сэрээд тэр айж, гайхан балмагдаж, зугтаахыг хүсдэг ч энэ нь аль хэдийн оройтсон. Миний гэсгээлт буухад Миний хаанчлал газар дээр буун ирдэг ба бүх улс орнууд бут цохигдож, ардаа юу ч орхилгүйгээр, ул мөргүй алга болдог.

Өдөр бүр Би орчлон ертөнцийн ерөнхий байдлыг хардаг ба өдөр бүр Би хүмүүсийн дунд Өөрийн шинэ ажлыг хийдэг. Гэсэн ч хүмүүс бүгдээрээ “амь биеэ үл хайрлан ажилладаг” ба хэн ч Миний ажлын хөгжил хөдөлгөөнд анхаарлаа хандуулдаггүй, эсвэл өөрсдөөс нь давсан зүйлсийн төлөв байдлыг анзаардаггүй. Энэ нь, хүмүүс өөрсдийн бүтээсэн шинэ тэнгэр, шинэ газарт амьдарч, хэнийг ч хөндлөнгөөс оролцуулахыг хүсдэггүй мэт байдаг. Тэд бүгд өөрсдийгөө зугаацуулах ажил эрхэлж, “биеийн тамирын дасгалаа” хийнгээ бүгд өөрсдийгөө бахдан биширдэг. Миний орон зай хүний зүрх сэтгэлд үнэхээр огтхон ч байхгүй юу? Би үнэхээр хүний зүрх сэтгэлийн Захирагч байх чадваргүй юу? Хүний сүнс үнэхээр түүнийг орхисон юм уу? Миний амнаас гарах үгийг хэн байнга анхааралтайгаар эргэцүүлсэн бэ? Миний зүрх сэтгэлийн хүслийг хэн ер нь ухамсарласан бэ? Хүний зүрх сэтгэл үнэхээр өөр бусад зүйлд автсан гэж үү? Би хүн рүү олон удаа хашхирсан, гэвч хэзээ нэгэн цагт хэн нэгэн өрөвдсөн үү? Хэн нэгэн ер нь хүн чанартайгаар амьдарч байсан уу? Хүн махан биетэй амьдардаг боловч хүн чанаргүй юм. Тэр амьтны ертөнцөд төрсөн гэж үү? Эсвэл тэр тэнгэрт төрж, бурханлаг чанарыг эзэмшсэн үү? Би хүнд Өөрийн шаардлагыг тавьдаг, гэсэн ч тэр Миний үгийг ойлгоогүй мэт, Би түүний хувьд ойртохын аргагүй ер бусын амьтан, харийн хүн мэт байдаг. Би хүнд маш олон удаа урам хугарсан, түүний муу гүйцэтгэлээс болж Би маш олон удаа уурлан хилэгнэсэн, түүний сул доройгоос болж Би маш олон удаа цөхөрсөн. Яагаад Би хүний зүрх сэтгэл дэх сүнслэг мэдрэмжийг сэргээдэггүй вэ? Яагаад Би хүний зүрх сэтгэл дэх хайрыг өдөөдөггүй вэ? Хүн яагаад Намайг нүдний цэцгий шигээ үзэхийг хүсэхгүй байна вэ? Хүний зүрх сэтгэл өөрийнх нь биш гэж үү? Түүний сүнсэнд өөр зарим зүйл байраа эзэлсэн үү? Яагаад хүн тасралтгүй уйлан гасалдаг вэ? Яагаад тэр уйтгартай байдаг вэ? Уй гашуутай байх үедээ тэр яагаад Миний оршин тогтнолыг үл тоодог вэ? Би түүнийг шархлуулсан уу? Би санаатайгаар түүнийг хаясан уу?

Миний нүдэнд хүн бол бүх зүйлийн захирагч юм. Би, газар дээрх бүх зүйл, уулан дээрх өвс ургамал, ой доторх амьтад, усан дахь загас зэргийг удирдахыг хүнд зөвшөөрч, түүнд багагүй хэмжээний эрх мэдэл өгсөн. Гэсэн ч үүнд баярлахын оронд хүн түгшүүрт автсан. Түүний бүхий л амьдрал нь шаналгаатай, яарч сандарсан, хоосон байдалд зугаа цэнгэл нэмсэн зүйл болсон ба бүхий л амьдралд нь ямар ч шинэ ололт, бүтээл байхгүй. Хэн ч энэ хоосон хөндий амьдралаас өөрийгөө чөлөөлж чадахгүй, хэн ч амьдралын утга учрыг олж илрүүлээгүй, хэн ч жинхэнэ амьдралыг туулаагүй. Хэдийгээр өнөөгийн хүмүүс бүгд Миний цацарсан гэрлийн дор амьдардаг ч тэнгэр дэх амьдралын талаар юу ч мэдэхгүй. Хэрвээ Би хүнд өршөөнгүй ханддаггүй, хүн төрөлхтөнийг авардаггүй бол бүх хүн дэмий ирж, газар дээрх амьдрал нь утга учиргүй болж, тэд бахархах зүйл юу ч үгүйгээр дэмий явж одох болно. бүх шашин, нийгмийн хүрээ, улс үндэстэн, шашны урсгал бүрийн хүмүүс бүгдээрээ газар дээрх хоосон байдлыг мэднэ, тэд бүгдээрээ Намайг эрж хайж, Намайг эргэн ирэхийг хүлээдэг—гэсэн ч Намайг ирэх үед хэн Намайг таних чадвартай вэ? Би бүх зүйлийг бий болгосон, Би хүн төрөлхтнийг бүтээсэн бөгөөд өнөөдөр Би хүмүүсийн дунд бууж ирсэн. Гэсэн хэдий ч хүн Намайг няцааж, Надаас өшөө авдаг. Хүний төлөө Миний хийдэг ажил түүнд хэрэггүй гэж үү? Би үнэхээр хүнийг сэтгэл хангалуун байлгах чадваргүй юу? Яагаад хүн Намайг голдог вэ? Яагаад хүн Надад маш хүйтэн, хайхрамжгүй ханддаг вэ? Газар дэлхий яагаад “үхдлүүдээр” бүрхэгдсэн бэ? Хүний төлөө Миний бүтээсэн ертөнцийн байдал үнэхээр энэ гэж үү? Би хүнд юутай ч харьцуулшгүй баялгийг өгсөн байхад тэр яагаад Надад эргүүлээд хоосон гараа өгдөг вэ? Яагаад хүн Намайг үнэхээр хайрладаггүй вэ? Тэр яагаад хэзээ ч Миний өмнө ирдэггүй вэ? Миний бүх үг үнэхээр хий дэмий байсан юм уу? Миний үг усны уур шиг алга болсон уу? Хүн яагаад Надтай хамтран ажиллах дургүй байдаг вэ? Миний өдөр ирэх нь үнэхээр хүний үхэх мөч гэж уу? Миний хаанчлал бий болсон үед Би үнэхээр хүнийг устгана гэж уу? Миний бүхий л удирдлагын төлөвлөгөөний туршид яагаад хэн ч Миний хүслийг ойлгож байгаагүй вэ? Миний амнаас гарсан айлдваруудыг нандигнахын оронд хүн яагаад тэдгээрийг зэвүүцэж, голдог вэ? Би хэнийг ч ялладаггүй, харин зүгээр л хүмүүсийг тайвшруулж, тэднийг өөрсдийгөө эргэцүүлэх ажил хийхэд хүргэдэг.

1992 оны 3 дугаар сарын 27

Өмнөх: 24-Р БҮЛЭГ

Дараах: 26-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ХУУЛИЙН ЭРИН ҮЕ ДЭХ АЖИЛ

Еховагийн израильчууд дээр хийсэн ажил нь Бурханы газар дээрх эх газрыг буюу Түүний байсан ариун газрыг хүмүүсийн дунд байгуулсан. Тэр...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх